BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
26 april 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6146

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________
Drugs - Dagelijkse producten - "Huis-tuin-en-keukendrugs" - Evolutie - Beleid
________
verdovend middel
________
26/4/2012 Verzending vraag
28/9/2012 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5877
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6146 d.d. 26 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De drugsproblematiek wordt vaak onterecht verengd tot een probleem van gekende drugssoorten zoals cocaÔne of XTC die in BelgiŽ geproduceerd of ingevoerd worden en via kleine dealers worden verdeeld. De laatste jaren raken meer en meer feiten bekend waarbij dagelijkse producten als verdovend middel worden gebruikt. Op het internet kan je bijvoorbeeld recepten vinden om zelf GHB te produceren waarbij de doe-het-zelfzaken vermeld zijn waar je de benodigde producten kan aankopen. Ook aanstekergas wordt als verdovend middel gebruikt, zoals jammerlijk genoeg gebleken is bij het dodelijke ongeval van een 14-jarig meisje op 31 oktober 2011 in Turnhout. De populariteit van deze "huis-tuin-en-keukendrugs" verdient dus nadere aandacht.

Vandaar mijn vragen aan de minister:

1) Welke evoluties zijn merkbaar inzake het gebruik van deze huis-tuin-en-keukendrugs? Welke producten worden geregeld aangetroffen?

2) Hoeveel vaststellingen zijn de afgelopen jaren gedaan van het bezit van deze huis-tuin-en-keukendrugs of van intoxicatie erdoor? Graag uitgesplitst per jaar.

3) Zijn er duidelijke regionale verschillen merkbaar bij het gebruik van deze huis-tuin-en-keukendrugs? Zo ja, welke?

4) Zijn er duidelijke tendensen inzake leeftijd merkbaar bij het gebruik van deze huis-tuin-en-keukendrugs? Zo ja, welke?

5) Welke conclusies trekt de minister uit deze gegevens? Op welke wijze kan dit probleem optimaal worden aangepakt?

Antwoord ontvangen op 28 september 2012 :

Er zijn substanties die als basisgrondstof kunnen worden gebruikt om illegale stoffen zoals GHB aan te maken. Het gaat om stoffen die in grote mate op een legale wijze worden gebruikt. De handel hierin kan dus enkel beperkt worden voor producten met een hoog risicoprofiel. Dat gebeurt al door middel van de wetgeving betreffende de drugsprecursoren.  

Er zijn ook legale stoffen die kunnen misbruikt worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om aanstekergas. Het gebruik ervan is in de regel niet-problematisch en kan dus moeilijk worden verboden. 

Een groeiende groep hier zijn echter ook de zogenaamde ‘legal highs’. Legal highs' is een overkoepelende term voor psychoactieve stoffen of producten die niet gereguleerd zijn. Ze worden gemaakt om de effecten van bestaande drugs na te bootsen en om de regelgeving te omzeilen. Ze worden doorgaans verkocht via internet of in smart/head shops. Via agressieve en uitgekiende marketingstrategieën, en in sommige gevallen door bewust verkeerde informatie te geven met betrekking tot de ingrediënten, worden ze aan de man gebracht. In de afgelopen 5 jaar werden in de verschillende Europese lidstaten 115 nieuwe stoffen gedetecteerd. Op Europees niveau wordt momenteel een nieuwe reglementering uitgewerkt om dit probleem aan te pakken. Ook België zal nieuwe initiatieven nemen. De Algemene Cel Drugsbeleid heeft hiervoor al de basis gelegd.  

Preventie vormt eveneens een doeltreffende manier om dat soort fenomenen aan te pakken.