BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
20 december 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10699

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
Cannabis - Hasj - Samenstelling - Toename THC-gehalte - Olivettes - Gevolgen
________
drugverslaving
verdovend middel
________
20/12/2013 Verzending vraag
20/3/2014 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10700
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10699 d.d. 20 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De samenstelling van cannabis van tegenwoordig is veranderd. Vooral het THC- gehalte,een stimulerende stof is drastisch toegenomen. Het is in tien jaar tien keer krachtiger geworden. De gevolgen daarvan zijn ook merkbaar. 3 % van de blowers van deze tijd krijgt na het roken van joints een psychose.

Het THC-gehalte is toegenomen en de dempende werking van cannabidiol is sterk verminderd. De drug is tien keer krachtiger geworden met minder angstverminderende eigenschappen. Onlangs blijkt er bijzonder krachtige cannabis en afgeleide producten op de markt te komen. Het betreft ondermeer de zogenaamde "olivettes" met een THC-gehalte van 22 % dat blijkbaar in Frankrijk populair is. Ik had graag vernomen of ook in ons land het THC-gehalte verder toeneemt.

Ik heb dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Kan u aangeven hoeveel het gemiddeld THC-gehalte bedraagt van enerzijds de op de markt circulerende cannabis en anderzijds de hasj en dit wat betreft respectievelijk de laatste drie jaar? Kan u deze cijfers toelichten?

2) Kan u aangeven hoeveel het hoogste THC-gehalte bedroeg van de op de markt aangetroffen cannabis enerzijds en hasj anderzijds? Kan u deze cijfers duiden en klopt de stelling dat de maxima stelselmatig toenemen?

3) Welke gevolgen heeft de eventuele toename van het THC-gehalte op de volksgezondheid en de mate dat er blijvende gevolgen blijven op geestelijk en zelfs lichamelijk vlak? Kan u dit uitvoerig toelichten?

4) Werden in BelgiŽ reeds zogenaamde "olivettes" aangetroffen en neemt het aantal toe wat de laatste drie jaar betreft? Kan u toelichten?

5) Kan u aangeven of er cijfermatig een toename is vast te stellen de laatste drie jaar van het aantal mensen in het algemeen en jongeren in het bijzonder die werden getroffen door psychoses? Is er een link met cannabis en het THC-gehalte en zo ja, kan u toelichten naar cijfers en studies toe?

Antwoord ontvangen op 20 maart 2014 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder de bevoegdheden van mijn collega de minister van Volksgezondheid, aan wie u de vragen tevens gesteld heeft.