BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
26 mei 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1005

de Philippe Mahoux (PS)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
________
Dienstencheques - Evolutie naar een duurzame baan - Cijfers
________
bijkomend voordeel
werkloosheid
opneming in het beroepsleven
toegang tot het arbeidsproces
officiŽle statistiek
zekerheid van arbeidsplaats
________
26/5/2008 Verzending vraag
29/7/2008 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1005 d.d. 26 mei 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het systeem van de dienstencheques werd ingevoerd om perspectieven op vast werk te bieden aan kwetsbare mensen die vroeger waren overgeleverd aan het onzekere systeem van werkloosheid en zwartwerk en om een antwoord te bieden op de legitieme vraag naar buurt- en nabijheidsdiensten. Werk is een integratie-instrument bij uitstek.

Het tijdelijke karakter van de maatregelen tot beroepsintegratie wordt vaak verantwoord met het argument dat het mogelijkheden biedt om te evolueren naar duurzame jobs in de reguliere economie.

Het valt te vrezen dat zij die een kwetsbare plaats bekleden op de arbeidsmarkt meer risicoís lopen om terecht te komen in een carrousel waar werkaanbiedingen van korte duur en activeringsstatuten afwisselen met perioden van werkloosheid of inactiviteit.

Beschikt u over informatie met betrekking tot het aantal werknemers dat van een baan in het kader van de dienstencheques evolueert naar een duurzame baan?

Antwoord ontvangen op 29 juli 2008 :

Uit de evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2007 door Idea Consult blijkt dat voor de meerderheid van de werknemers het dienstenchequesysteem een duurzame job biedt. Zij starten onmiddellijk met een contract van onbepaalde duur (60 %) of schakelen na verloop van tijd over van een contract van bepaalde naar onbepaalde duur. Verder is het verloop tussen verschillende dienstencheque-ondernemingen erg laag (slechts 1 op 10 werknemers was in de loop van 2007 tewerkgesteld bij meer dan 1 werkgever). Het verloop in en uit het dienstenchequesysteem daarentegen is wel aanzienlijk. De erkende ondernemingen kenden een gemiddeld uitstroompercentage van 21 % in 2007. Deze uitstroom wordt meestal gemotiveerd door het aanbod van een aantrekkelijkere job (34 %) of door het feit dat men de dienstencheque-job als een tijdelijke job zag (38 %). De werknemers zijn gemiddeld ongeveer 2,5 jaar werkzaam in het stelsel.