BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
24 september 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4548

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
________
Rijbewijs D1 - Gezinnen met tien leden - Eventueel uitzondering - Aantal uitgereikte rijbewijzen D1
________
rijbewijs
kinderrijk gezin
________
24/9/2009 Verzending vraag
28/10/2009 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4548 d.d. 24 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wanneer een gezin acht kinderen heeft, zijn de ouders genoodzaakt volgens de huidige Wegcode om een rijbewijs D1 te halen, willen ze zich samen in een voertuig verplaatsen. Dat brengt extra kosten met zich mee voor kroostrijke gezinnen. Maar dat is niet alles: om het rijbewijs D1 te halen moet je medische tests ondergaan.

Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1. Vindt u het gezinsvriendelijk dat voor gezinnen die uit tien leden bestaan in dergelijke gevallen een apart rijbewijs D1 nodig is? Is een uitzondering voor vervoer van het eigen gezin niet denkbaar?

2. Meent u dat er een uitzonderingsregel nodig is voor gezinnen met tien leden?

3. Hoeveel rijbewijzen D1 werden er totnogtoe in BelgiŽ uitgereikt?

Antwoord ontvangen op 28 oktober 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

1. en 2. De huidige indeling van motorvoertuigen in categorieën, zoals bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, komt voort uit de omzetting van de Europese richtlijn 91/439/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs.

De verplichting voor een bestuurder van een voertuig met meer dan acht passagiers om houder te zijn van minstens een rijbewijs voor categorie D1 is dus het gevolg van de toepassing van een Europese richtlijn, waarvan in dit geval niet kan worden afgeweken.

3. Er bestaan geen statistische gegevens waaruit kan worden afgeleid hoeveel rijbewijzen voor categorie D1 in België werden uitgereikt.