Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-123

van Berni Collas (MR) d.d. 11 januari 2008

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Grensoverschrijdende politionele samenwerking Ė Bilateraal Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) en BelgiŽ

grensoverschrijdende samenwerking
politiŽle samenwerking
Duitsland
BelgiŽ
bilaterale overeenkomst
grensgebied

Chronologie

11/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-578

Vraag nr. 4-123 d.d. 11 januari 2008 :

Het Duitstalige gebied ligt in het hart van de Euregio Maas-Rijn en is bijgevolg een grensgebied bij uitstek.

Het deelt 89 km grens met de Duitse Bondsrepubliek, 17 km met het Groothertogdom Luxemburg en het ligt vlakbij Nederland.

Er wordt dan ook geregeld van gedachten gewisseld over de grensoverschrijdende politionele samenwerking.

Er bestaan daarvoor verschillende bilaterale, multilaterale of supranationale instrumenten.

Ik denk aan de bilaterale verdragen met de BRD, het Beneluxverdrag, het Schengengebied of het Verdrag van PrŁm.

Tijdens verschillende gesprekken en bezoeken is gebleken dat het bilaterale verdrag tussen de BRD en Nederland ruimer is en meer samenwerkingsmogelijkheden biedt dan het verdrag tussen BelgiŽ en de BRD.

Vandaar mijn vragen:

Bestaat er een vergelijkende studie over die twee verdragen?

Bestaat er een nauwkeurig overzicht van de instrumenten die ter beschikking zijn?

Wat staat daarin precies over de grensoverschrijdende samenwerking?

Hebben ze in dat verband een facultatief of een dwingend karakter?