BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
18 november 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2020

de Wouter Beke (CD&V)

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
________
Farmaceutische sector - Topberaad
________
farmaceutische industrie
geneesmiddel
onderzoek en ontwikkeling
wetenschappelijk onderzoek
________
18/11/2008 Verzending vraag
5/1/2009 Dossier gesloten
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-517
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2668
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2020 d.d. 18 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de vorige legislatuur heb ik verschillende vragen gesteld (zoals bijvoorbeeld vraag om uitleg nr. 3-1322, Handelingen nr. 3-148, blz. 9) aan de voorganger van de geachte minister, minister Verwilghen, over het opgestarte initiatief "Topberaad Farmaresearch" in december 2004.

Ons werd meegedeeld dat door laattijdige respons van verschillende farmaceutische bedrijven het onderzoek vertraging heeft opgelopen en zo de geplande vergadering van september 2005 naar september 2006 zou worden opgeschoven. Heeft ondertussen deze vergadering plaatsgevonden ? Zo ja, wat is hier het finale resultaat van ? Ik zou ook graag van de geachte minister vernemen of hij het initiatief van zijn voorganger overneemt en wenst verder te zetten. Indien hij hiertoe niet bereid is, wat is dan de reden om het Topberaad niet meer te laten doorgaan ?