Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014

5-1 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/10/2010
  de grondverzakking in de gevangenis van Vorst
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-41
5-2 Guido De Padt (Open Vld) 20/10/2010
  het invoeren van een minimale dienstverlening door de NMBS tijdens stakingsperioden
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-44
5-3 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 20/10/2010
  het ingrijpen van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie om de ratificatie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap te bevorderen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-40
5-4 Philippe Mahoux (PS) 21/10/2010
 
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
5-5 Dominique Tilmans (MR) 21/10/2010
  de gevolgen voor de Belgisch-Luxemburgse grensarbeiders van de beslissing van de Luxemburgse regering om "financiŽle bijstand van de Staat voor hogere studies" aan te bieden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-38
5-6 Jacques Brotchi (MR) 21/10/2010
  het opstellen van een volledig kadaster van artsen-specialisten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
5-7 Marie Arena (PS) 21/10/2010
  de onderhandelingen inzake een versterkt statuut voor TunesiŽ, in het kader van het nabuurschapsbeleid van de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-8 Caroline Dťsir (PS) 21/10/2010
  het project Start2Surf en de verkleining van de digitale kloof
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag ingetrokken
5-9 Luc Sevenhans (N-VA) 21/10/2010
  het taalkundig onevenwicht in het Belgische officierenkorps en de voorgestelde werkgroep rond de vervlaamsing van de legertop
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-43
5-10 Olga Zrihen (PS) 21/10/2010
  het ratificatieproces van het Optioneel Protocol bij het Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR)
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-11 Louis Ide (N-VA) 21/10/2010
  de teruggeroepen heupprotheses
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-39
5-12 Ludo Sannen (sp.a) 21/10/2010
  de afspraken met Nederland betreffende de verdieping van de Westerschelde
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-37
5-13 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/10/2010
  de toestand in de gevangenis van Vorst en het gebrek aan gevangeniscapaciteit in Brussel
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-42
5-14 Jacky Morael (Ecolo) 28/10/2010
  de houding van de Belgische Regering ten aanzien van de situatie inzake Mensenrechten in de Democratische Republiek Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-49
5-15 Huub Broers (N-VA) 27/1/2011
  het opleggen van streefcijfers voor het uitschrijven van boetes bij de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-16 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 27/1/2011
  de onmiddellijke vrijlating van op heterdaad betrapte koperdieven
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-17 Bert Anciaux (sp.a) 27/1/2011
  de controversiŽle regeldrift van Sabam
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-18 Inge Faes (N-VA) 27/1/2011
  de bijstand van een advocaat bij een eerste verhoor
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-19 Karl Vanlouwe (N-VA) 27/1/2011
  de renovatie en de herbestemming van het Justitiepaleis in Brussel
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-20 Marleen Temmerman (sp.a) 27/1/2011
  het pleidooi voor een euthanasiekliniek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-21 Rik Daems (Open Vld) 27/1/2011
  de btw-ontvangsten van de horecasector in 2010
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-22 Ahmed Laaouej (PS) 27/1/2011
  het bevriezen van de financiŽle middelen en onroerende goederen van de familie van het vroegere staatshoofd van TunesiŽ
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-312
5-23 Olga Zrihen (PS) 27/1/2011
  het fors toegenomen aantal valse biljetten in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-24 FranÁois Bellot (MR) 27/1/2011
  de veiligheids- en preventiecontracten die niet worden verlengd en de gevolgen daarvan voor de preventieambtenaren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-25 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  het geweld op de spoorlijn Aarlen - Luxemburg
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-26 Freya Piryns (Groen!) 27/1/2011
  de opvang van asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
5-27 Marie Arena (PS) 27/1/2011
  een economische en commerciŽle missie naar Burundi en Rwanda onder auspiciŽn van de Belgische ambassade in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-28 Jacky Morael (Ecolo) 27/1/2011
  het afschaffen van de gedeeltelijke vrijstelling van de federale bijdrage toegekend aan verbruikers van groene stroom
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-29 Louis Ide (N-VA) 17/2/2011
  taaltesten bij de erkenning van buitenlandse artsen afkomstig uit de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-30 FranÁois Bellot (MR) 17/2/2011
  de geplande werken aan het station van Bergen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-31 Bart Tommelein (Open Vld) 17/2/2011
  ledenwerving door mutualiteiten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-32 Martine Taelman (Open Vld) 17/2/2011
  de verspreiding en het opslaan van een groot aantal aangekochte laptops
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-463
5-33 Elke Sleurs (N-VA) 17/2/2011
  het commerciŽle draagmoederschap in India, de Verenigde Staten, Rusland en OekraÔne
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-34 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 17/2/2011
  het jaarverslag van de Nationale Bank en de verklaringen van de gouverneur van die instelling
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-35 Alain Courtois (MR) 17/2/2011
  agressie in het openbaar vervoer
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-36 Cťcile Thibaut (Ecolo) 17/2/2011
  een project om de controlecentra voor het net bij Infrabel samen te voegen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-392
5-37 Helga Stevens (N-VA) 17/2/2011
  de problemen op het vlak van de gerechtelijke expertise
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-38 Vanessa Matz (cdH) 17/2/2011
  de vertragingen bij het uitreiken van de nummerplaten door de DIV
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-39 Bert Anciaux (sp.a) 17/2/2011
  het interprofessioneel akkoord en het onderzoek rond de automatische indexaanpassing
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-40 Olga Zrihen (PS) 17/2/2011
  het faillissement van het bedrijf Royal Boch
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-41 Muriel Targnion (PS) 17/2/2011
  het behoud van de diensten gemeenschapswachten
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
5-42 Ahmed Laaouej (PS) 17/2/2011
  de valse identiteit die Belgische banken hun cliŽnten verschaffen en het omzeilen van de spaarrichtlijn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-43 Marleen Temmerman (sp.a) 17/2/2011
  geslachtskeuze bij inseminatie en IVF
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-44 Freya Piryns (Groen!) 17/2/2011
  de campagne "Go for Zero"
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-45 Sabine de Bethune (CD&V) 24/2/2011
  het programma van de assistent-deskundigen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-46 Cťcile Thibaut (Ecolo) 24/2/2011
  de gevolgen van de wet die de arbeidsduur voor artsen beperkt
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-47 Elke Sleurs (N-VA) 24/2/2011
  het opvragen van (niet-)identificerende gegevens door het wenskind na fertiliteitsbehandelingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-48 Louis Ide (N-VA) 24/2/2011
  het 'No Fault' fonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1501
5-49 Guido De Padt (Open Vld) 24/2/2011
  vluchtmisdrijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-50 Dirk Claes (CD&V) 24/2/2011
  de slechte werkomstandigheden bij de spoorwegpolitie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-51 Dirk Claes (CD&V) 24/2/2011
  de situatie van 115 000 gepensioneerden die hun pensioen niet meer aan huis uitbetaald krijgen
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-502
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1590
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1591
5-52 Karl Vanlouwe (N-VA) 24/2/2011
  de rol van BelgiŽ in het democratiseringsproces in landen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-53 Bert Anciaux (sp.a) 24/2/2011
  de betutteling van Europa op het vlak van de controle op de energieprijzen
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-54 Fatiha SaÔdi (PS) 24/2/2011
  de situatie in LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-55 Hassan Bousetta (PS) 24/2/2011
  de begeleiding van de politieke hervormingen en het ondersteunen van de overgang naar democratie in de Arabische wereld
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-56 Caroline Dťsir (PS) 24/2/2011
  de rellen in centrum 127bis
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-57 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 24/2/2011
  de Belgische houding ten aanzien van LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-58 Richard Miller (MR) 24/2/2011
  het advies van het departement Buitenlandse Zaken bij het bestuderen van het contract voor de uitvoer van wapens naar LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-59 Jacques Brotchi (MR) 24/2/2011
  het aantal horecazaken dat niet aan de normen van het FAVV voldoet
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-60 Olga Zrihen (PS) 24/2/2011
  hoe sekten gebruikmaken van internet en internetgebruikers trachten te werven
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-61 Huub Broers (N-VA) 3/3/2011
  de vrijlating van een minderjarige na een wilde achtervolging door de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-62 Martine Taelman (Open Vld) 3/3/2011
  de gevangenis van Tilburg
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-63 Bart Tommelein (Open Vld) 3/3/2011
  de reactie van de regulator op de tarieven van de Brussels Airport Company
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-64 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 3/3/2011
  de vrijlating van minderjarige delinquenten
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-65 Claudia Niessen (Ecolo) 3/3/2011
  de maatregelen om de regionale standpunten inzake de hervorming van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid te stroomlijnen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-66 Mieke Vogels (Groen!) 3/3/2011
  de aangekondigde vrijwillige verhoging van de voorschotfactuur voor gas voor de klanten van Electrabel
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-67 Lieve Maes (N-VA) 3/3/2011
  de impact van de recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie op de prijzen van de verzekeringen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-68 Vanessa Matz (cdH) 3/3/2011
  een problematische beslissing van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB) over Total
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-69 Philippe Mahoux (PS) 3/3/2011
  de gerechtelijke gevolgen voor personen die betrokken waren bij de Rwandese genocide
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-70 Willy Demeyer (PS) 3/3/2011
  de gevolgen van beslissingen van de federale regering voor de lokale overheden
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-71 Jacques Brotchi (MR) 3/3/2011
  baby's die zwemmen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-72 Christine Defraigne (MR) 3/3/2011
  het verband tussen het portretrecht en het recht op informatie
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-73 Cindy Franssen (CD&V) 3/3/2011
  de ondersteuning van OCMW's in hun beleid ter bestrijding van energiearmoede
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-644
5-74 Bert Anciaux (sp.a) 3/3/2011
  de moordpartijen door LibiŽ in opdracht van de Europese Unie
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-75 Inge Faes (N-VA) 3/3/2011
  de gevangenis van Tilburg
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-76 Marleen Temmerman (sp.a) 3/3/2011
  de strijd tegen geweld tegen vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-77 Guido De Padt (Open Vld) 24/3/2011
  het stijgend aantal bejaarde asielzoekers
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-78 Richard Miller (MR) 24/3/2011
  de gevolgen van een afschaffing van de verplichte toediening van het poliovaccin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-79 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 24/3/2011
  de inbreukprocedures die vanwege de Europese Commissie tegen BelgiŽ lopen
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-80 Willy Demeyer (PS) 24/3/2011
  de toewijzing van leden van het veiligheidskorps aan de verschillende politiezones
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1857
5-81 Zakia Khattabi (Ecolo) 24/3/2011
  het verplichten en verlengen van het vaderschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-82 Inge Faes (N-VA) 24/3/2011
  de betrapping van gevangenisbezoekers met drugs
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-83 Liesbeth Homans (N-VA) 24/3/2011
  de controle op de energieprijzen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-84 Hassan Bousetta (PS) 24/3/2011
  de steun aan het democratiseringsproces in Benin en de begeleiding na de presidentsverkiezingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-85 Piet De Bruyn (N-VA) 24/3/2011
  de opleiding van cipiers
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-86 Marleen Temmerman (sp.a) 24/3/2011
  het schrappen van gezondheid als prioritaire sector in de directe bilaterale samenwerking tussen BelgiŽ en Mozambique
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-87 Vanessa Matz (cdH) 24/3/2011
  het beheer inzake de schrapping van nummerplaten bij de DIV
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-88 Olga Zrihen (PS) 24/3/2011
  de situatie van de werknemers van het bedrijf Royal Boch
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-89 Guido De Padt (Open Vld) 31/3/2011
  de stiptheid van de treinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-90 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 31/3/2011
  de reis van Prins Laurent naar Congo
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-91 Inge Faes (N-VA) 31/3/2011
  de censuur in BelgiŽ
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-92 Bert Anciaux (sp.a) 31/3/2011
  het negatieve rapport van de federale ombudsmannen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-93 Dominique Tilmans (MR) 31/3/2011
  het uitvoeren van een preventieve gezondheidstest bij de bevolkingsgroep van 45- tot 60-jarigen die in de buurt van een kerncentrale wonen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-94 Jacques Brotchi (MR) 31/3/2011
  multiresistente tuberculose
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-95 Bert Anciaux (sp.a) 31/3/2011
  de uitspraken van de voorzitter van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-517
5-96 Karl Vanlouwe (N-VA) 31/3/2011
  de reis naar Congo van prins Laurent
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-97 Elke Sleurs (N-VA) 31/3/2011
  euthanasie voor patiŽnten die niet terminaal ziek zijn
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-98 Jacky Morael (Ecolo) 31/3/2011
  de situatie in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-99 Dimitri Fourny (cdH) 31/3/2011
  de situatie in Ivoorkust
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-100 Hassan Bousetta (PS) 31/3/2011
  de burgerzin en het stemrecht van buitenlanders die in BelgiŽ wonen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-101 Freya Piryns (Groen!) 31/3/2011
  de opvangcrisis, het terugkeerbeleid en de versnelling van de asielprocedure
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-102 Olga Zrihen (PS) 31/3/2011
  de sanering van sites in WalloniŽ die door Defensie worden beheerd
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-103 Marie Arena (PS) 31/3/2011
  de ontwikkelingssamenwerking in Rwanda
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-104 Bert Anciaux (sp.a) 7/4/2011
  de verminderde subsidie aan de Moslimexecutieve
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-105 Jacques Brotchi (MR) 7/4/2011
  de toekomst van het kadaster van verpleegkundigen en het tekort aan verpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-106 Vanessa Matz (cdH) 7/4/2011
  de verhoging van de vergoedingen van de leden van het directiecomitť van Belgacom
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-107 Lieve Maes (N-VA) 7/4/2011
  een nieuwe eenmalig bevrijdende aangifte
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-108 Johan Vande Lanotte (sp.a) 7/4/2011
  de wettelijke basis van de vraag van de CREG in verband met tariefwijzigingen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-109 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/4/2011
  de opheffing van de Franse Gemeenschap en de poging van WalloniŽ om Brussel in te lijven in een francofone federatie
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-110 Piet De Bruyn (N-VA) 7/4/2011
  het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-111 Zakia Khattabi (Ecolo) 7/4/2011
  de toekomst van het wetenschapsbeleid en van enkele specifieke programma's
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-112 Sabine de Bethune (CD&V) 7/4/2011
  de arrestatie van de Chinese politieke activist Ai Weiwei
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-113 Patrick De Groote (N-VA) 7/4/2011
  de situatie in Ivoorkust
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-114 Peter Van Rompuy (CD&V) 7/4/2011
  de bepalingen in het Europact met betrekking tot de verhoging van de werkzaamheidsgraad
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-115 Fatiha SaÔdi (PS) 7/4/2011
  het mandaat van de Moslimexecutieve van BelgiŽ
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-116 Louis Siquet (PS) 7/4/2011
  nucleaire veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-117 Fabienne Winckel (PS) 7/4/2011
  de termijnen voor de behandeling van dossiers door de Dienst Alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-118 FranÁois Bellot (MR) 7/4/2011
  het toegenomen aantal asielaanvragen van niet-begeleide minderjarigen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-119 Mieke Vogels (Groen!) 5/5/2011
  het strenge optreden van de voedselinspectie en de gevolgen voor gratis voedselbedeling voor kansarmen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-120 Dirk Claes (CD&V) 5/5/2011
  de nieuwe regeling voor studentenarbeid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-121 Dirk Claes (CD&V) 5/5/2011
  de ontwikkeling van nieuwe stemcomputers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-122 Guido De Padt (Open Vld) 5/5/2011
  de termijnen voor de behandeling van dossiers door het Rampenfonds
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-123 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 5/5/2011
  het onderzoek naar de relschoppers in Hofstade en de toepassing van het snelrecht
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-124 Zakia Khattabi (Ecolo) 5/5/2011
  het protocol dat met Marokko is gesloten inzake de transfert van Marokkaanse gedetineerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-125 Guido De Padt (Open Vld) 5/5/2011
  de efficiŽntieverhogende maatregelen in de kadernota Verkeersveiligheid
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-840
5-126 Frank Boogaerts (N-VA) 5/5/2011
  de moorden in Antwerpen en de aanpak van de georganiseerde misdaad
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-127 Piet De Bruyn (N-VA) 5/5/2011
  het Indicatief Samenwerkingsprogramma met Rwanda
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-128 Inge Faes (N-VA) 5/5/2011
  de staking van de cipiers van de Antwerpse gevangenis
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-129 Vanessa Matz (cdH) 5/5/2011
  de uitwerking van een statuut voor vrijwillige brandweerlui
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-130 Willy Demeyer (PS) 5/5/2011
  de federale reglementering betreffende de verplichte aangifte van alarmsystemen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-131 Bert Anciaux (sp.a) 5/5/2011
  het weglopen van kinderen en jongeren
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-132 Marie Arena (PS) 5/5/2011
  de erkenning van de Palestijnse Staat
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-133 Olga Zrihen (PS) 5/5/2011
  de stijging van de voedselprijzen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-134 Alain Courtois (MR) 5/5/2011
  de collectieve of individuele verkoop van de rechten op de beelden van de voetbalcompetities
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-135 Gťrard Deprez (MR) 5/5/2011
  de mogelijke herdefiniŽring van het juridisch kader van het verdrag van Schengen
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-136 Marleen Temmerman (sp.a) 12/5/2011
  het recht op gezondheid
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-137 Guido De Padt (Open Vld) 12/5/2011
  de twintig aanbevelingen van de Federale Commissie van de Verkeersveiligheid
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-138 Sabine de Bethune (CD&V) 12/5/2011
  de bootvluchtelingen uit LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-139 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 12/5/2011
  het incident tijdens de controles op taxi's zonder vergunning aan de nationale luchthaven
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-140 Claudia Niessen (Ecolo) 12/5/2011
  de uitdagingen voor de spoorwegen in de Euregio
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-141 Elke Sleurs (N-VA) 12/5/2011
  de consumptie van zout en het organiseren van preventiecampagnes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-142 Inge Faes (N-VA) 12/5/2011
  de uitspraken van de minister betreffende de Raad van State
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-143 Karl Vanlouwe (N-VA) 12/5/2011
  de antihomowet in Uganda
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-144 Bert Anciaux (sp.a) 12/5/2011
  de wet-Lejeune
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-145 Gťrard Deprez (MR) 12/5/2011
  het Twitterbericht over de beslissing van Standard & Poorís om de rating van BelgiŽ niet te verlagen
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-146 FranÁois Bellot (MR) 12/5/2011
  de geringe toename van het aantal starters
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-147 Louis Siquet (PS) 12/5/2011
  het personeelsgebrek bij het parket en de rechtbank van eerste aanleg van Eupen
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-148 Caroline Dťsir (PS) 12/5/2011
  het opnieuw opsluiten van kinderen in gesloten asielcentra
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-149 Willy Demeyer (PS) 12/5/2011
  de opleiding van politie-inspecteurs
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-150 Fatiha SaÔdi (PS) 18/5/2011
  de financiering van de sociale zekerheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-151 Alain Courtois (MR) 18/5/2011
  Beliris en de Brusselse lanen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-152 Richard Miller (MR) 18/5/2011
  de niet-goedkeuring door de Franstaligen van het verslag dat aan de VN is voorgelegd
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-153 Bert Anciaux (sp.a) 18/5/2011
  de lagere kost van de ziekteverzekering voor Brusselaars
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-154 Muriel Targnion (PS) 18/5/2011
  de toekomst van de spoorweginfrastructuur in BelgiŽ
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-155 Lieve Maes (N-VA) 18/5/2011
  de aanbevelingen van de Ombudsdienst voor telecommunicatie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-156 Louis Ide (N-VA) 18/5/2011
  het uitgangsexamen kinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-157 Olga Zrihen (PS) 18/5/2011
  zitplaatsen in de treinen voor zwangere vrouwen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-158 Karl Vanlouwe (N-VA) 18/5/2011
  het aantal buitenlanders in Belgische gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-159 Jacky Morael (Ecolo) 18/5/2011
  de situatie van het Libisch diplomatiek personeel in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-160 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 18/5/2011
  de aanwezigheid van vreemdelingen in de Belgische gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-161 Bart Tommelein (Open Vld) 18/5/2011
  de toename van "transitillegalen" in Oostende
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-162 Guido De Padt (Open Vld) 19/5/2011
  de financiŽle situatie van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-163 Mieke Vogels (Groen!) 19/5/2011
  het Roemeense meisje dat in Charleroi op straat werd teruggevonden
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag onontvankelijk
5-164 Muriel Targnion (PS) 19/5/2011
  het universeel periodiek onderzoek en de samenwerking met de gemeenschappen en de gewesten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-935
5-165 Piet De Bruyn (N-VA) 26/5/2011
  de schuldkwijtschelding van 23 miljoen euro aan de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-166 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 26/5/2011
  de beslissing van de Franse Gemeenschap om haar naam om te vormen tot "Fťdťration Wallonie-Bruxelles
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-167 Marleen Temmerman (sp.a) 26/5/2011
  de commerciŽle activiteiten van navelstrengbloedbanken in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-168 Rik Daems (Open Vld) 26/5/2011
  de verhoging van het plafond van de jaarlijkse inkomsten van een zelfstandige
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-169 Karl Vanlouwe (N-VA) 26/5/2011
  het terugsturen van Marokkaanse gevangenen die in BelgiŽ vastzitten
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-170 Alain Courtois (MR) 26/5/2011
  de toestand van de Belgische gevangenissen en de overbevolking van de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-171 Inge Faes (N-VA) 26/5/2011
  de recente veroordeling van BelgiŽ door het Europese Hof van Justitie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1010
5-172 Claudia Niessen (Ecolo) 26/5/2011
  de gevolgen van de afwezigheid van een federale regering op de lokale overheden
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-173 GŁler Turan (sp.a) 26/5/2011
  de opvolging door de minister van terugbrenging van misbruikte minderjarigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-174 Mieke Vogels (Groen!) 26/5/2011
  de rapporten van het federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg over de alternatieve geneeswijzen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-175 Ahmed Laaouej (PS) 26/5/2011
  het overbrengen van de activiteiten van het ontvangkantoor van de directe belastingen van Brussel 3 naar het ontvangkantoor van de directe belastingen van Hasselt 3
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-176 Gťrard Deprez (MR) 26/5/2011
  de homeopathie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-177 Fatiha SaÔdi (PS) 26/5/2011
  de akkoorden inzake ontwikkelingssamenwerking met de landen in het Euro-mediterraan gebied
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-178 Marie Arena (PS) 26/5/2011
  de liberalisering van de spoorwegsector
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1024
5-179 Rik Daems (Open Vld) 9/6/2011
  de fiscale chaos bij aandelentransacties
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-180 Ludo Sannen (sp.a) 9/6/2011
  het arrest van het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van artikel 41 van de wet van 15 december 2009 die een meerjarentariefsysteem voor distributienettarieven bekrachtigde
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-181 Guy Swennen (sp.a) 9/6/2011
  de ongelijke behandeling van co-ouders
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-182 Dimitri Fourny (cdH) 9/6/2011
  de tegemoetkoming van het Rampenfonds aan landbouwers die getroffen zijn door de droogte
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-183 Peter Van Rompuy (CD&V) 9/6/2011
  de aanbevelingen van de Europese Commissie inzake werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-184 Peter Van Rompuy (CD&V) 9/6/2011
  de aanbeveling van de Europese Commissie inzake de concurrentie op de energiemarkt
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-185 Cťcile Thibaut (Ecolo) 9/6/2011
  de opschorting van de Belgische bijdrage aan het Wereldfonds voor aids-, tuberculose- en malariabestrijding
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-186 Mieke Vogels (Groen!) 9/6/2011
  het uitblijven van een nieuw interprofessioneel akkoord met de social-profitsector
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-187 FranÁois Bellot (MR) 9/6/2011
  het arrest van het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van artikel 41 van de wet van 15 december 2009 die een meerjarentariefsysteem voor distributienettarieven bekrachtigde
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-188 Dominique Tilmans (MR) 9/6/2011
  het evaluatieverslag inzake de nieuwe wetgeving op de beperking van de werktijd voor artsen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-189 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/6/2011
  het justitiepaleis van Brussel
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-190 Frank Boogaerts (N-VA) 9/6/2011
  een betalingsuitstel naar aanleiding van de verliezen voor de Belgische groentesector ten gevolge van de EHEC-bacterie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-191 Elke Sleurs (N-VA) 9/6/2011
  de opschorting van de Belgische bijdrage aan het Wereldfonds voor aids-, tuberculose- en malariabestrijding
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-192 Marie Arena (PS) 9/6/2011
  de opschorting van de Belgische bijdrage aan het Wereldfonds voor aids-, tuberculose- en malariabestrijding
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-193 Fabienne Winckel (PS) 9/6/2011
  het statuut van de verpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-194 Willy Demeyer (PS) 9/6/2011
  de verboden volgende op de interventies van de brandweerdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-195 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 9/6/2011
  de rellen die in Gent en Antwerpen zijn uitgebroken na de interlandvoetbalwedstrijden van vorige week
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-196 Cťcile Thibaut (Ecolo) 16/6/2011
  het ontslag van de directeur van de dienst regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven van Brussel-Nationaal
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-197 Dirk Claes (CD&V) 16/6/2011
  de aanhoudende problemen bij de militaire inlichtingendienst
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
5-198 Lieve Maes (N-VA) 16/6/2011
  de gevolgen van de onbeschikbaarheid van Tax-on-web
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-199 Vanessa Matz (cdH) 16/6/2011
  de financiering van de veiligheidsmonitor
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-200 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/6/2011
  de dreiging tot staking van gevangenispersoneel en de reactie van de politievakbond om ook te staken
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-201 Guido De Padt (Open Vld) 16/6/2011
  het herstelplan van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-202 Fatiha SaÔdi (PS) 16/6/2011
  de nieuwe conventie van de Raad van Europa inzake preventie en bestrijding van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-203 Elke Sleurs (N-VA) 16/6/2011
  de erkenningscriteria voor instellingen die private DNA-analyses leveren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-204 Gťrard Deprez (MR) 16/6/2011
  l'augmentation du nombre de demandes d'asile introduites par des personnes originaires de Macťdoine
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-205 Christine Defraigne (MR) 16/6/2011
  de niet-betaling van de "Salduz"-permanenties
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-206 Caroline Dťsir (PS) 16/6/2011
  het personeelsgebrek en de overbelasting van de arbeidsgerechten inzake de collectieve schuldenregeling
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-207 Cindy Franssen (CD&V) 16/6/2011
  het verhoogd risico op hersentumoren door gsm-gebruik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-208 Philippe Mahoux (PS) 16/6/2011
  de vervroegde pensioenen van magistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-209 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 16/6/2011
  de onveilige situatie in Sint-Jans-Molenbeek
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-210 Bert Anciaux (sp.a) 16/6/2011
  de malaise bij de inlichtingendiensten van het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-211 Piet De Bruyn (N-VA) 23/6/2011
  het straatgeweld tegen een homoseksuele man in het centrum van Brussel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-212 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 23/6/2011
  zijn kennis van de frauduleuze statistieken van de Griekse overheid in 2001
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-213 Zakia Khattabi (Ecolo) 23/6/2011
  de financiering van de "Salduz"-permanenties
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-214 Karl Vanlouwe (N-VA) 23/6/2011
  het voorstel van de Marokkaanse koning om een nieuwe grondwet in te voeren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-215 Freya Piryns (Groen!) 23/6/2011
  de bevoegdheid van een burgemeester om huisarrest op te leggen
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-216 Olga Zrihen (PS) 23/6/2011
  de vrije meningsuiting in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-217 Bart Tommelein (Open Vld) 23/6/2011
  de samenwerking tussen de Beneluxlanden inzake de strijd tegen fiscale fraude
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-218 Vanessa Matz (cdH) 23/6/2011
  SyriŽ
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-219 FranÁois Bellot (MR) 23/6/2011
  de pensioenleeftijd
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-220 Willy Demeyer (PS) 23/6/2011
  de wanverhouding tussen het aantal magistraten dat nodig is en het slaagpercentage voor de toelatingsproef voor de magistratuur
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-221 Bert Anciaux (sp.a) 23/6/2011
  de uitbreiding van de gesloten instelling voor jeugddelinquenten van Everberg
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-222 Jacques Brotchi (MR) 23/6/2011
  de mazelenepidemie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-223 Ahmed Laaouej (PS) 23/6/2011
  de inventaris van de wetgevingsproblemen vastgesteld in het jaarverslag 2009 van de Dienst voorafgaande beslissingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-224 Patrick De Groote (N-VA) 23/6/2011
  de speekseltests
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-225 FranÁois Bellot (MR) 30/6/2011
  de chaos bij de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-226 Guido De Padt (Open Vld) 30/6/2011
  de registratie van etniciteit door de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-227 Marleen Temmerman (sp.a) 30/6/2011
  de tendentieuze stellingname tegen de borstkankerscreeningsprogramma's
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-228 Fabienne Winckel (PS) 30/6/2011
  de speciale identiteitskaart voor ambassadepersoneel
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-229 Lieve Maes (N-VA) 30/6/2011
  herhaaldelijke problemen op het spoor wegens beschadigde bovenleidingen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-230 Louis Siquet (PS) 30/6/2011
  de chaos bij de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-231 Inge Faes (N-VA) 30/6/2011
  de uitbraak van tuberculose in de gevangenis van Tilburg
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-232 Sabine de Bethune (CD&V) 30/6/2011
  de opvolging van de situatie van mevrouw Victoire Ingabire Umohoza
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-233 Cindy Franssen (CD&V) 30/6/2011
  het hoge aantal kredietopeningen voor de betaling van dagelijkse aankopen bij mensen met een laag inkomen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-234 Olga Zrihen (PS) 30/6/2011
  de beslissing van de Europese Commissie om haar voedselhulpprogramma drastisch in te krimpen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-235 Alain Courtois (MR) 30/6/2011
  sociale hulp voor gevangenen
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-236 Bert Anciaux (sp.a) 30/6/2011
  de onmacht om crisissen doeltreffend aan te pakken bij de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-237 Jacky Morael (Ecolo) 30/6/2011
  het aanknopen van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie in LibiŽ
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-238 Rik Daems (Open Vld) 30/6/2011
  de toewijzing van de contracten inzake handling op de luchthaven Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1141
5-239 Cťcile Thibaut (Ecolo) 7/7/2011
  de geolokalisatie van noodoproepen op nr. 100/112
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-240 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 7/7/2011
  het nieuw en vereenvoudigd systeem van elektronische detentie
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-241 Fatiha SaÔdi (PS) 7/7/2011
  de omzetting van het kaderbesluit van de Raad van Europa van 28 november 2008
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-242 Bert Anciaux (sp.a) 7/7/2011
  het recordaantal verkeersdoden in BelgiŽ
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-243 Olga Zrihen (PS) 7/7/2011
  de besluiten van de laatste G20 van 22 en 23 juni 2011, gewijd aan de landbouw
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-244 Hassan Bousetta (PS) 7/7/2011
  de humanitaire en de migratiecrisis in LibiŽ
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-245 Christine Defraigne (MR) 7/7/2011
  de justitiekosten
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-246 Inge Faes (N-VA) 7/7/2011
  het huisarrest voor straffen onder acht maanden
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-247 Elke Sleurs (N-VA) 7/7/2011
  de illegaliteit van synthetische drugs
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-248 Helga Stevens (N-VA) 7/7/2011
  het nagaan van het bestaan van een autoverzekering bij de autokeuring
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-249 Cindy Franssen (CD&V) 7/7/2011
  de Commissie voor Onderhoudsbijdragen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-250 GŁler Turan (sp.a) 7/7/2011
  het terugsturen van minderjarige Europese onderdanen
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-251 Martine Taelman (Open Vld) 7/7/2011
  de gesloten instelling voor jeugddelinquenten in Everberg
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-252 FranÁois Bellot (MR) 7/7/2011
  het koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1166
5-253 Rik Daems (Open Vld) 14/7/2011
  het risico dat BelgiŽ in het vizier van de speculanten komt
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-254 GŁler Turan (sp.a) 14/7/2011
  schendingen van het kinderrechtenverdrag door jeugdrechters, politie en parket
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-255 Freya Piryns (Groen!) 14/7/2011
  pleegouders
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-256 Cťcile Thibaut (Ecolo) 14/7/2011
  het plan van de NMBS om 600 treinen per dag af te schaffen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-257 Piet De Bruyn (N-VA) 14/7/2011
  het initiatief "Welkom in Palestina"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-258 Sabine de Bethune (CD&V) 14/7/2011
  het UN Women rapport "Progress of the World's Women: in pursuit of Justice"
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-259 Elke Sleurs (N-VA) 14/7/2011
  het personeelstekort bij het Antwerpse Communicatie-en Informatiecentrum (CIC)
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-260 Richard Miller (MR) 14/7/2011
  de Belgische onderdanen die door IsraŽl werden vastgehouden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-261 Alain Courtois (MR) 14/7/2011
  de diefstal van voertuigdocumenten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-262 Philippe Mahoux (PS) 14/7/2011
  de kwaliteit van werk in BelgiŽ en in de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-263 Guido De Padt (Open Vld) 14/7/2011
  de geplande sluiting van stations
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-264 Ahmed Laaouej (PS) 14/7/2011
  het verbod op of de opschorting van de rating van landen die financiŽle steun krijgen in het kader van de Europese reddingsprogramma's
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-265 Marie Arena (PS) 14/7/2011
  de internationale missie van de organisatie "Bienvenue en Palestine"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-266 Vanessa Matz (cdH) 14/7/2011
  de buitensporige bezoldiging van de voorzitter van de Raad van bestuur van Brussels Airport
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-267 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 14/7/2011
  het door Luc Van den Bossche gevraagde jaarloon
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-268 Inge Faes (N-VA) 14/7/2011
  het aantal verkrachtingen dat tot een veroordeling leidt
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-269 Louis Ide (N-VA) 10/11/2011
  de extra dag verlet voor de bloeddonatie van ambtenaren en de gevolgen hiervan op de veiligheid van het bloed
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-270 Bert Anciaux (sp.a) 10/11/2011
  de Iraanse atoomplannen en een dreigende internationale militaire interventie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-271 Nele Lijnen (Open Vld) 10/11/2011
  de situatie in kamp Ashraf in Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-272 Richard Miller (MR) 10/11/2011
  de mond- en tandgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-273 Jacques Brotchi (MR) 10/11/2011
  de Wereld Diabetes Dag : evaluatie van de situatie en maatregelen die genomen werden om de epidemie in BelgiŽ te bestrijden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-274 Marleen Temmerman (sp.a) 10/11/2011
  de vergoeding voor LEIF-artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-275 Freya Piryns (Groen!) 10/11/2011
  de crisis in de opvang van asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-276 Danny Pieters (N-VA) 10/11/2011
  de dienstverlening aan derden
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-277 Fabienne Winckel (PS) 10/11/2011
  de boekhouding van de syndicus van een mede-eigendom
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-278 Lieve Maes (N-VA) 10/11/2011
  de sluitingsdagen van de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV)
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-279 Ahmed Laaouej (PS) 10/11/2011
  de mogelijke verdwijning van de witteboordencriminaliteit op de prioriteitenlijst van het nationaal veiligheidsplan
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-280 Guido De Padt (Open Vld) 10/11/2011
  de bewijswaarde van een youtubefilmpje bij een overtreding
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-281 Cťcile Thibaut (Ecolo) 10/11/2011
  het plan van aanpak van NMBS-Infrabel met het oog op het herfst- en winterweer
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-282 Philippe Mahoux (PS) 10/11/2011
  het akkoord tussen BelgiŽ en de Verenigde Staten over het voorkomen en bestrijden van ernstige misdrijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-283 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 10/11/2011
  het vertrek van de Koningin Elisabethwedstrijd uit het Koninklijk Conservatorium in Brussel
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-284 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 17/11/2011
  de metropolitie in Brussel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-285 Olga Zrihen (PS) 17/11/2011
  de terugbetaling van de tweede schijf van de Tunesische uitstaande schuld in de maand september
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3748
5-286 Inge Faes (N-VA) 17/11/2011
  de bestraffing van artsen door het RIZIV
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-287 Caroline Dťsir (PS) 17/11/2011
  het artiestenstatuut
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-288 Philippe Mahoux (PS) 17/11/2011
  de Belgische verbintenissen inzake het verbod op clustermunitie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-289 Helga Stevens (N-VA) 17/11/2011
  de klantvriendelijkheid van de directie-generaal personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-290 Luc Sevenhans (N-VA) 17/11/2011
  de gevolgen van het ontslag van generaal Peter Fuller
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-291 Christine Defraigne (MR) 17/11/2011
  de vaderschapstests
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-292 FranÁois Bellot (MR) 17/11/2011
  de rellen in Luik
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-293 Guido De Padt (Open Vld) 17/11/2011
  de stakingsaanzegging van de metropolitie in Brussel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-294 Cťcile Thibaut (Ecolo) 17/11/2011
  nieuwe vormen van alcoholreclame voor jongeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-295 Bert Anciaux (sp.a) 17/11/2011
  het falende federale drugbeleid
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-296 Zakia Khattabi (Ecolo) 24/11/2011
  de voorstellen inzake justitiekosten van de Commissie voor de modernisering van de rechterlijke orde
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-297 Mieke Vogels (Groen!) 24/11/2011
  de invloed van de vertegenwoordigers van de voedingsindustrie op de besluitvorming van de Hoge Gezondheidsraad
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-298 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 24/11/2011
  de allochtone jeugdcriminaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-299 Cindy Franssen (CD&V) 24/11/2011
  het gebrek van een begeleidingsscenario voor asbestvervuiling na brand
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-300 Gťrard Deprez (MR) 24/11/2011
  de bescherming van kamp Ashraf
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-301 Marleen Temmerman (sp.a) 24/11/2011
  de online vaderschapstesten en de verantwoordelijkheid van de artsen die de bloedafname doen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-302 Jacques Brotchi (MR) 24/11/2011
  het steriliseren van spenen door injectie van ethyleenoxyde in de Belgische kraaminrichtingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-303 Inge Faes (N-VA) 24/11/2011
  de processen-verbaal voor dronken rijden
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-304 Huub Broers (N-VA) 24/11/2011
  quota bij de Gentse politie aangaande het opstellen van processen-verbaal
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-305 Elke Sleurs (N-VA) 24/11/2011
  de omkadering van de via het internet aangeboden DNA-testen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-306 Willy Demeyer (PS) 24/11/2011
  het actieplan criminaliteit en overlast
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-307 Bert Anciaux (sp.a) 24/11/2011
  de hoge tarieven voor het gebruik van mobiel internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-308 Fatiha SaÔdi (PS) 24/11/2011
  de Dienst voor alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-309 Louis Siquet (PS) 24/11/2011
  de toekomst van het station van Eupen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-310 Ahmed Laaouej (PS) 24/11/2011
  de belastingheffing op de Duitse pensioenen van de dwangarbeiders in Duitsland
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-311 Jurgen Ceder (Onafhankelijke) 24/11/2011
  de nepdoodsberichten van het Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-312 Nele Lijnen (Open Vld) 24/11/2011
  het preventief optreden van de politie bij partnergeweld
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-313 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 1/12/2011
  het openen van een dossier door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding tegen een Vlaams parlementslid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-314 Claudia Niessen (Ecolo) 1/12/2011
  het onderzoek naar de hoedanigheid van indieners van een klacht door Google Street View
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-315 Jacques Brotchi (MR) 1/12/2011
  de toename van het aantal HIV-besmettingen in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-316 Alain Courtois (MR) 1/12/2011
  de budgettaire gevolgen van het Salduz-arrest
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-317 Danny Pieters (N-VA) 1/12/2011
  de installatie van de bestuurlijke commissie die moet toezien op de bijzondere inlichtingenmethoden
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-318 Piet De Bruyn (N-VA) 1/12/2011
  de situatie in SyriŽ en de maatregelen die werden genomen door de Arabische Liga
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-319 Inge Faes (N-VA) 1/12/2011
  het drugsgebruik in de gevangenis
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-320 Fabienne Winckel (PS) 1/12/2011
  het standpunt van de Europese Unie inzake de jaarlijkse vakantie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-321 Martine Taelman (Open Vld) 1/12/2011
  de elektrificatie van de spoorlijn Herentals - Mol
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-322 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 1/12/2011
  het zich terugtrekken van consumentenorganisaties uit het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-323 Marie Arena (PS) 1/12/2011
  de verkoop van de Congolese mijnconcessies
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-324 Caroline Dťsir (PS) 1/12/2011
  het volgende actieplan inzake mensenhandel en mensensmokkel
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-325 Bert Anciaux (sp.a) 1/12/2011
  de inbeslagname van een grote hoeveelheid illegale wapens
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-326 Christine Defraigne (MR) 15/12/2011
  het drama in Luik
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-327 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 15/12/2011
  de gruwelijke aanslag in Luik
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-328 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/12/2011
  het bloedbad in Luik
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-329 Jacky Morael (Ecolo) 15/12/2011
  de versterking van de controle op de oorlogswapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-330 Freya Piryns (Groen!) 15/12/2011
  noodopvang van asielzoekers door Belgische NGO's
  staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-331 Bart Tommelein (Open Vld) 15/12/2011
  domicilie- en uitkeringsfraude
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-332 Nele Lijnen (Open Vld) 15/12/2011
  kamp Ashraf en de nakende deadline vanwege de Iraakse regering
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-333 Hassan Bousetta (PS) 15/12/2011
  de houding van BelgiŽ ten opzichte van regeringen die door islamitische partijen worden geleid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-334 Helga Stevens (N-VA) 15/12/2011
  de bereikbaarheid van de noodnummers voor dove en slechthorende burgers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-335 Ahmed Laaouej (PS) 15/12/2011
  de tarifering van gas
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-336 Marie Arena (PS) 15/12/2011
  de situatie in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-337 Frank Boogaerts (N-VA) 15/12/2011
  het elektronische douanesysteem
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-338 Peter Van Rompuy (CD&V) 15/12/2011
  de situatie in het vluchtelingenkamp van Ashraf
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-339 Cindy Franssen (CD&V) 15/12/2011
  de medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-340 Danny Pieters (N-VA) 15/12/2011
  de fondsen voor bestaanszekerheid
  minister van Werk
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-341 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de betrouwbaarheid van de Congolese verkiezingsuitslag
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-342 Jacques Brotchi (MR) 15/12/2011
  de situatie van de jonge afgestudeerden in de kinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-343 Dominique Tilmans (MR) 22/12/2011
  de Mobiele Urgentiegroep van het Sainte-ThťrŤseziekenhuis in Bastogne
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/12/2011 (handelingen 5-41)
5-344 Karl Vanlouwe (N-VA) 22/12/2011
  een mogelijk bezoek aan de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/12/2011 (handelingen 5-41)
5-345 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 22/12/2011
  de organisatie Sharia4Belgium
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2011 (handelingen 5-41)
5-346 Jacky Morael (Ecolo) 22/12/2011
  het overleg inzake de pensioenhervorming
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
5-347 Nele Lijnen (Open Vld) 22/12/2011
  het verdwijnen van luchtdoelraketten in LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/12/2011 (handelingen 5-41)
5-348 Marleen Temmerman (sp.a) 22/12/2011
  de aanbieding van een tweede medisch advies bij het UZLeuven voor leden met een hospitalisatieverzekering van de Christelijke Mutualiteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/12/2011 (handelingen 5-41)
5-349 Philippe Moureaux (PS) 22/12/2011
  het rijbewijs in bankkaartformaat
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 22/12/2011 (handelingen 5-41)
5-350 Caroline Dťsir (PS) 22/12/2011
  de samenstelling van de de Interdepartementale CoŲrdinatiecel ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2011 (handelingen 5-41)
5-351 Philippe Mahoux (PS) 22/12/2011
  de houding van Buitenlandse Zaken in de "zaak Simon Leys"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-4506
5-352 Bert Anciaux (sp.a) 12/1/2012
  het actieplan tegen de illegale wapenhandel
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-353 Ahmed Laaouej (PS) 12/1/2012
  het toekennen van een bonus aan talrijke hoge kaderleden van Dexia Holding NV
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-354 Philippe Mahoux (PS) 12/1/2012
  Hongarije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-355 Dalila Douifi (sp.a) 12/1/2012
  het asiel- en migratiebeleid
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-356 Fatiha SaÔdi (PS) 12/1/2012
  de borstimplantaten van de firma Poly Implant ProthŤse
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1739
5-357 Vanessa Matz (cdH) 12/1/2012
  de PIP-borstimplantaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-358 Dirk Claes (CD&V) 12/1/2012
  de bijdrage van de federale regering voor de nieuwe stemcomputers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-359 Alain Courtois (MR) 12/1/2012
  de uitvoering van de Salduz-wet
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-360 Dominique Tilmans (MR) 12/1/2012
  de borstimplantaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-361 Jurgen Ceder (Onafhankelijke) 12/1/2012
  het uitblijven van een benoeming aan het hoofd van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-362 Inge Faes (N-VA) 12/1/2012
  de minimale dienstverlening in penitentiaire instellingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-363 Karl Vanlouwe (N-VA) 12/1/2012
  de felicitaties van de premier aan de Congolese overheid voor de "succesvolle" verkiezingen
  eerste minister
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-364 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 12/1/2012
  de medische regularisatie
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-365 Jacky Morael (Ecolo) 12/1/2012
  de houding van BelgiŽ inzake een nieuw Europees economisch verdrag
  eerste minister
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-366 Elke Sleurs (N-VA) 12/1/2012
  de traceerbaarheid van borstprotheses
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-367 Freya Piryns (Groen) 12/1/2012
  de noodopvang
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-368 Fabienne Winckel (PS) 18/1/2012
  het oprichten van een commissie voor het personeel van de diplomatieke zendingen
  minister van Werk
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-369 Olga Zrihen (PS) 18/1/2012
  het Europees burgerinitiatief
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-370 Ahmed Laaouej (PS) 18/1/2012
  de handelwijze van de kredietbeoordelaars
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-371 Bert Anciaux (sp.a) 18/1/2012
  de strijd tegen hartfalen bij jonge sporters
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-372 Richard Miller (MR) 18/1/2012
  de alarmerende situatie van de Moslimexecutieve in BelgiŽ
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-373 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 19/1/2012
  de aanbevelingen van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg inzake Hepatitis C
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-374 Rik Daems (Open Vld) 19/1/2012
  de exacte draagwijdte van het schrijven aan de gemeenten betreffende de toegankelijkheid van terrassen van horeca-uitbaters voor rokers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-375 Guido De Padt (Open Vld) 19/1/2012
  de inning van achterstallige boetes voor zwartrijders bij de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag ingetrokken
5-376 Elke Sleurs (N-VA) 19/1/2012
  de registratie van laattijdige zwangerschapsafbrekingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-377 Danny Pieters (N-VA) 19/1/2012
  de arbeid in gevangenissen
  minister van Justitie
  minister van Werk
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-378 Inge Faes (N-VA) 19/1/2012
  het aantal ongevallen met niet-verzekerde wagens
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-379 Cťcile Thibaut (Ecolo) 19/1/2012
  de resultaten van het epidemiologisch onderzoek van het WIV inzake de omgeving van Belgische kerncentrales
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-380 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 19/1/2012
  de toekenning van een subsidie van 1,66 miljoen euro voor een krant in Zuid-Soedan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-381 FranÁois Bellot (MR) 19/1/2012
  de fiscale aftrekbaarheid van hypothecaire leningen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-382 Nele Lijnen (Open Vld) 26/1/2012
  de hongersnood in SomaliŽ en voedselhulp vanuit de lucht
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-383 Willy Demeyer (PS) 26/1/2012
  de procedure inzake de gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-384 Hassan Bousetta (PS) 26/1/2012
  de verontrustende situatie binnen de overgangsregering van de Libische Overgangsraad
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-385 Olga Zrihen (PS) 26/1/2012
  het risico op elektrocutie voor brandweerlui bij het aanraken van fotovoltaische intallaties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-386 Richard Miller (MR) 26/1/2012
  de bescherming van Belgische onderdanen die in Nigeria wonen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-387 Christine Defraigne (MR) 26/1/2012
  de situatie bij ArcelorMittal
  eerste minister
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-388 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 26/1/2012
  het Europese embargo tegen Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-389 Bert Anciaux (sp.a) 26/1/2012
  een verlaging van de leeftijd voor toepassing van gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-390 Elke Sleurs (N-VA) 26/1/2012
  de gedwongen huwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-391 Inge Faes (N-VA) 26/1/2012
  de uitwisseling van DNA en vingerafdrukken van zware criminelen tussen BelgiŽ en de Verenigde Staten
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-392 Karl Vanlouwe (N-VA) 26/1/2012
  de golf van zelfverbrandingen in Tibet
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-393 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 26/1/2012
  de benoeming van een magistraat in zijn beleidscel
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-394 Claudia Niessen (Ecolo) 26/1/2012
  het verdrag tussen de Verenigde Staten en BelgiŽ ter preventie en bestrijding van ernstige misdaad
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-395 Mieke Vogels (Groen) 26/1/2012
  de jobs van korte duur voor jonge en langdurig werklozen
  minister van Werk
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-396 Marie Arena (PS) 1/2/2012
  de deelname van president Wade aan de presidentsverkiezingen in Senegal
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-397 Fatiha SaÔdi (PS) 1/2/2012
  het vliegen over Brussel en het gebruik van de baan 02
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 2/2/2012 (handelingen 5-46)
5-398 Willy Demeyer (PS) 1/2/2012
  de rol van de autonome dispatchings in het kader van het 112-project
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/2/2012 (handelingen 5-46)
5-399 Dalila Douifi (sp.a) 2/2/2012
  de opvang van asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 2/2/2012 (handelingen 5-46)
5-400 Elke Sleurs (N-VA) 2/2/2012
  de aanbeveling inzake de verwijdering van de PIP-implantaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 2/2/2012 (handelingen 5-46)
5-401 Jacques Brotchi (MR) 2/2/2012
  het Kankerplan 2012 en de oprichting van een centrum voor hadrontherapie in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 2/2/2012 (handelingen 5-46)
5-402 Karl Vanlouwe (N-VA) 2/2/2012
  de samenwerking met de deelstaten inzake economische diplomatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-403 Patrick De Groote (N-VA) 2/2/2012
  het aangekondigde actieplan naar aanleiding van het schietdrama te Luik
  eerste minister
  beantwoord op 2/2/2012 (handelingen 5-46)
5-404 Zakia Khattabi (Ecolo) 2/2/2012
  de vrieskou en de humanitaire noodsituatie van asielzoekers in BelgiŽ
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 2/2/2012 (handelingen 5-46)
5-405 Guido De Padt (Open Vld) 2/2/2012
  de kwaliteit van het internationaal paspoort
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-406 Alain Courtois (MR) 2/2/2012
  het speciale fonds dat wordt toegekend aan de politie van Brussel Hoofdstad - Elsene voor de ordehandhaving bij Europese toppen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/2/2012 (handelingen 5-46)
5-407 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 2/2/2012
  de asielproblematiek
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 2/2/2012 (handelingen 5-46)
5-408 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 9/2/2012
  de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-409 Christie Morreale (PS) 8/2/2012
  het afsluiten van supermarktkoelkasten met glazen deuren
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-410 Fatiha SaÔdi (PS) 9/2/2012
  de strijd tegen de vrouwelijke genitale verminkingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-411 Richard Miller (MR) 9/2/2012
  de gevolgen voor BelgiŽ van het niet omzetten van de Europese wapenrichtlijn
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag ingetrokken
5-412 Louis Siquet (PS) 9/2/2012
  het gerechtelijk arrondissement van Eupen
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-413 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 9/2/2012
  de verwarmingsproblemen ten gevolge van de koudegolf
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-414 Bert Anciaux (sp.a) 9/2/2012
  het beleid ten aanzien van SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-415 Claudia Niessen (Ecolo) 9/2/2012
  die Reform der belgischen Gerichtsbezirke und die sprachlichen Alleinstellungsmerkmale des Gerichtsbezirks Eupen - De hervorming van de gerechtelijke arrondissementen in BelgiŽ en de specifieke taalsituatie van het gerechtelijk arrondissement van Eupen
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1874
5-416 Freya Piryns (Groen) 9/2/2012
  een door Fedasil opgemaakte simulatie over de noodzaak van 7000 extra opvangplaatsen in 2012
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-417 Lieve Maes (N-VA) 9/2/2012
  het onderzoek dat werd geopend tegen de anticorruptiecel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-418 Piet De Bruyn (N-VA) 9/2/2012
  de situatie in SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-419 Peter Van Rompuy (CD&V) 9/2/2012
  de versoepeling van de regeling voor brugpensioenen
  minister van Werk
  vraag ingetrokken
5-420 Dirk Claes (CD&V) 9/2/2012
  de mogelijke verplichting tot winterbanden
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-421 Louis Ide (N-VA) 9/2/2012
  het beschermen van medische gegevens en het streven naar kwaliteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-422 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/2/2012
  de poging de anticorruptiecel van De Nolf te saboteren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-423 Christine Defraigne (MR) 9/2/2012
  het beroep van medische pedicure
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
5-424 Dominique Tilmans (MR) 9/2/2012
  het tekort aan artsen om de medische ondersteuning van militaire zendingen in het buitenland te verzekeren
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-425 Bart Tommelein (Open Vld) 9/2/2012
  de Maestro-functie op de bankkaarten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-426 Guido De Padt (Open Vld) 16/2/2012
  de snelheidshandhaving en de onbemande camera's
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-427 Louis Ide (N-VA) 16/2/2012
  de aanpak van het tuberculoseprobleem
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-428 Vanessa Matz (cdH) 16/2/2012
  het groenboek inzake de fiscale convergentie van Franse en Duitse ondernemingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-429 Marie Arena (PS) 16/2/2012
  het oprichten van een Europees ratingbureau
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-430 Fabienne Winckel (PS) 16/2/2012
  het stakingsrecht en de eenzijdige verzoekschriften
  minister van Justitie
  minister van Werk
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-431 Hassan Bousetta (PS) 16/2/2012
  het vrijgeven van bevroren bezittingen van de voormalige Tunesische en Libische regimes
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-432 Ludo Sannen (sp.a) 16/2/2012
  de conclusies van het eerste "Alert Mechanism Report" met betrekking tot BelgiŽ en intra-Europese overschotten op de lopende rekening
  eerste minister
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-433 Dirk Claes (CD&V) 16/2/2012
  het selectief vervangingsbeleid bij ambtenaren
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-434 Lieve Maes (N-VA) 16/2/2012
  het advies van Belgocontrol over het Uplace-project
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-435 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/2/2012
  de veiligheid in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-436 Cťcile Thibaut (Ecolo) 16/2/2012
  de neveneffecten van de anticonceptiepil en het risico op belangenconflicten in de geneesmiddelenbewaking
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-437 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 16/2/2012
  de maatregelen die worden genomen naar aanleiding van een conferentie van de extreme internationale moslimorganisatie Hizb-ut-Tahrir in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-438 Armand De Decker (MR) 16/2/2012
  de overdreven en contraproductieve voorwaardelijkheid bij het toekennen van de laatste lening van de Europese Centrale Bank aan Griekenland
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-439 Alain Courtois (MR) 16/2/2012
  de gerechtskosten in strafzaken voor het jaar 2011 en in het bijzonder de telefoonkosten
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-440 Cindy Franssen (CD&V) 16/2/2012
  het rapport van de Task Force Duurzame Ontwikkeling
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-441 Bert Anciaux (sp.a) 1/3/2012
  het actieplan tegen de illegale wapenhandel
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-442 Ahmed Laaouej (PS) 1/3/2012
  de gevolgen van de beslissing van de Europese Centrale Bank om geen leningen meer toe te staan aan de Griekse banken
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-443 Willy Demeyer (PS) 1/3/2012
  de gebeurtenissen bij Meister Benelux in Sprimont
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-444 Marleen Temmerman (sp.a) 1/3/2012
  de investeringen van BIO in belastingparadijzen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-445 Christie Morreale (PS) 1/3/2012
  de onaanvaardbare handelwijze van de directie van Meister Benelux in Sprimont
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-446 Gťrard Deprez (MR) 1/3/2012
  het Belgisch Plan zeldzame ziekten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-447 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 1/3/2012
  de "overdracht" van de usurperende bevoegdheden aan de deelstaten
  eerste minister
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-448 Richard Miller (MR) 1/3/2012
  het mogelijke inzagerecht van de Europese Unie in de Griekse wapenaankopen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-449 Bart Tommelein (Open Vld) 1/3/2012
  de manipulatie van onderzoeksresultaten bij OIVO
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-450 Luc Sevenhans (N-VA) 1/3/2012
  de aangekondigde verhoging van het defensiebudget van Rusland en China
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-451 Piet De Bruyn (N-VA) 1/3/2012
  de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-452 Elke Sleurs (N-VA) 1/3/2012
  de psychomedicatie bij jongeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-453 Rik Daems (Open Vld) 1/3/2012
  de recente uitgifte van de Belgische Staatsbon
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-454 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 1/3/2012
  het aandeel van generieke geneesmiddelen in de voorschriften
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-455 Mieke Vogels (Groen) 1/3/2012
  de fiscale aftrek van golfabonnementen en andere lidgelden door bedrijven
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-456 Zakia Khattabi (Ecolo) 1/3/2012
  de tussenkomst van een private militie in een sociaal conflict bij Meister
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-457 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 8/3/2012
  de ondertekening en ratificering van het Verdrag van de Raad van Europa over de preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-458 Olga Zrihen (PS) 8/3/2012
  het oprichten van een digitaal depot door de Dienst voor de intellectuele eigendom
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  dossier afgesloten
5-459 Louis Siquet (PS) 8/3/2012
  de situatie van de Belgische gepensioneerden die een Duitse rente ontvangen
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-460 Christine Defraigne (MR) 8/3/2012
  de verklaringen van de Franse President over ArcelorMittal
  eerste minister
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-461 Marie Arena (PS) 8/3/2012
  de twopack-voorstellen van de Europese commissie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-462 Karl Vanlouwe (N-VA) 8/3/2012
  de presidentiŽle verkiezingen in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-463 Danny Pieters (N-VA) 8/3/2012
  het statuut van de meewerkende echtgenoot
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-464 Nele Lijnen (Open Vld) 8/3/2012
  de aanwezigheid van Belgische vuurwapens in LibiŽ en met Al Qaida gelieerde milities
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-465 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/3/2012
  het aanvechten voor de rechtbank door het Centrum voor Gelijkheid van kansen en racismebestrijding van het ontslag van een werkneemster met een hoofddoek door een privťbedrijf
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
5-466 Alain Courtois (MR) 8/3/2012
  het inzetten van privťmilities om de veiligheid te handhaven op de openbare weg
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-467 Jacky Morael (Ecolo) 8/3/2012
  de diplomatieke aanpak van de postelectorale situatie in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-468 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 8/3/2012
  de gezondheidszorg in de gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-469 Dirk Claes (CD&V) 8/3/2012
  de stijging van dodelijke ongevallen en de verkoop van niet-toegelaten alcoholische dranken in tankstations langs de snelweg
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-470 Peter Van Rompuy (CD&V) 8/3/2012
  de enquÍte van het Federaal Planbureau inzake de administratieve lasten in BelgiŽ voor het jaar 2010
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-471 Lieve Maes (N-VA) 22/3/2012
  de koperdiefstallen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-472 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 22/3/2012
  de aanslag op een moskee in Anderlecht
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-473 Karl Vanlouwe (N-VA) 29/3/2012
  zijn bezoek aan de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-474 Piet De Bruyn (N-VA) 22/3/2012
  de verlenging van het ouderschapsverlof
  minister van Werk
  beantwoord op 22/3/2012 (handelingen 5-52)
5-475 Cťcile Thibaut (Ecolo) 22/3/2012
  de moeilijke toestand waarin de universitaire samenwerkingssector zich bevindt als gevolg van de besparingsmaatregelen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 22/3/2012 (handelingen 5-52)
5-476 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 29/3/2012
  de vraag van de Staatsveiligheid om Sharia4Belgium te verbieden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-477 Richard Miller (MR) 29/3/2012
  het radicaal islamisme in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-478 Gťrard Deprez (MR) 29/3/2012
  de herziening van het verdrag van Schengen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-479 Dalila Douifi (sp.a) 29/3/2012
  het Belgische hervestigingsbeleid voor vluchtelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-480 Fatma Pehlivan (sp.a) 29/3/2012
  het voorstel om leefloonsancties te koppelen aan het naar school sturen van kinderen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-481 Olga Zrihen (PS) 29/3/2012
  de verkeersbelasting
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-482 Fabienne Winckel (PS) 29/3/2012
  de toestand waarin de werknemers van Carsid zich bevinden
  minister van Werk
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-483 Rik Daems (Open Vld) 29/3/2012
  de levering van anesthesiegassen aan privťklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-484 Guido De Padt (Open Vld) 29/3/2012
  het uitwijzen van een illegale crimineel
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-485 Karl Vanlouwe (N-VA) 29/3/2012
  de verhindering door een lid van de wetgevende macht van de uitwijzing van een illegale crimineel
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-486 Danny Pieters (N-VA) 29/3/2012
  de Stichting Biermans-LapŰtre in Parijs
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-487 Helga Stevens (N-VA) 29/3/2012
  de koppeling van het leefloon aan het naar school sturen van kleuters en kinderen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-488 Cťcile Thibaut (Ecolo) 29/3/2012
  het doorgeven van Europese passagiersgegevens aan de Amerikaanse autoriteiten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-489 Freya Piryns (Groen) 29/3/2012
  de bouwvergunning voor de nieuwe gevangenis in Beveren
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-490 Cindy Franssen (CD&V) 29/3/2012
  het wegnemen van het leefloon voor kleuters die niet naar school gaan
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-491 Dirk Claes (CD&V) 29/3/2012
  de dreigende staking van de luchtvaartpolitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-492 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 29/3/2012
  de evaluatie van de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-493 FranÁois Bellot (MR) 19/4/2012
  de prijsverhoging van aardgas en elektriciteit en de verbrekingsvergoedingen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-494 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de weigering van IsraŽl om reizigers naar Tel Aviv te laten afreizen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-495 Martine Taelman (Open Vld) 19/4/2012
  de incidenten op het spoornetwerk
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-496 Zakia Khattabi (Ecolo) 19/4/2012
  het aansturen van het penitentiair beleid in BelgiŽ
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-497 Richard Miller (MR) 19/4/2012
  het onderzoek naar corruptiefeiten bij de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-498 Piet De Bruyn (N-VA) 19/4/2012
  het initiatief "Welkom in Palestina"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6157
5-499 Lieve Maes (N-VA) 19/4/2012
  de frequentie van treinen over de nieuwe spoorlijn 25N van en naar de nationale luchthaven
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-500 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 19/4/2012
  de gevangenis van Vorst
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-501 Ahmed Laaouej (PS) 19/4/2012
  de taalproeven
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-502 Marie Arena (PS) 19/4/2012
  het detacheren van werknemers
  minister van Werk
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-503 Fabienne Winckel (PS) 19/4/2012
  de stand van zaken van de onteigeningen door het comitť van aankoop voor de RN57 in Zinnik
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-504 Huub Broers (N-VA) 19/4/2012
  de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en de gevolgen daarvan voor de "gedeconcentreerde coŲrdinatie- en steundirecties"
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-505 Christine Defraigne (MR) 26/4/2012
  de wettelijke juridische bijstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-506 Gťrard Deprez (MR) 26/4/2012
  het bij de Raad van Europa ingediende voorstel van het Verenigd Koninkrijk inzake de hervorming van het Europees Hof van de rechten van de mens
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-507 Rik Daems (Open Vld) 26/4/2012
  de maatregelen ten voordele van de horecasector
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-508 Philippe Mahoux (PS) 26/4/2012
  het geleidelijke verbod op het gebruik van perchloorethyleen in de stomerijen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  minister van Werk
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-509 Christie Morreale (PS) 26/4/2012
  de strijd tegen de fraude in de sector van het wegvervoer
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-510 Bert Anciaux (sp.a) 26/4/2012
  de spectaculaire toename van het aantal gedwongen opnames in de psychiatrie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-511 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 26/4/2012
  de toenemende islamofobie in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-512 Fatiha SaÔdi (PS) 26/4/2012
  de verhoging van 90% van de belastingheffing op de voordelen in natura voor huisbewaarders
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6208
5-513 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 26/4/2012
  de rechtspraak met betrekking tot de wapenwetgeving en de mogelijke belangenvermenging hierin
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-514 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 26/4/2012
  de Birmese lente
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-515 Guido De Padt (Open Vld) 26/4/2012
  de buitenlandse overtreders op onze wegen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-516 Lieve Maes (N-VA) 26/4/2012
  de zwartwerkers die aan de slag zijn bij de renovatie van het gerechtshof in Mechelen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-517 Helga Stevens (N-VA) 26/4/2012
  het reglement van Plopsaland
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-518 Danny Pieters (N-VA) 26/4/2012
  de werking van de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie
  minister van Werk
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-519 Jacky Morael (Ecolo) 26/4/2012
  het stabiliteitsprogramma dat BelgiŽ aan de Europese Commissie voorlegt
  eerste minister
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-520 Freya Piryns (Groen) 26/4/2012
  het begeleiden van minderjarige asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-521 Dalila Douifi (sp.a) 3/5/2012
  het Belgische hervestigingsprogramma voor vluchtelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-522 Ahmed Laaouej (PS) 3/5/2012
  de vervroegde vertrekpremie van 1,2 miljoen euro van de heer Mariani, CEO van Dexia
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-523 Hassan Bousetta (PS) 3/5/2012
  de economische migratie
  minister van Werk
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-524 Marie Arena (PS) 3/5/2012
  de gevangenis van Vorst
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-525 Danny Pieters (N-VA) 3/5/2012
  de aansluiting van BelgiŽ bij de International Anti Corruption Academy
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-526 Karl Vanlouwe (N-VA) 3/5/2012
  de diefstal van klantengegevens van Elantis en de rol van de overheid bij hackingaanvallen van particulieren
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-527 Piet De Bruyn (N-VA) 3/5/2012
  de bedreiging van de homorechten in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-528 Zakia Khattabi (Ecolo) 3/5/2012
  haar ontmoeting met de Marokkaanse minister van Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-529 Dirk Claes (CD&V) 3/5/2012
  de agressieve en illegale verkooppraktijken
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-530 Bart Tommelein (Open Vld) 3/5/2012
  de gelijkschakeling van de werknemersstatuten
  minister van Werk
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-531 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 3/5/2012
  de beveiliging van bedrijfsgeheimen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6186
5-532 Richard Miller (MR) 3/5/2012
  de humanitaire toestand in SyriŽ
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-533 Christine Defraigne (MR) 3/5/2012
  de "wietkaart"
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-534 Christine Defraigne (MR) 10/5/2012
  de staking van de pro-Deoadvocaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-535 Caroline Dťsir (PS) 10/5/2012
  de invoering van de wietkaart in Nederland en de gevolgen voor BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-536 Olga Zrihen (PS) 10/5/2012
  de administratieve lasten die opgelegd worden aan kleine vzw's
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-537 Fabienne Winckel (PS) 10/5/2012
  het naleven van de verplichtingen van de werkgever in de open space-kantoorruimtes
  minister van Werk
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-538 Fatma Pehlivan (sp.a) 10/5/2012
  het arrest van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot de notie belangen gezinsleven bij gezinshereniging
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-539 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 10/5/2012
  de democratie in Afghanistan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-540 Alain Courtois (MR) 10/5/2012
  de veiligheid van het Justitiepaleis in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-541 Nele Lijnen (Open Vld) 10/5/2012
  de aanpak van het homofoob geweld
  eerste minister
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-542 Cťcile Thibaut (Ecolo) 10/5/2012
  het spoorongeval van 4 mei in Lahage
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-543 Freya Piryns (Groen) 10/5/2012
  de Roma in het Brusselse Noordstation
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-544 Guido De Padt (Open Vld) 10/5/2012
  de evaluatie van het protocol over de uitoefening van het stakingsrecht binnen de NMBS-Groep
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-545 Lieve Maes (N-VA) 10/5/2012
  het dossier van het Gewestelijk ExpresNet
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-546 Patrick De Groote (N-VA) 10/5/2012
  het regeringsstandpunt inzake een Belgische militaire aanwezigheid in Afghanistan na 2014
  eerste minister
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-547 Frank Boogaerts (N-VA) 10/5/2012
  de informaticaproblemen bij FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-548 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/5/2012
  de hervorming van het gerechtelijk landschap en de bijzondere structuur in Henegouwen
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-549 Peter Van Rompuy (CD&V) 10/5/2012
  de werkgelegenheidsgraad
  minister van Werk
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-550 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 10/5/2012
  het buiten de wet stellen van Sharia4Belgium
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-551 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 24/5/2012
  de oprichting van het Observatorium voor chronische ziekten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-552 Bert Anciaux (sp.a) 24/5/2012
  de effecten van de recente NAVO-top op de aanwezigheid van kernwapens in Kleine Brogel
  eerste minister
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-553 Ahmed Laaouej (PS) 24/5/2012
  de renteloze Duitse lening met een looptijd van twee jaar en de gevolgen voor de andere Europese landen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-554 Christie Morreale (PS) 24/5/2012
  het uitrustingsplan voor de elektriciteitssector
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-555 Marie Arena (PS) 24/5/2012
  de nieuwe crisis in Noord-Kivu
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-557 Elke Sleurs (N-VA) 24/5/2012
  de mogelijke toegangsbeperking tot spoedopnames
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-558 Frank Boogaerts (N-VA) 24/5/2012
  de aanhoudende problemen bij de belasting op bedrijfswagens
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-559 Karl Vanlouwe (N-VA) 24/5/2012
  de overbrenging van gevangenen van Marokkaanse nationaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-560 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 24/5/2012
  de derving van inkomsten ingevolge het niet innen van de procedurekosten voor de Raad van State
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-561 Peter Van Rompuy (CD&V) 24/5/2012
  de werkgelegenheidsgraad
  minister van Werk
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-562 Cťcile Thibaut (Ecolo) 24/5/2012
  de afslanking van het gevangenispersoneel in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-563 Hassan Bousetta (PS) 30/5/2012
  de advocatenstaking
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-564 Louis Siquet (PS) 30/5/2012
  de verplaatsingskosten van de werknemers van de dienstenchequesector
  minister van Werk
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-565 Bert Anciaux (sp.a) 30/5/2012
  twee rechtszaken met betrekking tot discriminatie bij het belasten van financiŽle producten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-566 Fabienne Winckel (PS) 30/5/2012
  het arrest van het Grondwettelijk Hof van 22 december 2011
  minister van Werk
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-567 Richard Miller (MR) 31/5/2012
  de hervorming van de tax shelter-regeling ten voordele van het cinematografische werk
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-568 Nele Lijnen (Open Vld) 31/5/2012
  de successieplanning
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-569 Piet De Bruyn (N-VA) 31/5/2012
  het aanhoudende geweld in SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-570 Guido De Padt (Open Vld) 31/5/2012
  het langer werken voor vrijwillige brandweerlieden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-571 Karl Vanlouwe (N-VA) 31/5/2012
  het Flame-supervirus, cyberdefensie en het federaal veiligheidsbeleid
  eerste minister
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-572 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 31/5/2012
  de uitlatingen van minister-president Peeters over het treuzelen van de federale overheid in verband met de bevoegdheidsoverdrachten in het kader van de zesde staatshervorming
  eerste minister
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-573 Fatma Pehlivan (sp.a) 31/5/2012
  de kinderarmoede in BelgiŽ
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-574 Lieve Maes (N-VA) 31/5/2012
  de recente problemen bij de Dienst inschrijvingen van voertuigen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-575 Dimitri Fourny (cdH) 31/5/2012
  de mogelijke staking van de advocaten als plaatsvervangende magistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-576 Zakia Khattabi (Ecolo) 31/5/2012
  de uitbreiding van de strafrechtelijke schikking
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-577 Christine Defraigne (MR) 31/5/2012
  de strafrechtelijke schikking
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-578 Mieke Vogels (Groen) 31/5/2012
  het Unicef-rapport inzake kinderarmoede in BelgiŽ
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-579 Jurgen Ceder (Onafhankelijke) 5/6/2012
  de plannen ten aanzien van extremistische verenigingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-580 Philippe Mahoux (PS) 6/6/2012
  de orgaandonatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-581 Willy Demeyer (PS) 6/6/2012
  de vergoeding voor opdrachten van bestuurlijke politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-582 Fatiha SaÔdi (PS) 6/6/2012
  de onderhoudswerken van baan 25R van Brussels International Airport
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-583 Ludo Sannen (sp.a) 6/6/2012
  de economische aanbevelingen van de Europese Commissie
  eerste minister
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-584 Inge Faes (N-VA) 7/6/2012
  het alcoholslot
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-585 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 7/6/2012
  de maatregelen om gewelddadige organisaties zoals Sharia4Belgium te verbieden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-586 Jacky Morael (Ecolo) 7/6/2012
  de Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak en de bedreiging voor de privacy
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-587 Dimitri Fourny (cdH) 7/6/2012
  de brucellose
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag ingetrokken
5-588 Helga Stevens (N-VA) 7/6/2012
  de organisatie van het vervoer van gevangenen
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-589 Nele Lijnen (Open Vld) 7/6/2012
  de Rwandese steun aan rebellie in Oost-Congo en de schizofrene houding van BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-590 Peter Van Rompuy (CD&V) 7/6/2012
  de begroting voor 2013
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-591 Peter Van Rompuy (CD&V) 7/6/2012
  de corruptie-index
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-592 Christine Defraigne (MR) 7/6/2012
  de staking van de plaatsvervangende rechters
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-593 Gťrard Deprez (MR) 7/6/2012
  de oproep tot verklikking van het Vlaams Belang
  eerste minister
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-594 Piet De Bruyn (N-VA) 7/6/2012
  een coherent ontwikkelingsbeleid
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-595 Fabienne Winckel (PS) 13/6/2012
  de resultaten van een enquÍte van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten over de synergiŽn tussen boekhouders-fiscalisten en ondernemingen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-596 Philippe Mahoux (PS) 13/6/2012
  de diplomatieke conferentie over het Verdrag inzake de wapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-597 Bert Anciaux (sp.a) 13/6/2012
  een mogelijke vermenging van uitvoerende en rechterlijke macht naar aanleiding van publieke verklaringen over de schuld van en de straffen voor een beklaagde in de zaak Sharia4Belgium
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-598 Christie Morreale (PS) 13/6/2012
  het gebruik van de digitale tachograaf in de wegvervoersector
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-599 Ludo Sannen (sp.a) 13/6/2012
  de herkapitalisering van de Spaanse banken door de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-600 Richard Miller (MR) 14/6/2012
  het hervormingsproject van de Schengenruimte
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-601 Lieve Maes (N-VA) 14/6/2012
  de communicatie van de NMBS rond de nieuwe Diabolo-spoorlijn
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-602 Elke Sleurs (N-VA) 14/6/2012
  het proefproject van gratis contraceptie voor jongeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-603 Karl Vanlouwe (N-VA) 14/6/2012
  het uitblijven van het rapport over de bijzondere opsporings- en onderzoekstechnieken in 2010
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-604 Mieke Vogels (Groen) 14/6/2012
  de besparingen in de justitiehuizen
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-605 Cťcile Thibaut (Ecolo) 14/6/2012
  de moeilijkheden waarmee de Hoge Raad voor vrijwilligers kampt
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-606 Rik Daems (Open Vld) 14/6/2012
  de impact van de verlaging van de Spaanse rating
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-607 Gťrard Deprez (MR) 14/6/2012
  de strijd tegen kinderarbeid
  minister van Werk
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-608 Guido De Padt (Open Vld) 14/6/2012
  de overheveling van sommige politietaken naar de bewakingssector
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-609 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 14/6/2012
  de uitspraken van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in Terzake
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-610 Louis Ide (N-VA) 21/6/2012
  de erkenningen in invaliditeit en de werking van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/6/2012 (handelingen 5-68)
5-611 Inge Faes (N-VA) 21/6/2012
  de meeropbrengsten van Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/6/2012 (handelingen 5-68)
5-612 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 21/6/2012
  de oproep van de Vlaamse regering om werk te maken van het relancebeleid en de deelstaten daarbij volwaardig te betrekken
  eerste minister
  beantwoord op 21/6/2012 (handelingen 5-68)
5-613 Bart Tommelein (Open Vld) 27/6/2012
  de aanpak van de uitkeringsfraude
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-614 FranÁois Bellot (MR) 27/6/2012
  de fraude bij internetbankieren
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-615 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/6/2012
  de toename van aangiftes van partnergeweld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-616 Bert Anciaux (sp.a) 27/6/2012
  de vastlegging van heldere criteria voor de werklastmeting binnen de rechtbanken en de parketten van Brussel-Halle-Vilvoorde
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-617 Fatiha SaÔdi (PS) 28/6/2012
  het hervormingsproject van de Schengenruimte
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-618 Elke Sleurs (N-VA) 28/6/2012
  het dagelijks bestuur van het Fonds voor medische ongevallen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-619 Olga Zrihen (PS) 28/6/2012
  het verslag van het Europees Comitť voor de preventie van foltering over de problemen in de gevangenis van Tilburg
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-620 Piet De Bruyn (N-VA) 28/6/2012
  het Indicatief Samenwerkingsprogramma met Burundi
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-621 Mieke Vogels (Groen) 28/6/2012
  het voorstel om de band tussen anciŽnniteit en verloning door te knippen
  minister van Werk
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-622 Jacky Morael (Ecolo) 28/6/2012
  de internetcriminaliteit in de bankwereld
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-623 Peter Van Rompuy (CD&V) 28/6/2012
  de budgettaire impact van het relanceplan 2012
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-624 Guido De Padt (Open Vld) 28/6/2012
  het intrekken van de Salduzdotatie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-625 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 28/6/2012
  het verbod op Hizb-ut-Tahrir
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-626 Marie Arena (PS) 28/6/2012
  de aankondiging van de sluiting van de thermische centrales
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-627 Gťrard Deprez (MR) 28/6/2012
  het verslag van het Rekenhof
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-628 Jurgen Ceder (Onafhankelijke) 4/7/2012
  het standpunt van de Belgische regering over een mogelijke militaire interventie in SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-629 Philippe Mahoux (PS) 4/7/2012
  de discriminatie waarvan de oorlogswezen het slachtoffer zijn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-630 Ahmed Laaouej (PS) 4/7/2012
  de mogelijke verplaatsing van kredietportefeuilles binnen de groep BNP Paribas
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-631 Fatiha SaÔdi (PS) 4/7/2012
  de discriminatie bij aanwerving in de uitzendsector
  minister van Werk
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-632 Olga Zrihen (PS) 4/7/2012
  de huidige humanitaire toestand in Mali
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-633 Marleen Temmerman (sp.a) 4/7/2012
  de vaststelling van normen voor de borstklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-634 Rik Daems (Open Vld) 4/7/2012
  het aanwenden van Belgisch spaargeld door banken om financieringstekorten op te vangen in andere landen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-635 Lieve Maes (N-VA) 5/7/2012
  de controle op het vrachtverkeer op Brucargo
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-636 Danny Pieters (N-VA) 5/7/2012
  de technische werkloosheid van gedetineerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-637 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 5/7/2012
  de mogelijke uitbreiding van de Salduz-wet naar alle verhoren
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-638 Cťcile Thibaut (Ecolo) 5/7/2012
  de Belgische bekrachtiging van de Medicrime-conventie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-639 Piet De Bruyn (N-VA) 5/7/2012
  de aanwezigheid van de kroonprins op de militaire parade in Bujumbura
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-640 Dominique Tilmans (MR) 5/7/2012
  de vaststelling van de bevolkingscijfers per gemeente met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-641 Dirk Claes (CD&V) 5/7/2012
  de strengere controle op de algemene rookregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-642 Dominique Tilmans (MR) 5/7/2012
  de douanecontrole op voertuigen die in het Groothertogdom Luxemburg zijn ingeschreven
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-643 Peter Van Rompuy (CD&V) 5/7/2012
  het stijgend aantal langdurig zieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  minister van Werk
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-644 Rik Daems (Open Vld) 10/7/2012
  de overdracht van gestructureerde kredieten naar de Belgische bankfilialen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-645 Fabienne Winckel (PS) 11/7/2012
  de vermindering van de sociale bijdragen voor werkgevers die jongeren na een instapstage zullen aanwerven
  minister van Werk
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-646 Willy Demeyer (PS) 11/7/2012
  de politiŽle criminaliteitsstatistieken en de vergelijking tussen de verschillende zones van het land
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-647 Christie Morreale (PS) 11/7/2012
  de overdracht van de BTW-heffing op de medecontractant voor werken in onroerende staat die worden uitgevoerd door een gedeeltelijk belastingplichtige
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-648 Fatma Pehlivan (sp.a) 11/7/2012
  de interfederalisering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-649 Dalila Douifi (sp.a) 11/7/2012
  de duurzame oplossingen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-650 Cťcile Thibaut (Ecolo) 12/7/2012
  de bevoegdheid van de Raad van State om een beslissing van een bestuursorgaan nietig te verklaren in een geval van herverkaveling
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2368
5-651 Elke Sleurs (N-VA) 12/7/2012
  de slecht functionerende protheses
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-652 Nele Lijnen (Open Vld) 12/7/2012
  de rebellie in Oost-Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-653 Helga Stevens (N-VA) 12/7/2012
  de interfederalisering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-654 Karl Vanlouwe (N-VA) 12/7/2012
  de tekortkomingen van het federaal cyberbeleid volgens het Comitť I
  eerste minister
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-655 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 12/7/2012
  de schorsing van de financiering van de vzw DUNE
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2469
5-656 Richard Miller (MR) 12/7/2012
  de recente politieke ontwikkelingen in de Arabische wereld, in het bijzonder in Egypte en LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-657 Freya Piryns (Groen) 12/7/2012
  het standpunt van de regering over de veiligheidssituatie in Afghanistan
  eerste minister
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-658 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 12/7/2012
  de eventuele terugkeer van een afgewezen Afghaanse asielzoeker
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-659 Marleen Temmerman (sp.a) 19/7/2012
  het systematisch tekort aan medicijnen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/7/2012 (handelingen 5-74)
5-660 Louis Ide (N-VA) 19/7/2012
  de honorariumsupplementen in de ziekenhuizen
  eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/7/2012 (handelingen 5-74)
5-661 Helga Stevens (N-VA) 19/7/2012
  de veiligheidsreglementering voor pretparken
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 19/7/2012 (handelingen 5-74)
5-662 Elke Sleurs (N-VA) 19/7/2012
  het systematisch tekort aan medicijnen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/7/2012 (handelingen 5-74)
5-663 Zakia Khattabi (Ecolo) 19/7/2012
  de budgettaire onzekerheid inzake de follow-up van seksuele delinquenten en de situatie van het Brussels Steuncentrum
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/7/2012 (handelingen 5-74)
5-664 Vanessa Matz (cdH) 19/7/2012
  de administratieve regularisatie van de loopbaan van de justitieassistenten
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/7/2012 (handelingen 5-74)
5-665 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 19/7/2012
  de lamentabele toestand van het Brusselse justitiepaleis
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/7/2012 (handelingen 5-74)
5-666 Willy Demeyer (PS) 17/10/2012
  de uitbreiding van het veiligheidskorps van de justitiepaleizen
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-667 Olga Zrihen (PS) 17/10/2012
  het statuut van de werklozen die PWA-activiteiten uitvoeren
  minister van Werk
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-668 Philippe Mahoux (PS) 17/10/2012
  het controleren van werknemers door middel van quality monitoring
  minister van Werk
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-669 Jacques Brotchi (MR) 18/10/2012
  het uitwerken van een kadaster van activiteiten van de geneesheren-specialisten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-670 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 18/10/2012
  de mogelijke deelname van BelgiŽ aan de NAVO-ondersteuning van Turkije in het conflict in SyriŽ
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-671 Ludo Sannen (sp.a) 18/10/2012
  het idee van een Europese supercommissaris inzake begrotingen van nationale parlementen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-672 Christine Defraigne (MR) 18/10/2012
  de stemplicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-673 Zakia Khattabi (Ecolo) 18/10/2012
  de strafrechtelijke schikkingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-674 Mieke Vogels (Groen) 18/10/2012
  de nieuwe stijgende armoedecijfers bekend gemaakt naar aanleiding van de internationale dag van verzet tegen de armoede
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-675 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 18/10/2012
  de overbevolking in de Antwerpse gevangenis
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-676 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  een mogelijke hervorming van het systeem van de remgelden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-677 Piet De Bruyn (N-VA) 18/10/2012
  het nieuwe rapport van de Verenigde Naties over Oost-Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-678 Bart Tommelein (Open Vld) 23/10/2012
  de nakende accijnsverhoging op bier in Frankrijk
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-679 Rik Daems (Open Vld) 23/10/2012
  de maatregelen met betrekking tot de horeca
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-680 Nele Lijnen (Open Vld) 24/10/2012
  de aanwezigheid van gesofisticeerde wapens van Belgische oorsprong bij terroristische groeperingen in Palestijns gebied
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-681 Ahmed Laaouej (PS) 24/10/2012
  de activiteiten van de afdeling Fiscaliteit en parafiscaliteit van de Hoge Raad van FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-682 Marie Arena (PS) 24/10/2012
  kinderontvoeringen door een ouder
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-683 Fatiha SaÔdi (PS) 24/10/2012
  de gezondheid en de veiligheid van uitzendkrachten
  minister van Werk
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-684 Bert Anciaux (sp.a) 24/10/2012
  de NAVO-oefening Steadfast Noon
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-685 Gťrard Deprez (MR) 25/10/2012
  de indieningsplicht van de belastingaangifte
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-686 Piet De Bruyn (N-VA) 25/10/2012
  het nieuwe rapport van de Verenigde Naties over Oost-Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-687 Frank Boogaerts (N-VA) 25/10/2012
  de benoeming van de gerechtsdeurwaarders
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-688 Karl Vanlouwe (N-VA) 25/10/2012
  de deelname van de minister aan de Top van de Francofonie in Kinshasa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-689 Sabine Vermeulen (N-VA) 25/10/2012
  de hervorming van de Mededingingsautoriteit
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-690 Dirk Claes (CD&V) 25/10/2012
  de wettelijke verankering van de intergemeentelijke samenwerking bij het gebruik van gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-691 Richard Miller (MR) 25/10/2012
  het akkoord van de Europese Commissie inzake de heffing op financiŽle transacties
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-692 Peter Van Rompuy (CD&V) 25/10/2012
  het stabiliteitsprogramma
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-693 Cťcile Thibaut (Ecolo) 25/10/2012
  de kantelbaktrein tussen Brussel-Luxemburg-Straatsburg-Zurich
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-694 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 7/11/2012
  de rol van de huisarts bij thuishospitalisatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-695 Lieve Maes (N-VA) 7/11/2012
  de e-Box en de andere projecten voor administratieve vereenvoudiging
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-696 Gťrard Deprez (MR) 7/11/2012
  de hyperlinks naar persartikelen van Google
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-697 Hassan Bousetta (PS) 7/11/2012
  het artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-698 Olga Zrihen (PS) 7/11/2012
  het niet-nakomen van de neerleggingsverplichting van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank van BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-699 Fatma Pehlivan (sp.a) 7/11/2012
  het hoge aantal groepsverkrachtingen in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-700 Bert Anciaux (sp.a) 8/11/2012
  de gigantische prijsverschillen voor een ziekenhuisverblijf
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-701 Marie Arena (PS) 8/11/2012
  een bezoek aan Kameroen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2662
5-702 Guido De Padt (Open Vld) 8/11/2012
  Belgocontrol
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-703 Christine Defraigne (MR) 8/11/2012
  de invrijheidstelling van een dealer bij gebrek aan een vertaler
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-704 Jacky Morael (Ecolo) 8/11/2012
  de nieuwe betrekkingen tussen BelgiŽ en de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-705 Freya Piryns (Groen) 8/11/2012
  het aantal verkrachtingen in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-706 Inge Faes (N-VA) 8/11/2012
  de gerechtstolken
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-707 Elke Sleurs (N-VA) 8/11/2012
  de strijd tegen de fraude met ziekte-uitkeringen en de responsabilisering van artsen
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-708 Peter Van Rompuy (CD&V) 8/11/2012
  de impact van de eenmalige fiscale amnestie op de Europese verplichtingen
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-709 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/11/2012
  de veiligheid van de Miss BelgiŽ-kandidaten in Marokko
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-710 Philippe Mahoux (PS) 8/11/2012
  de kostprijs van een hospitalisatie voor de patiŽnt
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-711 Jurgen Ceder (Onafhankelijke) 27/11/2012
  de erkenning van het ACW als bedrijf in herstructurering
  minister van Werk
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-712 Christie Morreale (PS) 28/11/2012
  het verdwijnen van de spoorlijnen in de Ourthe- en AmblŤvestreek
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-713 Marie Arena (PS) 28/11/2012
  de sperperiode voorafgaand aan de solden
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-714 Dalila Douifi (sp.a) 29/11/2012
  de positieve houding van BelgiŽ bij de stemming over de diplomatieke status van Palestina
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-715 Piet De Bruyn (N-VA) 29/11/2012
  het uitblijven van een nationaal actieplan tegen homofobie en transfobie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-716 Elke Sleurs (N-VA) 29/11/2012
  de overvallen in de grensstreek met Frankrijk en de reacties van de huisartsen in die streek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-717 Frank Boogaerts (N-VA) 29/11/2012
  de nieuwe zonale veiligheidsplannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-718 Nele Lijnen (Open Vld) 29/11/2012
  Oost-Congo
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-719 Zakia Khattabi (Ecolo) 29/11/2012
  het belemmeren van de toetreding van vrouwen tot politieke mandaten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-720 Freya Piryns (Groen) 29/11/2012
  de verhoging van de roerende voorheffing op auteursrechten van 15 naar 25 %
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-721 Philippe Mahoux (PS) 29/11/2012
  de Belgische houding inzake de erkenning van Palestina als niet-lidstaat met waarnemersstatus bij de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-722 Jacques Brotchi (MR) 29/11/2012
  de terugbetaling van de "continuous glucose monitoring" voor type 1-diabetici in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-723 Alain Courtois (MR) 29/11/2012
  het structurele tekort aan personeel bij het Brusselse hof van beroep
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-724 Peter Van Rompuy (CD&V) 29/11/2012
  de impact van de begrotingsmaatregelen op de loonkosthandicap
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-725 Vanessa Matz (cdH) 29/11/2012
  de toekomst van het spoorverkeer in de Ourthe- en AmblŤvestreek
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-726 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 29/11/2012
  de ophefmakende ontsnapping uit Sint-Gillis
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-727 Olga Zrihen (PS) 5/12/2012
  het nieuwe gerechtelijk landschap na de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-728 Fabienne Winckel (PS) 5/12/2012
  het huiselijk geweld tegen van migrantenvrouwen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-729 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 5/12/2012
  stress op het werk
  minister van Werk
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-730 Sabine Vermeulen (N-VA) 5/12/2012
  de uitvoering van de wrakkenwet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-731 Inge Faes (N-VA) 5/12/2012
  de controleacties van de federale wegpolitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-732 Ludo Sannen (sp.a) 6/12/2012
  de Franse accijnsverhoging op bieren
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-733 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 6/12/2012
  het schrappen van de Beneluxtrein Brussel-Amsterdam
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-734 Mieke Vogels (Groen) 6/12/2012
  het falend activeringsbeleid en de toenemende werkloosheid, onder meer bij de jeugd
  minister van Werk
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-735 Cťcile Thibaut (Ecolo) 6/12/2012
  de handelspraktijken van derde-investeerders in de sector van de fotovoltaÔsche zonnepanelen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-736 Guido De Padt (Open Vld) 6/12/2012
  het noodplan voor de Belgische luchtvaartsector
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-737 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/12/2012
  het zwakke vervolgingsbeleid inzake schijnhuwelijken in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-738 Rik Daems (Open Vld) 6/12/2012
  de beperkte opbrengst van de recente uitgifte van staatsbons
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-739 Dominique Tilmans (MR) 6/12/2012
  het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-Groep
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-740 Christine Defraigne (MR) 6/12/2012
  het centraal strafregister
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-741 Sabine Vermeulen (N-VA) 11/12/2012
  de uitvoering van de wrakkenwet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-742 Marie Arena (PS) 12/12/2012
  het gemeenschappelijk toezichtmechanisme voor banken
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-743 Philippe Mahoux (PS) 12/12/2012
  de strategische veiligheids- en preventieplannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-744 Vanessa Matz (cdH) 12/12/2012
  de bescherming van minderjarigen tegen de gevaren van het internet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-745 Dirk Claes (CD&V) 12/12/2012
  de alcoholtesters in cafťs tijdens de eindejaarsperiode
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-746 Willy Demeyer (PS) 12/12/2012
  het gebrek aan fysieke en professionele veiligheid bij privť-veiligheidsagenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-747 Richard Miller (MR) 12/12/2012
  de hervorming van het federale wetenschapsbeleid
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-748 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2012
  de fiscale controle van kleine verenigingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-749 Guido De Padt (Open Vld) 13/12/2012
  de hervorming van de civiele veiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-750 Piet De Bruyn (N-VA) 13/12/2012
  de Oegandese wet tegen homoseksualiteit
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-751 Helga Stevens (N-VA) 13/12/2012
  de tewerkstelling van personen met een handicap bij de federale overheid
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-752 Danny Pieters (N-VA) 13/12/2012
  de boetes aan luchtvaartmaatschappijen voor het vervoer van illegale passagiers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-753 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 13/12/2012
  het centrum voor criminele illegalen in Vottem
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-754 Ahmed Laaouej (PS) 13/12/2012
  de fiscale toestand van de profit participating loans
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-755 Zakia Khattabi (Ecolo) 13/12/2012
  de stakingsaanzegging van de Franstalige psychosociale diensten van de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-756 Olga Zrihen (PS) 19/12/2012
  de sluiting van kantoren van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-757 Fatiha SaÔdi (PS) 19/12/2012
  het Executief van de moslims van BelgiŽ
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-758 Willy Demeyer (PS) 19/12/2012
  de gevolgen van het inlijvingssysteem van de politiescholen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-759 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 19/12/2012
  de renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-760 Cťcile Thibaut (Ecolo) 20/12/2012
  de euthanasie op grond van psychisch lijden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-761 Freya Piryns (Groen) 20/12/2012
  de zorg bij het levenseinde van personen met dementie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-762 Bert Anciaux (sp.a) 20/12/2012
  het publieke debat met betrekking tot de pro-Deoadvocaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-763 Bert Anciaux (sp.a) 20/12/2012
  een wereldwijde campagne tegen individueel wapenbezit
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-764 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/12/2012
  de uithaal naar de vele misbruiken in het pro-Deosysteem
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-765 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 20/12/2012
  het gebruik van de sociale media door de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-766 Louis Ide (N-VA) 20/12/2012
  het stopzetten van de productie van een antibioticum door het bedrijf GSK
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-767 Huub Broers (N-VA) 20/12/2012
  het gebruik van sociale media door onze politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-768 Lieve Maes (N-VA) 20/12/2012
  de stiptheidacties op de vrachtluchthaven naar aanleiding van het invoeren van een ploegensysteem
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-769 Bart Tommelein (Open Vld) 20/12/2012
  het zondagswinkelen in erkende toeristische centra
  minister van Werk
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-770 FranÁois Bellot (MR) 20/12/2012
  het koninklijk besluit inzake het bezit van vuurwapens
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-771 Martine Taelman (Open Vld) 9/1/2013
  de bofepidemie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-772 Philippe Mahoux (PS) 9/1/2013
  de fraude bij orgaantransplantaties in Duitsland
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-773 Marie Arena (PS) 9/1/2013
  het spaargeld van de Belgen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-774 Christine Defraigne (MR) 10/1/2013
  de toekomst van het "Centre Tadam" in Luik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-775 Dalila Douifi (sp.a) 10/1/2013
  de vluchtelingencrisis in SyriŽ en zijn buurlanden
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-776 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 10/1/2013
  de humanitaire hulp aan de Syrische ontheemden in Turkije, Libanon en JordaniŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-777 Huub Broers (N-VA) 10/1/2013
  het uitblijven van de uitbetaling van de geldelijke middelen uit het verkeersboetefonds aan de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-778 Sabine Vermeulen (N-VA) 10/1/2013
  de subsidies voor sociale economie projecten
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-779 Benoit Hellings (Ecolo) 10/1/2013
  de zwakke punten op het vlak van de bescherming van de persoonsgegevens van consumenten die door ondernemingen worden bewaard
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-780 Freya Piryns (Groen) 10/1/2013
  de arresten van de Raad voor vreemdelingenbetwistingen over de medische regularisatie
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-781 Patrick De Groote (N-VA) 10/1/2013
  het introduceren van een einddatum bij het mandaat van politieraadslid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-782 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/1/2013
  de kerstboodschap van Albert II
  eerste minister
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-783 Christie Morreale (PS) 10/1/2013
  de discriminatie in het Burgerlijk Wetboek
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-784 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 10/1/2013
  de renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-785 Dirk Claes (CD&V) 10/1/2013
  de einddatum van een mandaat van politieraadslid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2865
5-786 Fatiha SaÔdi (PS) 16/1/2013
  de terugbetaling van de anticonceptiepillen van 3de en 4de generatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2960
5-787 Caroline Dťsir (PS) 16/1/2013
  de recente verklaringen van de Antwerpse procureur des Konings
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-788 Muriel Targnion (PS) 16/1/2013
  het toekennen van het leefloon aan nieuwe migranten op voorwaarde dat ze Frans leren
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-789 Bert Anciaux (sp.a) 16/1/2013
  de publieke uitspraken van een procureur
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-790 Elke Sleurs (N-VA) 17/1/2013
  het humanitaire beleid inzake Mali
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-791 Louis Ide (N-VA) 17/1/2013
  de euthanasieaanvragen van geÔnterneerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-792 Danny Pieters (N-VA) 17/1/2013
  de arbeid in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-793 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 17/1/2013
  de mogelijke terreuraanslagen van de islamitische groep AQIM
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-794 Benoit Hellings (Ecolo) 17/1/2013
  de Belgische interventie in Mali
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-795 Alain Courtois (MR) 17/1/2013
  het justitiepaleis te Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-796 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 17/1/2013
  de wet betreffende de anonimiteit van de getuigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-797 Nele Lijnen (Open Vld) 17/1/2013
  de aanwezigheid van vuurwapens van Belgische oorsprong in het conflict in Mali
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  dossier afgesloten
5-798 Christine Defraigne (MR) 17/1/2013
  het investeringsplan van de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-799 Dirk Claes (CD&V) 17/1/2013
  het sociaal overleg binnen de ambtenarij
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-800 Vanessa Matz (cdH) 23/1/2013
  de taks op de financiŽle transacties
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-801 Sabine Vermeulen (N-VA) 23/1/2013
  het marien ruimtelijk plan
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-802 Ahmed Laaouej (PS) 23/1/2013
  de quote stuffing
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-803 Armand De Decker (MR) 23/1/2013
  de veiligheid van dokter Denis Mukwege in Bukavu
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-804 Olga Zrihen (PS) 23/1/2013
  de bescherming van jonge consumenten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-805 Marie Arena (PS) 23/1/2013
  de betrouwbaarheid van het verslag van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid inzake aspartaam
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-806 Bert Anciaux (sp.a) 24/1/2013
  de toekomst van de internationale verbinding Brussel - Antwerpen - Amsterdam
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-807 Richard Miller (MR) 24/1/2013
  de gezamenlijke verklaring over gerechtelijke samenwerking tussen Turkije en BelgiŽ
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-808 Jacky Morael (Ecolo) 24/1/2013
  de gerechtelijke samenwerking tussen BelgiŽ en Turkije en de zaak van de Turkse journalisten
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-809 Freya Piryns (Groen) 24/1/2013
  de gadgets en apps die de veiligheid van de weggebruiker in het gedrang brengen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-810 Wilfried Vandaele (N-VA) 24/1/2013
  de veiling van de 800 MHz-band
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-811 Karl Vanlouwe (N-VA) 24/1/2013
  Brussel in de institutionele onderhandelingen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-812 Nele Lijnen (Open Vld) 24/1/2013
  de aanwezigheid van vuurwapens van Belgische oorsprong in Mali
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-813 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 24/1/2013
  de resultaten van het overleg met de deelstaten over de verdere uitvoering van de staatshervorming
  eerste minister
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-814 Dirk Claes (CD&V) 24/1/2013
  de schrapping van een aantal zitdagen voor het invullen van de belastingaangifte
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-815 Martine Taelman (Open Vld) 24/1/2013
  het gebruik van sociale media door de politie bij opsporingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-816 Hassan Bousetta (PS) 24/1/2013
  de Fyra-trein
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
 
Herkwalificatie van :
5-817 Fatiha SaÔdi (PS) 30/1/2013
  de C-130 Hercules transportvliegtuigen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-818 Marie Arena (PS) 30/1/2013
  de uitwijzing uit Rwanda van een Belgische defensieattachť
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-819 Ahmed Laaouej (PS) 30/1/2013
  de hervorming van de loopbaan van de federale ambtenaren
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-820 FranÁois Bellot (MR) 30/1/2013
  de opcentiemen op de personenbelasting
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-821 Johan Verstreken (CD&V) 31/1/2013
  de omstreden Russische wet die homoseksuele propaganda verbiedt
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-822 Christine Defraigne (MR) 31/1/2013
  de informatisering van Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-823 Benoit Hellings (Ecolo) 31/1/2013
  de herkomst van de lichamen tentoongesteld in The Human Body Exhibition
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-824 Helga Stevens (N-VA) 31/1/2013
  de vermindering van de toelagen voor de gewestelijke steuncentra die therapie geven aan zedendelinquenten
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-825 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 31/1/2013
  de drastische besparingen binnen het departement Ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-826 Dalila Douifi (sp.a) 31/1/2013
  het doorschuiven van politietaken naar het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-827 Wilfried Vandaele (N-VA) 31/1/2013
  de uitspraken van Didier Bellens over de Belgische politiek
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-828 Inge Faes (N-VA) 31/1/2013
  een numerus clausus voor het pro-Deosysteem
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-829 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 31/1/2013
  de recidive van de Koning naar aanleiding van zijn nieuwjaarstoespraak voor de gestelde lichamen
  eerste minister
  vraag onontvankelijk
5-830 Cindy Franssen (CD&V) 31/1/2013
  het jaarboek Armoede in BelgiŽ van 2012
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-831 Guido De Padt (Open Vld) 31/1/2013
  de controles van de lokale besturen door de belastingdiensten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-832 Rik Daems (Open Vld) 31/1/2013
  de ongerustheid in de horecasector
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-833 Patrick De Groote (N-VA) 31/1/2013
  de uitwijzing van onze defensieattachť in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
 
Herkwalificatie van :
5-834 Jurgen Ceder (Onafhankelijke) 5/2/2013
  de rapporten van de Staatsveiligheid over parlementsleden
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-835 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 6/2/2013
  het volgen van de activiteiten van politici door de Staatsveiligheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-836 Olga Zrihen (PS) 6/2/2013
  de overdracht naar de gastlanden van sommige kosten en lasten die verbonden zijn aan het beheer van de NAVO-hoofdkwartieren, en de gevolgen hiervan voor de SHAPE in Casteau
  eerste minister
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-837 Willy Demeyer (PS) 6/2/2013
  de gebreken aan het Justitiepaleis van Luik
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-838 Richard Miller (MR) 6/2/2013
  de situatie waarin de civiele werknemers van de SHAPE zich bevinden
  eerste minister
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-839 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2013
  de hulp van BelgiŽ aan de CIA bij de uitvoering van het detentieprogramma en harde ondervragingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-840 Karl Vanlouwe (N-VA) 7/2/2013
  de terugkeervluchten bij gedwongen repatriŽring
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-841 Cindy Franssen (CD&V) 7/2/2013
  de bevallingsrust na een levenloos geboren kind
  minister van Werk
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-842 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 7/2/2013
  de erkenning van Hezbollah als terroristische organisatie door de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-843 Mieke Vogels (Groen) 7/2/2013
  de neonicotinoÔden en de bijensterfte
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-844 Zakia Khattabi (Ecolo) 7/2/2013
  de omstandigheden waarin uitwijzingen gebeuren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-845 Helga Stevens (N-VA) 7/2/2013
  het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-846 Alain Courtois (MR) 7/2/2013
  het bedrag dat werd uitgegeven aan de opvolging van het verzoek om voorwaardelijke vrijlating van Marc Dutroux
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-847 Rik Torfs (CD&V) 7/2/2013
  het onderzoek van de Staatsveiligheid naar schadelijke sektarische organisaties
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-848 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 7/2/2013
  het uitblijven van het koninklijk besluit om een honorarium toe te kennen aan de arts die een advies verstrekt bij euthanasie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-849 Johan Verstreken (CD&V) 7/2/2013
  het onderzoek over de bomaanslag in Bulgarije en de rol van Hezbollah hierin
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
 
Herkwalificatie van :
5-850 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 18/2/2013
  het volgen van politici door de Staatsveiligheid en de controle op deze dienst
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-851 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 19/2/2013
  het groene nummer van de directie-generaal Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-852 Christine Defraigne (MR) 20/2/2013
  het arrest van het Grondwettelijk Hof betreffende de zogenaamde Salduzwet
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-853 Fabienne Winckel (PS) 20/2/2013
  de ongeoorloofde praktijken van gerechtsdeurwaarders inzake minnelijke invorderingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-854 Bert Anciaux (sp.a) 21/2/2013
  de beveiliging van de Nationale Luchthaven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-855 Fatma Pehlivan (sp.a) 21/2/2013
  de intentie van het Antwerpse stadsbestuur om een sterk verhoogde retributie te vragen bij het inschrijven van een vreemdeling
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-856 Ahmed Laaouej (PS) 21/2/2013
  het hervormingsproject van de federale ambtenarenloopbanen
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-857 Benoit Hellings (Ecolo) 21/2/2013
  de uitwisseling van fiscale gegevens in het kader van de implementatie van de OESO-normen voor de strijd tegen de fiscale paradijzen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-858 Elke Sleurs (N-VA) 21/2/2013
  de leeftijdsgrens bij terugbetaling van een in-vitrofertilisatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-859 Sabine Vermeulen (N-VA) 21/2/2013
  het eerste uitvoeringsbesluit over de wet betreffende de strijd tegen maritieme piraterij
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-860 Karl Vanlouwe (N-VA) 21/2/2013
  het standpunt van de Belgische regering over het Boergas-rapport
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-861 Rik Daems (Open Vld) 21/2/2013
  de telecomkosten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-862 Richard Miller (MR) 21/2/2013
  de religieuze en filosofische groeperingen in BelgiŽ
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-863 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 21/2/2013
  het neerleggen van conclusies in burgerlijke zaken per e-mail
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-864 Freya Piryns (Groen) 21/2/2013
  de aangekondigde verhoogde retributie van 250 euro voor vreemdelingen die zich inschrijven in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
 
Herkwalificatie van :
5-865 Vanessa Matz (cdH) 27/2/2013
  de sluiting van kantoren van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-866 Christine Defraigne (MR) 27/2/2013
  een mogelijke wijziging van het Wetboek van Strafvordering
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-867 Willy Demeyer (PS) 28/2/2013
  de beletsels voor de observatie als bepaald in de wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-868 Olga Zrihen (PS) 28/2/2013
  het toekennen van een visum voor kort verblijf aan mensenrechtenverdedigers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-869 Marie Arena (PS) 28/2/2013
  de controle op de illegale houthandel in de Democratische Republiek Congo
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-870 Bert Anciaux (sp.a) 28/2/2013
  de opdracht van een procureur-generaal om een onderzoek te voeren ten aanzien van een procureur des Konings van een gerechtelijk arrondissement dat onder zijn bevoegdheid ressorteert
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-871 Karl Vanlouwe (N-VA) 28/2/2013
  de MiniDuke-cyberaanval op overheidscomputers
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-872 Elke Sleurs (N-VA) 28/2/2013
  het humanitaire beleid inzake Mali
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-873 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 28/2/2013
  de crisis bij het Antwerpse openbaar ministerie
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-874 Cťcile Thibaut (Ecolo) 28/2/2013
  de invaliditeitspensioenen van grensarbeiders
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-875 Lieve Maes (N-VA) 28/2/2013
  het paardenvleesschandaal en het wegschenken aan de voedselbanken
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-876 Gťrard Deprez (MR) 28/2/2013
  het gebruik van diermeel voor de visteelt
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-877 Guido De Padt (Open Vld) 28/2/2013
  het negatief advies van de Privacycommissie over de gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-878 Ahmed Laaouej (PS) 6/3/2013
  de impact van de problemen bij het Antwerpse parket op de fraudedossiers in de diamantsector
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-879 Fabienne Winckel (PS) 6/3/2013
  de toezicht-, controle- en onderzoekssystemen op de werkvloer en meer bepaald de whistleblowing
  minister van Werk
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-880 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 7/3/2013
  het interministerieel overleg over gehandicaptenzorg
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-881 Benoit Hellings (Ecolo) 7/3/2013
  het vinden van een bom uit de Eerste Wereldoorlog bij de kerncentrale van Tihange
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-882 Cťcile Thibaut (Ecolo) 7/3/2013
  de evaluatie van het centrale nummer 1733 voor alle medische wachtdiensten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-883 Dalila Douifi (sp.a) 7/3/2013
  de Diane-35-pil
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-884 Helga Stevens (N-VA) 7/3/2013
  het falend beleid rond de forensische geneeskunde
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-885 Elke Sleurs (N-VA) 7/3/2013
  de voedselveiligheid
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-886 Wilfried Vandaele (N-VA) 7/3/2013
  de zonevreemde militaire camping in Lombardsijde
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-887 Freya Piryns (Groen) 7/3/2013
  de invloed van de wereldwijde crisis op vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-888 Armand De Decker (MR) 7/3/2013
  het personeelsbestand en de middelen van de Staatsveiligheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-889 Jacques Brotchi (MR) 7/3/2013
  de forensische geneeskunde
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-890 Guido De Padt (Open Vld) 7/3/2013
  de federale dienstencultuur
  eerste minister
  vraag ingetrokken
5-891 Martine Taelman (Open Vld) 7/3/2013
  het toenemende protectionisme ten nadele van onze werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-892 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 7/3/2013
  de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken met betrekking tot de inspanningen van de gewesten in het kader van de begrotingscontrole, en de zogenaamde usurperende bevoegdheden
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-893 Nele Lijnen (Open Vld) 7/3/2013
  het geneesmiddel Diane-35
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
 
Herkwalificatie van :
5-894 Ahmed Laaouej (PS) 13/3/2013
  het verslag 2011 van de dienst van de voorafgaande beslissingen
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-895 Richard Miller (MR) 13/3/2013
  de Belgische onderdanen die in SyriŽ vechten en het Plan Radicalisme
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-896 Fatiha SaÔdi (PS) 13/3/2013
  de preventie, de controle en het verbod op radicale bewegingen op het Belgisch grondgebied
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-897 Cťcile Thibaut (Ecolo) 14/3/2013
  de weigering van drie spoeddiensten van de Vivalia-ziekenhuizen om een slachtoffer van een verkeersongeval op te nemen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-898 Marie Arena (PS) 14/3/2013
  het vrijhandelsakkoord tussen Europa en de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-899 Bert Anciaux (sp.a) 14/3/2013
  de gevaren verbonden aan de zending van een erg beperkt contingent militairen naar Mali
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-900 Louis Ide (N-VA) 14/3/2013
  de geneesmiddelen met domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-901 Bart De Nijn (N-VA) 14/3/2013
  de graafwerken in het kader van het stationsproject Mechelen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-902 Danny Pieters (N-VA) 14/3/2013
  de Staatsveiligheid en politici
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-903 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 14/3/2013
  de nieuwe omzendbrief met betrekking tot elektronisch toezicht als strafuitvoeringsmodaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-904 Guido De Padt (Open Vld) 14/3/2013
  de gebrekkige dienstverlening van de NMBS ter gelegenheid van het recente winteroffensief
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-905 Dominique Tilmans (MR) 14/3/2013
  het systeem van geregistreerde kassa's voor de horecasector
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-906 FranÁois Bellot (MR) 20/3/2013
  de minnelijke schikking in strafzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-907 Ahmed Laaouej (PS) 20/3/2013
  het verslag 2011 van de dienst van de voorafgaande beslissingen
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-908 Fabienne Winckel (PS) 20/3/2013
  een website die diensten aan werkzoekenden aanbiedt
  minister van Werk
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-909 Hassan Bousetta (PS) 20/3/2013
  het wapenembargo tegen SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-910 Bert Anciaux (sp.a) 20/3/2013
  de plannen om het aantal ambtenaren te verminderen
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-911 Ludo Sannen (sp.a) 20/3/2013
  het bijna elektriciteitstekort van 17 januari 2013
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-912 Zakia Khattabi (Ecolo) 21/3/2013
  de Belgische bijdrage aan de financiering van UN Women
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-913 Freya Piryns (Groen) 21/3/2013
  de mogelijke afbouw van het budget voor voedselhulp door Europa
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-914 Elke Sleurs (N-VA) 21/3/2013
  het tekort aan spoedartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-915 Sabine Vermeulen (N-VA) 21/3/2013
  de Wereldwaterdag
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-916 Dominique Tilmans (MR) 21/3/2013
  het tekort aan politie op het platteland
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-917 Louis Ide (N-VA) 21/3/2013
  de niet-conventionele therapieŽn
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-918 Rik Daems (Open Vld) 21/3/2013
  de gevolgen voor de Belgische spaarder van de Europese aanpak van de Cyprus crisis
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-919 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 21/3/2013
  het verhoogd terreuralarm
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-920 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 21/3/2013
  de "Belgische" jihadi's die in SyriŽ strijden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-921 Dalila Douifi (sp.a) 21/3/2013
  het wapenembargo tegen SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
 
Herkwalificatie van :
5-922 Gťrard Deprez (MR) 27/3/2013
  de stijging met 40 % van het aantal loonbeslagen tussen 2008 en 2012
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-923 Mieke Vogels (Groen) 28/3/2013
  de betaalbaarheid van de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-924 Benoit Hellings (Ecolo) 28/3/2013
  de uitkomst van de onderhandelingen over het eerste internationaal verdrag inzake wapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-925 Wilfried Vandaele (N-VA) 28/3/2013
  de herschatting van het kadastraal inkomen
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-926 Frank Boogaerts (N-VA) 28/3/2013
  de benoemingen van gerechtsdeurwaarders
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-927 Elke Sleurs (N-VA) 28/3/2013
  het vervallen van de wilsverklaringen euthanasie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-928 Jacques Brotchi (MR) 28/3/2013
  de toename van antisemitisme in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-929 Willy Demeyer (PS) 28/3/2013
  het steunplan voor de gassector
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-930 Olga Zrihen (PS) 28/3/2013
  de definitieve sluiting van de Duferco-site in La LouviŤre
  minister van Werk
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-931 Fabienne Winckel (PS) 28/3/2013
  het volledige beslag op het leefloon
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-932 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 28/3/2013
  het talmen van Justitie in het dossier van een Brusselse terrorist
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-933 Rik Daems (Open Vld) 28/3/2013
  de invoering van de nieuwe kassa's in de horecasector
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-934 Johan Verstreken (CD&V) 28/3/2013
  de controle van de Russische autoriteiten op verschillende organisaties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-935 Patrick De Groote (N-VA) 28/3/2013
  de Russische houding ten aanzien van buitenlandse ngo's die zich met mensenrechten bezighouden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
 
Herkwalificatie van :
5-936 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 17/4/2013
  de arrestatie van een radicale moslim
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-937 Vanessa Matz (cdH) 17/4/2013
  de plaatsing van een snelheidsbegrenzer op lijn 42
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-938 Fatiha SaÔdi (PS) 17/4/2013
  het inzetten van privťdetectives door bedrijven in het kader van het aanwerven of het ontslaan van personeel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Werk
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-939 Marie Arena (PS) 17/4/2013
  de expertengroep die zich over de toekomst van de pensioenen zal buigen
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-940 Ahmed Laaouej (PS) 17/4/2013
  het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de inkomstenbelastingen betreffende het stelsel van de definitief belaste inkomsten voor de vennootschapsbelasting
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-941 Bert Anciaux (sp.a) 18/4/2013
  het wapenembargo tegen SyriŽ en de politieke houding ten opzichte van het Syrische conflict
  eerste minister
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-942 Ludo Sannen (sp.a) 18/4/2013
  het risico van sparen en de invoering van de bankenunie
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-943 Louis Ide (N-VA) 18/4/2013
  de internering
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-944 Sabine Vermeulen (N-VA) 18/4/2013
  de etikettering van de producten uit de door IsraŽl bezette gebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-945 Karl Vanlouwe (N-VA) 18/4/2013
  de Hoge Raad voor de Justitie
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-946 Christine Defraigne (MR) 18/4/2013
  het gebruik van valse documenten om sociale uitkeringen te bekomen
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-947 Cťcile Thibaut (Ecolo) 18/4/2013
  de steun aan het gecombineerd en verspreid vervoer per spoor
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-948 FranÁois Bellot (MR) 18/4/2013
  de stijging van het aantal aanvragen van fiscale regularisatie
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-949 Nele Lijnen (Open Vld) 18/4/2013
  de nepwerklozen en de nepinvaliden
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-950 Rik Daems (Open Vld) 18/4/2013
  de Tobintaks
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-951 Marie Arena (PS) 24/4/2013
  het onderhandelingsmandaat inzake de vrijhandel met de Verenigde Staten en de culturele uitzondering
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-952 Olga Zrihen (PS) 24/4/2013
  de nieuwe wet op de pers en de persvrijheid in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-953 Fabienne Winckel (PS) 24/4/2013
  de ongevraagde commerciŽle en publicitaire oproepen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-954 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 25/4/2013
  de binnenscheepvaart
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-955 Elke Sleurs (N-VA) 25/4/2013
  de terugbetaling en de vergoeding van gedupeerde sociaal verzekerden
  eerste minister
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-956 Frank Boogaerts (N-VA) 25/4/2013
  de werking van de douane
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-957 Karl Vanlouwe (N-VA) 25/4/2013
  de cyberstrategie en de rol van Fedict
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-958 Christine Defraigne (MR) 25/4/2013
  het overlijden van drie oud-patiŽnten van Tadam
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-959 Jacques Brotchi (MR) 25/4/2013
  de resultaatsgebonden bezoldiging van de Franse artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-960 Freya Piryns (Groen) 25/4/2013
  het jaarrapport van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-961 Benoit Hellings (Ecolo) 25/4/2013
  de politieke impact van de foutieve economische studies van Reinhart en Rogoff over het verband tussen overheidsschuld en groei
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-962 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 25/4/2013
  de beveiliging van religieuze leiders en de vrijwaring van de vrije meningsuiting
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-963 Nele Lijnen (Open Vld) 25/4/2013
  het eenheidsstatuut en mogelijke preventieve ontslagen
  minister van Werk
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-964 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 25/4/2013
  de vogelgriep A(H7N9)
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-965 Willy Demeyer (PS) 30/4/2013
  de toekomst van de Diensten voor de Omkadering van de alternatieve gerechtelijke maatregelen
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-966 Olga Zrihen (PS) 30/4/2013
  de Hongaarse Grondwet
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-967 Christine Defraigne (MR) 2/5/2013
  het misbruik van beroepsprocedures
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-968 Sabine Vermeulen (N-VA) 2/5/2013
  de inperking van de persvrijheid in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-969 Bert Anciaux (sp.a) 2/5/2013
  de terugbetaling van peperdure, uitzonderlijke maar levensnoodzakelijke medicijnen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-970 Wilfried Vandaele (N-VA) 2/5/2013
  de Fyra en de treinverbinding Brussel-Amsterdam
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-971 Freya Piryns (Groen) 2/5/2013
  het drugsbeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-972 Zakia Khattabi (Ecolo) 2/5/2013
  het recht op emotie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-973 Huub Broers (N-VA) 2/5/2013
  het achterblijven van het cijfermateriaal teneinde de staatshervorming te kunnen afronden
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-974 Richard Miller (MR) 2/5/2013
  de controle over de verkoop van militaire uitrusting door het leger
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-975 Martine Taelman (Open Vld) 2/5/2013
  de legal highs
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-976 Nele Lijnen (Open Vld) 2/5/2013
  het herbicide glyfosaat
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-977 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 2/5/2013
  de stopzetting van de terugbetaling van een levensreddend medicijn
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-978 Marie Arena (PS) 15/5/2013
  de belastingontduiking in de ontginningsindustrie in Afrika en in het bijzonder in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-979 Ahmed Laaouej (PS) 15/5/2013
  het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van BelgiŽ voor bankrekeningen en contracten
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-980 Olga Zrihen (PS) 15/5/2013
  de vermindering van de financiŽle steun aan het Europees programma voor voedselhulp aan de minstbedeelden
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-981 Gťrard Deprez (MR) 15/5/2013
  de seponering van bijna ťťn op twee groepsverkrachtingszaken tussen 2009 en 2011
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
 
Herkwalificatie van :
5-982 Vanessa Matz (cdH) 15/5/2013
  de opheffing van het bankgeheim binnen de Europese Unie
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-983 Bert Anciaux (sp.a) 15/5/2013
  een mogelijk pervers effect van een verhoging van het vakantiegeld voor sommige gepensioneerden
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-984 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 15/5/2013
  de lacunes in het Belgisch asielbeleid voor holebi's
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-985 Sabine Vermeulen (N-VA) 16/5/2013
  Somaliland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-986 Lieve Maes (N-VA) 16/5/2013
  de achterstallige kredieten van particulieren
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-987 Helga Stevens (N-VA) 16/5/2013
  het opleggen van een dwangsom wegens het gebrek aan behandeling voor een geÔnterneerde
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-988 Johan Verstreken (CD&V) 16/5/2013
  de rechten van de oppositie in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-989 Guido De Padt (Open Vld) 16/5/2013
  de treinramp in Wetteren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-990 Richard Miller (MR) 16/5/2013
  de asbestslachtoffers in de buurt van Harmignies
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-991 Benoit Hellings (Ecolo) 16/5/2013
  de omzetting van richtlijn 2011/85/EU tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-992 Filip Dewinter (Vlaams Belang) 16/5/2013
  de sociale fraude in de bouwsector
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  minister van Werk
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-993 Jurgen Ceder (Onafhankelijke) 21/5/2013
  de versoepeling van het olie-embargo tegen SyriŽ en de potentiŽle voordelen voor Al-Nusra en andere jihadistische groepen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-994 Ahmed Laaouej (PS) 23/5/2013
  het Panamagate
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-995 Fatiha SaÔdi (PS) 23/5/2013
  de geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart van personen die ouder zijn dan 75 jaar
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)