BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
14 januari 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-172

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Ziekenhuizen - Stewards - Rekrutering en opleiding
________
ziekenhuis
beveiliging en bewaking
beroepsopleiding
________
14/1/2008 Verzending vraag
6/2/2008 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-171
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-117
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-172 d.d. 14 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Via de pers vernam ik dat ziekenhuizen de mogelijkheid hebben om stewards in te zetten om de veiligheid daar te garanderen. In nogal wat ziekenhuizen moet de politie blijkbaar optreden tegen diefstal en geweld. Zo’n steward zou de criminaliteit in kaart brengen en pijnpunten rond veiligheid moeten oplossen in een hospitaal. De overheid wil daarvoor 504 laaggeschoolden, jonger dan 30 jaar, inzetten. Zij zouden een opleiding volgen (wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid) alvorens ze de job mogen uitoefenen.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Welke ziekenhuizen deden reeds een aanvraag om een steward te verkrijgen met het oog op het verbeteren van de veiligheid?

2. Hoeveel laaggeschoolden heeft de FOD Binnenlandse Zaken reeds gerekruteerd? Geraken alle plaatsen opgevuld?

3. Hoe verloopt het opleidingsprogramma?

4. Kan hij met de aangekondigde 504 stewards in opleiding, aan de huidige vraag voldoen? Naar verluidt zijn er reeds 363 aanvragen gebeurd. Of dient dit project uitgebreid te worden?

Antwoord ontvangen op 6 februari 2008 :

1. Aantal aanvaarde voltijdse equivalenten (VTE) als bewakingsagent = 362,22 VTE, opgesplits per regio heeft dit 213,97 VTE voor het Vlaams Gewest; 80,50 VTE voor het Waals Gewest en 67,55 VTE voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aantal geweigerde VTE = 91,28 VTE waarvan 24 VTE als geweigerd werden beschouwd door geen reactie binnen de vooropgestelde termijn.

Aantal aanvaarde VTE als bewakingsagent opgesplitst per type ziekenhuis :

— 251,22 VTE binnen de algemene ziekenhuizen;

— 111 VTE binnen de psychiatrische ziekenhuizen.

2. Graag verwijs ik hiervoor naar het antwoord van mijnheer de minister van Binnenlandse Zaken (schriftelijke vraag nr. 4-171).

3. Graag verwijs ik hiervoor naar het antwoord van mijnheer de minister van Binnenlandse Zaken (idem).

4. Op basis van de ons beschikbare gegevens is er een aanvraag van 362,22 VTE (bewakingsagenten) en 54,50 VTE in een andere bestemming. Uit deze gegevens kunnen we afleiden dat de binnen dit project voorziene 503 VTE aan de huidige vraag voldoet.