BELGISCHE SENAAT
________
Buitengewone zitting 2010
________
8 oktober 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-238

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
________
Elektronische identiteitskaart - Vijfjaarlijkse vernieuwing - Vergelijking met andere Lidstaten
________
identiteitsbewijs
vergelijkend onderzoek
Europese Unie
________
8/10/2010 Verzending vraag
3/5/2011 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-237
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-239
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-238 d.d. 8 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Elke vijf jaar moet een Belgische burger naar de bevolkingsdienst van zijn gemeente gaan om een nieuwe identiteitskaart tegen vijftien euro te kopen. Ook moet die burger met een nieuwe pasfoto komen aandraven. Dat kost hem of haar geld en tijd. Vaak, zeker met de huidige elektronische identiteitskaart, is de kaart echter nog zeer intact en is de man of vrouw in kwestie op de foto nog meer dan voldoende herkenbaar. Er is trouwens een tijd geweest dat mensen ouder dan 22 slechts om de tien jaar naar het gemeentehuis moesten hollen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Vanwaar de keuze om burgers elke vijf jaar een vernieuwing van hun identiteitskaart op te leggen?

In Duitsland ligt die termijn op tien jaar, behalve voor burgers jonger dan 24, die om de zes jaar hun identiteitskaart moeten vernieuwen. In Zwitserland moet men vanaf de leeftijd van 18 slechts om de tien jaar een nieuwe kaart halen. In Spanje gebeurt dat vanaf 30 jaar. Andere lidstaten geven/gaven hun burgers die een zekere ouderdom hebben/hadden een identiteitskaart voor het leven.

Kunt u een overzicht geven van de huidige regeling (prijs en geldigheidsduur) van de identiteitskaarten in alle Europese lidstaten? Wat is de meest voorkomende geldigheidsduur? Wat zijn uw conclusies? Waarom is er hierover geen eensgezindheid in de Europese Unie? Maakt dit de droom van een Europese identiteitskaart wel niet heel utopisch? Blijft u de keuze om de geldigheidsduur van onze identiteitskaart op vijf jaar vast te leggen, ondersteunen? Zo ja, waarom?

2) Hoeveel identiteitskaarten worden jaarlijks vernieuwd? Kunt u cijfers geven van 2000 tot en met heden? Zijn er jaren waarin de gemeentelijke bevolkingsdiensten meer werk hebben gehad dan andere (piek in geboortecijfers)?

3) Jongeren onder de 12 jaar kunnen een Kids-Id bekomen tegen 3 euro. In Nederland betalen kinderen tot en met dertien jaar 8,97 euro. Bent u voorstander van één algemeen tarief in de Europese Unie? Hoeveel unieke Kids-Id's werden in ons land tot op heden uitgereikt?

4) Is een identiteitskaart verloren, gestolen of vernield, moet de burger daarvan aangifte doen bij de politie. Hoeveel van dergelijke aangiftes kreeg de politie tussen 2000 en 2010 te verwerken (cijfers opgedeeld per kanton / jaar / leeftijd burger)? Zijn er jaartallen en / of leeftijden van personen (ouderen, jongeren, ...) die in deze statistieken in het oog springen?

5) Burgers die niet over een geldige identiteitskaart beschikken, kunnen tevens een boete tussen de 26 en 500 euro krijgen. Hoeveel boetes werden de afgelopen tien jaar aan burgers opgelegd die niet over een geldige identiteitskaart beschikten? Kunt u die cijfers opdelen per jaar en kanton? Hoeveel euro boete wordt er gemiddeld uitgeschreven? Waar heeft een burger zonder geldige identiteitskaart de meeste kans om de volle pot te moeten betalen?

6) Indien een burger zijn identiteitskaart niet laat vernieuwen en niet reageert op een (herhalings)oproepingsbrief, wordt het dossier uiteindelijk naar het parket gezonden. Hoeveel dossiers hieromtrent kreeg justitie in de afgelopen tien jaar (opgedeeld per jaartal en kanton)? Is er sprake van een stijgende trend? Hoe verklaart u de cijfers? Vervolgt het parket altijd of worden deze dossiers niet prioritair behandeld?

Antwoord ontvangen op 3 mei 2011 :

1. Vragen met betrekking tot verspreiding, kostprijs, geldigheidsduur en vernieuwing van de identiteitskaarten kunnen niet door mijn diensten worden beantwoord. Ik verwijs dan ook naar de diensten van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie.