Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Wim Verreycken

6 resultaten

1-358 Wim Verreycken (VL. BLOK) 9/10/1997
  de Nationale Loterij
  vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 22/10/1997 (commissiehandelingen 1-113)
  Met redenen omklede motie door Wim Verreycken, gestemd op 4/11/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie ingediend op 6/11/1997
1-437 Wim Verreycken (VL. BLOK) 28/1/1998
  het vervoer door de lucht van belangrijke geldsommen
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/1998 (handelingen 1-162)
1-439 Wim Verreycken (VL. BLOK) 4/2/1998
  de aanwezigheid van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid op een feestviering van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-452 Wim Verreycken (VL. BLOK) 13/2/1998
  de IJzeren Rijn
  minister van Vervoer
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-168)
  Met redenen omklede motie door Wim Verreycken, gestemd op 5/3/1998 : verworpen
  Gewone motie door Anne-Marie Lizin, Guy Moens, Hugo Vandenberghe, gestemd op 5/3/1998 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 12/3/1998
1-557 Wim Verreycken (VL. BLOK) 8/10/1998
  de gevolgen van het overlijden van Sťmira Adamu
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-567 Wim Verreycken (VL. BLOK) 27/10/1998
  de ontduiking van het spreidingsplan voor kandidaat-vluchtelingen door meerdere OCMW's
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)