Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Wim Verreycken

12 resultaten

3-39 Wim Verreycken (VL. BLOK) 6/11/2003
  de steun die via 11.11.11 wordt verleend aan organisaties die een dictatuur ondersteunen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
3-49 Wim Verreycken (VL. BLOK) 12/11/2003
  de kinderpornografie op het Internet
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-414 Wim Verreycken (VL. BLOK) 28/10/2004
  de boorddocumenten en de centrale gegevensbank van de rijbewijzen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 18/11/2004 (handelingen 3-84)
3-623 Wim Verreycken (Vlaams Belang) 17/2/2005
  de elektronische identiteitskaarten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-646 Wim Verreycken (Vlaams Belang) 23/2/2005
  het bezoek van de Koning aan China en het respect voor de mensenrechten in dit land
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-675 Wim Verreycken (Vlaams Belang) 3/3/2005
  de naamgeving van het Deurganckdok
  Eerste minister
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-701 Wim Verreycken (Vlaams Belang) 17/3/2005
  de toename van de verkoop via het internet van narcotica en psychotrope geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-770 Wim Verreycken (Vlaams Belang) 20/4/2005
  de telefoonkosten van de leden van de koninklijke familie
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 28/4/2005 (handelingen 3-110)
3-771 Wim Verreycken (Vlaams Belang) 20/4/2005
  de verdeling van de economische compensaties naar aanleiding van de bestelling van nieuwe militaire transporttoestellen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 19/5/2005 (handelingen 3-112)
3-1340 Wim Verreycken (Vlaams Belang) 1/2/2006
  het plan "Perspectief 2012" tot reorganisatie van de Veiligheid van de Staat
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 9/2/2006 (handelingen 3-150)
3-1349 Wim Verreycken (Vlaams Belang) 2/2/2006
  de wet op het hypnotisme
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/2/2006 (handelingen 3-150)
3-2199 Wim Verreycken (Vlaams Belang) 13/3/2007
  de omzendbrief betreffende de vrijwillige terugkeer van vreemdelingen met behulp van de Internationale Organisatie voor Migratie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)