Register betreffende "gerechtskosten" (Alles van 1995 tot nu)

Non-descriptoren : proceskosten
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Administratief gerechtelijk Afhandelingskantoor voor illegale migranten - Vingerafdrukken - Werking (5-5579)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5579
Algemene reserve-gespecialiseerde interventie (DAR/GIS) - Werking 2012 (5-7863)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7863
Arrondissementele informatiekruispunten - Gegevens - Verslag - Facturatie - Samenstelling - Statuut (5-5474)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5474
Bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - Wet van 21 februari 2010 - Inwerkingtreding - Uitvoeringsbesluit (5-9167)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9167
Centrale dienst voor de beteugeling van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens (5-10580)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10580
Centrale dienst voor de beteugeling van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie - Werking 2012 (5-7864)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7864
Civiele Bescherming - IBIS-groep - Opsporingsonderzoeken - Werking 2012 (5-7869)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7869
Civiele Bescherming - Operationele eenheden - IBIS-groep - Werking - Budget (5-5944)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5944
Commissie voor Gerechtskosten in Strafzaken - Betwisting erelonen - Resultaten - Uitbetalingstermijn deskundigen (5-3361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3361
Commissie voor Gerechtskosten in Strafzaken - Betwisting erelonen - Resultaten - Uitbetalingstermijn deskundigen (5-4094)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4094
De Salduz-permanentie (Budget voor de vergoeding van advocaten) (5-4125)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 25-26 5-259 COM p. 25-26 (PDF)
De aanrekening van de kosten van DNA-onderzoek (Gerechtskosten die ten laste worden gelegd van het slachtoffer van een verkrachting - Lage veroordelingsgraad in verkrachtingszaken) (5-3129)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 32-35 5-212 COM p. 32-35 (PDF)
De achterstand in de vergoeding van gerechtsdeskundigen (Psychologen-deskundigen) (2-714)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-190
p. 64-69 2-190 p. 64-69 (PDF)
De beslissing om een slachtoffer van verkrachting de gerechtskosten te laten betalen (omdat de dader onbekend bleef) (5-3055)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 32-35 5-212 COM p. 32-35 (PDF)
De betaling van de erelonen van gerechtsdeskundigen (Beoordeling van de erelonen door de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken en de Dienst voor de gerechtskosten) (2-1015)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-211
p. 17-18 2-211 p. 17-18 (PDF)
De betaling van vertaal- en tolkwerk voor de rechters en politiediensten (Gerechtskosten) (3-242)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-56
p. 37-39 3-56 p. 37-39 (PDF)
De betalingsachterstand van de kosten voor gerechtelijk deskundigen (5-2258)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justite
5-152 COM
p. 32-33 5-152 COM p. 32-33 (PDF)
De betalingsachterstanden bij Justitie (Gerechtelijk onderzoek) (5-4302)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-268 COM
p. 11-14 5-268 COM p. 11-14 (PDF)
De budgettaire gevolgen van het Salduz-arrest (Bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor) (5-316)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-37
p. 12-13 5-37 p. 12-13 (PDF)
De burgerlijke partijstellingen van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (Kosten - Selectiecriteria van de advocaten) (5-68)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-19 COM
p. 5-6 5-19 COM p. 5-6 (PDF)
De derving van inkomsten ingevolge het niet innen van de procedurekosten voor de Raad van State (Zie ook vraag om uitleg 5-2387) (5-560)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-60
p. 20-21 5-60 p. 20-21 (PDF)
De forensische geneeskunde (Ontoereikende financiering - Erg laag aantal autopsieŽn) (5-889)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-94
p. 28-31 5-94 p. 28-31 (PDF)
De gerechtskosten die een Brusselse agent moet betalen (na seponering van de klacht die hij indiende omdat hij valselijk beschuldigd werd van opzettelijke slagen en verwondingen) (5-2091)      
  Vraag om uitleg van de heer Huub Broers aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-149 COM
p. 20-21 5-149 COM p. 20-21 (PDF)
De gerechtskosten en de vermindering door de commissie voor de gerechtskosten (Terugbetaling van teveel geÔnde bedragen aan de veroordeelden - Werkwijze - Bedragen) (5-1915)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-137 COM
p. 32-33 5-137 COM p. 32-33 (PDF)
De gerechtskosten in strafzaken (FinanciŽle problemen bij FOD Justitie - Telefoontaps) (3-421)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-81
p. 9-10 3-81 p. 9-10 (PDF)
De gerechtskosten in strafzaken voor het jaar 2011 en in het bijzonder de telefoonkosten (5-439)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-48
p. 19-20 5-48 p. 19-20 (PDF)
De inning van de procedurekosten voor de Raad van State (Achterstand - Zie ook mondelinge vraag 5-560) (5-2387)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-164 COM
p. 19-20 5-164 COM p. 19-20 (PDF)
De intentie tot uitbreiding van de inleiding van gerechtelijke procedures bij verzoekschrift op tegenspraak (o.m. arbeidsgerechten) (3-192)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-48
p. 10-13 3-48 p. 10-13 (PDF)
De jongste arresten die de Belgische Staat veroordelen tot het betalen van dwangsommen in het kader van de spreiding van de vluchten over de Brusselse regio (Beroepsprocedures - Gerechtskosten) (3-1432)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-205
p. 25-26 3-205 p. 25-26 (PDF)
De justitiekosten (in strafzaken - Verhoging - Uitgaven van telecomoperatoren, gerechtelijke experts, DNA-analyses, juridische bijstand, ...) (5-245)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-29
p. 11-13 5-29 p. 11-13 (PDF)
De lijst van gerechtsdeskundigen (Twijfels over de bekwaamheid) (5-803)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 29-30 5-67 COM p. 29-30 (PDF)
De meeropbrengsten van Justitie (Plan om de werking van Justitie te verbeteren - Omvang van de inkomsten uit minnelijke schikkingen, boetes, verbeurdverklaringen, ...) (5-611)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-68
p. 46-47 5-68 p. 46-47 (PDF)
De mishandelde dieren (Landbouwhuisdieren - Verhoging van het aantal controleveeartsen - Opvangcentra voor inbeslaggenomen dieren - Gerechtskosten) (3-236)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-46
p. 16-18 3-46 p. 16-18 (PDF)
De ontvangen bedragen naar aanleiding van minnelijke schikkingen (Bedragen die terugvloeien naar Justitie - Zie ook vraag om uitleg 5-2041) (5-2033)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-157 COM
p. 13-15 5-157 COM p. 13-15 (PDF)
De problematiek van de deskundigen die door de parketten en rechtbanken worden opgeroepen in het kader van gerechtelijke deskundigenonderzoeken in strafzaken en de daaraan verbonden gerechtskosten (Te lange termijn tussen de indiening van het verslag en de effectieve betaling) (3-2269)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-213
p. 78-82 3-213 p. 78-82 (PDF)
De problemen op het vlak van de gerechtelijke expertise (5-37)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-12
p. 12-15 5-12 p. 12-15 (PDF)
De stijging van de kosten van DNA-onderzoek als onderdeel van de gerechtskosten (5-1557)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 26-28 5-111 COM p. 26-28 (PDF)
De tarifering van de gerechtskosten (Vernietiging door de Raad van State van KB van 27 april 2007 dat een nieuwe methodiek invoert om de gerechtskosten in strafzaken te standardiseren) (4-944)      
  Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 61-62 4-79 p. 61-62 (PDF)
De te betalen waarborg bij het indienen van een klacht met burgerlijkepartijstelling (3-2181)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-206
p. 50-51 3-206 p. 50-51 (PDF)
De telefoniekosten als onderdeel van de gerechtskosten (5-1559)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 28-29 5-111 COM p. 28-29 (PDF)
De terugbetaling van de werkingskosten van de Bureaus voor juridische bijstand (3-645)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-104
p. 27-28 3-104 p. 27-28 (PDF)
De terugvloeiing naar Justitie van boetes, verbeurdverklaringen en betaling van gerechtskosten (Zie ook vraag om uitleg 5-2033) (5-2041)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-157 COM
p. 13-15 5-157 COM p. 13-15 (PDF)
De tolken in dienst van de overheid (Betaling van de kostenstaten - Eerbiediging talenkennis en deontologie - Tolken in asielzaken, voor politiediensten en op de rechtbanken) (3-1968)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-193
p. 37-39 3-193 p. 37-39 (PDF)
De uitspraak van een wetsdokter dat er jaarlijks 150 moorden niet worden ontdekt (Laag aantal autopsieŽn - DNA-databank) (5-3282)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 30-32 5-222 COM p. 30-32 (PDF)
De vergoeding van bijkomende kosten voor gerechtspsychiaters (Commissie voor de Gerechtskosten) (4-1373)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 79-80 4-109 p. 79-80 (PDF)
De vergoeding van de gerechtspsychiaters (5-5600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5600
De vergoeding van erelonen van advocaten door de aansprakelijke partij (Arrest van het Hof van Cassatie van 2 september 2004 - Vastlegging van een tarief voor de op de verliezende partij verhaalbare sommen) (3-1023)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-127
p. 43-46 3-127 p. 43-46 (PDF)
De vergoeding van erelonen van advocaten door de aansprakelijke partij (alsook van erelonen van gerechtsdeskundigen - Arrest Hof van Cassatie 2 september 2004) (3-709)      
  Mondelinge vraag van de heer Cheffert aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-115
p. 22-24 3-115 p. 22-24 (PDF)
De vergoeding van erelonen van advocaten en van expertisekosten door de aansprakelijke partij (Arrest Hof van Cassatie 2 september 2004) (3-454)      
  Vraag om uitleg van de heer Cheffert aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-85
p. 30-33 3-85 p. 30-33 (PDF)
De verhoging van de griffiekosten (Hervorming van de rechtsbijstand) (5-1224)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-131
p. 32-33 5-131 p. 32-33 (PDF)
De verschillen in uitbetalingstermijn van deskundigen in strafzaken tussen de arrondissementen (5-4123)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 22-23 5-259 COM p. 22-23 (PDF)
De vervanging van de dagvaarding en de betekening door een verzoekschrift en een gerechtsbrief in zaken voor de arbeidsrechtbanken (Uitbreiding van de toegang tot het gerecht - Gevolgen van de maatregelen voor de deuwaarders - Kosten) (3-146)      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-36
p. 10-12 3-36 p. 10-12 (PDF)
De voorstellen inzake justitiekosten van de Commissie voor de modernisering van de rechterlijke orde (5-296)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-36
p. 17-19 5-36 p. 17-19 (PDF)
De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (Schadeloosstelling voor de invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand - Vergoeding van de advocatenkosten - Noodzaak aan een KB ter uitvoering van artikel 6 van de wet) (3-594)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-98
p. 59-61 3-98 p. 59-61 (PDF)
Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) - Werking (5-5773)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5773
Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) - Werking 2012 (5-7862)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7862
Dienst voor gespecialiseerde opdrachten in het militair milieu (DJMM) - Werking (5-5945)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5945
Dienst voor gespecialiseerde opdrachten in het militair milieu - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens (5-10579)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10579
Dienst voor gespecialiseerde opdrachten in het militair milieu - Werking (5-7854)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7854
Directie van bestrijding van de criminaliteit tegen personen - drugs (DGJ/DJP/Drugs) - Lab Intervention Team (LIT) - Werking (5-5946)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5946
Directie van criminaliteit tegen goederen - Leefmilieucriminaliteit (DGJ/DJB/Leefmilieu) - Werking (5-5950)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5950
Directie van criminaliteit tegen goederen-autocriminaliteit - Illegale handel van voertuigen - Diefstal van inschrijvingsbewijzen - Werking 2012 (5-7912)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7912
Directie van criminaliteit tegen goederen-autocriminaliteit - Tussenkomsten - Cijfergegevens - Kosten - Personeel (5-10561)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10561
Directie van de algemene reserve-gespecialiseerde interventie (DAR/GIS) - Werking (5-5954)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5954
Directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen personen - Terrorisme (DGJ/DJP/terro) - Werking (5-5948)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5948
Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Centrale dienst voor de beteugeling van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie (DGJ/CDGEFID) - Werking (5-5953)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5953
Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Computer Crime Units - Tussenkomsten in opsporingsonderzoek - Personeel - Budget - Kosten - Cijfergegevens (5-10576)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10576
Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Federale Computer Crime Unit (DGJ/DJF/FCCU) - Werking (5-5947)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5947
Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Vervalsingen (DGJ/DJF/CDBV/Vervalsingen) - Werking (5-5949)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5949
Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Werking (5-7867)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7867
Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit van de federale politie - Tussenkomsten - Personeel - Kosten - Budget - Cijfergegevens (5-10577)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10577
Directie van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens (5-10578)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10578
Directie van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Werking (5-7855)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7855
Disaster Victim Identification Team (DVI) - Slachtofferidentificatie - Tussenkomsten - Technieken - Kosten (5-7838)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7838
Disaster Victim Identification Team - Tussenkomsten - Gespecialiseerde technieken - Kosten - Cijfergegevens (5-10581)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10581
Drugs - Autobestuurders - Speekseltesten - Gerechtskosten - Cijfers - Evolutie (5-6079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6079
Een mogelijke wijziging van het Wetboek van Strafvordering (Gerechtskosten die aan de burgerlijke partij worden aangerekend wanneer de dader onbekend blijft - Artikel 162 Wetboek van Strafvordering) (5-866)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-93
p. 7-9 5-93 p. 7-9 (PDF)
Facturen forensische experts - Beoordeling door FOD Justitie - Criteria, procedure en behandelingstermijn van beoordeling - Cijfers behandelingstermijn periode 2008-2012 (5-8709)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8709
Facturen forensische experts - Betwisting door FOD Justitie - Cijfers voor periode 2008-2012 (5-8710)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8710
Federaal Agentschap voor nucleaire controle - Werking (5-7868)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7868
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken - Rechtszaken - Overzicht (5-8426)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8426
Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Fiscale ambtenaren - Procureur des Konings - Arbeidsauditeur - Terbeschikkingstelling (5-5774)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5774
Federale politie - Central Technical Interception Facility - Werking van de tapkamer - Doorstroom identificatiegegevens (Gerechtskosten) (3-2337)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2961-2962 3-39 p. 2961-2962 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4389-4391 3-51 p. 4389-4391 (PDF)
Gerechtelijke achterstand - Wet van 21†april†2007 op de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat - Ontbreken van uitvoeringsbesluiten (4-286)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-286
Gerechtelijke procedure tegen het echtpaar Moreno-Garcia (3-1244)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-23
p. 1405-1406 3-23 p. 1405-1406 (PDF)
Gerechtelijke procedure tegen het echtpaar Moreno-Garcia (3-1245)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-23
p. 1406 3-23 p. 1406 (PDF)
Gerechtsinkomsten bij strafzaken - Inning (5-3290)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-3290
Gerechtskosten - DNA-onderzoek - DNA-databanken - Goedkoper alternatief (5-565)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-565
Gerechtskosten - Deskundigenonderzoek (5-3542)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3542
Gerechtskosten - Deskundigenonderzoek (5-4152)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4152
Gerechtskosten - Telefonie - Onderhandelingen met de telecommunicatiebedrijven (5-566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-566
Gerechtskosten - Vermindering - Terugbetaling - Terugvordering - Procedure (5-3374)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3374
Gerechtskosten - Vermindering - Terugbetaling - Terugvordering - Procedure (5-3375)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3375
Gerechtskosten - Vermindering - Terugbetaling - Terugvordering - Procedure (5-4149)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4149
Gerechtskosten - Vermindering - Terugbetaling - Terugvordering - Procedure (5-4150)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4150
Gerechtskosten in strafzaken (Aanzienlijke stijging - Rol van wetenschappelijke raadgevers) (5-1729)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 17-19 5-111 COM p. 17-19 (PDF)
Gevangenispopulatie - Beklaagden - Onschuldigen - Onwerkzame en onrechtmatige voorlopige hechtenis - Schadevergoedingen - Terugbetaling van verdedigingskosten (5-8388)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8388
Het arrest van het Arbitragehof inzake de verhaalbaarheid van erelonen (Gebrek aan regelgeving inzake verhaalbaarheid) (3-1105)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-160
p. 22-23 3-160 p. 22-23 (PDF)
Het bedrag dat werd uitgegeven aan de opvolging van het verzoek om voorwaardelijke vrijlating van Marc Dutroux (Kosten van het verschijnen voor de strafuitvoeringsrechtbank - Achterstand bij de vergoeding van de gerechtelijke deskundigen) (5-846)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-91
p. 50-51 5-91 p. 50-51 (PDF)
Het betalen van gerechtskosten door de burgerlijke partij in verkrachtingszaken (5-8506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8506
Het falend beleid rond de forensische geneeskunde (Ontoereikende financiering - Erg laag aantal autopsieŽn) (5-884)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-94
p. 28-31 5-94 p. 28-31 (PDF)
Het geldgebrek bij het gerecht (Problemen inzake betaling van gerechtskosten, labo-onderzoeken, experts en tolken) (3-112)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-28
p. 6-7 3-28 p. 6-7 (PDF)
Het kosteloos afschrift van processtukken in strafzaken (Toepassingsmoeilijkheden)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-203
p. 5807-5808 1-203 p. 5807-5808 (PDF)
Het ontbreken van een nieuw reglement betreffende gerechtskosten (Tarieven) (3-2207)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 97-99 3-210 p. 97-99 (PDF)
Het psychopathologisch deskundigenonderzoek en de toepassing van probatiemaatregelen bij seksuele delinquentie van minderjarigen (Begeleiding en behandeling van daders van sexueel misbruik - Franse Gemeenschap - Betaling van de deskundigenonderzoeken van de Unitť de Psychopathologie Lťgale [UPPL]) (2-919)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-251
p. 37-38 2-251 p. 37-38 (PDF)
Het uitbetalen van de pro-Deovergoedingen (5-9492)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9492
Het uitvoeren van DNA-analyses in MŁnchen (DNA-profielen van veroordeelden - DNA-database - Aanbesteding - Kostprijs van de analyses) (5-1107)      
  Mondelinge vraag van de heer Gťrard Deprez aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-114
p. 20-22 5-114 p. 20-22 (PDF)
Hoge Raad voor de Justitie (2003-2004)      
  Advies over de gerechtskosten in strafzaken
3-51
p. 111 3-51 p. 111 (PDF)
Hoge Raad voor de Justitie (2005-2006)      
  Advies over de wetsvoorstellen inzake de verhaalbaarheid : terugbetaling van kosten en erelonen van advocaten
3-151
p. 7 3-151 p. 7 (PDF)
Inning van gerechtsinkomsten - Stand van zaken 2012 (5-7909)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7909
Interneringen en de vergoeding voor de gerechtspsychiater (Nood aan herziening van de wetgeving over de gerechtskosten om te vermijden dat psychiaters afhaken) (4-1145)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-115
p. 22-25 4-115 p. 22-25 (PDF)
Juridische experts - Vergoeding - Budget voor privťlaboratoria - DesoxyribonucleÔnezuurtests (DNA-test) - kostprijs (4-3825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3825
Juridische experts - Vergoeding - Budget voor privťlaboratoria - DesoxyribonucleÔnezuurtests (DNA-test) - kostprijs (4-5648)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5648
Justitie - Telefoontap - Kostprijs - Daling - Maatregelen - Contracten met de telecomoperatoren - Nieuwe onderhandelingen - Voorbeeld van Frankrijk en Nederland (4-7178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7178
Kosteloos afschrift van processtukken in strafzaken      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 37-38 1-2 p. 37-38 (PDF)
Lab Intervention Team - Werking 2012 (5-7873)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7873
Lab intervention team - Tussenkomsten - Personeel - Kosten - Budget - Cijfergegevens (5-10568)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10568
Lernout & Hauspie - Proces - Kosten (4-269)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-269
Maritiem informatiekruispunt - Werking (5-5578)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5578
Necrosearch - Gerechtelijk onderzoek - Stand van zaken (5-5484)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5484
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  zzzb. JUSTITIE (artikel 298) TarifiŽring van gerechtelijke vorderingen voor het opsporen en lokaliseren van privť-telecommunicatie (Wijziging wet 21 maart 1991 betreffende hervorming van sommige overheidsdiensten)
   Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
3-966/1
p. 133 3-966/1 p. 133 (PDF)
  Verslag van de heer Mahoux
   Bewust maken van de magistraten van de financiŽle weerslag van hun vorderingen tot telefoontap
3-966/5
p. 5-7 3-966/5 p. 5-7 (PDF)
  3-966/5
p. 17 3-966/5 p. 17 (PDF)
  3-966/5
p. 24 3-966/5 p. 24 (PDF)
  3-966/5
p. 26 3-966/5 p. 26 (PDF)
  3-966/5
p. 29-30 3-966/5 p. 29-30 (PDF)
   TarifiŽring van gerechtelijke vorderingen voor het opsporen en lokaliseren van privť-telecommunicatie
3-966/5
p. 5-7 3-966/5 p. 5-7 (PDF)
  3-966/5
p. 26 3-966/5 p. 26 (PDF)
  Algemene bespreking
   TarifiŽring van gerechtelijke vorderingen voor het opsporen en lokaliseren van privť-telecommunicatie - Problematiek van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
3-90
p. 5 3-90 p. 5 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Justitie
   TarifiŽring van gerechtelijke vorderingen voor het opsporen en lokaliseren van privť-telecommunicatie
3-90
p. 28-29 3-90 p. 28-29 (PDF)
Ontwerp van programmawet (5-1670)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   23. GRIFFIERECHTEN (artikelen 94 tot 104) Verhoging met 15% - Afronding van de bedragen - Wijziging artikelen 269 tot 272 en 274bis Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten
5-1670/1
tekst 5-1670/1 tekst (PDF)
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1670/3
p. 1-11 5-1670/3 p. 1-11 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (3-1986)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   zk. FINANCIEN Wijziging Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen Verzekering rechtsbijstand (artikel 81)
3-1986/1
tekst 3-1986/1 tekst (PDF)
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
   Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen - Verzekering rechtsbijstand
3-1986/3
p. 14 3-1986/3 p. 14 (PDF)
Ontwerp van programmawet (II) (3-1987)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
   a. JUSTITIE Gerechtskosten Wettelijke grondslag van de gerechtskosten in strafzaken en daarmee gelijkgestelde zaken (Kosten t.l.v. budget FOD Justitie - Vaststellings- en betalingsprocedure - Commissie voor de Gerechtskosten - Deskundigenonderzoek - Betwistingsprocedure - Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning - Opheffing wetten 1 juni 1849 en 16 juni 1919) (artikelen 1 tot 7)
3-1987/1
tekst 3-1987/1 tekst (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 23 van de heer Hugo Vandenberghe
   Wettelijke grondslag van de gerechtskosten in strafzaken en daarmee gelijkgestelde zaken
3-1987/2
p. 1-4 3-1987/2 p. 1-4 (PDF)
  3-1987/2
p. 5-9 3-1987/2 p. 5-9 (PDF)
  Verslag van de heer Mahoux
   Achterstand bij de betaling door het ministerie van Justitie van eisbare facturen inzake gerechtskosten
3-1987/4
p. 12 3-1987/4 p. 12 (PDF)
  3-1987/4
p. 13 3-1987/4 p. 13 (PDF)
   Wettelijke grondslag van de gerechtskosten in strafzaken en daarmee gelijkgestelde zaken (Kosten t.l.v. budget FOD Justitie - Vaststellings- en betalingsprocedure - Commissie voor de Gerechtskosten - Deskundigenonderzoek - Betwistingsprocedure - Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning - Opheffing wetten 1 juni 1849 en 16 juni 1919)
3-1987/4
p. 2-3 3-1987/4 p. 2-3 (PDF)
  3-1987/4
p. 6-14 3-1987/4 p. 6-14 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-967)      
  i. WIJZIGING WETBOEK VAN STRAFVORDERING (artikelen 15, 16 en 19) Bewust maken van de magistraten van de financiŽle weerslag van hun vorderingen tot telefoontap
   Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
3-967/1
p. 7-10 3-967/1 p. 7-10 (PDF)
  3-967/1
p. 11 3-967/1 p. 11 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Nyssens
   Bewust maken van de magistraten van de financiŽle weerslag van hun vorderingen tot telefoontap
3-967/2
p. 1-2 3-967/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Mahoux
   Bewust maken van de magistraten van de financiŽle weerslag van hun vorderingen tot telefoontap
3-967/4
p. 2-4 3-967/4 p. 2-4 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Justitie
   TarifiŽring van gerechtelijke vorderingen voor het opsporen en lokaliseren van privť-telecommunicatie
3-90
p. 28-29 3-90 p. 28-29 (PDF)
Opsporen en lokaliseren van telefoongesprekken - Gerechtskosten - Telecommunicatieoperatoren - Vergoeding (3-1815)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-32
p. 2246-2247 3-32 p. 2246-2247 (PDF)
Opsporingsonderzoek - Directie van de speciale eenheden (CGSU) - Werking - Ondersteuningsopdrachten (5-5473)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5473
Politie - Burgerlijke aansprakelijkheid - Vorderingen - Tenlasteneming van proceskosten (5-2264)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2264
Politie - Burgerlijke aansprakelijkheid - Vorderingen - Tenlasteneming van proceskosten (5-4128)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4128
Politie - Directie van de algemene reserve - Gespecialiseerde interventie - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens (5-10582)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10582
Politie - Getuigen - Taalgebruik - Recht op vertaling - Tolken - Vertaling van documenten - Stand van zaken (5-6246)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6246
Politie - Valse klachten tegen agenten - Remedies - Overleg met de politievakbonden (5-6912)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6912
Politieambtenaren - Gewelddaden - Rechtsbescherming - Rechtsbijstand - Vergoeding van zaakschade - Overzicht (5-9845)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9845
Politieambtenaren - Rechtsbijstand - Vergoeding zaakschade (5-7102)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7102
Politiediensten - Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Computer Crime Units - Tussenkomsten in opsporingsonderzoek - Stand van zaken (5-7841)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7841
Private Kas Bank - Vestigingen in gerechtsgebouwen - Verhouding met balies en griffies (Vrije concurrentie - "Griffiebons" verstrekt door de bank) (2-567)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-15
p. 665 2-15 p. 665 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1137-1139 2-24 p. 1137-1139 (PDF)
Rechten van slachtoffers      
  Verslag namens de werkgroep "Rechten van slachtoffers" uitgebracht door de dames KaÁar en Vanlerberghe
2-1275/1
p. 1-129 2-1275/1 p. 1-129 (PDF)
  Aanbevelingen aangenomen door de commissie
2-1275/2
p. 1-4 2-1275/2 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
2-278
p. 51-60 2-278 p. 51-60 (PDF)
  Stemming over de aanbevelingen en stemverklaring van mevrouw Leduc
2-279
p. 53 2-279 p. 53 (PDF)
  2-279
p. 77 2-279 p. 77 (PDF)
  Antwoord van de regering op aanbevelingen van de Senaat
3-3
p. 11 3-3 p. 11 (PDF)
Rechtsbijstandverzekering - Aantal polissen in BelgiŽ - Verplichting tot afsluiten (5-1771)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1771
Rechtsplegingsvergoeding - Aanpassing aan het effectief toegekende bedrag (4-1019)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1019
Rechtsplegingsvergoeding - Akkoordvonnissen - Hogere vergoeding bij niet-naleving van de afspraken (4-310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-310
Rechtsplegingsvergoeding - Recht op verlaging tot ťťn vierde van het basisbedrag (4-1021)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1021
Rechtsplegingsvergoeding - Verhoging - BTW op erelonen van advocaten (5-10862)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10862
Rechtsplegingsvergoeding - Verstekmakende partijen - Bevoordeelde positie (4-1020)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1020
Rechtssysteem - Toegankelijkheid - Verkeersveiligheid - Bescherming van de rechten van de slachtoffers - Rol van de verzekeringsmaatschappijen - Medewerking van de Gewesten (6-1099)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1099
Rechtszaken - Federale Overheidsdienst Justitie - Overzicht (5-8424)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8424
Rechtszaken - Regie der Gebouwen - Overzicht (5-8425)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8425
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Terugvorderbaarheid van de erelonen van de advocaten
3-129
p. 26 3-129 p. 26 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 2004 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Terugvorderbaarheid van de erelonen van de advocaten
3-79
p. 28 3-79 p. 28 (PDF)
Rolrechten - Opbrengst - Overzicht (5-8197)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8197
Scheepvaartpolitie - Vaartuigen invalspunt pleziervaart - Werking (5-5575)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5575
Scheepvaartpolitie - Grenscontroles - Vervalste documenten - Werking (5-5570)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5570
Scheepvaartpolitie - Nachtelijke observatieopdrachten - Werking (5-5577)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5577
Scheepvaartpolitie - Opdrachten op het water - Werking (5-5576)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5576
Scheepvaartpolitie - Opsporing van personen - Tussenkomsten - Kosten - Cijfergegevens (5-10572)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10572
Scheepvaartpolitie - Opsporing van personen - Werking 2012 (5-7870)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7870
Scheepvaartpolitie - Opsporing van verborgen personen en voorwerpen - Werking (5-5574)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5574
Scheepvaartpolitie - Zoekingen aan boord van schepen - Onderzoek van de scheepsromp (5-5573)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5573
Scheepvaartpolitie - Zoekingen aan boord van schepen - Tussenkomsten - Kosten (5-10573)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10573
Scheepvaartpolitie - Zoekingen aan boord van schepen - Werking 2012 (5-7871)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7871
Spoorwegpolitie - Tussenkomsten - Budget - Cijfergegevens (5-10565)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10565
Spoorwegpolitie - Werking 2012 (5-7910)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7910
Statuut van de deskundigen in strafzaken (5-2138)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
5-2138/1
p. 1-79 5-2138/1 p. 1-79 (PDF)
  Bespreking
5-129
p. 54-55 5-129 p. 54-55 (PDF)
  Stemming over de aanbevelingen van de commissie
5-129
p. 66 5-129 p. 66 (PDF)
  5-129
p. 73 5-129 p. 73 (PDF)
Strafdossiers - Kopie - Griffierechten - Inkomsten (5-7501)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7501
Strafrechtelijk vonnis - Inzagerecht - Voorafgaandelijke toestemming van een procureur-generaal - Circulaires (Derden die geen betrokken partij zijn in het proces - Kosten) (3-979)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-20
p. 1232-1233 3-20 p. 1232-1233 (PDF)
Strafrechtelijke dossiers - Gerechtsdeskundigen - Wijzigingen van de factuur - Verschil met de door veroordeelden betaalde sommen (5-380)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-380
Strafrechtelijke dossiers - Gerechtsdeskundigen - Wijzigingen van de factuur - Verschil met de door veroordeelden betaalde sommen (5-4010)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4010
Strafzaken - Inning van gerechtsinkomsten - Bedragen (5-5344)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-5344
Technische en wetenschappelijke politie - Laboratorium voor technische en wetenschappelijke politie (LTWP) - Werking (5-5943)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5943
Technische en wetenschappelijke politie - Tussenkomsten - Personeel - Budget - Cijfergegevens (5-10574)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10574
Technische en wetenschappelijke politie - Werking 2012 (5-7860)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7860
Telefoontaps - Cijfergegevens - Redenen - Kostprijs - Parlement - Operatoren (5-9088)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9088
Telefoontaps - Cijfergegevens - Redenen - Kostprijs - Parlement - Operatoren (5-9089)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-9089
Telefoontaps - Kosten - Overleg met de telefoonoperatoren voor kosteloze taps - Stand van zaken (5-2486)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2486
Telefoontaps - Kosten - Overleg met de telefoonoperatoren voor kosteloze taps - Stand van zaken (5-4001)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4001
Verzekering rechtsbijstand - Ontwerp van modelcontract - Opmerkingen van de ordes van balies - Stimuli voor de intekening (Verhaalbaarheid van de erelonen van advocaten) (3-5923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cheffert aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-79
p. 8509 3-79 p. 8509 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9416-9417 3-86 p. 9416-9417 (PDF)
Vonnissen en arresten - Registratierechten - Stand van zaken (5-6406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Swennen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6406
Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat - Evaluatie - Voorwerp - Termijn - Eventuele verbetering van de wet (4-5084)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5084
Wetsdokters - Besparingen in gerechtskosten - Evaluatie van de toestand van de wetsdokters - Besparingen op vlak van telefonieonderzoek (5-9938)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9938
Wetsontwep tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken (Bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring) (Zie ook doc. 2-1460)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
2-1461/1
p. 1 2-1461/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
2-273
p. 46 2-273 p. 46 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   g. JUSTITIE : WIJZIGING GERECHTELIJK WETBOEK, ARTIKELEN 664, 665, 671 EN 692BIS (artikelen 10 tot 14) Rechtsbijstand : kosten en ereloon van de technisch adviseurs
3-1775/1
p. 6-7 3-1775/1 p. 6-7 (PDF)
   h. JUSTITIE : VERMEERDERING VAN DE NIET VOOR BESLAG OF OVERDRACHT VATBARE BEDRAGEN VOOR KIND TEN LASTE (artikelen 15 tot 29) Wijziging artikelen 1409, 1457 en 1539 Gerechtelijk Wetboek, artikel 85bis BTW-Wetboek, wet 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, artikel 269 Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, artikel 1690 Burgerlijk Wetboek en KB 27 december 2004 tot vaststelling van de bewijsvoering alsook de regels van de rechtspleging voor de tenuitvoerlegging van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek
3-1775/1
p. 8-17 3-1775/1 p. 8-17 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 6 van de heer Hugo Vandenberghe
   Rechtsbijstand : kosten en ereloon van de technisch adviseurs (Wijziging Gerechtelijk Wetboek, artikelen 664, 665, 671 en 692bis)
3-1775/2
p. 2-6 3-1775/2 p. 2-6 (PDF)
  Amendementen nrs 7, 11 en 12 van de heer Hugo Vandenberghe
   Vermeerdering van de niet voor beslag of overdracht vatbare bedragen voor kind ten laste
3-1775/2
p. 6-7 3-1775/2 p. 6-7 (PDF)
  3-1775/2
p. 9-11 3-1775/2 p. 9-11 (PDF)
  Verslag van de heer Koninckx
   Rechtsbijstand : kosten en ereloon van de technisch adviseurs
3-1775/5
p. 5-6 3-1775/5 p. 5-6 (PDF)
   Vermeerdering van de niet voor beslag of overdracht vatbare bedragen voor kind ten laste
3-1775/5
p. 6-7 3-1775/5 p. 6-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (3-1988)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   zzzl. FINANCIEN Heffing van het expeditierecht op kopieŽn van elektronische bestanden en audiovisueel materiaal (artikelen 307 tot 312)
3-1988/1
tekst 3-1988/1 tekst (PDF)
  Verslag van mevrouw Zrihen
   Heffing van het expeditierecht op kopieŽn van elektronische bestanden en audiovisueel materiaal
3-1988/3
p. 17 3-1988/3 p. 17 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-483)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   b. Justitie Bekrachtiging van het KB van 15 januari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand moet voldoen om te worden vrijgesteld van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen bedoeld in artikel 173 van het Wetboek van diverse rechten en taksen (artikelen 5 en 6)
4-483/1
tekst 4-483/1 tekst (PDF)
  Verslag van mevrouw Marie-HťlŤne Crombť-Berton
   Bekrachtiging van het KB van 15 januari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand moet voldoen om te worden vrijgesteld van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen bedoeld in artikel 173 van het Wetboek van diverse rechten en taksen
4-483/5
p. 2-3 4-483/5 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-845)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   zza. OPHEFFING ARTIKEL 97, 2į LID, KB 27 APRIL 2007 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE GERECHTSKOSTEN IN STRAFZAKEN (artikel 142)
4-845/1
tekst 4-845/1 tekst (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-740)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
   g. Wijziging artikel 6 programmawet (II) van 27 december 2006 : termijn voor de bevestiging van het KB houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken (artikel 15)
4-740/1
tekst 4-740/1 tekst (PDF)
  Verslag van de heren Philippe Mahoux en Guy Swennen
   Termijn voor de bevestiging van het KB houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken
4-740/3
p. 4 4-740/3 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (5-608)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
   h. Raad voor vreemdelingenbetwistingen : vereenvoudiging van de procedure (artikelen 36 tot 45) Kennisname en kennisgeving bij aangetekende brief zonder ontvangstmelding - Invoering van het rolrecht en van een zuiver schriftelijke procedure - Boete voor een kennelijk onrechtmatig beroep - Afschaffing van de verplichting om een repliekmemorie in te dienen voor annulatieberoepen
5-608/1
tekst 5-608/1 tekst (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Huub Broers
5-608/2
p. 1-2 5-608/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Huub Broers
5-608/4
p. 1-4 5-608/4 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid (3-1812)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   w. Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek : veroordeling van de instellingen van de sociale zekerheid tot de kosten ter zake van vorderingen uitsluitend ingesteld door of tegen de sociaal verzekerden (artikelen 129 en 130)
3-1812/1
p. 75 3-1812/1 p. 75 (PDF)
  Verslag van de heer Beke en mevrouw Zrihen
   Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek : veroordeling van de instellingen van de sociale zekerheid tot de kosten ter zake van vorderingen uitsluitend ingesteld door of tegen de sociaal verzekerden
3-1812/5
p. 8 3-1812/5 p. 8 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen betreffende de verbetering van de invordering van de vermogens-straffen en de gerechtskosten in strafzaken (II) (Invoering van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek [Solvabiliteitsonderzoek] - Zie ook doc. 5-2405) (5-2406)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-2406/1
p. 1 5-2406/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-2406/2
p. 1-2 5-2406/2 p. 1-2 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd
5-2406/3
p. 1-2 5-2406/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-138
p. 33-37 5-138 p. 33-37 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-138
p. 38 5-138 p. 38 (PDF)
  Stemming
5-138
p. 41 5-138 p. 41 (PDF)
  5-138
p. 47 5-138 p. 47 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (I) (Invoering van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek [Solvabiliteitsonderzoek] - Uitbreiding van de bevoegdheden van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring - Verruiming van het beslag per equivalent - Hervorming van de verjaring van de straf van verbeurdverklaring - Afschaffing van het uitstel van de tenuitvoerlegging van de opgelegde verbeurdverklaring - Aanwijzing van gespecialiseerde ambtenaren van de FOD FinanciŽn - Optimalisatie van de uitvoering van verbeurdverklaringen in het buitenland - Zie ook doc. 5-2406) (5-2405)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
5-2405/1
p. 1 5-2405/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-2405/2
p. 1-29 5-2405/2 p. 1-29 (PDF)
  Tekst verbeterd door de commissie
5-2405/3
p. 1-38 5-2405/3 p. 1-38 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
5-2405/4
p. 1 5-2405/4 p. 1 (PDF)
  Evocatie
5-134
p. 76 5-134 p. 76 (PDF)
  Algemene bespreking
5-138
p. 33-37 5-138 p. 33-37 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-138
p. 38 5-138 p. 38 (PDF)
  Stemming
5-138
p. 40 5-138 p. 40 (PDF)
  5-138
p. 47 5-138 p. 47 (PDF)
Wetsontwerp houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State (Betere afstemming tussen de procedure en de bemiddeling - Vereenvoudiging van de voorwaarden voor toegang van rechtspersonen - Invoering van het belang bij het middel : voorkoming dat de nietigverklaring zou kunnen worden uitgesproken op grond van onregelmatigheden - Procedure in kortgeding - Moduleren in de tijd van de gevolgen van arresten betreffende individuele gevallen - Uitvoering van arresten, de injunctiebevoegdheid en de dwangsom - Bestuurlijke lus : mogelijkheid van tussenarresten - Vereenvoudiging van interne organisatorische procedures : evaluatie, vervroegde pensionnering, jaarverslag, werving van de griffiers, korpschef auditoraat, coŲrdinatiebureau, algemene vergadering, consolidatie uitbreidingskader) (5-2277)      
  Ontwerp
5-2277/1
p. 1-134 5-2277/1 p. 1-134 (PDF)
  Amendement nr 13 van mevrouw Inge Faes
5-2277/2
p. 7-9 5-2277/2 p. 7-9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 12 van mevrouw Vanessa Matz c.s.
5-2277/2
p. 1-7 5-2277/2 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 19 van mevrouw Cťcile Thibaut
5-2277/2
p. 9-21 5-2277/2 p. 9-21 (PDF)
  Verslag van mevrouw Cťcile Thibaut en de heer Yoeri Vastersavendts
5-2277/3
p. 1-62 5-2277/3 p. 1-62 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
5-2277/4
p. 1-26 5-2277/4 p. 1-26 (PDF)
  Amendementen nrs 20 tot 22 van mevrouw Zakia Khattabi c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-2277/5
p. 1-6 5-2277/5 p. 1-6 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
5-129
p. 63-64 5-129 p. 63-64 (PDF)
  5-129
p. 70-71 5-129 p. 70-71 (PDF)
  Algemene bespreking
5-129
p. 31-37 5-129 p. 31-37 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-129
p. 37-38 5-129 p. 37-38 (PDF)
  Stemming
5-129
p. 64 5-129 p. 64 (PDF)
  5-129
p. 71-72 5-129 p. 71-72 (PDF)
Wetsontwerp ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Verbetering van wetten die aan een evaluatie werden onderworpen op grond van de wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair comitť belast met de wetsevaluatie - Opheffing van artikel 6 van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers : kolonie - Wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen - Wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid : rechtzetting van verwijzingen - Wijziging van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privťdetective - Wijziging artikel 371 WIB1992 : datum van indiening van een bezwaarschrift - Wijziging artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek : rechtsplegingsvergoeding ten laste van de Staat) (5-2522)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
5-2522/1
p. 1 5-2522/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
5-146
p. 69 5-146 p. 69 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 162 van het Wetboek van strafvordering (De burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, wordt veroordeeld in de kosten jegens de Staat en jegens de beklaagde : beoordelingsbevoegdheid van de rechter) (5-2499)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
5-2499/1
p. 1 5-2499/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
5-145
p. 60 5-145 p. 60 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 53, derde lid, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoŲrdineerd op 3 juni 1970 (Gerechtskosten : roekeloze en tergende vordering)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
2-339/1
p. 1 2-339/1 p. 1 (PDF)
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
2-339/2
p. 1 2-339/2 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
2-32
p. 54 2-32 p. 54 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1017 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (Verwijzing van de orde van advocaten in de kosten in geval beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van het bureau voor juridische bijstand : opheffing - Louter terminologische aanpassing van artikel 1022)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
2-1568/1
p. 1 2-1568/1 p. 1 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-1568/2
p. 3 2-1568/2 p. 3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Laloy
2-1568/2
p. 1-3 2-1568/2 p. 1-3 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
2-1568/3
p. 1 2-1568/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-283
p. 12 2-283 p. 12 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-283
p. 12 2-283 p. 12 (PDF)
  Stemming
2-284
p. 38 2-284 p. 38 (PDF)
  2-284
p. 60-61 2-284 p. 60-61 (PDF)
  Evocatie
2-287
p. 65 2-287 p. 65 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering en tot opheffing van artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (Verhaalbaarheid van erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat) (4-1617)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
4-1617/1
p. 1 4-1617/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
4-111
p. 85 4-111 p. 85 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 519 en 522 van het Gerechtelijk Wetboek en tot opheffing van artikel 520 van hetzelfde wetboek (Gerechtsdeurwaarders : vergoeding reiskosten) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 519 van het Gerechtelijk Wetboek en tot opheffing van de artikelen 520 en 522 van hetzelfde Wetboek)      
  Ontwerp
1-819/1
p. 1-7 1-819/1 p. 1-7 (PDF)
  Verslag van de heer Desmedt
1-819/2
p. 1-9 1-819/2 p. 1-9 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
1-819/3
p. 1-2 1-819/3 p. 1-2 (PDF)
  Ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-819/4
p. 1-2 1-819/4 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Desmedt
1-819/5
p. 1-4 1-819/5 p. 1-4 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
1-819/6
p. 1 1-819/6 p. 1 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd
1-819/7
p. 1-2 1-819/7 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-167
p. 4483-4484 1-167 p. 4483-4484 (PDF)
  Stemming
1-167
p. 4498 1-167 p. 4498 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-186
p. 5416-5417 1-186 p. 5416-5417 (PDF)
  Stemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-186
p. 5422 1-186 p. 5422 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een vereenvoudiging van de regels van de burgerlijke rechtspleging (Afschaffing van een aantal nutteloze vormvereisten in het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek - Artikel 2247 Burgerlijk Wetboek : stuitend effect van een dagvaarding en nietigheid - Artikel 730, ß2, a Gerechtelijk Wetboek : weglating op de algemene rol van zaken waarvoor geen verzoek tot handkeuring is gedaan - Artikel 730, ß2, b Gerechtelijk Wetboek : zaken die zonder geldige reden door de partijen worden afgezegd - Invoeging in het Gerechtelijk Wetboek van een afdeling Vbis "Overlegging van schriftelijke verklaringen" - Artikel 1190, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek : verkoop van onroerende goederen die tot een failliete boedel behoren) (5-1676)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
5-1676/1
p. 1 5-1676/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
5-73
p. 134 5-73 p. 134 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken (4-1409)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
4-1409/1
p. 1 4-1409/1 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Guy Swennen
4-1409/2
p. 1-2 4-1409/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Hugo Coveliers c.s.
4-1409/2
p. 4-5 4-1409/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Benoit Hellings
4-1409/2
p. 5 4-1409/2 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 6 van de heer Philippe Mahoux
4-1409/2
p. 2-4 4-1409/2 p. 2-4 (PDF)
  Advies van de Raad van State
4-1409/3
p. 1-10 4-1409/3 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 en 38 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
4-1409/4
p. 1-26 4-1409/4 p. 1-26 (PDF)
  Amendementen nrs 39 tot 45 van mevrouw Martine Taelman
4-1409/4
p. 26-30 4-1409/4 p. 26-30 (PDF)
  Amendementen nrs 46 tot 49 van de heer Philippe Mahoux
4-1409/4
p. 31-32 4-1409/4 p. 31-32 (PDF)
  Amendementen nrs 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 en 37 van de heer Francis Delpťrťe c.s.
4-1409/4
p. 1-25 4-1409/4 p. 1-25 (PDF)
  Amendementen nrs 50 tot 53 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
4-1409/5
p. 1-4 4-1409/5 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 68 van de heer Philippe Mahoux
4-1409/6
p. 9 4-1409/6 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 72 van mevrouw Helga Stevens
4-1409/6
p. 11 4-1409/6 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 87 van de heer Guy Swennen
4-1409/6
p. 20-21 4-1409/6 p. 20-21 (PDF)
  Amendementen nrs 54 tot 64, 67 en 73 tot 86 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-1409/6
p. 1-21 4-1409/6 p. 1-21 (PDF)
  Amendementen nrs 65 en 66 van de heer Francis Delpťrťe c.s.
4-1409/6
p. 7-8 4-1409/6 p. 7-8 (PDF)
  Amendementen nrs 69 tot 71 van de heer Michel Delacroix
4-1409/6
p. 9-10 4-1409/6 p. 9-10 (PDF)
  Amendement nr 89 van de heer Philippe Mahoux
4-1409/7
p. 2 4-1409/7 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 88 en 108 van de heer Yoeri Vastersavendts c.s.
4-1409/7
p. 1-2 4-1409/7 p. 1-2 (PDF)
  4-1409/7
p. 16 4-1409/7 p. 16 (PDF)
  Amendementen nrs 90 tot 95 en 107 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
4-1409/7
p. 2-9 4-1409/7 p. 2-9 (PDF)
  4-1409/7
p. 16 4-1409/7 p. 16 (PDF)
  Amendementen nrs 96 tot 106 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-1409/7
p. 9-15 4-1409/7 p. 9-15 (PDF)
  Amendement nr 132 van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-1409/8
p. 1-15 4-1409/8 p. 1-15 (PDF)
  Amendementen nrs 109 tot 111 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
4-1409/8
p. 1-15 4-1409/8 p. 1-15 (PDF)
  Amendementen nrs 112 tot 124, 126 en 129 tot 131 van mevrouw Martine Taelman c.s.
4-1409/8
p. 1-15 4-1409/8 p. 1-15 (PDF)
  Amendementen nrs 125, 127 en 128 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-1409/8
p. 1-15 4-1409/8 p. 1-15 (PDF)
  Amendement nr 159 van mevrouw Cťcile Thibaut
4-1409/9
p. 33 4-1409/9 p. 33 (PDF)
  Amendementen nrs 133, 134 en 137 tot 158 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-1409/9
p. 1-33 4-1409/9 p. 1-33 (PDF)
  Amendementen nrs 135 en 136 van de heer Andrť du Bus de Warnaffe c.s.
4-1409/9
p. 19 4-1409/9 p. 19 (PDF)
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-1409/10
p. 1-134 4-1409/10 p. 1-134 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
4-1409/11
p. 1-18 4-1409/11 p. 1-18 (PDF)
  Amendement nr 160 van de heer Hugo Coveliers c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-1409/12
p. 1-2 4-1409/12 p. 1-2 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers
4-1409/13
p. 1-2 4-1409/13 p. 1-2 (PDF)
  Evocatie
4-89
p. 95 4-89 p. 95 (PDF)
  Aangehouden stemming
4-121
p. 41 4-121 p. 41 (PDF)
  4-121
p. 47 4-121 p. 47 (PDF)
  Algemene bespreking
4-121
p. 9-14 4-121 p. 9-14 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-121
p. 14 4-121 p. 14 (PDF)
  Stemming
4-121
p. 41 4-121 p. 41 (PDF)
  4-121
p. 47-48 4-121 p. 47-48 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van artikel 509quater van het Strafwetboek (3-2390)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
3-2390/1
p. 1 3-2390/1 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling (Consensuele oplossing van geschillen via een bemiddelingsprocedure) (3-781)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
3-781/1
p. 1 3-781/1 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Nyssens
3-781/2
p. 1-6 3-781/2 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer Cheffert en de dames Defraigne en Crombť-Berton
3-781/3
p. 6 3-781/3 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 10, 11, 15, 17 en 18 van de heer Cheffert en de dames Defraigne, de T'Serclaes en Crombť-Berton
3-781/3
p. 4-5 3-781/3 p. 4-5 (PDF)
  3-781/3
p. 6-7 3-781/3 p. 6-7 (PDF)
  3-781/3
p. 7-8 3-781/3 p. 7-8 (PDF)
  Amendementen nrs 19 en 20 van de heer Cheffert
3-781/3
p. 8-9 3-781/3 p. 8-9 (PDF)
  Amendementen nrs 21 tot 30 van de heer Hugo Vandenberghe
3-781/3
p. 9-15 3-781/3 p. 9-15 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 8 en 31 van mevrouw Nyssens
3-781/3
p. 1-3 3-781/3 p. 1-3 (PDF)
  3-781/3
p. 15 3-781/3 p. 15 (PDF)
  Amendementen nrs 9, 12, 13 en 16 van mevrouw de T'Serclaes
3-781/3
p. 4 3-781/3 p. 4 (PDF)
  3-781/3
p. 5-6 3-781/3 p. 5-6 (PDF)
  3-781/3
p. 7 3-781/3 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 32 van mevrouw de T'Serclaes
3-781/4
p. 1-2 3-781/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 70 van mevrouw Nyssens
3-781/5
p. 18 3-781/5 p. 18 (PDF)
  Amendementen nrs 33 tot 44 van de heer Hugo Vandenberghe
3-781/5
p. 1-5 3-781/5 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 45 tot 58 van de heren Willems en Coveliers
3-781/5
p. 5-10 3-781/5 p. 5-10 (PDF)
  Amendementen nrs 59 tot 69 van de regering
3-781/5
p. 10-18 3-781/5 p. 10-18 (PDF)
  Amendement nr 71 van de heer Willems
3-781/6
p. 1 3-781/6 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 72 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Mahoux
3-781/6
p. 2 3-781/6 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 73 van de Regering
3-781/6
p. 2 3-781/6 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer Willems
3-781/7
p. 1-54 3-781/7 p. 1-54 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de commissie
3-781/8
p. 1-12 3-781/8 p. 1-12 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers
3-781/9
p. 1 3-781/9 p. 1 (PDF)
  Evocatie
3-68
p. 105 3-68 p. 105 (PDF)
  Algemene bespreking
3-89
p. 9-24 3-89 p. 9-24 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-89
p. 24 3-89 p. 24 (PDF)
  Stemming
3-89
p. 46 3-89 p. 46 (PDF)
  3-89
p. 80 3-89 p. 80 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat (4-1032)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
4-1032/1
p. 1 4-1032/1 p. 1 (PDF)
  Niet-evocatie
4-54
p. 43 4-54 p. 43 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, met betrekking tot de verlaging van het expeditierecht (Verlaging van het expeditierecht op de afgifte van afschriften van gerechtelijke dossiers ten einde de toegankelijkheid van het gerecht, van het strafdossier in het bijzonder, te vergroten)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
2-1403/1
p. 1 2-1403/1 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Steverlynck
2-1403/2
p. 1-2 2-1403/2 p. 1-2 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-1403/3
p. 4 2-1403/3 p. 4 (PDF)
  Verslag van de heer de Clippele
2-1403/3
p. 1-4 2-1403/3 p. 1-4 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
2-1403/4
p. 1 2-1403/4 p. 1 (PDF)
  Evocatie
2-264
p. 90 2-264 p. 90 (PDF)
  Algemene bespreking
2-268
p. 9 2-268 p. 9 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-268
p. 9 2-268 p. 9 (PDF)
  Stemming
2-270
p. 55 2-270 p. 55 (PDF)
  2-270
p. 79 2-270 p. 79 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering met het oog op de heropening van de rechtspleging in strafzaken (wanneer bij een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden of de aanvullende protocollen zijn geschonden - Hof van Cassatie) (3-1769)      
  Ontwerp
3-1769/1
p. 1-39 3-1769/1 p. 1-39 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Nyssens
3-1769/2
p. 3-4 3-1769/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de regering
3-1769/2
p. 1-3 3-1769/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 6 van de heer Hugo Vandenberghe
3-1769/2
p. 3 3-1769/2 p. 3 (PDF)
  3-1769/2
p. 4 3-1769/2 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 7 en 8 van de heer Koninckx
3-1769/2
p. 4-5 3-1769/2 p. 4-5 (PDF)
  Verslag van mevrouw Laloy
3-1769/3
p. 1-30 3-1769/3 p. 1-30 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de commissie
3-1769/4
p. 1-5 3-1769/4 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-194
p. 18 3-194 p. 18 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-194
p. 18 3-194 p. 18 (PDF)
  Stemming
3-194
p. 93 3-194 p. 93 (PDF)
  3-194
p. 154 3-194 p. 154 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat (3-1686)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui en de heer Koninckx
3-1686/1
p. 1-12 3-1686/1 p. 1-12 (PDF)
  Amendement nr 3 van mevrouw Defraigne
3-1686/2
p. 2 3-1686/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Cheffert
3-1686/2
p. 3 3-1686/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 2, 4, 6 en 7 van de heer Cheffert en mevrouw Defraigne
3-1686/2
p. 1-2 3-1686/2 p. 1-2 (PDF)
  3-1686/2
p. 2-3 3-1686/2 p. 2-3 (PDF)
  3-1686/2
p. 3-4 3-1686/2 p. 3-4 (PDF)
  Advies van de Raad van State
3-1686/3
p. 1-4 3-1686/3 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 10 van de regering
3-1686/4
p. 1-10 3-1686/4 p. 1-10 (PDF)
  Verslag van de heer Willems
3-1686/5
p. 1-117 3-1686/5 p. 1-117 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-1686/6
p. 1-5 3-1686/6 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 21 tot 23 van de regering, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1686/7
p. 1-2 3-1686/7 p. 1-2 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Willems na terugzending door de plenaire vergadering
3-1686/8
p. 1-4 3-1686/8 p. 1-4 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie na terugzending door de plenaire vergadering
3-1686/9
p. 1-5 3-1686/9 p. 1-5 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
3-1686/10
p. 1 3-1686/10 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-202
p. 27-42 3-202 p. 27-42 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-202
p. 42 3-202 p. 42 (PDF)
  Stemming
3-202
p. 55 3-202 p. 55 (PDF)
  3-202
p. 100-101 3-202 p. 100-101 (PDF)
  Terugzending naar commissie
3-202
p. 7 3-202 p. 7 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht (Tekst van het door de commissie Strafprocesrecht opgestelde voorontwerp van Wetboek ["Grote Franchimont"]) (3-450)      
  Voorstel van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
3-450/1
p. 1-367 3-450/1 p. 1-367 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3, 14 tot 18 en 34 tot 36 van mevrouw de T'Serclaes
3-450/2
p. 1-3 3-450/2 p. 1-3 (PDF)
  3-450/2
p. 7-10 3-450/2 p. 7-10 (PDF)
  3-450/2
p. 17-18 3-450/2 p. 17-18 (PDF)
  Amendementen nrs 19 tot 31 van de heer Mahoux
3-450/2
p. 10-15 3-450/2 p. 10-15 (PDF)
  Amendementen nrs 32 en 33 van mevrouw Laloy
3-450/2
p. 15-16 3-450/2 p. 15-16 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer Willems
3-450/2
p. 3-4 3-450/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 13 van de heren Coveliers en Willems
3-450/2
p. 5-7 3-450/2 p. 5-7 (PDF)
  Amendementen nrs 37 tot 75 van de heer Mahoux en mevrouw Laloy
3-450/3
p. 1-31 3-450/3 p. 1-31 (PDF)
  Advies van de Raad van State
3-450/4
p. 1-119 3-450/4 p. 1-119 (PDF)
  Amendement nr 76 van mevrouw de T'Serclaes
3-450/5
p. 1-2 3-450/5 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 77 tot 86 van de heren Coveliers en Willems
3-450/5
p. 2-5 3-450/5 p. 2-5 (PDF)
  Amendementen nrs 87 tot 91 en 103 tot 110 van mevrouw Nyssens
3-450/6
p. 1-4 3-450/6 p. 1-4 (PDF)
  3-450/6
p. 7-10 3-450/6 p. 7-10 (PDF)
  Amendementen nrs 92 tot 96 en 111 van de heer Hugo Vandenberghe
3-450/6
p. 4-5 3-450/6 p. 4-5 (PDF)
  3-450/6
p. 11 3-450/6 p. 11 (PDF)
  Amendementen nrs 97 tot 102 van mevrouw de T'Serclaes
3-450/6
p. 5-7 3-450/6 p. 5-7 (PDF)
  Amendement nr 143 van de heer Hugo Vandenberghe en mevrouw de T'Serclaes
3-450/7
p. 12 3-450/7 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 112 tot 123 en 146 tot 153 van de heer Cheffert c.s.
3-450/7
p. 1-5 3-450/7 p. 1-5 (PDF)
  3-450/7
p. 13-16 3-450/7 p. 13-16 (PDF)
  Amendementen nrs 124 tot 126, 140 tot 141 en 155 van mevrouw de T'Serclaes
3-450/7
p. 5-7 3-450/7 p. 5-7 (PDF)
  3-450/7
p. 11 3-450/7 p. 11 (PDF)
  3-450/7
p. 16-17 3-450/7 p. 16-17 (PDF)
  Amendementen nrs 127 tot 138 en 144 van mevrouw Nyssens
3-450/7
p. 7-11 3-450/7 p. 7-11 (PDF)
  3-450/7
p. 12 3-450/7 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 139, 142 en 145 van de heer Hugo Vandenberghe
3-450/7
p. 11 3-450/7 p. 11 (PDF)
  3-450/7
p. 12 3-450/7 p. 12 (PDF)
  3-450/7
p. 12 3-450/7 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 154, 155 en 202 tot 206 van mevrouw de T'Serclaes
3-450/8
p. 1 3-450/8 p. 1 (PDF)
  3-450/8
p. 15-17 3-450/8 p. 15-17 (PDF)
  Amendementen nrs 156 tot 201 van mevrouw Nyssens
3-450/8
p. 2-15 3-450/8 p. 2-15 (PDF)
  Amendementen nrs 207 tot 212 en 246 tot 250 van mevrouw de T'Serclaes
3-450/9
p. 1-3 3-450/9 p. 1-3 (PDF)
  3-450/9
p. 17-18 3-450/9 p. 17-18 (PDF)
  Amendementen nrs 213 tot 245 en 251 tot 280 van mevrouw Nyssens
3-450/9
p. 3-17 3-450/9 p. 3-17 (PDF)
  3-450/9
p. 19-29 3-450/9 p. 19-29 (PDF)
  Amendementen nrs 281 tot 289 en 294 tot 313 van mevrouw Nyssens
3-450/10
p. 1-5 3-450/10 p. 1-5 (PDF)
  3-450/10
p. 9-15 3-450/10 p. 9-15 (PDF)
  Amendementen nrs 290 tot 293 van de heer Mahoux
3-450/10
p. 5-8 3-450/10 p. 5-8 (PDF)
  Amendementen nrs 314 tot 332 van mevrouw Nyssens
3-450/11
p. 1-7 3-450/11 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 333 tot 338 van mevrouw Nyssens
3-450/12
p. 1-3 3-450/12 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 339 tot 354 van mevrouw Nyssens
3-450/13
p. 1-8 3-450/13 p. 1-8 (PDF)
  Amendement nr 375 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
3-450/14
p. 8 3-450/14 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 355 tot 374 van mevrouw Nyssens
3-450/14
p. 1-8 3-450/14 p. 1-8 (PDF)
  Amendement nr 449 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
3-450/15
p. 20-22 3-450/15 p. 20-22 (PDF)
  Amendementen nrs 376 tot 448 van de heer Mahoux c.s.
3-450/15
p. 1-20 3-450/15 p. 1-20 (PDF)
  Advies van de Hoge Raad voor de Justitie
3-450/16
p. 1-49 3-450/16 p. 1-49 (PDF)
  Amendementen nrs 450 tot 452 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
3-450/17
p. 1-285 3-450/17 p. 1-285 (PDF)
  Amendementen nrs 453 tot 455 van de heer Mahoux en mevrouw Laloy
3-450/18
p. 1-3 3-450/18 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 456 en 483 tot 490 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
3-450/18
p. 3 3-450/18 p. 3 (PDF)
  3-450/18
p. 14-18 3-450/18 p. 14-18 (PDF)
  Amendementen nrs 457 tot 474 en 477 tot 482 van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder
3-450/18
p. 3-11 3-450/18 p. 3-11 (PDF)
  3-450/18
p. 11-13 3-450/18 p. 11-13 (PDF)
  Amendementen nrs 475 en 476 van de heer Willems
3-450/18
p. 11 3-450/18 p. 11 (PDF)
  Amendementen nrs 491 tot 504 en 539 van mevrouw Nyssens
3-450/19
p. 1-9 3-450/19 p. 1-9 (PDF)
  3-450/19
p. 26 3-450/19 p. 26 (PDF)
  Amendementen nrs 505 tot 513, 524 tot 527 en 540 van de heer Hugo Vandenberghe
3-450/19
p. 9-11 3-450/19 p. 9-11 (PDF)
  3-450/19
p. 18-19 3-450/19 p. 18-19 (PDF)
  3-450/19
p. 26 3-450/19 p. 26 (PDF)
  Amendementen nrs 514 tot 523 van mevrouw de T'Serclaes
3-450/19
p. 12-18 3-450/19 p. 12-18 (PDF)
  Amendementen nrs 528 en 529 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
3-450/19
p. 20-21 3-450/19 p. 20-21 (PDF)
  Amendementen nrs 530 tot 532 en 536 tot 538 van mevrouw Defraigne
3-450/19
p. 21-22 3-450/19 p. 21-22 (PDF)
  3-450/19
p. 24-25 3-450/19 p. 24-25 (PDF)
  Amendementen nrs 533 tot 535 van mevrouw Defraigne c.s.
3-450/19
p. 23-24 3-450/19 p. 23-24 (PDF)
  Verslag van de dames de T'Serclaes en Laloy en de heer Willems
   Delen I, II en III
3-450/20
p. 1-1162 3-450/20 p. 1-1162 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-450/21
p. 1-286 3-450/21 p. 1-286 (PDF)
  Amendementen nrs 541 tot 549 van de heer Hugo Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-450/22
p. 1-6 3-450/22 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 550 tot 573 van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-450/22
p. 7-15 3-450/22 p. 7-15 (PDF)
  Artikelen aangenomen door de commissie na terugzending door de plenaire vergadering
3-450/24
p. 1-7 3-450/24 p. 1-7 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
3-450/25
p. 1 3-450/25 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-135
p. 4-17 3-135 p. 4-17 (PDF)
  Terugzending naar commissie voor technische verbeteringen
3-135
p. 17 3-135 p. 17 (PDF)
  Algemene bespreking
3-136
p. 4-51 3-136 p. 4-51 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-136
p. 51 3-136 p. 51 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
3-137
p. 51-52 3-137 p. 51-52 (PDF)
  3-137
p. 90-91 3-137 p. 90-91 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Hugo Vandenberghe, Mahoux, Willems, Ceder, Dubiť, Vandenhove en Cheffert en van de dames de T'Serclaes en Nyssens
3-137
p. 52-56 3-137 p. 52-56 (PDF)
  3-137
p. 91 3-137 p. 91 (PDF)
Wetsvoorstel houdende vrijstelling van het statutair personeel van de openbare sector van de veroordeling tot betaling van de kosten van een gerechtelijk proces (Sociaal verzekerden) (5-734)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-734/1
p. 1-3 5-734/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het afgeven van een kosteloos afschrift van alle processtukken in strafzaken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp met betrekking tot de rechtsbijstand inzake de afgifte van afschriften van stukken uit het gerechtsdossier in strafzaken)      
  Voorstel van de heer Erdman
1-17/1
p. 1-7 1-17/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de kosten verbonden aan de echtscheiding door onderlinge toestemming gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar te maken (4-356)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-356/1
p. 1-3 4-356/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek, wat de kosten van de rechtspleging betreft in alle geschillen betreffende de toepassing van een wet inzake onteigening ten algemenen nutte (Verwijzing van de onteigenaar in de kosten) (3-873)      
  Voorstel van de heer Coveliers
3-873/1
p. 1-9 3-873/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek met een zevende deel betreffende de buitengerechtelijke bemiddeling (Strijd tegen de gerechtelijke achterstand en tegen de kostprijs en de ingewikkeldheid van de rechtspleging) (3-442)      
  Voorstel van mevrouw Crombť-Berton en de heer Duquesne
3-442/1
p. 1-7 3-442/1 p. 1-7 (PDF)
  Verslag van de heer Willems
3-442/2
p. 1 3-442/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-89
p. 9-24 3-89 p. 9-24 (PDF)
  Vervalt door aanneming van het ontwerp 3-781
3-89
p. 46 3-89 p. 46 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek met een zevende deel betreffende de buitengerechtelijke bemiddeling (Strijd tegen de gerechtelijke achterstand en tegen de kostprijs en de ingewikkeldheid van de rechtspleging) (4-275)      
  Voorstel van mevrouw Marie-HťlŤne Crombť-Berton
4-275/1
p. 1-7 4-275/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek teneinde een summiere laagdrempelige bemiddelingsprocedure in te voeren (3-840)      
  Voorstel van mevrouw Crombť-Berton en de heer Wilmots
3-840/1
p. 1-6 3-840/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek teneinde een summiere laagdrempelige bemiddelingsprocedure in te voeren (4-274)      
  Voorstel van mevrouw Marie-HťlŤne Crombť-Berton
4-274/1
p. 1-6 4-274/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot beheersing van de gerechtskosten (Verlichting van de druk op het budget door een daling van excessieve tarieven, vnl. inzake telefonie en DNA - Duidelijk en omvattend reglementair kader - Controlemiddelen - Uitzuivering van kosten die thans worden vergoed, maar die eigenlijk geen rechtskosten zijn - Sensibilisering en responabilisering van de gerechtelijke overheden - Commissie voor de gerechtskosten - Opheffing van de wet van 1 juni 1849 op de herziening van de tarieven in strafzaken, van de wet van 16 juni 1919 waarbij aan de regering machtiging wordt verleend om aan de bepalingen betreffende de rechtskosten wijzigingen toe te brengen, van de programmawet [II] van 27 december 2006 en van artikel 142 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen [I])(5-1824)      
  Voorstel van de heren Rik Torfs, Dirk Claes, Peter Van Rompuy, Guy Swennen, Francis Delpťrťe en Alain Courtois en de dames Sabine de Bethune en Martine Taelman
5-1824/1
p. 1-35 5-1824/1 p. 1-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1024bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 1072bis van hetzelfde Wetboek, in verband met gedingen betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten (Kosteloze rechtspleging voor de slachtoffers, behalve wanneer de eis roekeloos en tergend is - Schadevergoeding wegens tergend of roekeloos geding) (3-884)      
  Voorstel van de heer Coveliers
3-884/1
p. 1-11 3-884/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1024 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vermijden van openbare verkopen waar de schuldeiser geen baat bij heeft (Het voorstel wil verhinderen dat beslag wordt gelegd wanneer de opbrengsten van de verkoop lager zijn dan de kosten van de procedure) (5-915)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
5-915/1
p. 1-4 5-915/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1412 van het Gerechtelijk Wetboek om de onderhoudsgerechtigde in staat te stellen de gerechtskosten te verhalen op het niet voor beslag vatbare bedrag van het inkomen (Aanvulling art. 1412, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek) (3-456)      
  Voorstel van mevrouw Defraigne
3-456/1
p. 1-2 3-456/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1412 van het Gerechtelijk Wetboek om de onderhoudsgerechtigde in staat te stellen de gerechtskosten te verhalen op het niet voor beslag vatbare bedrag van het inkomen (Aanvulling artikel 1412, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek) (4-289)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-289/1
p. 1-3 4-289/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1412 van het Gerechtelijk Wetboek om de onderhoudsgerechtigde in staat te stellen de gerechtskosten te verhalen op het niet voor beslag vatbare bedrag van het inkomen (Aanvulling artikel 1412, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek) (5-180)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-180/1
p. 1-3 5-180/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat of van de persoon die krachtens artikel 728, ß3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen, een verjaringsstuitende werking te verlenen) (Tweede nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen) (Schuldvorderingen) (5-145)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-145/1
p. 1-4 5-145/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Peter Van Rompuy
5-145/2
p. 4-6 5-145/2 p. 4-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Christine Defraigne
5-145/2
p. 1-4 5-145/2 p. 1-4 (PDF)
  Advies van de Raad van State
5-145/3
p. 1-6 5-145/3 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 6 van mevrouw Christine Defraigne
5-145/4
p. 1-4 5-145/4 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 10 van de heer Francis Delpťrťe
5-145/5
p. 8-9 5-145/5 p. 8-9 (PDF)
  Amendement nr 7 van mevrouw Christine Defraigne
5-145/5
p. 1-5 5-145/5 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 8, 9 en 11 van de heer Rik Torfs
5-145/5
p. 5-9 5-145/5 p. 5-9 (PDF)
  Verslag van de heer Hassan Bousetta
5-145/6
p. 1-35 5-145/6 p. 1-35 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
5-145/7
p. 1-3 5-145/7 p. 1-3 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-145/8
p. 1 5-145/8 p. 1 (PDF)
  Ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat
5-145/9
p. 1 5-145/9 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 12 en 13 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-145/10
p. 1-3 5-145/10 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van de heer Hassan Bousetta, na terugzending door de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-145/11
p. 1-6 5-145/11 p. 1-6 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de commissie
5-145/12
p. 1-3 5-145/12 p. 1-3 (PDF)
  Tekst opnieuw geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-145/13
p. 1-2 5-145/13 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 46-50 5-74 p. 46-50 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-74
p. 50 5-74 p. 50 (PDF)
  Stemming
5-74
p. 67 5-74 p. 67 (PDF)
  5-74
p. 75 5-74 p. 75 (PDF)
  Algemene bespreking
5-90
p. 15-17 5-90 p. 15-17 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-90
p. 17 5-90 p. 17 (PDF)
  Stemming
5-90
p. 35 5-90 p. 35 (PDF)
  5-90
p. 38 5-90 p. 38 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen (Schuldvorderingen) (4-284)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
4-284/1
p. 1-4 4-284/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 272 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, teneinde het expeditierecht te verlagen dat wordt geheven op afschriften van documenten      
  Voorstel van de heer Dubiť en mevrouw Leduc
2-1090/1
p. 1-5 2-1090/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 283 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vereffening van de rolrechten en de expeditierechten in debet teneinde de rechtsbedeling toegankelijker te maken)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-922/1
p. 1-4 2-922/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de tarifering van de erelonen van advocaten (4-949)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Christophe Collignon
4-949/1
p. 1-3 4-949/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de tarifering van de erelonen van advocaten (5-329)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-329/1
p. 1-3 5-329/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1018, 6į, en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (Verhaalbaarheid van kosten van juridische bijstand voor het voeren van een geding) (3-1342)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Steverlynck
3-1342/1
p. 1-7 3-1342/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Nyssens
3-1342/2
p. 1-2 3-1342/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Collas en mevrouw Defraigne
3-1342/2
p. 2-3 3-1342/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Cheffert
3-1342/2
p. 3 3-1342/2 p. 3 (PDF)
  Advies van de Raad van State
3-1342/3
p. 1-3 3-1342/3 p. 1-3 (PDF)
  Advies van de Hoge Raad voor de Justitie
3-1342/4
p. 1 3-1342/4 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 4 van mevrouw Nyssens
3-1342/5
p. 1 3-1342/5 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Willems
3-1342/6
p. 1-4 3-1342/6 p. 1-4 (PDF)
  Advies van de Hoge Raad voor de Justitie
3-151
p. 7 3-151 p. 7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-202
p. 27-42 3-202 p. 27-42 (PDF)
  Terugzending naar commissie
3-202
p. 7 3-202 p. 7 (PDF)
  Vervalt door aanneming van het voorstel 3-1686
3-202
p. 55 3-202 p. 55 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1056, 1į, en 1058 van het Gerechtelijk Wetboek (Instellen van hoger beroep in de vorm van gerechtsdeurwaardersexploot) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1056, 1į, tweede lid, en 1058 van het Gerechtelijk Wetboek) (Derde opschrift : Wetsontwerp tot opheffing van artikel 1056, 1į, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek)      
  Voorstel van de heer Erdman
1-1063/1
p. 1-4 1-1063/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Erdman
1-1063/2
p. 1 1-1063/2 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Erdman
1-1063/3
p. 1-9 1-1063/3 p. 1-9 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
1-1063/4
p. 1 1-1063/4 p. 1 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-1063/5
p. 1-2 1-1063/5 p. 1-2 (PDF)
  Ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-1063/6
p. 1 1-1063/6 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Desmedt
1-1063/7
p. 1-2 1-1063/7 p. 1-2 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
1-1063/8
p. 1 1-1063/8 p. 1 (PDF)
  Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer van volksvertegenwoordigers geamendeerde ontwerp
1-1063/9
p. 1 1-1063/9 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-223
p. 6482-6483 1-223 p. 6482-6483 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Boutmans en eindstemming
1-224
p. 6517 1-224 p. 6517 (PDF)
  Algemene beraadslaging van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-251
p. 7307-7308 1-251 p. 7307-7308 (PDF)
  Stemming van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-252
p. 7328-7329 1-252 p. 7328-7329 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek (Wijziging artt. 962, 975, 976, 982, 984 en 990 Gerechtelijk Wetboek en invoeging van een art. 876 bis) (3-60)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-60/1
p. 1-13 3-60/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek (Wijziging artt. 962, 975, 976, 982, 984 en 990 Gerechtelijk Wetboek en invoeging van een art. 876 bis)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
2-994/1
p. 1-13 2-994/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende mede-eigendom (Art. 577 - Bijkomende vereniging van mede-eigenaars - Raad van beheer - Algemene vergadering - Vrije mededinging voor uit te voeren werken - Syndicus - Boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars - Bevoegdheid van de vereniging om in rechte op te treden) (3-2102)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-2102/1
p. 1-13 3-2102/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen (Behandeling met gesloten deuren van de debatten in familiezaken : jeugdrechtbank ; kortgeding - Beperking van de kostprijs en vereenvoudiging van de procedure door vervanging van dagvaarding bij deurwaardersexploot door een verzoekschrift en vervanging van de betekening van het exploot door de deurwaarder door kennisgeving door de griffier - Vereenvoudiging van de procedure voor echtscheiding met onderlinge toestemming) (3-63)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-63/1
p. 1-7 3-63/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen (Behandeling met gesloten deuren van de debatten in familiezaken : jeugdrechtbank ; kortgeding - Beperking van de kostprijs en vereenvoudiging van de procedure door vervanging van dagvaarding bij deurwaardersexploot door een verzoekschrift en vervanging van de betekening van het exploot door de deurwaarder door kennisgeving door de griffier - Vereenvoudiging van de procedure voor echtscheiding met onderlinge toestemming)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
2-1506/1
p. 1-7 2-1506/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen (Behandeling met gesloten deuren van de debatten in familiezaken : jeugdrechtbank ; kortgeding - Beperking van de kostprijs en vereenvoudiging van de procedure door vervanging van dagvaarding bij deurwaardersexploot door een verzoekschrift en vervanging van de betekening van het exploot door de deurwaarder door kennisgeving door de griffier - Vereenvoudiging van de procedure voor echtscheiding met onderlinge toestemming) (4-381)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Georges Dallemagne et Francis Delpťrťe
4-381/1
p. 1-7 4-381/1 p. 1-7 (PDF)
  Advies van de Raad van State
4-381/2
p. 1-6 4-381/2 p. 1-6 (PDF)
  Advies van de Hoge Raad voor de Justitie
4-381/3
p. 1 4-381/3 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Pol Van Den Driessche
4-381/4
p. 1 4-381/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-109
p. 58-61 4-109 p. 58-61 (PDF)
  Vervalt door aanneming van het ontwerp 4-1211
4-109
p. 69 4-109 p. 69 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het afschaffen van dure en nutteloze procedurele formaliteiten (Nietigheid van de akte van rechtsingang en stuiting van de verjaring : art. 2247 B.W. - Automatische weglating van de algemene rol : art. 730, ß 2,a), Ger. Wtb. - Nieuw recht voor inschrijving op de rol van zaken die zonder ernstige motivering door de partijen werden uitgesteld : art. 730, ß 2, b), Ger. Wtb. - Systeem van de dekking van nietigheden en verkorte termijnen : artt. 865 en 867 Ger. Wtb. - Overleggen van schriftelijke verklaringen van derden : Ger. Wtb., art. 961 (nieuw) - Verkoop van onroerende goederen die tot een failliete boedel behoren : art. 1190 Ger. Wtb.) (3-972)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-972/1
p. 1-6 3-972/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering in verband met de terugbetaling van de gerechtskosten (inclusief ereloon van de advocaat)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
2-207/1
p. 1-5 2-207/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering in verband met de terugbetaling van de gerechtskosten (inclusief ereloon van de advocaat) (3-51)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-51/1
p. 1-5 3-51/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Nyssens
3-51/2
p. 1-2 3-51/2 p. 1-2 (PDF)
  Advies van de Raad van State
3-51/3
p. 1-5 3-51/3 p. 1-5 (PDF)
  Advies van de Hoge Raad voor de Justitie
3-51/4
p. 1-19 3-51/4 p. 1-19 (PDF)
  Verslag van de heer Willems
3-51/5
p. 1-3 3-51/5 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-202
p. 27-42 3-202 p. 27-42 (PDF)
  Terugzending naar commissie
3-202
p. 7 3-202 p. 7 (PDF)
  Vervalt door aanneming van het voorstel 3-1686
3-202
p. 55 3-202 p. 55 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, betreffende de terugbetaling van de uitgaven die niet bij de kosten inbegrepen zijn (Terugvorderbaarheid van ereloon en kosten van de advocaat)      
  Voorstel van de heer Destexhe c.s.
2-171/1
p. 1-8 2-171/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, betreffende de terugbetaling van de uitgaven die niet bij de kosten inbegrepen zijn (Terugvorderbaarheid van ereloon en kosten van de advocaat) (3-204)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-204/1
p. 1-8 3-204/1 p. 1-8 (PDF)
  Advies van de Raad van State
3-204/2
p. 1-5 3-204/2 p. 1-5 (PDF)
  Advies van de Hoge Raad voor de Justitie
3-204/3
p. 1 3-204/3 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Willems
3-204/4
p. 1-2 3-204/4 p. 1-2 (PDF)
  Advies van de Hoge Raad voor de Justitie
3-151
p. 7 3-151 p. 7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-202
p. 27-42 3-202 p. 27-42 (PDF)
  Terugzending naar commissie
3-202
p. 7 3-202 p. 7 (PDF)
  Vervalt door aanneming van het voorstel 3-1686
3-202
p. 55 3-202 p. 55 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 162 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat betreft de procedure voor het verlenen van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet (Wijziging van de procedureregels teneinde de indiening van een vordering tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten te vergemakkelijken)      
  Voorstel van mevrouw Laloy en de heer Poty
2-772/1
p. 1-5 2-772/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 162 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat betreft de procedure voor het verlenen van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet (Wijziging van de procedureregels teneinde de indiening van een vordering tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten te vergemakkelijken) (3-128)      
  Voorstel van mevrouw Laloy en de heer Poty
3-128/1
p. 1-5 3-128/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling (3-226)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens en de heer Brotcorne
3-226/1
p. 1-17 3-226/1 p. 1-17 (PDF)
  Verslag van de heer Willems
3-226/2
p. 1 3-226/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-89
p. 9-24 3-89 p. 9-24 (PDF)
  Vervalt door aanneming van het ontwerp 3-781
3-89
p. 46 3-89 p. 46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de informatie over de kosten van de gerechtsdeurwaarder (artikelen 43 en 523) (5-918)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Guy Swennen
5-918/1
p. 1-5 5-918/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de afschaffing van het automatisch ten laste leggen van de eisende partij van alle kosten in geval van eenzijdige aanvraag tot echtscheiding (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure) (4-1115)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-1115/1
p. 1-4 4-1115/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Martine Taelman en van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-1115/2
p. 1-2 4-1115/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Tony Van Parys c.s.
4-1115/2
p. 2-3 4-1115/2 p. 2-3 (PDF)
  Verslag van de heer Francis Delpťrťe
4-1115/3
p. 1-6 4-1115/3 p. 1-6 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
4-1115/4
p. 1 4-1115/4 p. 1 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
4-1115/5
p. 1 4-1115/5 p. 1 (PDF)
  Ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat
4-1115/6
p. 1 4-1115/6 p. 1 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
4-1115/7
p. 4 4-1115/7 p. 4 (PDF)
  Verslag van mevrouw Vanessa Matz
4-1115/7
p. 1-4 4-1115/7 p. 1-4 (PDF)
  Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer van volksvertegenwoordigers geamendeerde ontwerp
4-1115/8
p. 1 4-1115/8 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-62
p. 37-38 4-62 p. 37-38 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-62
p. 38 4-62 p. 38 (PDF)
  Stemming
4-62
p. 44 4-62 p. 44 (PDF)
  4-62
p. 64 4-62 p. 64 (PDF)
  Algemene bespreking
4-92
p. 32-33 4-92 p. 32-33 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-92
p. 33 4-92 p. 33 (PDF)
  Stemming
4-92
p. 39 4-92 p. 39 (PDF)
  4-92
p. 70 4-92 p. 70 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek om er een bemiddelingsprocedure in te voegen (voor elk geschil tussen partijen) (3-343)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes
3-343/1
p. 1-8 3-343/1 p. 1-8 (PDF)
  Verslag van de heer Willems
3-343/2
p. 1 3-343/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-89
p. 9-24 3-89 p. 9-24 (PDF)
  Vervalt door aanneming van het ontwerp 3-781
3-89
p. 46 3-89 p. 46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde in ons rechtsstelsel de mogelijkheid in te voegen om bij de burgerlijke rechtspleging de advocatenhonoraria terug te vorderen      
  Voorstel van de heer Destexhe
1-1091/1
p. 1-8 1-1091/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, en van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de omzetting van de echtscheidingsprocedure betreft (5-1046)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Peter Van Rompuy
5-1046/1
p. 1-4 5-1046/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de gerechtskosten betreft (Terugvorderbaarheid van ereloon en kosten van de advocaat)      
  Voorstel van de heer Dedecker
2-634/1
p. 1-4 2-634/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de kosteloosheid van de inzage in het dossier voor sommige burgerlijke partijen (Dood of verdwijning van een minderjarige)      
  Voorstel van de heer Malmendier c.s.
2-426/1
p. 1-4 2-426/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met het oog op de invoering van een strafrechtsplegingsvergoeding (Toekenning van een strafrechtsplegingsvergoeding door de vonnisgerechten - Vrijgesproken beklaagde of beschuldigde) (5-2506)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
5-2506/1
p. 1-19 5-2506/1 p. 1-19 (PDF)
de keuze van Nederland om veroordeelden te laten meebetalen voor de kosten van onderzoek en straf (5-11108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11108
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999