BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
14 januari 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-154

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Gent - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
________
psychiatrische inrichting
opname in psychiatrische kliniek
Regie der Gebouwen
________
14/1/2008 Verzending vraag
14/2/2008 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-153
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-69
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-154 d.d. 14 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regering besliste om in Gent een instelling te bouwen voor geÔnterneerden. Volgens de laatste gegevens zou de nieuwe instelling op een braakliggend gebied op de Wondelgemse Meersen komen. Ik vernam echter dat het bedrijf dat de instelling zou ontwerpen, nog wacht op enkele basisgegevens van de FOD Justitie.

Hebben de geachte minister en haar diensten al contact gehad met het bureau dat deze instelling zal ontwerpen?

Is er al een planning opgesteld betreffende de start en de oplevering van de werkzaamheden?

Antwoord ontvangen op 14 februari 2008 :

Naar aanleiding van haar vermelde vraag kan ik het geachte lid het volgend antwoord verstrekken.

Voor het project in Gent werd de tijdelijke vereniging Abscis, DJGA, Ingenium, Derveaux en AT Osborne uit Gent aangesteld als multidisciplinair studieteam. Het studiecontract werd toegekend na een algemene offerteaanvraag.

Vooraleer de studieopdracht effectief kan aanvangen moet nog een aantal belangrijke principes vastgelegd worden die een beslissende invloed hebben op het plan :

1. stedenbouwkundige omgeving : de bereikbaarheid van het terrein is voorlopig nog problematisch. In de toekomst komt er een ringweg langs de spoorweg, met een doorsteek naar het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Langs deze doorsteek zou ook een parking voor bezoekers en personeel van het FPC moeten komen. Hierover worden afspraken gemaakt met de Stad Gent die instaat voor de ontwikkeling van het stadsdeel Wiedauwkaai.

2. inhoudelijk concept : het bouwprogramma gevoegd bij de offerteaanvraag blijft integraal geldig, maar een aantal aspecten, in het bijzonder in verband met de veiligheid (toegangscontrole, bewaking, circulatie), moet eerst verder in detail worden uitgewerkt met de dienst DG-EPI van FOD Justitie en met het Platform FPC Gent.

Deze problemen werden sedert september 2007 besproken op diverse vergaderingen, met de medewerking van het studieteam. De resultaten van de besprekingen maakten het mogelijk om het schetsontwerp te bestellen op 14 januari 2008. Dit schetsontwerp dient klaar te zijn tegen 7 maart 2008. Op basis van de verschillende deelstudies zullen de eerste aanbestedingen eind 2008 kunnen uitgeschreven worden.

In de loop van 2009 zal worden gestart met de werken voor de nieuwbouw en tegen 2012 moet de forensische campus operationeel zijn. In dit centrum zullen 270 geÔnterneerde patiŽnten met een hoog of middelhoog veiligheidsrisico opgevangen worden die niet in de reguliere psychiatrie terecht kunnen.