Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Philippe Mahoux

8 resultaten

5-438 Philippe Mahoux (PS) 2/2/2011
  de uitwijzing van een Afghaanse asielzoeker naar Griekenland
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-36)
5-628 Philippe Mahoux (PS) 2/3/2011
  het inleggen van kantelbaktreinen op de lijn Brussel-Luxemburg
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-759 Philippe Mahoux (PS) 31/3/2011
  de conventie van Faro
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-102)
5-1486 Philippe Mahoux (PS) 17/11/2011
  de hoge kostprijs van particuliere geldovermakingen naar het buitenland
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1675
5-1675 Philippe Mahoux (PS) 15/12/2011
  de hoge kostprijs van particuliere geldovermakingen naar het buitenland
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag ingetrokken
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1486
5-3925 Philippe Mahoux (PS) 9/9/2013
  de uitzetting van ernstig zieke en seropositieve asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-250)
5-4031 Philippe Mahoux (PS) 2/10/2013
  de richtsnoeren betreffende de mogelijkheid van IsraŽlische entiteiten in de door IsraŽl bezette gebieden om in aanmerking te komen voor door de Europese Unie gefinancierde subsidies, prijzen en financieringsinstrumenten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-1146
5-4384 Philippe Mahoux (PS) 4/12/2013
  de risico's van de uitbesteding van de bescherming van de Belgische koopvaardijvloot tegen de Somalische piraterij
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10950