Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 3-7943

van Annemie Van de Casteele (VLD) d.d. 27 april 2007

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Geneesmiddelen - Referentieterugbetaling - Specifieke patiŽntengoepen - Negatieve effecten.

Chronologie

27/4/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2007 )
27/4/2007 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2320

Vraag nr. 3-7943 d.d. 27 april 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij de invoering van het referentieterugbetalingssysteem voor geneesmiddelen moesten patiŽnten vaak plots meer remgeld betalen voor hun vertrouwde originele geneesmiddelen. Dat is grotendeels opgelost omdat ofwel de originele geneesmiddelen ook in prijs gedaald zijn, ofwel omdat de artsen rekening houden met het prijsverschil en een goedkoper generiek middel voorschrijven. Dat was uiteindelijk de bedoeling van het systeem.

Toch is het voor sommige geneesmiddelen met een smalle therapeutische marge niet altijd aangewezen om over te schakelen van een vertrouwd geneesmiddel naar een generiek. EpilepsiepatiŽnten hebben onze aandacht daarop gevestigd.

De geachte minister heeft in zijn antwoord op mijn vroegere schriftelijke vraag nr. 3-6100 (Vragen en Antwoorden nr. 3-84, blz. xxxx) bevestigd dat voor geneesmiddelen met een smalle therapeutisch-toxische marge (o.a. valproÔnezuur en carbamazepine) en voor geneesmiddelen met een niet-lineaire kinetiek (bv. FenytoÔne) zelfs een kleine wijziging in de plasmaconcentratie aanleiding kan geven tot grote veranderingen in de doeltreffendheid en de bijwerkingen en dat het voor zulke geneesmiddelen veiliger is niet over te schakelen van de ene specialiteit naar de andere.

Daarmee bevestigt hij dat patiŽnten die deze geneesmiddelen gebruiken, met name epilepsiepatiŽnten, vaak geen keuze hebben en dus hun originele geneesmiddelen moeten blijven nemen en die duurder moeten betalen omwille van de referentieterugbetaling.

Kan in dergelijke gevallen niet afgeweken worden van het principe van de referentieterugbetaling ?

Antwoord ontvangen op 27 april 2007 :

Ik ben mij inderdaad bewust van het probleem voor bepaalde groepen patiŽnten, waar u het over heeft.

De oplossing die u voorstelt, namelijk de mogelijkheid van een uitzondering op de referentieterugbetaling voor smalle therapeutisch-toxische marges, is echter niet mogelijk.

Ieder uitzonderlijk regime moet namelijk gebaseerd zijn op objectieve criteria die voldoende nauwkeurig zijn, opdat het uitzonderlijke regime niet zou kunnen worden toegepast op andere specialiteiten dan de beoogde.

Het criterium ę smalle therapeutisch-toxische marge Ľ lijkt deze eigenschappen niet te bevatten.

Ik denk dat de oplossing eenvoudiger is : bij de komst van het generische middel, zou men voor het originele middel niet enkel de terugbetalingsbasis moeten verlagen, maar ook de prijs.