Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 2-2169

van Fatma Pehlivan (sp.a) d.d. 10 juni 2002

aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand

Zelfstandige ondernemers van buiten de Europese Unie - Arbeidskaarten - Wetgeving - Versoepeling.

Chronologie

10/6/2002 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/7/2002 )
9/7/2002 Dossier gesloten

Vraag nr. 2-2169 d.d. 10 juni 2002 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

(nog niet vertaald)

Zie tekst in het Frans.