Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
6: Legislatuur 2014-2019
Ingediend door Philippe Mahoux

14 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-1533 Philippe Mahoux (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Anesthesieverpleegkundigen - Statuut - Erkenning - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/8/2017 ) 17/7/2017
  Antwoord 25/9/2017
6-1464 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen - Onderdeel ę†overheidsbedrijven†Ľ - Geen omzetting - Redenen - Overleg met de gemeenschappen en gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/6/2017 ) 19/5/2017
6-1373 Philippe Mahoux (PS) minister van Justitie  
  Europees Comitť voor de voorkoming van marteling en onmenselijke of onterende straf of behandeling van de Raad van Europa (CPT)- Verslagen - Publicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 27/7/2017
6-1365 Philippe Mahoux (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen - Behoud van de rechten van de werknemers - Aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten - Richtlijn 2001/23 EG van de Raad van 12 maart 2001 - Omzetting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 7/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1364
6-1364 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen - Behoud van de rechten van de werknemers - Aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten - Richtlijn 2001/23 EG van de Raad van 12 maart 2001 - Omzetting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 10/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1365
6-1363 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen - Behoud van de rechten van de werknemers - Aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten - Richtlijn 2001/23 EG van de Raad van 12 maart 2001 - Omzetting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 15/5/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1365
6-1313 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Veiligheidsbadge - Vervanging door een bij werknemers ingeplante elektronische chip
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
6-1235 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Kosovo - Vrijheid van meningsuiting en vereniging - Dood van een geŽngageerde burger - Onafhankelijk onderzoek - Burgermobilisatie - Relaties tussen BelgiŽ en Kosovo - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 23/12/2016
  Antwoord 20/3/2017
6-1223 Philippe Mahoux (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekte van Lyme - Preventie - Opsporing - Betrouwbare test - Nationaal actieplan - Uitwerking - Samenwerking met de deelstaten - Beroepszieke - Erkenning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Rappel 1/2/2017
  Antwoord 15/2/2017
6-1011 Philippe Mahoux (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mucoviscidose - Neonatale opsporing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2016 ) 15/7/2016
  Rappel 20/10/2016
  Antwoord 25/10/2016
6-987 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Facultatief protocol van 18 december 2002 bij het VN-verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - Ratificatie door BelgiŽ - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/7/2016 ) 17/6/2016
  Rappel 20/10/2016
  Antwoord 27/7/2017
6-780 Philippe Mahoux (PS) minister van Justitie  
  Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen - Inwerkingtreding - Uitstel - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016 ) 9/12/2015
  Antwoord 12/1/2016
6-770 Philippe Mahoux (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Slachtoffers van mesothelioom of asbestose - Hulp van een derde persoon - Toelage - Zorgverzekering - Cumulatie - Toelating
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 18/11/2015
  Antwoord 23/12/2015
6-764 Philippe Mahoux (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dierproeven - Alternatief - Toxicogenomica - Ontwikkeling - Belgisch Centrum voor toxicogenomica - Oprichting - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 13/11/2015
  Antwoord 17/11/2015