BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
5 november 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10298

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Treinkaarten - MOBIB-kaart - Online verlenging abonnementen - Vervaldatum - Verwittiging - Evaluatie
________
plaatsbewijs
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
________
5/11/2013 Verzending vraag
5/2/2014 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10298 d.d. 5 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De papieren treinkaarten worden stelselmatig vervangen door de nieuwe, ge´ntegreerde MOBIB-kaart. Hierdoor vereenvoudigt de controle en is het niet meer nodig om een papieren verlenging van het abonnement af te drukken.

Er zijn echter nog wel enkele problemen. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een abonnement online te verlengen, waardoor abonnementhouders zich telkens naar het loket of naar de "automatische verdeler van vervoersbewijzen" moeten begeven. Daarenboven is het niet mogelijk om de resterende abonnementsduur op de kaart te controleren. Bij het verlengen van het abonnement krijgt de houder wel een papieren kaartje mee, maar dat is uiteraard geen ideale oplossing. Abonnementhouders wier mailadres bekend is, krijgen wel een mail als het abonnement dreigt te vervallen. Deze mail wordt echter 15 dagen op voorhand verstuurd, ook bij maandabonnementen bijvoorbeeld. Hierdoor is het praktisch nut van deze mail bijzonder beperkt.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Zal het in de toekomst mogelijk zijn om de MOBIB-kaart online te verlengen?

2) Zijn maatregelen gepland om abonnementhouders op de hoogte te brengen als hun abonnement dreigt te verlopen?

3) Is het mogelijk om de herinneringsmail aan de abonnementhouders op een meer gepast ogenblik te verzenden, bijvoorbeeld drie werkdagen voor het verlopen van de abonnementsduur?

4) Hoe evalueert de minister de invoering van de MOBIB-kaart als vervanger van de papieren treinkaart? Hoe reageren loketbedienden, treinbegeleiders en reizigers?

Antwoord ontvangen op 5 februari 2014 :

Als antwoord op de vragen van het geachte lid deelt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) me de volgende elementen mee:

1. De geldigheidsduur van de abonnementen die op een Mobib-kaart staan, kan sinds 21 oktober 2013 worden verlengd.

2. Wanneer een Mobib-kaart gevalideerd wordt aan een loket of een verkoopautomaat krijgt de klant een ticket met daarop de belangrijkste aankoopgegevens, waaronder de nieuwe geldigheidsperiode. Hij kan deze informatie dus bijhouden.

De abonnees kunnen zich ook inschrijven op MyNMBS, de klantenzone op de website www.nmbs.be, om gebruik te maken van verschillende diensten. Daar kunnen ze ook vragen om 15 dagen voor de vervaldatum van het abonnement een herinneringsmail te ontvangen. Het betreft de dienst waaraan het geachte lid in zijn vraag refereert.

3. De herinneringsmail wordt 15 dagen voor de vervaldatum van het abonnement verstuurd omdat voor sommige gecombineerde abonnementen, het abonnement van het partner-openbarevervoerbedrijf nog een “papieren”abonnement is. Dat “papieren” abonnement moet per post worden verstuurd en daarvoor is er enige tijd nodig.

Door 15 dagen voor de vervaldatum een herinnering te sturen, hebben de klanten ook de mogelijkheid om hun abonnement te verlengen wanneer het hen past en de nieuwe geldigheidsperiode te laten starten wanneer zij willen en dit om overlappingen te vermijden.

Omwille van bovenstaande redenen kiezen de diensten van NMBS ervoor om 3 werkdagen voor de vervaldatum geen herinneringsmail te sturen.

4. De loketmedewerkers zijn in het algemeen tevreden over de invoering van de Mobib-kaart ter vervanging van de “papieren” kaarten. De kaart aanmaken neemt iets meer tijd in beslag, maar ze biedt de mogelijkheid om verschillende producten te combineren waardoor de verrichtingen sneller verlopen, ook de validatie.

Ook de controles op de trein verlopen vlot. De diensten van NMBS ontvangen ook geen bijzondere, negatieve reacties van de klanten. NMBS beschouwt de invoering van de Mobib-kaart dan ook als een succes.