Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Philippe Mahoux

35 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-7102 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  TunesiŽ - Streek van Gafsa - Protest - Aanhoudingen - Veroordelingen bij verstek - Opsluitingen - Mensenrechten - Schendingen - Resolutie nr.4-1179/1 - 2008/2009 van de Senaat inzake de toestand van de mensenrechten in TunesiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-4953 Philippe Mahoux (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verenigingen ter bescherming van de verdedigers van de mensenrechten - Bescherming - Verenigingen gesteund door BelgiŽ - Inventarisering - Toegekend budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-3342 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische vertegenwoordiging in het buitenland en in de internationale organen - Ambassades - Diplomaten - Aantal - Verdeling volgens leeftijd en geslacht - Eventuele toekomstige selectie van de kandidaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009 ) 21/4/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3049 Philippe Mahoux (PS) minister van Landsverdediging  
  Houders van een statuut van nationale erkentelijkheid en hun rechthebbenden - Gratis openbaar vervoer - Uitbreiding - Rechthebbenden van de houders van het statuut van gewapend weerstander
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 23/3/2009
4-2873 Philippe Mahoux (PS) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) - Niet-professionele tolken - Maatregelen die betrouwbaarheid en bekwaamheid moeten garanderen - Werkgroep over het statuut van de tolken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-2023
4-2679 Philippe Mahoux (PS) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Mensenhandel - Slachtoffers - Verblijfsvergunning - Toekenningsvoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1120
4-2675 Philippe Mahoux (PS) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Open en gesloten centra - Werking - Audit van het College van de federale ombudsmannen - Procedure en resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1034
4-2023 Philippe Mahoux (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) Ė Niet-professionele tolken - Maatregelen die betrouwbaarheid en bekwaamheid moeten garanderen - Werkgroep over het statuut van de tolken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008 ) 18/11/2008
  Antwoord 19/12/2008
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-2873
4-1390 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Betaald educatief verlof - Aanvragen tot terugbetaling door de werkgevers - Jaar 2005-2006
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/9/2008 ) 21/8/2008
  Antwoord 17/10/2008
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-1262
4-1336 Philippe Mahoux (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Organisatie van de Verenigde Naties (OVN) - Waterbeleid - Belgisch standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 ) 24/7/2008
  Antwoord 24/11/2008
4-1262 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Betaald educatief verlof - Aanvragen tot terugbetaling door de werkgevers - Jaar 2005-2006
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2008 ) 11/7/2008
  Antwoord 22/7/2008
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-1390
4-1128 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Advocaten - Erelonen - Baremaís - Overleg tussen de regering en de balies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 13/6/2008
  Antwoord 10/7/2008
4-1127 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Rechtshulp - Rechtsbijstand - Enig loket - Vooruitgang
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 13/6/2008
  Antwoord 10/7/2008
4-1126 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Wetboek van Strafvordering - Hervorming - Stand van zaken (Grote Franchimont)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 13/6/2008
  Antwoord 7/7/2008
4-1120 Philippe Mahoux (PS) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Mensenhandel - Slachtoffers - Verblijfsvergunning - Toekenningsvoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 13/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2679
4-1119 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Mensenhandel - Slachtoffers - Statuut
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 13/6/2008
  Herkwalificatie 26/6/2008
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-378
4-1036 Philippe Mahoux (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Verdwijning van zendingen - Klachten - Controlemaatregelen voor het personeel van de sorteercentra
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 8/7/2008
4-1035 Philippe Mahoux (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS -staking van 20†mei†2008 - Federale ambtenaren - Regels - Aantal gewettigde afwezigheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 19/9/2008
4-1034 Philippe Mahoux (PS) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Open en gesloten centra - Werking - Audit van het College van de federale ombudsmannen - Procedure en resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1033
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2675
4-1033 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Open en gesloten centra - Werking - Audit van het College van de federale ombudsmannen - Procedure en resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 20/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1034
4-1005 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Dienstencheques - Evolutie naar een duurzame baan - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/6/2008 ) 26/5/2008
  Antwoord 29/7/2008
4-654 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Verschillende juridische statuten bedienden en arbeiders - Evolutie van de cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 29/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-302
4-646 Philippe Mahoux (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Service de documentation en agronomie tropicale et dťveloppement rural (SERDAT) - Toekomst - Bestemming van de collecties - Bescherming van het Belgisch wetenschappelijk patrimonium
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 7/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-479
4-629 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische stemming - Verslag van het consortium van universiteiten -†Gevolgen die eraan dienen te worden gegeven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 3/10/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-482
4-607 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten - Informatie- en communicatiecentra - Inwerkingtreding - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 28/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-546
4-546 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten - Informatie- en communicatiecentra - Inwerkingtreding - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 28/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-350
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-607
4-517 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Pensioensparen - Cijfers voor 2006 - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 16/9/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-300
4-482 Philippe Mahoux (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische stemming - Verslag van het consortium van universiteiten -†Gevolgen die eraan dienen te worden gegeven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-14
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-629
4-479 Philippe Mahoux (PS) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Service de documentation en agronomie tropicale et dťveloppement rural (SERDAT) - Toekomst - Bestemming van de collecties - Bescherming van het Belgisch wetenschappelijk patrimonium
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-149
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-646
4-351 Philippe Mahoux (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten - Informatie- en communicatiecentra - Inwerkingtreding - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 15/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-350
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-607
4-350 Philippe Mahoux (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten - Informatie- en communicatiecentra - Inwerkingtreding - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 15/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-351
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-546
4-304 Philippe Mahoux (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Vrouwelijke genitale verminkingen - Strijd - Belgische partnerlanden directe bilaterale samenwerking - Specifiek actieprogramma
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Antwoord 6/3/2008
4-302 Philippe Mahoux (PS) minister van Werk  
  Verschillende juridische statuten bedienden en arbeiders - Evolutie van de cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-654
4-300 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Pensioensparen - Cijfers voor 2006 - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-517
4-107 Philippe Mahoux (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Situatie in het Midden-Oosten - Conferentie van Annapolis - Positie van de staat IsraŽl - Belgische initiatieven in de VN-Veiligheidsraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007