Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010

4-1 Christiane Vienne (PS) 18/10/2007
  het Frans-Belgische akkoord van 30 september 2005 betreffende de gezondheidssamenwerking
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-25
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-26
4-2 Christiane Vienne (PS) 22/10/2007
  het akkoord tussen BelgiŽ en Frankrijk betreffende het belastingstelsel van de grensarbeiders
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-46
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-47
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-48
4-3 Berni Collas (MR) 24/10/2007
  het rijbewijs categorie G
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-50
4-4 Berni Collas (MR) 24/10/2007
  de regels inzake de maximumbezetting van bussen
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-51
4-5 Berni Collas (MR) 24/10/2007
  de organisatie van een opleiding die vrijwillige brandweerlieden toegang geeft tot het brevet van officier, in het Duits
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-49
4-6 Dirk Claes (CD&V N-VA) 24/10/2007
  de evaluatie van het nationaal veiligheidsplan
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-53
4-7 Berni Collas (MR) 24/10/2007
  passiefhuizen
  staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-52
4-8 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 5/11/2007
  processen-verbaal na een verkeersovertreding door buitenlanders
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-58
4-9 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 5/11/2007
  het gevaar van het dragen van losse schoenen bij het besturen van een voertuig
  minister van Mobiliteit
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 4-2
4-10 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 5/11/2007
  de langdurige benadeling door het Sociaal Fonds voor de schoonmaaksector van werknemers die niet bij een vakbond zijn aangesloten
  minister van Werk
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-11 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 5/11/2007
  het wervingsbeleid op de FOD FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-59
4-12 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 5/11/2007
  de "export" van kinderen uit Tsjaad naar Frankrijk en BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-13 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 7/11/2007
  de toestand in Pakistan
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Middenstand en Landbouw, belast met Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-14 Berni Collas (MR) 7/11/2007
  de problemen in het kader van de numerus clausus voor Duitstalige studenten in de geneeskunde
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-60
4-15 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 14/11/2007
  het eenheidsstatuut
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-83
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-23
4-16 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 14/11/2007
  het elektronisch bewaren van arbeidscontracten
  minister van Werk
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-17 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 19/11/2007
  studies over pensioenstelsels
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-85
4-18 Berni Collas (MR) 21/11/2007
  de liberalisering van de postdiensten voor zendingen onder 50 gram
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-86
4-19 Filip Anthuenis (Open Vld) 21/11/2007
  de recente asielstatistieken van de Europese Commissie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2007 (commissiehandelingen 4-4)
4-20 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/11/2007
  de sancties in het kader van schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-35
4-21 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/11/2007
  schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-35
4-22 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 28/11/2007
  de financiŽle leefbaarheid van de dagcentra voor palliatieve patiŽnten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-23 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/11/2007
  het eenheidsstatuut
  minister van Werk
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-15
4-24 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/11/2007
  het elektronische bewaren van arbeidscontracten
  minister van Werk
  vraag ingetrokken
4-25 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 28/11/2007
  de uitwijzing van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vluchtelingen in medische behandeling
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-26 Martine Taelman (Open Vld) 5/12/2007
  het meten van de werklast van parketten en hoven van beroep
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2007 (commissiehandelingen 4-6)
4-27 Nele Lijnen (Open Vld) 7/12/2007
  het aantal personen met een handicap tewerkgesteld bij de federale overheidsdiensten
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-42
4-28 Helga Stevens (CD&V N-VA) 11/12/2007
  het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
  minister van Buitenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-43
4-29 Martine Taelman (Open Vld) 12/12/2007
  de nieuwe dienstregeling van de NMBS
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-44
4-30 Anne-Marie Lizin (PS) 12/12/2007
  de ontvlechting van de energiemarkt
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-31 Berni Collas (MR) 13/12/2007
  de vertegenwoordiging van jongeren in de delegaties bij de Verenigde Naties
  minister van Buitenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-45
4-32 Berni Collas (MR) 7/1/2008
  de problemen in het kader van de numerus clausus voor Duitstalige studenten in de geneeskunde
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 4-60
4-33 Berni Collas (MR) 7/1/2008
  de verbetering van het statuut van vrijwillige ambulanciers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 4-81
4-34 Berni Collas (MR) 7/1/2008
  de liberalisering van de postdiensten voor zendingen onder 50 gram
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 4-86
4-35 Berni Collas (MR) 7/1/2008
  de uitvoering van de wet betreffende de civiele veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 4-3
4-36 Berni Collas (MR) 7/1/2008
  het dalende aantal asielzoekers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-37 Margriet Hermans (Open Vld) 9/1/2008
  geluidsoverlast veroorzaakt door dubbeldekstreinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-202
4-38 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 9/1/2008
  een aanvullende eindejaarspremie door het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij, sector pakhuizen en vismijnen
  minister van Werk
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-39 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 9/1/2008
  de afhouding van "administratiekosten" door het Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden van het bouwbedrijf
  minister van Werk
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-40 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 10/1/2008
  het gebruik van YouTube voor opsporingsberichten
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-41 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 10/1/2008
  de innovatiepremie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-42 Nele Lijnen (Open Vld) 10/1/2008
  het aantal personen met een handicap tewerkgesteld bij de federale overheidsdiensten
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-27
4-43 Helga Stevens (CD&V N-VA) 10/1/2008
  het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-28
4-44 Martine Taelman (Open Vld) 10/1/2008
  de nieuwe dienstregeling van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-29
4-45 Berni Collas (MR) 10/1/2008
  de vertegenwoordiging van jongeren in de degelaties bij de Verenigde Naties
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-31
4-46 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 10/1/2008
  de screening van baarmoederhalskanker
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-47 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 16/1/2008
  de terugbetaling van sommige middelen noodzakelijk in de verzorging van fenylketonuriepatiŽnten (PKU)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-48 Martine Taelman (Open Vld) 16/1/2008
  de uitbreiding van de gevangeniscapaciteit
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-49 Wouter Beke (CD&V N-VA) 16/1/2008
  het sluiten van bepaalde postkantoren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-50 Jacques Brotchi (MR) 16/1/2008
  de vastgestelde criteria inzake bariatrische operaties
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-51 Christiane Vienne (PS) 16/1/2008
  de afschaffing van postkantoren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-52 Dominique Tilmans (MR) 16/1/2008
  de werknota aangaande het ondernemingsplan 2008-2012 van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-53 Sfia Bouarfa (PS) 17/1/2008
  de twijfelachtige organisaties die zich bezighouden met de tewerkstelling van onderhoudspersoneel in hotels
  minister van Werk
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-54 FranÁois Roelants du Vivier (MR) 17/1/2008
  de stand van de werkzaamheden van de InterministeriŽle Commissie voor humanitair recht inzake de bestraffing van het negationisme in het Belgisch recht
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-55 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 17/1/2008
  vrijwilligerswerk door buitenlanders
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-56 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 17/1/2008
  de gevaarlijke ziekenhuisbacterie USA300
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-57 Berni Collas (MR) 17/1/2008
  de tweetaligheidspremie voor het CALog-personeel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-58 Berni Collas (MR) 17/1/2008
  de mogelijkheden en de aanstelling van het Duitstalige personeel na de herstructurering van Douane en accijnzen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-59 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/1/2008
  de uitvoeringsbesluiten in het kader van de euthanasiewet
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-60 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 21/1/2008
  het eenheidsstatuut
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-61 Louis Ide (CD&V N-VA) 24/1/2008
  de terugbetaling van posaconazole (Noxafilģ)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-62 Marc Verwilghen (Open Vld) 24/1/2008
  de achterstand bij de strafuitvoeringsrechtbanken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-96
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-348
4-63 Martine Taelman (Open Vld) 24/1/2008
  de kansspelwetgeving
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 4-118
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-288
4-64 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/1/2008
  het aantal wanbetalers in de verzekeringssector
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-65 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/1/2008
  de mogelijke gevaren verbonden aan duidelijk zichtbare luchtfoto's op het internet van bepaalde militaire basissen
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-66 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/1/2008
  het rapport van het Rekenhof naar aanleiding van de uiteindelijke kostprijs van het gerechtsgebouw in Gent
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-108
4-67 Dominique Tilmans (MR) 24/1/2008
  de Impulseo-premie voor de installatie van huisartsen in landelijke gebieden
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-68 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 24/1/2008
  onregelmatigheden bij het afschrijven, slopen en verkopen van gebouwen van de Regie der Gebouwen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-69 Wouter Beke (CD&V N-VA) 24/1/2008
  het medisch aanbod in BelgiŽ
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-287
4-70 Sfia Bouarfa (PS) 24/1/2008
  de kwaliteit van de lucht in BelgiŽ
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-71 Georges Dallemagne (cdH) 24/1/2008
  de bezoldiging van publieke mandatarissen via een vennootschap
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-72 Lieve Van Ermen (LDD) 24/1/2008
  het aantal artsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-73 Wouter Beke (CD&V N-VA) 29/1/2008
  het militair hospitaal
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-357
4-74 Freya Piryns (Groen!) 29/1/2008
  de oprichting van een gesloten centrum voor gezinnen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-365
4-75 Dirk Claes (CD&V N-VA) 29/1/2008
  de betrouwbaarheid van de analoge flitspalen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-354
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-355
4-76 Dirk Claes (CD&V N-VA) 29/1/2008
  stiptheid bij de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-360
4-77 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 29/1/2008
  het taalgebruik tussen de diensten van het Rijksregister en de faciliteitengemeenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-78 Dominique Tilmans (MR) 29/1/2008
  de zone 30 rond de scholen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-79 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 29/1/2008
  de ondertekende maar nog niet in werking getreden Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-80 Helga Stevens (CD&V N-VA) 29/1/2008
  de problematiek van geÔnterneerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-81
4-81 Helga Stevens (CD&V N-VA) 29/1/2008
  de problematiek van geÔnterneerden
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-80
4-82 Helga Stevens (CD&V N-VA) 29/1/2008
  onleesbare nummerplaten
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-332
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-340
4-83 Helga Stevens (CD&V N-VA) 29/1/2008
  de alarmfase in geval van een ongeval in een Seveso-inrichting
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-84 Helga Stevens (CD&V N-VA) 29/1/2008
  gevaarlijke situaties op de wegen bij koud weer
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-331
4-85 Martine Taelman (Open Vld) 30/1/2008
  het Phenix-project
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-358
4-86 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 31/1/2008
  draagmoeders
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-87 Nele Lijnen (Open Vld) 31/1/2008
  identiteitsdiefstal
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-88 JoŽlle Kapompolť (PS) 31/1/2008
  het jaarverslag van Unicef
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-89 Christiane Vienne (PS) 31/1/2008
  de fiscale status van de grensarbeiders en de eventuele wijziging van het bilaterale belastingverdrag
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-90 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 31/1/2008
  de omzetting van de Europese opvangrichtlijn 2003/9
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-369
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-370
4-91 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 31/1/2008
  de omzetting van de Europese richtlijnen over asiel- en migratiebeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-366
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-367
4-92 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 31/1/2008
  draagmoederschap
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-362
4-93 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 31/1/2008
  het stookoliefonds
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-371
4-94 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 31/1/2008
  de richtlijnen inzake aids bij visumaanvragen door niet-EU-burgers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-95 Jacques Brotchi (MR) 31/1/2008
  het tekort aan geriatrische bedden in BelgiŽ
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-363
4-96 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 31/1/2008
  economische migratie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-368
4-97 Dirk Claes (CD&V N-VA) 31/1/2008
  winterbanden
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-356
4-98 Dirk Claes (CD&V N-VA) 31/1/2008
  de vliegtuigpanne tijdens het bezoek aan Auschwitz
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-359
4-99 Philippe Monfils (MR) 31/1/2008
  de hervorming van het centrale wapenregister
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-100 Philippe Monfils (MR) 31/1/2008
  de promotie van generaals
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
4-101 Lieve Van Ermen (LDD) 31/1/2008
  cannabis
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-102 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 31/1/2008
  het Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-349
4-103 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 31/1/2008
  besmetting door artsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-364
4-104 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 31/1/2008
  de ontevredenheid over het ASTRID-systeem
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-105 Louis Ide (CD&V N-VA) 6/2/2008
  de hepatitis-arts
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-106 Nele Lijnen (Open Vld) 5/2/2008
  de organisatie van de federale verkiezingen van 10 juni 2007
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4838
4-107 Wouter Beke (CD&V N-VA) 5/2/2008
  het Spartacusplan van De Lijn en de deelname van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-361
4-108 Nele Lijnen (Open Vld) 5/2/2008
  het vervolgen van bijzitters
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-109 Wouter Beke (CD&V N-VA) 13/2/2008
  de stijging van de administratieve lasten voor de ondernemers
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-389
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-390
4-110 Jacques Brotchi (MR) 13/2/2008
  de terugbetaling van de omkeerbare medicamenteuze hormonale behandeling van plegers van seksuele misdrijven
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-111 Berni Collas (MR) 13/2/2008
  de regels inzake de maximumbezetting van bussen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-112 Helga Stevens (CD&V N-VA) 13/2/2008
  de minimale dienstverlening van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-113 Helga Stevens (CD&V N-VA) 13/2/2008
  de situatie van personen met een fysieke en/of sensoriŽle handicap in de Belgische gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-114 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 13/2/2008
  verslaving aan videogames
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-115 Christiane Vienne (PS) 13/2/2008
  de gevolgen van de verschillende plannen voor de begeleiding van werklozen voor de OCMW's
  minister van Werk
  vraag ingetrokken
4-116 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 14/2/2008
  woonstcontrole in het kader van regularisatie van vreemdelingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-117 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de grote hoeveelheden benzeen in frisdranken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-118 Sfia Bouarfa (PS) 14/2/2008
  het Belgische beleid inzake agrobrandstoffen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-119 Jacques Brotchi (MR) 14/2/2008
  de datum van inwerkingtreding van twee koninklijke besluiten in het kader van het Kankerregister
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-120 Dirk Claes (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de explosieve toestand in gesloten centra
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-121 Dirk Claes (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de onbetrouwbaarheid van alcoholtests die men zelf kan uitvoeren
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-122 Dirk Claes (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de inzet van loktrucks tegen diefstal
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-123 Dirk Claes (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de "AUB postbode-actie" van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-124 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 14/2/2008
  asielzoekers
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-125 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de verkoop van alcohol aan minderjarigen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-126 Berni Collas (MR) 14/2/2008
  de schietoefeningen in het kamp van Elsenborn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-127 Andrť Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) 14/2/2008
  het handhaven van de beschermde zeegebieden en de verdere nodige stappen in het Noordzeebeleid
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-128 Wouter Beke (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de omzetheffingen in de farmaceutische industrie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-388
4-129 Freya Piryns (Groen!) 20/2/2008
  het verkeersboetefonds
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-130 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 20/2/2008
  de uitvoeringsbesluiten van de wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-131 Marc Elsen (cdH) 21/2/2008
  de mobiliteit van werknemers
  minister van Werk
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-132 Dirk Claes (CD&V N-VA) 21/2/2008
  de omzetting van Europese richtlijnen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-447
4-133 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 21/2/2008
  het gordelgedrag van de Belg in de auto
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-134 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 21/2/2008
  de "Mosquito"
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-135 Wouter Beke (CD&V N-VA) 21/2/2008
  de fraude met internetbankieren
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-136 Dominique Tilmans (MR) 21/2/2008
  het pilootproject PIT (Paramedic Intervention Team)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-137 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 27/2/2008
  de weigering door een arts om een bloedproef af te nemen bij een dronken chauffeur
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
4-138 Dirk Claes (CD&V N-VA) 28/2/2008
  de identificatie van Luxemburgse verkeersovertreders
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-469
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-470
4-139 Berni Collas (MR) 28/2/2008
  de noodoproepen via het nummer 112
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-471
4-140 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 28/2/2008
  de lage slaagcijfers bij de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-472
4-141 Dirk Claes (CD&V N-VA) 28/2/2008
  de evaluatie en de uitbreiding van de applicatie "Police-on-web"
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-473
4-142 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 28/2/2008
  de weigering door een arts om een bloedproef af te nemen bij een dronken chauffeur
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-143 Dirk Claes (CD&V N-VA) 28/2/2008
  de personeelsproblematiek bij politiediensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-474
4-144 Dirk Claes (CD&V N-VA) 28/2/2008
  crashtests uitgevoerd door Euro NCAP
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-477
4-145 Louis Ide (CD&V N-VA) 28/2/2008
  de verhoging van de sociale bijdragen voor zelfstandigen in bijberoep
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-478
4-146 Jean-Paul Procureur (cdH) 28/2/2008
  de overbevolking in gevangenissen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-175
4-147 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 28/2/2008
  de verzekeringsdekking voor personeelsleden van de FOD Buitenlandse Zaken die hun opdracht vervullen in het buitenland
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-476
4-148 Dominique Tilmans (MR) 28/2/2008
  de berekening van differentiŽle kinderbijslagen voor Belgische grensarbeiders in Luxemburg
  minister van Werk
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-149 Philippe Mahoux (PS) 28/2/2008
  de toekomst van SERDAT en de bescherming van het Belgisch wetenschappelijk patrimonium
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-479
4-150 Anne-Marie Lizin (PS) 28/2/2008
  de zogenaamd "soevereine" staatsfondsen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-467
4-151 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/2/2008
  belastingvermindering na renovatie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-468
4-152 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 28/2/2008
  de elektronische aangifte van kleine misdrijven
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-475
4-153 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 5/3/2008
  aanwervingen in het kader van gemeentelijke administratieve sancties
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-154 Dominique Tilmans (MR) 5/3/2008
  de plaatsing van een windas op het vliegveld van Jťhonville
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-466
4-155 FranÁois Roelants du Vivier (MR) 6/3/2008
  gedwongen huwelijken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-156 Jean-Paul Procureur (cdH) 6/3/2008
  de overbevolking in gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-157 Louis Ide (CD&V N-VA) 6/3/2008
  de vervolging van bijzitters
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-158 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 6/3/2008
  zondagswinkelen aan de kust
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  minister van Werk
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-159 Georges Dallemagne (cdH) 6/3/2008
  het gebruik van waterstof binnen het energieaanbod in BelgiŽ
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-160 Georges Dallemagne (cdH) 6/3/2008
  de invoer van palmolie uit Colombia en de gevolgen hiervan voor de plaatselijke bevolking
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-161 Berni Collas (MR) 6/3/2008
  de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-162 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 6/3/2008
  de terugkeer van asielzoekers en illegalen naar de DRC
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-163 Berni Collas (MR) 6/3/2008
  de normen die gelden voor het openbaar vervoer
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-164 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 11/3/2008
  de mogelijke fraude bij het Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-186
4-165 Guy Swennen (SP.A-SPIRIT) 11/3/2008
  de opvolging van de problematiek van oudervervreemding
  minister van Justitie
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-187
4-166 Lieve Van Ermen (LDD) 12/3/2008
  de doorvoer van radioactief kobalt-60 aan onze havengrenzen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-188
4-167 Josy Dubiť (Ecolo) 12/3/2008
  het feit dat Taiwan buiten het alarmsysteem van de Internationale Gezondheidsregeling wordt gehouden
  minister van Buitenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-189
4-168 Wouter Beke (CD&V N-VA) 12/3/2008
  de nood aan aalmoezeniers tijdens buitenlandse opdrachten
  minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-190
4-169 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 12/3/2008
  de verplichting biodiesel en gewone diesel te mengen
  minister van Klimaat en Energie
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-191
4-170 Anne-Marie Lizin (PS) 13/3/2008
  eerwraak en gedwongen huwelijken
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-192
4-171 Berni Collas (MR) 13/3/2008
  de aanvragen om inschrijving door de Dienst voor inschrijving van voertuigen (DIV)
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-193
4-172 Berni Collas (MR) 13/3/2008
  het inschakelen van niet-beŽdigde vertalers door hoven en rechtbanken
  minister van Justitie
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-194
4-173 Helga Stevens (CD&V N-VA) 13/3/2008
  het Label Gelijkheid Diversiteit
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  minister van Werk
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-195
4-174 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 13/3/2008
  de terugbetaling aan de leveranciers van de kortingen toegestaan ter uitvoering van de milieuvriendelijke maatregelen betreffende de autovoertuigen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-196
4-175 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 13/3/2008
  de opdrachten van de Bijzondere Belastingsinspectie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-197
4-176 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 13/3/2008
  de private bewakingsondernemingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-198
4-177 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 13/3/2008
  het toenemend ziekteverzuim
  minister van Werk
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-199
4-178 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 13/3/2008
  de terugbetaling van gonadotrofines
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-200
4-179 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 13/3/2008
  de terugbetaling van IVF
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-201
4-180 Martine Taelman (Open Vld) 13/3/2008
  gevangenisstraffen in het land van herkomst
  minister van Justitie
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-202
4-181 Martine Taelman (Open Vld) 13/3/2008
  het sluiten van meerdere kantoren van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-203
4-182 Wouter Beke (CD&V N-VA) 19/3/2008
  sociale fraude
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Werk
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-204
4-183 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 19/3/2008
  de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie
  minister van Werk
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-205
4-184 Andrť Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) 19/3/2008
  de brandblusoefeningen in het militair domein van Ryckeveldebos
  minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-206
4-185 Louis Ide (CD&V N-VA) 20/3/2008
  de richtlijn in verband met de vervolging van bijzitters
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-207
4-186 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 21/3/2008
  de mogelijke fraude bij het Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-164
4-187 Guy Swennen (SP.A-SPIRIT) 21/3/2008
  de opvolging van de problematiek van oudervervreemding
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-165
4-188 Lieve Van Ermen (LDD) 21/3/2008
  de doorvoer van radioactief kobalt-60 aan onze havengrenzen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-166
4-189 Josy Dubiť (Ecolo) 21/3/2008
  het feit dat Taiwan buiten het alarmsysteem van de Internationale Gezondheidsregeling wordt gehouden
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-167
4-190 Wouter Beke (CD&V N-VA) 21/3/2008
  de nood aan aalmoezeniers tijdens buitenlandse opdrachten
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-168
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-804
4-191 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 21/3/2008
  de verplichting biodiesel en gewone diesel te mengen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-169
4-192 Anne-Marie Lizin (PS) 21/3/2008
  eerwraak en gedwongen huwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-170
4-193 Berni Collas (MR) 21/3/2008
  de aanvragen om inschrijving door de Dienst voor de inschrijving van voertuigen (DIV)
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-171
4-194 Berni Collas (MR) 21/3/2008
  het inschakelen van niet-beŽdigde vertalers door hoven en rechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-172
4-195 Helga Stevens (CD&V N-VA) 21/3/2008
  het Label Gelijkheid Diversiteit
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-173
4-196 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 21/3/2008
  de terugbetaling aan de leveranciers van de kortingen toegestaan ter uitvoering van de milieuvriendelijke maatregelen betreffende de autovoertuigen
  staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-174
4-197 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 21/3/2008
  de opdrachten van de Bijzondere Belastingsinspectie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-175
4-198 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 21/3/2008
  de private bewakingsondernemingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-176
4-199 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 21/3/2008
  het toenemend ziekteverzuim
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-177
4-200 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/3/2008
  de terugbetaling van gonadotrofines
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-178
4-201 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/3/2008
  de terugbetaling van IVF
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-179
4-202 Martine Taelman (Open Vld) 21/3/2008
  gevangenisstraffen in het land van herkomst
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-180
4-203 Martine Taelman (Open Vld) 21/3/2008
  het sluiten van meerdere kantoren van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-181
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-805
4-204 Wouter Beke (CD&V N-VA) 21/3/2008
  sociale fraude
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-182
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-800
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-801
4-205 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/3/2008
  de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-183
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-803
4-206 Andrť Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) 21/3/2008
  de brandblusoefeningen in het militair domein van Ryckeveldebos
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-184
4-207 Louis Ide (CD&V N-VA) 21/3/2008
  de richtlijn in verband met de vervolging van bijzitters
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-185
4-208 Wouter Beke (CD&V N-VA) 1/4/2008
  de kwaliteitsverbetering van de zorgverstrekking van huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-802
4-209 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 3/4/2008
  woonstcontrole in het kader van regularisatie van vreemdelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-210 Andrť Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) 9/4/2008
  de overheveling van het X1-dossier naar Gent en de stand van zaken van het onderzoek
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-211 Dominique Tilmans (MR) 9/4/2008
  de terugbetaling van de verzorging en de ziekenhuiskosten van kinderen die aan kanker lijden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-212 Dominique Tilmans (MR) 9/4/2008
  het inzetten van kantelbaktreinen (Pendolino) op de lijn Brussel-Luxemburg-Straatsburg
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-213 Dominique Tilmans (MR) 9/4/2008
  de aansprakelijkheid van een huisarts die zijn patiŽnt aan een PIT (Paramedical Intervention Team) toevertrouwt
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-214 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 9/4/2008
  de evaluatie van het verbod tot het weigeren van een aansluiting van chronisch zieken en personen met een handicap bij hospitalisatieverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-215 Helga Stevens (CD&V N-VA) 9/4/2008
  de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-216 Helga Stevens (CD&V N-VA) 9/4/2008
  het aanmaken van een inventaris van politiemensen met kennis van gebarentaal
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-217 Helga Stevens (CD&V N-VA) 9/4/2008
  de mogelijkheid om een noodoproep te doen via sms
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-218 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 9/4/2008
  gezondheidszorg in gesloten centra
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-219 Dirk Claes (CD&V N-VA) 9/4/2008
  ademanalysetoestellen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-220 Dirk Claes (CD&V N-VA) 9/4/2008
  verkeersveiligheid voor fietsers en veilige fietsen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-221 Dirk Claes (CD&V N-VA) 9/4/2008
  crashtests uitgevoerd door Euro NCAP
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-222 Dirk Claes (CD&V N-VA) 9/4/2008
  veiligheid in de Belgische voetbalstadions
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-223 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 9/4/2008
  gezondheidszorg voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-224 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 10/4/2008
  de vermeende commerciŽle activiteiten van prins Laurent
  eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-236
4-225 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 10/4/2008
  de administratieve vereenvoudiging voor de registratie van aannemers
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-226 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 10/4/2008
  Tibetaanse asielzoekers
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-227 Berni Collas (MR) 10/4/2008
  het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 betreffende het wederzijds consulteren inzake elektronische communicatie
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-228 Martine Taelman (Open Vld) 10/4/2008
  de beveiliging van gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-825
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-826
4-229 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 10/4/2008
  de Europese richtlijn 96/53/EG en de problematiek van "frontstuurtrucks"
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-230 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 10/4/2008
  het actieplan inzake de strijd tegen diabetes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-231 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 15/4/2008
  de dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-232 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 15/4/2008
  de integratie van de genderdimensie in het kader van de begroting
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-882
4-233 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 15/4/2008
  de Belgische solidariteit met Iraanse vrouwen in het algemeen en Parvin Ardalan in het bijzonder
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-880
4-234 Christophe Collignon (PS) 15/4/2008
  de invoering van een nachtdienst voor reizigers door de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-881
4-235 Lieve Van Ermen (LDD) 16/4/2008
  het koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-236 Vera Dua (Groen!) 16/4/2008
  het nieuwe statuut voor huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-237 Anne-Marie Lizin (PS) 16/4/2008
  de vluchten boven kerncentrales
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-238 Sfia Bouarfa (PS) 17/4/2008
  het verschijnen van nieuwe armen in de Belgische middenklasse
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-239 Berni Collas (MR) 17/4/2008
  het getuigschrift van beroepsbekwaamheid voor de bestuurders van voertuigen aangewend voor het vervoer van goederen of van reizigers
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-240 Dirk Claes (CD&V N-VA) 17/4/2008
  een uniforme politieopleiding
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-241 Dirk Claes (CD&V N-VA) 17/4/2008
  het statuut van brandweermannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-242 Dirk Claes (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de gegevensbanken van de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-243 Louis Ide (CD&V N-VA) 17/4/2008
  het nieuwe statuut van huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-879
4-244 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de evaluatie van de tewerkstellingsmaatregelen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-245 Helga Stevens (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de interministeriŽle conferentie over drugs
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-246 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de bedragen die adviseurs van belastingfraudeurs bij een veroordeling dienen terug te betalen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-247 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de toegang tot het internet door de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-248 Yves Buysse (Vlaams Belang) 17/4/2008
  de problematiek van illegalen in het gerechtelijk arrondissement Brugge-Oostende
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-249 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de werkbonus
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-250 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 21/4/2008
  gezondheidszorg voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-251 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 23/4/2008
  de naleving van de taalwetten inzake uitschrijven en inning van boetes
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-252 Philippe Monfils (MR) 24/4/2008
  de zwakke tewerkstellingscijfers van personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-253 Berni Collas (MR) 24/4/2008
  de aanvragen om inschrijving door de Dienst voor inschrijving van voertuigen (DIV)
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-254 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/4/2008
  de drugstesten in het verkeer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-255 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/4/2008
  het onderzoek van OIVO naar het consumentengedrag van mensen met lage inkomens
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-256 Dirk Claes (CD&V N-VA) 24/4/2008
  verzekeringen voor betaalde sporters
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-257 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 24/4/2008
  de afwijkingen van het begrotingspad zoals dat in het stabiliteitspact werd vastgelegd
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-258 Yves Buysse (Vlaams Belang) 24/4/2008
  drugscontroles in het verkeer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-259 Philippe Monfils (MR) 24/4/2008
  de kwaliteit van de diensten die door de administratie aangeboden worden aan gehandicapte personen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-257
4-260 Jean-Paul Procureur (cdH) 24/4/2008
  de vermindering van het aantal leden van de Cel Waals-Brabant
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-240
4-261 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 24/4/2008
  de dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-262 Jacques Brotchi (MR) 24/4/2008
  ademhalingskinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-237
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-961
4-263 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/4/2008
  het hacken van computers door Chinese migranten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-264 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/4/2008
  zeepiraterij
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-265 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 24/4/2008
  obesitas
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-266 Berni Collas (MR) 24/4/2008
  de voorwaarden voor de toekenning van de titel van beŽdigd vertaler bij de hoven en de rechtbanken voor Duitstalige en buitenlandse kandidaten
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-267 Martine Taelman (Open Vld) 24/4/2008
  computercriminaliteit
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-930
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-931
4-268 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 28/4/2008
  de implementatie van de strategienota "Eerbied voor de rechten van het kind in ontwikkelingssamenwerking"
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-959
4-269 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 28/4/2008
  de activiteiten van de PKK in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-270 Anne-Marie Lizin (PS) 29/4/2008
  de veiligheidscontrole van de vliegtuigen die boven het Belgisch grondgebied vliegen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-960
4-271 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 29/4/2008
  het invoeren van een sticker met geldigheid van technische keuring voor voertuigen op de weg
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-272 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 30/4/2008
  over de toenemende inbraken in scholen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-273 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 30/4/2008
  over de energiebedrijven die de Eliataks nog hanteren
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-274 Els Van Hoof (CD&V N-VA) 30/4/2008
  de tewerkstelling van niet-EU-burgers in het kader van de dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-275 Berni Collas (MR) 30/4/2008
  het ROMA-project van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-276 Dominique Tilmans (MR) 30/4/2008
  de opening van een vleugel van de gevangenis van Saint-Hubert voor de opvang van 35 minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-277 Dominique Tilmans (MR) 30/4/2008
  het tekort aan artsen op spoedafdelingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-278 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 30/4/2008
  de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-279 Dominique Tilmans (MR) 30/4/2008
  het invoeren van het ecologisch voertuig REVA in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-280 Marc Elsen (cdH) 30/4/2008
  vervoersmogelijkheden voor personen met beperkte mobiliteit en de rechten van gehandicapte personen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-281 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 30/4/2008
  schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-282 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 30/4/2008
  de foto voor identiteitsdocumenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-283 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 30/4/2008
  de ontsnapping van een internationaal gezochte misdadiger
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-284 Marc Elsen (cdH) 30/4/2008
  de coŲrdinatie van de ontwikkelingsacties van verschillende Belgische actoren in de DRC
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-258
4-285 Louis Ide (CD&V N-VA) 5/5/2008
  het ontbreken van adequate zelfmoordcijfers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-286 Vanessa Matz (cdH) 7/5/2008
  de problematiek van het statuut van de zorgkundige
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-287 Helga Stevens (CD&V N-VA) 7/5/2008
  de definiŽring van natuurverven en het aanmoedigen van het gebruik ervan
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-288 Helga Stevens (CD&V N-VA) 7/5/2008
  de mogelijkheid om een noodoproep te doen via sms
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-289 Helga Stevens (CD&V N-VA) 7/5/2008
  het toekennen van pleegverlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-290 Helga Stevens (CD&V N-VA) 7/5/2008
  de moeilijkheden die chronisch zieken, personen met een handicap en ex-kankerpatiŽnten ondervinden bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-291 Dirk Claes (CD&V N-VA) 8/5/2008
  inbraakbeveiliging voor zelfstandige ondernemers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-292 Dirk Claes (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de accijnzen op tabak
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-293 Dirk Claes (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de veiligheid van huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-287
4-294 Dirk Claes (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de minnelijke schikking voor verkeersovertredingen door fietsers in de stad Leuven
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-295 Louis Ide (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de erkenning van apothekersassistenten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-296 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de aandacht van de Belgische ontwikkelingssamenwerking voor personen met een handicap
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1003
4-297 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 8/5/2008
  beschermingsmaatregelen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-298 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 8/5/2008
  alternatieven voor opsluiting van kinderen in gesloten centra
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-299 Christiane Vienne (PS) 8/5/2008
  de sluiting van postkantoren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-300 Christiane Vienne (PS) 8/5/2008
  de politieoperaties in de streek rond Doornik in het kader van het geÔntegreerde actieplan en het preventieve optreden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-301 Wouter Beke (CD&V N-VA) 14/5/2008
  de vergoeding betreffende het kopiŽren voor eigen gebruik en de blanco informatiedragers
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1012
4-302 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 14/5/2008
  ballonkyphoplastie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-303 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 14/5/2008
  chemisch DNA
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-304 Berni Collas (MR) 14/5/2008
  de doorlopende vorming voor verpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1010
4-305 Nele Lijnen (Open Vld) 14/5/2008
  de uitbreiding van het dienstenchequesysteem tot kinderopvang
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-306 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 15/5/2008
  de vestigingswet voor apothekers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-307 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 15/5/2008
  de aftrek van de definitief belaste inkomsten in BelgiŽ en de verenigbaarheid met de moeder-dochterrichtlijn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-308 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 15/5/2008
  de misleidende sites voor de verkoop van vliegtuigtickets
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-309 Anne Delvaux (cdH) 15/5/2008
  de tevredenheidsenquÍte en het actieplan "Kwaliteitsdienst"
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-310 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 15/5/2008
  de financiŽle ondersteuning van GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation)
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1011
4-311 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 15/5/2008
  de mogelijke installatie van een zonnecentrale langs de E19
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-312 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 15/5/2008
  de concurrentie op de markt voor laagcalorisch aardgas
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-313 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 15/5/2008
  de BTW-heffing op de certificaten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-314 Dominique Tilmans (MR) 15/5/2008
  de toepassing van artikel 2272 van het Burgerlijk Wetboek op energiefacturen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-315 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/5/2008
  de accomodatie van het personeel van het Hof van Cassatie en over de aanwerving van een informaticus
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-316 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 21/5/2008
  de illegale vluchtelingen in het station van Oostende
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-317 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 21/5/2008
  het invoeren van statiegeld op blikjes
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-318 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 21/5/2008
  het arrest van de Raad van State van 21 april 2008 over het vrijgeven van bestuursdocumenten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-319 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/5/2008
  de mogelijke vervalsing van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-320 Louis Ide (CD&V N-VA) 21/5/2008
  Impulseo II
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-321 Louis Ide (CD&V N-VA) 21/5/2008
  het uitgangsexamen voor kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-322 Louis Ide (CD&V N-VA) 21/5/2008
  het Asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-323 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 22/5/2008
  de verkeerde belastingafrekeningen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-324 Helga Stevens (CD&V N-VA) 22/5/2008
  de werking van de werkgroep "Het Reddend Gebaar"
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-325 Helga Stevens (CD&V N-VA) 22/5/2008
  het gebruik van mobiele stemlokalen bij verkiezingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-326 Helga Stevens (CD&V N-VA) 22/5/2008
  de terugbetaling van hoortoestellen door het RIZIV
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-327 Helga Stevens (CD&V N-VA) 22/5/2008
  het uitreiken van taalattesten door Selor met betrekking tot de Vlaamse en Frans-Belgische gebarentaal
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-328 Berni Collas (MR) 22/5/2008
  de gemeenschappelijke onderzoekscentrale van de Federale Republiek Duitsland, BelgiŽ en Nederland
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-329 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 22/5/2008
  de terugbetaling door het RIZIV van Tysabri voor multiple- sclerosepatiŽnten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-330 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 22/5/2008
  de positie van een Belgisch ambtenaar, directeur van het CGKR, als bestuurder van het Europees Bureau voor de Grondrechten, naar aanleiding van de vastgestelde wantoestanden aldaar
  eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-331 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 22/5/2008
  de combinatie van ouderschapsverlof met palliatief verlof
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-332 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 22/5/2008
  de resolutie betreffende obesitas
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-333 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 28/5/2008
  de leefomstandigheden in instellingen voor wezen en gehandicapte kinderen in Bulgarije
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-334 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/5/2008
  de omzetting van Europese richtlijnen betreffende asiel- en migratiebeleid
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1072
4-335 Jacques Brotchi (MR) 28/5/2008
  de contingentering van kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-336 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 28/5/2008
  synthetisch DNA
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-337 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 28/5/2008
  de bevoegdheidsoverschrijdingen van het controlecentrum Brussel 4
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-338 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 28/5/2008
  de criminaliteitsstatistieken op het niveau van de gemeenten en de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-339 Margriet Hermans (Open Vld) 28/5/2008
  het geneesmiddel Dantrium
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1070
4-340 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 29/5/2008
  de basisallocatie 14 54 27 3524 voor de programma's "migratie en ontwikkeling"
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1071
4-341 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 29/5/2008
  de netwerkveiligheid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-342 Anne Delvaux (cdH) 29/5/2008
  het protontherapiesysteem voor de behandeling van kanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-343 Louis Ide (CD&V N-VA) 29/5/2008
  het financieel aanmoedigen van het voorschrijven op stofnaam
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-344 Louis Ide (CD&V N-VA) 29/5/2008
  het overleg met de gemeenschappen in het dossier betreffende de contingentering van de artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-345 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 29/5/2008
  de ondertekening van het nieuwe Benelux-verdrag in Den Haag op 17 juni 2008
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-330
4-346 Elke Tindemans (CD&V N-VA) 29/5/2008
  de mensenrechten in Colombia
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-347 Lieve Van Ermen (LDD) 29/5/2008
  de strijd tegen hepatitis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-348 Anne-Marie Lizin (PS) 3/6/2008
  de hervorming van de civiele veiligheid rekening houdend met de taalgrens
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-349 Vanessa Matz (cdH) 5/6/2008
  de Veiligheidsmonitor
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-350 Martine Taelman (Open Vld) 5/6/2008
  veelplegers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-351 Berni Collas (MR) 5/6/2008
  de portaalsite "belgium.be"
  eerste minister
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-352 Dominique Tilmans (MR) 5/6/2008
  de weigering van de NMBS om een B-Dagtrip te organiseren naar aanleiding van het "Festival international des Arts de la Rue de Chassepierre"
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-353 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 5/6/2008
  de verkeersboetes
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-354 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 5/6/2008
  de campagne van de Nederlandse Vereniging van Banken tegen de zogeheten "money mules"
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-355 Wouter Beke (CD&V N-VA) 5/6/2008
  de btw-fraude op het Congolees consulaat-generaal in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-356 Wouter Beke (CD&V N-VA) 5/6/2008
  de meeneembaarheid van de registratierechten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-357 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 5/6/2008
  de toetredingsonderhandelingen met Turkije
  minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-358 Anne Delvaux (cdH) 5/6/2008
  het voorstel van de Europese Commissie om het embargo op kip uit de Verenigde Staten op te heffen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-359 Lieve Van Ermen (LDD) 5/6/2008
  de verbetering van het statuut van de levende nierdonor
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-360 Philippe Monfils (MR) 5/6/2008
  de toepassing van de wet van 2 augustus 2002 tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-361 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 11/6/2008
  de BelgiŽroute
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-362 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 11/6/2008
  pathogene inactivatie bij bloedplaatjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1200
4-363 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 11/6/2008
  het eenheidsstatuut
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-364 Philippe Monfils (MR) 11/6/2008
  het centrale wapenregister
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1168
4-365 Dirk Claes (CD&V N-VA) 12/6/2008
  de zogenaamde woekerpolissen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-366 Helga Stevens (CD&V N-VA) 12/6/2008
  de vervanging van toegankelijke postkantoren door ontoegankelijke PostPunten
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1169
4-367 Helga Stevens (CD&V N-VA) 12/6/2008
  de verbetering van de dienstverlening van de NMBS in het Meetjesland
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1170
4-368 Helga Stevens (CD&V N-VA) 12/6/2008
  het opstellen van een kadaster van de ondergrond
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-369 Marc Elsen (cdH) 12/6/2008
  de evaluatie van de politiehervorming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-370 Berni Collas (MR) 12/6/2008
  de "alcolocks" voor recidiverende automobilisten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-371 Louis Ide (CD&V N-VA) 12/6/2008
  uiteenlopende statistische gegevens verstrekt bij schriftelijke vragen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-372 Louis Ide (CD&V N-VA) 12/6/2008
  het advies van de Raad van State met betrekking tot Impulseo II
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-373 Louis Ide (CD&V N-VA) 12/6/2008
  de terugbetaling van posaconazole
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-374 Berni Collas (MR) 12/6/2008
  de ombudsdienst voor energie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-375 Wouter Beke (CD&V N-VA) 18/6/2008
  het autocontrolesysteem in de voedselketen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1201
4-376 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 18/6/2008
  de controles op de veiligheid van geautomatiseerde schuifpoorten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1202
4-377 Olga Zrihen (PS) 18/6/2008
  de sluiting van de Belgische consulaten te Bukavu en Lubumbashi
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-378 Wouter Beke (CD&V N-VA) 18/6/2008
  de Commissie voor boekhoudkundige normen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1203
4-379 Lieve Van Ermen (LDD) 19/6/2008
  palliatieve zorg voor kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-380 Dirk Claes (CD&V N-VA) 19/6/2008
  fietsboetes
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-381 Dirk Claes (CD&V N-VA) 19/6/2008
  de politiehervorming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-382 Dirk Claes (CD&V N-VA) 19/6/2008
  de beschikbaarheid van interventietroepen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-375
4-383 Marc Elsen (cdH) 19/6/2008
  de evaluatie van de risico's van gecumuleerde straling van gsm-masten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-384 Dominique Tilmans (MR) 19/6/2008
  het statuut van bij een dienst aangesloten onthaalouders
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-385 Anne Delvaux (cdH) 19/6/2008
  het gebruik van de gsm
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-386 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 19/6/2008
  de oplichting met bankkaarten
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-387 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 19/6/2008
  de fitnesscentra
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-388 Lieve Van Ermen (LDD) 19/6/2008
  de terugbetalingsmodaliteiten van Clopidogrel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-389 Dirk Claes (CD&V N-VA) 19/6/2008
  de klantvriendelijkheid van de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-390 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 25/6/2008
  de erkenning van 11 juli en 27 september als wettelijke feestdagen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-391 Marc Elsen (cdH) 25/6/2008
  de belastingen ter compensatie van het ontbreken van reclame op de openbare omroepen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-392 Wouter Beke (CD&V N-VA) 25/6/2008
  de uitvoering van de wet van 11 mei 2003 op de eenheid van loopbaan
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1220
4-393 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 25/6/2008
  de investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-394 Marc Elsen (cdH) 25/6/2008
  de vervanging van politieagentes met zwangerschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-395 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 25/6/2008
  het centraal wapenregister
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-396 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 25/6/2008
  de nucleaire capaciteit in BelgiŽ
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-397 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 25/6/2008
  de belastingfraude via de Liechtensteinse bank LGT
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-398 Martine Taelman (Open Vld) 25/6/2008
  de Sorry Pass
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1221
4-399 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 26/6/2008
  de uitvoeringsbesluiten voor de erkenning van podologen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1218
4-400 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 26/6/2008
  de toename van het aantal meldingen van cyberhaat
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-401 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 26/6/2008
  de kosten voor de bemiddeling van een immobiliŽnkantoor
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-402 Berni Collas (MR) 26/6/2008
  de risicoanalyses in het kader van de hervorming van de hulpdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-403 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 26/6/2008
  de problematiek van eergerelateerd geweld
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1219
4-404 Dominique Tilmans (MR) 26/6/2008
  de oorlogsschade geleden door de Luxemburgse gemeenten ten gevolge van het Ardennen-offensief
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1204
4-405 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de zakgeldkaart voor minderjarigen
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-406 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de samenwerking met lokale niet-gouvernementele organisaties
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-407 Louis Ide (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de contingentering van kinesitherapeuten en de studie van de FOD Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1256
4-408 Louis Ide (CD&V N-VA) 3/7/2008
  het advies van de Raad van State in verband met Impulseo II
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1257
4-409 Lieve Van Ermen (LDD) 3/7/2008
  het gebrek aan plaats voor mentaal gehandicapte personen in gespecialiseerde instellingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-410 Dominique Tilmans (MR) 3/7/2008
  de Europese Mars van Herdenking en Vriendschap
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-411 Els Van Hoof (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de Dienst voor alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-412 Helga Stevens (CD&V N-VA) 3/7/2008
  het onderscheid tussen hetero- en holebikoppels bij het invullen van belastingaangifteformulieren
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-413 Helga Stevens (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de uitbouw van het personenverkeer per trein in de Gentse Zeehaven
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-414 Helga Stevens (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de ratificatie van het internationale Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap
  minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-415 Yves Buysse (Vlaams Belang) 3/7/2008
  de mogelijkheid voor de federale politie om in beslag genomen voertuigen als dienstvoertuig te kunnen gebruiken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1258
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1259
4-416 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de asielaanvragen van het jaar 2007
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-417 Jean-Paul Procureur (cdH) 3/7/2008
  de kosten van het verblijf in een rusthuis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-418 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  het fonds voor lekkende stookolietanks
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1260
4-419 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  hoge ziekenhuisfacturen als oorzaak van armoede en de informatie aan patiŽnten betreffende de kosten voor ziekenhuisopname
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-411
4-420 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  de militaire luchthavens en het aantal vluchten
  minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-427
4-421 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  het overleg in verband met militaire vluchten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-427
4-422 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  de malaise bij de Belgische Moslimexecutieve
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-423 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de controles van wagens met een radardetector
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-424 Richard Fournaux (MR) 3/7/2008
  de transparantie en de communicatie binnen en buiten de NMBS en de enquÍte over het treinverkeer
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-425 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  de overdracht van gerechtelijke dossiers aan buitenlandse autoriteiten door het federaal parket
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-412
4-426 Lieve Van Ermen (LDD) 3/7/2008
  het onrechtmatig aanschaffen van geneesmiddelen in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-427 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  de Single European Sky-regelgeving
  minister van Landsverdediging
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-420
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-421
4-428 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 10/7/2008
  de werking van het Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1889
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1890
4-429 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 10/7/2008
  het medisch-farmaceutisch overleg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1885
4-430 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 10/7/2008
  het toekennen van een werkloosheidsuitkering aan zelfstandigen na faillissement
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1897
4-431 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 10/7/2008
  de oprichting van de Hoge Raad voor deontologie van de gezondheidszorgberoepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1886
4-432 Louis Ide (CD&V N-VA) 10/7/2008
  de terugbetaling van de geneesmiddelen Concerta en Strattera
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-433 Philippe Monfils (MR) 10/7/2008
  de uitvoering van de wet van 25 april 2004 betreffende de erkenning van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1893
4-434 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 10/7/2008
  de onveiligheid van de Belgische overwegen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-435 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 10/7/2008
  de verkoop van medicijnen via het internet
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-436 Lieve Van Ermen (LDD) 10/7/2008
  fraude gepleegd door thuisverpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-437 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  de onderhandelingen met de tabaksproducenten over de Rodin Stichting
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-438 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  gevoelig beeldmateriaal op het internet
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-439 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  uitzendwerk bij de overheid
  eerste minister
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-440 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-441 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  Belgen betrokken bij fiscale fraude in Liechtenstein
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-442 Berni Collas (MR) 10/7/2008
  de gevolgen van de liberalisering van de postdiensten voor het loopbaanbeheer
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-443 Wouter Beke (CD&V N-VA) 23/9/2008
  een verlaagd BTW-tarief om de toegankelijkheid van openbare gebouwen te verbeteren
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1880
4-444 Wouter Beke (CD&V N-VA) 23/9/2008
  de dienstencheques en de concurrentie met de reguliere arbeid in de provincie Limburg
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1896
4-445 Wouter Beke (CD&V N-VA) 23/9/2008
  het Limburgse Spartacusplan
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1900
4-446 Wouter Beke (CD&V N-VA) 23/9/2008
  het vastleggen van de bedragen van het Verkeersveiligheidsfonds
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1891
4-447 Wouter Beke (CD&V N-VA) 23/9/2008
  de uitvoeringsmaatregelen inzake de fiscale regeling van auteurs- en naburige rechten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1881
4-448 Andrť Van Nieuwkerke (sp.a+Vl.Pro) 23/9/2008
  het beheer van mede-eigendommen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1898
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1899
4-449 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 23/9/2008
  de opvangstructuur voor asielzoekers
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-450 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 23/9/2008
  het vaccin tegen het HPV-virus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-451 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 23/9/2008
  het Stookoliefonds
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-452 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 24/9/2008
  de controles op de veiligheid van geautomatiseerde schuifpoorten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Klimaat en Energie
  vraag ingetrokken
4-453 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 24/9/2008
  de toebedeling van subsidies door de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-454 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 24/9/2008
  de vernieuwing van het beheerscontract met de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-455 Wouter Beke (CD&V N-VA) 1/10/2008
  de snelheidscontrole op bromfietsen en de roltestbank
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1902
4-456 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 1/10/2008
  bedelarij en kinderen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1892
4-457 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 8/10/2008
  het gebruik van valse adressen door de verantwoordelijke uitgevers
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-458 Yves Buysse (Vlaams Belang) 8/10/2008
  het Verkeersveiligheidsfonds
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-459 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 8/10/2008
  het stopzetten van opsluiten van kinderen in gesloten centra
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1994
4-460 Marc Elsen (cdH) 8/10/2008
  de betalingstermijnen van de erelonen van de artsen die aangewezen zijn door de FOD Sociale Zekerheid - Directie-Generaal Personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-461 Marc Elsen (cdH) 8/10/2008
  de numerus clausus en de opstelling van een artsenkadaster
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-462 FranÁois Roelants du Vivier (MR) 8/10/2008
  het wereldwijde tekort aan medische isotopen en de gevolgen voor de Belgische patiŽnten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-463 Yves Buysse (Vlaams Belang) 8/10/2008
  niet-verzekerde voertuigen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-464 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/10/2008
  het beroep op advocatenkantoren bij de voorbereiding van de wetgeving
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-742
4-465 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/10/2008
  het beroep op advocatenkantoren bij de voorbereiding van de wetgeving
  staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-743
4-466 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/10/2008
  de gevangeniscapaciteit en de overdracht van niet-Belgische veroordeelden
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-794
4-467 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/10/2008
  het beroep op advocatenkantoren bij de voorbereiding van de wetgeving
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-733
4-468 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/10/2008
  drugsgebruik bij gedetineerden
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-795
4-469 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/10/2008
  de evolutie van het aantal noodoproepen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-764
4-470 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/10/2008
  het beroep op advocatenkantoren bij de voorbereiding van de wetgeving
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-746
4-471 Louis Ide (CD&V N-VA) 8/10/2008
  de bestaande Ordes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-472 Louis Ide (CD&V N-VA) 8/10/2008
  de consultatie van artsenverenigingen omtrent e-Health
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-473 Louis Ide (CD&V N-VA) 8/10/2008
  het uitgangsexamen voor kinesisten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-474 Louis Ide (CD&V N-VA) 8/10/2008
  de uitbetaling van schadevergoedingen door het Asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-475 Louis Ide (CD&V N-VA) 8/10/2008
  de opleiding tot ziekenhuishygiŽnist
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-476 Philippe Monfils (MR) 9/10/2008
  het uitblijven van een ontvangstbewijs voor de vergunningaanvragen die overeenkomstig de bepalingen van de wapenwet zijn ingediend
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-477 Philippe Monfils (MR) 9/10/2008
  het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden tot wapenbezit
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1894
4-478 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 9/10/2008
  de precieze voorwaarden voor de terugbetaling van Tysabri voor MS-patiŽnten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-479 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 9/10/2008
  de presentiegelden aan raadsheren en rechters in sociale zaken en aan rechters in handelszaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-480 Nahima Lanjri (CD&V) 14/10/2008
  de beschikbaarheid van cijfergegevens in het kader van gezinshereniging
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1901
4-481 Marc Elsen (cdH) 14/10/2008
  de mogelijkheid een activiteit uit te oefenen tijdens het vaderschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-482 Marc Elsen (cdH) 14/10/2008
  de privatisering van de postdiensten
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-483 Martine Taelman (Open Vld) 14/10/2008
  de federale retributie bij de vernieuwing van het rijbewijs bij ziekte
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1882
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1883
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1884
4-484 Martine Taelman (Open Vld) 14/10/2008
  het bouwen van nieuwe gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1895
4-485 Louis Ide (Onafhankelijke) 16/10/2008
  de klacht van de FOD Landsverdediging tegen de Franse Gemeenschap
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-486 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 16/10/2008
  de verpleegkundigen met een bachelor-diploma
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1887
4-487 Berni Collas (MR) 16/10/2008
  de vertaling van het cursusmateriaal dat gebruikt wordt ter voorbereiding van het examen dat toegang verleent tot de graad van adjudant
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-488 Dominique Tilmans (MR) 16/10/2008
  het tekort aan rechters en substituten bij de rechtbank van eerste aanleg in Aarlen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-489 Jacques Brotchi (MR) 16/10/2008
  de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1888
4-490 Olga Zrihen (PS) 22/10/2008
  het standpunt dat BelgiŽ zal innemen tijdens de komende onderhandelingen over een verdrag inzake wapenhandel
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-426
4-491 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/10/2008
  de veiligheid in de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-492 Wouter Beke (CD&V) 22/10/2008
  de "Market in Financial Instruments Directive"
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-493 Sabine de Bethune (CD&V) 22/10/2008
  vrijwilligerswerk door werkzoekenden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
4-494 Sabine de Bethune (CD&V) 22/10/2008
  de vrijstelling van werkzoekenden tijdens een opleiding of stage in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
4-495 Sabine de Bethune (CD&V) 22/10/2008
  de wachttijd voor werkzoekenden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
4-496 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/10/2008
  de BTW-controle
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-497 Martine Taelman (Open Vld) 22/10/2008
  de informatisering van de hoven en rechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-498 Filip Anthuenis (Open Vld) 22/10/2008
  de houding van de NMBS in verband met de hogesnelheidslijn richting Breda en Den Haag
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1993
4-499 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  de regelgeving betreffende arbeidsmigratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1988
4-500 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  een gedifferentieerd systeem van afschriften uit het strafregister
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1981
4-501 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  een werkloosheidsvergoeding voor mensen onder elektronisch toezicht of beperkte detentie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1989
4-502 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  de kernprovisies
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1990
4-503 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  de klimaatproblematiek in het kader van ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1991
4-504 Andrť Van Nieuwkerke (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  het niet aanvragen van het OMNIO-statuut door het overgrote deel van de rechthebbenden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-505 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  de Belgische inspanningen in de strijd tegen aids
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1992
4-506 Berni Collas (MR) 23/10/2008
  het gebruik van het Duits bij de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-507 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 23/10/2008
  de toepassing van het koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van roken in openbare plaatsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1980
4-508 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 27/10/2008
  de aanpassing van het gebruik van het oranje licht
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1995
4-509 Berni Collas (MR) 27/10/2008
  bewakingscamera's
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-510 Nahima Lanjri (CD&V) 27/10/2008
  de verdraagzaamheidsbarometer
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-511 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 27/10/2008
  de belastingvermindering voor passiefhuizen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-512 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 27/10/2008
  de cijfergegevens verkregen in het kader van de registratie van huurcontracten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-513 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 28/10/2008
  genitale verminking in ons land
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1982
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1983
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1984
4-514 Louis Ide (Onafhankelijke) 29/10/2008
  de consultatie van de artsenverenigingen omtrent e-Health
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-515 Louis Ide (Onafhankelijke) 29/10/2008
  de ziekenhuisstickers in verband met handhygiŽne
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-516 Dominique Tilmans (MR) 30/10/2008
  de geldende regelgeving betreffende aanhangwagens voor het transport van balen stro
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1996
4-517 Wouter Beke (CD&V) 5/11/2008
  het topberaad met de farmaceutische sector
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2020
4-518 Martine Taelman (Open Vld) 5/11/2008
  de locaties voor het bouwen van nieuwe gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-519 Nahima Lanjri (CD&V) 6/11/2008
  de alternatieven voor de opsluiting van gezinnen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-520 Louis Ide (Onafhankelijke) 6/11/2008
  de terugbetaling van de geneesmiddelen Concerta en Strattera
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-521 Louis Ide (Onafhankelijke) 6/11/2008
  het evenwicht in de begroting gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-522 Louis Ide (Onafhankelijke) 6/11/2008
  de derdebetalersregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-523 Louis Ide (Onafhankelijke) 6/11/2008
  het implementeren van een fonds Impulseo III
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-524 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 6/11/2008
  de coŲrdinatie tussen steunmaatregelen voor energie
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2019
4-525 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 6/11/2008
  de aanvullende verkeersbelasting voor lpg-wagens
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-526 Berni Collas (MR) 6/11/2008
  de situatie van Duitstalige gevangenen in de gevangenis van Verviers
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-527 Nahima Lanjri (CD&V) 6/11/2008
  het Nationaal Kankerplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-528 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 6/11/2008
  de verkeersboetes van ambtenaren
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  dossier afgesloten
4-529 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 6/11/2008
  de werking van de dienst wapens van de politiezone Haacht
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
4-530 Louis Ide (Onafhankelijke) 12/11/2008
  de ziekenhuisstickers in verband met handhygiŽne
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-531 Martine Taelman (Open Vld) 12/11/2008
  de pensioensplit
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2081
4-532 Nahima Lanjri (CD&V) 12/11/2008
  de task-force niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-482
4-533 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 12/11/2008
  het uitblijven van een regeling voor de functionele tweetaligheid van de managers
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-534 Helga Stevens (Onafhankelijke) 13/11/2008
  een goedkoper tarief voor blinden en slechtzienden voor het inlichtingennummer van Belgacom
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-535 Helga Stevens (Onafhankelijke) 13/11/2008
  de ontoegankelijkheid van wachtdiensten van dokters en apothekers voor dove en slechthorende burgers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-536 Helga Stevens (Onafhankelijke) 13/11/2008
  het nationaal actieplan in de strijd tegen genitale verminkingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-537 Helga Stevens (Onafhankelijke) 13/11/2008
  de toegankelijkheid van de stations van De Pinte en Waregem voor personen met een beperkte mobiliteit
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-538 Helga Stevens (Onafhankelijke) 13/11/2008
  de nieuwe dienstverlening van de NMBS voor mensen met een beperkte mobiliteit
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-539 Helga Stevens (Onafhankelijke) 13/11/2008
  tolken gebarentaal in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-540 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 13/11/2008
  het invoeren van een autovignet
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-541 Els Schelfhout (CD&V) 13/11/2008
  de referentiecentra voor patiŽnten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-542 Els Van Hoof (CD&V) 13/11/2008
  de Nationale Delcrederedienst
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-543 Marc Elsen (cdH) 13/11/2008
  de toepassing van het koninklijk besluit inzake de afbakening van de hulpverleningszones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-544 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 13/11/2008
  de ziekenhuisinfrastructuur en het Waalse programma in het kader van de bouwkalender
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-545 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 13/11/2008
  de rechtsgeldigheid van de bouwkalender
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-546 Berni Collas (MR) 13/11/2008
  de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-547 Berni Collas (MR) 13/11/2008
  de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-548 Louis Ide (Onafhankelijke) 18/11/2008
  het wapenattest
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-549 Louis Ide (Onafhankelijke) 18/11/2008
  ziekenhuishygiŽne
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-550 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 18/11/2008
  het statuut van pleegouders
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-551 Jacques Brotchi (MR) 19/11/2008
  het kadaster van de medische activiteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-552 Wouter Beke (CD&V) 19/11/2008
  de nieuwe regeling voor de huis-aan-huiszendingen van Distripost
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2102
4-553 Lieve Van Ermen (LDD) 19/11/2008
  de heffing van verkeersbelasting op basis van CO2-uitstoot
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-554 Lieve Van Ermen (LDD) 20/11/2008
  de heersende kredietcrisis
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-555 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 20/11/2008
  ballonkyphoplastie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2096
4-556 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/11/2008
  stalking via een vals internetprofiel
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-557 Sabine de Bethune (CD&V) 20/11/2008
  de ondertekening van de Conventie op het verbod van clustermunitie op 3 december in Oslo
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2101
4-558 Wouter Beke (CD&V) 20/11/2008
  monodisciplinaire syndicaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2097
4-559 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 20/11/2008
  de hervorming van de procedure tot het verstrekken van dringende medische hulp aan illegalen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-560 Els Schelfhout (CD&V) 20/11/2008
  de leerplicht van kinderen zonder wettig verblijf
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2098
4-561 Filip Anthuenis (Open Vld) 20/11/2008
  de economische regularisatie van vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2099
4-562 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 20/11/2008
  de kennisgeving betreffende het openen van een rekening tussen gehuwden
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2103
4-563 Louis Ide (Onafhankelijke) 20/11/2008
  het discrete overleg over de numerus clausus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-564 Filip Anthuenis (Open Vld) 20/11/2008
  de omruiling van vervallen dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2100
4-565 Louis Ide (Onafhankelijke) 26/11/2008
  de spoedartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-566 Berni Collas (MR) 26/11/2008
  de nieuwe rekruteringsprocedure
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-498
4-567 Josy Dubiť (Ecolo) 26/11/2008
  de versterkte Turks-Belgische politionele samenwerking
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-568 Josy Dubiť (Ecolo) 26/11/2008
  de bescherming van journalisten in de DRC
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-569 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/11/2008
  het statuut van gehuwden die om administratieve redenen over een verschillende officiŽle woonplaats beschikken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-570 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/11/2008
  de werking van de spoeddiensten in ons land
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-571 Anne-Marie Lizin (PS) 26/11/2008
  de situatie in Libanon en het Belgische militaire ziekenhuis
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2117
4-572 Jean-Paul Procureur (cdH) 27/11/2008
  de arbeidsomstandigheden van werknemers van internationale instellingen en organisaties op Belgisch grondgebied
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-573 Helga Stevens (Onafhankelijke) 27/11/2008
  de vorderingen inzake de alarmprocedure voor doven en slechthorenden ingeval van een ongeval in een Seveso-inrichting
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-574 Helga Stevens (Onafhankelijke) 27/11/2008
  de vorderingen van de Commissie voor Verzekeringen met betrekking tot de problematiek van de schuldsaldoverzekering voor chronisch zieken, personen met een handicap en ex-kankerpatiŽnten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-575 Helga Stevens (Onafhankelijke) 27/11/2008
  het organiseren van sekshulp voor mensen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-576 Helga Stevens (Onafhankelijke) 27/11/2008
  de opmerkingen van het Rekenhof over de begroting inzake tegemoetkomingen voor personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-577 Dirk Claes (CD&V) 27/11/2008
  de Bob-campagne en de preventie- en strafmaatregelen in het kader van de alcoholcontroles
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-578 Dirk Claes (CD&V) 27/11/2008
  de diefstal van in beslag genomen goederen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-579 Dirk Claes (CD&V) 27/11/2008
  de opleiding van nieuwe agenten en het tuchtreglement van de politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-580 Dirk Claes (CD&V) 27/11/2008
  de justitiehuizen en justitieassistenten
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-513
4-581 Els Schelfhout (CD&V) 27/11/2008
  de reikwijdte van de dringende medische hulp voor mensen zonder papieren
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2118
4-582 Els Schelfhout (CD&V) 27/11/2008
  het sturen van Belgische noodhulp naar Noord-Kivu
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2115
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2116
4-583 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 27/11/2008
  de omzetting van de aftrekbaarheid voor energiebesparende investeringen naar kortingen op de factuur
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-584 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 27/11/2008
  de toepassing van de voorlopige hechtenis
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2111
4-585 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/11/2008
  het Koninklijk Conservatorium te Brussel
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-586 Dirk Claes (CD&V) 27/11/2008
  de gemeenschapswachten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-587 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/11/2008
  de alcoholcontroles bij stuurpersoneel van luchtvaartuigen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-588 Wouter Beke (CD&V) 3/12/2008
  de nieuwe normen voor ambulancediensten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2137
4-589 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 3/12/2008
  de problemen omtrent de rechtsgeldigheid van de koninklijke besluiten 78 en 79
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-590 Josy Dubiť (Ecolo) 3/12/2008
  de bedreigingen tegen een Belgisch journalist van Turkse origine
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-591 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/12/2008
  het Asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-592 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/12/2008
  de gevolgen van de zaak omtrent de "hepatitisarts"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-593 Dirk Claes (CD&V) 4/12/2008
  het statuut van de huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2138
4-594 Dirk Claes (CD&V) 4/12/2008
  de nieuwe dienstregeling van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2142
4-595 Martine Taelman (Open Vld) 4/12/2008
  het elektronische toezicht en de justitiehuizen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2140
4-596 Martine Taelman (Open Vld) 4/12/2008
  het correct bestellen van brieven door De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2143
4-597 Berni Collas (MR) 4/12/2008
  de uitvoering van de wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-598 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 4/12/2008
  de verplichte bijmenging van biodiesel
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-599 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 4/12/2008
  de verplichte bijmenging van biodiesel en de impact op de Belgische landbouw
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-600 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/12/2008
  de controle van de horecazaken
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-601 Lieve Van Ermen (LDD) 4/12/2008
  de achterstallige erelonen van de artsen-deskundigen die opdrachten uitvoeren in het kader van betwistingen bij de Dienst Personen met een Handicap
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-602 Marc Elsen (cdH) 4/12/2008
  de toelatingsexamens voor gereglementeerde beroepen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2141
4-603 Marc Elsen (cdH) 4/12/2008
  de regelgeving inzake astma en chronisch obstructieve longziekte
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2139
Heringediend als : vraag om uitleg 4-666
4-604 Pol Van Den Driessche (CD&V) 9/12/2008
  de bestemming van de oude rijkswachtkazerne in Brugge
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-624
4-605 Josy Dubiť (Ecolo) 9/12/2008
  het praaien door de Turkse marine van vaartuigen langs de kust van de Republiek Cyprus
  minister van Buitenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-625
4-606 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2008
  de functies van algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-626
4-607 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2008
  het discrete overleg omtrent de numerus clausus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-627
4-608 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2008
  een hogere terugbetaling voor "witte tandvullingen"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-628
4-609 Marc Elsen (cdH) 10/12/2008
  de toekomst van de cel educatie en preventie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-629
4-610 Dominique Tilmans (MR) 10/12/2008
  de evaluatie van de drie projecten betreffende medische regulatie in de centra van het eenvormig oproepstelsel in Brugge, Brussel en Charleroi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-528
4-611 Martine Taelman (Open Vld) 11/12/2008
  gevangenisstraffen in het land van herkomst
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-630
4-612 Marc Elsen (cdH) 11/12/2008
  het voorontwerp van wet inzake buitenlandse studenten
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-631
4-613 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/12/2008
  de verkeersboetes opgelopen met dienstwagens in gebruik van de beleidscel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
4-614 Wouter Beke (CD&V) 11/12/2008
  de regelgeving inzake de spaarboekjes
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
4-615 Hugo Vandenberghe (CD&V) 11/12/2008
  de verkoop via het internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-632
4-616 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 11/12/2008
  het drugsbeleid
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-633
4-617 Nahima Lanjri (CD&V) 11/12/2008
  de uitbreiding van de Lokale Opvanginitiatieven (LOI's)
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-634
4-618 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 11/12/2008
  de stijging van het aantal rokers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-635
4-619 Lieve Van Ermen (LDD) 11/12/2008
  de wantoestanden waarmee kandidaat-specialisten geconfronteerd worden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-636
4-620 Alain Destexhe (MR) 18/12/2008
  sekten en godsdienstvrijheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-637
4-621 Josy Dubiť (Ecolo) 18/12/2008
  de evolutie van de militaire situatie in Afghanistan en de dreigingen op de bevoorrading van onze troepen
  minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-638
4-622 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 19/12/2008
  huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-639
4-623 Nahima Lanjri (CD&V) 31/12/2008
  het overleg met het middenveld over de vreemdelingenproblematiek
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-624 Pol Van Den Driessche (CD&V) 5/1/2009
  de bestemming van de oude rijkswachtkazerne in Brugge
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-604
4-625 Josy Dubiť (Ecolo) 5/1/2009
  het praaien door de Turkse marine van vaartuigen langs de kust van de Republiek Cyprus
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-605
4-626 Louis Ide (Onafhankelijke) 5/1/2009
  de functies van algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-606
4-627 Louis Ide (Onafhankelijke) 5/1/2009
  het discrete overleg omtrent de numerus clausus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-607
4-628 Louis Ide (Onafhankelijke) 5/1/2009
  een hogere terugbetaling voor "witte tandvullingen"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-608
4-629 Marc Elsen (cdH) 5/1/2009
  de toekomst van de cel educatie en preventie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-609
4-630 Martine Taelman (Open Vld) 5/1/2009
  gevangenisstraffen in het land van herkomst
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-611
4-631 Marc Elsen (cdH) 5/1/2009
  het voorontwerp van wet inzake buitenlandse studenten
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-612
4-632 Hugo Vandenberghe (CD&V) 5/1/2009
  de verkoop via het internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-615
4-633 Geert Lambert (Onafhankelijke) 5/1/2009
  het drugsbeleid
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-616
4-634 Nahima Lanjri (CD&V) 5/1/2009
  de uitbreiding van de Lokale Opvanginitiatieven (LOI's)
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-617
4-635 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 5/1/2009
  de stijging van het aantal rokers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-618
4-636 Lieve Van Ermen (LDD) 5/1/2009
  de wantoestanden waarmee kandidaat-specialisten geconfronteerd worden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-619
4-637 Alain Destexhe (MR) 5/1/2009
  sekten en godsdienstvrijheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-620
4-638 Josy Dubiť (Ecolo) 5/1/2009
  de evolutie van de militaire situatie in Afghanistan en de dreigingen op de bevoorrading van onze troepen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-621
4-639 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 5/1/2009
  huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-622
4-640 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 5/1/2009
  de beschikbaarheid van volmachtformulieren voor de komende verkiezingen bij de gemeentelijke diensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-641 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 5/1/2009
  het dossier Kaupthing Bank
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-544
4-642 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 7/1/2009
  medicinale cannabis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2837
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2838
4-643 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/1/2009
  de abortusarts
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-644 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/1/2009
  takelkosten voor artsen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-645 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/1/2009
  het kadaster van de medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-646 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/1/2009
  de stand van zaken betreffende het afschaffen van het uitgangsexamen kinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-647 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 8/1/2009
  de volmachten van zelfstandige bankagenten op rekeningen van hun familieleden
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2836
4-648 Jean-Paul Procureur (cdH) 8/1/2009
  de bijzondere problemen met de Duitse overheid inzake de ontvoering van kinderen door een van de ouders
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-649 Marc Elsen (cdH) 8/1/2009
  het opsluiten van gezinnen in gesloten centra
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-650 Helga Stevens (Onafhankelijke) 8/1/2009
  de implementatie van de bepalingen van de Europese universele dienstrichtlijn (2002) over de gelijkwaardige toegang van personen met een handicap tot openbare telefoondiensten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-651 Helga Stevens (Onafhankelijke) 8/1/2009
  de situatie van mensen met een handicap die in een gevangenis verblijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-652 Helga Stevens (Onafhankelijke) 8/1/2009
  het uitreiken van taalattesten door Selor met betrekking tot de Vlaamse en Frans-Belgische gebarentaal
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-653 Helga Stevens (Onafhankelijke) 8/1/2009
  het verwerven door politiemensen van een Selor-taalattest met betrekking tot de Vlaamse of Frans-Belgische gebarentaal
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-654 Helga Stevens (Onafhankelijke) 8/1/2009
  de beperkte vertegenwoordiging van mensen met een handicap in de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-655 Helga Stevens (Onafhankelijke) 8/1/2009
  de vertegenwoordiging van de Vlaamse dovengemeenschap in de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-656 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 14/1/2009
  de files op het einde van de A12
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-657 Margriet Hermans (Open Vld) 14/1/2009
  de humanitaire situatie in het vluchtelingenkamp Ashraf
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-658 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/1/2009
  de dienstvoertuigen van de ambtenaren
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-659 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/1/2009
  genitale verminking
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-660 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/1/2009
  het bezettingspercentage van de treinen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-661 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/1/2009
  de geografische herkomst van de aangeworven ambtenaren
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-662 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/1/2009
  de verkeersboetes opgelopen met dienstwagens in gebruik op de beleidscel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-663 Louis Ide (Onafhankelijke) 14/1/2009
  het gebruik van busbanen door wachtdiensten voor huisartsen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-664 Louis Ide (Onafhankelijke) 14/1/2009
  de terugwerkende kracht van de reglementering van het Asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-665 Louis Ide (Onafhankelijke) 14/1/2009
  een toelatingsexamen voor buitenlandse artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-666 Marc Elsen (cdH) 15/1/2009
  de regelgeving inzake astma en chronisch obstructieve longziekte
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-603
4-667 Lieve Van Ermen (LDD) 15/1/2009
  fraude met loonfiches
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-668 Dirk Claes (CD&V) 15/1/2009
  de malaise bij de Regie der Gebouwen in Vlaams-Brabant
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-669 Dirk Claes (CD&V) 15/1/2009
  de vermindering van de toelage aan het Verkeersveiligheidsfonds
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-670 Dirk Claes (CD&V) 15/1/2009
  het aantal daadwerkelijke regularisaties
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-671 Dirk Claes (CD&V) 15/1/2009
  de jaarlijkse toelage aan de politiezones uit het Verkeersveiligheidsfonds
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-672 Dirk Claes (CD&V) 15/1/2009
  de herwaardering van de politionele wijkwerking
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-673 Josy Dubiť (Ecolo) 15/1/2009
  de doorvoer via BelgiŽ van wapens en munitie voor IsraŽl
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-674 Philippe Monfils (MR) 15/1/2009
  de vele onverklaarde treinvertragingen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-675 Wouter Beke (CD&V) 21/1/2009
  de invoering van een financieel fonds ter ondersteuning van de stagemeesters bij huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2913
4-676 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/1/2009
  valse rijbewijzen
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-677 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/1/2009
  valse buitenlandse rijbewijzen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-678 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 21/1/2009
  de blijvende problemen omtrent de rechtsgeldigheid van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-679 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/1/2009
  de spoedartsen en het brevet acute geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-680 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/1/2009
  de parkeerproblemen van gezondheidswerkers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-681 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/1/2009
  de overeenkomst tussen De Post en Lloyds Pharma
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-682 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 22/1/2009
  de houding van de Belgische regering ten aanzien van het antiraketschild
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-683 Freya Piryns (Groen!) 22/1/2009
  de behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers op de luchthaven
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-684 Helga Stevens (Onafhankelijke) 22/1/2009
  nieuwe dienstverlening van de NMBS voor personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-685 Helga Stevens (Onafhankelijke) 22/1/2009
  de voortgang in het dossier "noodoproepsysteem via sms"
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-686 Helga Stevens (Onafhankelijke) 22/1/2009
  het medisch onderzoek van dove en slechthorende mensen door de medische dienst van de Directie-generaal Personen met een Handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-687 Lieve Van Ermen (LDD) 22/1/2009
  de leningen van Dexia Public Finance aan IsraŽlische nederzettingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-688 Lieve Van Ermen (LDD) 22/1/2009
  de toename van het gebruik van Rilatine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-689 Dirk Claes (CD&V) 22/1/2009
  de hervorming van het tuchtreglement van de politiediensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2915
4-690 Dirk Claes (CD&V) 22/1/2009
  de eindejaarspremie van het operationeel personeel van de brandweer
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2916
4-691 Tony Van Parys (CD&V) 22/1/2009
  de gevolgen voor de gezondheid van het roken van een waterpijp
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2914
4-692 Nahima Lanjri (CD&V) 22/1/2009
  de evaluatie van de omzetting van de Europese richtlijn 2004/38 over het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-693 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 22/1/2009
  de problematiek van de torpedo trucks
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-694 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 22/1/2009
  de fysieke selectieprocedure voor de toelating tot het ambt van politie-inspecteur
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2917
4-695 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 22/1/2009
  de weergave van privťadressen van artsen op de websites van ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-696 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/1/2009
  het nieuwe gevaarlijke computervirus in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-697 Berni Collas (MR) 29/1/2009
  het ontbreken van een gevangenis in het gerechtelijk arrondissement Eupen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2970
4-698 Andrť Van Nieuwkerke (sp.a) 29/1/2009
  het beheer mede-eigendom
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag ingetrokken
4-699 Louis Ide (Onafhankelijke) 29/1/2009
  de terugbetaling van parodontale chirurgie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-700 Louis Ide (Onafhankelijke) 29/1/2009
  de jaarverslagen ziekenhuishygiŽne en antibioticabeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-701 Philippe Monfils (MR) 29/1/2009
  de discriminerende terugbetaling van Fosamax-Fosavance
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-702 Philippe Mahoux (PS) 29/1/2009
  de inwerkingstelling van de wetten van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis en van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-703 Nahima Lanjri (CD&V) 29/1/2009
  het afsluiten van samenlevingscontracten en de problematiek van de schijnhuwelijken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-602
4-704 Nahima Lanjri (CD&V) 29/1/2009
  de uitvoering van het regeerakkoord betreffende de sociale cohesie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2968
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2969
4-705 Berni Collas (MR) 29/1/2009
  het toekomstige Justitiepaleis van Eupen
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-706 Louis Ide (Onafhankelijke) 29/1/2009
  de erkenning van de psychologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-707 Lieve Van Ermen (LDD) 29/1/2009
  de ongelijkheden tussen Vlaanderen en WalloniŽ wat betreft de berekening van de verhoogde kinderbijslag
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-708 Lieve Van Ermen (LDD) 29/1/2009
  een mogelijke boeteclausule tussen de Belgische regering en BNP Paribas
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-709 Philippe Monfils (MR) 4/2/2009
  de hervorming van het centraal wapenregister
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-710 Philippe Monfils (MR) 4/2/2009
  de toepassing van de wetten tot bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-711 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/2/2009
  het instellen van een preventief consult in het kader van het Nationaal Kankerplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-712 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/2/2009
  de psychiatrische medische urgentieteams
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-713 Lieve Van Ermen (LDD) 5/2/2009
  nosocomiale infecties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-714 Dominique Tilmans (MR) 5/2/2009
  het in stand houden van een wachtdienst van huisartsen in sommige landelijke gebieden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-715 Philippe Mahoux (PS) 5/2/2009
  de aanwezigheid van medicinale residu's in het drinkwater
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag ingetrokken
4-716 Dominique Tilmans (MR) 5/2/2009
  de wijzigingen in de dienstregeling van de NMBS op lijn 162 tijdens de spitsuren sinds 1 februari 2009
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-717 Alain Destexhe (MR) 5/2/2009
  het gebruik van de geldmiddelen van Beliris
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-718 Berni Collas (MR) 5/2/2009
  de impact van de liberalisering van de postdiensten op het loopbaanbeheer
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3011
4-719 Nahima Lanjri (CD&V) 5/2/2009
  het uitblijven van een koninklijk besluit over de ziekteverzekering voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-720 Nahima Lanjri (CD&V) 5/2/2009
  de afwezigheid van een ambtenaar-geneesheer op de Dienst Vreemdelingenzaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-721 Marc Elsen (cdH) 5/2/2009
  de sluiting van verschillende postkantoren
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-722 Wouter Beke (CD&V) 5/2/2009
  het onveiligheidsgevoel in de Vlaamse kuststeden
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3012
4-723 Lieve Van Ermen (LDD) 5/2/2009
  de internationale rekrutering van ziekenhuispersoneel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-724 Richard Fournaux (MR) 5/2/2009
  de treinverbinding Dinant-Namen-Brussel
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-725 Elke Tindemans (CD&V) 10/2/2009
  de controle op het beschikken over een geldige autoverzekering door de keuringscentra
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3062
4-726 Elke Tindemans (CD&V) 10/2/2009
  de oorlogsmisdaden in 1974 in Cyprus
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-727 Louis Ide (Onafhankelijke) 11/2/2009
  de vacature voor de functies van algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-728 Louis Ide (Onafhankelijke) 11/2/2009
  de vaccinatiecampagne tegen baarmoederhalskanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-729 Louis Ide (Onafhankelijke) 11/2/2009
  de vergoedingen van coŲrdinerend en raadgevend artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-730 Louis Ide (Onafhankelijke) 11/2/2009
  het implementeren van een fonds Impulseo 3
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-731 Martine Taelman (Open Vld) 11/2/2009
  de vergoeding van hagelschade door het Rampenfonds
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3057
4-732 Martine Taelman (Open Vld) 11/2/2009
  het neerleggen van conclusies per fax in een aantal rechtbanken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3054
4-733 Philippe Mahoux (PS) 12/2/2009
  het cyberpesten
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-734 Helga Stevens (Onafhankelijke) 12/2/2009
  de toegankelijkheid van het nieuwe gebouw van de Directie-Generaal voor Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-735 Helga Stevens (Onafhankelijke) 12/2/2009
  het combineren van een tijdelijke werkloosheidsuitkering met een opleiding op verzoek van een werkgever
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-736 Helga Stevens (Onafhankelijke) 12/2/2009
  de maximumgrens van 2000 dienstencheques voor personen met een handicap die van het persoonlijke-assistentiebudget gebruik maken
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-737 Helga Stevens (Onafhankelijke) 12/2/2009
  de terugbetaling van een tweede cochleair implantaat
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3134
4-738 Helga Stevens (Onafhankelijke) 12/2/2009
  de opname van vragen inzake arbeidshandicap en gezondheidsaandoeningen in de EnquÍte voor Arbeidskrachtentelling (EAK)
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-739 Dirk Claes (CD&V) 12/2/2009
  de inrichting van een Trein-Tram-Busdag in 2009
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-740 Dirk Claes (CD&V) 12/2/2009
  de bevindingen van de AXA-studie over het rijgedrag in BelgiŽ
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3058
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3059
4-741 Dirk Claes (CD&V) 12/2/2009
  de invoering van ťťn verminderingskaart voor alle openbare vervoersdiensten
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-742 Dirk Claes (CD&V) 12/2/2009
  de uitreiking van de nationale reductiekaart voor het openbaar vervoer
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-743 Dirk Claes (CD&V) 12/2/2009
  de hervorming van de arbeidsduurwetgeving in de gezondheidssector
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3053
4-744 Dirk Claes (CD&V) 12/2/2009
  de toegankelijkheid van de FOD Sociale Zekerheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-745 Dirk Claes (CD&V) 12/2/2009
  de veiligheid in de voetbalstadions
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3060
4-746 Dirk Claes (CD&V) 12/2/2009
  de ministeriŽle omzendbrieven in verband met de opmaak van nood- en interventieplannen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3061
4-747 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/2/2009
  het Masterplan voor de gevangenissen en de keuze van de nieuw te bouwen gevangenis in de provincie Antwerpen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-748 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 12/2/2009
  de dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-749 Margriet Hermans (Open Vld) 12/2/2009
  de gelijke behandeling bakkers en beenhouwers in het kader van de heffingen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3055
4-750 Margriet Hermans (Open Vld) 12/2/2009
  het recht op asiel voor vluchtelingen vervolgd omwille hun seksuele geaardheid
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3056
4-751 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/2/2009
  het aantal dienstwagens van de beleidscel en de opgelopen bekeuringen
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag ingetrokken
4-752 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/2/2009
  de geldstromen tussen de gewesten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-753 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/2/2009
  de mishandeling van bejaarden
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-754 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/2/2009
  het beroep op advocatenkantoren bij de voorbereiding van de wetgeving
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-755 Berni Collas (MR) 12/2/2009
  de terugtrekking van de Deense post uit het kapitaal van de Belgische post
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3052
4-756 Berni Collas (MR) 12/2/2009
  de hervorming van justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-757 Dominique Tilmans (MR) 12/2/2009
  het bestaan van het evaluatierapport van de drie projecten betreffende medische regulatie in de centra van het eenvormig oproepstelsel in Brugge, Brussel en Charleroi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3051
4-758 Freya Piryns (Groen!) 17/2/2009
  de behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers op de luchthaven
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3139
4-759 Jean-Paul Procureur (cdH) 19/2/2009
  het vaststellen van de maximale rendabiliteitsoppervlakten als bedoeld in de pachtwetgeving
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-760 Martine Taelman (Open Vld) 19/2/2009
  het transversale actieplan met betrekking tot de holebi's
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3137
4-761 Martine Taelman (Open Vld) 19/2/2009
  de toegang van vreemdelingen tot vrijwilligerswerk
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
4-762 Martine Taelman (Open Vld) 19/2/2009
  de initiatieven in Gent ten aanzien van druggebruikers
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3138
4-763 Martine Taelman (Open Vld) 19/2/2009
  de verplichting voor marktkramers om een tachograaf te installeren
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3140
4-764 Martine Taelman (Open Vld) 19/2/2009
  de vooruitzichten voor de ingebruikname van de IJzeren Rijn
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3135
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3136
4-765 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 19/2/2009
  het gerechtelijk inningskantoor voor verkeersboetes
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-766 Berni Collas (MR) 19/2/2009
  het gebruik van het Duits door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-767 Nahima Lanjri (CD&V) 19/2/2009
  innovatiepremies
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-768 Helga Stevens (Onafhankelijke) 19/2/2009
  niet langer op de Belgische markt beschikbare toedieningsvormen van geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-769 Helga Stevens (Onafhankelijke) 19/2/2009
  de toegankelijkheid van het nieuwe gebouw van de Directie-generaal Personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-770 Helga Stevens (Onafhankelijke) 19/2/2009
  de toegankelijkheid van het nieuwe gebouw van de Directie-generaal Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-771 Nahima Lanjri (CD&V) 19/2/2009
  de erkende behandelcentra voor borstkanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-772 Louis Ide (Onafhankelijke) 23/2/2009
  de invoering van referentiebedragen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-773 Louis Ide (Onafhankelijke) 23/2/2009
  de erkenning van de beroepstitel "medische oncologie"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-774 Louis Ide (Onafhankelijke) 23/2/2009
  de vacatures bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-775 Louis Ide (Onafhankelijke) 23/2/2009
  de evolutie in het dossier van de parkeerproblematiek bij gezondheidswerkers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-776 Lieve Van Ermen (LDD) 26/2/2009
  het federaal prijskaartje van drugsverslaving
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-777 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 26/2/2009
  de behandeling met aromatase-inhibitoren bij borstkankerpatiŽnten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-778 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 26/2/2009
  de promotieactie van Pfizer
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-779 Marc Elsen (cdH) 3/3/2009
  het trage overzenden van dossiers aan de provinciale medische centra van de FOD Sociale Zekerheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-780 Els Schelfhout (CD&V) 3/3/2009
  het innen van geldboetes en het niet-toestaan van betalingsfaciliteiten door de Ontvangkantoren der Domeinen en Penale Boeten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-781 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/3/2009
  het Asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-782 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/3/2009
  de medische richtlijnen voor asielzoekers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-783 Philippe Monfils (MR) 4/3/2009
  de opvang in BelgiŽ van kinderen die slachtoffer zijn van de ramp in Tsjernobyl
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-784 Dominique Tilmans (MR) 4/3/2009
  de frequentie van de treinen vanuit Luxemburg tijdens de avondspits
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-785 Marc Elsen (cdH) 5/3/2009
  de coaching van gezinnen als alternatief voor opsluiting
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-786 Marc Elsen (cdH) 5/3/2009
  de werkingsregels voor de gesloten centra en de Klachtencommissie
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-787 Marc Elsen (cdH) 5/3/2009
  de hervorming van de hulpdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-788 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 5/3/2009
  de verkeersboetes opgelopen met dienstwagens in gebruik op de beleidscel
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-789 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 5/3/2009
  de bemiddeling in geval van gemeentelijke administratieve sancties
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-790 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 5/3/2009
  de opleiding van bewakingsagenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-791 Hugo Vandenberghe (CD&V) 5/3/2009
  het toedienen van medicijnen voor een verkoudheid aan kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-792 Marc Elsen (cdH) 5/3/2009
  de toekomst van de Cel Educatie en Preventie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-793 Nahima Lanjri (CD&V) 5/3/2009
  de opvolging van de aalmoezenier Rijn- en binnenvaart Antwerpen
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-794 Nahima Lanjri (CD&V) 5/3/2009
  de kandidaat-specialisten bij de Dienst Vreemdelingenzaken
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-795 Nahima Lanjri (CD&V) 5/3/2009
  de controle van de Dienst Vreemdelingenzaken ter bestrijding van het afsluiten van schijnsamenlevingscontracten
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-796 Nahima Lanjri (CD&V) 5/3/2009
  de Marokkaanse namenlijsten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-797 Nahima Lanjri (CD&V) 5/3/2009
  ongelijkheid in de berekening van invaliditeitsvergoedingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-798 Lieve Van Ermen (LDD) 5/3/2009
  het uitwijken van Belgische biomedische bedrijven naar Nederland
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-665
4-799 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2009
  het dreigende personeelstekort bij de Civiele Bescherming
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3247
4-800 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2009
  de samenwerking tussen politie en buurtinformatienetwerken
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3248
4-801 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2009
  het stijgende geweld op huisartsen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3249
4-802 Jacques Brotchi (MR) 11/3/2009
  de terugbetaling van de omkeerbare medicamenteuze hormonale behandeling van plegers van seksuele misdrijven
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-803 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 11/3/2009
  de lonen van psychiaters
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-804 Louis Ide (Onafhankelijke) 11/3/2009
  de numerus clausus en het kadaster van medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-805 Louis Ide (Onafhankelijke) 11/3/2009
  criminaliteit jegens zorgverleners
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-806 Berni Collas (MR) 12/3/2009
  de coŲrdinatie van de radiofrequenties
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-67)
4-807 Wouter Beke (CD&V) 12/3/2009
  de ratificatie van het nieuwe Beneluxverdrag
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3245
4-808 Sabine de Bethune (CD&V) 12/3/2009
  de zorgverlofregelingen in de magistratuur
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3246
4-809 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/3/2009
  de fondsen onder toezicht van de minister
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-810 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/3/2009
  de terugbetaling van geneesmiddelen tegen migraine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-67)
4-811 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/3/2009
  het gebruik van cannabis en heroÔne
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-67)
4-812 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/3/2009
  de verkoop van alcohol aan minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-67)
4-813 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/3/2009
  een tweede herstelplan
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-67)
4-814 Els Schelfhout (CD&V) 12/3/2009
  de Task Force Mineral Resources in Central Africa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3251
4-815 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/3/2009
  de hypothecaire inschrijving
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-67)
4-816 Els Schelfhout (CD&V) 12/3/2009
  de berekening van de ziekte-uitkeringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3250
4-817 Dirk Claes (CD&V) 12/3/2009
  het statuut van huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-818 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 17/3/2009
  de PostPunten
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-819 Jean-Paul Procureur (cdH) 18/3/2009
  de spoorwegverbinding La LouviŤre-Brussel
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-820 Helga Stevens (Onafhankelijke) 19/3/2009
  de toepassing door Nederland van het Verdrag van Den Haag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-821 Helga Stevens (Onafhankelijke) 19/3/2009
  de Werelddag zonder Tabak
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-822 Helga Stevens (Onafhankelijke) 19/3/2009
  camerabewaking voor de fietsenstallingen aan het Sint-Pietersstation in Gent
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-823 Lieve Van Ermen (LDD) 19/3/2009
  de aanvragen van niet-geregulariseerde personen aan de Directie-generaal Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-824 Els Schelfhout (CD&V) 19/3/2009
  het optrekken van de leeftijd voor het opnemen van ouderschapsverlof voor adoptiekinderen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
4-825 Dirk Claes (CD&V) 19/3/2009
  de ontmanteling van de Algemene Directie Civiele Veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-826 Nahima Lanjri (CD&V) 19/3/2009
  de kandidaat-specialisten bij de Dienst Vreemdelingenzaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-827 Margriet Hermans (Open Vld) 19/3/2009
  het zelf maken van 4-hydroxybutaanzuur (GHB) en de risico's voor de jeugd
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-828 Hugo Vandenberghe (CD&V) 19/3/2009
  het gokken door minderjarigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-829 Berni Collas (MR) 19/3/2009
  het telefoonnummer 116000 voor verdwenen kinderen
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-830 Richard Fournaux (MR) 19/3/2009
  de hervorming van de militaire politie
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  minister van Landsverdediging
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-831 Dirk Claes (CD&V) 19/3/2009
  de opleiding praktijkassistenten-huisartsen en de ondersteuning door de federale overheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-832 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 19/3/2009
  het Omnio-statuut
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-833 Philippe Monfils (MR) 23/3/2009
  de gepastheid van de invoering van een nieuwe merknaam "het Station"
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-834 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 23/3/2009
  de problematiek van de 'frontstuurtrucks'
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-835 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 24/3/2009
  de fondsen onder toezicht van de minister
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag ingetrokken
4-836 Lieve Van Ermen (LDD) 26/3/2009
  de technische problemen van de NMBS op de lijn 12, Antwerpen-Essen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-837 Lieve Van Ermen (LDD) 26/3/2009
  de nieuwe praktijken inzake sociale fraude
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-838 Yves Buysse (Vlaams Belang) 26/3/2009
  de besteding van de retributies betaald aan de Directie Private Veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-839 Yves Buysse (Vlaams Belang) 26/3/2009
  het onderzoek naar de effecten van bewakingscamera's op de ophelderingsgraad van misdrijven
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-840 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/3/2009
  het koninklijk besluit dat het vrije bezit van zoogdieren regelt
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-841 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/3/2009
  de fout gedrukte Bingobiljetten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-842 Marc Elsen (cdH) 1/4/2009
  de afhandeling van aanvragen voor visa van korte duur door de Dienst Vreemdelingenzaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-843 Helga Stevens (Onafhankelijke) 2/4/2009
  de beperkte vertegenwoordiging van mensen met een handicap in de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-844 Helga Stevens (Onafhankelijke) 2/4/2009
  de opname van vragen inzake arbeidshandicap en gezondheidsaandoeningen in de EnquÍte voor Arbeidskrachtentelling (EAK)
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-845 Helga Stevens (Onafhankelijke) 2/4/2009
  de uitrusting van de stations van Drongen en Wondelgem
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-846 Marc Elsen (cdH) 2/4/2009
  de toegankelijkheid van de federale websites, en in het bijzonder van de website van De Post, voor gehandicapte personen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-847 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 15/4/2009
  het gebruik van de SIS-kaart als identificatiemiddel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-848 Louis Ide (Onafhankelijke) 15/4/2009
  de controle op de financiŽle transacties bij voetbalploeg Excelsior Moeskroen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-849 Louis Ide (Onafhankelijke) 15/4/2009
  het kadaster van de medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-850 Philippe Mahoux (PS) 15/4/2009
  de toegankelijkheid van de lokalen van De Post en van haar website
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-851 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 15/4/2009
  de fondsen onder toezicht van de minister
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-852 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 15/4/2009
  de werking van de Federale Commissie voor de verkeersveiligheid
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-853 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 15/4/2009
  de beschikbaarheid van geanonimiseerde gegevens van ziekenhuizen voor onderzoeksdoeleinden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-854 Louis Ide (Onafhankelijke) 15/4/2009
  de evolutie van het dossier betreffende de parkeerproblematiek voor gezondheidswerkers
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-855 Andrť Van Nieuwkerke (sp.a) 16/4/2009
  de falende behandeling van ME/CVS-patiŽnten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3395
4-856 Marc Elsen (cdH) 22/4/2009
  de bezittingen van personen die opgesloten zijn in gesloten centra
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3428
4-857 Louis Ide (Onafhankelijke) 22/4/2009
  de implementatie van een derdebetalersregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-858 Dominique Tilmans (MR) 22/4/2009
  de grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg in de provincie Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-859 Dominique Tilmans (MR) 22/4/2009
  de gevolgen van de Luxemburgse werkloosheid in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-860 Dominique Tilmans (MR) 22/4/2009
  het standpunt van BelgiŽ in het kader van verschillende projecten betreffende het vervoer van gas in Europa
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-861 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 22/4/2009
  het paritair comitť 314, inzonderheid wat de kappers betreft
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-862 Els Schelfhout (CD&V) 22/4/2009
  het verblijf van kinderen in de gesloten centra 127 en 127bis
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3430
4-863 Louis Ide (Onafhankelijke) 22/4/2009
  de verzekering van ambulances en MUG-diensten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-864 Dominique Tilmans (MR) 22/4/2009
  de problematiek van de wachtdienst voor huisartsen, ouder dan 60 jaar
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-865 Martine Taelman (Open Vld) 22/4/2009
  het onderbrengen van Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-757
4-866 Martine Taelman (Open Vld) 22/4/2009
  de leenvergoeding
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3429
4-867 Martine Taelman (Open Vld) 22/4/2009
  de verkoop van de kazerne van Wolfstee
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-868 Lieve Van Ermen (LDD) 22/4/2009
  het aandeelhoudersschap van de Franse Staat in BNP Paribas
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-869 Helga Stevens (Onafhankelijke) 23/4/2009
  het recht op aanwezigheid van een advocaat tijdens het eerste politieverhoor
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-870 Helga Stevens (Onafhankelijke) 23/4/2009
  de toegankelijkheidsproblemen naar aanleiding van de werkzaamheden aan de Merelbekebrug te Melle door Infrabel
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-871 Helga Stevens (Onafhankelijke) 23/4/2009
  de renovatie van het station Brussel-Centraal
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-872 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/4/2009
  de conclusies van de taskforce Verkeersveiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-873 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/4/2009
  de Nationale Plantentuin in Meise
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-874 Helga Stevens (Onafhankelijke) 23/4/2009
  het opstellen en uitvoeren van een actieplan ter bestrijding van genitale verminking
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-875 Nahima Lanjri (CD&V) 28/4/2009
  het gebrek aan transparantie bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3491
4-876 Nahima Lanjri (CD&V) 28/4/2009
  de toekenning van het statuut van staatloze
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3492
4-877 Nahima Lanjri (CD&V) 28/4/2009
  het telkens opnieuw afleveren van een uitwijzingsbevel na aantekening van beroep
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3493
4-878 Andrť Van Nieuwkerke (sp.a) 28/4/2009
  de overheveling van het X1-dossier naar Gent en de stand van zaken van het onderzoek
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3485
4-879 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 28/4/2009
  de uitvoeringsbesluiten van de wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-880 Martine Taelman (Open Vld) 29/4/2009
  het CHEOPS-project
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-881 Louis Ide (Onafhankelijke) 30/4/2009
  de behandeling van asielzoekers besmet met hiv
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-882 Louis Ide (Onafhankelijke) 30/4/2009
  de gegevens rond dubbele nationaliteit en legerdienst
  minister van Landsverdediging
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-883 Louis Ide (Onafhankelijke) 30/4/2009
  de parkeerproblematiek van gezondheidswerkers
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-884 Lieve Van Ermen (LDD) 30/4/2009
  de vreemde salarispolitiek bij de Socialistische Mutualiteiten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-885 Berni Collas (MR) 30/4/2009
  de beroepstitel van verpleger gespecialiseerd in de geriatrie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-886 Berni Collas (MR) 30/4/2009
  de activiteiten van een privťfirma op het grondgebied van het kamp Elsenborn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-887 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/4/2009
  het tekort aan spoedartsen in ons land
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-888 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/4/2009
  de ondersteuning van jonge politieagenten op straat
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-889 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 30/4/2009
  identiteitsfraude
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3507
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3508
4-890 Dirk Claes (CD&V) 30/4/2009
  de sterke daling van de inbeslagnames van drugs
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-891 Dirk Claes (CD&V) 30/4/2009
  de vraag naar uitbreiding van het takenpakket van de private bewakingssector
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-892 Dirk Claes (CD&V) 30/4/2009
  de recente ongevallen te wijten aan de dode hoek van vrachtwagens
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3452
4-893 Dirk Claes (CD&V) 30/4/2009
  het gebruik van camera's tijdens politie-interventies
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-894 Dirk Claes (CD&V) 30/4/2009
  de organisatie van duurzame muziekfestivals