BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
20 februari 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-357

de Wouter Beke (CD&V N-VA)

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Militair hospitaal - Inschrijving Orde van de Geneesheren - Commissie voor ethiek
________
krijgsmacht
beroepsorde
ziekenhuis
gezondheidsverzorging
rechten van de zieke
dokter
beroepsdeontologie
________
20/2/2008 Verzending vraag
19/3/2008 Dossier gesloten
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-73
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-547
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-357 d.d. 20 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Orde van Geneesheren stelt het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek in een slecht daglicht. Meer bepaald het aparte statuut van de “militaire” artsen, die daar hun functie als geneesheer uitoefenen en niet allemaal ingeschreven zijn bij de Orde. Ook het gebrek aan een Commissie voor ethiek voor het ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek doet het ongenoegen bij de Orde van Geneesheren alleen maar toenemen.

Doordat het militair hospitaal onder de bevoegdheid van Defensie valt, dus niet onder de ziekenhuiswet, ontsnapt zij aan de verplichting om een commissie voor ethiek en een medische raad te hebben.

Welke acties is de geachte minister van plan te nemen, met betrekking tot de oprichting van een Commissie voor ethiek en over de inschrijving bij de Orde van Geneesheren? Overweegt zij aan te sturen op een overleg met de minister van Defensie?