BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
24 september 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4549

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations Herentals, Lier en Turnhout - Problemen - Communicatie aan de reizigers - Overvolle treinen - Lijn Herentals-Mol - Elektrificatie - Ombudsman van de NMBS - Klagen vanuit Kempense reizigers
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
pendel
reizigersvervoer
________
24/9/2009 Verzending vraag
25/11/2009 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5800
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4549 d.d. 24 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin september 2009 kwam de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) nogmaals op een negatieve wijze in de media. c dieseltreinen in de ochtendspits vanaf Herentals naar Lier zijn schering en inslag. De NMBS zet daarom bussen van De Lijn in tussen Herentals en Lier. Maar de NMBS verzekert geen aansluiting op een trein naar Brussel in Lier.

Door een brand in een seinhuis werken de tv-schermen en geluidsinstallatie van het station in Herentals onder andere niet. De treinen die vanuit Herentals en Nijlen naar Brussel sporen zitten overvol. En opnieuw moet de Kempense reiziger hetzelfde verhaaltje horen dat er een gebrek is aan voldoende materiaal. Daarnaast klagen reizigers dat treinen niet rijden, omdat steeds vaker een conducteur of zelfs een treinbestuurder ontbreekt. En of dat nog niet genoeg is, blijkt de trein die vanuit Lier naar Brussel vertrekt niet altijd te wachten op de pendeltrein uit Turnhout waardoor heel wat Kempenaars hun aansluiting verloren en later op het werk toekwamen. Inmiddels zou de normale dienstregeling zijn hersteld, doch er blijven structurele problemen bestaan.

Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoeveel extra bussen van De Lijn zette de NMBS dagelijks in de Kempen om reizigers te vervoeren? Hoeveel kostte deze maatregel aan de spoorwegmaatschappij?

2. Wanneer denkt de NMBS opnieuw optimaal te kunnen communiceren met haar reizigers in Herentals? Wanneer zullen de tv-schermen en de geluidsinstallatie het opnieuw doen?

3. Zijn er nog andere Kempense stations die op dit ogenblik geen communicatie via tv-schermen of luidsprekers kunnen doen? Zo ja, dewelke zijn dat? Tegen wanneer zou dit euvel opgelost moeten zijn?

4. Binnen welke termijn denkt de NMBS een structureel antwoord te kunnen bieden aan de verzuchtingen van de Kempense reizigers inzake overvolle treinen? Wordt er nieuw dieselmaterieel geleverd? Zo ja, tegen wanneer? Zo neen, welke andere opties staan er open?

5. In het verleden werd al bevestigd dat Infrabel eraan denkt om de lijn Herentals-Mol te elektrificeren. Wanneer zal een concrete timing voorhanden zijn?

6. Hoeveel klachten ontving de ombudsman van de NMBS van Kempense reizigers vorig jaar met betrekking tot overvolle treinen? Hoeveel zijn dat er totnogtoe geweest in 2009?

7. Hoe vaak kwam het in 2008 voor dat een trein niet kon rijden of vertraging had door het ontbreken van een treinbestuurder of conducteur? Welke maatregelen zal de NMBS nemen om dit soort vertragingen / afschaffingen in de toekomst zo veel mogelijk te beperken?

8. Waarom garandeert de NMBS een aansluiting van de pendeltrein die uit Turnhout komt in Lier op die naar Brussel gaat niet? Klopt het dat het NMBS-personeel minder initiatief toont om reizigers te informeren over wat er mis gaat, omdat de problemen zich blijven voordoen? Hoeveel klachten kreeg de NMBS hierover dit jaar al, hoeveel waren er dat vorig jaar?