Mondelinge vraag nr. 3-1016

3-1016 Annemie Van de Casteele (VLD) 16/2/2006
  het arrest van het Hof van Cassatie in een dopingzaak en de mogelijke uitholling van onze drugs- en hormonenwetgeving
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-1443