BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
11 februari 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1316

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Politie - Toekenning van opslag met terugwerkend effect aan twee medewerksters - Bevoegdheid
________
politie
statuut van de ambtenaar
bevordering in een loopbaan
prejudiciŽle rechtsvraag
________
11/2/2011 Verzending vraag
21/3/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1316 d.d. 11 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Via de pers liet commissaris-generaal Koekelberg weten dat hij het besluit had genomen om loonopslag toe te kennen aan zijn twee medewerksters en dit met terugwerkend effect. Ik lees in zijn communicatie dat hij zich daarvoor nu baseert op een arrest van het Grondwettelijk Hof uitgesproken " in een andere zaak ", of nog, " in een ruimer kader ".

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Over welk arrest gaat het precies? Wat zegt dat arrest?

2) Heeft de commissaris-generaal u hierover ingelicht en is hij bevoegd om die beslissingen op zijn niveau te treffen?

Antwoord ontvangen op 21 maart 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

  1. Het gaat over het arrest van het Grondwettelijk Hof nr 82/2009 van 14 mei 2009: een arrest gewezen op een prejudiciële vraag in het raam van het burgerlijk Copernicuscontentieux bij de politie. Het Hof doet geen uitspraken ten gronde. De commissaris-generaal citeert een passage waarin wordt gesteld dat de Koning, bij de uitvoering van de hem door de wetgever verleende bevoegdheden, niet mag discrimineren.

  2. De commissaris-generaal heeft mij inderdaad kort voordien ingelicht van zijn wil om die akten op zijn niveau te treffen. De bevoegdheid ligt wel degelijk bij de administratie, niet bij de ministeriële overheid.