BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2018-2019
________
17 oktober 2018
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1998

de Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
________
Voetbalclubs - Witwaspraktijken - Doorlichting - Handhaving in Nederland - Beleid in BelgiŽ - Mogelijke rol van de Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) en van de Cel voor financiŽle informatieverwerking
________
beroepssport
sportorganisatie
witwassen van geld
Financial Services and Markets Authority
Nederland
fraude
corruptie
________
17/10/2018 Verzending vraag
9/12/2018 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2234
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1998 d.d. 17 oktober 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een uitgebreid onderzoek gevoerd naar witwaspraktijken en andere risico's in het betaalde voetbal. Hieruit volgde een rits aan aanbevelingen gericht aan de financiŽle tussenpersonen en de trustkantoren.

Volgens DNB bestaan er grote risico's op witwaspraktijken rond matchfixing en betalingen van royalty's, transfers en uitzendrechten.

DNB gaat onderzoeken welke soorten van witwassen er voorkomen in het voetbal en of banken en trustkantoren voldoende doen om er niet bij betrokken te worden.

Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid met de Gemeenschappen. De Gemeenschappen zijn immers bevoegd voor de persoonsgebonden aangelegenheden zoals cultuur en sport. De handhaving inzake het witwassen en het toezicht op de banken is dan weer een federale aangelegenheid.

Graag had ik u volgende vragen voorgelegd :

1) Hoe reageert u op de aankondiging dat de Nederlandsche Bank het nodig acht om specifiek de voetbalsector door te lichten binnen de banken en de trustkantoren vanwege de grote risico's op witwaspraktijken rond matchfixing en betalingen van royalty's, transfers en uitzendrechten ? Bent u bereid, in samenspraak met de Gemeenschappen een gelijkaardige vraag te richten aan respectievelijk de Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (Financial Services and Markets Authority - FSMA) of de Cel voor financiŽle informatieverwerking ? Zo ja, kan u concreet toelichten welke stappen u wanneer gaat zetten ? Zo neen, waarom niet ? Waarom meent u dat de risico's op witwaspraktijken rond matchfixing en betalingen van royalty's, transfers en uitzendrechten in het voetbal minder groot zijn en waarop baseert u dat ?

2) Hoeveel dossiers zijn er de jongste drie jaar door het parket aanhangig gemaakt in verband met witwaspraktijken rond matchfixing en betalingen van royalty's, transfers en uitzendrechten in het voetbal ?

3) Kan u gedetailleerd toelichten welke beleidsinspanningen u voorziet om de voetbalsport te vrijwaren van witwaspraktijken rond matchfixing en betalingen van royalty's, transfers en uitzendrechten ?