Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Pierre Galand

8 resultaten

3-61 Pierre Galand (PS) 21/11/2003
  de beperking van het aantal partnerlanden in de Belgische ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 27/11/2003 (handelingen 3-22)
3-150 Pierre Galand (PS) 12/2/2004
  de bedragen die worden besteed aan conflictpreventie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-197
3-194 Pierre Galand (PS) 22/3/2004
  de bewustmakingsprogramma's inzake ontwikkelingssamenwerking en de decentralisatie ervan
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-223 Pierre Galand (PS) 14/4/2004
  de dringende noodzaak om concrete maatregelen te nemen ter voorkoming van de escalatie van geweld en van een oorlogstoestand in het Midden-Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-277 Pierre Galand (PS) 26/5/2004
  de toegenomen Belgisch-IsraŽlische betrekkingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/5/2004 (handelingen 3-59)
3-288 Pierre Galand (PS) 2/6/2004
  de haalbaarheid van de Millenniumdoelstellingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 3/6/2004 (handelingen 3-61)
3-332 Pierre Galand (PS) 30/6/2004
  de deelname van BelgiŽ aan de hervorming van de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-859 Pierre Galand (PS) 26/5/2005
  de verbintenissen van BelgiŽ in verband met de millenniumdoelstellingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)