Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010

4-1 Anne-Marie Lizin (PS) 23/10/2007
  de onderhandelingen betreffende het statuut van Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-2 Josy Dubiť (Ecolo) 23/10/2007
  het gewelddadige optreden van Turkse ultranationalisten in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/10/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-3 Berni Collas (MR) 23/10/2007
  de uitvoering van de wet betreffende de civiele veiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag onontvankelijk
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-35
4-4 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 24/10/2007
  de spanningen tussen Turkije en Koerdistan
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/10/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-5 Margriet Hermans (Open Vld) 24/10/2007
  de terugbetaling van bariatrische ingrepen bij een BMI van 40
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 8/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-6 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 24/10/2007
  zijn reis naar Afrika met een legervliegtuig en de gevolgen daarvan voor onze soldaten in Afghanistan
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 8/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-7 Lieve Van Ermen (LDD) 24/10/2007
  de aangekondigde treinstaking
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag onontvankelijk
4-8 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 24/10/2007
  de advertentie van 'The Sensi Seed bank' in het ĎInflight Magazineí van Brussels Airlines
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-31
4-9 Dirk Claes (CD&V N-VA) 24/10/2007
  het opstellen van het nationaal veiligheidsplan
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-35
4-10 Dirk Claes (CD&V N-VA) 24/10/2007
  de storingen op het communicatiesysteem ASTRID
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/10/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-11 Freya Piryns (Groen!) 24/10/2007
  de huidige problematiek van het departement Defensie
  Eerste minister
  vraag onontvankelijk
4-12 Georges Dallemagne (cdH) 24/10/2007
  het verdrag houdende verbod op submunitiewapens
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/10/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-13 Martine Taelman (Open Vld) 5/11/2007
  de beveiliging van gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 8/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-14 Philippe Mahoux (PS) 7/11/2007
  de gevolgen die gegeven dienen te worden aan het verslag van het universiteitenconsortium betreffende het elektronisch stemmen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-482
4-15 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 7/11/2007
  het gratis voetbalabonnement voor rechters
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 8/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-16 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 7/11/2007
  het hinderen van artsen bij de uitoefening van hun beroep
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 8/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-17 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 7/11/2007
  de brandstofprijzen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 8/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-18 Freya Piryns (Groen!) 7/11/2007
  het lot van vluchtelingen in Griekenland
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-79
4-19 Filip Anthuenis (Open Vld) 7/11/2007
  artikelen in de Vreemdelingenwet die verwijzen naar bijzondere maatregelen opgenomen in ďInternationale VerdragenĒ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-57
4-20 Philippe Mahoux (PS) 20/11/2007
  het gevangenzitten van minderjarige kinderen in gesloten centra
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-21 Berni Collas (MR) 20/11/2007
  de gelijktijdige tussenkomst van twee brandweerkorpsen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-22 Margriet Hermans (Open Vld) 20/11/2007
  de situatie en de groepsverkrachtingen in het oosten van Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-23 Marie-HťlŤne Crombť-Berton (MR) 21/11/2007
  de politieke situatie in Libanon
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-24 Philippe Mahoux (PS) 21/11/2007
  de toegang van ontwikkelingslanden tot generische geneesmiddelen
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-25 Martine Taelman (Open Vld) 21/11/2007
  de overplaatsing van zeven onderzoeksrechters in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-26 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 21/11/2007
  de vrijwilligers van de civiele bescherming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-27 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 21/11/2007
  de terroristenlijsten en de mogelijke schending van de mensenrechten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-28 Freya Piryns (Groen!) 21/11/2007
  de erkenning van de centra voor morele dienstverlening
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-29 Filip Anthuenis (Open Vld) 26/11/2007
  de blijvende toepasbaarheid van gemeentelijke administratieve sancties op overlast op het gebied van openbare reinheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-30 Olga Zrihen (PS) 27/11/2007
  niet-begeleide minderjarigen in luchthavens
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-31 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 28/11/2007
  de Europese richtlijn over de informatie en consultatie van werknemers in kmoís
  minister van Werk
  beantwoord op 29/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-32 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 28/11/2007
  de ondertekening van het zogenaamde Hervormingsverdrag van de Europese Unie door BelgiŽ
  Eerste minister
  beantwoord op 29/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-33 Georges Dallemagne (cdH) 28/11/2007
  de wijze waarop de stijgende levensduurte in BelgiŽ wordt gemeten
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 29/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-34 Martine Taelman (Open Vld) 28/11/2007
  de opleiding van treinbestuurders
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 29/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-35 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/11/2007
  schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-20
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-21
4-36 Anne-Marie Lizin (PS) 4/12/2007
  de rechtspositie van Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/12/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-37 Olga Zrihen (PS) 4/12/2007
  de Economische Partnerschapsakkoorden tussen de Europese Unie en de ACS-landen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/12/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-38 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 5/12/2007
  de belastingverminderingen voor passiefhuizen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 6/12/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-39 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 5/12/2007
  het Belgisch standpunt over de voorstellen van de Europese Commissie in verband met de ontvlechting van de energiemarkten
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 6/12/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-40 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 5/12/2007
  seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de Belgische ontwikkelingssamenwerking en verkrachtingen als oorlogswapen in Oost-Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Middenstand en Landbouw, belast met Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 13/12/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-41 Dirk Claes (CD&V N-VA) 5/12/2007
  de geldafname bij banken
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 6/12/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-42 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 5/12/2007
  de evaluatie van de paramedische interventieteams
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 6/12/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-43 Freya Piryns (Groen!) 5/12/2007
  het Verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap
  minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/12/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-44 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 5/12/2007
  de opstart van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 6/12/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-45 Nele Lijnen (Open Vld) 7/12/2007
  de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap die vakantiewerk doen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/12/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-46 Margriet Hermans (Open Vld) 10/12/2007
  de werkdruk van studenten geneeskunde en verpleegkunde op stage
  minister van Werk
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 13/12/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-47 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 11/12/2007
  mogelijke sociale fraude in het Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel
  minister van Werk
  beantwoord op 13/12/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-48 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 11/12/2007
  het risico van cholesterolverlagende voedingsmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 13/12/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-49 Freya Piryns (Groen!) 12/12/2007
  het voorkomen van dodehoekongevallen
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 13/12/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-50 JoŽlle Kapompolť (PS) 12/12/2007
  de EU-Afrika-top van december 2007
  Eerste minister
  vraag ingetrokken
4-51 Anne-Marie Lizin (PS) 12/12/2007
  de verlening van de vluchtelingenstatus wegens vervolging op grond van geslacht
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/12/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-52 Georges Dallemagne (cdH) 12/12/2007
  de bezoldiging van publieke mandatarissen via een vennootschap
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 13/12/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-53 Josy Dubiť (Ecolo) 12/12/2007
  het feit dat op de Europees-Afrikaanse top in Lissabon geen EPA's zijn gesloten
  minister van Middenstand en Landbouw, belast met Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-54 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 12/12/2007
  verkrachtingen als oorlogswapen in Oost-Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-55 Philippe Mahoux (PS) 13/12/2007
  arbeidsgeneeskunde
  minister van Werk
  beantwoord op 13/12/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-56 FranÁois Roelants du Vivier (MR) 13/12/2007
  de situatie in Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-57 Berni Collas (MR) 13/12/2007
  de schietoefeningen van de firma MECAR in het kamp van Elsenborn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 13/12/2007 (handelingen nog niet gepubliceerd)
4-58 Filip Anthuenis (Open Vld) 18/12/2007
  de nakende inwerkingtreding van Schengen 2
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-59 Olga Zrihen (PS) 18/12/2007
  het vaccin tegen baarmoederhalskanker
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-119
4-60 Sfia Bouarfa (PS) 19/12/2007
  de Dienst voor Alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-118
4-61 Georges Dallemagne (cdH) 19/12/2007
  de bezoldiging van publieke mandatarissen via een vennootschap
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  dossier afgesloten
  Ook gesteld aan : mondelinge vraag 4-73
4-62 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 19/12/2007
  het stopzetten van de verhoogde terugbetaling voor anticonceptie aan jongeren
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 4-81
4-63 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 19/12/2007
  de eenzijdige premieverhogingen van verzekeraars
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag ingetrokken
4-64 Freya Piryns (Groen!) 19/12/2007
  het onderzoek in het kader van de notionele interestaftrek
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-65 Michel Delacroix (FN) 8/1/2008
  de mogelijkheid om genaturaliseerde Belgen van hun nationaliteit vervallen te verklaren
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-66 Jean-Paul Procureur (cdH) 9/1/2008
  de problematiek betreffende ontvoeringen door de ouders
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-67 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 9/1/2008
  het sociaal stookoliefonds
  Eerste minister
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  minister van Klimaat en Energie
  vraag ingetrokken
4-68 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 9/1/2008
  de verkoop van pantservoertuigen aan Libanon
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-69 Alain Destexhe (MR) 9/1/2008
  het beheer van de terroristische dreiging in BelgiŽ
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-70 Christine Defraigne (MR) 9/1/2008
  de oprichting van een vrijwillige legerdienst
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-71 Anne-Marie Lizin (PS) 10/1/2008
  de rol van ons land in Afghanistan
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-72 Margriet Hermans (Open Vld) 10/1/2008
  schuldkwijtschelding in ruil voor het behoud van oerwoud
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-73 Georges Dallemagne (cdH) 10/1/2008
  de bezoldiging van publieke mandatarissen via een vennootschap
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Ook gesteld aan : mondelinge vraag 4-61
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-125
4-74 Helga Stevens (CD&V N-VA) 10/1/2008
  de wachtlijsten in de jeugdpsychiatrie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-75 Dirk Claes (CD&V N-VA) 10/1/2008
  de terreurdreiging in ons land
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-76 Olga Zrihen (PS) 10/1/2008
  de procedure van nationaliteitsverklaring
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-77 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 10/1/2008
  de voorstellen van de eerste minister omtrent de hervorming van de Senaat
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-78 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 10/1/2008
  het generatiepact
  minister van Werk
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-79 Vera Dua (Groen!) 10/1/2008
  het gebrek aan opvang in de jeugdpsychiatrie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-80 Isabelle Durant (Ecolo) 10/1/2008
  de Europese doelstellingen inzake CO2-reductie en de productie van hernieuwbare energie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-81 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 10/1/2008
  het stopzetten van de verhoogde terugbetaling voor anticonceptie aan jongeren"
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 4-62
4-82 Paul Wille (Open Vld) 15/1/2008
  de definiŽring van het 'wetenschappelijk en economisch potentieel'
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-83 Margriet Hermans (Open Vld) 16/1/2008
  recente kritische rapporten over biobrandstoffen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-84 JoŽlle Kapompolť (PS) 16/1/2008
  het misbruik van het milieuargument door de autoconstructeurs
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-85 Christine Defraigne (MR) 17/1/2008
  het beheer van de terroristische dreiging in BelgiŽ
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-86 Alain Courtois (MR) 17/1/2008
  de concrete uitvoering van gevangenisstraffen
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-87 Freya Piryns (Groen!) 17/1/2008
  vluchtelingen uit Bhutan
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-88 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 17/1/2008
  de dienstverlening van de NMBS voor personen met beperkte mobiliteit
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-89 Louis Ide (CD&V N-VA) 17/1/2008
  de informatisering van de gezondheidssector
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-90 Philippe Mahoux (PS) 17/1/2008
  de regularisatie van mensen zonder papieren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-91 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 17/1/2008
  de evolutie van de prijzen
  Eerste minister
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-92 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 17/1/2008
  het financieren van aanspreekpunten gezondheid
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-93 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 17/1/2008
  de financiering van infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-94 Freya Piryns (Groen!) 17/1/2008
  de dekking van de familiale verzekering
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-95 Carine Russo (Ecolo) 17/1/2008
  zijn voornemen om een gesloten centrum voor gezinnen met kinderen te laten bouwen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-96 Marc Verwilghen (Open Vld) 21/1/2008
  de achterstand bij de strafuitvoeringsrechtbanken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-62
4-97 Michel Delacroix (FN) 21/1/2008
  de bekendmaking door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding van de identiteit van personen die zijn veroordeeld wegens overtreding van de wet van 30 juli 1981
  Eerste minister
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-98 Nele Lijnen (Open Vld) 23/1/2008
  het systeem van de progressieve werkhervatting
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-99 Marc Verwilghen (Open Vld) 23/1/2008
  de voorwaardelijke invrijheidstelling
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-100 Philippe Mahoux (PS) 23/1/2008
  de publicatie van de zwarte lijst van ondernemingen die een activiteit uitoefenen die verband houdt met antipersoonsmijnen of submunitie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-101 JoŽlle Kapompolť (PS) 23/1/2008
  de gevolgen van de aanhangigmaking van de kwestie van eventuele afspraken over het spaarboekje bij de Raad voor de mededinging
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-102 Christine Defraigne (MR) 24/1/2008
  de overdracht van de geschillen betreffende collectieve schuldenregeling naar de arbeidsrechtbanken
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-103 FranÁois Roelants du Vivier (MR) 24/1/2008
  seksueel geweld in Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-104 Olga Zrihen (PS) 24/1/2008
  seksueel geweld als oorlogswapen in Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-105 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 24/1/2008
  de betalingsproblemen van het dagcentrum "De Sleutel"
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-106 Elke Tindemans (CD&V N-VA) 24/1/2008
  opleiding en onderwijs voor vreemdelingen zonder geldige papieren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-107 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 24/1/2008
  zijn uitspraken omtrent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-108 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/1/2008
  het rapport van het Rekenhof naar aanleiding van de uiteindelijke kostprijs van het gerechtsgebouw in Gent
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-66
4-109 Josy Dubiť (Ecolo) 24/1/2008
  de onthullingen van het Comitť I betreffende de zaak KimyongŁr
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-110 Lieve Van Ermen (LDD) 24/1/2008
  orgaandonatie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-111 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 24/1/2008
  genitale verminkingen in Oost-Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-112 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 24/1/2008
  de federale politiecel FAST
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-113 Georges Dallemagne (cdH) 24/1/2008
  de aanwezigheid van kerncapaciteit op de basis van Kleine Brogel
  Eerste minister
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-114 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 24/1/2008
  de aanwezigheid van kernwapens op het grondgebied
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-115 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 24/1/2008
  nucleaire capaciteit in ons land
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
4-116 Freya Piryns (Groen!) 24/1/2008
  de betalingsproblemen van het dagcentrum "De Sleutel"
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-117 Jean-Paul Procureur (cdH) 30/1/2008
  de overmaat aan werk en de opvolging van overtredingen door de politierechtbanken
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-118 Martine Taelman (Open Vld) 30/1/2008
  de kansspelwetgeving
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-63
4-119 FranÁois Roelants du Vivier (MR) 31/1/2008
  het statuut van het Instituut Pasteur
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-120 Christine Defraigne (MR) 31/1/2008
  de te lage bedragen die de gasleveranciers aanrekenen voor het jaar 2007
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-121 Nele Lijnen (Open Vld) 31/1/2008
  identiteitsfraude in het kader van rijexamens
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-122 Filip Anthuenis (Open Vld) 31/1/2008
  de beslissing niet langer de mogelijkheid te laten om voor een jongen of meisje te kiezen in het kader van een adoptie
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-123 Helga Stevens (CD&V N-VA) 31/1/2008
  de moeilijkheden die chronisch zieken en personen met een handicap ondervinden om een schuldsaldoverzekering af te sluiten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-124 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 31/1/2008
  het voorstel om knelpuntberoepen open te stellen voor illegalen
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-125 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 31/1/2008
  de SIS-kaartfraude
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-126 Josy Dubiť (Ecolo) 31/1/2008
  de onderscheppingsprocedure van verdachte luchtvaartuigen
  Eerste minister
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-127 Olga Zrihen (PS) 31/1/2008
  de evolutie van het aandeel in het bbp van inkomsten uit respectievelijk kapitaal en arbeid en de wijze waarop daarmee rekening wordt gehouden in de politieke besluitvorming
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-128 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 31/1/2008
  de escalatie van het geweld in Kenia
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-129 Freya Piryns (Groen!) 31/1/2008
  de toegang tot de bestanden van de DIV door privťbedrijven
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-130 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 31/1/2008
  de terrorismedreiging en de maatregelen in dit kader
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-131 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 5/2/2008
  de non-proliferatie van nucleaire wapens
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-132 Jacques Brotchi (MR) 13/2/2008
  het tekort aan artsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-133 Sfia Bouarfa (PS) 13/2/2008
  economische migratie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-134 Christine Defraigne (MR) 14/2/2008
  het arrest van de rechtbank van Antwerpen betreffende de zaak KimyongŁr
  minister van Justitie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-135 JoŽlle Kapompolť (PS) 14/2/2008
  het koppelen van de notionele interestaftrek aan garanties inzake werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-136 Louis Ide (CD&V N-VA) 14/2/2008
  het verbod op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-137 Wouter Beke (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de diefstallen op bouwwerven
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-138 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 14/2/2008
  het tekort aan en het werven van eiceldonoren
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-139 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/2/2008
  het invoeren van strengere regels voor advocatenopdrachten van de overheid
  Eerste minister
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-140 Francis Delpťrťe (cdH) 14/2/2008
 
  Eerste minister
  vraag ingetrokken
4-141 Isabelle Durant (Ecolo) 14/2/2008
  de versoepeling van het wapenembargo tegen de DRC
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-142 Vera Dua (Groen!) 14/2/2008
  het terugschroeven van de duurzaamheidstoets bij regeringsbeslissingen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-143 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 14/2/2008
  de werving van eiceldonoren bij Leuvense studentes door de vruchtbaarheidskliniek LIFE
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-144 Andrť Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) 14/2/2008
  zijn aankondigingen met betrekking tot de supertrucks
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-145 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 14/2/2008
  het vervolgbeleid in het kader van vrouwenbesnijdenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-146 Anne Delvaux (cdH) 14/2/2008
  de werving van studentes voor betaalde eiceldonatie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-147 Philippe Monfils (MR) 20/2/2008
  de beslissing om een einde te maken aan de steun van Defensie aan projecten betreffende de gedachtenisplicht
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-148 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 21/2/2008
  de evolutie van de prijzen
  Eerste minister
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-149 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 21/2/2008
  het Instituut voor gerechtelijke opleiding
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-150 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 21/2/2008
  de onafhankelijkheid van Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-151 Lieve Van Ermen (LDD) 21/2/2008
  roetfilters
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-152 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 21/2/2008
  de opleidingen georganiseerd door het nieuwe Instituut voor gerechtelijke opleiding
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-153 Christiane Vienne (PS) 21/2/2008
  de activering van de werklozen
  minister van Werk
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-154 JoŽlle Kapompolť (PS) 21/2/2008
  de mogelijkheid voor de NMBS om een deel van haar elektriciteit op duurzame wijze te produceren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-155 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 21/2/2008
  belastingfraude via de Liechtensteinse bank LGT
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-156 Marie-HťlŤne Crombť-Berton (MR) 21/2/2008
  de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de gevolgen daarvan voor onze landbouw
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-157 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 21/2/2008
  de Paperless douaneafhandeling
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-158 Isabelle Durant (Ecolo) 21/2/2008
  roetfilters
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-159 Vera Dua (Groen!) 21/2/2008
  het overmatig gebruik van Rilatine door kinderen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-160 Margriet Hermans (Open Vld) 21/2/2008
  gewelddaden en aanrandingen in de asielcentra
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-161 Marc Elsen (cdH) 21/2/2008
  jonge informanten voor de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-162 Philippe Monfils (MR) 27/2/2008
  de resultaten van een Britse enquÍte naar de effecten van antidepressiva
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-163 Anne-Marie Lizin (PS) 28/2/2008
  de mogelijke fusie tussen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-164 Olga Zrihen (PS) 28/2/2008
  de deelname van een Belgisch contingent aan de door de Europese Unie geleide troepenmacht (EUFOR) in Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-165 Francis Delpťrťe (cdH) 28/2/2008
  de organisatie en werking van de Moslimexecutieve van BelgiŽ
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-166 Martine Taelman (Open Vld) 28/2/2008
  de overbevolking in gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-167 Helga Stevens (CD&V N-VA) 28/2/2008
  de financiŽle steun aan Bulgarije in het kader van de weeshuizenproblematiek
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-168 Dirk Claes (CD&V N-VA) 28/2/2008
  de wegenpolitie in Brabant
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-169 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 28/2/2008
  de gegroepeerde bestellingen van stookolie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-170 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 28/2/2008
  de belastingaftrek voor energiebesparende investeringen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-171 Josy Dubiť (Ecolo) 28/2/2008
  de gevolgen in BelgiŽ van de belastingfraude in Liechtenstein
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-172 Freya Piryns (Groen!) 28/2/2008
  verkeerscontroles
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-173 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 28/2/2008
  het gebrek aan opvangcapaciteit in de jeugdinstellingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-174 Lieve Van Ermen (LDD) 28/2/2008
  alcoholcontroles
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-175 Jean-Paul Procureur (cdH) 28/2/2008
  de overbevolking in gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-146
4-176 Marie-HťlŤne Crombť-Berton (MR) 5/3/2008
  de situatie aan de grens van Colombia met Ecuador en de gevolgen hiervan voor het lot van Ingrid Betancourt
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-177 Paul Wille (Open Vld) 6/3/2008
  jeugdbendes
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-178 Louis Ide (CD&V N-VA) 6/3/2008
  het aantal uitgevoerde keizersneden
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-480
4-179 Christiane Vienne (PS) 6/3/2008
  het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-481
Verwijzing naar een latere vraag : mondelinge vraag 4-208
4-180 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 6/3/2008
  de naleving taalwetten inzake uitschrijven en inning van boetes
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-181 Georges Dallemagne (cdH) 6/3/2008
  de opvolging van de zaak Belliraj
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-182 Lieve Van Ermen (LDD) 6/3/2008
  fraude in het kader van de sociale zekerheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-183 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 6/3/2008
  de coŲrdinatie van de NAVO-troepen in Afghanistan
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-184 Christine Defraigne (MR) 6/3/2008
  de rol van de militaire inlichtingendienst in de zaak Belliraj
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-185 Freya Piryns (Groen!) 6/3/2008
  het opsluiten van kinderen zonder papieren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-186 Filip Anthuenis (Open Vld) 6/3/2008
  de financiering en statistieken van het REAB-programma en de reÔntegratiefondsen
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-187 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 6/3/2008
  drugshandel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-188 Josy Dubiť (Ecolo) 6/3/2008
  de toenemende militaire spanning tussen Colombia en de buurlanden
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-189 Christophe Collignon (PS) 6/3/2008
  het project betreffende alarm per SMS ontwikkeld door de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-190 Marc Verwilghen (Open Vld) 11/3/2008
  de ombudsdienst voor energie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-191 Alain Destexhe (MR) 11/3/2008
  de onbetaalde facturen van de federale diensten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-194 Richard Fournaux (MR) 12/3/2008
  de spoorlijn tussen Dinant en Brussel
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-195 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 13/3/2008
  de terugkeer van asielzoekers en illegalen naar de Democratische Republiek Congo
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-196 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 13/3/2008
  het verminderen van de budgetten voor de indirecte ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-197 Olga Zrihen (PS) 13/3/2008
  de verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking en de voor de ngo's ongunstige verdeling ervan
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-198 Jacques Brotchi (MR) 13/3/2008
  het visum van de vzw Mdeon
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-199 Georges Dallemagne (cdH) 13/3/2008
  de financiŽle middelen voor de indirecte ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-200 Anne-Marie Lizin (PS) 13/3/2008
  het proces tot erkenning van het boeddhisme in BelgiŽ
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-201 Freya Piryns (Groen!) 13/3/2008
  het budget voor Ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-202 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 13/3/2008
  zijn voorstellen omtrent de nachtvluchten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-203 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 13/3/2008
  het rapport van het Comitť tegen rassendiscriminatie
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-204 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 13/3/2008
  de parlementaire vrijheid inzake ethische kwesties
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-205 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 13/3/2008
  het budget voor Ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-206 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 8/4/2008
  de onduidelijke regelgeving aangaande praalwagens
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-207 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 8/4/2008
  prijsaanduidingen en betalingsmethodes bij fitnesscentra
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-208 Christiane Vienne (PS) 8/4/2008
  het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwijzing naar een vorige vraag : mondelinge vraag 4-179
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 4-481
4-209 Richard Fournaux (MR) 8/4/2008
  de eisen van het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-210 Sfia Bouarfa (PS) 9/4/2008
  de studie van Belgische criminologen betreffende "De rol van politie en justitie in de aanpak van discriminatie"
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-211 Christine Defraigne (MR) 9/4/2008
  de mensenrechten in Tibet en de regeringsvertegenwoordiging op de Olympische Spelen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-212 Margriet Hermans (Open Vld) 9/4/2008
  de bescherming van de slachtoffers van de genocide in Rwanda
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-213 Olga Zrihen (PS) 10/4/2008
  de financiŽle hulp die BelgiŽ toekent in het kader van de problematiek van het seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-214 Helga Stevens (CD&V N-VA) 10/4/2008
  de toegankelijkheid van treinen voor personen met een handicap
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-215 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 10/4/2008
  de arrestaties van Koerden in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-216 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 10/4/2008
  de financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-217 Bart Martens (SP.A-SPIRIT) 10/4/2008
  de investeringen in nieuwe productiecapaciteit van elektriciteit in BelgiŽ
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-218 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 10/4/2008
  de containerscanners bij de Administratie der Douane en Accijnzen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-219 Isabelle Durant (Ecolo) 10/4/2008
  de beheerscontracten van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-220 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 10/4/2008
  de mensenrechten in Tibet
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-221 Vera Dua (Groen!) 10/4/2008
  het stijgende remgeld voor medische kosten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-222 Lieve Van Ermen (LDD) 10/4/2008
  misdrijven inzake voedselveiligheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-223 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 15/4/2008
  het statuut van huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-224 Jacques Brotchi (MR) 16/4/2008
  de 434 geneesheren die uit het buitenland zijn gekomen in 2007
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-225 Martine Taelman (Open Vld) 16/4/2008
  het bouwen van nieuwe gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-226 Marc Elsen (cdH) 17/4/2008
  het onthaal van kinderen en jongeren in psychiatrische diensten in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-227 Olga Zrihen (PS) 17/4/2008
  de hervorming van de civiele veiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-228 JoŽlle Kapompolť (PS) 17/4/2008
  de invoering van een progressiviteitsmechanisme bij de berekening van de index
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-229 Marie-HťlŤne Crombť-Berton (MR) 17/4/2008
  de politieke situatie in Libanon
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-230 Dirk Claes (CD&V N-VA) 17/4/2008
  het statuut van huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-231 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 17/4/2008
  het misbruik van biometrische gegevens
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-232 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 17/4/2008
  het onderscheid betreffende verzekeringsdekking tussen contractueel en statutair personeel van de FOD Buitenlandse Zaken
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-233 Freya Piryns (Groen!) 17/4/2008
  het opsluiten van kinderen in gesloten centra
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-234 Yves Buysse (Vlaams Belang) 17/4/2008
  de personeelsbezetting in de afdeling verhoogde veiligheid van de Brugse gevangenis
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-235 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 17/4/2008
  het stijgende aantal jongeren met psychische problemen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-236 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de vermeende commerciŽle activiteiten van prins Laurent
  eerste minister
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-224
4-237 Jacques Brotchi (MR) 23/4/2008
  ademhalingskinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-262
4-238 Lieve Van Ermen (LDD) 23/4/2008
  de problemen omtrent warmtekrachtkoppelingscentrales in de tuinbouwbedrijven
  minister van Klimaat en Energie
  vraag ingetrokken
4-239 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 23/4/2008
  de beslissing van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie om dossiers die uitgaan van klagers van het Vlaams Belang niet te behandelen
  eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-240 Jean-Paul Procureur (cdH) 23/4/2008
  de vermindering van het aantal leden van de Cel Waals-Brabant
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-260
4-241 Christophe Collignon (PS) 23/4/2008
  gratis parkeren bij de NMBS voor de pendelaars
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-242 Anne-Marie Lizin (PS) 23/4/2008
  de particuliere en militaire beveiligingsbedrijven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-243 Martine Taelman (Open Vld) 24/4/2008
  niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-244 Vanessa Matz (cdH) 24/4/2008
  het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot uitvoering van de de wet betreffende civiele veiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-245 Tony Van Parys (CD&V N-VA) 24/4/2008
  de uitvoering van gevangenisstraffen tot 3 jaar
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-246 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/4/2008
  de veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor de opsluiting van illegalen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-247 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 24/4/2008
  de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
  eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-248 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 24/4/2008
  de registratie van de wilsverklaring inzake euthanasie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-249 Lieve Van Ermen (LDD) 24/4/2008
  de 'opbrengst' van economische migratie
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-250 Marie-HťlŤne Crombť-Berton (MR) 24/4/2008
  de problematiek rond de feestdag 1 mei
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-251 Philippe Monfils (MR) 24/4/2008
  de verlaging van de alcohollimiet van 0,5 naar 0,2 promille voor jonge automobilisten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-252 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 24/4/2008
  de delokalisatie van het hoofdkantoor van Chiquita
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-253 Carine Russo (Ecolo) 24/4/2008
  het opsluiten van gezinnen met kinderen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-254 Freya Piryns (Groen!) 24/4/2008
  niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-255 Marc Verwilghen (Open Vld) 28/4/2008
  het invoeren van open standaarden bij de Federale Overheidsdiensten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-256 Christine Defraigne (MR) 29/4/2008
  de betere leesbaarheid van de gas- en elektriciteitsfacturen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-257 Philippe Monfils (MR) 30/4/2008
  de kwaliteit van de diensten die door de administratie aangeboden worden aan personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-259
4-258 Marc Elsen (cdH) 30/4/2008
  de coŲrdinatie van de ontwikkelingsacties van verschillende Belgische actoren in de DRC
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-284
4-259 Lieve Van Ermen (LDD) 30/4/2008
  de versoepeling van artsenquota
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-260 Vera Dua (Groen!) 30/4/2008
  de eisen van de non-profitsector naar aanleiding van de betoging van 30 april 2008
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-261 Dominique Tilmans (MR) 30/4/2008
  het samenvoegen van de afrekeningsfacturen 2006 en 2007 van Electrabel
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-262 Christiane Vienne (PS) 30/4/2008
  het uitstel van de toepassing van het protocolakkoord betreffende het statuut van de grensarbeiders
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-263 Louis Ide (CD&V N-VA) 30/4/2008
  de deblokkering van de numerus clausus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-264 Isabelle Durant (Ecolo) 30/4/2008
  de evenementen van gisteren en van deze nacht bij de Dienst Vreemdelingenzaken en het Justitiepaleis
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-265 Philippe Mahoux (PS) 30/4/2008
  stress op het werk
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-266 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 30/4/2008
  de maatregelen van de huidige regering om de pensioenen betaalbaar te houden
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-267 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 30/4/2008
  de versoepeling van artsenquota
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-268 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 30/4/2008
  schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-269 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 30/4/2008
  de versoepeling van artsenquota
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-270 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 30/4/2008
  de huidige politieke crisis
  eerste minister
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-271 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 30/4/2008
  de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
  eerste minister
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-272 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 30/4/2008
  de acute problemen binnen de universitaire ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-273 Marc Elsen (cdH) 30/4/2008
  de opsluiting van de betogers zonder papieren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-274 Richard Fournaux (MR) 7/5/2008
  de criteria voor de selectie van carrosseriebedrijven door de verzekeringsmaatschappijen en het omzeilen van de wetgeving inzake de vrije mededinging
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-275 Dirk Claes (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de mobiliteits- en parkeerproblematiek rondom de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-276 Michel Delacroix (FN) 8/5/2008
  de verzekering tegen kleine risico's van zelfstandigen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-277 Helga Stevens (CD&V N-VA) 8/5/2008
  het gemotiveerd advies van de Europese Commissie om de wettelijke verschillen inzake hospitalisatieverzekeringen tussen ziekenfondsen en private verzekeringsmaatschappijen weg te werken
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-278 Olga Zrihen (PS) 8/5/2008
  de toekenning van het statuut van vluchteling aan slachtoffers van genitale verminking
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-279 Vanessa Matz (cdH) 8/5/2008
  de aankondiging van stakingen door het vakbondsfront van de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-280 Anne-Marie Lizin (PS) 8/5/2008
  Europol en informaticacriminaliteit waarbij kinderen worden misbruikt via internet en gsm
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-281 Lieve Van Ermen (LDD) 8/5/2008
  het nationaal kankerplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-282 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/5/2008
  de beveiliging van huisartsen op huisbezoek
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-283 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 8/5/2008
  de criteria voor regularisatie van mensen zonder papieren
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-284 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/5/2008
  het innen van parkeerretributies door parkeerbedrijven
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-285 Martine Taelman (Open Vld) 8/5/2008
  de spontane treinstaking te Charleroi
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-286 Martine Taelman (Open Vld) 8/5/2008
  dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-287 Dirk Claes (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de veiligheid van huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-293
4-288 Sfia Bouarfa (PS) 14/5/2008
  de Belgische samenwerking in Bolivia
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-289 Christine Defraigne (MR) 14/5/2008
  de hernieuwing van de identiteitskaarten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-290 Christiane Vienne (PS) 14/5/2008
  de prijs van het internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-291 Berni Collas (MR) 14/5/2008
  de hervorming van de hulpdiensten en de hulpverleningszones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-292 Margriet Hermans (Open Vld) 14/5/2008
  hulp in het kader van de aardbeving in China
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-293 Martine Taelman (Open Vld) 14/5/2008
  gelijke kansen voor holebi's
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-294 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 15/5/2008
  de private bewakingsondernemingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-295 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 15/5/2008
  het Belgische standpunt inzake de herziening van de Overeenkomst van 28 mei 1959 tussen de Wereldgezondheidsorganisatie en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-296 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 15/5/2008
  de Belgische hulpverlening na de natuurramp in Birma (Myanmar)
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-297 Dirk Claes (CD&V N-VA) 15/5/2008
  de brand in de seinkast van het station Brussel-Noord
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-298 Freya Piryns (Groen!) 15/5/2008
  het terugsturen van asielzoekers naar Griekenland
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-299 Lieve Van Ermen (LDD) 15/5/2008
  drugsgebruik en de rol van de overheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-300 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 15/5/2008
  de regularisatie van overtallige kandidaat-artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-301 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 15/5/2008
  de resultaten van de externe audit van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-302 Josy Dubiť (Ecolo) 15/5/2008
  de gevolgen van de intrekking van de exportlicentie van een munitiefabriek in Tanzania
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-303 Anne-Marie Lizin (PS) 19/5/2008
  zorgregio's
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-304 Paul Wille (Open Vld) 20/5/2008
  internetcriminaliteit via veilingen en identiteitsfraude
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-305 Marc Verwilghen (Open Vld) 21/5/2008
  de Russische Federatie als energieleverancier
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-306 Philippe Mahoux (PS) 21/5/2008
  het ontbreken van een zwarte lijst van ondernemingen die activiteiten uitoefenen die verband houden met antipersoonsmijnen en submunitie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-307 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 22/5/2008
  de strafuitvoering van in BelgiŽ veroordeelde Albanezen in AlbaniŽ
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-308 Dominique Tilmans (MR) 22/5/2008
  de afrekeningsfacturen voor meerdere jaren van Electrabel
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-309 Marie-HťlŤne Crombť-Berton (MR) 22/5/2008
  de situatie in Libanon en de Belgische aanwezigheid in dit land
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-310 Louis Ide (CD&V N-VA) 22/5/2008
  de juiste cijfers in verband met de keizersneden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-311 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 22/5/2008
  het weigeren van buitenlandse hulp aan de slachtoffers van de cycloon in Myanmar
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-312 Vanessa Matz (cdH) 22/5/2008
  de omzendbrief betreffende regularisaties
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-313 Isabelle Durant (Ecolo) 22/5/2008
  de omzendbrief betreffende regularisaties
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-314 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 22/5/2008
  de regularisatiecriteria
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-315 Vera Dua (Groen!) 22/5/2008
  de monopoliepositie van Electrabel en de doorgerekende gratis CO2 - emissierechten
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-316 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 22/5/2008
  de inspectie bij het Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-317 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 22/5/2008
  de uitspraken van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen over een recent wetsvoorstel
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-318 Margriet Hermans (Open Vld) 28/5/2008
  het uitblijven van uitvoerende bepalingen van de wet ter uitbreiding van de tax-shelterregeling naar jeugdprogramma's
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-319 Martine Taelman (Open Vld) 28/5/2008
  de homofobe maatregelen in Gambia
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-320 Marc Elsen (cdH) 28/5/2008
  de evolutie van de bilaterale betrekkingen tussen BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-321 Olga Zrihen (PS) 29/5/2008
  de crash van een Boeing 747 in Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-322 Christophe Collignon (PS) 29/5/2008
  de bouwprojecten van psychiatrische instellingen en gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-323 Lieve Van Ermen (LDD) 29/5/2008
  de weigering om een veldproef met genetisch gewijzigde populieren uit te voeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-324 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 29/5/2008
  de weigering om een veldproef met genetisch gewijzigde populieren uit te voeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-325 Helga Stevens (CD&V N-VA) 29/5/2008
  de werking van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-326 Josy Dubiť (Ecolo) 29/5/2008
  uw aanwezigheid op het festival van Cannes
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-327 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 29/5/2008
  de recente crisis in de relatie tussen BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-328 Dirk Claes (CD&V N-VA) 29/5/2008
  het globaal plan voor de horeca
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-329 Jean-Paul Procureur (cdH) 29/5/2008
  informatie betreffende kinderen die misbruikt worden door leden van NGO's
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-330 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 2/6/2008
  de ondertekening van het nieuwe Benelux-verdrag in Den Haag op 17 juni 2008
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-345
4-331 Marc Verwilghen (Open Vld) 2/6/2008
  het nieuwe Beneluxverdrag en het Beneluxparlement
  eerste minister
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-332 Richard Fournaux (MR) 2/6/2008
  het beheer van het Fonds voor de verkeersveiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-333 Nele Lijnen (Open Vld) 3/6/2008
  geluidshinder afkomstig van militaire oefenvluchten boven de Kempen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-334 Berni Collas (MR) 5/6/2008
  de ontevredenheid van de melkveehouders
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-335 Christiane Vienne (PS) 5/6/2008
  het afschaffen van de soldenperiodes
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-336 Olga Zrihen (PS) 5/6/2008
  de gronden voor een vordering tot nietigverklaring van een huwelijk
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-337 Els Van Hoof (CD&V N-VA) 5/6/2008
  het herstel in eer en rechten van veroordeelden voor seksuele delicten ten aanzien van minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-338 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 5/6/2008
  het richtinggevend advies van Caritas inzake abortus op basis van een medische afwijking van de foetus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-339 Wouter Beke (CD&V N-VA) 5/6/2008
  de ondertekening van het nieuwe Benelux-verdrag
  eerste minister
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-340 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 5/6/2008
  het Europees noodnummer 112
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-341 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 5/6/2008
  de bescherming van getuigen in verkrachtingszaken voor het Internationaal Strafhof in Den Haag en de sluiting van onze consulaten in Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-342 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 5/6/2008
  de financiering van de ngo's
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-343 Vanessa Matz (cdH) 5/6/2008
  het arrest van het Grondwettelijk Hof van 27 mei 2008 dat enkele bepalingen uit de vreemdelingenwet vernietigt
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-344 Freya Piryns (Groen!) 5/6/2008
  de omzendbrief inzake regularisatie
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-345 Josy Dubiť (Ecolo) 5/6/2008
  de veroordeling van jonge Algerijnen voor 'bekering tot het christendom'
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-346 Richard Fournaux (MR) 9/6/2008
  de beveiliging van vuurwapens en munitie in de eenheden van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-347 Anne-Marie Lizin (PS) 12/6/2008
  de tenuitvoerlegging van de wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-348 JoŽlle Kapompolť (PS) 12/6/2008
  studentenjobs
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-349 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 12/6/2008
  het schrappen van de People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI) van de lijst van terroristische organisaties van de Europese Unie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-350 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 12/6/2008
  de investeringen in ziekenhuisinfrastructuur
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-351 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 12/6/2008
  de verminderde Belgische inspanningen in de internationale strijd tegen aids
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-352 Vera Dua (Groen!) 12/6/2008
  de invoering van een btw-verlaging op bioproducten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-353 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 12/6/2008
  de regularisaties van het jaar 2000
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-354 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 12/6/2008
  de verklaringen van Waals minister Donfut in verband met het spoedprogramma voor de modernisering van de Waalse ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-355 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 12/6/2008
  de rol van GSM-operatoren in het kader van het bestelen van gebruikers
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-356 Carine Russo (Ecolo) 12/6/2008
  het akkoord betreffende de "terugkeerrichtlijn"
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-357 Richard Fournaux (MR) 12/6/2008
  parkeercontroles door privťfirma's
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-358 Anne Delvaux (cdH) 12/6/2008
  hulpmaatregelen voor melkproducenten
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-359 Dirk Claes (CD&V N-VA) 12/6/2008
  geldafname bij banken
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-360 Lieve Van Ermen (LDD) 12/6/2008
  de modernisering van de Waalse ziekenhuizen
  eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-361 Christophe Collignon (PS) 17/6/2008
  het schoolvervoer en de verplichting om schoolbussen uit te rusten met veiligheidsgordels
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-362 Sfia Bouarfa (PS) 18/6/2008
  het onthaal van buitenlandse onderzoekers
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-363 JoŽlle Kapompolť (PS) 18/6/2008
  de aanhangigmaking van de kwestie van eventuele afspraken over het spaarboekje en over de onlinespaarrekeningen bij de Raad voor de mededinging
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-364 Richard Fournaux (MR) 19/6/2008
  de beveiliging van vuurwapens en munitie in de eenheden van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-365 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 19/6/2008
  de aangekondigde omzendbrief over de regularisatie van asielzoekers
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-366 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 19/6/2008
  de besprekingen omtrent de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-367 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 19/6/2008
  de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-368 Marie-HťlŤne Crombť-Berton (MR) 19/6/2008
  de verdieping van de relaties tussen de Europese Unie en IsraŽl
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-369 Marc Elsen (cdH) 19/6/2008
  het onderzoek van de Hoge Raad voor de gezondheid inzake gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-370 Josy Dubiť (Ecolo) 19/6/2008
  de gevolgen in BelgiŽ van de verkoop van 40 miljoen liter opzettelijk vervuilde zonnebloemolie uit OekraÔne
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-371 Freya Piryns (Groen!) 19/6/2008
  het Observatorium voor de verkeersveiligheid
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-372 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 19/6/2008
  orgaantransplantatie voor Nederlanders
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-373 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 19/6/2008
  de brandstofprijzen
  eerste minister
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-374 Louis Ide (CD&V N-VA) 19/6/2008
  uiteenlopende statistische gegevens verstrekt bij schriftelijke vragen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-375 Dirk Claes (CD&V N-VA) 19/6/2008
  de beschikbaarheid van interventietroepen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-382
4-376 Alain Courtois (MR) 25/6/2008
  de herinvoering van het snelrecht
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-377 Marie-HťlŤne Crombť-Berton (MR) 25/6/2008
  de machtiging die treinbegeleiders moet worden verleend om een antiagressiespray te dragen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-378 Philippe Mahoux (PS) 26/6/2008
  het statuut van slachtoffer van mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-1119
4-379 Vanessa Matz (cdH) 26/6/2008
  de stijging van het aantal verkeersdoden
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-380 Margriet Hermans (Open Vld) 26/6/2008
  de evaluatie van de situatie in de Bulgaarse weeshuizen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-381 Lieve Van Ermen (LDD) 26/6/2008
  de overschreden quota van inplanting van pacemakers-defribillators (ICD) ten preventieve titel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-382 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 26/6/2008
  de mogelijke RSZ-fraude bij de Fondsen voor bestaanszekerheid voor de houthandel en de zagerijen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-383 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 26/6/2008
  het recent onderzoek naar het cocaÔnegebruik in ons land
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-384 Freya Piryns (Groen!) 26/6/2008
  de hongerstakers in de Begijnhofkerk te Brussel
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-385 Helga Stevens (CD&V N-VA) 26/6/2008
  de federale inspanningen om de situatie van weeskinderen en kinderen en personen met een handicap in de Bulgaarse instellingen en samenleving te verbeteren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-386 Andrť Van Nieuwkerke (sp.a+Vl.Pro) 26/6/2008
  de liberalisering van de postmarkt
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-387 Andrť Van Nieuwkerke (sp.a+Vl.Pro) 26/6/2008
  de mogelijke implicaties van het auditrapport 'Blue Ribbon Review of Nuclear Weapons Policies and Procedures' van de Amerikaanse luchtmacht
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-388 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 26/6/2008
  de inlichtingendiensten en het islamextremismeĒ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-389 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 26/6/2008
  de hongerstakers in de Begijnhofkerk
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-390 Filip Anthuenis (Open Vld) 26/6/2008
  het gebruik van de fondsen voor vrijwillige terugkeer van asielzoekers (REAB)
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-391 Richard Fournaux (MR) 2/7/2008
  de problematiek met betrekking tot cannabis
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-392 FranÁois Roelants du Vivier (MR) 2/7/2008
  de ratificatie van het Unesco-verdrag 1970
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-393 JoŽlle Kapompolť (PS) 3/7/2008
  de veiligheid van jobstudenten die via een interimkantoor werken
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-394 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de drugstesten in het verkeer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-395 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de heiligverklaring van pater Damiaan en de versterking van het imago van ons land
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-396 Christiane Vienne (PS) 3/7/2008
  de opheffing van de wet die het gezamenlijk aanbod verbiedt
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-397 Jean-Paul Procureur (cdH) 3/7/2008
  geneesmiddelen die online verkocht worden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-398 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 3/7/2008
  de evaluatie van het Verdrag van Aarhus en het behalen van de uitstootdoelstelling voorzien in de Europese richtlijn 2001/81/EC
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-399 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 3/7/2008
  dringende medische hulp aan mensen zonder papieren die een hongerstaking stopzetten
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-400 Freya Piryns (Groen!) 3/7/2008
  dodehoekongevallen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-401 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  de financiering van de niet-commerciŽle bloedbanken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-402 Isabelle Durant (Ecolo) 3/7/2008
  het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid en de noden van de verenigingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-403 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  de planning van het medisch aanbod
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-404 Nele Lijnen (Open Vld) 9/7/2008
  het beperken van studentenarbeid tot de zomermaanden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-405 Berni Collas (MR) 9/7/2008
  de activiteiten van het bedrijf MECAR op het terrein van kamp Elsenborn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-406 Olga Zrihen (PS) 9/7/2008
  het misbruik van gezag van sommige gerechtsdeurwaarders wat het minnelijk invorderen van schulden betreft
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-407 Dominique Tilmans (MR) 10/7/2008
  het beperken van studentenarbeid tot de zomermaanden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-408 Philippe Mahoux (PS) 10/7/2008
  euthanasie en de voorafgaande verklaring
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-409 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 10/7/2008
  de nieuwe aanwijzing van de leden van raad van bestuur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
  eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-410 Lieve Van Ermen (LDD) 10/7/2008
  het toenemen van de uitgaven in de ziekteverzekering
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-411 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  hoge ziekenhuisfacturen als oorzaak van armoede en de informatie aan patiŽnten betreffende de kosten voor ziekenhuisopname
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-419
4-412 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  de overdracht van gerechtelijke dossiers aan buitenlandse autoriteiten door het federaal parket
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-425
4-413 Isabelle Durant (Ecolo) 10/7/2008
  honger- en dorststakingen en de beloftes van de regering inzake regularisatie
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-414 Freya Piryns (Groen!) 10/7/2008
  het migratie- en asielbeleid
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-415 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 10/7/2008
  de hongersnood in EthiopiŽ
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-416 Anne Delvaux (cdH) 10/7/2008
  de eventuele giftigheid van bepaalde schoenenmerken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-417 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 10/7/2008
  kinderen zonder papieren
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-418 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 10/7/2008
  de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof aangaande discriminatie van kinderen uit polygamie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-419 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/10/2008
  de vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor een parkeerkaart
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-420 Christine Defraigne (MR) 22/10/2008
  de mogelijke gevaren van bepaalde producten uit de "Roze Doos" die moeders in de kraamkliniek krijgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-421 Philippe Monfils (MR) 22/10/2008
  de slechte toepassing door de plaatselijke overheden van de recente wijzigingen in de wapenwet
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-422 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 22/10/2008
  de problemen omtrent de rechtsgeldigheid van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-423 Lieve Van Ermen (LDD) 22/10/2008
  de wijziging van de terugbetalingsmodaliteiten van medicinale zuurstof
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-424 Paul Wille (Open Vld) 22/10/2008
  de Global Green New Deal
  eerste minister
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-425 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 22/10/2008
  het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien en de positie van het Nederlands
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-426 Olga Zrihen (PS) 23/10/2008
  het standpunt dat BelgiŽ zal innemen tijdens de komende onderhandelingen over een verdrag inzake wapenhandel
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-490
4-427 Philippe Mahoux (PS) 23/10/2008
  de bekrachtiging van het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-428 Helga Stevens (Onafhankelijke) 23/10/2008
  de ontoegankelijkheid van het treinverkeer voor personen met een handicap
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-429 Els Schelfhout (CD&V) 23/10/2008
  de organisatie van een conventie tegen seksuele terreur
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-430 Wouter Beke (CD&V) 23/10/2008
  de klachten inzake de reclame van financiŽle instellingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-431 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  de kernuitstap
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-432 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  het stopzetten van de subsidies voor "Marie Stopes International" door de Amerikaanse regering
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-433 Freya Piryns (Groen!) 23/10/2008
  het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-434 Josy Dubiť (Ecolo) 23/10/2008
  de voorwaarden voor het verlenen van een staatswaarborg voor verbintenissen die zijn aangegaan door de financiŽle instellingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-435 Pol Van Den Driessche (CD&V) 4/11/2008
  de afschaffing van de retributie op de vernieuwing van het rijbewijs
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-436 Dominique Tilmans (MR) 4/11/2008
  het beheer van de oproepen teneinde de dringende medische hulp te verbeteren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-437 Marie-HťlŤne Crombť-Berton (MR) 5/11/2008
  de straffen opgelegd aan personen die gewelddaden plegen op de trein
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-438 Olga Zrihen (PS) 5/11/2008
  de concurentievervalsing ten gevolge van nieuwe kredietformules in grootwarenhuizen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-439 Christiane Vienne (PS) 5/11/2008
  de reclamecampagnes van bepaalde fastfood-ketens
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-440 Vanessa Matz (cdH) 5/11/2008
  het gebruik van waarden of-aandelen voor betalingen bij een handelaar
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-441 Andrť Van Nieuwkerke (sp.a+Vl.Pro) 6/11/2008
  de huidige malaise bij de Directie van de politie van de verbindingswegen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-442 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 6/11/2008
  het zwangerschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-443 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 6/11/2008
  de opvolging van de strafuitvoering voor geÔnterneerden
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-444 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 6/11/2008
  de motie van Ronse waarin de afschaffing van de taalfaciliteiten wordt gevraagd
  eerste minister
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-445 Lieve Van Ermen (LDD) 6/11/2008
  het geneesmiddelenverbruik in WalloniŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-446 Freya Piryns (Groen!) 6/11/2008
  digitale flitspalen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-447 Sabine de Bethune (CD&V) 6/11/2008
  de diplomatieke relaties met de DRC
  eerste minister
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-448 Nahima Lanjri (CD&V) 6/11/2008
  "de BelgiŽroute"
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-449 Josy Dubiť (Ecolo) 6/11/2008
  een videofilm waarop FN-senator Delacroix een antisemitisch lied zingt
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-450 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 6/11/2008
  de uiterst gevaarlijke zones in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-451 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 6/11/2008
  de inkomsten voor de Staat uit dvd's en cd's
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-452 Richard Fournaux (MR) 7/11/2008
  de problemen in de gevangenis van Andenne
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-453 Martine Taelman (Open Vld) 7/11/2008
  het elektronisch toezicht en de uitvoering van gevangenisstraffen tot drie jaar
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-454 Sfia Bouarfa (PS) 12/11/2008
  het interimwerk
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-455 Christiane Vienne (PS) 12/11/2008
  de doelmatigheid van het PostPunten-systeem
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-457 Christine Defraigne (MR) 12/11/2008
  de terugbetalingsmodaliteiten van ivf
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-458 Filip Anthuenis (Open Vld) 12/11/2008
  het afschaffen door de NMBS van de mogelijkheid om internationale reisbiljetten te kopen in een meerderheid van stations
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-459 Carine Russo (Ecolo) 13/11/2008
  het verslag van de federale ombudsman inzake de behandeling van mensen zonder papieren
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-460 Jean-Paul Procureur (cdH) 13/11/2008
  de jeugdprostitutie op het internet
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-461 Els Schelfhout (CD&V) 13/11/2008
  de rol van Rwanda in het conflict in Oost-DRC en mogelijke maatregelen van BelgiŽ, Europa en de internationale gemeenschap
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-462 Elke Tindemans (CD&V) 13/11/2008
  de vredesmars in Colombia
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-463 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 13/11/2008
  discreet bevallen en wiegenmoord
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-464 Vera Dua (Groen!) 13/11/2008
  de aanvragen voor de bouw van nieuwe steenkoolcentrales
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-465 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 13/11/2008
  het gebruik van het Synatomfonds voor de uitbouw van hernieuwbare energie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-466 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 13/11/2008
  de voorstellen van de Vlaamse minister-president om een aantal uitgaven van de federale overheid over te nemen
  eerste minister
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-467 Louis Ide (Onafhankelijke) 13/11/2008
  de verhoging van het gebruik van antidepressiva
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-468 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 13/11/2008
  de wens van de drie dissidente Franstalige burgemeesters uit de randgemeenten om een onderhoud te hebben met de Eerste minister
  eerste minister
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-469 Marie-HťlŤne Crombť-Berton (MR) 19/11/2008
  de resultaten van de Raad Landbouw
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-470 Christophe Collignon (PS) 19/11/2008
  de wenselijkheid om rijstroken te reserveren voor wagens met meer dan twee passagiers
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-471 Sfia Bouarfa (PS) 19/11/2008
  het verdrijven van honderden mensen zonder papieren
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-472 Richard Fournaux (MR) 19/11/2008
  het onthaal van personen met beperkte mobiliteit in het station van Jambes-Namen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-473 Paul Wille (Open Vld) 20/11/2008
  het eenheidsstatuut
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-474 Martine Taelman (Open Vld) 20/11/2008
  de locaties voor het bouwen van nieuwe gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-475 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 20/11/2008
  de vorderingen en de stand van zaken met betrekking tot de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-476 Josy Dubiť (Ecolo) 20/11/2008
  de politieke en militaire situatie in Afghanistan
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-477 Freya Piryns (Groen!) 20/11/2008
  het verdrijven van honderden mensen zonder papieren
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-478 Sabine de Bethune (CD&V) 20/11/2008
  het levenloos geboren kind
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-479 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 20/11/2008
  de recente studie over de drugsproblematiek in de Euregio Maas-Rijn
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-480 Marc Elsen (cdH) 20/11/2008
  het voorontwerp van wet inzake buitenlandse studenten
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-481 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 20/11/2008
  de mensen zonder papieren in de sporthal van de ULB
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-482 Nahima Lanjri (CD&V) 20/11/2008
  de taskforce niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-532
4-483 Margriet Hermans (Open Vld) 25/11/2008
  de ongeoorloofde achterstand in de uitbetaling van de voorschotten voor het derde luik/bovennorm
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-484 Josy Dubiť (Ecolo) 26/11/2008
  de eventuele toetreding van GeorgiŽ tot de NAVO
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-485 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 27/11/2008
  het verhoogde risico op een hartaanval bij gebruik van ontstekingsremmers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-486 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/11/2008
  de pro-Deoadvocaten te Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-487 Lieve Van Ermen (LDD) 27/11/2008
  de slechte organisatie binnen de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-488 Dirk Claes (CD&V) 27/11/2008
  de veiligheid op het openbaar vervoer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-489 Marie-HťlŤne Crombť-Berton (MR) 27/11/2008
  het verbod op het dragen van individuele bewapening buiten de diensturen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-490 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 27/11/2008
  de mogelijkheid om troepen te sturen naar Oost-Congo
  eerste minister
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-491 Philippe Mahoux (PS) 27/11/2008
  de monopoliepositie van Western Union op de markt van het overmaken van gelden van particulieren naar het buitenland
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-492 Anne Delvaux (cdH) 27/11/2008
  het verkopen van kinderen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-493 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 27/11/2008
  het mogelijke verdwijnen van het brandweerkorps van de gemeente Baarle-Hertog
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2104
4-494 Christiane Vienne (PS) 27/11/2008
  de bevoegdheden van zorgkundigen en gezinshulp
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-495 Freya Piryns (Groen!) 27/11/2008
  mensen zonder papieren
  eerste minister
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-496 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 27/11/2008
  de kwetsbaarheid van de Antwerpse haven voor terrorisme
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-497 Els Schelfhout (CD&V) 27/11/2008
  de opvangmogelijkheden voor asielzoekers
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-498 Berni Collas (MR) 27/11/2008
  de nieuwe rekruteringsprocedure
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-566
4-499 Roland Duchatelet (Open Vld) 1/12/2008
  de impact van de banken- en kredietcrisis op de rechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-500 Helga Stevens (Onafhankelijke) 2/12/2008
  de ratificatie van het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-501 Anne-Marie Lizin (PS) 3/12/2008
  terroristische dreigingen tijdens de eindejaarsperiode
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-502 Philippe Monfils (MR) 4/12/2008
  de reactie van BelgiŽ betreffende het blokkeren van de luchthavens van Bangkok
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-503 FranÁois Roelants du Vivier (MR) 4/12/2008
  het standpunt van de Belgische regering betreffende het sturen van troepen naar Congo
  eerste minister
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-504 Sfia Bouarfa (PS) 4/12/2008
  het toekennen van een verblijfsvergunning aan buitenlandse partners van een burger van de Europese Unie
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-505 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 4/12/2008
  de zondagssluiting
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-506 Tony Van Parys (CD&V) 4/12/2008
  de toepassing van de omzendbrief COL 8/2005 betreffende het ambtshalve politioneel onderzoek
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-507 Christiane Vienne (PS) 4/12/2008
  de handel in vals geld
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-508 Isabelle Durant (Ecolo) 4/12/2008
  het sturen van Belgische troepen naar de DRC
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-509 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 4/12/2008
  het Belgische standpunt inzake het Europese Energie- en Klimaatpakket
  eerste minister
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-510 Vera Dua (Groen!) 4/12/2008
  het sturen van een Europese vredesmacht naar Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-511 Carine Russo (Ecolo) 4/12/2008
  de verlaging en afschaffing van de subsidies die tot nog toe werden toegekend aan de coŲrdinerende organisaties inzake kinderrechten en aan UNICEF
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-512 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 4/12/2008
  het elektronisch toezicht
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-513 Dirk Claes (CD&V) 4/12/2008
  de justitiehuizen en justitieassistenten
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-580
4-514 Christine Defraigne (MR) 11/12/2008
  de effecten op de tewerkstelling van de wet betreffende het verbod op de verkoop van honden en katten in dierenspeciaalzaken
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag ingetrokken
4-515 Christophe Collignon (PS) 11/12/2008
  de nieuwe dienstregeling van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-516 Richard Fournaux (MR) 11/12/2008
  de antitabakswet
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-517 Christiane Vienne (PS) 11/12/2008
  terroristische dreigingen tijdens de eindejaarsperiode
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-518 Martine Taelman (Open Vld) 11/12/2008
  de locaties voor het bouwen van nieuwe gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-519 Lieve Van Ermen (LDD) 11/12/2008
  het uitwijken naar Nederland voor veldproeven met genetisch gewijzigde populieren
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-520 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/12/2008
  het ritueel slachten ter gelegenheid van het Offerfeest
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-521 Pol Van Den Driessche (CD&V) 11/12/2008
  de MARPOL-wetgeving en de aanpak van de vervuiling door schepen op de Noordzee
  eerste minister
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-522 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 11/12/2008
  de omzendbrief-regularisaties
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-523 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 11/12/2008
  de opmerkingen van de Vlaamse regering over de vereenvoudiging van de banenplannen voorgesteld in het interprofessioneel akkoord
  eerste minister
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-524 Freya Piryns (Groen!) 11/12/2008
  schendingen van de mensenrechten
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-525 Marc Elsen (cdH) 11/12/2008
  de elektromagnetische stralingen van gsm-masten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-526 Josy Dubiť (Ecolo) 11/12/2008
  de stemming door de Europese Ministerraad inzake de "versterking" van de betrekkingen tussen de Europese Unie en IsraŽl
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-527 Nele Lijnen (Open Vld) 11/12/2008
  haar voorstel om een vlottende verlofdag in te lassen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-528 Dominique Tilmans (MR) 11/12/2008
  de evaluatie van de drie projecten betreffende medische regulatie in de centra van het eenvormig oproepstelsel in Brugge, Brussel en Charleroi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-610
4-529 Filip Anthuenis (Open Vld) 16/12/2008
  de verlaagde BTW van 6 % op afbraak en heropouw van woningen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-530 Philippe Monfils (MR) 16/12/2008
  de verhuizing van de coffeeshops in Maastricht naar de rand en met name de Belgische grens
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van Buitenlandse Zaken
  dossier afgesloten
4-531 Louis Ide (Onafhankelijke) 17/12/2008
  het vaccin tegen baarmoederhalskanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/12/2008 (handelingen 4-54)
4-532 Olga Zrihen (PS) 17/12/2008
  het bevel van BelgiŽ over de ęCombined Joint Special Operations Component Command (CJSOCC)Ľ van EUFOR in Tsjaad
  minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten
4-533 Philippe Mahoux (PS) 17/12/2008
  de discriminaties waarvan oorlogswezen het slachtoffer zijn
  minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten
4-534 Paul Wille (Open Vld) 18/12/2008
  de kosteloze overdracht van effecten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 18/12/2008 (handelingen 4-54)
4-535 Anne Delvaux (cdH) 18/12/2008
  de vertraging in de behandeling van dossiers inzake landbouwrampen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 18/12/2008 (handelingen 4-54)
4-536 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 18/12/2008
  de veralgemeende inenting tegen baarmoederhalskanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/12/2008 (handelingen 4-54)
4-537 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 18/12/2008
  het dossier Kaupthing Bank
  eerste minister
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
4-538 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 18/12/2008
  Fortis
  eerste minister
  dossier afgesloten
4-539 Carine Russo (Ecolo) 18/12/2008
  de bouwvalligheid van sommige gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
4-540 Freya Piryns (Groen!) 18/12/2008
  het verbod op asbest
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/12/2008 (handelingen 4-54)
4-541 Christine Defraigne (MR) 18/12/2008
  doodgeboren kinderen of kinderen die levend geboren worden maar overlijden voordat hun geboorte is aangegeven
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
4-542 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 18/12/2008
  het Studiecentrum voor Kernenergie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 18/12/2008 (handelingen 4-54)
4-543 Jacques Brotchi (MR) 18/12/2008
  de erkenning door de minister van een geneesheer- specialist in de chirurgie na advies van de Hoge Raad
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-544 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 7/1/2009
  het dossier-Kaupthing Bank
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-641
4-545 Christine Defraigne (MR) 7/1/2009
  doodgeboren kinderen of kinderen die levend geboren worden maar overlijden voordat hun geboorte is aangegeven
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-546 FranÁois Roelants du Vivier (MR) 7/1/2009
  de niet-terugbetaling van Tamoxifen (Novadex)bij bepaalde behandelingen van borstkanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-547 Philippe Mahoux (PS) 7/1/2009
  de discriminaties waarvan oorlogswezen het slachtoffer zijn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-548 Lieve Van Ermen (LDD) 8/1/2009
  de winterperikelen bij de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-549 JoŽlle Kapompolť (PS) 8/1/2009
  de conservatieve en corporatistische aard van de hervorming van de regels inzake het spaarboekje
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-550 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/1/2009
  de manifestaties in verband met het conflict in de Gazastrook
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-551 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 8/1/2009
  de stofwisselingsziekte MLD
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-552 Martine Taelman (Open Vld) 8/1/2009
  de nieuwe wapenwet en de vernietiging van de ingeleverde wapens
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-553 Anne Delvaux (cdH) 8/1/2009
  de operatie 'Verboden kou te hebben'
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-554 Sabine de Bethune (CD&V) 8/1/2009
  de uitvoeringsbesluiten van de wet van 1 juni 2008 betreffende de invoering van een belastingvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-555 Vera Dua (Groen!) 8/1/2009
  de problematiek van patiŽnten met een weesziekte naar aanleiding van de actie "Red Sandra"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-556 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/1/2009
  de dramatische gevolgen van het gasdispuut tussen Rusland en OekraÔne voor sommige Europese landen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-557 Philippe Monfils (MR) 14/1/2009
  de verhuizing van de coffeeshops in Maastricht naar de rand en met name de Belgische grens
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-558 Richard Fournaux (MR) 14/1/2009
  de ongerustheid over de herstructureringen bij De Post
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-559 Dominique Tilmans (MR) 14/1/2009
  de overvolle treinen tussen Aarlen en Luxemburg tijdens de spitsuren
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-560 Philippe Mahoux (PS) 15/1/2009
  testen van farmaceutische producten op mensen in Afrika
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-561 Alain Destexhe (MR) 15/1/2009
  de organisatie van de Europese verkiezingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2818
4-562 Geert Lambert (Onafhankelijke) 15/1/2009
  de oprichting van een Internationaal Agentschap voor duurzame energie (IRENA)
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-563 Louis Ide (Onafhankelijke) 15/1/2009
  het aanbieden van total bodyscans door Royal Hospitals
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-564 Sabine de Bethune (CD&V) 15/1/2009
  de eventuele schrapping van de Organisatie van de Mujahedin van het Iraanse Volk (OMPI) van de lijst van de Europese Unie van terroristische organisaties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-565 Dirk Claes (CD&V) 15/1/2009
  de stijgende personeelskosten voor de politiezones
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-566 Alain Destexhe (MR) 15/1/2009
  de ernstige gebeurtenissen tijdens de betoging van vorige zondag in Brussel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-567 Marleen Temmerman (sp.a) 15/1/2009
  de kosten voor de patiŽnt voor een borstreconstructie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-568 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 15/1/2009
  de racistische uitlatingen tijdens de recente betogingen in verband met het Midden-Oosten en de passiviteit van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-569 Marleen Temmerman (sp.a) 15/1/2009
  de situatie in Gaza
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-570 Freya Piryns (Groen!) 15/1/2009
  het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-571 Josy Dubiť (Ecolo) 15/1/2009
  het standpunt van BelgiŽ in het kader van het conflict te Gaza
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-572 Sabine de Bethune (CD&V) 15/1/2009
  de toestand in Gaza
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-573 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 15/1/2009
  het gebruik van het humanitair visum als opstap voor een interlandelijke adoptie
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-574 Francis Delpťrťe (cdH) 15/1/2009
  de financieringswijze van de centra voor menselijke erfelijkheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-575 Margriet Hermans (Open Vld) 15/1/2009
  het fiscale voordeel voor zonnepanelen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-576 Marc Verwilghen (Open Vld) 21/1/2009
  een mogelijke belangenvermenging tussen een mandaat bij "Brugel", enerzijds, en bij de directie-generaal Energie van de FOD Economie, anderzijds
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-577 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/1/2009
  de uitlevering van Veselin Vukotic aan ServiŽ
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-578 Helga Stevens (Onafhankelijke) 22/1/2009
  de mensenrechtensituatie in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-579 Lieve Van Ermen (LDD) 22/1/2009
  de uitlatingen van de Russische ambassadeur over het asielbeleid van ons land, in het bijzonder ten aanzien van Tsjetsjeense vluchtelingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-580 Christiane Vienne (PS) 22/1/2009
  de concurrentie tussen twee systemen voor elektronische betalingen
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-581 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 22/1/2009
  de inwisseling van buitenlandse rijbewijzen tegen Belgische rijbewijzen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-582 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 22/1/2009
  de toetredingsonderhandelingen tot de Europese Gemeenschap met Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-583 Philippe Mahoux (PS) 22/1/2009
  de sociale dumping in de transportsector
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-584 Bart Martens (sp.a) 22/1/2009
  de terugbetaling door de elektriciteitsproducenten van de te veel aangerekende CO2-emissierechten
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-585 Marleen Temmerman (sp.a) 22/1/2009
  het probleem van moedersterfte
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-586 Nahima Lanjri (CD&V) 22/1/2009
  de problemen bij de opvang van asielzoekers
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-587 Els Schelfhout (CD&V) 22/1/2009
  de steun van de internationale gemeenschap in het kader van het conflict in Oost-Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-588 Freya Piryns (Groen!) 22/1/2009
  het toekennen van een schadevergoeding aan mensen zonder papieren
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-589 Josy Dubiť (Ecolo) 22/1/2009
  de moorden op personen die de misdaden die in TsjetsjeniŽ zijn gepleegd, aan de kaak stellen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-590 Marc Elsen (cdH) 22/1/2009
  de opvang van kwetsbare Iraakse vluchtelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-591 Sfia Bouarfa (PS) 28/1/2009
  de Belgische samenwerking te Gaza
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-592 FranÁois Roelants du Vivier (MR) 28/1/2009
  de stand van de werkzaamheden van de InterministeriŽle Commissie voor humanitair recht inzake de bestraffing van het negationisme in het Belgisch recht
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-593 Christiane Vienne (PS) 28/1/2009
  de gevolgen van de verhoging van de pensioenen voor de vergoedingen toegekend aan gehandicapten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-594 Francis Delpťrťe (cdH) 28/1/2009
  de deelname van BelgiŽ aan de consultatieprocedure voor het Internationaal Gerechtshof met betrekking tot de onafhankelijkheid van Kosovo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-595 Margriet Hermans (Open Vld) 28/1/2009
  de steunmaatregelen voor de auto-industrie
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-596 Richard Fournaux (MR) 29/1/2009
  het drama in Dendermonde en de beoordeling van het beleid inzake geestelijke gezondheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-597 Andrť Van Nieuwkerke (sp.a) 29/1/2009
  de actuele werking van het BIV (Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars)
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-598 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 29/1/2009
  de bezwaren van de Europese Commissie in het dossier van de overname van SN Airholding door Lufthansa
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-599 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 29/1/2009
  het houden van de statistieken over de genitale verminking
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-600 Vera Dua (Groen!) 29/1/2009
  het invoeren van een snelheidsbeperking van 100 kilometer per uur op de snelwegen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-601 Josy Dubiť (Ecolo) 29/1/2009
  de erediensten en de protocollaire rangorde
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-602 Nahima Lanjri (CD&V) 29/1/2009
  het afsluiten van samenlevingscontracten en de problematiek van de schijnhuwelijken
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-703
4-603 Philippe Monfils (MR) 3/2/2009
  het feit dat de nieuwe BMW's X5, aangekocht door de wegpolitie, in de garage geblokkeerd staan
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-604 Christine Defraigne (MR) 4/2/2009
  de financiŽle discriminaties ten aanzien van adoptieouders
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-605 Christophe Collignon (PS) 4/2/2009
  het oprichten van de dienst ęrailtimeĽ en het invoeren van sms-verwittigingen voor reizigers van de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-606 Philippe Mahoux (PS) 4/2/2009
  de aankondiging van de Deense post dat zij zich zullen terugtrekken uit het kapitaal van De Post
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-607 Geert Lambert (Onafhankelijke) 5/2/2009
  de campagne van het Nucleair Forum
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-608 Lieve Van Ermen (LDD) 5/2/2009
  de nieuwe medische procedure voor vluchtelingen en de rol van de geneesheren die de Dienst Vreemdelingenzaken bijstaan
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-609 Paul Wille (Open Vld) 5/2/2009
  de impact van de kredietcrisis op de emissiehandel
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-610 Helga Stevens (Onafhankelijke) 5/2/2009
  de gebrekkige communicatie tussen de parketten en de Dienst Vreemdelingenzaken
  minister van Justitie
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-611 Tony Van Parys (CD&V) 5/2/2009
  het verlaten van het grondgebied van de daders van de steekpartij die te Gent plaatsvond op 4 september 2007
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-612 Els Schelfhout (CD&V) 5/2/2009
  de toekenning van tijdelijke verblijfsvergunningen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-613 Freya Piryns (Groen!) 5/2/2009
  de bestrijding van luchtvervuiling
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-614 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 5/2/2009
  de beveiliging van de nucleaire installaties
  minister van Klimaat en Energie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-615 Anne Delvaux (cdH) 5/2/2009
  de humanitaire crisis in Sri Lanka
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-616 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 5/2/2009
  de communicatiestoornis tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de politie in verband met de opsporing van illegalen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-617 Marleen Temmerman (sp.a) 5/2/2009
  het 'kiwimodel'
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-618 Isabelle Durant (Ecolo) 5/2/2009
  de dreiging om de gevangenis van Vorst te laten verzegelen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-619 Pol Van Den Driessche (CD&V) 5/2/2009
  de ontwikkeling in de jeugdcriminaliteit
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-620 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 11/2/2009
  orgaantransplantantie bij niet-Belgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-621 Marc Elsen (cdH) 12/2/2009
  de numerus clausus en de oprichting van een kadaster van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-622 Sfia Bouarfa (PS) 12/2/2009
  het verblijfsrecht voor vreemdelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-623 Christiane Vienne (PS) 12/2/2009
  de overbelasting van de arbeidsrechtbanken ten gevolge van de nieuwe bevoegdheden op het vlak van de collectieve schuldenregeling
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-624 Nahima Lanjri (CD&V) 12/2/2009
  de nieuwe instructies aan de Dienst Vreemdelingenzaken inzake de verlenging van tijdelijke regularisaties
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-625 Richard Fournaux (MR) 12/2/2009
  de samenwerking met de plaatselijke overheden in Marokko
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-626 Dirk Claes (CD&V) 12/2/2009
  de verlaging van de btw voor de horeca
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-627 Sabine de Bethune (CD&V) 12/2/2009
  de nieuwe selectiecriteria van de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-628 Freya Piryns (Groen!) 12/2/2009
  het illegaal transport van elektronisch afval naar derdewereldlanden
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-629 Paul Wille (Open Vld) 12/2/2009
  de steun aan banken
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-630 Berni Collas (MR) 12/2/2009
  de omzendbrief betreffende de gemeentelijke machtiging die praalwagens toelaat gebruik te maken van de openbare weg
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-631 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 12/2/2009
  het niet-uitnodigen van de gepensioneerdenorganisaties voor de Nationale Pensioenconferentie
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-632 Louis Ide (Onafhankelijke) 12/2/2009
  de opleidingsduur geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-633 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 12/2/2009
  de werkzaamheden van de werkgroep belast met de problematiek van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-634 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/2/2009
  de lijst met Arabische voornamen in het kader van de dubbele nationaliteit
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-635 Olga Zrihen (PS) 18/2/2009
  de 42ste zitting van de Commissie Bevolking en Ontwikkeling van de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-636 Sfia Bouarfa (PS) 18/2/2009
  het echtelijk geweld in het kader van de gezinshereniging
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-637 Martine Taelman (Open Vld) 18/2/2009
  het elektronisch toezicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-638 Margriet Hermans (Open Vld) 18/2/2009
  het niet-betalen van het meubilair en onderwijsmateriaal voor de Europese scholen in Brussel
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-639 Geert Lambert (Onafhankelijke) 19/2/2009
  de tegenstrijdige reacties over de campagne van het Nucleair Forum
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-640 Lieve Van Ermen (LDD) 19/2/2009
  de wetgeving betreffende privťklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-641 Philippe Monfils (MR) 19/2/2009
  de foutieve interpretaties van de wet van 16 juli 2008 tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-642 Francis Delpťrťe (cdH) 19/2/2009
  de omzetting in Belgisch recht van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-643 Freya Piryns (Groen!) 19/2/2009
  kindersterfte in het verkeer
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-644 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 19/2/2009
  de adviezen van de Raad van State met betrekking tot de taalexamens voor het personeel van de Brusselse plaatselijke besturen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-645 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 19/2/2009
  het project 'open huizen' voor uitgewezen gezinnen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-646 Sabine de Bethune (CD&V) 19/2/2009
  de participatie van BelgiŽ aan de Commissie Bevolking en Ontwikkeling van de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-647 Marleen Temmerman (sp.a) 19/2/2009
  de nood aan normen voor privťklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-648 Marleen Temmerman (sp.a) 19/2/2009
  de wijziging van de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-649 Dirk Claes (CD&V) 19/2/2009
  de toegankelijkheid van de FOD Sociale Zekerheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-650 Pol Van Den Driessche (CD&V) 19/2/2009
  het stopzetten van de communautaire dialoog
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-651 Richard Fournaux (MR) 4/3/2009
  het verbod op de verkoop van Rohypnol
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-652 Alain Courtois (MR) 4/3/2009
  de verbale gewelddadigheid in de voetbalstadions
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-653 Sfia Bouarfa (PS) 4/3/2009
  de prioriteiten inzake asielbeleid en migratie
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-654 Olga Zrihen (PS) 4/3/2009
  de staking bij de posterijen en het beleid inzake de liberalisering van deze sector
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-655 Geert Lambert (Onafhankelijke) 5/3/2009
  de omzendbrief betreffende de regularisatiecriteria
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-656 Wouter Beke (CD&V) 5/3/2009
  de inbraakgolf bij apotheken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-657 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 5/3/2009
  het Flanders House in New York en de samenwerking tussen de federale diplomatie en de Vlaamse vertegenwoordigers in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-658 Paul Wille (Open Vld) 5/3/2009
  de kredietschaarste in Oost-Europa en de Europese overheidsobligaties
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-659 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 5/3/2009
  de bijkomende financiŽle steun aan Gaza
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-660 Marleen Temmerman (sp.a) 5/3/2009
  de terugbetalingsvoorwaarden van aidsremmers via PEP-behandeling (Post Exposure Prophylaxis)
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-661 Freya Piryns (Groen!) 5/3/2009
  het geplande overleg over het regularisatiedossier
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-662 Vanessa Matz (cdH) 5/3/2009
  het wetsontwerp-"Kaupthing" en de bankdepositogarantie voor de klanten van Kaupthing Belgium
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-663 Dirk Claes (CD&V) 5/3/2009
  het klantonvriendelijke gedrag van de politie en de begeleiding van jonge agenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-664 Sabine de Bethune (CD&V) 5/3/2009
  de loonkloof tussen mannen en vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-665 Lieve Van Ermen (LDD) 11/3/2009
  het uitwijken van Belgische biomedische bedrijven naar Nederland
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-798
4-666 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 11/3/2009
  de uitvoeringsbesluiten van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-667 Marie-HťlŤne Crombť-Berton (MR) 11/3/2009
  de foutieve informatie aan reizigers betreffende treinvertragingen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-668 Philippe Mahoux (PS) 11/3/2009
  het begeleidingsplan voor werklozen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-669 Olga Zrihen (PS) 11/3/2009
  het standpunt van BelgiŽ inzake de strijd tegen de fiscale paradijzen in het vooruitzicht van de top van de G20 in Londen op 2 april
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-670 FranÁois Roelants du Vivier (MR) 11/3/2009
  het standpunt van BelgiŽ ten aanzien van de Conferentie van Durban
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-671 Louis Ide (Onafhankelijke) 12/3/2009
  de parkeerproblemen van gezondheidswerkers
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-672 Yves Buysse (Vlaams Belang) 12/3/2009
  de nachtpermanenties van de spoorwegpolitie in Gent en Brugge
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-673 Geert Lambert (Onafhankelijke) 12/3/2009
  biobrandstoffen
  minister van Klimaat en Energie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-674 Tony Van Parys (CD&V) 12/3/2009
  het ontbreken van essentiŽle gegevens in de Algemene nationale gegevensbank van de Federale Politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-675 Els Schelfhout (CD&V) 12/3/2009
  de schendingen van de mensenrechten in Tibet
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-676 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/3/2009
  Opel Antwerpen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-677 Nahima Lanjri (CD&V) 12/3/2009
  de niet-behandeling van naturalisatiedossiers met een positief advies ingediend onder lijstvorm
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-678 Isabelle Durant (Ecolo) 12/3/2009
  het statuut van de onthaalmoeders
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-679 Andrť Van Nieuwkerke (sp.a) 12/3/2009
  de btw-verlaging in de horeca
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-680 Freya Piryns (Groen!) 12/3/2009
  het Greening Transport Memorandum
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-681 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 12/3/2009
  het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-682 Jean-Paul Procureur (cdH) 12/3/2009
  de overname van de liquide middelen van De Post
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-683 Christiane Vienne (PS) 18/3/2009
  de nieuwe regels in verband met de fiscale aangifte
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-684 Olga Zrihen (PS) 19/3/2009
  de ongezonde staat van het gerechtshof in Binche
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-685 Jacques Brotchi (MR) 19/3/2009
  de ontwikkeling en de situatie van "Stroke Units" in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-686 Lieve Van Ermen (LDD) 19/3/2009
  de medicatie voor de ziekte van Duchenne
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-687 Geert Lambert (Onafhankelijke) 19/3/2009
  de controle op ingevoerde lichte wapens
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-688 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 19/3/2009
  het geven van inlichtingen door het parket over misdrijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-689 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 19/3/2009
  de gevangenissen van Antwerpen en Puurs
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-690 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 19/3/2009
  het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-691 Marleen Temmerman (sp.a) 19/3/2009
  het negatief effect op het hiv-/aidsbeleid in Afrika van de recente pauselijke uitspraken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-692 Sabine de Bethune (CD&V) 19/3/2009
  de medicatie voor de ziekte van Duchenne
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-693 Christine Defraigne (MR) 19/3/2009
  de verklaringen van de Paus over de strijd tegen aids
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-694 Freya Piryns (Groen!) 19/3/2009
  het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-695 Martine Taelman (Open Vld) 19/3/2009
  de beveiliging van gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-696 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 19/3/2009
  het onderzoek naar de oorzaken van overlijdens
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-697 Isabelle Durant (Ecolo) 19/3/2009
  de regularisatie van mensen zonder papieren
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-698 Marc Elsen (cdH) 19/3/2009
  de hervorming van het volkstellingssysteem in BelgiŽ
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-699 Helga Stevens (Onafhankelijke) 19/3/2009
  de toegankelijkheid van het spoorverkeer voor personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-700 Paul Wille (Open Vld) 25/3/2009
  het "Witness protection"-programma
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-701 Marc Verwilghen (Open Vld) 25/3/2009
  het toegenomen aantal steekpartijen
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-702 Richard Fournaux (MR) 25/3/2009
  het gebruik van de elektronische identiteitskaart
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-703 Olga Zrihen (PS) 25/3/2009
  de ingebrekestelling van kleine ondernemingen door de RSZ
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag ingetrokken
4-704 FranÁois Roelants du Vivier (MR) 26/3/2009
  de acties van het openbaar ministerie na de rellen in Sint-Joost-ten-Node tijdens de week van 20 oktober 2007
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-705 Christiane Vienne (PS) 26/3/2009
  de hoge kostprijs voor internetverkeer die wordt gehanteerd door Belgische operatoren
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3300
4-706 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 26/3/2009
  de strijd tegen onverzekerde en ongekeurde voertuigen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-707 Vanessa Matz (cdH) 26/3/2009
  de financiering van het Fonds ter bestrijding van Overmatige Schuldenlast
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-708 Josy Dubiť (Ecolo) 26/3/2009
  de verklaringen betreffende de versterking van onze militaire aanwezigheid in Afghanistan
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-709 Freya Piryns (Groen!) 26/3/2009
  het verminderen van het budget voor ouderstages
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-710 Andrť Van Nieuwkerke (sp.a) 26/3/2009
  het Noordzeebeleid en het mariene milieu
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-711 Sabine de Bethune (CD&V) 26/3/2009
  de schending van de rechten van het kind door de Dienst Vreemdelingenzaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-712 Alain Courtois (MR) 1/4/2009
  de uitvoering van de straffen
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-713 Nele Lijnen (Open Vld) 1/4/2009
  het organiseren van een referendum over de stemplicht bij de volgende verkiezingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-714 Sfia Bouarfa (PS) 2/4/2009
  het attest van voldoende huisvesting voor gezinshereniging, in overeenstemming met de omzendbrief van 21 juni 2007
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-715 Philippe Mahoux (PS) 2/4/2009
  de vooruitzichten met betrekking tot het stationeren van een eenheid van de civiele veiligheid in Gembloux
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-716 Vanessa Matz (cdH) 2/4/2009
  de nadere regels voor het aanplakken op de verkiezingsborden tijdens de verkiezingscampagne
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-717 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 2/4/2009
  het Executief van de Moslims van BelgiŽ
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-718 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 2/4/2009
  de reis naar China van een aantal majoors
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-719 Berni Collas (MR) 2/4/2009
  de invoering van een uniek loket bij iedere rechtbank van eerste aanleg
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-720 Nahima Lanjri (CD&V) 2/4/2009
  de nieuwe instructie voor tijdelijke regularisatie van gezinnen met schoolgaande kinderen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-721 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 2/4/2009
  het commercieel draagmoederschap
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-722 Els Schelfhout (CD&V) 2/4/2009
  de relaties tussen Frankrijk en de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-723 Freya Piryns (Groen!) 2/4/2009
  de nieuwe instructie voor tijdelijke regularisatie van gezinnen met schoolgaande kinderen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-724 Josy Dubiť (Ecolo) 2/4/2009
  de versterking van onze militaire en civiele aanwezigheid in Afghanistan
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3301
4-725 Louis Ide (Onafhankelijke) 2/4/2009
  de moeilijke samenwerking tussen de verschillende administraties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-726 Sabine de Bethune (CD&V) 2/4/2009
  de nieuwe Shia-wet van de Afghaanse president Hamid Karzai
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-727 Lieve Van Ermen (LDD) 2/4/2009
  de hartcentra in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-728 Paul Wille (Open Vld) 2/4/2009
  aasgierfondsen
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-729 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 22/4/2009
  de fiscale aftrek van kinderopvang
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-730 Lieve Van Ermen (LDD) 22/4/2009
  de medische spookdienst van de federale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-731 Martine Taelman (Open Vld) 22/4/2009
  de onderhandelingen met beklaagden op het vlak van financiŽle misdrijven over de strafmaat
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-732 Olga Zrihen (PS) 22/4/2009
  de zorgwekkende toestand van het vredegerecht van La LouviŤre
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-733 Sfia Bouarfa (PS) 23/4/2009
  de toekenning van de inkomensgarantie voor ouderen aan personen die in het buitenland verblijven
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-734 Alain Destexhe (MR) 23/4/2009
  de drie Belgen die opgesloten zijn in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-735 Alain Destexhe (MR) 23/4/2009
  de Conferentie over racisme in GenŤve
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-736 Geert Lambert (Onafhankelijke) 23/4/2009
  de kritiek van een vice-eersteminister op de regering
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-737 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 23/4/2009
  het bijhouden van dossiers over politici door de Veiligheid van de Staat
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-738 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 23/4/2009
  de Belgische houding ten aanzien van de Durban II-conferentie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-739 Louis Ide (Onafhankelijke) 23/4/2009
  de controle op de financiŽle transacties bij voetbalploeg Excelsior Moeskroen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-740 Dirk Claes (CD&V) 23/4/2009
  het afschaffen van de beroepsvoorwaarden voor de toegang tot de horeca
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-741 Andrť Van Nieuwkerke (sp.a) 23/4/2009
  de dienstverlening van de NMBS jegens personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-742 Anne Delvaux (cdH) 23/4/2009
  de toegankelijkheid van de stembureaus voor personen met een handicap
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-743 Freya Piryns (Groen!) 23/4/2009
  het koninklijk besluit over het regime in gesloten centra en de bepalingen met betrekking tot juridische bijstand
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-744 Josy Dubiť (Ecolo) 23/4/2009
  de aanstaande legeroefeningen van de NAVO in GeorgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-745 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/4/2009
  de onderhandelingen met beklaagden
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-746 Philippe Mahoux (PS) 29/4/2009
  de voor werknemers schadelijke chemicaliŽn en de Europese REACH-verordening
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-747 JoŽlle Kapompolť (PS) 29/4/2009
  de werking van het Comitť voor FinanciŽle Stabiliteit en zijn actie inzake liquide middelen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-748 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 29/4/2009
  het misbruik in het kader van sms-diensten
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-749 Dominique Tilmans (MR) 29/4/2009
  de tarifering van de treintrajecten tussen BelgiŽ en Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-750 Jacques Brotchi (MR) 30/4/2009
  de discriminerende taks die Ryanair heft voor mensen met overgewicht
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-751 Helga Stevens (Onafhankelijke) 30/4/2009
  het misbruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-752 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 30/4/2009
  het onderbrengen van Belgische gevangenen in Nederlandse cellen
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-753 Nahima Lanjri (CD&V) 30/4/2009
  het toekennen van financiŽle steun aan asielzoekers
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-754 Pol Van Den Driessche (CD&V) 30/4/2009
  de aanstelling van de ombudsman energie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-755 Josť Daras (Ecolo) 30/4/2009
  het Belgische standpunt tijdens de recente vergadering van het Internationaal Muntfonds
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-756 Isabelle Durant (Ecolo) 30/4/2009
  de schorsing van de heer Koekelberg
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-757 Martine Taelman (Open Vld) 30/4/2009
  het onderbrengen van Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-865
4-758 Paul Wille (Open Vld) 6/5/2009
  het verzenden van valse sms-berichten op naam van een ander
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-759 Richard Fournaux (MR) 6/5/2009
  de regularisatiecriteria en de toekenning van het statuut van politiek vluchteling
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-760 Philippe Mahoux (PS) 6/5/2009
  het huren van gevangeniscellen in Nederland
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-761 Christiane Vienne (PS) 7/5/2009
  de prijs van het internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-762 Martine Taelman (Open Vld) 7/5/2009
  het aanleggen van elektriciteit op lijn 15 en lijn 15bis
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-763 Sabine de Bethune (CD&V) 7/5/2009
  de executie van Delara Darabi in Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-764 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 7/5/2009
  de rol van de federale politie in het kader van de gewelddaden tegenover De Lijn in het Pajottenland
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-765 Bart Martens (sp.a) 7/5/2009
  de bijdragen vanuit Belgoprocess aan het Belgisch Nucleair Forum
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-766 Marleen Temmerman (sp.a) 7/5/2009
  de Belgische aandacht voor family planning in de strijd tegen de financiŽle crisis op de Afrikaanse lage-inkomenslanden
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-767 Dirk Claes (CD&V) 7/5/2009
  een Belgische lijst van mensen die de toegang tot ons land wordt ontzegd
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-768 Yves Buysse (Vlaams Belang) 7/5/2009
  de communicatie van de onderrichtingen in verband met de verkiezingen van 7 juni
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-769 Elke Tindemans (CD&V) 7/5/2009
  de repressie van de Turkse autoriteiten ten aanzien van de Koerdische partij DTP
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-770 Vanessa Matz (cdH) 7/5/2009
  de strijd tegen namaak
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-771 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/5/2009
  de schulden van voetbalclub Excelsior Moeskroen
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-901
4-772 Josy Dubiť (Ecolo) 7/5/2009
  het Belgische standpunt tijdens de recente vergadering van het Internationaal Muntfonds
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-773 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 13/5/2009
  de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-774 JoŽlle Kapompolť (PS) 13/5/2009
  het herstelplan en de verlenging van het verlaagde BTW-tarief op nieuwbouw
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-775 Olga Zrihen (PS) 13/5/2009
  de bouwvallige staat van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-776 Louis Ide (Onafhankelijke) 14/5/2009
  het systematisch gebruik van Intercept als pathogeen inactivator voor bloedplaatjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-777 Martine Taelman (Open Vld) 14/5/2009
  het afbreken van de passerelles in de stations van Turnhout en Geel
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-778 Els Schelfhout (CD&V) 14/5/2009
  de adoptieproblematiek
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-779 Sabine de Bethune (CD&V) 14/5/2009
  de behandeling van ADHD bij volwassenen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-780 Marc Elsen (cdH) 14/5/2009
  het ontbreken van een wettelijk statuut voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen afkomstig uit de landen van de Europese Economische Ruimte
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-781 Marleen Temmerman (sp.a) 14/5/2009
  de toepassing van pathogeenreductie op labiele bloedderivaten in het licht van de dreigende influenzapandemie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-782 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 14/5/2009
  de keuze van het Sint-Pietersziekenhuis als noodcentrum voor de behandeling van de Mexicaanse griep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-783 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 14/5/2009
  de onderrichtingen aangaande het versturen van de oproepingsbrieven voor de komende verkiezingen voor wat betreft de rand- en de taalgrensgemeenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-784 Isabelle Durant (Ecolo) 14/5/2009
  de voorbereiding van een ę duurzaam Ľ Europees voorzitterschap
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-785 Freya Piryns (Groen!) 14/5/2009
  asielaanvragen op basis van seksuele geaardheid
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-786 Hugo Vandenberghe (CD&V) 14/5/2009
  de beslissingen in verband met de staatshulp aan de KBC Bank
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-787 Richard Fournaux (MR) 27/5/2009
  het treinongeval dat op 23 mei 2009 plaatsvond in het station van Dinant
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-788 Philippe Mahoux (PS) 28/5/2009
  het treinongeval dat op 23 mei 2009 plaatsvond in het station van Dinant
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-789 Christiane Vienne (PS) 28/5/2009
  de verhoging van de telefoonrekeningen ten gevolge van de automatische functies in de i-Phone
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-790 Helga Stevens (Onafhankelijke) 28/5/2009
  het gebrek aan redelijke aanpassingen voor voorzitters en bijzitters met een beperking in stembureaus
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-791 Alain Courtois (MR) 28/5/2009
  de effecten van de annulering van de beslissingen van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-792 Lieve Van Ermen (LDD) 28/5/2009
  de opmars van echinococcus multilocularis of vossenlintworm
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-793 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 28/5/2009
  het selectieve optreden van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding in het kader van racisme ten aanzien van Vlamingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-794 Els Schelfhout (CD&V) 28/5/2009
  de Belgische hulp aan Burundi na de strafbaarstelling van homoseksualiteit
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-795 Sabine de Bethune (CD&V) 28/5/2009
  de humanitaire ramp in het noordoosten van Pakistan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-796 Paul Wille (Open Vld) 28/5/2009
  het effect van de kredietcrisis op de windmolenparken in de Noordzee
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-797 Paul Wille (Open Vld) 28/5/2009
  de overheidsgarantie voor banken en collaterised debt obligations
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-798 Freya Piryns (Groen!) 28/5/2009
  vluchtelingen die sterven onderweg naar Europa
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-799 Josy Dubiť (Ecolo) 28/5/2009
  de uitreiking van een exportvergunning voor wapens naar LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-800 Anne Delvaux (cdH) 28/5/2009
  de tekortkomingen van de Belgische Staat inzake de mensenrechten
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-801 Richard Fournaux (MR) 10/6/2009
  de vermoedens inzake schijnhuwelijken
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-802 Sfia Bouarfa (PS) 11/6/2009
  de ongeldige en blancostemmen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-803 Geert Lambert (Onafhankelijke) 11/6/2009
  de slagkracht van de Raad voor de Mededinging
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-804 Dirk Claes (CD&V) 11/6/2009
  cocaÔnesporen in energiedrinks
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-805 Tony Van Parys (CD&V) 11/6/2009
  de opvang van geÔnterneerden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-806 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 11/6/2009
  het advies van de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid omtrent de veiligheid van de torpedotrucks
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-807 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 11/6/2009
  de controverse rond een Antwerpse strafrechter
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-808 Marleen Temmerman (sp.a) 11/6/2009
  het hoge aantal hiv-besmettingen in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-809 Jean-Paul Procureur (cdH) 11/6/2009
  het terugroepen van onze ambassadeur in Moskou en eventuele sancties tegen hem
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-810 Josy Dubiť (Ecolo) 11/6/2009
  de eerbiediging van de mensenrechten en de uitreiking van een exportvergunning voor wapens naar LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-811 Helga Stevens (Onafhankelijke) 11/6/2009
  de terugbetaling van een tweede cochleair implantaat
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-966
4-812 Sabine de Bethune (CD&V) 11/6/2009
  de zorgverlofregelingen in de magistratuur
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-813 Dominique Tilmans (MR) 11/6/2009
  de tegemoetkoming van Luxemburgse werkgevers voor grensoverschrijdende trajecten
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-814 Marc Verwilghen (Open Vld) 16/6/2009
  de verkeersonveilige situaties tijdens het spitsuur aan de afritten van de E40
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-815 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 17/6/2009
  de tarieven voor roaming
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Doorverwezen door : vraag om uitleg 4-1018
4-816 Olga Zrihen (PS) 17/6/2009
  de toepassing door BelgiŽ van de Europese wetgeving inzake het betaald verlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-817 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 17/6/2009
  de verschillen in de samenstelling van geneesmiddelen verkocht onder dezelfde productnaam
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-818 Philippe Mahoux (PS) 17/6/2009
  de sociale dumping in de transportsector
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-819 Philippe Monfils (MR) 18/6/2009
  de slechte wil bij de lokale overheden inzake de toepassing van de wapenwet
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-820 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 18/6/2009
  de staatshervorming
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-821 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 18/6/2009
  de problemen in verband met de belastingaangifte
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-822 Isabelle Durant (Ecolo) 18/6/2009
  het Belgische standpunt aangaande de manier waarop de voorzitter van de Europese Commissie moet worden aangewezen
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-823 Freya Piryns (Groen!) 18/6/2009
  de voortdurende impasse binnen het dossier asiel en migratie
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-824 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 18/6/2009
  het verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek kind dat in een ziekenhuis opgenomen is
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
4-825 Marleen Temmerman (sp.a) 18/6/2009
  het mandaat van de Bijzonder Evaluator van de Ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-826 Tony Van Parys (CD&V) 18/6/2009
  de selectieprocedure voor korpschefs van de zonale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-827 Els Schelfhout (CD&V) 18/6/2009
  de impact van de militaire operaties op de humanitaire situatie in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-828 Pol Van Den Driessche (CD&V) 18/6/2009
  het confronteren van drugsdealers met de gevolgen van het dealen van drugs
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-829 Jean-Paul Procureur (cdH) 18/6/2009
  de aanwerving van vrijwillige bemiddelaars
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-830 Martine Taelman (Open Vld) 18/6/2009
  de vergoeding voor cipiers die arbeidsongeschikt raken door agressie
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-831 Philippe Monfils (MR) 25/6/2009
  de interne nota van de personeelsdienst van de FOD Justitie aangaande het dragen van religieuze tekens
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-832 Sfia Bouarfa (PS) 25/6/2009
  de situatie van de mensen zonder papieren en de beloften die werden gedaan aan de bezetters van gebouwen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-833 Christiane Vienne (PS) 25/6/2009
  de koppelverkoop
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-834 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 25/6/2009
  gemeentelijke verbodsbepalingen voor quads
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-835 Philippe Monfils (MR) 25/6/2009
  de verklaringen van de nieuwe directeur van de wegenpolitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-836 Marleen Temmerman (sp.a) 25/6/2009
  het uitblijven van uitvoeringsbesluiten waardoor acupuncturisten de wet op de uitoefening van de geneeskunde overtreden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-837 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 25/6/2009
  de beŽindiging van de laatste hongerstaking van illegalen in de Begijnhofkerk
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-838 Jean-Paul Procureur (cdH) 25/6/2009
  de vervroegde vrijlating van 300 gedetineerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-839 Tony Van Parys (CD&V) 25/6/2009
  de door de federale overheid gesubsidieerde ambten van operationele politiemensen bij de zonale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1006
4-840 Josy Dubiť (Ecolo) 25/6/2009
  het overschrijden van de grens van 1 miljard mensen in de wereld die honger lijden
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-841 Elke Tindemans (CD&V) 25/6/2009
  de zorgwekkende toestand in Iran en de Belgische houding
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-842 Martine Taelman (Open Vld) 29/6/2009
  concurrentiebedingen bij klanten van dienstenchequebedrijven
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-843 Richard Fournaux (MR) 2/7/2009
  de crisis in de melkprijs
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-844 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 2/7/2009
  het maatschappelijk onderzoek uitgevoerd door het Justitiehuis in het kader van adoptie
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-845 Lieve Van Ermen (LDD) 2/7/2009
  de structurele financiering van de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-846 Louis Ide (Onafhankelijke) 2/7/2009
  de structurele financiering van de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-847 Franco Seminara (PS) 2/7/2009
  de evolutie van het sociaal conflict in de fabriek Bridgestone van Frameries
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-848 Christiane Vienne (PS) 2/7/2009
  de repressie van de betogingen in Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-849 Nahima Lanjri (CD&V) 2/7/2009
  de structurele financiering van de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-850 Els Schelfhout (CD&V) 2/7/2009
  de rol van BelgiŽ in de EU-missie 'EUSEC' in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-851 Dominique Tilmans (MR) 2/7/2009
  het gebrek aan informatie voor de reiziger over het vervoermiddel wanneer hij een contract tot reisorganisatie sluit
  minister van Klimaat en Energie
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-852 Marleen Temmerman (sp.a) 2/7/2009
  de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-853 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 2/7/2009
  het afbouwen en schrappen van bepaalde hulpprojecten omtrent drugs
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-854 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 2/7/2009
  het verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek kind dat in een ziekenhuis opgenomen is
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-855 Freya Piryns (Groen!) 2/7/2009
  de structurele financiering van de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-856 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 2/7/2009
  de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-857 Nele Lijnen (Open Vld) 6/7/2009
  het initiatief van een vakbond ten aanzien van werkgevers die geen allochtone werknemers willen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-858 Berni Collas (MR) 8/7/2009
  het gerechtelijk arrondissement Eupen in het kader van de hervorming van justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-859 Olga Zrihen (PS) 8/7/2009
  de praktische uitvoering van de wet van 19 november 2004 tot invoering van een heffing op omwisselingen van deviezen, bankbiljetten en munten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-860 Christine Defraigne (MR) 9/7/2009
  de Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-861 Els Schelfhout (CD&V) 9/7/2009
  de sluiting van de dispatching van Fedasil
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-862 Dirk Claes (CD&V) 9/7/2009
  de private veiligheidsagenten en de veiligheid op de luchthaven van Zaventem in vakantieperiodes
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-863 Marc Elsen (cdH) 9/7/2009
  de staking van het personeel van Fedasil en de sluiting van de dispatching
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-864 Marleen Temmerman (sp.a) 9/7/2009
  de borstklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-865 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 9/7/2009
  de Mexicaanse griep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-866 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 9/7/2009
  de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-867 Isabelle Durant (Ecolo) 9/7/2009
  de agenda van de regering voor het einde van de zittingsperiode
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-868 Marleen Temmerman (sp.a) 9/7/2009
  gezondheidszorg als prioriteit in de ontwikkelingssamenwerking met Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-869 Nele Lijnen (Open Vld) 16/7/2009
  het opschorten van het sociaal overleg over de modernisering van de wetgeving op de uitzendarbeid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-870 Philippe Mahoux (PS) 16/7/2009
  de bescherming tegen zogenaamde associatieve discriminatie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-871 Ann Somers (Open Vld) 16/7/2009
  de afschaffingen en vertragingen van treinen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-872 Richard Fournaux (MR) 16/7/2009
  het door het FAVV gemaakte onderscheid tussen kleine restauratie en traditionele restauratie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-873 Christine Defraigne (MR) 16/7/2009
  logistieke en financiŽle hulp aan ouders wier kinderen door de andere ouder naar een ander land ontvoerd werden
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-874 Franco Seminara (PS) 16/7/2009
  het betwiste recht van notarissen om op te treden als "immobiliŽnmakelaar"
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-875 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 16/7/2009
  de uitvoering van de wet houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstoffen in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-876 Els Schelfhout (CD&V) 16/7/2009
  de vuile oorlog in Oost-Congo en het gebrek aan internationale aandacht en daadkracht
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-877 Nahima Lanjri (CD&V) 16/7/2009
  de opvang van asielzoekers
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag ingetrokken
4-878 Helga Stevens (Onafhankelijke) 16/7/2009
  de mensenrechten in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-879 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 16/7/2009
  de diplomatische gevolgen van de moord op een mensenrechtenactiviste in TsjetsjeniŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-880 Alain Destexhe (MR) 12/10/2009
  het Softenondrama
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4856
4-881 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 12/10/2009
  de stemming van vrijdag 2 oktober jongstleden in de Raad voor de mensenrechten over het Goldstonerapport
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-882 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 12/10/2009
  de ethische vragen omtrent het Lotto-abonnement
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-883 Lieve Van Ermen (LDD) 13/10/2009
  het budget voor palliatieve thuiszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-884 Martine Taelman (Open Vld) 15/10/2009
  mogelijke misbruiken in het kader van de huidige regularisatieoperatie
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-885 Philippe Monfils (MR) 15/10/2009
  de tekortkomingen van het elektronisch toezicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-886 Olga Zrihen (PS) 15/10/2009
  de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-887 Christiane Vienne (PS) 15/10/2009
  de verkoop van gestructureerde schuldproducten door de banken in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-888 Geert Lambert (Onafhankelijke) 15/10/2009
  het budget voor palliatieve thuiszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-889 Freya Piryns (Groen!) 15/10/2009
  de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-890 Nahima Lanjri (CD&V) 15/10/2009
  het budget voor palliatieve thuiszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-891 Yves Buysse (Vlaams Belang) 15/10/2009
  de forse stijging van het aantal Spaanse steunaanvragers van Marokkaanse origine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-892 Vanessa Matz (cdH) 15/10/2009
  de verkoop van alcohol en kansspelen aan minderjarigen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-893 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 15/10/2009
  de uitlevering van verdachten tussen BelgiŽ en Marokko
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-894 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 15/10/2009
  de uitvoering van het zorgprogramma pediatrie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-895 Dirk Claes (CD&V) 15/10/2009
  de BTW-verlaging in de horeca
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-896 Marleen Temmerman (sp.a) 15/10/2009
  de besparingen in de geneesmiddelensector
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-897 Alain Destexhe (MR) 15/10/2009
  de rellen in Brussel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-898 Franco Seminara (PS) 22/10/2009
  het beleid van De Post inzake het afdanken van postbodes die arbeidsongeschikt zijn
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-899 Martine Taelman (Open Vld) 22/10/2009
  de stand van zaken met betrekking tot het MYRRHA-project voor de productie van radio-isotopen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-900 Bart Tommelein (Open Vld) 22/10/2009
  de ondertekening van het ambulanceverdrag tussen Nederland en BelgiŽ
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-901 Christophe Collignon (PS) 22/10/2009
  de gevolgen voor het cliŽnteel van de bijdrage die de banken leveren aan de federale begroting
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-902 Vanessa Matz (cdH) 22/10/2009
  de controle op de verkoop van de producten van de Nationale Loterij aan minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-903 Johan Vande Lanotte (sp.a) 22/10/2009
  de besparingen in de fiscale verminderingen voor energiebesparende investeringen
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-904 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 22/10/2009
  het verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek kind dat in een ziekenhuis opgenomen is
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-905 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 22/10/2009
  het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-906 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 22/10/2009
  de informatisering van Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-907 Dirk Claes (CD&V) 22/10/2009
  kwaliteitstests van drugs
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-908 Alain Destexhe (MR) 22/10/2009
  de toekenning van een verblijfsvergunning aan een persoon die beschuldigd wordt van deelname aan de Rwandese genocide
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-909 Cťcile Thibaut (Ecolo) 22/10/2009
  de hulp aan de melksector
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-910 Marc Verwilghen (Open Vld) 27/10/2009
  de afspraken met GDF Suez-Electrabel
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-911 Nele Lijnen (Open Vld) 27/10/2009
  de misbruiken met dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-912 Philippe Fontaine (MR) 28/10/2009
  de verdeling van jodiumtabletten in het kader van nucleaire risico's in gemeenten in de omgeving van een kerninstallatie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-913 Jean-Paul Procureur (cdH) 29/10/2009
  de operatie van Landsverdediging voor de hulp aan daklozen tijdens de winter
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-914 Olga Zrihen (PS) 29/10/2009
  het invoeren van een moratorium op de terugbetaling van schulden en het organiseren van een openbare audit van de schuldvorderingen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-915 Geert Lambert (Onafhankelijke) 29/10/2009
  de terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-916 Caroline Dťsir (PS) 29/10/2009
  de aanbevelingen van de federale ombudsmannen inzake de gesloten centra
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-917 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 29/10/2009
  de rol van de Belgische consulaten en ambassades in het kader van het Vlaamse inburgeringsbeleid
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-918 Yves Buysse (Vlaams Belang) 29/10/2009
  de inzet van kynologenhulpverleningsteams
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-919 Alain Destexhe (MR) 29/10/2009
  de plaats van BelgiŽ in de Global Gender Gap Index
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-920 Cindy Franssen (CD&V) 29/10/2009
  de Mexicaanse griep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-921 Pol Van Den Driessche (CD&V) 29/10/2009
  de ombudsdient energie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-922 Benoit Hellings (Ecolo) 29/10/2009
  de bewaring van gegevens die verkregen of behandeld zijn in het kader van elektronische communicatiediensten
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-923 Freya Piryns (Groen!) 29/10/2009
  de opvang van asielzoekers in hotels
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-924 Hugo Vandenberghe (CD&V) 29/10/2009
  de achterstand bij de Raad van State en de nefaste gevolgen daarvan voor bedrijven
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-925 Fatma Pehlivan (sp.a) 29/10/2009
  de verwarmingstoelage van de FOD Economie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-926 Johan Vande Lanotte (sp.a) 29/10/2009
  de fiscale aftrek voor zonnepanelen en de nucleaire rente
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-927 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 10/11/2009
  de terugbetaling van het geneesmiddel Firazyr
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-928 Philippe Monfils (MR) 12/11/2009
  het vastlopen van de onderhandelingen met de vakbonden over het strategisch plan van Defensie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-929 Lieve Van Ermen (LDD) 12/11/2009
  de handel in valse regularisatiedocumenten (art. 127)
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-930 Franco Seminara (PS) 12/11/2009
  de verslaving aan kansspelen
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-931 Caroline Dťsir (PS) 12/11/2009
  geneesmiddelen voor kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-932 Nele Lijnen (Open Vld) 12/11/2009
  de invoering van de pensioenportefeuille
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-933 Nahima Lanjri (CD&V) 12/11/2009
  het toekennen van financiŽle steun aan asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-934 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/11/2009
  de vrijlating van verdachten van moord ingevolge de overbelasting van het hof van assisen
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-935 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 12/11/2009
  het zetelen van magistraten in "sporttribunalen"
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-936 Jean-Paul Procureur (cdH) 12/11/2009
  de veiligheidsdiensten van de vliegtuigmaatschappij El Al op de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-937 Zakia Khattabi (Ecolo) 12/11/2009
  de organisatie van de overplaatsing van gevangenen
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-938 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 12/11/2009
  de wettelijke erkenning en structurele financiering van de palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-939 John Crombez (sp.a) 12/11/2009
  de fiscale ontvangsten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-940 Wouter Beke (CD&V) 12/11/2009
  diabetes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-941 Louis Ide (Onafhankelijke) 12/11/2009
  de Mexicaanse griep en de mythen rond het vaccin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-942 Dimitri Fourny (cdH) 19/11/2009
  het bouwen van een nieuwe strafinstelling in Marche-en-Famenne
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1182
4-943 Philippe Fontaine (MR) 19/11/2009
  de hulp van BelgiŽ aan Congo bij het afbakenen van zijn land- en zeegrenzen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-944 Dominique Tilmans (MR) 19/11/2009
  de bouw van een nieuwe gevangenis in Marche
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-945 Olga Zrihen (PS) 19/11/2009
  klantenkaarten en hun gevolgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  minister van Justitie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-946 Christiane Vienne (PS) 19/11/2009
  de hervorming van de civiele veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
4-947 Zakia Khattabi (Ecolo) 19/11/2009
  de beslissing inzake de maatregelen op federaal niveau om asielzoekers op te vangen
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-948 Freya Piryns (Groen!) 19/11/2009
  de opvang van asielzoekers in een tentenkamp
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-949 Christophe Collignon (PS) 19/11/2009
  de recente verklaringen over de invoering van de kilometerheffing
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-950 Bart Tommelein (Open Vld) 19/11/2009
  de verklaringen over rekeningrijden
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-951 Fatma Pehlivan (sp.a) 19/11/2009
  de opvangcrisis
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-952 Marleen Temmerman (sp.a) 19/11/2009
  de inbeslagname van generische medicatie voor Afrika door de Belgische douane
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-953 Nahima Lanjri (CD&V) 19/11/2009
  de crisis in de opvang
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-954 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 19/11/2009
  het masterplan voor de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-955 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 19/11/2009
  de rol van de FOD Buitenlandse Zaken inzake exportbeleid
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-956 Nele Lijnen (Open Vld) 19/11/2009
  de opvangcrisis
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-957 Els Schelfhout (CD&V) 19/11/2009
  de bevoegdheid van de federale centrale autoriteit in het kader van een adoptieprocedure
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-958 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 26/11/2009
  de facturatie van de kosten voor ontmijningen in Libanon aan het IsraŽlische leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-959 Dominique Tilmans (MR) 26/11/2009
  de vacante betrekking van bestuurlijke directeur-coŲrdinator van de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement Neufch‚teau
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-960 Christiane Vienne (PS) 1/12/2009
  de hervorming van de civiele veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-961 Dominique Tilmans (MR) 1/12/2009
  de inwerkingtreding in 2010 van de centralisering van dringende medische oproepen en oproepen voor de huisartsenwachtdienst
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-962 Martine Taelman (Open Vld) 1/12/2009
  de stand van zaken met betrekking tot het MYRRHA-project voor de productie van radio-isotopen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-963 Ann Somers (Open Vld) 1/12/2009
  de duizenden naturalisatiedossiers die al enkele jaren niet kunnen behandeld worden omwille van vormvereisten
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1268
4-964 Richard Fournaux (MR) 1/12/2009
  de dwangsommen die opgelegd zijn aan Fedasil en de opvangcrisis
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-965 Philippe Monfils (MR) 2/12/2009
  het organiseren van een tombola in het kader van de Bob-campagne 2009
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-966 Franco Seminara (PS) 2/12/2009
  het ontslag van 89 personen bij MD Verre in Ghlin
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-967 Vanessa Matz (cdH) 3/12/2009
  de KUL-norm en de federale dotaties voor de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-968 Josť Daras (Ecolo) 3/12/2009
  de nieuwe regeerverklaring
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-969 Yves Buysse (Vlaams Belang) 3/12/2009
  de rellen in de Brusselse gemeenten en de veiligheid van de politiediensten
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-970 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/12/2009
  de activiteiten van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding in het jaar 2008
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-971 Cindy Franssen (CD&V) 3/12/2009
  de toepassing van de derdebetalersregeling voor de vaccinatie tegen de griep A/H1N1
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-1289
4-972 Pol Van Den Driessche (CD&V) 3/12/2009
  het gedoogbeleid ten opzichte van cannabisgebruik
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-973 Freya Piryns (Groen!) 3/12/2009
  de nieuwe regeerverklaring
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-974 Louis Ide (Onafhankelijke) 3/12/2009
  de nieuwe regeerverklaring
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-975 John Crombez (sp.a) 3/12/2009
  het gebruik van middelen en materieel bij Defensie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-976 Fatma Pehlivan (sp.a) 3/12/2009
  de Roma
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-977 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 10/12/2009
  de houding van BelgiŽ tijdens de toetsingsconferentie van het Nucleaire non-proliferatieverdrag
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6394
4-978 Dimitri Fourny (cdH) 10/12/2009
  de benoemingen van ambtenaars in sommige FOD's
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-979 Marie-HťlŤne Crombť-Berton (MR) 10/12/2009
  de verlaging van belastingtarieven in de landbouwsector
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-980 Christiane Vienne (PS) 10/12/2009
  de beperkingen die verbonden zijn aan het seniorenticket van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-981 Olga Zrihen (PS) 10/12/2009
  het toekennen van een schietveld aan de onderneming MECAR
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-982 Philippe Fontaine (MR) 10/12/2009
  het ter beschikking stellen van militaire terreinen aan privťbedrijven in de bewapeningssector
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-983 John Crombez (sp.a) 10/12/2009
  de afspraken met GDF SUEZ
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-984 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 10/12/2009
  de mogelijke vernietiging van de regularisatie-instructie
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-985 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 10/12/2009
  de communautaire scheeftrekkingen inzake de spreiding van asielzoekers over de gemeenten
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-986 Freya Piryns (Groen!) 10/12/2009
  de instructie "regularisatie"
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
4-987 Benoit Hellings (Ecolo) 10/12/2009
  het wetsontwerp tot invoering van de vrijwillige legerdienst
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-988 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/12/2009
  de gevolgtrekkingen uit het vonnis in verband met de zogenaamde KB Lux-zaak
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-989 Els Van Hoof (CD&V) 10/12/2009
  het bespreken van de situatie van Excelsior Moeskroen in het betrokken paritair comitť
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-990 Christiane Vienne (PS) 17/12/2009
  de financiŽle compensaties toegekend in het kader van de Frans-Belgische belastingovereenkomst
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-991 Olga Zrihen (PS) 17/12/2009
  de financiŽle meerkosten die EADS verwacht in het kader van het programma van de ontwikkeling van de Airbus A400M
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-992 Tony Van Parys (CD&V) 17/12/2009
  de door de federale overheid gesubsidieerde ambten van operationele politiemensen bij de zonale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-993 Els Van Hoof (CD&V) 17/12/2009
  het Nationaal Actieplan inzake de strijd tegen Partnergeweld
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag ingetrokken
4-994 Jean-Paul Procureur (cdH) 17/12/2009
  de kwaliteit van de dienstverlening van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-995 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 17/12/2009
  de vernietiging van de regularisatie-instructie door de Raad van State
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-996 Cindy Franssen (CD&V) 17/12/2009
  de opvang van daklozen en asielzoekers tijdens de winterperiode
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-997 Paul Wille (Open Vld) 17/12/2009
  de kredietcrisis en de problemen met Kobelco en Irish Life Insurance
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-998 Nele Lijnen (Open Vld) 17/12/2009
  de begrippen 'gevaar voor de openbare orde' en 'fraude' in het kader van de regularisatiecriteria
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-999 Lieve Van Ermen (LDD) 17/12/2009
  het preventieluik in het globaal medisch dossier
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Begroting
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1000 Alain Destexhe (MR) 17/12/2009
  het ontbreken van een officiŽle herdenkingsplechtigheid van de honderdste sterfdag van Leopold II
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1001 Benoit Hellings (Ecolo) 17/12/2009
  de opdrachten van Belgische militairen in Afghanistan voorzien in 2010
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1002 Louis Ide (Onafhankelijke) 17/12/2009
  het optreden tegen Excelsior Moeskroen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen