BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
22 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2841

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten - Evolutie - Energieverbruik
________
ministerie
openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
onderhoud
energieverbruik
________
22/1/2009 Verzending vraag
25/11/2009 Dossier gesloten
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2842
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5149
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2841 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Antwerpen bedroegen, in 2008, 1 043 440,02 euro. Dat antwoord kreeg ik op mijn schriftelijke vraag nr. 4-1283. Tevens bezorgde de geachte minister me een gedetailleerde tabel rond de elektriciteitskosten, onderhoudskosten en dergelijke.

Om vergelijking met 2007 mogelijk te maken, en de impact van de stijgende energieprijzen in 2008 op het budget rond onze gerechtsgebouwen in te schatten, wenste ik volgende vragen te stellen :

1. Hoeveel geld betaalde onze Schatkist aan onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Antwerpen in 2008 ? Kan de geachte minister de cijfers uitsplitsen per soort onderhoud (elektrische installaties, reinigen gevels en daken, reinigen binnenkant van het gebouw, onderhoud tuin, ...) ?

2. Zijn deze cijfers in verhouding met de vorige jaren ? Wordt er meer uitgegeven en waarom ?

3. Blijkt uit de energiefactuur (onder andere met name die rond gasverbruik) dat het Vlinderpaleis energie verslindt ? Meent hij dat maatregelen nodig zijn om de energiefactuur van het Vlinderpaleis te drukken (hernieuwbare energie via zonnepanelen, en dergelijke) ?