Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Claude Desmedt

9 resultaten

1-637 Claude Desmedt (PRL-FDF) 14/10/1997
  de niet-ratificering van het Internationaal Verdrag tegen foltering en het door BelgiŽ gevoerde mensenrechtenbeleid
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
1-683 Claude Desmedt (PRL-FDF) 19/11/1997
  de distributie van jodiumtabletten onder de bevolking in de nabijheid van kerncentrales
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/11/1997 (handelingen nog niet gepubliceerd)
1-779 Claude Desmedt (PRL-FDF) 11/2/1998
  het koninklijk besluit van 4 december 1997 betreffende het toekennen voor 1997 van een aanvullende subsidie van 50 miljoen frank aan de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en het gebruik van dat bedrag
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-843 Claude Desmedt (PRL-FDF) 2/4/1998
  de dringende nood aan een wet die de militaire rechtbanken afschaft
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/4/1998 (handelingen 1-178)
1-942 Claude Desmedt (PRL-FDF) 1/7/1998
  de uitvoering van de wet van 10 februari 1998 betreffende de toegevoegde rechters
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-1012 Claude Desmedt (PRL-FDF) 17/11/1998
  de ondertekening door de procureur-generaal van Antwerpen van een manifest waarin een grotere autonomie voor Vlaanderen wordt geŽist
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-1027 Claude Desmedt (PRL-FDF) 1/12/1998
  de toestand bij de politierechtbank van Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/1998 (handelingen 1-227)
1-1093 Claude Desmedt (PRL-FDF) 10/2/1999
  de gevolgen die de regering voornemens is te geven aan haar wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/1999 (handelingen 1-245)
1-1104 Claude Desmedt (PRL-FDF) 24/2/1999
  de verklaringen van de procureur des Konings te Brussel over de ondermijning van het gerecht door de politici
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-247)