Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Claude Desmedt

2 resultaten

1-344 Claude Desmedt (PRL-FDF) 2/10/1997
  het beleid van de Minister van Justitie inzake de benoemingen bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
  Met redenen omklede motie door Michel Foret, Magdeleine Willame-Boonen, Alain Destexhe, JoŽlle Milquet, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie door Anne-Marie Lizin, Fred Erdman, Guy Charlier, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 23/10/1997
1-631 Claude Desmedt (PRL-FDF) 21/4/1999
  de houding van de regering in verband met haar wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/4/1999 (handelingen 1-265)