Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1245

van Wouter Beke (CD&V N-VA) d.d. 11 juli 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten)

gegevensbescherming
agentschap in het buitenland
internationaal recht
informatiedienstverlening
gegevensbank
uitwisseling van informatie
computercriminaliteit
Eurojust
EU-recht

Chronologie

11/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2008 )
8/9/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1241
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1255

Vraag nr. 4-1245 d.d. 11 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De controle op en de inbeslagname van gegevens op buitenlandse servers is vooral een zaak van communautair en internationaal recht.

Op Europees vlak bestaan er diverse samenwerkingsvormen (bijvoorbeeld Eurojust) en werd er reeds wetgeving uitgevaardigd om gemakkelijker gegevens uit te wisselen en om onderzoeksmaatregelen op het grondgebied van een andere Lidstaat uit te kunnen voeren.

Voor wat betreft staten buiten de Europese Unie bestaan er veel minder mogelijkheden om gegevens uit te wisselen en om onderzoeksmaatregelen op het grondgebied van de Staat uit te voeren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de inbeslagname van gegevens die zich op een buitenlandse server bevinden in het kader van cybercriminaliteit, kinderpornografie, fiscale fraude, ... Hierbij blijkt dat de nationale controle-instanties en de justitiŽle diensten nog vaak op juridische en/of praktische problemen stoten om een daadwerkelijk controle uit te oefenen of om informatie, eventueel via onderzoeksmaatregelen of inbeslagname, in te winnen.

Echter, ook de overheid kan een doelwit vormen voor malafide personen die overheidsgegevens wensen te misbruiken.

Om voorgaande reden had ik graag een antwoord gehad op de volgende vragen :

1.) Wordt er binnen het departement van de geachte minister gebruik gemaakt van buitenlandse servers voor het opslaan van gegevens ?

2.) Kan een overzicht gegeven worden van deze buitenlandse servers naar oorsprong ?

3.) Welke gegevens worden er opgeslagen op deze servers ?

4.) Op welke wijze kan de administratie een toegang tot deze buitenlandse server juridisch afdwingen indien de toegang wordt geweigerd ?

5.) Op welke wijze heeft de administratie een controlemogelijkheid met betrekking tot het respecteren van de confidentialiteit van deze gegevens ?

Antwoord ontvangen op 8 september 2008 :

1. Binnen de Stafdienst ICT van de FOD Justitie wordt geen rechtstreeks gebruik gemaakt van buitenlandse servers. Alle (vertrouwelijke) data worden opgeslagen op servers in eigen beheer waarvan ook een ontdubbelde back-up versie bestaat op Disaster Recovery Site, die zich in de gebouwen van de FOD FinanciŽn bevindt. Voor de opslag van een beperkt gedeelte van de gevens wordt samengewerkt met de BVBA sMals, die ook al hun gegevens op eigen servers in BelgiŽ opslaan.

2 tot 5. Niet van toepassing.