Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Wim Verreycken

66 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-1664/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Onbemande camera's - Boetebedragen per gewest.
  Verzending vraag naar Minister 8/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1652/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Kandidaat-vluchtelingen - Spreidingsplan - Ontduiking door bepaalde OCMW's.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1640/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Ademtest - Ademanalysetest - Procedure.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1601/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken  
  Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers - Beheer van tehuizen.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1544/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Nationale Loterij - Winstverdelingsplan - Strijd tegen armoede.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 22/2/1999
  Beslissing niet publicatie 22/2/1999
  Aanvullend antwoord 9/3/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1523/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Wet-Franchimont. - Behandeling door de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het beroep ingesteld door de verdachte tegen een beslissing van de onderzoeksrechter.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1450/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Het winstverdelingsplan 1999 van de Nationale Loterij.
  Verzending vraag naar Minister 16/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1413/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Belastingontduiking door vreemdelingen.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1402/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Uitspraken van sommige magistraten (Hervorming van justitie).
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1400/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Vervoer  
  Onbemande camera's. - Plaatsing en rendement in termen van boetebedragen.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Beslissing niet publicatie 9/2/1999
1-1400/2 Wim Verreycken (VL. BLOK) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Onbemande camera's. - Plaatsing en rendement in termen van boetebedragen.
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1394/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Vervoer  
  De herstellingsplaatsen van de NMBS.
  Verzending vraag naar Minister 26/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1302/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Aftrekbare giften - Fiscale attesten. - Erkende verenigingen.
  Verzending vraag naar Minister 11/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1208/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Voorafbetalingen aan de directe belastingen.
  Verzending vraag naar Minister 13/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1166/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Vervoer  
  ICAO-normen. - Aanpassing van onze regelgeving.
  Verzending vraag naar Minister 30/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1155/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Een trefcentrum voor multiculturele activiteiten.
  Verzending vraag naar Minister 24/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1154/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Het executief van de Moslims van BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 24/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1136/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De aftrekbare giften aan verenigingen. - Vlaams Nationaal Jeugdverbond.
  Verzending vraag naar Minister 16/6/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1119/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) Eerste Minister  
  De brochure over het Belgisch paviljoen op de wereldtentoonstelling 1998 te Lissabon (Gebruik der talen).
  Verzending vraag naar Minister 5/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1118/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De toepasselijkheid van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken op Belgacom.
  Verzending vraag naar Minister 3/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1064/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Vervoer  
  NMBS - Geluidswerende maatregelen in Borgerhout.
  Verzending vraag naar Minister 8/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1058/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken  
  De door de ministerraad goedgekeurde eisen van oudstrijders en oorlogsslachtoffers.
  Verzending vraag naar Minister 5/5/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1057/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken  
  Personeelsformatie en taalkader van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers.
  Verzending vraag naar Minister 5/5/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1023/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Buitenlandse Zaken  
  De verschroting van het wapenarsenaal.
  Verzending vraag naar Minister 17/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-1023/2 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  De verschroting van het wapenarsenaal.
  Verzending vraag naar Minister 17/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 11/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1021/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Toestellen voor electronische stemopname.
  Verzending vraag naar Minister 17/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-1020/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Buitenlandse Zaken  
  De verkoop van mijnenjagers.
  Verzending vraag naar Minister 17/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-991/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Nationale Loterij. - Winstverdeling per gewest.
  Verzending vraag naar Minister 3/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Beslissing niet publicatie 22/9/1998
1-980/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) Eerste Minister  
  De activiteiten van het Centrum voor Racismebestrijding en Gelijkheid van Kansen.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-928/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Buitenlandse Zaken  
  Parlementaire zending naar Qatar en Saoudi-ArabiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-927/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Wetenschapsbeleid  
  Uitgaven voor haalbaarheidsstudies en proefprojecten.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-904/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Aanwezigheid van de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) op een viering van het VNJ.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-900/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Centrale moslimraad.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-899/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  K.B. van 16 januari 1998 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden . - Ritueel slachten. - Advies Raad van State. - "Dringende noodzakelijkheid".
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-894/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  belastingvrijstelling. - Criteria om een vereniging als culturele instelling te aanvaarden.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-891/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Aanwezigheid van de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) op een viering van het VNJ.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-890/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Nieuwe Gemeentewet. - Verplichte bijeenroeping van de gemeenteraad.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-825/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Betoging door de PVDA te Hasselt op 14 januari 1998.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-816/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Nationale Loterij. - Winstverdeling.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-815/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Subsidie aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding. - Bedrag subsidies uit loterijwinsten. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-801/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Justitie  
  KB 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer. - Niet-naleven van de beleefdheidsregel.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-799/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Handel in bedreigde diersoorten.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-797/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Seminarie georganiseerd door Free Clinic (Druggebruik).
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-781/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De subsidiŽringsbeleid van de Nationale Loterij.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-777/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkoop van misdaadstimulerende videospelen.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Beslissing niet publicatie 10/3/1998
1-777/2 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Verkoop van misdaadstimulerende videospelen.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-777/3 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Verkoop van misdaadstimulerende videospelen.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
1-773/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Slachtingen "op verplaatsing".
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Antwoord 16/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-773/2 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Slachtingen "op verplaatsing".
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-772/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Buitenlandse Zaken  
  Lening van staat tot staat aan China.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Antwoord 2/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-761/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) Eerste Minister  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en racismesbestrijding. - Burgerlijke partijstelling.
  Verzending vraag naar Minister 9/1/1998
  Antwoord 13/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-757/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Werving van advertenties.- Het zich uitgeven voor medewerker van een ministerie e.d.
  Verzending vraag naar Minister 7/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-753/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Luchtmacht. - Kostprijs van de verplaatsingen. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-728/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Hoge Europese ambtenaren. - Taksvrije benzine op Belgisch grondgebied.
  Verzending vraag naar Minister 19/12/1997
  Antwoord 3/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-721/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Belgacom. - Anglofilie. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 19/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-696/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Zwartwerk en bruto binnenlands product
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-658/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Feest van de jeugdbeweging VNJ. - Aanwezigheid van de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV).
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-613/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Rellen te Schaarbeek op 9.11.1997. - Aanmoediging tot geweld door de PVDA.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-603/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) Eerste Minister  
  Impulsfonds voor het Migrantenbeleid.
  Verzending vraag naar Minister 12/11/1997
  Antwoord 9/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-580/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Normen van brandveiligheid. - Bevoegdheidsverdeling. - Geblokeerde bouwdossiers.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 26/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-561/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Subsidie aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding. - Bedrag subsidies uit loterijwinsten.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 1-815
1-545/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Buitenlandse Zaken  
  Zending van Belgische grondwetspecialisten naar Bosnie-Herzegovina.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 12/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-544/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Vervoer  
  Lichte bestelwagens. - Vervoer van ADR-producten. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-510/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Uitvoervergunningen van wapens en munitie.- Bedragen en samenstelling
  Verzending vraag naar Minister 17/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
1-510/2 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Buitenlandse Zaken  
  Uitvoervergunningen van wapens en munitie.- Bedragen en samenstelling
  Verzending vraag naar Minister 17/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-504/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Zwartwerk en bruto binnenlands product.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 10/3/1998
  Beslissing niet publicatie 10/3/1998