Zaakregister: lijst van trefwoorden (Legislatuur 2003-2007)

Trefwoord: **

Kies een trefwoord
aalmoezenier
aanbesteding
aanbesteding bij inschrijving
aanbesteding door de overheid
aanbestedingsprocedure
aanbetaling
aanbeveling (EU)
aanbeveling van de Commissie
aanbeveling van de Europese Centrale Bank
aanbeveling van de Raad
aanbieder
aanbod aan arbeidskrachten
aanbod van energie
aandeel
aandeelcertificaat
aandeelhouder
aandeelhouderschap van werknemers
aandelenoptie
aandoening van de ademhalingsorganen
aangaan van betalingsverplichtingen
aangeboden betrekking
aangeboren afwijking
aangeboren ziekte
aangenomen kind
aangepast voertuig
aangetrouwde familie
aangifte van investering
aanhangwagen
aanhouding
aanhouding (administratieve -)
aanklacht
aankondiging van een aanbesteding
aankoopcomitť
aankoop op krediet
aankoop van de overheid
aankoopvereniging
aanmoediging tot investeren
aannemer
aanpassing van de arbeid aan de mens
aanpassing van gebouw
aanplakking
aanplant
aanranding
aanschaf van wapens
aanslag op de staatsveiligheid
aanspraak
aansprakelijkheid
aansprakelijkheid (civiele-)
aansprakelijkheid (contractuele -)
aansprakelijkheid (strafrechtelijke -)
aansprakelijkheidsvordering
aansprakelijkheid van de producent
aansprakelijkheid van de staat
aansprakelijkheid voor ecologische gevolgen
aansprakelijkheid voor milieuschade
aanstelling
aanstellingscontract
aanstellingsexamen
aantal loontrekkenden
aantal schoolgaanden
aantasting van de ozonlaag
aantasting van de rechten van de mens
aantasting van het gezichtsvermogen
aantasting van het milieu
aanverwantschap
aanvullende prestatie
aanvullende uitkering
aanvullend inkomen
aanvullend pensioen
aanvullend werk
aanwerving
aanwezigheid van leerlingen
aardappel
aardbeving
aardgas
aardolie
aardolie-industrie
aardoliemaatschappij
aardolieplatform
aardolieproduct
aardolieproducten
aardolieprodukt
aardolieraffinaderij
aardolieraffinage
aardolie (ruwe -)
aardschok
AAU
AbchaziŽ
Aboriginal
abortus
ABOS
abrikoos
absenteÔsme
Abu Dhabi
academie
acadťmie
academisch onderwijs
accijns
accijnsheffing
accountant
accreditering
acetaat
acetyleen
achternaam
achterstand in gerechtszaken
achterstandsbuurt
achterstandswijk
achteruitgang van het milieu
achteruitkijkspiegel
acquired immune deficiency syndrom
acquis communautaire
acrylvezel
acrylzuur
ACS-EG-conventie
ACS-EU-overeenkomst
ACS-EU-Raad van ministers
ACS-EU-samenwerking
ACS-landen
ACS-staten
acteur
actieplan
actieplan ten behoeve van de consumenten
actieprogramma
actieve welvaartsstaat
actinium
Actiris
activiteitenverslag
actualiteitendebat
acupuncturist
acupunctuur
ADB
additief
additief voor levensmiddelen
adel
ADIV
administratief beroep
administratief beroep (beroep tot nietigverklaring)
administratief beroep bij een administratief rechtscollege
administratief beroep (functie)
administratief beroep (rechtsmiddel)
administratief beroep tegen een administratieve beslissing
administratief kaderpersoneel
administratief recht
administratief toezicht
administratiegebouw
administratiekosten
administratiepersoneel
administratieve formaliteit
administratieve handeling
administratieve hervorming
administratieve indeling
administratieve klacht
administratieve kosten
administratieve organisatie
administratieve overtreding
administratieve procedure
administratieve rechtbank
administratieve rechtspraak
administratieve samenwerking
administratieve sanctie
administratieve uitgave
administratieve voogdij
adolescentie
adoptie
adoptiefouders
adoptierecht
ADPIC
ADR
adres van de website
ADR-overeenkomst
ADSEI
advertentie
advies
adviescomitť
Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
advies en inspectie
advies (EU)
advies Hof van Justitie (EU)
advies van het Hof van Justitie
adviserend geneesheer
adviseur
advocaat
aŽrodroom
aŽronautisch materieel
aŽrosol
afbinden van de eierstokken
afbraak van de ozonlaag
AfDB
affichage
afgevaardigde
afgewerkte olie
Afghanistan
afhankelijkheidssituatie van ouderen
afhankelijkheidsverzekering
afhankelijkheid van energie
afkondiging van een wet
aflossing
aflossing van schulden
afluisteren, aftappen
afluisteren van privťcommunicatie
afluisteren van telefoongesprekken
Afrika
Afrikaanse landen
Afrikaanse Ontwikkelingsbank
Afrikaanse Ontwikkelingsbankgroep
Afrikaanse Unie
Afrikaans land
Afrikaans Ontwikkelingsfonds
Afrika ten zuiden van de Sahara
afschaffing van arbeidsplaatsen
afschaffing van beperkingen
afschaffing van handelsbelemmeringen
afschaffing van kernwapens
afschrijving
afsluiten van een contract
afspraak tussen ondernemingen
afstaan van organen
afstamming
afstandsonderwijs
afstappen van kernenergie
aftreden van de regering
aftreden van een gekozen vertegenwoordiger
aftrek
aftrekpost
aftrek vooraf
afval
afvalbeheer
afvalolie
afvalrecycling
afvalstoffenbeheer
afvalverbranding
afvalvernietiging
afvalverwerking
afvalverwijdering
afvalwater
afwasmachine
afwezigheid
afwijking van de wet
afwijzing van juryleden
afzetmarkt
afzet tegen gereduceerde prijzen
afzondering
agenda
agent (makelaar)
Agentschap voor Buitenlandse Handel
agglomeraties en federaties van gemeenten
agrarische industrie
agrarische veredelingsindustrie
agrarisch recht
agrarisch voedingsproduct
agressie
agro-energie
agro-industrie
aids
airconditioning
Ajman
akkoordprocedure
Akkoord van Schengen
AlbaniŽ
alcoholhoudende drank
alcoholische drank
alcoholisme
Alcoholpops
alcoholtest
alcoholzuur
alfadeeltjes
algemeen belang
Algemeen Bestuur voor de Ontwikkelingssamenwerking
algemeen preferentiestelsel
algemeen stelsel van preferenties
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV)
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)
algemene geneeskunde
algemene kosten
Algemene Nationale Gegevensbank (Politie)
Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten
algemene preferenties
algemene procedure
Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde
Algemene Rekenkamer
Algemene Spaar- en Lijfrentekas
algemene tariefpreferenties
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
Algemene Vergadering VN
algemene verkiezingen
Algerije
alimentatie
alimentatieplicht
alimentatievordering
alleenstaande
alleenstaande (ongehuwde ouder)
alleenverkoop
allergie
allochtoon
all-riskverzekering
altermondialisme
alternatieve energie
alternatieve energiebron
alternatieve geneeskunde
alternatieve geschillenbeslechting
alternatieve straf
alternerende opleiding
Althea
ambacht
ambachtelijk bedrijf
ambachtsman
ambassade
ambassadeur
ambtenaar
ambtenarenstatuut
ambtenarenvakbond
ambulance
ambulante activiteit
ambulante handel
amendement
ammoniak
amnestie
amnestie (incivisme)
Amnesty International
amortisatie
Amortisatiekas
amusementspark
analfabetisme
analyse van de economische activiteit
analytische boekhouding
ananas
anciŽnniteit
andersdenkende
andersmondialisten
Andesgemeenschap
Andesgroep
Andesgroeplanden
Andespact
anesthesie
anglicanisme
anglicisme
Angola
Anguilla
anorexia
Antarctica
antibioticum
anticonceptie
anticonceptiemiddel
antiek voorwerp
antiglobaliseringsbeweging
antihanteerbaarheidsmechanisme
antimilitarisme
antimondialiseringsbeweging
antimondialisten
antipersoneel(s)mijn
antiquiteit
antiraketraket
antisemitisme
Antwerpen
AOHD
APETRA
apotheek
apotheker
apparentering
APS
ARAB
Arabische Republiek Egypte
Arabische Republiek SyriŽ
arbeid
arbeider
arbeidersorganisatie
arbeidersvertegenwoordiger
arbeidsaanbod
arbeidsbeleid
arbeidsbescherming
arbeidsbetrekking
arbeidsbezoldiging
arbeidsbureau
arbeidsconflict
arbeidscontract
arbeidsduur
arbeidsgeneeskunde
arbeidsgerecht
arbeidsherverdeling
Arbeidshof
arbeidshygiŽne
arbeidsinspectie
arbeidskrachten
arbeidsmarkt
arbeidsmigratie
arbeidsomstandigheden
arbeidsongeschiktheid
arbeidsongeval
arbeidsongevallenverzekering
arbeidsovereenkomst
arbeidsplaatsen (verlies van- )
arbeidsplaats (werkplek)
arbeidspsychologie
arbeidsrecht
arbeidsrechtbank
arbeidsrechtspraak
arbeidsreglement
arbeidstijd
arbeidsveiligheid
arbeidsverdeling
arbeidsvergunning
arbeidsverhouding
arbeidsvoorwaarden
arbeidsvreugde
arbeidswetgeving
arbeid voor gedetineerden
arbitrage
Arbitragehof
archeologie
archief
architect
architecturaal erfgoed
archivaris
archivering
argon
aristocratie
arm
Armeense kwestie
ArmeniŽ
armoede
aromatisch zuur
arrest
arrestatie
arrest HvJ EG
arrest van het Hof EG
arrest van het Hof (EU)
arrest van het Hof van Justitie EG
arrest van het Hof van Justitie (EU)
arrondissementscommissaris
arrondissementskrijgsraad
arrondissementsrechtbank
Artemis
artiest
artillerie
artistieke en literaire eigendom
arts
artsengenootschap
arts (geneesheer)
Aruba
asbest
asbestose
AsDB
asdruk
ASEAN
ASEAN-landen
asielzoeker
ASLK
asociaal gedrag
Assisenhof
assistentschap
associatie-overeenkomst
associatieovereenkomst
associatieovereenkomst (EU)
associatierecht
Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten
astma
ASTRID
Atlantische Gemeenschap
Atlantisch Verbond
atlas
atmosferische omstandigheden
atoombom
atoomenergie
atoomonderzoek
Atoomonderzoek (SCK Mol)
atoomoorlog
atoomreactor
atoomwapen
attachť
Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD)
attractiepark
AU
audicien
audiovisueel beleid
audiovisueel materiaal
audiovisueel programma
audiovisuele communicatie
audiovisuele industrie
audiovisuele piraterij
audiovisuele productie
audiovisuele produktie
audit
au pair-jongeren
AustraliŽ
auteursrecht
auto
autoaccessoires
autobenzine
autobus
autocar
autochtone bevolking
autoconstructie
automaat
automatiek
automatisch bankloket
automatische biljettenverdeler
automatische informatieverwerking
Automatische stemming (verkiezingen)
automobiel
automobielindustrie
automobielinspectie
automobieluitrusting
automobilistenvereniging Touring
Autonome Gemeenschap CataloniŽ
Autonome Gemeenschap GaliciŽ
autonomie
autonomistische beweging
Autonoom Gebied Gazastrook
Autonoom Gebied Jericho
autonummerplaat
autopapieren
autoplaat
autopsie
Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten
autoverzekering
autoweg
autowegenvignet
autowrak
avocado
Azerbeidzjan
Aziatische Ontwikkelingsbank
Aziatisch land
Aziatisch Ontwikkelingsfonds
AziŽ
azijnzuur
baby
babykamer
babysitten
babyvoeding
BAC
bacon
bacterieziekte
bacteriologisch wapen
badkuip
baggeren
bakkerij
balans
balie
Baljuwschap Guernsey
Baljuwschap Jersey
Balkanland
Balkanschiereiland
ballet
ballistische raket
banaan
bananenverordening
bancomaat
bandrecorder
banenaanbod
banenreductie
Bangladesh
bank
bankactiviteit
bankafdeling
bankbeleid
bankbiljet
bankbriefjes
Bankcommissie
bankcontrole
bankdeposito
bankgeheim
bankkaart
bankkosten
bankkrediet
bank (kredietinstelling)
banklening
bankonkosten
bankoperatie
bankrecht
bankrekening
bankroet
banksysteem
banktegoeden
bankverrichting
Bank voor Internationale Betalingen
bankwetgeving
barbituraat
basisonderwijs
basisonderzoek
basisschool
Baskische provincies
bataat
BATC
BBI
BDBH
beambte
bebakening
bebossing
bebouwbare oppervlakte
bebouwde oppervlakte
bebouwingsdichtheid
bedelarij
bedienaar van de erediensten
beding (contractueel)
bedreigde arbeidsplaats
bedreigde soort
bedrijfsbeheer
bedrijfsbeheerssysteem
bedrijfsfinanciering
bedrijfsleider
bedrijfsleiding
bedrijfsongeval
bedrijfsovername door de werknemers
Bedrijfsovername door managers
Bedrijfsraad
bedrijfsrestaurant
bedrijfsrevisor
bedrijfsverplaatsing
bedrijfsvoertuig
bedrijfsvoorheffing
bedrijfsvorm
bedrog
beŽindiging van het werkverband
beeldconferentie
beeldende kunsten
beeldhouwer
beeldplaat
beeldscherm
beeldtelefoon
beeldverwerking
beenhouwerij
begeleidend document
begeleidingsplan voor werklozen
begeleidingssteun
beginnend bedrijfje
beginsel van gelijkheid en rechtszekerheid
beginsel van wederzijdse erkenning
begraafplaats
begrafenis
begrafenisonderneming
begroting
begrotingsbeleid
begrotingscompensatie
begrotingscontrole
begrotingsevenwicht
begrotingsfonds
begrotingshervorming
begrotingskrediet
begrotingslijn
begrotingsmethode
begrotingspost
begrotingsprocedure
begrotingsrecht
begrotingsuitgave
begroting van de Europese Unie
begunstigd land
behandeling van afvalstoffen
behaviourisme
beheer
beheerskosten
beheersmaatschappij
beheer van afvalstoffen
beheer van de buitengrenzen
beheer van de buitengrenzen van de EU
beheer van de buitengrenzen van de Europese Unie
beheer van personele middelen
behoorlijk bestuur
behoud van de bossen
behoud van de vrede
behoud van het culturele erfgoed
behoud van het milieu
behoud van landbouwgrond
bejaarde
bejaarde (bejaardenzorg)
bejaardenhuis
bejaardentehuis
bejaardenzorg
bejaardenzorg (rusthuis)
bejaarde (rusthuis)
bekendmaking
bekendmaking van een wet
bekrachtiging van een overeenkomst
bekrachtiging van koninklijke besluiten
belaging
belangenconflict
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
belangengroep
Belarus
belastbaar inkomen
belasting
belastingaangifte
belastingadministratie
belastingaftrek
belastingbeleid
belastingbetaler
belastingconsulent
belastingcontrole
belasting der niet-verblijfhouders
belastingfaciliteiten
belastingfraude
belastinggrondslag
belastingharmonisatie
belastingheffing
belastinghervorming
belastinginkomsten
belastinginning
belastinginspecteur
belastingkrediet
belastingontduiking
belastingontduiking (belastingfraude)
belastingontheffing
belastingontwijking
belasting op de inverkeerstelling
belasting op de meerwaarde
belasting op de toegevoegde waarde
belasting op industriŽle en commerciŽle winst
belasting op inkomsten uit kapitaal
belasting op loon
belasting op uitgaven
belastingovereenkomst
belastingparadijs
belastingplichtige
belastingsamenwerking
belastingschijf
belastingtarief
belastingteruggave
belasting van natuurlijke personen
belasting van rechtspersoonlijkheden
belastingverlichting
belastingvermindering
belastingvlucht
belastingvoordeel
belastingvrijdom
belastingvrije som
belastingvrijstelling
belastingvrijstelling (exoneratie)
belastingvrijstelling (franchise)
belediging
beleggingsfonds
beleggingsmaatschappij
beleidsplan voor Europese groei
beleid ter ondersteuning van het gezin
Belgacom
Belgian Airlines
Belgian Internet Service Center (BISC)
BelgiŽ
Belgisch-Congolees Fonds voor Delging en Beheer
Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel
Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
Belgische Technische CoŲperatie
Belgisch fonds voor de voedselzekerheid
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV)
Belgisch instituut voor normalisatie
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Belgisch Instituut voor ruimte-aŽronomie
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
Belgisch overlevingsfonds
Belgisch Staatsblad
Belgocontrol
bemande ruimtevlucht
bemanning
bemesten
bemiddelaar
bemiddeling
bemiddeling in familiezaken (gerechtelijke procedure)
bemiddelingsprocedure
benadeelde sociale klasse
benaming van oorsprong
Benelux
Benelux Economische Unie
Benin
benoemingsbevoegdheid
benzeen
benzine
beoordeling van het personeel
bepaling van het begrotingsbeleid
beperking van bewegingsvrijheid
beperking van commercialisering
beperking van de invoer
beperking van de uitvoer
beperking van de verblijfsvergunning
beplante oppervlakte
beplanting
beraadslaging van het Parlement
Bermuda
beroep (beroep tot nietigverklaring)
beroep bij de administratie tegen een administratieve beslissing
beroep bij een administratief rechtscollege
beroep door de ambtenaren
beroep door het personeel
beroep (hoger beroep)
beroep in administratieve zaken
beroep in cassatie
beroep in de alternatieve geneeskunde
beroep in de binnenscheepvaart
beroep in de communicatiesector
beroep in de gezondheidszorg
beroep in de horecasector
beroep in de informatica
beroep in de kunst
beroep in de toeristische sector
beroep in het bankwezen
beroep in het douanewezen
beroep in het informatiewezen
beroep in het reiswezen
beroepsbekwaamheid
beroepsbeoordeling
beroepsbetrekking
beroepsbevolking
beroepsbevolking (werkende-)
beroepsdeontologie
beroepservaring
beroepsfunctie
beroepsgeheim
beroepskaart
beroepskennis
beroepskeuzevoorlichting
beroepskwalificatie
beroepsleven
beroepsloopbaan
beroepsmigratie
beroepsmobiliteit
beroepsomschakeling
beroepsonderwijs
beroepsonkundigheid
beroepsopleiding
beroepsorde
beroepsorganisatie
beroepsorganisatie (beroepsorde)
beroepsoriŽntatie
beroepsrecht
beroepsreclassering
beroepsreŽducatie
beroepsrisico
beroepsschool
beroepsspeler
beroepssport
beroepsstatus
beroepsstatuut
beroepsverbod
beroepsvereniging
beroepsvrijwilliger
beroepsziekte
beroep tot nietigverklaring
beroep wegens niet-nakomen
beschadiging
beschermde arbeidsplaats
beschermde soort
beschermd gebied
beschermd natuurgebied
beschermende kleding
beschermheerschap
beschermingsmiddel
bescherming tegen geluidshinder
bescherming tegen straling
bescherming tegen ziekten
bescherming van arbeidsplaatsen
bescherming van de aandeelhouders
bescherming van de bestuurder
bescherming van de bevolking
bescherming van de burger
bescherming van de burgerbevolking
bescherming van de communicaties
bescherming van de consument
bescherming van de fauna
bescherming van de flora
bescherming van de gezondheid
bescherming van de passagiers
bescherming van de planten
bescherming van de rechten van de mens
bescherming van de vennoten
bescherming van de verbruiker
bescherming van de visbestanden
bescherming van de vogelstand
bescherming van het culturele erfgoed
bescherming van het erfgoed
bescherming van het gezin
bescherming van het landschap
bescherming van het patrimonium
bescherming van hulpbronnen
bescherming van investeringen
bescherming van minderheden
bescherming van moeder en kind
bescherming van natuurmonumenten
beschikking
beschikking van de Commissie
beschikking van de Raad
beschuldigde
beschuldiging
beschutte werkplaats
beslag op bezittingen
beslag op goederen
beslechting van geschillen
beslissingsbevoegdheid
besloten vennootschap
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
besluit
besluit (EU)
besluit van de Europese Centrale Bank
besluit van de Europese Raad
besluit van het Europees Parlement
besluitvormend orgaan
besluitvorming
besluitvormingsprocedure
besluitvormingsproces
besmettelijke ziekte
besmetting
besmetting van de voedingswaren
besnijdenis
besnijdenis van vrouwen
bestaansminimum
bestand
bestedingen voor gezondheid
bestendig afgevaardigde
bestendige deputatie
bestrijding
bestrijdingsmiddel
bestrijding van belastingontduiking
bestrijding van de armoede
bestrijding van de droogte
bestrijding van de honger
bestrijding van de verontreiniging
bestrijding van discriminatie
bestrijding van fraude
bestrijding van geluidshinder
bestrijding van het alcoholisme
bestrijding van het racisme
bestrijding van het terrorisme
bestrijding van tabakmisbruik
besturingsinrichting
bestuurder
bestuurder van een onderneming
bestuurlijke uitzetting
bestuurlijke verantwoordelijkheid
bestuursmaatregel
bestuursrecht
bestuur van ondernemingen
betaalbaarstellingskrediet
betaalbaarstelling van de uitgaven
betaalde arbeidskracht
betaalde vakantie
betaald verlof
betaalkaart
bÍtadeeltjes
betaling
betaling binnen de EU
betaling binnen de Gemeenschap
betalingen binnen de Gemeenschappen
betaling over de begroting
betalingsbalans
betalingskrediet
betalingstermijn
betoging
betogingsrecht
betreding van de arbeidsmarkt
betrekking tussen overheid en burger
betrekking van de Europese Unie
betrekking zoeken
beurs
beurskoers
beursnotering
beursoperatie
beurs voor onderzoek
bevalling
beveiliging en bewaking
beveiligingsinrichting
bevoegdheidsconflict
bevoegdheidsdelegatie
bevoegdheidsoverdracht
bevoegdheidsverdeling
bevoegdheid van de Lid-Staten
bevoegdheid van de lidstaten
bevoegdheid van de uitvoerende macht
bevoegdheid van het Parlement
bevolking op arbeidsgeschikte leeftijd
bevolkingsregister
bevolkingsregistratie
bevolkingsverplaatsing
bevoorrading
bevoorradingszekerheid
bevordering in een loopbaan
bevordering van culturele activiteiten
bevordering van de werkgelegenheid
bevordering van het handelsverkeer
bevordering van het onderzoek
bevordering van investeringen
bevrachter
bevruchting in vitro
bewakingsonderneming
bewakingspersoneel
bewapening
bewarend beslag
bewaren van de vrede
bewaring
beweging voor de mensenrechten
bewegwijzering
bewerkte huid
bewijs
bewijslast
bewustmakingscampagne
bewustmaking van de burgers
bezaaide oppervlakte
bezet gebied
bezet Palestijns gebied
Bezette Palestijnse Gebieden
bezettingstroepen
bezoekrecht
bezoekrecht van de advocaat
bezoldiging
bezwaar langs hiŽrarchische weg
B-Fast
BGDA
BIAC
BIB
bibliografisch erfgoed
bibliothecaris
bibliotheek
bier
bijdrage van de Lid-Staten
bijdrage van de lidstaten
bijdrage van het Cohesiefonds
bijdrage van het EOGFL-Garantie
bijdrage van het ESF
bijhuis
bijkomende inkomsten
bijkomend pensioen
bijkomend voordeel
bijproduct
bijprodukt
bijscholing
bijscholing (omscholing)
bijvoeding voor dieren
bijzetting
Bijzondere Belastinginspectie
bijzondere commissie
bijzondere heffing bij invoer
bijzondere machten
bijzondere strafgevangenis
bijzonder tijdelijk kader
bilateraal akkoord
bilaterale betrekking
bilaterale fiscale conventie
bilaterale hulp
bilaterale overeenkomst
bilateralisme
BIM normen
bindende planning
binnengemeentelijk territoriaal orgaan
binnenlandse migratie
binnenlands recht
binnenmarkt
binnenscheepvaartverkeer
binnenschipper
binnenvaart
BIO
bioboer
biobrandstof
biodiesel
biodiversiteit
bio-economie
bio-energie
bio-engineering
bio-ethanol
bio-ethiek
bioŽthiek
biogas
biogenetica
biologische landbouw
biologische tuinbouw
biologische vader
biologisch product
biologisch wapen
biomassa
biomethaan
biometrie
bioprocťdť
bioscoop
biosfeerreservaat
biosynthese
biotechnologie
biotechnologische uitvinding
bioveiligheid
bipatride
BIPT
Birma
Birma/Myanmar
biscuit
bisexueel
blaasproef
blauwe helmen
bleekwater
BLEU
blik
blinde
bloedbank
bloeddonor
bloed geven
bloedgever
bloedperzik
bloedproef
bloedtransfusie
bloedvatenziekte
bloedziekte
bloem
bloemenproductie
bloementeelt
blokkade
blokkering van de huurprijzen
BNP
bodembescherming
bodemverbetering
bodemverontreiniging
boeddhisme
boedelscheiding
boek
boekbinderij
boekensector
boekhandel
boekhouder
boekhouding
boekhoudkundig beheer
boekhoudkundige reserve
boekhoudkundige verrichting
boekhoudplan
boekhoudsysteem
boete
boetvaardige
bok
Bolivariaanse Republiek Venezuela
Bolivia
Bondsrepubliek Duitsland
bondsstaat
bont
bontverwerkende industrie
bontwerk
boordpapieren
boordpersoneel
boorplatform
boot
borduurwerk
borgtocht
borstvoeding
bos
bosbescherming
bosbouwbeleid
bosbouwprogramma
bosbouwvoorschriften
bosexploitatie
BosniŽ en Herzegovina
BosniŽ-Herzegovina
bosrecht
Bossenforum van de Verenigde Naties
boswachter
bosweg
boswetgeving
Botswana
bouw
bouwlening
bouwmachine
bouwmaterialen
bouwmaterieel
bouwnijverheid
bouwnorm
bouwplaatsoutillage
bouwpremie
bouwvallige woning
bouwvereniging
bouwvergunning
bouwvoorschriften
bouwvoorschriften (stedebouwkundige voorschriften)
boviene spongiforme encefalopathie
boycot
BOZAR
bpost
braakliggend industrieterrein
braille
brain drain
braindrain
brand
brandbaar nucleair element
brandbaar product
brandbaar produkt
brandbescherming
brandbestrijding
brandgevaar
brandhout
brandpreventie
brandstof
brandstofelement
brandstofvoorraad
brandveroorzakend wapen
brandverzekering
brandweer
brandweerman
BraziliŽ
BRD
breiwerk
Bretton Woods
breuk
brief
briefgeheim
briefpost
briefwisseling
briket
bril
Britse Maagdeneilanden
broeikaseffect
broeikasgas
bromfiets
bromfietsindustrie
bromide
bronchitis
brood
brouwerij
brucellose
brugpensioen
brugrustpensioen
bruinkool
Brussel
Brussels Airport Company
Brussels Airport Terminal Company
Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
Brussels International Airport Company
bruto nationaal product
bruto nationaal produkt
BSE
BTW
BTW-tarief
budgettair beleid
budgettaire compensatie
budgettaire transfer
budgettaire uitgaven EG
budgettair evenwicht
buffel
buitenatmosferische ruimte
buitenechtelijke partner
buitenechtelijk kind
buitengewone belasting
buitengewone rechtbank
buitengewone rechtspraak
buitengrens van de EU
buitengrens van de Europese Unie
buitenlander
buitenlands beleid
buitenlandse arbeidskracht
buitenlandse betrekkingen
buitenlandse handel
buitenlandse investering
buitenlandse militaire basis
buitenlandse onderneming
buitenlandse politiek
buitenlandse schuld
buitenlandse staatsburger
buitenlandse staatsburger (EG-onderdaan)
buitenlandse student
buitenlandse zaken
buitenlands kapitaal
buitenlands toerisme
Bulgarije
bureaucratie
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen
bureau van het Parlement
bureau voor arbeidsbemiddeling
Bureau voor toenadering tussen ondernemingen
burgemeester
burgerbescherming
burgerbescherming (Federaal Kenniscentrum)
burgerdienst
burgerlijke aansprakelijkheid
burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering
burgerlijke minderjarigheid
burgerlijke ongehoorzaamheid
burgerlijke-partijstelling
burgerlijke procedure
burgerlijke rechtbank
burgerlijke rechtspraak
burgerlijke rechtsvordering
burgerlijke staat
burgerlijke stand
burgerlijke stand (register van de -)
burgerlijke vennootschap
burgerlijk geding
burgerlijk recht
burgerlijk vliegtuig
burgerlijk wetboek
burgerluchtvaart
burgeroorlog
burgerpersoneel
burgerrechten
burgerschap
burgerschapsrechten
burgerschap van de Unie
burgerslachtoffer
burgerverdediging
burgerwacht
Burkina Faso
Burundi
butyleen
buurtinformatienetwerk
buurtpolitie
B.V.
BVBA
Cabinda
cacao
cacaoproduct
cadmium
calamar
calciumoxide
Cambodja
camping
campus
Canada
cantine
cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cara
CaraÔben
carensdag
Cariben
car-jacking
carpooling
cartografie
case-study
casestudy
casino
Cassis-van-Dijon-zaak
CataloniŽ
catalysator
catering (collectieve maaltijdverstrekking)
Caymaneilanden
CB-bereik
CBF
CBFA
CCEC
CCR
CD
CD-ROM
CDSCA
CDV
CEAO
CEG
cel
celchemie
celcultuur
celgenetica
cellenblok
celmorfologie
celstructuur
Cel voor financiŽle informatieverwerking
CEN
censuur
Centraal-Afrika
Centraal-AziŽ
Centraal-Europa
Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring
Centraal wapenregister (CWR)
centrale
centrale bank
Centrale Commissie voor de Rijnvaart
Centrale Dienst voor bestrijding van corruptie
Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie
Centrale Dienst voor sociale en culturele actie
Centrale Raad van Beroep
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
centralisatie
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie
Centrum voor Vermiste Kinderen
certificaat van aandelen
certificaat van echtheid
certificaat van oorsprong
Ceylon
CFI
CFK
champignon
champignoncultuur
champignonteelt
chauvinisme
chemische industrie
chemische nomenclatuur
chemische producten
chemische reactie
chemische stof
chemische substantie
chemische verontreiniging
chemische vezel
chemisch ongeval
chemisch procťdť
chemisch product
chemisch produkt
chemisch wapen
chemisch zout
cheque
Child Focus
Chili
China
chip
chiropractor
chiropraxie
chirurg
chirurgie
chirurgische ingreep
chloor
chloorfluorkoolwaterstof
chloreren
chloride
chocolade
chocoladeproduct
cholera
christendom
chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen
chronische ziekte
chroom
cigarillo
cineast
cinema
cinematografie
circulaire
circulatiebank
circulatie van informatie
circus
Cis-Jordaanse kwestie
Cisjordaanse kwestie
CisjordaniŽ
Ciskei
citizens-band
citroenzuur
civiele aansprakelijkheid
Civiele Bescherming
civiele dienst
civiele lijst
civiele luchtvaart
civiele meerderjarigheid
civiele minderjarigheid
civiele samenleving
civiele verbintenis
civiele verdediging
civiele werken
clandestiene handel
clandestiene migratie
clandestiene tewerkstelling
classificatie
classificatie van geneesmiddelen
clausule
clausule inzake wederzijdse defensie
clerus
cliŽnteel
clientŤle
clitoridectomie
coalitieregering
coaxiale kabel
codering
codeur
Codex Alimentarius
codicil
codificatie
co-financiering
cofinanciering
Cohesie financieel instrument
Cohesiefonds
COIV
cokes
cokesgas
cokeskolen
collaboratie (incivisme)
collectief akkoord
collectief deposito
collectief ontslag
collectief vervoer
collectieve arbeidsovereenkomst
collectieve belangen
collectieve maaltijdverstrekking
collectieve onderhandeling
collegegeld
college van procureurs-generaal
collegiale aansprakelijkheid
collisieregel
collocatie
colloquium
Colombia
colportage
columbarium
Comitť van permanente vertegenwoordigers
comitť voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen
commercialisering
commercialiseringsmonopolie
commercieel beroep
commerciŽle distributie
commerciŽle manifestatie
commerciŽle media
commerciŽle radio
commerciŽle rechtspraak
commerciŽle reclame
commerciŽle televisie
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
commissie ad hoc
Commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Comitťs P en I
Commissie Bevolking en Ontwikkeling
Commissie Duurzame Ontwikkeling
Commissie Misdaadpreventie en Strafrechtspleging
Commissie Rechten van de Mens
Commissie Statistiek
Commissie Status van de Vrouw
Commissie van advies voor vreemdelingen
Commissie van de Europese Gemeenschappen
commissie van onderzoek
commissie van openbare onderstand
Commissie van Toezicht van de Amortisatiekas
Commissie Verdovende Middelen
commissieverslag
commissie VN
Commissie voor bevolking en ontwikkeling
Commissie voor boekhoudkundige normen
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde
Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas
Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocuementen
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
Commissie voor het Bank-, Financiewezen (CBF)
Commissie voor nucleaire voorzieningen
Commissie voor taalinspectie bij het leger
Commissie Wetenschap en Technologie voor Ontwikkeling
communautair advies
communautair autonoom organisme
communautair beleid
communautair decentraal organisme
communautair dienstverlenend organisme
communautair douanewetboek
communautaire aanbeveling
communautaire belasting
communautaire betrekking
communautaire certificatie
communautaire certificatie-instelling
communautaire financiering
communautaire homologatie
communautaire hulp
communautaire instelling
communautaire interne markt
communautaire invoer
communautaire juridische orde
communautaire lening
communautaire markt
communautaire methode
communautaire migrant
communautaire norm
communautaire ontvangsten
communautaire rechtsorde
communautaire resolutie
communautaire richtlijn
communautaire sanctie
communautaire steun
communautaire trojka
communautaire uitgaven
communautaire verordening
communautaire verworvenheden
communautaire voorschriften
communautaire wetgeving
communautair industriebeleid
communautair initiatief
communautair kaderprogramma
communautair kiesrecht
communautair migratiebeleid
communautair milieubeleid
communautair onderzoeksbeleid
communautair persoonlijk organisme
communautair programma
communautair recht
communautair recht-intern recht
communautair recht-nationaal recht
communautair recht (schending- )
communautair werkgelegenheidsbeleid
communautair wetgevingsprogramma
communautarisering (Belgisch institutioneel kader)
communicatie
communicatiebeleid
communicatie-industrie
communicatiesatelliet
communicatiesysteem
communicatietarief
communicatietechnologie
communisme
Comoren
compactdisc
company buy-out
compatibiliteit
compatibiliteit van de informatica
compost
computer
computerbewijs
Computer Crime Unit
computercriminaliteit
computerfraude
computergebruiker
computerkraak
computerpiraterij
computerprogramma
computerspel
computerspionage
computersysteem
computerterminal
computervirus
concentratie
concentratiekamp
concentratie van maatschappijen
concentratie van ondernemingen
concert
concessieovereenkomsten voor dienstverlening
concordaat
Concordia
concubinaat
concurrentie
concurrentiebeding
concurrentiebeleid
concurrentiebeperking
concurrentierecht
concurrentieregeling
concurrentievermogen
concurrentievervalsing
concurrentievoorschriften
confectie
confectieartikel
confectie-industrie
confectiekleding
confectiekledingindustrie
conferentie
conferentiehandelingen
Conferentie inzake Veiligheid en Samenwerking in Europa
Conferentie van Belgrado
Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden
Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en Ontwikkeling
Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling
Conferentie van Helsinski
Conferentie van Madrid
Conferentie van Peking
Conferentie van Rio
conferentie van staatshoofden
Conferentie van staatshoofden of regeringsleiders
conferentie VN
confiscatie
conflictpreventie
conflict tussen etnische groeperingen
conflict van attributie
confllict in TsjetsjeniŽ
conglomeraat van bedrijven
Congo
Congo-Brazzaville
Congo-Kinshasa
congres
conjunctuurheffing
conservatoir beslag
conserveermiddel
conserveringsmiddel
conservering van levensmiddelen
consolidatie van de Europese Unie
consolidatie van de Gemeenschap
consolidatie van de schuld
consortium
constitutie
Constitutioneel Hof
Constitutioneel Verdrag
constitutionele rechtspraak
constitutionele wet
consul
consulaat
consulaire bescherming
consulair recht
consulent
consultancy
consumentenbeleid
consumentenbescherming
consumentenbond
consumentengedrag
consumentenkrediet
consumentenorganisatie
consumentenvereniging
consumentenvoorlichting
consumentisme
consumptiebeleid
consumptief krediet
consumptiegoederen
consumptieprijs
consumptieprijs (kleinhandelsprijs)
consumptieve belasting
consumptievet
consumptievetten
contactlens
container
contaminatie
continentaal plat
continentaal plateau
contingent
contingentering
continuarbeid
continugieterij
contraceptief
contraceptiva
contract
contractbepaling
contractrecht
contractueel personeel
contractuele aansprakelijkheid
contra-economie
Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
Controledienst der verzekeringen
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
controle op autopapieren
controle op concentraties
controle van de migraties
controle van de rekeningen
controle van geneesmiddelen
Conventie van de Raad van Europa
Conventie van de rechten van de mens
Conventie van GenŤve
Conventie van Lomť
conventioneel wapen
convergentie van economische prestaties
coŲperatie
coŲperatieve groepering
coŲperatieve productievereniging
coŲperatieve vennootschap
coŲptatie
coordinatiecentrum
CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
coŲrdinatie van de steunmaatregelen
Copernicus-plan
Coreper
corned beef
corporate governance
corps diplomatique
correspondentie
corrosie
corruptie
COSAC
cosmetica
cosmetisch product
Costa Rica
CPV
cracking
crŤche
CREG
crematie
criminaliteit
crimineel recht
criminele organisatie
criminologie
crisisbijdrage (aanvullende)
crisis in de energievoorziening
crowdfunding
cryogeenreservoir
Cuba
cultureel akkoord
cultureel centrum
cultureel erfgoed
cultureel pluralisme
cultureel verschil
cultureel werk
cultureel werker
culturele betrekking
culturele identiteit
culturele instelling
culturele manifestatie
culturele organisatie
culturele overeenkomst
culturele prijs
culturele samenwerking
culturele uitwisseling
culturele verscheidenheid
cultuur
cultuurbeleid
cultuurcentrum
cultuurevenement
cultuurgoed
cultuurindustrie
Cultuurraad (Belgisch institutioneel kader)
cultuurwedstrijd
cumulatie van ambten
cumulatie van inkomsten
cumulatie van mandaten
cumuleren van pensioenen
curator
CVSE
cybercommerce
cybercriminaliteit
cybervandalisme
Cyprus
cytologie
dadel
dagblad
dagmoeder
dagorde
Dahomey
dakloze
damhert
dans
danser
databank
datacommunicatie
datasnelweg
datatransmissie
DDR
debiteur
decentrale werkorganisatie
decentralisatie
decoratie
decoratieve kunst
decreet
deelneming
deelneming aan de verkiezing
deelneming in de winst
deelneming van de Gemeenschap aan een internationale conferentie
deeltaak
deeltijdarbeid
deeltijdlandbouw
deeltjesversneller
defensiebegroting
defensiebeleid
defensiebeleid (Europees -)
defensieuitgaven
degeneratieve aandoening van het zenuwstelsel
dekking
dekking van het ziekterisico
dekking van ongevallenrisico's
delegatie van bevoegdheid
delict
delinquentie
delinquentiebestrijding
delokalisatie
demissionair kabinet
demissionair lid
democratie
democratie binnen de onderneming
democratische controle
democratische gelijkheid
Democratische Republiek Congo
Democratische Republiek SomaliŽ
Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka
Democratische Volksrepubliek Algerije
Democratische Volksrepubliek Laos
democratisering
democratisering van het onderwijs
demografie
demografische vergrijzing
demografische verwachtingen
demografische vooruitzichten
denationalisatie
denatureren
Denemarken
denuclearisatie
deontologie
deontologie (in een beroep)
departementaal bestuur
depolitisering
Deposito- en Consignatiekas
De Post
derde land
derde landen rond de Middellandse Zee
derde leeftijd
derdenbeslag
Derde Wereld
Derde-Wereldland
deregulering
dertiende maand
deserteur
desertie
desinfectie
deskundig onderzoek
desoxyribonucleÔnezuur
detacheren
detachering van werknemers
detailhandel
detailhandelaar
detergent
deurwaarder
deuterium
deviezen
deviezenreserve
diabetes
dialyse
diamant
dictatuur
dieet
dieetproduct
dieetprodukt
dieetvoeding
diefstal
diefstalbestrijding
dienst bemiddeling arbeidskrachten
dienstbode
diensten
dienstencheque
dienstensector
Diensten van de eerste minister
diensten (verlening van -)
dienstjarenpremie
dienstmerk
dienst na verkoop
dienstpersoneel
dienstplicht
Dienst ter bestrijding van de corruptie
dienst van algemeen belang
dienst van algemeen economisch belang
dienstverlenende sector
dienstverlening
dienstverleningscontract
dienstverrichting
Dienst voor Alimentatievorderingen
dienst voor arbeidsbemiddeling
Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging
Dienst voor de Mededinging
Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
Dienst Vreemdelingenzaken
diepgevroren levensmiddel
diepvriesproduct
diepvriesprodukt
diepvriezer
diepzee-exploitatie
dierehuid
dierenarts
dierenbescherming
dierenhandel
dierenhuid
dierentuin
dierenvoeding
dierenvoedsel
dierenvoedsel (veevoeder)
dierenwelzijn
dierenwereld
dierenwinkel
dierenziekte
dierexperiment
diergeneeskunde
dierlijke pathologie
dierlijke productie
dierlijke produktie
dierlijke reproductie
dierlijke reproduktie
dierlijke ziekte
dierlijk product
dierlijk produkt
dierproef
diervoeding
dieselmotor
dieselolie
diester
diŽtist
digitaal archiveren
digitaal bewaren
digitale handtekening
digitale kloof
digitale optische schijf
digitale snelweg
digitale technologie
digitale televisie
digitale vingerafdruk
digitalisering
dijk
dimlicht
dioxine
diploma
diplomaat
diplomatie
diplomatiek agent
diplomatiek ambt
diplomatiek asiel
diplomatieke bescherming
diplomatieke betrekking
diplomatieke delegatie
diplomatieke dienst
diplomatieke erkenning
diplomatieke missie
diplomatieke onschendbaarheid
diplomatieke vertegenwoordiging
diplomatiek personeel
diplomatiek protocol
diplomatiek recht
diplomatiek vertegenwoordiger
directe belasting
directe levensverzekering
directeur van een onderneming
directie
directieraad
directiesecretaresse
directiesecretaris
disciplinaire procedure
disciplinaire straf
disciplinair onderzoek
disciplinair recht
discriminatie
discriminatie op grond van een handicap
discriminatie op grond van geslacht
discriminatie op grond van godsdienst
discriminatie op grond van het behoren tot een seksuele minderheid
discriminatie op grond van leeftijd
discriminatie op grond van nationaliteit
discriminatie op grond van politieke opvatting
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
discriminatie uit hoofde van de leeftijd
discriminatie uitsluitend op grond van handicaps
discriminatie van homoseksuelen
discriminatie van vreemdelingen
discriminerende behandeling
discriminerende handelspraktijk
dissident
dissidentie
distilleerderij
distributeur
distributieautomaat
distributiebedrijf
distributiebeleid
distributienet
distributieovereenkomst
distributiestructuur
district
districtsraad
Distrigas
diversifiŽring van de energievoorziening
DNA
docent
dochtermaatschappij
dochteronderneming
document
documentaire analyse
documentair erfgoed
documentair hulpmiddel
documenten scannen
documentverschaffing
Dodengang
Doha-ontwikkelingsagenda
Doha-ontwikkelingsronde
Doha-ronde
dokter
dollekoeienziekte
domeinnaam voor internet
domicilie
domiciliering
donorland
dood
doodslag
doodsoorzaak
doodstraf
doofstomme
door de EU opgenomen lening
door de Europese Unie opgenomen lening
doorgaande reizigers
doorgeven van informatie
doorlopende vorming
door mensen veroorzaakte catastrofe
doorrijden na ongeval
door verkiezing verkregen mandaat
doorvoer
doorzenden van een document
doping
dosimetrie
DOSZ
dotatie
douane
douaneagent
douanebeambte
douanebeleid
douanecontrole
douane-entrepot
douaneformaliteit
douanefraude
douanegebied
douaneharmonisatie
douanepapier
douanepost
douaneprocedure
douanerechten
douanerechten voor landbouwproducten
douaneregelingen
douanesamenwerking
douanetarief
douaneverklaring
douanewetgeving
douanier
dove
downloaden
draadloze telefoon
draagmoeder
draagraket
dragen van wapens
dramatische kunst
drank
drankenindustrie
drankslijterij
dringende geneeskundige hulpverlening
dringende medische hulpverlening
drinkwater
droogte
drug
drugbestrijding
druggebruik
drughandel
drughandelaar
drugverslaving
druivenproductie
druivensuiker
drukkerij
drukvat
Dubai
dubbel beroep
dubbele belasting
dubbele cultuur
dubbele nationaliteit
dubbel mandaat
Duitse Bondsrepubliek
Duitse Democratische Republiek
Duitsland
Duitstalige Gemeenschap
Duitstalig gebied
dumpen van afvalstoffen in zee
dumping
dumpingpraktijk
duur van de legislatuur
duur van het mandaat
duurzaam bosbeheer
duurzaam vervoer
duurzame bosbouw
duurzame consumptiegoederen
duurzame goederen
duurzame mobiliteit
duurzame ontwikkeling
duurzame technologie
dvd
dwangsom
EACEA†
EACI†
e-administratie
EAHC†
EBCU
EBIC
EBWO
ECB
Echelon
Echelon (afluister- en onderscheppingssysteem)
echtbreuk
echtgenoot
echtgenote
echtscheiding
ecoaudit
ecocheque
Ecofin
ecolabel
ecologische balans
ecologische beweging
ecologische industrie
ecologische schade
ecologische verantwoordelijkheid
ecologisch product
e-commerce
economie
economisch beleid
economisch delict
economische aardrijkskunde
economische activiteit
economische analyse
economische betrekking
economische concentratie
economische conjunctuur
economische convergentie
economische criminaliteit
economische crisis
economische depressie
Economische en financiŽle Raad van de Europese Unie
Economische en Monetaire Unie
Economische en Sociale Raad VN
economische en sociale rechten
economische en sociale samenhang
economische ethiek
economische evaluatie
economische expansie
Economische Gemeenschap van Westafrikaanse Staten
economische geografie
economische groei
economische harmonisatie
economische indicator
economische keuze
economische koers
Economisch en Sociaal Comitť EG
economische overeenkomst
economische planning
economische prioriteit
economische recessie
economische rechten
economische samenhang
economische samenwerking
economische sanctie
economische situatie
economische statistiek
economische steun
economische studie
economische trend
economische waarde
economische wederopbouw
economische weerslag
economisch gevolg
economisch misdrijf
economisch programma
economisch publiekrecht
economisch zwak
eco-ontwikkeling
Ecosoc
ecosysteem van de zee
ecotaks
ecotax
Ecowas
ECRM
Ecuador
ECV
eczeem
EDA
edelgas
edel metaal
edelsmeedkunst
edelsteen
EDG
EDM
EDMS
educatief verlof
EDVB
eedaflegging
EEG-commissaris
EEG-Verdrag
eend
eengezinswoning
eenheid voor verbeterde justitiŽle samenwerking
eenjarigheid van de begroting
eenkamerstelsel
eenoudergezin
eenoudergezin (ongehuwde ouder)
eenparigheid
eenstemmigheid
EER
eerbiediging van het privť-leven
eerlijke handel
eerroof
eerste betrekking
eerste hulp
Eerste Kamer
eerstelijnszorg
eerste minister
Eerste Wereldoorlog
eervolle onderscheiding
EESC
Eetwareninspectie
eetwarenverontreiniging
eetwarenwetgeving
effecten
effectenbeurs
effectenkoers
effectenstudie
effectisering
EFSA
EFTA
EGA
EG-associatie-overeenkomst
EG-associatieovereenkomst
EG-beleid
EG-beschikking
E.G.-BIC
EG-Commissie
EG-conformiteitsmerk
EG-fondsen
EG-handelsakkoord
EG Landbouwfonds
EG Ministerraad
EG-onderdaan
EG-overeenkomst
e-government
EG Parlement
EG-personeel
EG-Raad
EG-recht
EG-samenwerkingsovereenkomst
EG-standaardfunctie
EG-toetreding
EG-vertegenwoordiging bij een internationale organisatie
EG-voorstel
Egypte
EHBO
EHRM
ei
EIB
eiceldonatie
EIGE
eigendomsdelict
eigendomsoverdracht
eigendomsrecht
eigendomsverkrijging
eigendomsverwerving
eigendom van goederen
eigen middelen
eigen middelen van de EG
Eiland Man
eiland Mauritius
eindejaarspremie
eindeloopbaanproblematiek
einde van de ambtstermijn
eindexamen gymnasium
eindexamen middelbare school
Eire
eis tot kort geding
eland
ELDO
electoraat
electronic data management
elektriciteit
elektriciteitsmeter
elektriciteitsvoorziening
elektrisch apparaat
elektrische buis
elektrische centrale
elektrische energie
elektrische industrie
elektrische lamp
elektrische staalfabriek
elektrische uitrusting
elektrisch huishoudapparaat
elektrisch materiaal
elektrisch spel
elektrisch voertuig
elektrocardiogram
elektro-encefalogram
elektromagnetische interferentie
elektromagnetische schadelijke invloed
elektromagnetische straling
elektromagnetische vervuiling
elektromagnetisch veld
elektronenbuis
elektronisch apparaat
elektronisch bankieren
elektronisch betaalmiddel
elektronisch document
elektronisch document management
elektronisch document management systeem
elektronische bankhandeling
elektronische berichtgeving
elektronische betaling
elektronische gegevensverwerking
elektronische handel
elektronische handtekening
elektronische overheid
elektronische post
elektronische snelweg
Elektronische stemming (verkiezingen)
elektronische uitgeverij
elektronische uitrusting
elektronisch geldverkeer
elektronisch huisarrest
elektronisch onderdeel
elektronisch publiceren
elektronisch spel
elektronisch toezicht
elektrothermisch toestel
elementaire cel
elementair onderwijs
elite
El Salvador
EMA
emancipatie
embargo
embleem
embryo
embryodonatie
emigrant
emigratie
emissiebank
emissiehandel
emissiequota
emissierechten
emissiereductie
emissie van verontreinigende stof
EMU
Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
ENB
enclave Kaliningrad
endocriene ziekte
endoscopie
energetische techniek
energieaanbod
energiebalans
energiebehoefte
energiebehoud
energiebelasting
energiebeleid
energiebesparing
energiecentrale
energiecrisis
energiedistributie
energiediversificatie
energiegebruik
energie-industrie
Energie-instituut
energiekosten
energienet
energieonderzoek
energieopslag
energieprijs
energieproductie
energieproduktie
energiesituatie
energiestatistiek
energietechnologie
energietransport
energieverbruik
energieverspilling
energievoorraad
energievoorziening
Engelstalig gebied
engineering
ENPI
enquÍte
enquÍtecommissie
entrepot
entstof
enzymatische genese
EOB
EOF
EOGFL
e-opleiding
e-overheid
EP
epidemie
epidemiologie
epizoŲtie
EP-resolutie
EPS
epuratie
Equatoriaal-Afrika
Equatoriaal-Guinea
ERCEA†
eredienst
ereloon
ereteken
erfdienstbaarheid
erfelijkheid
erfenis
erfpachtovereenkomst
erfrecht
ergonomie
Eritrea
erkenning van certificaten
erkenning van diploma's
erkenning van een land
erkenning van een staat
erkenning van getuigschriften van vakbekwaamheid
erkenning van titels
erotiek
ertsknol
ertstanker
Ervaringsfonds
ESA
ESCB
ESER
ESF
Eskimo
esoterie
esoterisme
ESRO
ESTEC
ester
Estland
estuarium
e-studie
ethanol
ethica
ethiek
EthiopiŽ
ethylalcohol
ethyleen
etiketteren
etnisch conflict
etnische discriminatie
etnische groep
etnische groepering
etnische minderheid
etnische zuivering
EU-agentschappen en gedecentraliseerde organen
EU-begroting
EU-beleid
EU-concurrentiebeleid
EU-fonds
EU-industriebeleid
EU-instantie
EU-markt
EUMC
EU-mededingingsbeleid
EU-milieubeleid
EU Ministerraad
EU-onderdaan
EU-onderzoeksbeleid
EU-overeenkomst
EU-programma
eurailpass
Euratom
Euratom-inspectie
EU-recht
EU-recht - nationaal recht
EU-rechtsorde
euro
Eurocontrol
Eurocorps
Eurojust
Eurokorps
Euroland
Euromed
Euro-mediterrane Parlementaire Assemblee
euromunt
Euronet
Euronorm
Europa
Europa-promotie
Europa van de burgers
Europees afgevaardigde
Europees agentschap
Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie
Europees ambtenaar
Europees arrestatiebevel
Europees baccalaureaat
Europees bedrijfsinnovatiecentrum
Europees bewapeningsbeleid
Europees buitenlands beleid
Europees Bureau voor de beoordeling van geneesmiddelen
Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling
Europees centrum voor ruimteonderzoek en technologie
Europees Comitť voor Normalisatie
Europees Defensieagentschap
Europees defensiebeleid
Europees defensie- en veiligheidsbeleid
Europees Economisch en Sociaal Comitť
Europees Geneesmiddelenbureau
Europees handvest
Europees handvest van de grondrechten
Europees Hof van Justitie
Europees Hof voor de rechten van de mens
Europees Instituut voor gendergelijkheid
Europees justitieel gebied
Europees justitieel netwerk in strafzaken
Europees kiesstelsel
Europees leger
Europees-Mediterraan Partnerschap
Europees nabuurschapsbeleid
Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument
Europees octrooi
Europees Octrooibureau
Europees Ontwikkelingsfonds
Europees orgaan voor verbeterde justitiŽle samenwerking
Europees OriŽntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw
Europees Parlement
Europees-parlementslid
Europees recht
Europees rijbewijs
Europees Ruimteagentschap
Europees satellietnavigatiesysteem
Europees Sociaal Fonds
Europees Sociaal Handvest
Europees staatsburgerschap
Europees Stelsel van Centrale Banken
Europees Stelsel van economische rekeningen
Europees stelsel van rekeningen
Europees veiligheids- en defensiebeleid
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
Europees waarnemingscentrum
Europees Waarnemingscentrum voor drugs
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat
Europee warnemingspost voor het MKB
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
Europese bewapeningspolitiek
Europese Centrale Bank
Europese commissaris
Europese Commissie
Europese commissie voor de rechten van de mens
Europese communicatiesatelliet
Europese conferentie
Europese Conventie
Europese Conventie voor de rechten van de mens
Europese convergentie
Europese coŲperatie
Europese coŲperatieve vennootschap
Europese Defensiegemeenschap
Europese Drugswaarnemingspost
Europese Economische Ruimte
Europese fiscale samenwerking
Europese Gemeenschap voor atoomenergie
Europese Grondwet
Europese identiteit
Europese industriestrategie
Europese integratie
Europese Investeringsbank
Europese landen
Europese medaille
Europese Ministerraad
Europese naamloze vennootschap
Europese norm
Europese openbaar ambt
Europese organisatie
Europese Organisatie voor de ontwikkeling en de vervaardiging van dragers voor ruimtevoertuigen
Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart
Europese Organisatie voor ruimteonderzoek
Europese overheidsdienst
Europese Politiedienst
Europese politieke samenwerking
Europese prijs
Europese Raad
Europese Rekenkamer
Europese Ruimtevaartorganisatie
Europese samenwerking
Europese samenwerking op bewapeningsgebied
Europese school
Europese sociale politiek
Europese staten
Europese taal
Europese Unie
Europese veiligheid
Europese vennootschap
Europese verdragen
Europese vergadering
Europese verkiezing
Europese Vrijhandelsassociatie
Europese werkgelegenheidsstrategie
Europol
eurovalsemunterij
eurovervalsing
eurovignet
eurozone
EU-steun
euthanasie
euthanasieverklaring
EU-uitgaven
EU-verdrag
EU-Verdragen
EU-werkgelegenheidsbeleid
EVA
evacuatie van de bevolking
evaluatie
evaluatiegesprek
evaluatiemethode
evaluatie van de steun
evaluatie van een programma
EVDB
evenredige vertegenwoordiging
evenredigheidsbeginsel
evenwicht tussen de bevoegdheden
evocatie
EVRM
EWDD
examen
exclusieve bevoegdheid
exclusieve concessie
exclusieve distributie
exclusieve distributieovereenkomst
exclusiviteitscontract
exclusiviteit van verkoop
executieve
executieve macht
executieve macht (uitvoerende macht, scheiding der machten)
executoir beslag
executoriaal beslag
ex-Joegoslavische Republiek
ex kaai
expediteur
expeditie
expeditiematerieel
experimenten op mensen
expert
exploitatievergunning
explosiegevaar
explosieven
explosieve stof
exportbevordering
exportkrediet
exportlicentie
exportsteun
exportsubsidie
exportverzekering
externalisering
externe EG-betrekking
extern personeel
exterritorialiteit
extra beveiligde afdeling
extraparlementaire raadpleging
extraterritoriale bevoegdheid
extraterritorialiteit
extreem rechts
extremisme
extremistische partij
ezel
ezelpad
fabriek
fabrieksarbeider
fabrieksgeheim
fabrieksmerk
faciliteiten voor gehandicapten
facsimile
facturering
factuur
FAGG
faillissement
fair trade
familiaal bedrijf
familiale onderneming
familiale verzekering
familie (afstamming)
familiebedrijf
familie (gezin)
familiemigratie
familienaam
familierecht
familie (verwantschap)
FAO
farmaceutica
farmaceutische industrie
farmaceutische inspectie
farmaceutische nomenclatuur
farmaceutische productie
farmaceutische specialiteit
farmaceutische wetgeving
farmaceutisch preparaat
farmaceutisch product
farmaceutisch produkt
farmacologie
fascisme
fauna
FAVV
fax
FBZ
Fedasil
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Federaal Dienstencentrum
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
Federale Adviesraad voor Ouderen
federale bank
Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro
Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie
Federale Democratische Republiek EthiopiŽ
Federale Democratische Republiek Nepal
Federale Investeringsmaatschappij
Federale Overheidsdienst
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
Federale Participatiemaatschappij
Federale Raad voor duurzame ontwikkeling
Federale Republiek BraziliŽ
Federale Republiek JoegoslaviŽ
Federale Republiek Nigeria
federale staat
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
federalisme
Fťdťration Wallonie-Bruxelles
feestdag
feitelijk gezin
feminisme
fenol
fermentatieproces
fertiliteit
fibromyalgie
fictief entrepot
fiets
fiets en bromfiets
fietspad
filiaal
filiaal (dochteronderneming)
Filipijnen
Filippijnen
film
filmindustrie
filmproductie
filmproduktie
filmverdeling
filmverspreiding
filmzaal
filosofie
Financial Services and Markets Authority
financieel beheer
financieel beroep
financieel instrument
financieel protocol
financieel reglement
financieel tussenpersoon
financieel verlies
financiŽle aanpassing
financiŽle activiteit
financiŽle administratie
financiŽle analyse
financiŽle betrekking
financiŽle bijdrage
financiŽle bijstand
financiŽle compensatie
financiŽle controle
financiŽle deelneming
financiŽle dienst van de post
financiŽle hulp
financiŽle insolvabiliteit
financiŽle instelling
financiŽle markt
financiŽle misdaad
financiŽle onkosten
financiŽle planning
financiŽle reglementering
financiŽle rekening
financiŽle samenwerking
financiŽle solvabiliteit
financiŽle transactie
financiŽle voorschriften
financiŽle vooruitzichten
financiŽle wetgeving
financiering
financiering op lange termijn
financiering van de begroting
financiering van de begroting van de Europese Unie
financiering van de communautaire begroting
financiering van de EG-begroting
financiering van de EU
financiering van de EU-begroting
financiering van de Europese Unie
financiering van de gemeenschappen
financiering van de Gemeenschapsbegroting
financiering van de onderneming
financiering van een verkiezing
Finland
firma
fiscaal akkoord
fiscaal beleid
fiscaal delict
fiscaal recht
fiscaal regime
fiscaal systeem
fiscale afschrijving
fiscale aftrek
fiscale amnestie
fiscale bijdrage
fiscale controle
fiscale druk
fiscale en parafiscale druk
fiscale geschillen
fiscale harmonisatie
fiscale hervorming
fiscale last
fiscale procedure
fiscale retributie
fiscale stimulans
fiscale voorschriften
fiscale wetgeving
fiscaliteit
fiscus
flatgebouw
fles
flessenglas
flexibele arbeid
flexibele pensionering
flexibele werktijden
flexibiliteit van de arbeid
flexibiliteit van de arbeidskrachten
flexibiliteit van de werkgelegenheid
flora
fluorescentiebuis
FOD
foetus
folklore
foltering
fondsen EG
Fonds ter bestrijding van overmatige schuldenlast
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
Fonds voor Arbeidsongevallen
fonds voor bestaanszekerheid
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
Fonds voor de Beroepsziekten
Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen
Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren
Fonds voor de vergoeding van ongevallen bij gezondheidszorgen
Fonds voor medische ongevallen
fonetiek
FOREM (Office communautaire et rťgional de la formation professionnelle et de l'emploi)
forensische geneeskunde
forenzenverkeer
forfaitaire belasting
forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting
Formosa
formulier
fortuin
fosforiet
fotograaf
fotografie
fotokopie
fotozetten
FRA
Franchimont
franchising
franchising-contract
Frankrijk
Franse Gemeenschap
Franse Gemeenschapscommissie (Brussel)
Franse Republiek
Franstalig gebied
fraude
fraude tegen de Europese Unie
fraude ten nadele van de EU
fraude ten nadele van de Europese Unie
frauduleus bankroet
freelancer
frequentieband
frisdrank
FRJ
Frontex
fructose
fruit
fruitboom
fruitproductie
fruitteelt
FSMA
ftaalzuur
Fujairah
functieomschrijving
functioneren van de instellingen
fundamentalisme
fundamenteel onderzoek
fundamentele vrijheid
fungicide
fusiereactor
fusie van bedrijven
fusie van gemeenten
fusie van ondernemingen
fusie van vennootschappen
FYROM
fysiotherapeut
fysisch gehandicapte
fytofarmaceutisch product
fytosanitaire bescherming
fytosanitaire controle
fytosanitaire voorschriften
fytosanitaire wetgeving
fytosanitair product
fytosanitair produkt
G7
G7/G8
G8
Gabon
GaliciŽ
Galileo
Gallup-onderzoek
gammastralen
gans
ganzenlever
garantie
garantie (privilŤge)
garantie van investeringen
gas
gas dat de ozonlaag aantast
gasdistributie
gasemissiereductie
gasemissievermindering
gasgekoelde reactor
gashouder
gasindustrie
gasleiding
gasnet
gasolie
gasproductie
gastankschip
gastarbeider
gastenkamer
gasvormige brandstof
GATS
Gaza
Gazastrook
GBVB
GCO
geadopteerd kind
gearrangeerd huwelijk
geassocieerde onderneming
geautomatiseerde stemming
geautomatiseerd gegevensbeheer
geautomatiseerd informatiesysteem
geavanceerde technologie
gebarentaal
gebied van de Indische Oceaan
geblazen glas
gebonden hulp
geboortebeleid
geboortecijfer
geboortenbeleid
geboortenbeperking
geboortencijfer
geboortenregeling
geboorteregeling
gebouw
gebrek aan overeenstemming
gebrek aan regionaal evenwicht
gebrek aan scholing
gebrekkige
gebrekkig product
gebrekkig produkt
gebruiken en tradities
gebruiker van transportfaciliteiten
gebruik van afvalstoffen
gebruik van de hulp
gebruik van de ruimte
gebruik van de talen
gebruik van verdovende middelen
gecombineerd vervoer
geconsolideerde balans
geconsolideerde rekening
geconsolideerde schuld
gecoŲrdineerde strategie voor werkgelegenheid
gedelegeerde wetgeving
gedenucleariseerde zone
gedeporteerde
gedeputeerde
gedetineerde
gedetineerdenwerk
gedifferentieerde eenwording
gedifferentieerde integratie
gedragscode
gedragspsychologie
gedragswetenschap
gedroogd groenvoer
gedwongen huwelijk
gedwongen migratie
gedwongen verdwijning
geŽmigreerde
geŽmigreerde werknemer
geestelijke
geestelijke gezondheid
geestelijk gehandicapte
geestelijk gehandicapte (internering)
geestelijkheid
geesteswetenschappen
geesteszieke
geestesziekte
gefabriceerde tabak
gegarandeerde arbeidsplaats
gegarandeerd loon
gegarandeerd minimuminkomen
gegarandeerd sociaal minimuminkomen
gegevensanalyse
gegevensbank
gegevensbescherming
Gegevensbeschermingsautoriteit
gegevensmateriaal
gegevensstroom
gegevenstransmissie
gegevensverwerkende apparatuur
gegevensverwerkende installatie
gegevensverwerking
gegiste drank
geglobaliseerde economie
gehandicapte
gehandicapte (geestelijk- )
gehandicapte (lichamelijk- )
gehandicaptenvoorzieningen
gehandicaptenzorg
gehandicapte werknemer
geheime dienst
geheim genootschap
geheimhouding van het vooronderzoek
geheugencomponent
gehoorzaamheidsplicht
gehuwde persoon
geÔmmigreerde
geÔmmigreerde werknemer
geÔntegreerd circuit
geit
geitejong
geitelam
geiten
gekkekoeienziekte
gekoppeld systeem
gekwalificeerde meerderheid
gelaatsscan
geldautomaat
geldboete
geldigheid van de wet
geldmarkt
geldoverdracht
geldstraf
geldtransport
geleerde
geleidelijke uittreding
gele koorts
gelijke arbeidsmogelijkheden
gelijke behandeling
gelijke behandeling van man en vrouw
gelijke kansen
gelijke rechten
gelijkheid man-vrouw
gelijkheid van beloning
gelijkheid van salaris
gelijkheid voor de wet
gelijk loon
geluid
geluidshinder
geluidsoverlast
geluidssignaal
gemachtigd opzichter
gemeen recht
gemeenschappelijk beleggingsfonds
gemeenschappelijk buitenlands beleid
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek
gemeenschappelijke basis van belastingheffing
gemeenschappelijke financiering
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Brussel)
gemeenschappelijke landbouwmarkt
gemeenschappelijke marktordening
gemeenschappelijk Europees veiligheids- en defensiebeleid
gemeenschappelijk havenbeleid
gemeenschappelijk landbouwbeleid
gemeenschappelijk migratiebeleid
gemeenschappelijk onderzoekprogramma
gemeenschappelijk vervoer
gemeenschappelijk vervoersbeleid
gemeenschappelijk visserijbeleid
Gemeenschappelijk Waarborgfonds
gemeenschappen en gewesten van BelgiŽ
gemeenschappen van BelgiŽ
gemeenschapsbelasting
gemeenschapsgrond
Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten
Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden
gemeenschapsoctrooi
gemeenschapsvoorzieningen
gemeenschapswacht
gemeente
gemeentebegroting
gemeentebelasting
gemeentebestuur
gemeente-eigendom
gemeenteŽigendom
gemeentefinanciŽn
Gemeentefonds
gemeentegrond
gemeentelijk bestuur
gemeentelijk publiekrechtelijk lichaam
gemeentelijk recht
gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten
gemeenteontvanger
gemeentepolitie
gemeenteraad
gemeenteraadslid
gemeenteraadsverkiezing
gemeenteverordening
Gemenebest AustraliŽ
gemengd bedrijf
gemengde commissie
gemengde onderneming
gemengd huwelijk
gemeten oppervlakte
GEN
genaderecht
genationaliseerde onderneming
geneesheer
geneeskrachtige plant
geneeskunde
geneeskundige noodhulp
geneeskundig onderzoek
geneesmiddel
geneesmiddelencontrole
geneesmiddeleninspectie
geneesmiddelentoezicht
geneeswijze
Generatiepact
generiek geneesmiddel
genetica
genetische genese
genetische manipulatie
genetisch erfgoed
genetische rijkdom
genetisch gemodificeerde plant
genetisch gemodificeerd organisme
genetisch materiaal
genezer
genocide
genormaliseerd rekeningenstelsel
geografie
geografische kaart
geolocalisatie
georganiseerde misdaad
georganiseerde reis
GeorgiŽ
geothermie
geothermische centrale
geothermische energie
gepensioneerde
gerechtelijk akkoord
gerechtelijk ambtsgebied
gerechtelijk bevel
gerechtelijke achterstand
gerechtelijke bevoegdheid
gerechtelijke dwaling
gerechtelijke expertise
gerechtelijke geneeskunde
gerechtelijke hervorming
gerechtelijke politie
gerechtelijke samenwerking
gerechtelijke scheiding
gerechtelijke uitzetting
gerechtelijke vervolging
gerechtelijk onderzoek
gerechtelijk systeem
gerechtelijk vooronderzoek
gerechtelijk vooronderzoek (gerechtelijk onderzoek)
gerechtsdeurwaarder
gerechtshof
gerechtskosten
gerechtszitting
gereduceerde prijs
gereduceerd tarief
geregistreerd samenwonen
gereglementeerde prijs
gereserveerde arbeidsplaats
gereserveerde plaats
geriatrie
gerontologie
gescheiden afvalinzameling
gescheiden levende persoon
gescheiden persoon
geschiedenis
geschiedkundige plaats
geschillencommissie
geschoold arbeider
geschoolde werknemer
gesloten jeugdinstelling
gesloten opleidingsinstituut
gespecialiseerd agentschap van de VN
gespecialiseerde instelling van de VN
gespecialiseerde voetverzorger
gespreid belang
gesprekstarief
gesproken boek
gestelde macht
gesubsidieerde contractueel (gesco)
getrokken glas
getuige
getuigenis
getuigenverklaring
getuigschrift voor verstrekte hulp
gevaarlijk afval
gevaarlijke stof
gevaarlijk preparaat
gevaarlijk product
gevangene
gevangenis
gevangenispersoneel
gevangenispsychologie
gevangenisstraf
gevangeniswezen
gevaren voor de gezondheid
GEVDB
gevechtsvliegtuig
gevechtsvoertuig
gevogelte
gevogelte (pluimvee)
gevolgen van bestraling
gevolg van de toetreding
gewaarborgd inkomen voor bejaarden
gewapend conflict
geweld
geweld bij jongeren
geweld binnen het gezin
geweld binnen het huwelijk
geweldloosheid
geweld op school
geweld (politiek- )
geweld (seksueel- )
geweld (staatsgeweld)
gewestelijke autonomie
gewestelijke hoofdplaats
gewestelijk expressnet
gewestelijk ontvanger
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
gewestvorming
gewetensbezwaar
gewetensbezwaarde
gewichten en afmetingen
gewicht per as
gewijzigd voorstel
gewijzigd voorstel van de Commissie
gewone benzine
gezag over het kind
gezag van het gewijsde
gezamenlijke ontwikkeling
Gezamenlijk Programma van de Verenigde Naties inzake hiv/aids
gezelschapsdier
gezichtsveld
gezin
gezinsbedrijf
gezinsbeleid
gezinshereniging
gezinshoofd
gezinshulp
gezinsinkomen
gezinskern
gezinslast
gezinsmilieu
gezinsplanning
gezinssituatie
gezinstoelage
gezinsuitkering
gezondheid
gezondheid op het werk
gezondheidsbeleid
gezondheidscertificaat
gezondheidsdienst
gezondheidshulp
gezondheidsinspectie
gezondheidsnorm
gezondheidspolitie
gezondheidsregels
gezondheidsrisico
gezondheidsstatistiek
gezondheidstoezicht
gezondheidsuitgaven
gezondheidsverzorging
gezondheidsvoorlichting
gezondheidsvoorschriften
gezondheidswetgeving
gezondheidszorg
gezondheidszorg (organisation de la santť)
gezondheidszorg (soin de santť)
gezondheid van de bevolking
gezondheid van dieren
gezworene
GGO
Ghana
gids (handboek)
gieterij
gift
giftig afval
giftige lozing
giftige stof
giftigheid
giftig product
gijzelaar
gijzeling
girobetaalkaart
gitano
glas
glasruit
GLB
glijdende werkuren
Global Fund to fight aids, tuberculosis and malaria
globalisering
globalisering van de economie
gloeilamp
glucose
GNSS
godsdienst
godsdienstige groep
godsdienstige minderheid
godsdienstvrijheid
godsvrede
goederentarief
goederenverkeer
goederenverplaatsing
goederenvervoer
goederenverzekering
goederen voor dubbel gebruik
goedkeuring van de begroting
goedkeuring van de wet
goedkope flat
goedkope luchtvaartmaatschappij
goktent
gokverslaving
goodwill
goud
gouverneur
governance
Gozo
GPS
graad van migratie
graangewas
graanproductie
graanverbouw
graffiti
grafische industrie
grafische kunst
grammatica
grammofoonplaat
grande ťcole
gratie
gratieverlening
gratis diensten
Greenpeace
grens
grensarbeider
grenscontrole
grensgebied
grensoverschrijdende gegevensstroom
grensoverschrijdende integratie
grensoverschrijdende samenwerking
grensoverschrijdende verontreiniging
grensoverschrijdend vervoer
grenspolitie
grenspost
grensstreek
grensverkeer
grensvervoer
Griekenland
griffies en parketten
grijze kaart
groeibeleid
groei van de onderneming
groene belasting
groene energie
groene kaart
groene ruimte
groen label
Groenland
groente
groenteteelt
groentetuin
groenvoer
groenvoorzieningen
groepering
groep ondernemingen
groepsverzekering
groepswerk
Groep van Acht
Groep van meest geÔndustrialiseerde landen
Groep van Zeven
Groep van zeven meest geÔndustrialiseerde landen
grondbelasting
gronddiensten op luchthavens
grondeigendom
grondgebied van het Voormalige JoegoslaviŽ
grond-grondraket
grondkrediet
grondrecht
grondregister
grondstof
grondverbetering
grondwater
grondwet
grondwetsherziening
Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
grondwettelijk recht
grondwettigheid van de wet
groot bedrijf
Groot-BrittanniŽ
groothandel
Groothertogdom Luxemburg
grootstedelijk beleid
grootwarenhuis
grossier
Grote Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah
Grote Libisch-Arabische Socialistische Volksrepubliek
grote stad
GSM
Guatemala
guave
Guernsey
guerrilla
Guinee
GWP
gynaecologie
H5N1-virus
haalbaarheidsstudie
haan
haar- en schoonheidsverzorging
habeas corpus
hagel
HaÔti
halfgeleider
halftijds brugpensioen
hallucinogeen
halogeenlamp
halve vrijheid
halve werktijd
ham
handboek
handelaar
handel in emissierechten
handelingsbelang
handel in kunstvoorwerpen
handel in organen
handel in verdovende middelen
handelsagent
handelsbalans
handelsbediende
handelsberoep
handelsbespreking
handelsbetrekking
handelsbeurs
handelsbrief
handelscampagne
handelscontract
handelsdistributie
handelsexpositie
handelsfonds
handelsgarantie
handelshuurovereenkomst
handelsliberalisatie
handelsmaatschappij
handelsmanifestatie
handelsmarine
handelsmonopolie
handelsonderneming
handelsorganisatie
handelsovereenkomst
handelsovereenkomst (EU)
handelspraktijken
handelspromotie
handelsrecht
handelsrechtbank
handelsregelingen
handelsregister
handelsreglementering
handelssalon
handelsvennootschap
handelsverdeler
handelsverdrag
handelsvergunning
handelsverkeer
handelsverrichting
handelsvestiging
handelsvloot
handelsvoorschriften
handelswetgeving
handelswissel
handelszaak
handel via Internet
handhaving van de vrede
handleiding
handleiding voor de gebruiker
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Handvest van de rechten van de mens
Handvest van de Verenigde Naties
handy
hangend voorstel
harde kern
hardware
harmonisatie van de douaneprocedures
harmonisatie van de douanewetgeving
harmonisatie van de normen
harmonisatie van de sociale zekerheid
harmonisatie van de wetgevingen
hart- en vaatziekte
hartkwaal
Hasjemitisch Koninkrijk JordaniŽ
haute-couture
haven
havenautoriteiten
havendienst
haveninstallatie
havenverkeer
HCR
HDTV
hechtenis
heelkunde
hef- en hijswerktuigen
heffen
heffing bij invoer
heffing der belastingen
heffing op brandstoffen
heffing op CO2
heffing op consumptiegoederen
heffing op vervuilende producten
hefschroefvliegtuig
heftoestel
Heilige Stoel
helicopter
helikopter
heling
heliport
helium
Helleense Republiek
help desk service
Helvetische Confederatie
hemofilie
hepatitis
heractivering van de economie
herbebossing
herbicide
herdenkingsplechtigheid
hereniging
hergebruik van afvalstoffen
hergroepering van ondernemingen
herinschakeling in het beroepsleven
herintegratie in het beroepsleven
herintreding
herkauwer
herleidbaarheid
hernieuwbare energie
herroeping
hersenemigratie
hersenvlucht
herstelling
herstelpensioen
herstructureringsplan
herstructurering van de industrie
hert
hertachtige
herverzekering
hervorming van de grondwet
hervorming van de structuurfondsen
herwaardering van lonen
herziening van de grondwet
herziening van een overeenkomst
herziening van een verdrag
herziening van het EG-Verdrag
herziening van het Verdrag (EU)
Het Carabische gebied
het Groene Europa
hightech
hinder
historische plaats
historische site
HIV
hoederecht
hof van beroep
hof van cassatie
Hof van Justitie EG
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
Hof van Justitie van de Europese Unie
Hof van Justitie van de Europese Unie (instelling)
Hof voor de rechten van de mens
hoge ambtenaar
Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen
Hoge Commissaris voor Vluchtelingen
hogedrukapparatuur
hogedruktoestel
hogedrukuitrusting
hogedrukwaterreactor
Hoge Gezondheidsraad
Hoge Raad der Nederlanden
Hoge Raad van FinanciŽn
Hoge Raad voor de Justitie
Hoge Raad voor de Middenstand
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
hoger beroep
hogere klasse
hogere rechtbank
hogere rechtspraak
hogere vakschool
Hogerhuis
hoger onderwijs
hogeschool
hoge snelheid
holding
holdingmaatschappij
holebi
hol glas
holocaust
home-jacking
homeopaat
homeopathie
homeopathisch product
homeopathisch produkt
homohuwelijk
homologatie
homoseksueel
hondsdolheid
Honduras
Hongarije
honger
hongersnood
hongerstaking
Hongkong
Hongkong (China)
hoofdstad
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
hoofdsteun
hoofd van een onderneming
hoofd van het huishouden
hoofdverblijf
hoofdzekering
Hoog Comitť van Toezicht
Hoog Militair Gerechtshof
hoogontwikkelde technologie
hoogovengas
hoogspanningslijn
hoogte van de heffing
hooi
hooliganisme
hoorapparaat
hoorzitting
horecabedrijf
horloge
hormoon
hospitaal
hospitalisatie
hotel
hotelindustrie
hotellerie
hotelwezen
hot money
hout
houtafval
houtproduct
houtprodukt
HST
huidziekte
huisarbeid
huisarts
huisbediende
huisbrandolie
huiscomputer
huisdier
huiselijk geweld
huishoudapparaat
huishoudelijk afval
huishoudelijk apparaat
huishoudelijke uitgave
huishoudelijk krediet
huishoudloon
huishouduitrusting
huisjesmelker
huispersoneel
huis van arrest
huis van bewaring
huisverwarming
huisvesting
huisvestingsbeleid
huisvesting (sociale- )
huisvestingsrecht
huisvestingstoelage
huisvrouw
huisvuil
huiszoeking
hulde
hulp
hulp aan de gebruiker
hulp aan de slachtoffers
hulp aan economisch zwakken
hulp aan getroffenen
hulp aan het buitenland
hulp aan minderbegunstigden
hulp aan slachtoffers van natuurrampen
hulpbeleid
hulpbeleid (ontwikkelingssamenwerking)
hulpbron uit de zee
Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden
hulp in het huishouden
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
hulpmiddel voor gehandicapten
hulpprogramma
hulp van de Europese Unie
hulpverlening
hulpverleningsbeleid
humaniora-diploma
humanisering van de arbeid
humanitaire actie
humanitaire hulp
humanitaire interventie
human resources (beheer van -)
huurcontract
huurcontract van een winkel
huurkoop
huurovereenkomst
huurprijs
huurtoelage
huwelijk
huwelijk met een vreemdeling
huwelijkscontract
huwelijksgoederenrecht
huwelijksrecht
huwelijksstaat
huwelijksstelsel
huwelijksvermogensrecht
HvJ
HvJEG
HVKZ
HVW
hydraulische brug
hydrokraken
hydroxide
hygiŽneonderwijs
hygiŽne (volks-)
hygiŽnevoorschriften voor gebouwen
hymne
hypermarkt
hypnotisme
hypothecaire lening
hypothecair krediet
hypotheek
hypotheekbewaarder
hypotheekrecht
IAEA
IAO
IBHO
IBN-normen
IBRD
ICAO
icbe
ICEM
ICM
ICPO
ICRK
ICTY
IDA
identiteitsbewijs
identiteitscontrole
identiteitskaart
IDR
IE
IEA
Ierland
IES
IFAD
IGC
IGH
IHCP
ijzer
Ijzeren Rijn
ijzer en staal
ijzer- en staalfabriek
ijzer- en staalindustrie
őle de la Rťunion
illegaal werk
illegale abortus
illegale immigrant
illegale migratie
illegale stortplaats
illegale tewerkstelling
illegale uitvoer van afvalstoffen
illegale werknemer
illegaliteit
ILO
IMF
immatriculatie van een voertuig
immigrant
immigratie
immigratiestop
IMO
impactonderzoek
IMPEL-netwerk
implantaat
importbelasting
inbeslagname
inbeslagneming
inboedel
inboorling
inbreuk op de wet
inbreuk op het communautaire recht
inbreuk op het EU-recht
inbreuk op het recht van de Europese Unie
inbreukprocedure (EU)
incidenteel werk
incivisme
indeling in kiesdistricten
indeling in kieskringen
indeling van de werktijd
indemniteit
indexcijfer der consumptieprijzen
index kosten levensonderhoud
index van de kosten van levensonderhoud
India
Indiaan
indicatieve planning
in dienst nemen
indirecte belasting
Indische Oceaan
individuele woning
IndonesiŽ
industriebeleid van de Europese Unie
industrieel
industrieel gebouw
industrieel ontwerp
industrieel risico
industriegebied
industriŽle afschrijving
industriŽle bakkerij
industriŽle democratie
industriŽle eigendom
industriŽle en commerciŽle winst
industriŽle herstructurering
industriŽle installatie
industriŽle omschakeling
industriŽle opleiding
industriŽle reorganisatie
industriŽle samenwerking
industriŽle spionage
industriŽle verandering
industriŽle vernieuwing
industriŽle warmtekrachtkoppeling
industrieterrein
industrie van luxe-artikelen
industrie van luxeartikelen
industriewarmte
industriezone
inenting
inentsel
infectieziekte
infertiliteit
infobahn
informant
informatica
informaticabeveiliging
informaticacriminaliteit
informaticadelict
informaticarecht
informaticasysteem
informatica-uitrusting
informatica voor privť-gebruik
informaticus
informatie
informatie aan de werknemers
informatieanalyse
informatiebeleid
informatiebron
informatiecentrum
informatiedrager
Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties
informatiemaatschappij
informatiemiddel
informatienetwerk
informatierecht
informatiesnelweg
informatiesysteem
informatiesysteem voor bedrijfsbeheer
informatietechnologie
informatieverspreiding
informatieverwerkend systeem
informatieverwerking
information highway
information superhighway
informatisering
informele economie
informele thuisverzorging
ingenieur
ingezetene van de Gemeenschap
inheemse bevolking
inheemse volkeren
initiatiefrecht
initiatief tot een wet
initiatief van de EU
initiatief van de Europese Unie
initiatiefvoorstel
injunctie
inklaring
inkomen (niet in loondienst verkregen- )
inkomensgarantie
inkomensgarantie voor ouderen
inkomenskloof
inkomen van de gezinnen
inkomen voor de huisvrouw
inkomsten
inkomstenbelasting
inkomsten uit arbeid
inktvis
inkuiling
inlichtingendienst
inmenging
innen van een heffing
inning der belastingen
innovatie
inoverwegingneming
inplanting van organen
inrichting van het platteland
inschakeling in het arbeidsproces
inschakeling in het beroepsleven
inschakeling in het beroepsleven (herinschakeling)
inschakelingsvergoeding
inschrijvingstaks voertuigen
inschrijving van een voertuig
insect
insectenbestrijding
insekt
insektenbestrijding
insider dealing
insider trading
insolvabiliteit
inspectie IAAE
inspectie van geneesmiddelen
instantie van de Europese Unie
instelling van openbaar nut
instelling voor collectieve belegging in effecten
instelling voor hoger onderwijs
instelling voor normalisatie
instelling voor technisch onderwijs
institutioneel akkoord
institutioneel evenwicht EG
institutioneel evenwicht (EU)
institutioneel orgaan EG
institutionele bevoegdheid
institutionele hervorming
institutionele werking
Instituut Pasteur
Instituut van de accountants en de belastingconsulenten
Instituut voor de bescherming en veiligheid van de burger
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Instituut voor de gezondheid en de veiligheid van de consument
Instituut voor gerechtelijke opleiding
Instituut voor milieu en duurzaamheid
Instituut voor pathologie en genetica
Instituut voor referentiematerialen en -metingen
Instituut voor technologische prognose
Instituut voor Tropische Geneeskunde
Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie
Instituut voor Veterinaire Keuring
instrument voor heffing
integratiebedrijf
integratie van gehandicapten
integratie van immigranten
integratie van migranten
intellectueel
intellectueel recht
intellectuele eigendom
INTELSAT
interactieve transmissie
intercommunale
intercommunale samenwerking
intercommunautaire migratie
interconnectie van systemen
Interdepartementale Commissie duurzame ontwikkeling
interest
Interfederaal Gelijkekansencentrum
Intergouvernementeel Comitť voor Europese migratie
Intergouvernementeel Comitť voor Migratie
intergouvernementele conferentie EG
intergouvernementele conferentie (EU)
intergouvernementele conventie EG
intergouvernementele Europese organisatie
intergouvernementele overeenkomst
intergouvernementele overeenkomst (EU)
interim
InterministeriŽle Conferentie
internaat
internationaal arbeidsrecht
internationaal beleid
internationaal bestuur
internationaal burgerrecht
internationaal Comitť van het Rode Kruis
internationaal conflict
Internationaal Energie Agentschap
Internationaal Energieagentschap
internationaal evenwicht
internationaal fiscaal recht
Internationaal Fonds voor agrarische ontwikkeling
Internationaal Gerechtshof
Internationaal Gerechtshof voor strafzaken
Internationaal Hof van Justitie
internationaal humanitair recht
internationaal jaar
internationaal maritiem recht
Internationaal Muntfonds
internationaal orgaan
internationaal privaatrecht
internationaal publiekrecht
internationaal recht
internationaal recht-intern recht
internationaal Rode Kruis
Internationaal Strafhof
internationaal strafrecht
Internationaal Straftribunaal
Internationaal Straftribunaal voor Rwanda
Internationaal Straftribunaal voor voormalig JoegoslaviŽ
Internationaal Tribunaal voor misdrijven in Voormalig JoegoslaviŽ
Internationaal Tribunaal voor Rwanda
internationaal verdrag
internationaal verkeer
internationaal vervoer
internationaal vervoer over de weg
internationale adoptie
internationale ambtenaar
Internationale Arbeidsconferentie
Internationale Arbeidsorganisatie
internationale arbitrage
Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling
internationale bemiddeling
internationale betrekking
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
internationale concurrentie
internationale conferentie
internationale conventie
internationale criminaliteit
Internationale Criminele Politie Organisatie
internationale crisis
Internationale Douaneraad
internationale EU-overeenkomst
internationale federatie van de nationale verenigingen van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan
internationale financiŽn
internationale fiscale conventie
internationale gedragscode
internationale geldmarkt
internationale handel
internationale hulp
internationale instelling
internationale intergouvernementele organisatie
internationale investering
internationale lening
Internationale Maritieme Organisatie
internationale mededinging
internationale niet-gouvernementele organisatie
internationale norm
internationale ontvoering van kinderen
Internationale Ontwikkelingsassociatie
internationale organisatie
Internationale Organisatie voor Atoomenergie
Internationale Organisatie voor Migratie
Internationale Organisatie voor Normalisatie
internationale overeenkomst
internationale overeenkomst (EU)
internationale overheidsadministratie
internationale overheidsdienst
internationale politiek
internationale procedure
internationale rechtbank
internationale rechtspraak
Internationale Rode-Kruisconferentie
internationale rol van de EU
internationale rol van de Europese Unie
internationale rol van de Gemeenschap
internationale samenwerking
internationale sanctie
internationale school
internationale schuld
internationale strafrechtbank
Internationale Telecommunicatie Unie
internationale veiligheid
internationale verantwoordelijkheid
Internationale Vereniging voor telecommunicatie
internationale verzoening
internationale zaken
internationalisering van de economie
interne markt
interne markt EG
interne migratie
interne overplaatsing
internering
internering (psychiatrische)
internet
internetadres
internetsite
intern reglement
interparlementaire betrekking
interparlementaire samenwerking
interparlementaire unie
Interpol
interpolitiezones
interpretatie van het recht
interprofessioneel akkoord
interstedelijk vervoer
intracommunautaire handel
intracommunautair handelsverkeer
intracommunautair verkeer
intra-EU-handel
intrafamiliaal geweld
intranet
intrekking (juridisch)
intrekking van de verblijfsvergunning
intrest
Inuit
invalide
invalidenzorg
invaliditeitspensioen
invaliditeitsuitkering
invaliditeitsverzekering
investering
investering in het buitenland
investeringsbeleid
investeringshulp
investeringskrediet
investeringsnoodzaak
investeringsproject
investeringsvennootschap
investeringsvoorschriften
investeringswaarborg
in vitro fertilisatie
in-vitrofertilisatie
invloed op het milieu
invoer
invoerautorisatie
invoerbelasting
invoerbelemmering
invoerbeperking
invoercertificaat
invoer (EU)
invoerheffing
invoermonopolie
invoer per lijn
invoer van gegevens
invoerverbod
invoervergunning
invoervisum
in zee storten
in zee storten van afvalstoffen
IOM
ioniserende straling
IPEX
IPSC
IPTS
Irak
Iran
IRBM
IRMM
IRS
islam
islamiet
Islamitische Republiek Afghanistan
Islamitische Republiek Iran
Islamitische Republiek Pakistan
Islamitische staat
islamitisch recht
ISO
isolatie van gebouwen
isonorm
isopreen
IsraŽl
IsraŽlisch-Arabisch conflict
IsraŽlisch-Palestijns conflict
Italiaanse Republiek
ItaliŽ
ITR
ITU
ITU
IVK
Ivoorkust
IVSEU
jaagpad
jaarlijkse opstelling van de begroting
jaarlijks verlof
jaarrekeningen
jaarverslag
jacht
jachthaven
jachtreservaat
jachtseizoen
jachtvergunning
jachtvliegtuig
jachtvoorschriften
jakobsschelp
Japan
JBZ
Jersey†
jeugd
jeugdanimator
jeugdbeleid
jeugdbescherming
jeugdbeweging
jeugdcriminaliteit
jeugddelinquentie
jeugdhuis
jeugdige werknemer
jeugdorganisatie
jeugdrechtbank
jeugdrechter
jeugdwerkloosheid
jeugdzorg
jobaanbieding
jobstudent
jobverlies
jodendom
jodide
jodium
JoegoslaviŽ
jongere
jongerenarbeid
jongerenbeweging
jong everzwijn
jonge werknemer
jong industrieland
jood
JordaniŽ
journalisme
journalist
journalistiek
JRC
judiciŽle hervorming
judiciŽle rechtspraak
junkmail
juridisch adviseur
juridische aansprakelijkheid
juridische analogie
juridische aspecten
juridische interpretatie
juridische samenwerking
juridische vorm van de vennootschap
juridische wetenschap
juridische zetel
juridisch raadsheer
juridisch statuut
juridisch statuut van de vennootschap
jurisdictiebevoegdheid
jurisdictiegeschil
jurisprudentie
jurist
jury
jurylid bij hof van assisen
Justitie en Binnenlandse Zaken
justitiehuis
justitie in de buurt
justitiŽle onderlinge hulp
justitiŽle samenwerking
justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
justitiepaleis
juwelen
juwelierskunst
kaartje
kaartjesautomaat
kaas
kabeltelevisie
kabinet
kabinet van de minister
kadaster
kadasterplan
kadastraal inkomen
kade
kaderovereenkomst
kaderplan
kaderprogramma EG
kaderwet
kalf
kalfsvlees
Kaliningradvraagstuk
kaliumchloride
kalkoen
kalmerend middel
kamerfractie
kamers van ambachten en neringen
Kamer van Afgevaardigden
Kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel en Industrie
Kamer van Volksvertegenwoordigers
kamervoorzitter
kamervraag
kamp des doods
kamperen
Kampuchea
Kanaaleilanden
kandidaat
kandidaatland
kandidaat-lidstaat
kandidaatstelling
kangoeroevervoer
kanker
kankerbestrijding
kankerverwekkende stof
kanselarij
kanselier
kans om werk te krijgen
kansspel
kansspeleninrichting
kantongerecht
kantonrechter
kantoorautomatisering
kantoorpersoneel
kapitaalbalans
kapitaalbelasting
kapitaalbelegging
kapitaalbeweging
kapitaalinvestering
kapitaalmarkt
Kapitaalontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties
kapitaaloverdracht
kapitaalstroom
kapitaalsverhoging
kapitaaluitvoer
kapitaal van de maatschappij
kapitaalvennootschap
kapitaalvermeerdering
kapitaalvlucht
kartel
kascultuur
Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS
kasmiddelen
katalysator
katholicisme
katoen
katoenzaad
Kazachstan
kentekenplaat
kerk
kerkhof
kernafval
kernbeleid
kerncentrale
kernenergie
kernfusie
kerninstallatie
kernonderzoek
kernongeval
kernoorlog
kernproef
kernraket
kernreactor
kernschade
kernspinresonantie
kernstopverdrag
kernwapen
kernwapenvrije zone
kerosine
kers
kerstgratificatie
Keuringsdienst van waren
keurmerk
kiesbevoegd zijn
kiesbrief
kiescollege
kiesdistrict
kiesgerechtigd zijn
kiesplicht
kiesrecht
kiesstelsel
kiezer
kiezerscorps
kiezerslijst
kiezersregister
kiezersvolk
kijk- en luistergeld
kikkerbilletjes
kind
Kind en Gezin
kinderarbeid
kinderbescherming
kinderbijslag
kinderdagverblijf
Kinderfonds van de Verenigde Naties
kindergeneeskunde
kinderhandel
kinderhuwelijk
kinderjaren
Kindernoodfonds
kinderoppas
kinderopvang
kinderopvangcentrum
kinderpornografie
kinderprostitutie
kinderpsychologie
kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties
kinderrechter
kinderrijk gezin
kindersterfte
kindervoeding
kindsheid
kindsoldaat
kind ten laste
kinesitherapeut
kip
kiwi
klacht aan de Commissie
klacht inzake bestuurlijke geschillen
klacht over dumping
klacht ten gevolge van in gebreke blijven
klantenbeheer
klantenkring
klantenservice
klantentevredenheid
klassiek wapen
kleding
kledingartikel
kledingindustrie
kledingstuk
klein bedrijf
kleinbedrijf
kleinbedrijf (klein bedrijf)
klein bedrijf (kleinbedrijf)
kleine en middelgrote onderneming
kleine stad
klein gezin
kleinhandel
kleinhandelaar
kleinhandelsprijs
kleinhandelsprijs (consumptieprijs)
kleinkind
klein verlet
klein winkelbedrijf
kleurstof
klimaat
klimaatbeheersing
klimaatconferentie
kliniek
klinische biologie
klokkenluider
klokkenmakerij
klonen
klonen van embryo's
klonen van mensen
kloneren
kloon
klooster
kloosterling
KMO
koe
koelkast
Koerdische kwestie
Koerdistan
koerierbedrijf
koffie
kokendwaterreactor
kolen
kolen voor elektriciteitsopwekking
kolonialisme
koning
Koning-Boudewijnstichting
Koning en Koninklijke familie
koningin
Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen
koninklijk besluit
koninklijk commissaris
Koninklijke bibliotheek van BelgiŽ
koninklijke marechaussee
Koninklijke Militaire School
Koninklijke Muntschouwburg
Koninklijke Munt van BelgiŽ
Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis
Koninklijke Musea voor schone kunsten van BelgiŽ
koninklijke schenking
Koninklijke Sterrenwacht van BelgiŽ
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Koninklijk Meteorologisch Instituut
Koninklijk Museum voor het leger en van de krijgsgeschiedenis
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Koninkrijk BelgiŽ
Koninkrijk Cambodja
Koninkrijk Denemarken
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijk Marokko
Koninkrijk Nepal
Koninkrijk Saoedi-ArabiŽ
Koninkrijk Saudi-ArabiŽ
Koninkrijk Spanje
Koninkrijk Thailand
Koninkrijk Zweden
kooldioxide
kooloxide
koolstofarme technologie
koolstofcredit
koolstofmarkt
koolwaterstof
koolzaad
koolzuurhoudende drank
koopkracht
koopvaardij
koopvaardijschip
koopvaardijvloot
koper
koplampen
koppelarij
koppelbaas
koppotige
kort geding
korting
kortingverkoop
kosmetisch produkt
kosmische straling
Kosovo
Kosovo-crisis
Kosovo-kwestie
kosteloze medische verzorging
kosten-baten-analyse
kosten-batenanalyse
kosten-efficiŽntie-analyse
kostenefficiŽntieanalyse
kosten van de verkiezingen
kosten van geneesmiddelen
kosten van levensonderhoud
kosten voor arbeidskrachten
kosten voor gezondheidszorg
kosten voor ziekenhuisopname
kostschool
kostwinnerstoelage
koudegolf
koude oorlog
kraamvrouw
kraan
kraken
kraker
krant
krediet
kredietbrief
kredietgarantie
kredietinrichting
kredietinstelling
kredietkaart
krediet op onroerende goederen
kredietoverdracht
kredietregeling
kredietsysteem
kredieturen
kredietverlening
kredietverzekering
kredietwaarborg
kredietwaardigheid
krijgsauditoraat
krijgsgevangene
krijgsmacht
krijgsraad
krijgsrecht
Kringloopfonds
kringloopproduct
kringloopprodukt
kristalglas
KroatiŽ
krokodil
kroostrijk gezin
krotwoning
kruidentuin
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Kruispuntbank van Ondernemingen
krypton
KSZ
kuiken
kunsten
kunstenaar
kunstmaan
kunstmatige bevruchting
kunstmatige neerslag
kunstmatige voortplanting
kunststof
kunstvezel
kunstvoorwerp
kunstwerk
kunstwerk (bruggen, tunnels, enz.)
kunstwerk (kunstvoorwerp)
kunstzijde
kust
kustbeheer
kustbescherming
kustgebied
kustnota
kuststrook
kustvervuiling
kustwateren
kustzone
kwaliteitscertificaat
kwaliteitscontrolediensten voor landbouwproducten
kwaliteitscontrolediensten voor landbouwprodukten
kwaliteitscriterium
kwaliteitslabel
kwaliteitsmerk
kwaliteitsnorm
kwaliteit van de lucht
kwaliteit van het onderwijs
kwaliteit van het product
kwaliteit van het produkt
kwantitatief contingent
kwantitatief plafond
kwantitatieve beperking
kwantitatieve limiet
kwekersrecht
kwestie-Kaliningrad
kwestie TsjetsjeniŽ
kwijtschelding van belastingschuld
kwijtschelding van straf
kwik
Kyotoprotocol
laad- en losmachine
laadkist
laadprofiel
laadvermogen
laag inkomen
laag loon
laarzenmaker
laboratoriumdier
laboratoriumonderzoek
laden en lossen
lading
lage huur
lagere school
Lagerhuis
lager onderwijs
lam
Lambermontakkoorden
lamp
lampfitting
lamphouder
lampolie
lamsvlees
lanceerraket
lancering van ruimtevaartuigen
landbouw
landbouwareaal
landbouwbeleid (gemeenschappelijk -)
landbouwcatastrofe
landbouw en voeding
landbouw- en voedingsbedrijf
landbouw- en voedingsindustrie
landbouwheffing
landbouwhuisdier
landbouwindustrie
landbouwproduct
landbouwprodukt
landbouwrecht
landbouwregeling
landbouwsector
landbouwuitgaven
landbouwvoertuig
landbouwvoorschriften
landbouwweg
landelijke verkiezing
landen van AziŽ
landen van de Andesgemeenschap
landen van de Andesgroep
landen van de ASEAN
landen van het Nabije Oosten
landen van het Oostblok
landen van het Warschaupact
landingsbaan
landingsterrein in de bergen
landloperij
landmacht
landmeter
landmijn
landschapsbeheer
landschapsbescherming
landverbetering
landweg
landwegen
langdurige werkloosheid
langdurige ziekte
Laos
Lappen
laptopcomputer
laser
laserstraling
laster
Latijns-Amerika
lawaai
leasing
leder
leder en huiden
lederproduct
leefloon
leefmilieubeleid
leenmoeder
leerboek
leergeld
leerjongen
leerkracht
leerling
leerlingenselectie
leerlingenvervoer
leerlingwezen
leerlooierij
leerovereenkomst
leerstof
leervak
leer van maten
legaat
legale abortus
legalisatie
legaliteit
legal kidnapping
leger
legercontingent
legerdienst
legerpersoneel (burgerlijk -)
legerpersoneel (militair - )
legervloot
legislatuur
legistiek
legitimatie
leidinggevend administratief personeel
leiding van een onderneming
lening
lening met variabele rentevoet
lening met vaste rentevoet
lening (ontlening)
lening van Staat tot Staat
lepra
leraar
lesbienne
Letland
letsel
leukemie
leurhandel
levend dier
levensbeŽindiging
levenskwaliteit
levenskwaliteit op het werk
levensmiddel
levensmiddelen
levensmiddelenanalyse
levensmiddelencontrole
levensmiddelenindustrie
levensmiddeleninspectie
levensmiddelensurrogaat
levensmiddelenvoorschriften
levensmiddelenwetgeving
levensstandaard
levensverzekering
levenswetenschappen
leverancier
leverantie
levering
leverwijze
lexicologie
Libanon
liberalisering van de markt
liberalisering van het handelsverkeer
Liberia
LibiŽ
licentie
licentiecontract
lichamelijke opvoeding
lichamelijk gehandicapte
lichamelijk geweld
lichte stookolie
lichtsignalering
lichtwaterreactor
Lid van de Europese Commissie
lid van de Raad van toezicht
lid van een jury
liefdadigheid
liefdadigheidsorganisatie
lift
Liga van Rode-Kruisverenigingen
lijfrente
lijfsdwang
lijkbezorging
linguÔstiek
linguÔstische minderheid
linguÔstische opleiding
linguÔstisch erfgoed
linnen
liquidatie van een onderneming
literaire en artistieke eigendom
literaire prijs
literair erfgoed
literatuur
lithium
lithiumhydroxide
Litouwen
lobby
locomotief
logboek
logistiek
logopedie
lokaal bestuur
lokaal mandaat
lokaal recht
lokaal verkozene
lokale autonomie
lokale belasting
lokale financiŽn
lokale fiscaliteit
lokale media
lokale radio
lokale verkiezing
lokale verontreiniging
lokale weg
lokale wetgeving
Lombardakkoord
lood
loods
loodvrije benzine
loon
loonbelasting
loonbeslag
loonkosten
loononkosten
loonpremie
loonschaal
loontrekker
loopbaanonderbreking
loopbaanontwikkeling
losse arbeid
loterij
Lotharingen
low-budgetvlieger
lozing in de zee
lozing op zee
lozingsheffing
lozing van afval
luchtcorridor
luchthaven
luchthaveninfrastructuur
luchthaveninstallatie
luchtmacht
luchtnavigatie
luchtpiraat
luchtpiraterij
luchtvaartcontrole
luchtvaartdienst
luchtvaartindustrie
luchtvaartmaatschappij
luchtvaarttechnische uitrusting
luchtvaartuig
luchtverkeer
luchtverkeersbeveiliging
luchtverkeersleiding
luchtverkeersveiligheid
luchtverontreinigende stof
luchtverontreiniger
luchtverontreiniging
luchtvervoer
Luik
Luxemburg
luxeprodukt
maaltijdcheque
maaltijdverstrekking (collectieve- )
maatregelen tegen sociale uitsluiting
maatschap
maatschappelijke klasse
maatschappelijke organisatie
maatschappelijke positie
maatschappelijke status
maatschappelijke uitsluiting
maatschappelijke zekerheid
maatschappelijke zetel
maatschappelijk kapitaal
maatschappelijk leven
maatschappelijk middenveld
maatschappelijk milieu
maatschappelijk of themadebat
maatschappelijk systeem
maatschappelijk verantwoord ondernemen
maatschappelijk werk
maatschappelijk werker
maatschappij
maatschappijleer
Macau
Macau (China)
machine
machinist (trein)
machtiging aangaande betalingsverplichtingen
machtigingswet
machtiging voor uitgaven
machtsconflict
machtsmisbruik
machtspositie
macht van het Parlement
macro-economie
Madagaskar
maffia
magistraat
magistratuur
magnetronstraling
maÔs
makelaar
MalagasiŽ
malaria
Mali
Malta
man
management
managers buy-out
mandaat
mandaat (verkozen-)
mandaat (volmacht)
mango
mannelijke prostitutie
mannelijk voorbehoedmiddel
mantelzorg
mantelzorger
manuscript
maquette
marechaussee
marginaliteit
Maribel
marien ecosysteem
mariene hulpbron
mariene soort
marien milieu
marine
marineluchtvaart
marineluchtvaartdienst
marine (militaire)
maritiem recht
maritiem toezicht
marketing
marketingbeleid
marketingcampagne
marketingstructuur
marketingtechniek
marktanalyse
marktevenwicht
marktkramer
marktliberalisatie
marktonderzoek
markt van de Europese Unie
Marokko
massacommunicatiemiddel
massamedia
maten en gewichten
materiaal
materiaalbeheer
materieel voor openbare werken
Mauritius
maximumgewicht
maximumprijs
maximumsnelheid
mecenaat
medaille
mededeling aan de pers
mededeling van de regering
mededeling van de regering (externe communicatie)
mededinging
mededingingsbeding
mededingingsbeleid
mededingingsbeperking
mededingingsrecht
mededingingsregeling
mede-eigendom
medeŽigendom
medefinanciering
medewerker van het gerecht
media
mediatheek
medisch apparaat
medisch centrum
medisch dossier
medische beeldvorming
medische behandeling
medische diagnose
medische dienst
medische ethiek
medische expertise
medische fout
medische gegevens
medische kosten
medisch en chirurgisch materiaal
medische research
medische scanner
medische uitrusting
medische verzorging
medisch geheim
medisch getuigschrift
medisch hulpmiddel
medisch informatiesysteem
medisch instrument
medisch materiaal
medisch onderwijs
medisch onderzoek
medisch onderzoek (research)
medisch recht
medisch specialisme
medisch specialist
mediterrane derde landen
meelfabriek
meelindustrie
meerderheidsparticipatie
meerderheid van stemmen
meerderjarigheid
meergezinswoning
meerwaardebelasting
meetapparaat
meeteenheid
meetinstrument
meewerkende echtgenoot
melk
melkfabriek
melkproductie
melkproduktie
melkvervangend voeder
mendiciteit
menselijke habitat
menselijke kloon
mensenhandel
mensenrechten
Mensenrechtencomitť VN
mensenrechtengroepering
Mensenrechtenraad van de VN
mensen zonder papieren
menswetenschappen
mentaal gehandicapte
mentaal gestoorde
mentale spanning
mer
merk
merkenrecht
merk van een product
merk van oorsprong
merrie
mesten
mestgas
mesthoop
mestpluimvee
metaalafval
met algemene stemmen
met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
meteorologie
meteorologische voorspelling
meter
methaan
methaantanker
methode-D`Hondt
methode-Hagenbach-Bischoff
methode-Imperiali
met redenen omkleed advies
metro
metrologie
metropool
met uitsterving bedreigde soort
meubel
meubelindustrie
meubelstof
meubelwerk
meubilering
microchirurgie
microcomputer
micro-economie
microfiche
microfilm
microfinanciering
microfotografie
micrografie
microkaart
microkopie
microkrediet
microprocessor
microreproductie
microreproduktie
microverontreiniger
middelbaar onderwijs
middelbare school
Middellandse Zee
Middellandse-Zeegebied
Midden-Afrika
midden- en kleinbedrijf
Midden- en Oost-Europa
Midden-Europa
Midden-Oosten
mierenzuur
migrant
migrantenkind
migrant van de derde generatie
migrant van de tweede generatie
migratie
migratiebeleid
migratiebeleid van de EU
migratiebeleid van de Europese Unie
migratiebeweging
migratie binnen de Gemeenschap
migratie binnen, vanuit of naar de EU
migratiecijfer
migratiestroom
migratie van vrouwen
migrerende vrouw
migrerende werknemer
mijn
mijnbouwindustrie
mijnenbestrijding
mijnindustrie
mijnruiming
mijnwerker
milieuaccountancy
milieubeheer
milieubeleid
milieubeleid (gemeenschappelijk -)
milieubeleid van de Europese Unie
milieubeleid van een bedrijf
milieubeleid van een onderneming
milieubescherming
milieubewaking
milieudefensie
milieudelict
milieu-effect
milieueffectrapport
milieuheffing
milieu-inspectie
milieukeur
milieukeurmerk
milieukosten
milieukwaliteitsnorm
milieunorm
milieupolitie
Milieuprogramma van de Verenigde Naties
milieurecht
milieuschade
milieutoezicht
milieuwachter
milieuwetgeving
militair
militaire aankoop
militaire basis
militaire begraafplaats
militaire begroting
militaire bezetting
militaire dienst
militaire discipline
militaire inlichtingendienst
militaire interventie
militaire luchtvloot
militaire missie van de EU
militaire oefening
militaire operatie van de Europese Unie
militaire opleiding
militaire overeenkomst
militaire politie
militaire rechtbank
militaire rechtspraak
militaire samenwerking
militaire steun
militaire tucht
militaire uitgaven
militaire uitrusting
militaire vloot
militair gebruik van de ruimte
Militair Gerechtshof
militair materieel
militair personeel
militair programma
militair raadgever
Militair strafrecht
militair vliegtuig
militarisering van de ruimte
militie
minder begunstigde zone
minder begunstigd gebied
minderjarige
minderjarigheid
minder ontwikkeld land
mindervalide
mindervalidenzorg
minder valide persoon
minder vervuilende auto
minder vervuilend voertuig
mineraalwater
minerale bodemrijkdom
minerale olie
minerale reserves
minerale reserves uit de zeebodem
minicomputer
minimum bestaansinkomen
minimumbestaansinkomen
minimuminkomen
minimumleeftijd
minimumloon
minimumsnelheid
minimumvoorraad
minister
ministerie
ministerieel ambtenaar
ministerieel departement
ministerieel officier
ministeriŽle verantwoordelijkheid
minister-president
ministerraad
mirabel
misbruikclausule
misbruik van bevoegdheid
misbruik van een machtspositie
misbruik van vertrouwen
misbruik van voorkennis
misdaadbestrijding
misdaadpreventie
misdaad tegen de menselijkheid
misdaad tegen de personen
misdaad tegen het internationaal recht
misdaad tegen het milieu
misdadigheid
misdrijf
misdrijf tegen de staatsveiligheid
mishandeld kind
mishandeling
misleidende reclame
mistlamp
mobben
mobbing
mobiele telefoon
mobieltje
mobiliteit in de stad
mobiliteit van arbeidskrachten
mobiliteit van de leerlingen
mobiliteit van de studenten
mobiliteit van personeel
mode-industrie
moderniseringshulp
moderniseringspremie
modernisering van woningen
moeder
moedermaatschappij
moedermelk
moederschap
moederschapsuitkering
moedervennootschap
moederzorg
moeilijkheden bij de voorziening
moeras
moeraskoorts
moestuin
mohammedaan
mohammedanisme
MoldaviŽ
Moldova
Monaco
mondelinge vraag
mondiale niet-gouvernementele organisatie
mondiale organisatie
mondialisering
mondialisering van de economie
monetair beleid
monetaire convergentie
monetaire hervorming
monetaire samenwerking
monetaire situatie
monetaire stabiliteit
MongoliŽ
monopolie
Montenegro
Montserrat
monument
monumenten en landschappen
monumentenzorg
moraal
moreel consulent
morele bescherming van het kind
mortaliteit
moslim
Moslimexecutieve
mossel
motie en ordemotie
motie tot verdaging
motie van het Parlement
motivatie van de werknemer
motorbrandstof
motorfiets
motorisch gehandicapte
motorrijtuigenbelasting
motorrijwiel
motorvoertuig
mouterij
Mozambique
multiculturaliteit
multilateraal akkoord
multilateraal verdrag
multilaterale betrekking
multilaterale conventie
multilaterale hulp
multilaterale overeenkomst
multilateralisme
multinational
multinationale onderneming
multinationale strijdmacht
multinationale vennootschap
multiple sclerose
munitie
munt
muntfonds
muntoverdracht
museum
muurwinkel
muziek
muzikant
Myanmar
mycose
naaiwerk
naamloze vennootschap
Nabije Oosten
nachtwerk
nachtwinkel
nadeel
nalatenschap
namaak
Namen
nanobiotechnologie
nano-elektronica
nanomaterialen
nanotechnologie
nanowetenschap
napalmbom
napalmwapen
narcoticum
nataliteit
nationaal embleem
Nationaal gedenkteken van het Fort van Breendonk
Nationaal Geografisch Instituut
Nationaal Instituut tot bevordering van de Huisvesting
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
Nationaal Instituut voor de Huisvesting
Nationaal instituut voor de statistiek
Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers
nationaal kiesrecht
nationaal landbouwbeleid
nationaal mandaat
Nationaal Onderzoeksinstituut voor arbeidsomstandigheden
Nationaal Orkest van BelgiŽ
nationaal parlement
nationaal patrimonium
Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers
nationaal recht
nationaal recht-internationaal recht
nationaal recht - recht van de Europese Unie
nationaal-socialisme
nationaal symbool
nationaal territorium
nationaal volkslied
nationale afhankelijkheid
Nationale Arbeidsraad
nationale bank
Nationale Bank van BelgiŽ
nationale begroting
nationale bibliotheek
nationale boekhouding
nationale defensie
Nationale Delcrederedienst
nationale economie
nationale eenwording
Nationale Evaluatiecommissie inzake zwangerschapsafbreking
Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap
nationale hulp
nationale hymne
Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
Nationale Investeringsmaatschappij
Nationale Kas voor Rampenschade
nationale kieswet
Nationale Landmaatschappij
Nationale Loterij
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Nationale Maatschappij der Pijpleidingen
Nationale Maatschappij der Waterleidingen
nationale minderheid
nationale onafhankelijkheid
nationale rechtsorde
nationale regering
nationale rekening
nationale soevereiniteit
nationale statistiek
nationale steun
nationale uitvoeringsmaatregel
nationale veiligheid
nationale vlag
nationale voorschriften
nationale wetgeving
nationalisme
nationaliteit
natrium
natriumcarbonaat
naturalisatie
natuurbehoud
natuurbescherming
natuurbeschermingsgebied
natuurcatastrofe
natuurlijke afstamming
natuurlijke dood
natuurlijke meststof
natuurlijke reserves
natuurlijke rijkdom
natuurlijk uranium
natuurpark
natuurramp
natuurreservaat
natuurwetenschappen
nauwere samenwerking
navigatiehulpmiddel
NAVO
nazien van de rekeningen
nazisme
nectarine
Nederland
Nederlandse Antillen
Nederlandse Taalunie
Nederlandstalig gebied
neerslag
neofascisme
neokolonialisme
neon
neonazi
neonbuis
Nepal
netto bijdrager
net voor datatransmissie
netwerk van ondernemingen
neurologie
neutrale zone
neutraliteitsplicht
neutronenbom
Newfoundland
NGO
Nicaragua
nicotineverslaving
nieraandoening
nierziekte
niet-alcoholhoudende drank
niet-beroepsmagistraat
niet-commerciŽle sector
niet-commerciŽle vennootschap
niet-commerciŽle winst
niet dodelijk wapen
niet-duurzame consumptiegoederen
niet-gouvernementeel orgaan
niet-gouvernementele organisatie
niet in loondienst verkregen inkomen
niet in loondienst verrichte arbeid
niet-ioniserende straling
niet-loontrekkend arbeider
niet-loontrekker
niet op de begroting opgevoerde uitgaven
niet rechtsbevoegd zijn
niet-regenereerbare energie
niet-statutair personeel
niet voor voedingsmiddelen bestemd additief
nieuwe arme
nieuwe energie
nieuwe technologie
nieuwe tewerkstelling
nieuw geÔndustrialiseerd land
nieuw-samengesteld gezin
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
NIRAS
NIS
nitraat
niveau van de voorraden
NMBS
Nobelprijs
nomade
nomadenleven
non-profitonderneming (VZW)
non-profitsector
non-profitvennootschap (burgerlijke vennootschap)
non-proliferatie van bewapening
non-proliferatie van kernwapens
non-proliferatieverdrag
noodhulp
noodweer
noodzakelijkheidsbeginsel
noodzakelijkheidsprincipe
Noord-Afrika
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
Noord-Atlantische Vergadering
Noord-Ierland
Noordzee
Noord-Zuid-betrekking
Noord-Zuidbetrekking
Noord-Zuidconferentie
Noord-Zuiddialoog
Noord-Zuid-handel
Noord-Zuidhandel
Noord-Zuidsamenwerking
Noord-Zuidverhouding
Nord-Pas-de-Calais
normalisatie
normalisatie van de rekeningen
notaris
notenolie
NSG
nucleair beleid
nucleaire brandstof
nucleaire chemie
nucleaire geneeskunde
nucleaire materie
nucleaire technologie
nucleaire veiligheid
nucleaire zekerheid
nucleair gevaar
nucleair materiaal
nucleair onderzoek
nucleair produkt
nucleair programma
nucleair toezicht
nulgroei
numeriek adres
numerus clausus
nummerplaat
NV
nylon
OAE
oblast Kaliningrad
obligatie
observatie
observatietechniek
obstetrie
OCAD (B)
occasionele arbeid
OCMW
OCR
octrooi
octrooi op levende wezens
octrooirecht
OEES
Oeganda
OekraÔne
OESO
oester
Oezbekistan
offerteaanvraag
Office communautaire et rťgional de la formation professionnelle et de l'emploi
Office de la naissance et de l'enfance
Office rťgional bruxellois de l'emploi
officieel bezoek
officieel document
officieel onderwijs
officieel samenwonen
officieel stempel
officiŽle publicatie
officiŽle statistiek
officiŽle taal
off-linesysteem
offsetdruk
off-shore-installatie
offshore-installatie
offshoremateriaal
olefinen
olie (aardolie)
olieopslagplaats
olieproduct (aardolie)
olie (ruwe aardolie)
olietanker
olieverontreiniging
olievervuiling
olievlek
olifant
Olympische Spelen
ombudsman
omgangsrecht
OMNIO
omschakeling van arbeidskrachten
omschakeling van de industrie
omschakeling van ondernemingen
omschakeling van werknemers
omscholing
omscholing (bijscholing)
omscholing van werknemers
omvang van de onderneming
omzendbrief
omzetbelasting
omzetting Europese richtlijnen
omzetting van EG-richtlijnen
omzetting van energie
omzetting van Europese richtlijnen
onafhankelijkheidsbeweging
onafhankelijkheidsoorlog
onafhankelijkheid van energie
onbemande camera
onbetaalde arbeid
onbetaald verlof
onbetaald werk
onderaanneming
onder curatele
onderdaan van de Europese Unie
onderdeel
onderdrukking van fraude
ondergrondse economie
ondergrondse ontginning
ondergrondse opslag
ondergrondse verontreiniging
onderhandelingen betreffende een EG-overeenkomst
onderhandelingen over de vermindering van strategische kernwapens
onderhandelingen over een overeenkomst (EU)
onderhandelingen van GenŤve
onderhandse aanbesteding
onderhandse overheidsopdracht
onderhoud
onderhoud en reparatie
onderhoudsgeld
onderhoudsmiddel
onderhoudsplicht
onderlinge afspraak tussen producenten
onderlinge beroepsorganisatie
onderlinge beroepsovereenkomst
ondernemer
onderneming
ondernemingengroepering
onderneming in moeilijkheden
onderneming in onroerend goed
onderneming met buitenlands kapitaal
onderneming met machtspositie
ondernemingsdirecteur
ondernemingsgeest
ondernemingsgrootte
ondernemingsloket
ondernemingsnummer
ondernemingsraad
ondernemingsrecht
onderontwikkeld gebied
ondersteunende bevoegdheid
ondersteuning
ondersteuning van de regionale ontwikkeling
ondertekening van een contract
ondertekening van een overeenkomst
ondervoeding
onderwijs
onderwijsinstelling
onderwijskosten
onderwijs op afstand
onderwijsprogramma
onderwijsrechten
onderwijs voor beginners
onderwijs voor sociale promotie
onderwijzend personeel
onderzoekactie
onderzoek en ontwikkeling
onderzoeker
onderzoek naar de politieke opinie
onderzoeksbegroting
onderzoeksbeleid
onderzoeksbeleid (gemeenschappelijk -)
onderzoeksbeleid van de Europese Unie
onderzoekscommissie
onderzoeksinstelling
onderzoeksorganisme
onderzoeksprogramma
onderzoeksproject
Onderzoeksraad voor de Zeevaart
onderzoeksrechter
onderzoeksverslag
onderzoek van de geloofsbrieven
onderzoek van het kijk- en luistergedrag
onderzoek van waarnemers
ONE
onecht kind
oneerlijk beding
oneerlijke concurrentie
oneerlijke handelspraktijk
ongeboren vrucht
ongehuwde moeder
ongehuwde ouder
ongehuwde ouder (eenoudergezin)
ongehuwde vader
ongehuwd samenleven
ongeletterdheid
ongelijke behandeling
ongeoorloofde concurrentie
ongeoorloofde handel in organen
ongeoorloofde overeenkomst
ongeoorloofde reclame
ongeslacht dier
ongeval bij het vervoer
ongevallenpreventie
ongevallenpreventie (ongevallen thuis)
ongevallenverzekering
ongeval met chemische stoffen
ongeval thuis
ongevraagde elektronische communicatie
ongevraagde elektronische reclame
ongevraagde reclamemail
ongewenste intimiteiten
ongewenst sexueel gedrag op het werk
ongewenstverklaring
onkostenvergoeding
onkruidverdelger
on-linehandel
online overheid
on-linesysteem
onrechtmatige gevangenhouding
onroerende goederen
onroerend eigendom
onroerende voorheffing
onroerende zaken
onroerend goed
onroerendgoedmaatschappij
onroerendgoedrecht
onschendbaarheid van de woning
ontbinding van een maatschappij
ontbinding van het Parlement
onteigening
ontginning in dagbouw
ontginning in diepbouw
ontginning van de hulpbronnen
ontginning van de zeeŽn
onthaalmoeder
ontlening
ontmanteling van centrale
ontmijning
ontploffingsmiddel
ontslag
ontslagpremie
ontslag uit de gevangenis
ontslag van senatoren
ontslag van strafvervolging
ontsmetting
ontsmettingsmiddel
onttrekken aan de markt
ontucht
ontvanger
ontvanger van hulp
ontvoering
ontwapening
ontwerp
ontwerp-begroting
ontwerp en model
ontwikkelingsbeleid
ontwikkelingsbeleid (ontwikkelingssamenwerking)
Ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties voor vrouwen
ontwikkelingshelper
ontwikkelingshulp
ontwikkelingsland
ontwikkelingsplan
ontwikkelingspotentieel
ontwikkelingsprogramma
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties
ontwikkelingsproject
ontwikkelingspsychologie
ontwikkelingsronde van Doha
ontwikkelingssamenwerking
ontwikkelingsstrategie
ontwikkeling van de communicaties
ontwikkeling van het platteland
ontwikkeling van het vervoer
ontzetting uit de ouderlijke macht
ontzetting uit de rechten
ontzilting
ontzouting
ontzuring
ontzwaveling
onveiligheid
onverdeeldheid
onverenigbaarheid
onverkiesbaarheid
onvolkomen concurrentie
onwaardigheid om te erven
onweer
onwettige afstamming
onwettig kind
onzuivere concurrentie
oogstverlies
oogziekte
ooi
oorlog
oorlog (eerste wereldoorlog)
oorlog (repressie W.O.II)
oorlogsbodem
oorlogsgevaar
oorlogsinvalide
oorlogsluchtvaart
oorlogsmisdaad
oorlogsmisdadiger
oorlogspreventie
oorlogsrecht
oorlogsschade
oorlogsschip
oorlogsslachtoffer
oorlogstuig
oorlogsvloot
oorlogsweduwe
oorlog (tweede wereldoorlog)
Oost-Afrika
Oostblok
Oostbloklanden
Oost-Duitsland
Oostenrijk
Oost-Jeruzalem
opcentiemen
op de markt brengen
opeisingsrecht
opeising van werknemers
openbaar ambt
openbaar ambt (ambtenaren)
openbaar bestuur
openbaar bezit
openbaar bod tot aankoop
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
openbaar domein
openbaar gebouw
openbaarheid van het besluitvormingsproces
openbaarheid van het bestuur
openbaarheid van rekeningen
openbaarheid van tarieven
openbaarheid van vervoertarieven
openbaar lichaam
openbaarmaking van de prijzen
openbaar ministerie
openbaar onderwijs
openbaar-particulier partnerschap
openbaar vervoer
openbare aanbesteding
openbare dienst
openbare gezondheidszorg
openbare instelling
openbare kredietinstelling
openbare orde
openbare school
openbare stortplaats
openbare subsidie
openbare tuin
openbare veiligheid
openbare verantwoordelijkheid
openbare verkoop
openbare verkoping
openbare vrijheden
openbare werken
openbronsoftware
open groeve
openingstijd van een winkel
opening van een aanbesteding
opensysteeminterconnectie
open universiteit
opera
opgelegde prijs
opheffing van arbeidsplaatsen
opheffing van de zaak
opheffing van een vennootschap
opiniepeiling
opkomstplicht
oplegger
opleiding
Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO)
opleidingsprogramma
opleidingsstage
opleiding van arbeidskrachten
opleiding van artsen
opleiding via internet
oplichting
oplossing van conflicten
opname
opname-apparaat
opnameapparaat
opname in psychiatrische kliniek
opneming in de samenleving
opneming in het beroepsleven
opneming van de stemmen
opneming van migranten
oppergerechtshof
opperste gerechtshof
oppervlaktewater
Opper-Volta
oprichting van een maatschappij
oprichting van een onderneming
oprichting van een vennootschap
oproepen van gegevens
opschorting van de straf
opslag
opslagcapaciteit
opslag in een entrepot
opslag in een pakhuis
opslagplaats
opslagruimte
opslag van afvalstoffen
opslag van documenten
opslag van koolwaterstoffen
opsluiting
opsluiting (vrijheidsberoving)
opsplijtstof
opspoorbaarheid
opsporen van ziekten
opstellen van de begroting
optica
optical character recognition
opticien
optische drager
optische industrie
optische informatiedrager
optische lezing
optische schijf
optische tekenherkenning
optische vezel
optisch glas
optisch herkennen van tekens
optisch lezen
opvangcentrum
opvoeder
opvoedersloon
opvolger (kieswetgeving)
opvolging
opvolging in een landbouwbedrijf
Opvolgingscomitť voor de mechanismen verbonden met de voorzieningen voor de ontmanteling en voor het beheer van bestraalde splijtstoffen
opwarmend vermogen
opwarming van de aarde
opwarming van het klimaat
opwerking van afvalstoffen
opwerking van de splijtstof
opzeggingsvergoeding
opzegging van een overeenkomst
opzegging van een overeenkomst (contract)
opzegvergoeding
orde (beroepsorde)
orde der geneesheren
ordemotie
orderbrief
orde van advocaten
orgaanbank
orgaandonor
orgaan en agentschap van de Europese Unie
orgaantransplantatie
organen Verenigde Naties
Organisatie van de Afrikaanse Eenheid
organisatie van de arbeidstijd
organisatie van de buitenlandse handel
organisatie van de gezondheid
Organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur
organisatie van het beroep
organisatie van het onderwijs
organisatie van het vervoer
organisatie van het werk
organisatie van verkiezingen
organisatie van vrijwilligers
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
Organisatie voor Europese Economische Samenwerking
Organisatie voor het verbod van chemische wapens
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
organisatie zonder winstoogmerk
organisch chemisch product
organisch chemisch produkt
organische meststof
organische samenstelling
organisch zuur
orthodoxe godsdienst
orthopedie
orthoxyleen
OSI
OSS
osteopaat
osteopathie
osteoporose
ouderdom
ouderdomspensioen
ouderdomsuitkering
ouderdomsverzekering
oudere
ouderenalarm
ouderenzorg
oudere werknemer
ouderlijke macht
ouderlijke ontvoering
ouderlijke verantwoordelijkheid
ouders
ouderschapsverlof
ouder ten laste
ouderverlof
oude van dagen
oud ijzer
oud papier
oud-strijder
outplacement
OVCW
overblijfruimte
overboeking
overbrenging van gedetineerden
overcapaciteit van de productie
overdraagbare spongiforme encefalopathie
overdracht aan de gemeenschappen
overdrachtsbelasting
overdrachtspremie
overdracht van handtekening
overdracht van het communautaire recht
overdracht van informatie
overdracht van pensioenrechten
overeenkomst EG-derde landen
overeenkomst (EU)
overeenkomst EU/derde landen
overeenkomst over intellectuele eigendomsrechten
overeenkomstprotocol
overeenkomst tussen ondernemingen
overeenkomst tussen producenten
Overeenkomst van Bretton Woods
Overeenkomst van Cartagena
Overeenkomst van Cotonou
overeenkomst van de Europese Unie
overeenstemmingsprocedure
overgangsmaatregelen EG
overgangsperiode EG
overgangsperiode (EU)
overgangsperiode van de EG
overheid
overheidsadministratie
overheidsapparaat
overheidsbedrijf
overheidsboekhouding
overheidsfinanciŽn
overheidsfinanciering
overheidsinvestering
overheidslening
overheidsonderneming
overheidsopdracht
overheidsopdracht voor diensten
overheidsopdracht voor dienstverlening
overheidsopdracht voor leveringen
overheidsopdracht voor werken
overheidsschuld
overheidssector
overheidssteun
overheidstoezicht
overheidsuitgave
Overlegcomitť
overleggebied
Overlevingsfonds voor de Derde Wereld
overlevingspensioen
overlijden van gewezen senatoren
overlijdsensstatistiek
overnamebod
overreservering
overschrijving
overspel
overstroming
overtreding
overtreding van de Wet Economische Delicten
overtreding van het verkeersreglement
overuur
overzeese landen en gebieden (overzees gebiedsdeel)
overzeese sociale zekerheid
overzees gebiedsdeel
OVSE
oxaalzuur
oxide
oxyde
ozon
ozonlaag
paard
paardachtige
paardenvlees
paardevlees
pachtkamer
pacifisme
Pakistan
pakketje
paleisrevolutie
Paleis voor Congressen
Paleis voor Schone Kunsten
Palestijnse Autonome Gebieden
Palestijnse Bevrijdingsorganisatie
Palestijnse kwestie
palliatieve zorg
palmolie
Panama
pand
pandemie
pantserwagen
papaja
papier
papiergeld
papierpulp
parafiscale heffing
parafiscaliteit
para-justitiŽle sector
paramedisch beroep
paramedisch onderwijs
paramedisch personeel
paramilitaire troepen
parasitaire ziekte
paraxyleen
parfum
paritair comitť
park
parkeergeld
parkeerlicht
parkeermeter
parkeerterrein
parket
parlement
parlementair
Parlementair Comitť belast met wetsevaluatie
parlementair debat
parlementaire afvaardiging
parlementaire commissie
parlementaire delegatie
parlementaire diplomatie
parlementaire enquÍte
parlementaire interventie
parlementaire monarchie
parlementaire onschendbaarheid
parlementaire overlegcommissie
parlementaire procedure
parlementaire stemming
parlementaire subcommissie
parlementaire vergadering
parlementaire vergoeding
parlementaire vraag
parlementaire zitting
parlementair mandaat
parlementair onderzoek
parlementair recht
parlementair stelsel
parlementair toezicht
parlementair veto
parlementair voorrecht
parlementariŽr
parlementsdebat
parlementslid
parlementspresidium
parlementsstukken
parlementsvergadering
parlementszitting
parlementszitting (parlementsvergadering)
participatie
Participatiefonds
participatiemaatschappij
participatie van de werknemer
participatie van de werknemers
participatie van vrouwen
particulier bedrijf
particuliere beveiliging
particuliere eigendom
particuliere investering
particuliere onderneming
particuliere sector
particuliere tuin
particuliere verzekering
partijfinanciering
partnergeweld
partnerschap overheid - particuliere sector
Partnerschapsovereenkomst
Partners voor de vrede
parttimewerk
pasgeborene
paspoort
paspoort (identiteitskaart)
passagier
passagiersschip
pataat
patent
pathologisch spelen
pausdom
pay-tv
PCB (Besmetting)
pedagogische oriŽntatie
pediatrie
pedofilie
peetschap
pelsdier
pendel
pendel platteland-stad
Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum
penitentiair recht
penitentiair regime
pensioen
Pensioendienst voor de overheidssector
pensioenfonds
pensioengerechtigde leeftijd
pensioenleeftijd
pensioensparen
pensioenstelsel
pensioen (vergoedingspensioen)
pensioenvoorwaarden
periodiek
permanente aanbesteding
permanente educatie
permanente vertegenwoordiging bij de EU
permanente vorming
permanent hof van arbitrage
peroxide
perquisitie
pers
perscommuniquť
persmisdrijf
personderneming
personeel in Afrika
personeel in diplomatieke dienst
personeel op contractbasis
personeelsadministratie
personeelsafgevaardigde
personeelsbeheer
personeelsbenoeming
personeelsbestand
personeelsinkrimping
personeelsstatuut
personeelstekort
personeelsverloop
personeelsvertegenwoordiger
personeelsvertegenwoordiging
personeel van de delegatie
personenauto
personenrecht
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
personenvervoer
personenverzekering
personenwagen
persoonlijke bagage
persoonlijke computer
persoonlijke gegevens
persoonlijke voorwerpen
persoonlijke vrijheid
persoonlijk feit
persoonlijk wapen
persoon met vervroegd pensioen
persoonscontrole
persoon ten laste
persverklaring
persvrijheid
Peru
perzik
pesten
pesten op het werk
pesticide
peterschap (sponsoring)
petitie
petrochemisch product
petroleumproduct
PET-scan
peuterspeelzaal
peutertuin
PFP
Phenix
phishing
piercing
pijlinktvis
pijpleiding
piloot
pipe-linevervoer
piraterij
piraterij van programmatuur
plaatsbewijs
plaatselijke autonomie
plaatselijke overheid
plaatselijke vervuiling
plaatselijke wetgeving
plaatselijk gezag
plaatselijk verkozene
plaatselijk werkgelegenheidsagentschap
plaatsing in een inrichting
plaatsingsbureau
plaatsingsdienst
plaatsing van wapens
plaatsvervanger
plakbrief