BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
11 juni 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9298

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht
________
recht tot betogen
ambtenaar
overheidsapparaat
ministerie
ambtenarenvakbond
werk op afstand
thuiswerk
staking
________
11/6/2013 Verzending vraag
18/9/2013 Rappel
12/11/2013 Rappel
13/12/2013 Herkwalificatie
17/1/2014 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9309
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9310
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4560
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9298 d.d. 11 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Donderdag 6 juni 2013 hebben de twee grootste vakbonden van ons land via een betoging in Brussel aan de regering een krachtig signaal willen geven met betrekking tot de discussies over het eenheidsstatuut. Heel wat mensen zullen minstens gedurende een aantal uur het werk hebben neergelegd om in Brussel deel te nemen aan de betoging.

Graag kreeg ik van de ministers voor de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder zijn of haar bevoegdheden vallen graag een antwoord op volgende vragen:

1)

(a) Hoeveel personen hebben aan de betoging deelgenomen?

(b) Hoeveel van hen waren aangesloten bij een vakbond?

(c) Hebben ze verlof moeten nemen om deel te nemen aan de betoging of werden ze gewoon doorbetaald?

(d) Indien ze gewoon doorbetaald werden, moeten ze de verloren arbeidstijd inhalen?

2)

(a) Hoeveel personen hebben thuis gewerkt wegens de verkeersoverlast die de betoging met zich heeft gebracht?

(b) Hoeveel van die personen werken sowieso thuis op donderdag?

3) Wat is het productiviteitsverlies voor de diensten van die betoging ?

4) Hebben er ook kabinetsmedewerkers aan de betoging deelgenomen?

5)

(a) Hebben er ook personen van de betoging gebruik gemaakt om te staken?

(b) Zo ja, om hoeveel mensen ging het?

(c) Werd die staking dan officieel erkend door de vakbonden?

(d) Welke gevolgen heeft dit gehad voor de verloning van de stakers?

Antwoord ontvangen op 17 januari 2014 :

In antwoord op uw vraag vindt u hierna de gevraagde informatie:

Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid

1. De FOD Sociale Zekerheid is als werkgever niet op de hoogte van het aantal personeelsleden die aan de betoging van 6 juni 2013 hebben deelgenomen, en weet evenmin welke personeelsleden lid van een vakbond zijn.

Zij die aan de betoging wensten deel te nemen konden verlof nemen of gebruik maken van het recht om aan een georganiseerde werkonderbreking deel te nemen. Het is echter onmogelijk om te weten welke personen die op 6 juni verlof hebben genomen dat specifiek hebben gedaan om aan de betoging deel te nemen.

2. Op 6 juni 2013 waren er gemiddeld 137 personen geconnecteerd via VPN voor telewerk. 90 van deze personen werken sowieso op donderdag thuis.

3. Niet van toepassing.

4. Niet van toepassing.

5. Twee personen hebben gebruik gemaakt van het recht van deelname aan een georganiseerde werkonderbreking. De deelname aan een georganiseerde werkonderbreking wordt gelijkgesteld aan een periode van dienstactiviteit maar wordt niet vergoed.

FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu (het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie niet inbegrepen).

1. Eén medewerker heeft zich afwezig gemeld om te staken. De FOD is als werkgever niet op de hoogte van het aantal personeelsleden die aan de betoging van 6 juni 2013 hebben deelgenomen, en weet evenmin welke personeelsleden lid van een vakbond zijn.

Zij die aan de betoging wensten deel te nemen konden verlof nemen of gebruik maken van het recht om aan een georganiseerde werkonderbreking deel te nemen. Het is echter onmogelijk om te weten welke personen die op 6 juni verlof hebben genomen dat specifiek hebben gedaan om aan de betoging deel te nemen.

2. Eén medewerker is niet op het werk geraakt omwille van problemen met het openbaar vervoer. 127 medewerkers hebben van thuis uit gewerkt op 6 juni 2013.

Het telewerk binnen de FOD wordt niet volgens een vaste dag georganiseerd. De telewerkers mogen, rekening houdend met de noden van de dienst, kiezen op welke dag van de week ze van thuis uit werken.

3. Niet van toepassing.

4. Niet van toepassing.

5. Eén medewerker binnen onze organisatie heeft zich afwezig gemeld om te staken. De deelname aan een georganiseerde werkonderbreking wordt gelijkgesteld aan een periode van dienstactiviteit maar wordt niet vergoed.