Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Pierre Galand

32 resultaten

3-27 Pierre Galand (PS) 22/10/2003
  de Palestijnen die in IsraŽlische gevangenissen opgesloten zijn
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/10/2003 (handelingen 3-18)
3-118 Pierre Galand (PS) 17/12/2003
  de erkenning van de NGO's die gemachtigd zijn een fiscaal attest af te geven voor giften ten belope van een gecumuleerd bedrag van meer dan 30 euro per kalenderjaar
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-165 Pierre Galand (PS) 28/1/2004
  de nieuwe beperkingen van de toegang tot de bezette Palestijnse gebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/1/2004 (handelingen 3-39)
3-197 Pierre Galand (PS) 12/2/2004
  de bedragen die worden besteed aan conflictpreventie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-150
3-250 Pierre Galand (PS) 17/3/2004
  de criteria met betrekking tot de hulp die in aanmerking komt voor de bijdrage van elk land inzake publieke ontwikkelingshulp
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-273 Pierre Galand (PS) 31/3/2004
  de Delcrederedienst en de publieke ontwikkelingshulp
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-401 Pierre Galand (PS) 14/7/2004
  het advies van het Internationaal Hof van Justitie omtrent de muur die IsraŽl in de bezette gebieden heeft opgetrokken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/7/2004 (handelingen 3-73)
3-419 Pierre Galand (PS) 20/10/2004
  de deelname van BelgiŽ aan de bestrijding van de veldsprinkhanen door het FAO
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/10/2004 (handelingen 3-81)
3-487 Pierre Galand (PS) 8/12/2004
  de begroting voor ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 9/12/2004 (handelingen 3-87)
3-513 Pierre Galand (PS) 22/12/2004
  de onderhandelingen inzake het Algemeen Akkoord over de Handel in Diensten (GATS)
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/12/2004 (handelingen 3-91)
3-525 Pierre Galand (PS) 12/1/2005
  de verplichting voor BelgiŽ om tegen 2012 de voorraden chemische wapens weg te werken
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2053
3-596 Pierre Galand (PS) 2/3/2005
  de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO)
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-637 Pierre Galand (PS) 23/3/2005
  de werkzaamheden van de Commissie voor de mensenrechten te GenŤve
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-663 Pierre Galand (PS) 20/4/2005
  de crisis inzake de huisvesting en het Interministerieel Comitť
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-712 Pierre Galand (PS) 1/6/2005
  het voorstel met betrekking tot de 'gecorrigeerde aanbiedingen' van de Europese Commissie
  minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)
3-736 Pierre Galand (PS) 15/6/2005
  de rode pest in Angola
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 16/6/2005 (handelingen 3-118)
3-811 Pierre Galand (PS) 19/10/2005
  het akkoord inzake de invoering van accijnzen op koffie
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-922 Pierre Galand (PS) 22/12/2005
  de Belgische positie op de Raad over het begrip "diensten van algemeen economisch belang" in het kader van de voorgestelde dienstenrichtlijn van de Europese Commissie
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-992 Pierre Galand (PS) 8/2/2006
  het verzoek van de Wereldbank om het Congolese boswetboek op te heffen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/2/2006 (handelingen 3-150)
3-1019 Pierre Galand (PS) 23/2/2006
  de uitvoering en opvolging van de resolutie inzake de verplichtingen van de internationale financiŽle instellingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1058 Pierre Galand (PS) 23/3/2006
  de toestand in Nepal
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1083 Pierre Galand (PS) 19/4/2006
  de belasting op vliegtuigbiljetten
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4963
3-1182 Pierre Galand (PS) 21/6/2006
  het nieuwe fiscale kader voor de diamantsector te Antwerpen en het gevaar voor het witwassen van 'bloeddiamant'
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 29/6/2006 (handelingen 3-173)
3-1209 Pierre Galand (PS) 6/7/2006
  het standpunt van BelgiŽ inzake de te hanteren richtsnoeren bij het creŽren van een internationale faciliteit voor de aankoop van geneesmiddelen (International Drug Purchase Facility)
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 6/7/2006 (handelingen 3-175)
3-1227 Pierre Galand (PS) 11/10/2006
  de hulp aan Libanon
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1260 Pierre Galand (PS) 8/11/2006
  "het nieuwe fiscale kader voor de diamantsector te Antwerpen" en de overeenstemming daarvan met de wetgeving inzake het witwassen van geld
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1313 Pierre Galand (PS) 6/12/2006
  het koppelen van de notionele interestaftrek aan garanties inzake werkgelegenheid, in het licht van de gebeurtenissen bij VW-Vorst
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 7/12/2006 (handelingen 3-193)
3-1336 Pierre Galand (PS) 20/12/2006
  het regeringsstandpunt over de voorstellen van richtlijn van de Europese Commissie betreffende onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)
3-1426 Pierre Galand (PS) 1/3/2007
  de druk die de Europese Commissie uitoefent op de ACS-landen met het oog op het afsluiten van de onderhandelingen over de economischepartnerschapsovereenkomsten vůůr december 2007
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)
3-1474 Pierre Galand (PS) 28/3/2007
  het weer instellen van de directe hulp aan de Palestijnse overheid
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2007 (handelingen 3-212)
3-1498 Pierre Galand (PS) 19/4/2007
  het houden van InterministeriŽle Conferenties voor buitenlands beleid
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/4/2007 (handelingen 3-214)
3-1509 Pierre Galand (PS) 25/4/2007
  het gebruik van het nairu-concept door het Federaal Planbureau
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 26/4/2007 (handelingen 3-216)