Mondelinge vraag nr. 3-1173

3-1173 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 15/6/2006
  het budget van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-5471