BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2018-2019
________
16 oktober 2018
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1990

de Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)

aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
________
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) en musea - Preventie van diefstal - Inventarisatie - Gegevensbank - Project DIGIT-03 - Afloop van het project - Stand van zaken
________
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
museum
kunstvoorwerp
zaakregister
gegevensbank
cultureel erfgoed
bescherming van het erfgoed
________
16/10/2018 Verzending vraag
17/11/2018 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1991
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1990 d.d. 16 oktober 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een goede preventie van diefstal binnen musea of archieven impliceert de gedetailleerde opname en omschrijving van elk stuk in een inventaris met foto en een regelmatige standplaatscontrole.

Ook moeten er duidelijke regels zijn voor bruikleen, met een beperkte termijn en een systematische opvolging.

De federale overheid staat in ons land nog steeds in voor vele prachtige collecties in diverse musea, zoals het Museum voor Kunst en Geschiedenis, het Koninklijk Museum voor Midden Afrika en de Musea voor Schone Kunsten. Aangezien in sommige musea tot 80 % van de collectie in archief of in depot zit is een permanente opvolging aangewezen.

Het recente rapport van het Rekenhof "Cultureel en Wetenschappelijk patrimonium van de federale Staat" werpt heel wat vragen op.

Dankzij het digit programma van Belspo krijgen de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) bijkomende middelen om de inventarisgegevens in het systeem in te brengen en eventueel online te zetten. Hoewel nog niet alle gegevens zijn overgebracht, eindigt het DIGIT 03 project in 2018.

Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid met de Gemeenschappen (cultuur en media). De bescherming van ons cultuurpatrimonium is een gedeelde bevoegdheid. Het federale luik betreft eerder de handhaving alsook de federale musea en de wetenschappelijke instellingen en het daarin opgenomen cultuurpatrimonium.

In dit verband heb ik volgende vragen:

1) Kunt u een stand van zaken geven van het digit03-project en in het bijzonder hoeveel FWI hierop beroep doen ?

2) Klopt de informatie dat het digit03-project eind 2018 afloopt? Kunt u zeer gedetailleerd meedelen hoe de FWI de gegevens in de toekomst zullen inbrengen aangezien, volgens het Rekenhof, geen enkele FWI over een volledige databank beschikt ?

3) Welke Federale Wetenschappelijke Instellingen zullen tegen eind 2018 een volledige gegevensdatabank hebben van hun collectie en welke niet ?

4) Welke financiering voorziet u opdat de gegevensbank van alle Federale Wetenschappelijke Instellingen up to date is ? Kunt u het tijdsschema toelichten ?

Antwoord ontvangen op 17 november 2018 :

De federale musea en de wetenschappelijke instellingen vallen onder de bevoegdheid van de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.