BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
26 november 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10477

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Vertragingen - Overslaan van stations - Overzicht
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
________
26/11/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10477 d.d. 26 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Elke dag worden in Nederland gemiddeld negen stations overgeslagen door de trein om te voorkomen dat er grootschalige vertragingen ontstaan. De reden waarom een trein een station overslaat wordt niet geregistreerd, maar volgens de Nederlandse Spoorwegen (NS) wordt de maatregel meestal ingezet om te voorkomen dat grote groepen reizigers nog meer vertraging oplopen.

Sommige stations kwamen er dit jaar in Nederland meer bekaaid vanaf dan anderen. Zo werd Nijmegen Lent al 374 keer overgeslagen. In het totaal worden in 0,02 % van de treinritten een station overgeslagen. Wie regelmatig de trein neemt weet dat dit helaas ook bij ons dikwijls voorvalt en dit wegens werken, pannes of omdat de trein te veel vertraging heeft. Ik wil dit graag beter in kaart brengen.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Hoeveel maal per dag wordt één station overgeslagen en kan de geachte minister aangeven hoe dit cijfer evolueert wat betreft respectievelijk de laatste drie jaar? Kan hij de drie voornaamste redenen oplijsten?

2) Kan hij aangeven welke stations het meest worden overgeslagen op jaarbasis en dit wat betreft respectievelijk de laatste drie jaar?

3) Kan hij uitgebreid en cijfermatig toelichten waarom een station wordt overgeslagen (vertraging, werken, andere redenen)?

4) In Nederland worden in het totaal op jaarbasis bij 0,02 % van de treinritten een station overgeslagen? Hoeveel is dat percentage bij ons wat betreft respectievelijk de laatste drie jaar en kan de geachte minister deze percentages toelichten?

5) Bestaat er een formele of informele richtlijn om in bepaalde gevallen stations over te slaan bij de Nationale Maatschappij der Belgische Schepen (NMBS) zo ja, wat is hiervan de inhoud? Kan dit uitvoerig worden toegelicht?