BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
2 juli 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9458

de Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
________
De aankoop van Amerikaanse drones door Frankrijk en de positie van België binnen het Europese project
________
nieuwe technologie
vliegtuig
militaire samenwerking
krijgsmacht
militaire luchtvloot
________
2/7/2013 Verzending vraag
1/8/2013 Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3616
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9458 d.d. 2 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 18 mei verscheen in Le Monde een artikel over de aankoop van Amerikaanse drones door Frankrijk. Hun ervaringen in Libië en Mali overtuigden hen van de directe nood zich drones aan te schaffen. Deze zijn immers inmiddels onmisbaar geworden in de moderne oorlogsvoering.

Bovendien heeft Frankrijk geen programma dat resulteert in de productie van direct inzetbare drones. Net als de rest van Europa trouwens. Ondanks verschillende initiatieven loopt Europa enorm achterop in deze innovatieve sector. In het verleden werden wel samenwerkingsakkoorden gesloten, onder andere tussen Frankrijk en Groot-Brittannië of Frankrijk en Duitsland, maar deze ambitieuze initiatieven hebben vooralsnog nog niet tot opzienbarende resultaten geleid. Vandaar dat Frankrijk nu naar de VS lonkt. Er gaan echter stemmen op dat de creatie van een “Europese drone” cruciaal is om niet volledig afhankelijk te worden van de VS in de drone-technologie. En vanuit de industrie gaan er stemmen op dat Europa deze innovatieve sector net moet ondersteunen omdat het anders hun ondergang zal betekenen ten aanzien van de Israëlische en Amerikaanse industrie.

En wat met België? Daarvan is vooralsnog weinig sprake in het verhaal van een “Europese drone”.

Daarom had ik de volgende vragen voor de minister :

1) Heeft u kennis van deze overeenkomsten tussen verschillende lidstaten voor een “Europese drone” ? Indien ja, is er inderdaad een enorme achterstand ten aanzien van de VS en Israël?

2) Wat is uw standpunt met betrekking tot de vorming van een eigen “Europese drone”? Of bent u er voorstander van drones te kopen van de VS?

3) Ziet u een rol weggelegd voor België en de Belgische industrie in de creatie van een “Europese drone”? Of is dit een initiatief dat weggelegd is voor de militair grotere spelers in Europa?

Antwoord ontvangen op 1 augustus 2013 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

Defensie beschikt over “Unmanned Aerial Vehicles” van het type B-hunter. De beschikbare investeringsmiddelen laten niet toe deze “drones” op termijn te vervangen. Ik ben niet op de hoogte van een overeenkomst tussen een aantal Europese Unie-lidstaten om een “Europese” drone te ontwikkelen. Het is niet omdat Defensie niet betrokken is bij een eventuele ontwikkeling dat er geen Belgische bedrijven kunnen deelnemen. Veelal is een deelname het resultaat van competenties en deze is zeker aanwezig in onze bedrijven.