BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
29 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1933

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
________
Dienst voor alimentatievorderingen - Centrale rol - Opname beslissingen in het rijksregister
________
alimentatieplicht
Rijksregister van de natuurlijke personen
________
29/10/2008 Verzending vraag
5/1/2009 Dossier gesloten
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1932
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2662
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1933 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Reeds verschillende jaren geleden is de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) opgericht met als opdracht het invorderen van het maandelijks bedrag van het onderhoudsgeld, de achterstallen daarvan en het betalen van voorschotten op het onderhoudsgeld.

De invorderingsgraad zou volgens de evaluatiecommissie van de DAVO stijgen maar het gevaar zou bestaan dat hij op een bepaald ogenblik stagneert of zelfs daalt.

Zelfs als het aantal dossiers stijgt zou het aantal personen dat op de DAVO een beroep zou kunnen doen, moeten kunnen geëvalueerd worden:

cijfers kunnen misschien worden gevraagd van de ‘silc’-enquête (Statistics on Income and Living Conditions);

de informatisering van Justitie zou het mogelijk moeten maken inlichtingen te bekomen;

De aangiftes in de provinciale besturen zouden bepaalde gegevens kunnen opleveren voor zover de DAVO-klanten die indienen.

De DAVO zou de rol kunnen spelen van centralisator van gerechtelijke beslissingen (of uittreksels) waarbij beslissingen over minderjarige kinderen zouden kunnen worden opgenomen in een rijksregister met als doel sneller tussen te kunnen komen in geval van niet-uitvoering van de onderhoudsverplichting. Deze tussenkomst zou een verlichting betekenen van de procedure voor de schuldeiser en zou de administratieve vereenvoudiging in de hand werken.

Vandaar mijn vragen:

1.Zijn er cijfergegevens voorhanden waaruit het aantal personen dat op de DAVO een beroep kan doen kan worden geëvalueerd? Zo ja, welke zijn deze cijfers?

2.Worden beslissingen over minderjarige kinderen opgenomen in het rijksregister? In ontkennend geval, bestaat de intentie de opname ervan in overweging te willen nemen?