Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
Zittingsperiode : 2007-2010
Ingediend door Georges Dallemagne

SELECT -- first 500 DISTINCT persoon.persoonid, persoon.voornaam, persoon.naam, senator.fractie_nl, betr_minist_schvr.departementid, departement.naam_nl, betr_minist_schvr.persoonid, schriftelijkevraag.svid, schriftelijkevraag.vraagleg, schriftelijkevraag.vraagnr, schriftelijkevraag.volgnr, schriftelijkevraag.titel_nl, schriftelijkevraag.titel_fr, schriftelijkevraag.dt_indiening, TranslateDate(schriftelijkevraag.dt_indiening), schriftelijkevraag.gepubliceerd, TranslateDate(schriftelijkevraag.dt_eindetermijn), schriftelijkevraag.sorteersleutel, senator.sorteersleutel FROM schriftelijkevraag, persoon, departement, senator, betr_minist_schvr WHERE (schriftelijkevraag.persoonid=senator.persoonid) AND (senator.persoonid=persoon.persoonid) AND (schriftelijkevraag.svid=betr_minist_schvr.svid) AND (betr_minist_schvr.departementid=departement.departementid) AND ( schriftelijkevraag.vraagleg = 4) AND (1=1) AND ( schriftelijkevraag.persoonid = 4126) AND (1=1) AND (1=1) AND (1=1) ORDER BY schriftelijkevraag.sorteersleutel DESC, schriftelijkevraag.volgnr;

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
4-125 Georges Dallemagne (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Publieke mandaten Uitoefening via een rechtspersoon Emolumenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 11/1/2008
  Antwoord 18/2/2008
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-73