Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Yoeri Vastersavendts

4 resultaten

4-1092 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 11/2/2010
  de vorderingen inzake een ge´ntegreerde mobiliteitsstrategie
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1124 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 4/3/2010
  de toepassing van het artikel 216quater van het Wetboek voor Strafvordering
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1155 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 18/3/2010
  de verplichte bijstand van een advocaat tijdens een verhoor
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1205 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 22/4/2010
  een ge´ntegreerd mobiliteitsbeleid
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  dossier afgesloten