Register betreffende "strafgevangenis" (Alles van 1995 tot nu)

Non-descriptoren : bijzondere strafgevangenis
cellenblok
extra beveiligde afdeling
gevangenis
huis van arrest
huis van bewaring
Regie van de Gevangenisarbeid en autonome landbouwexploitaties
strafinrichting
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Aan de gevangenis van Doornik aangrenzend gebouw - Ingebruikneming - Kosten voor onderhoud - Doorsijpeling van water (3-3128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4103-4104 3-49 p. 4103-4104 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4401-4402 3-51 p. 4401-4402 (PDF)
Aanhoudende personeelsproblemen in de Brugse gevangenis (Ambtenarenzaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-96
p. 5071-5072 1-96 p. 5071-5072 (PDF)
Aanhoudende personeelsproblemen in de Brugse gevangenis (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-96
p. 5043-5044 1-96 p. 5043-5044 (PDF)
Aanwerving van RMT-statutairen als kwartierchef en als klerk in het penitentiair complex te Brugge      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3113 1-61 p. 3113 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3374-3375 1-65 p. 3374-3375 (PDF)
Aanwezigheid van geÔnterneerden in de gevangenissen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-9
p. 415 1-9 p. 415 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 821-822 1-16 p. 821-822 (PDF)
Activiteitenverslag 2007 van het Vast Comitť I (4-874)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne (S) en de heer Guido De Padt (K)
   Opvolging van extremistische en terroristische islamistische activiteiten - Bepaalde NGO's
4-874/1
p. 3-5 4-874/1 p. 3-5 (PDF)
  4-874/1
p. 6-7 4-874/1 p. 6-7 (PDF)
Activiteitenverslag 2008 van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (4-1405)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe (S) en Ludwig Vandenhove (K)
   Ontwikkeling van het moslimfundamentalisme in de gevangenissen
4-1405/1
p. 7 4-1405/1 p. 7 (PDF)
  4-1405/1
p. 8 4-1405/1 p. 8 (PDF)
  4-1405/1
p. 10 4-1405/1 p. 10 (PDF)
Activiteitenverslag Vast Comitť I - Staatsveiligheid - Opvolgen veroordeelden voor terrorisme - Radicalisering in gevangenissen (5-10544)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10544
Activiteitenverslag Vast Comitť I - Staatsveiligheid - Opvolgen veroordeelden voor terrorisme - Radicalisering in gevangenissen (5-10545)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10545
Activiteitenverslag en Observatoriumrapport 2008 van het Comitť P (Basispolitietaken - Wijkwerking - Onthaal - Interventietaak - Opleiding in geweldbeheersing - Fouilleringen en aanhoudingen - Opleiding in geweldbeheersing - Fouilleringen en aanhoudingen - Opleiding inzake diversiteit en multiculturaliteit - Omgevings- en antecedentenonderzoek - Vragen en opmerkingen van de leden van het Vast Comitť van Toezicht op de Politiediensten) (4-1734)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne (S) en de heer Stefaan Van Hecke (K)
4-1734/1
p. 1-357 4-1734/1 p. 1-357 (PDF)
Agressie tegen cipiers - Incidenten - Reacties (5-7743)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7743
Agressie tegen cipiers - Stand van zaken - Maatregelen (5-7609)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7609
Antwerpen - Arresthuis - Bouw - Locatiekeuze (5-4334)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4334
Antwerpen - Arresthuis - Locatiekeuze - Regie der Gebouwen (5-4338)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4338
Antwerpen - Arresthuis - Politiediensten - Impact en gevolgen (5-4337)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4337
Arrestanten - Gedetineerden - Sterfgevallen in politie- en gevangeniscellen (3-5183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7114-7115 3-70 p. 7114-7115 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9850-9855 3-88 p. 9850-9855 (PDF)
Arrestanten - Gedetineerden - Sterfgevallen in politie- en gevangeniscellen (3-5184)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7137 3-70 p. 7137 (PDF)
Arresthuis in Wilrijk - Argumenten - Timing en kosten - Overleg (5-6911)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6911
Artikel 53 van de wet op de jeugdbescherming (Opsluiting van minderjarigen in gevangenissen)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Merchiers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-97 COM
p. 760-762 1-97 COM p. 760-762 (PDF)
Beleidsnota van de federale regering in verband met de drugproblematiek      
  2-635/1
p. 1-78 2-635/1 p. 1-78 (PDF)
Beleidsnota van het Ministerie van Justitie voor het begrotingsjaar 1996      
  Verslag van de heer Erdman
   Infrastructuur van de strafinrichtingen
1-167/1
p. 6-7 1-167/1 p. 6-7 (PDF)
Belgen in buitenlandse gevangenissen - Evolutie (2-2189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3138 2-57 p. 3138 (PDF)
Belgen in buitenlandse gevangenissen - Evolutie (2-2188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3126-3127 2-57 p. 3126-3127 (PDF)
Belgisch gevangenisbeleid - Verouderde gevangenissen - Gebrek aan sanitaire voorzieningen - Maatregelen (4-2973)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2973
Belgisch gevangenisbeleid - Verouderde gevangenissen - Gebrek aan sanitaire voorzieningen - Maatregelen (4-2974)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2974
Belgisch gevangenisbeleid - Verouderde gevangenissen - Gebrek aan sanitaire voorzieningen - Maatregelen (4-5151)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5151
Belgische gevangenissen - Aantal vreemdelingen - Gesloten instellingen - Minderjarigen (5-5340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5340
Belgische gevangenissen Culturele en sportieve activiteiten Organisatie Verbetering Frans initiatief Tour de France voor gevangenen Mogelijkheid in BelgiŽ (4-3858)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3858
Belgische gevangenissen Culturele en sportieve activiteiten Organisatie Verbetering Frans initiatief Tour de France voor gevangenen Mogelijkheid in BelgiŽ (4-5651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5651
Belgische gevangenissen - Nationaliteiten - Evolutie (5-2425)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2425
Belgische gevangenissen - Nationaliteiten - Evolutie (5-4667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4667
Belgische gevangenissen - Ontsnappingen (2-1846)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2613-2614 2-50 p. 2613-2614 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2960-2961 2-54 p. 2960-2961 (PDF)
Belgische gevangenissen - Ontsnappingen (3-1347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1568 3-26 p. 1568 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1865-1867 3-28 p. 1865-1867 (PDF)
Belgische gevangenissen - Ontsnappingen - Cijfers - Evolutie (5-3525)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3525
Belgische gevangenissen - Ontsnappingen - Cijfers - Evolutie (5-4700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4700
Belgische gevangenissen - Ontsnappingen - Voortvluchtige gedetineerden - Cijfers (5-5843)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5843
Belgische gevangenissen - Overbezetting - Quota (5-3820)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3820
Belgische gevangenissen - Overbezetting - Quota (5-4712)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4712
Belgische gevangenissen - Personeelsbeleid (Personeelsformatie t.o.v. het aantal opgeslotenen - Beroepsopleiding) (3-435)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 480 3-7 p. 480 (PDF)
Belgische gevangenissen - Sociale conflicten - Protocol 351 - Stakingen - Politieagenten (5-8672)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8672
Belgische gevangenissen - Springstoffen en gevaarlijke voorwerpen (2-2351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3285-3286 2-59 p. 3285-3286 (PDF)
Belgische gevangenissen - Sterfgevallen - Oorzaken - Aantallen (4-1066)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1066
Belgische gevangenissen - Sterfgevallen - Oorzaken - Aantallen (4-2534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2534
Belgische gevangenissen - Verdachte overlijdens en moorden - Overzicht - Evolutie - Beleid (5-10432)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10432
Belgische gevangenissen - Verdachte overlijdens en moorden - Overzicht - Evolutie - Beleid (6-17)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-17
Belgische gevangenissen - Verslag van de bestuurscommissies (2-1343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1900-1903 2-38 p. 1900-1903 (PDF)
Belgische strafinrichtingen - Staat - Restauratie - Verbetering levenskwaliteit van de gedetineerden - Opmerkingen van het Observatoire international des prisons (OIP) en van de Liga voor Mensenrechten (LM) (4-2960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2960
Belgische strafinrichtngen - Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden - Lijst van te renoveren gevangenissen - Criteria - Gevangenis van Hoei (4-2961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2961
Beveren - Nieuwe gevangenis - Bouw - Vertraging - Schadeclaims (5-3488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3488
Beveren - Nieuwe gevangenis - Bouw - Vertraging - Schadeclaims (5-4698)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4698
Bewoners van de gesloten centra - Doorsturen naar gevangenissen (4-1563)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1563
Bewoners van de gesloten centra - Doorsturen naar gevangenissen (4-2688)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2688
Binnensmokkelen van drugs in de gevangenissen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4115 1-79 p. 4115 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-81
p. 4264 1-81 p. 4264 (PDF)
Bouw gevangenissen - Provincie Antwerpen - Locatie - Procedure (4-4015)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4015
Bouw gevangenissen - Provincie Antwerpen - Locatie - Procedure (4-5657)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5657
Bouw van een gevangenis in Marokko - Haalbaarheid - Andere onderzoeken (5-9977)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9977
Bouw van gevangenissen - Invloed op de politiezones - Personeelsformaties (5-1052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1052
Bouw van gevangenissen - Invloed op de politiezones - Personeelsformaties (5-1053)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-1053
Bouw van gevangenissen - Invloed op de politiezones - Personeelsformaties (5-4622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4622
Bouw van gevangenissen - Invloed op de politiezones - Personeelsformaties (5-4718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4718
Bouw van nieuwe gevangenissen - Terreinen - Kostprijs (4-6652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6652
Brugge - Penitentiair centrum - Afdeling Hoge Veiligheid - Draaiboek bij brand (5-5715)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5715
Brusselse gevangenissen - Cipiers - AbsenteÔsme - Syndicale missies (5-834)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-834
Brusselse gevangenissen - Herstellingswerken - Opvolging - Overzicht 2012 (5-8059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8059
Burgemeesters - Verplichting om de strafinrichtingen en huizen van bewaring maandelijks te bezoeken      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2058-2059 1-42 p. 2058-2059 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2602 1-51 p. 2602 (PDF)
Cannabisbezit en -gebruik in de penitentiaire instellingen (3-358)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-64
p. 11-13 3-64 p. 11-13 (PDF)
Centra voor maatschappelijke dienstverlening - Gesloten ruimtes - Rookverbod (4-4858)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4858
Centra voor maatschappelijke dienstverlening - Gesloten ruimtes - Rookverbod (4-4859)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4859
Centra voor maatschappelijke dienstverlening - Gesloten ruimtes - Rookverbod (4-5317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5317
Centra voor maatschappelijke dienstverlening - Gesloten ruimtes - Rookverbod (4-5519)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5519
Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen - Verslag - Bewakingspersoneel - Medewerkers van de psychosociale dienst - Adviezen - Gevolgen (5-7007)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7007
Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen - Verslag - Controle van de gevangenissen - Adviezen - Gevolgen (5-7011)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7011
Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen - Verslag - Gezondheid en verzorging - Adviezen - Gevolgen (5-7008)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7008
Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen - Verslag - Leefregels in gevangenschap - Adviezen - Gevolgen (5-7009)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7009
Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen - Verslag - Overbevolking - Infrastructuur van de strafinrichtingen - Adviezen - Gevolgen (5-7010)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7010
Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen - Verslagen 2008, 2009 en 2010 - Stand van zaken - Gevangenis van Ieper - Lokale Commissie van Toezicht - Oprichting (5-2903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2903
Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen - Jaarverslagen - Datum van indiening van de verslagen van 2008, 2009 en 2010 - Toezichtscommissies - Lokale commissie van de gevangenis van Ieper (5-6548)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6548
China - Vervolging van Falun Gong aanhangers - Organenhandel (Religieuze beweging - Mensen vastgehouden en vermoord in gevangeniskampen - Genocide) (3-5010)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6840-6841 3-68 p. 6840-6841 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7230-7232 3-70 p. 7230-7232 (PDF)
Cipiers - Veiligheid - Agressie vanwege gedetineerden (3-6225)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8790 3-81 p. 8790 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9863-9865 3-88 p. 9863-9865 (PDF)
Cipiersstakingen - Politie-interventies - 2011 - Aantallen - Kostprijs - Incidenten (5-6573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6573
Cipierstakingen - Inzet van de lokale politie - Aantallen en kostprijs - Incidenten (5-833)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-833
Cipierstakingen - Opvordering van politiepersoneel (3-6248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8924 3-82 p. 8924 (PDF)
Cipierstakingen - Opvordering van politiepersoneel (3-6249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 8966 3-82 p. 8966 (PDF)
Contractuelen binnen het penitentiair complex te Brugge - Uitzonderlijk statuut van de RMT-contractuelen      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3113 1-61 p. 3113 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3375 1-65 p. 3375 (PDF)
Contractuelen tewerkgesteld als penitentiair beambte (Ambtenarenzaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-36
p. 1786-1788 1-36 p. 1786-1788 (PDF)
Contractuelen tewerkgesteld als penitentiair beambte (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1627-1628 1-33 p. 1627-1628 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1706-1707 1-34 p. 1706-1707 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3750 1-72 p. 3750 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-73
p. 3835-3836 1-73 p. 3835-3836 (PDF)
De Belgische gevangenen in Saudi-ArabiŽ (Studiereis van een Senaatsdelegatie - Schending van de mensenrechten in de gevangenissen - Uitlevering) (2-1217)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-265
p. 37-38 2-265 p. 37-38 (PDF)
De CIA-vluchten over BelgiŽ (3-1043)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-153
p. 11-15 3-153 p. 11-15 (PDF)
De CIA-vluchten over BelgiŽ (Laattijdigheid van het antwoord aan de Raad van Europa over mogelijke illegale detentiecentra) (3-1029)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-152
p. 19-23 3-152 p. 19-23 (PDF)
De CIA-vluchten over BelgiŽ (Verslag Comitť I) (3-1147)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-165
p. 9-11 3-165 p. 9-11 (PDF)
De Commissie ter bescherming van de maatschappij (Beschikbaarheid van gerechtspsychiaters - Begeleiding van geÔnterneerden - Zorgteams - Forensisch Psychiatrische Centra) (5-408)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 31-38 5-43 COM p. 31-38 (PDF)
De Europese school "Berkendaal" in Vorst (Nabijheid van gevangenissen en van een observatiecentrum voor zware seksuele delinquenten) (2-11)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-9
p. 14-16 2-9 p. 14-16 (PDF)
De aangekondigde staking van de gevangenisartsen (Betaling van achterstallige facturen) (5-1345)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-143
p. 25-26 5-143 p. 25-26 (PDF)
De aanhouding en opsluiting van een 22-jarige student in Turkije na een verkeersongeval met dodelijke afloop (Toestand in de Turkse gevangenissen)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-68
p. 1755 1-68 p. 1755 (PDF)
De aankoop van goederen door gedetineerden (5-1505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1505
De aanwezigheid van vreemdelingen in de Belgische gevangenissen (Overbevolking - RepatriŽring naar het buitenland) (5-160)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-23
p. 14-17 5-23 p. 14-17 (PDF)
De activiteiten van de Belgische ereconsul in Marokko en de landgenoten in Marokkaanse gevangenissen      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-30
p. 684-685 1-30 p. 684-685 (PDF)
De adviezen van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen en de opvolging ervan (5-7284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7284
De afslanking van het gevangenispersoneel in de gevangenissen (Psychologen, sociaal assistenten en administratieve medewerkers) (5-562)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cťcile Thibaut aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-60
p. 10-11 5-60 p. 10-11 (PDF)
De afwezigheid van een Belgisch antwoord op het verzoek van de Raad van Europa in verband met de geheime CIA-gevangenissen (en het clandestien vervoer van gedetineerden) (3-1030)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-152
p. 19-23 3-152 p. 19-23 (PDF)
De agressie in penitentiaire instellingen (tegen personeelsleden) (5-4306)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-268 COM
p. 15-16 5-268 COM p. 15-16 (PDF)
De agressie-incidenten in de penitentiaire instellingen (Cijfers) (5-2795)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 8 5-212 COM p. 8 (PDF)
De arbeid in de gevangenissen (Statuut voor gevangenisarbeid - Vergoedingen voor technische werkloosheid) (5-792)      
  Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-88
p. 37-38 5-88 p. 37-38 (PDF)
De audit van het Rekenhof omtrent het "human resources management" van de strafinrichtingen (Structurele gebreken in het beheer van het gevangenispersoneel - Arbeidsvoorwaarden van de gevangenen) (3-1444)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-154
p. 51-55 3-154 p. 51-55 (PDF)
De behandeling van Palestijnse kinderen in de IsraŽlische gevangenissen (5-3856)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 31-32 5-261 COM p. 31-32 (PDF)
De behandeling van de Hasseltse gevangenen door de nieuwe strafuitvoeringsrechtbanken (Verdeling van de strafinrichtingen tussen de verschillende kamers van de strafuitvoeringsrechtbanken) (3-1405)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-203
p. 17-18 3-203 p. 17-18 (PDF)
De bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers : het meest problematische aspect van justitie (Lot van de personen die in de psychiatrische afdelingen van de gevangenissen verblijven - Bezwarend verslag van het Internationaal Observatorium van de Gevangenissen) (3-159)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-38
p. 7-11 3-38 p. 7-11 (PDF)
De besluiten die de regering voornemens is te trekken uit het arrest van de Raad van State houdende vernietiging van de koninklijke besluiten betreffende de kwartieren met verscherpte beveiliging      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-27
p. 608-609 1-27 p. 608-609 (PDF)
De betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen (Bezoek van een senator vergezeld van een journalist aan Marc Dutroux) (2-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over de motie
2-178
p. 44 2-178 p. 44 (PDF)
  2-178
p. 57-59 2-178 p. 57-59 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De betrapping van gevangenisbezoekers met drugs (5-82)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-17
p. 21-22 5-17 p. 21-22 (PDF)
De beveiliging van gevangenissen (Aantal ontsnapte gevangenen - Helicopternetten - Verplaatsing van gevangenen) (4-695)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-68
p. 24-25 4-68 p. 24-25 (PDF)
De beveiliging van gevangenissen (Spectaculaire ontsnappingen via helicopter - Investeringen in veiligheid) (4-13)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw GisŤle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-2 COM
p. 8-11 4-2 COM p. 8-11 (PDF)
De bevoegdheden van de FOD Justitie binnen de gezondheidsdiensten van gevangenissen (Overdracht naar FOD Volksgezondheid of onafhankelijk federaal agentschap) (4-1528)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 68-70 4-114 p. 68-70 (PDF)
De bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheidsdiensten Justitie en Volksgezondheid met betrekking tot geÔnterneerden die al dan niet in de gevangenis opgesloten zijn (5-4141)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 33-36 5-259 COM p. 33-36 (PDF)
De bouw van de gevangenis van Puurs (Problemen met de sanering van de site en de stabiliteit van de ondergrond) (4-1015)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-83
p. 65-66 4-83 p. 65-66 (PDF)
De bouw van een nieuwe gevangenis in Marche (4-944)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 17-22 4-96 p. 17-22 (PDF)
De bouw van nieuwe instellingen voor geÔnterneerden (Te Gent en Antwerpen - Stand van zaken - Toestand geÔnterneerden) (4-1033)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-108
p. 9-11 4-108 p. 9-11 (PDF)
De bouwvergunning voor de nieuwe gevangenis in Beveren (op een plaats die een alternatief vormt voor het BAM-tracť van de Oosterweelverbinding in Antwerpen - Meccanotracť) (5-489)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-55
p. 35-39 5-55 p. 35-39 (PDF)
De catastrofale situatie van de mentaal gehandicapten in de gevangenissen (3-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-102
p. 43-45 3-102 p. 43-45 (PDF)
De coherentie van het Europees mensenrechtenbeleid (Problematiek van geheime CIA-gevangeniskampen in Europa - Naleving van de mensenrechten bij de strijd tegen het terrorisme - Oprichting van een Europees Agentschap voor de fundamentele rechten - Strijd tegen de illegale handel in kleine en lichte wapens - Herziening van de EU-gedragscode voor wapenexport) (3-1358)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-150
p. 58-61 3-150 p. 58-61 (PDF)
De commissies van toezicht (5-7629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7629
De contacten met de gevangenisdirecteurs (Contacten tussen de minister van Justitie en de gevangenisdirecteurs - Overbevolking in de gevangenissen - Fundamentalistische preken in de gevangenissen) (2-995)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-208
p. 21-22 2-208 p. 21-22 (PDF)
De controle op sommige magistraten (Onaanvaardbaar gedrag van bepaalde onderzoeksrechters - Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen - Vrijlating van een drugskoerier die bekend heeft - Slechtwerkend tuchtrecht) (5-389)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 19-25 5-43 COM p. 19-25 (PDF)
De controles van het Europees Comitť voor de preventie van foltering in de gevangenis van Vorst (5-2274)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 10-14 5-152 COM p. 10-14 (PDF)
De detentie van Palestijnse kinderen in IsraŽlische gevangenissen (5-9116)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9116
De diplomavereisten voor verpleegkundigen in de zorgteams in gevangenissen (Situatie van de gebrevetteerde en gegradueerde verpleegkundigen) (5-480)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 22-23 5-46 COM p. 22-23 (PDF)
De dramatische toestand in de Belgische gevangenissen      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-76
p. 2033-2034 1-76 p. 2033-2034 (PDF)
De dreiging om de gevangenis van Vorst te laten verzegelen (door het Toezicht op het Welzijn op het Werk om de werknemers te beschermen tegen vallende stenen wegens de staat van verval van het gebouw - Onbewoonbaarheid van lokalen - Renovatiewerken aan de gevangenissen in het algemeen) (4-618)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-62
p. 8-9 4-62 p. 8-9 (PDF)
De dreiging tot staking van gevangenispersoneel en de reactie van de politievakbond om ook te staken (Minimale dienstverlening) (5-200)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-26
p. 17-19 5-26 p. 17-19 (PDF)
De drie Belgen die opgesloten zijn in Congo (Plicht om te waken over veiligheid en goede behandeling - RepatriŽring) (4-734)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-72
p. 6-8 4-72 p. 6-8 (PDF)
De dringende maatregelen om de levensomstandigheden in de gevangenis van Vorst te verbeteren (5-6297)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6297
De drugsproblemen in de gevangenis (Drugsgebruik - Drugshandel) (2-276)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-84
p. 60-62 2-84 p. 60-62 (PDF)
De evaluatie van de penitentiaire instellingen door gedetineerden (5-9491)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9491
De financiering van de projecten alternatieve gerechtelijke maatregelen voor druggebruikers (4-1410)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 72-75 4-110 p. 72-75 (PDF)
De financiering van de projecten alternatieve gerechtelijke maatregelen voor drugsgebruikers (4-1647)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 66-69 4-119 p. 66-69 (PDF)
De geheime vluchten van de CIA (3-1040)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-153
p. 11-15 3-153 p. 11-15 (PDF)
De geplande gevangeniscapaciteit in Brussel en elders (5-2714)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-191 COM
p. 19-22 5-191 COM p. 19-22 (PDF)
De geruchten over de sluiting van Nederlandse gevangenissen (5-9022)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9022
De gesloten jeugdinstellingen (Capaciteit) (4-1081)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-111
p. 34-37 4-111 p. 34-37 (PDF)
De gesloten jeugdinstellingen (Personeelsproblemen) (4-1479)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 73-74 4-112 p. 73-74 (PDF)
De gevangenis te Nijvel (Staking tengevolge problemen met de directeur - Brandstichting - Evacuatieplan) (3-1140)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-165
p. 16-18 3-165 p. 16-18 (PDF)
De gevangenis van Haren (Toewijzing van het bouwproject - Garanties over de termijnen, kwaliteit, ...) (5-1037)      
  Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-106
p. 40-41 5-106 p. 40-41 (PDF)
De gevangenis van Merksplas (Functionering) (3-2116)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-204
p. 59-60 3-204 p. 59-60 (PDF)
De gevangenis van Vorst (Overbevolking - Bevel van de burgemeester aan de politie om nieuwe gedetineerden de toegang tot de gevangenis te weigeren) (5-1071)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-108
p. 35-36 5-108 p. 35-36 (PDF)
De gevangenis van Vorst (Overbevolking - Vervallen staat) (5-524)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-58
p. 32-34 5-58 p. 32-34 (PDF)
De gevangenis van Vorst (die niet langer geschikt is om gevangenen op te sluiten, volgens de kamer van inbeschuldigingstelling - Cijfers van de overbevolking per gewest) (5-500)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-56
p. 29-30 5-56 p. 29-30 (PDF)
De gevangenisartsen (Staking omwille van o.a. achterstand in de betaling van hun erelonen) (5-4124)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 23-25 5-259 COM p. 23-25 (PDF)
De gevangeniscapaciteit en de overdracht van niet-Belgische veroordeelden (Plaatsgebrek - Overdracht naar land van herkomst) (4-466)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 89-90 4-47 p. 89-90 (PDF)
De gevangenissen van Antwerpen en Puurs (Sanering van terrein in Puurs - Plaats van nieuwe vestiging ter vervanging van oude gevangenissen) (4-689)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-68
p. 22-23 4-68 p. 22-23 (PDF)
De gevolgen van de oprichting van een gesloten centrum voor de politiediensten van de zone Semois en Lesse (Transfers van jonge delinquenten) (4-1086)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-112
p. 34-35 4-112 p. 34-35 (PDF)
De gevolgen van het gedrag van een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen voor het betrokken personeel (De heer Dutroux - Gedrag van manipulatie en intimidatie - Verwijzing naar het penitentiair complex van Brugge voor medische onderzoeken) (2-386)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 32-34 2-100 p. 32-34 (PDF)
De gezondheid in de gevangenissen (3-341)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-61
p. 31-33 3-61 p. 31-33 (PDF)
De gezondheidszorg in de gevangenissen (Erbarmelijke sanitaire toestand - Sterkere aanwezigheid van tuberculose, HIV, hepatitis - Gevangenis van Vorst) (5-468)      
  Mondelinge vraag van de heer Andrť du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatsscretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-50
p. 33-35 5-50 p. 33-35 (PDF)
De geÔnterneerden (Beschikbaarheid van gerechtspsychiaters - Begeleiding van geÔnterneerden - Commissies ter Bescherming van de Maatschappij - Zorgteams - Forensisch Psychiatrische Centra) (5-407)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 31-38 5-43 COM p. 31-38 (PDF)
De geÔnterneerden in de psychiatrische annexen in de gevangenissen (5-3909)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 28-30 5-259 COM p. 28-30 (PDF)
De grondverzakking in de gevangenis van Vorst (5-41)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-5
p. 46-49 5-5 p. 46-49 (PDF)
De halvering van het aantal aalmoezeniers, islam- en lekenconsulenten in de Belgische gevangenissen (Herverdeling van de beschikbare middelen) (2-1185)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-253
p. 24-26 2-253 p. 24-26 (PDF)
De herstellingswerken aan de Brusselse gevangenissen (Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal) (5-1556)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 25-26 5-111 COM p. 25-26 (PDF)
De inachtneming van de anciŽnniteit bij de loonberekening van het verpleegkundig personeel van de gevangenissen (5-2299)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-181 COM
p. 4-5 5-181 COM p. 4-5 (PDF)
De incidenten tussen de Brusselse onderzoeksrechters en de gevangenisdirecties (Onaanvaardbaar gedrag van bepaalde onderzoeksrechters - Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen - Vrijlating van een drugskoerier die bekend heeft - Slechtwerkend tuchtrecht) (5-452)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 19-25 5-43 COM p. 19-25 (PDF)
De ingebruikname van de afdeling met verscherpt toezicht van de Brugse gevangenis (Plannen qua extra beveiligingswerken en personeelsformatie) (3-1505)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-214
p. 17-18 3-214 p. 17-18 (PDF)
De korte- en langetermijnvisie op de problematiek in de gevangenissen (Overbevolking - Verouderde staat - Elektronisch toezicht - Huur van de gevangenis in Tilburg) (5-1906)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-157 COM
p. 5-8 5-157 COM p. 5-8 (PDF)
De kostprijs van terreinen voor het bouwen van nieuwe gevangenissen (4-1702)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 11-12 4-120 p. 11-12 (PDF)
De locaties voor het bouwen van nieuwe gevangenissen (4-474)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-49
p. 9-11 4-49 p. 9-11 (PDF)
De locaties voor het bouwen van nieuwe gevangenissen (4-518)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-48
p. 39-41 4-48 p. 39-41 (PDF)
De locaties voor het bouwen van nieuwe gevangenissen (Antwerpen en Brussels Gewest - Masterplan) (4-518)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van financiŽn en institutionele hervormingen
4-52
p. 7-8 4-52 p. 7-8 (PDF)
De maatregelen ter voorkoming van zelfmoord in gevangenissen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-252
p. 7323-7324 1-252 p. 7323-7324 (PDF)
De mail naar Open Vld-burgemeesters in verband met de vestiging van een gevangenis in ruil voor werkgelegenheid (5-7280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7280
De mensenrechten in BelgiŽ (Aanbevelingen van het VN-Mensenrechtencomitť : financiering van racistische partijen ; overbevolking gevangenissen ; twijfels over de onafhankelijkheid en objectiviteit van het Comitť-P ; verwijderingsprocedures vreemdelingen ; vreemdelingen vastgehouden in de transitzone van Brussel-Nationaal) (3-449)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-86
p. 8-11 3-86 p. 8-11 (PDF)
De mensenrechten in China (Concentratiekampen en handel in organen - Internationale onderzoekscommissie) (3-1110)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-162
p. 30-32 3-162 p. 30-32 (PDF)
De mensonwaardige behandeling, onnodige opsluiting in veiligheidscellen en respectloze ondervragingstechnieken van verdachten tijdens hun voorarrest in Belgische gevangenissen      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-49
p. 1141-1146 1-49 p. 1141-1146 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Coveliers, Vandenberghe, mevrouw Willame-Boonen, de heren Lallemand, Verreycken, Boutmans, Desmedt en Loones en stemming over de gewone motie
1-51
p. 1189-1191 1-51 p. 1189-1191 (PDF)
De minimale dienstverlening in penitentiaire instellingen (5-362)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-43
p. 30-31 5-43 p. 30-31 (PDF)
De mogelijkheid om nog meer Belgen in Nederlandse gevangenissen onder te brengen (5-9010)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9010
De nieuwe gevangenis in Haren (5-236)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 29-32 5-22 COM p. 29-32 (PDF)
De nieuwe gevangenis van Haren en de sluiting van de gevangenis van Sint-Gillis (5-299)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 5-9 5-43 COM p. 5-9 (PDF)
De nieuwe regeling omtrent de gevangenisaalmoezeniers (Maatregelen om infiltratie van extreem-rechtse islamisten te voorkomen) (3-1248)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-145
p. 47-48 3-145 p. 47-48 (PDF)
De noodkreet van de gevangenisdirecteurs (i.v.m. de inwerkingtreding van de strafuitvoeringsrechtbanken) (3-1364)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-199
p. 21-24 3-199 p. 21-24 (PDF)
De omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies (2-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over de motie
2-178
p. 44 2-178 p. 44 (PDF)
  2-178
p. 57-59 2-178 p. 57-59 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De onaanvaardbare toestand van het Brusselse cellencomplex Portalis (Slechte infrastructuur) (5-400)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 28-29 5-43 COM p. 28-29 (PDF)
De onafhankelijke en effectieve controle van de gevangenissen (Ontbrekende commissies van toezicht - Klachtenrecht van de gedetineerden - Aanbevelingen van de federale ombudsman) (5-790)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 19-22 5-67 COM p. 19-22 (PDF)
De onderbrenging van geÔnterneerden in gevangenissen en het plaatsgebrek in de strafinrichtingen (Plaatsgebrek in de gespecialiseerde instellingen - Effectieve strafuitvoering gezien de overbevolking in de gevangenissen) (3-604)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-99
p. 8-10 3-99 p. 8-10 (PDF)
De oneigenlijke plaatsingen in de gemeenschapsinstellingen (Opname van moeilijk te begeleiden jongeren met een uitgesproken psychiatrische aandoening - Samenwerkingsakkoord) (3-1054)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-154
p. 20-22 3-154 p. 20-22 (PDF)
De ongezondheid van de vleugels A en B in het huis van bewaring van Vorst (Fonds voor renovatiewerken) (3-1805)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 28-29 3-181 p. 28-29 (PDF)
De onhoudbare leefomstandigheden in de gevangenis van Vorst (5-2191)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 10-14 5-152 COM p. 10-14 (PDF)
De onrust in de Antwerpse gevangenis (Problemen van overbevolking en van personeelsformatie) (2-940)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-196
p. 16-18 2-196 p. 16-18 (PDF)
De onrustbarende consumptie van antipsychotica door gevangenen (5-2503)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-178 COM
p. 30-31 5-178 COM p. 30-31 (PDF)
De ontsnapping van een gevangene die zich had verkleed (5-7633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7633
De ontsnapping van een internationaal gezochte misdadiger (Ontsnapping van gangster LaCote uit een Zuidafrikaanse gevangenis - "Hitlist" van uit de weg te ruimen personen) (4-283)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-28
p. 63-65 4-28 p. 63-65 (PDF)
De ontsnapping van een moordenaar uit de Antwerpse gevangenis (Veiligheids-, infrastructuur-, overbevolkings- en personeelstekortproblemen in de gevangenissen) (2-973)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-204
p. 26-28 2-204 p. 26-28 (PDF)
De opening van een vleugel van de gevangenis van Saint-Hubert voor de opvang van 35 minderjarigen (Jeugddelinquenten) (4-276)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 62-64 4-29 p. 62-64 (PDF)
De opheffing van artikel 53 van de wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming (Hechtenis van minderjarigen)      
  Mondelinge vraag van de heer Santkin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-54
p. 1236-1237 1-54 p. 1236-1237 (PDF)
De ophefmakende ontsnapping uit Sint-Gillis (5-726)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-81
p. 33-34 5-81 p. 33-34 (PDF)
De oproer in de Tilburgse gevangenis (gehuurd door BelgiŽ) (4-1527)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 79-81 4-114 p. 79-81 (PDF)
De opsluiting van geÔnterneerden in de gevangenissen (Geestesgestoorde delinquenten) (3-26)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-21
p. 41-44 3-21 p. 41-44 (PDF)
De opstand van gedetineerden te Merksplas en de te nemen maatregelen      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-6
p. 101 1-6 p. 101 (PDF)
De opvang en behandeling van plegers van seksuele misdrijven (Malaise) (5-3433)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 16-18 5-230 COM p. 16-18 (PDF)
De opvang van geÔnterneerden (in forensische psychiatrische centra - Stand van zaken - Ontlasting van gevangenissen) (4-805)      
  Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-79
p. 20-22 4-79 p. 20-22 (PDF)
De opvolging van de strafuitvoering voor geÔnterneerden (GeÔnterneerden die niet op hun plaats zitten in de gevangenissen) (4-443)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-47
p. 31-32 4-47 p. 31-32 (PDF)
De opvolging van geÔnterneerden in de inrichtingen tot bescherming van de maatschappij (5-2952)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 25-27 5-212 COM p. 25-27 (PDF)
De organisatie van de opvang van geÔnterneerden (in de psychiatrische afdelingen van de gevangenissen - Bezwarend verslag van het Internationaal Observatorium van de Gevangenissen) (3-161)      
  Mondelinge vraag van de heer De Clerck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-38
p. 7-11 3-38 p. 7-11 (PDF)
De organisatie van de overplaatsing van gevangenen (naar een Nederlandse gevangenis) (4-937)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-94
p. 33-35 4-94 p. 33-35 (PDF)
De overbevolking in de Antwerpse gevangenis (Oplossingen - Gevangenisboot) (5-675)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-76
p. 22-23 5-76 p. 22-23 (PDF)
De overbevolking in de gevangenis van Vorst (5-2471)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-178 COM
p. 21-24 5-178 COM p. 21-24 (PDF)
De overbevolking in de gevangenissen      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-115
p. 3075 1-115 p. 3075 (PDF)
De overbevolking in gevangenissen (4-166)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-18
p. 22-24 4-18 p. 22-24 (PDF)
De overbevolking in gevangenissen (4-175)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-18
p. 22-24 4-18 p. 22-24 (PDF)
De overbevolking in gevangenissen (Beleid van de Regie der Gebouwen - Gesloten instelling voor jeugdige delinquenten in WalloniŽ) (4-156)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Josly Piette, minister van Werk
4-20
p. 67-68 4-20 p. 67-68 (PDF)
De overbevolking van de gevangenissen (3-485)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-90
p. 32-35 3-90 p. 32-35 (PDF)
De overbrenging van gevangenen van Vorst naar de gevangenis van Andenne (5-7683)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7683
De overdracht van Belgische gevangenen naar de gevangenis van Tilburg (Evaluatie) (5-110)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 18-22 5-6 COM p. 18-22 (PDF)
De personeelsbezetting in de afdeling verhoogde veiligheid van de Brugse gevangenis (4-234)      
  Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-25
p. 23-24 4-25 p. 23-24 (PDF)
De problematiek van geÔnterneerden (GeÔnterneerden in gevangenissen - Bouw van twee grootschalige instellingen voor geÔnterneerden in Gent en in Antwerpen) (4-80)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 59-61 4-17 p. 59-61 (PDF)
De problematiek van geÔnterneerden (Proefprojecten) (4-81)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 37-39 4-17 p. 37-39 (PDF)
De problemen in de gevangenis van Andenne (Gevolgen van de werkoverlast van het gevangenispersoneel) (4-452)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Fournaux aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-48
p. 20-21 4-48 p. 20-21 (PDF)
De procedures inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling (2-458)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-114
p. 51-53 2-114 p. 51-53 (PDF)
De psychiatrische afdelingen van de gevangenissen (5-8501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8501
De psychiatrische behandeling voor geÔnterneerden in gevangenissen (Beschikbaarheid van gerechtspsychiaters - Begeleiding van geÔnterneerden - Commissies ter Bescherming van de Maatschappij - Zorgteams - Forensisch Psychiatrische Centra) (5-409)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 31-38 5-43 COM p. 31-38 (PDF)
De radicaliseringprocessen binnen de gevangenissen (Recrutering van terroristen) (3-901)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-139
p. 39-40 3-139 p. 39-40 (PDF)
De rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt (Marc Dutroux) (2-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over de motie
2-178
p. 44 2-178 p. 44 (PDF)
  2-178
p. 57-59 2-178 p. 57-59 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De rechtspositie van gedetineerden (Volledige uitvoering van de wet-Dupont van 12 januari 2005) (5-4222)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 39-42 5-259 COM p. 39-42 (PDF)
De situatie en behandeling van geÔnterneerden die geen plaats vinden in de nieuwe forensisch psychiatrische centra (PatiŽnten in gevangenissen) (5-2224)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 16-26 5-152 COM p. 16-26 (PDF)
De situatie in de Libische gevangenissen (Martelingen) (5-1877)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-142 COM
p. 5-6 5-142 COM p. 5-6 (PDF)
De situatie in de gevangenis te Antwerpen (3-351)      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-66
p. 42-45 3-66 p. 42-45 (PDF)
De situatie in de gevangenis van Merksplas (Mishandelingen - Machtsmisbruik van bepaalde bewakers - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Probleem op het vlak van de infrastructuur - Groot aantal gedetineerden met een vreemde nationaliteit - Probleem van de geÔnterneerden) (3-1353)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-198
p. 12-16 3-198 p. 12-16 (PDF)
De situatie van Duitstalige gevangenen in de gevangenis van Verviers (Oprichting van een Duitstalige afdeling) (4-526)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-48
p. 51-53 4-48 p. 51-53 (PDF)
De situatie van de fundamentalisten in de Belgische gevangenissen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-27
p. 607-608 1-27 p. 607-608 (PDF)
De situatie van de geÔnterneerden in de Belgische gevangenissen (Bezwarend verslag van het Internationaal Observatorium van de Gevangenissen - Betrekken van Volksgezondheid en Sociale Zaken - ReÔntegratie van de mensen in de maatschappij) (3-163)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Duppen aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-38
p. 7-11 3-38 p. 7-11 (PDF)
De situatie van mensen met een handicap die in een gevangenis verblijven (Maatregelen voor correcte behandeling) (4-651)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-59
p. 63-65 4-59 p. 63-65 (PDF)
De situatie van personen met een fysieke en/of sensoriŽle handicap in de Belgische gevangenissen (Slechthorende of slechtziende personen) (4-113)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 61-63 4-17 p. 61-63 (PDF)
De slechte behandeling waarvan iemand die tot ťťn jaar gevangenisstraf veroordeeld werd, het slachtoffer zou zijn geweest (Controlerecht van het parlement) (2-498)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-94
p. 19-20 2-94 p. 19-20 (PDF)
De sluiting van de gevangenis van Tilburg (5-1009)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-105
p. 7 5-105 p. 7 (PDF)
De sociale toestand van gevangenisbewakers      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-164
p. 4365-4366 1-164 p. 4365-4366 (PDF)
De specifieke instructies voor de opvang van kinderen die bij hun gedetineerde ouder verblijven (5-2246)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven voor mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 29-30 5-152 COM p. 29-30 (PDF)
De staking in de gevangenis van Lantin (Heropening van de afdeling psychiatrie - Problemen met de infrastructuur - Overbevolking) (3-552)      
  Mondelinge vraag van de heer Cheffert aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-96
p. 8-11 3-96 p. 8-11 (PDF)
De staking in de gevangenissen in WalloniŽ      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-163
p. 4337-4338 1-163 p. 4337-4338 (PDF)
De staking van de Antwerpse cipiers (3-309)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-66
p. 42-45 3-66 p. 42-45 (PDF)
De staking van de cipiers van de Antwerpse gevangenis (Onvrede over overbevolking, personeelsbezetting en vergoeding van weekendprestaties - Protocol tussen Justitie en vakbonden) (5-128)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-21
p. 19-21 5-21 p. 19-21 (PDF)
De stakingen in de gevangenissen en de vervanging van cipiers door politieagenten (Maatregelen om de arbeidsomstandigheden van de cipiers te verbeteren) (4-1148)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cťcile Thibaut aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-115
p. 25-26 4-115 p. 25-26 (PDF)
De stakingsaanzegging van de Franstalige psychosociale diensten van de gevangenissen (Ontevredenheid over de inkrimping van het personeel) (5-755)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-83
p. 27-28 5-83 p. 27-28 (PDF)
De stand van zaken in het kader van de gevangenissenproblematiek (Masterplan voor renovatiewerken en bijkomende cellen - Oprichting nationale controle-instelling) (4-930)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 41-43 4-79 p. 41-43 (PDF)
De stille dood van het penitentiair onderzoeks- en klinisch observatiecentrum (5-7282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7282
De strafinrichting van Merksplas (Mishandelingen - Machtsmisbruik van bepaalde bewakers - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Problemen op het vlak van de infrastructuur - Groot aantal gedetineerden met een vreemde nationaliteit - Probleem van de geÔnterneerden) (3-1346)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-198
p. 12-16 3-198 p. 12-16 (PDF)
De strafuitvoering (Korte of vervangende gevangenisstraffen - Overbevolking van de gevangenissen - Oprichting van een strafuitvoeringsrechtbank) (3-172)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-39
p. 9-10 3-39 p. 9-10 (PDF)
De toegang van onderzoeksrechters tot de gevangenissen (Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen) (5-1090)      
  Vraag om uitleg van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 20-21 5-90 COM p. 20-21 (PDF)
De toekomst van de gevangenis van Namen      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-23
p. 499-500 1-23 p. 499-500 (PDF)
De toekomst van de gevangenisarbeid (Tekort aan werkaanbiedingen - Sluiting van de drukkerij van Leuven-Centraal - Sociale bescherming) (3-1310)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-149
p. 48-50 3-149 p. 48-50 (PDF)
De toekomst van de samenwerkingsovereenkomst met Nederland rond de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting (Tilburg) (5-2181)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 10-14 5-152 COM p. 10-14 (PDF)
De toestand in de Belgische gevangenissen (Chronische overbevolking - Gebrek aan hygiŽne [o.a. in de keukens], zorg en werkaanbod) (3-1393)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-202
p. 24-27 3-202 p. 24-27 (PDF)
De toestand in de Turkse gevangenissen (2-579)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 51-53 2-161 p. 51-53 (PDF)
De toestand in de Turkse gevangenissen (Afzonderingsbeleid t.o.v. politieke gevangenen in gevangenissen van het F-type - Hongerstakingen - Extreem linkse beweging - Toetreding tot de EU) (2-665)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 57-61 2-175 p. 57-61 (PDF)
De toestand in de Turkse gevangenissen (Gevangenen in hongerstaking uit protest tegen de omstandigheden van hun gevangenschap - Foltering) (2-584)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-108
p. 9-10 2-108 p. 9-10 (PDF)
De toestand in de gevangenis van Merksplas (Mishandelingen - Machtsmisbruik van bepaalde bewakers - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Problemen op het vlak van de infrastructuur - Groot aantal gedetineerden met een vreemde nationaliteit - Probleem van de geÔnterneerden) (3-2036)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-198
p. 12-16 3-198 p. 12-16 (PDF)
De toestand in de gevangenis van Vorst en het gebrek aan gevangeniscapaciteit in Brussel (5-42)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-5
p. 46-49 5-5 p. 46-49 (PDF)
De toestand in de gevangenissen (Organieke hervorming van het gevangeniswezen [Hervorming Dupont] - Externe rechtspositie van de gevangenen - Drugs in de gevangenissen) (2-1100)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 19-20 2-237 p. 19-20 (PDF)
De toestand in de gevangenissen (Overbevolking en tekort aan gevangenisbewakers) (2-901)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-188
p. 21-23 2-188 p. 21-23 (PDF)
De toestand in de gevangenissen (Sociaal assistenten : personeelsbestand en bezoldiging) (2-852)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-223
p. 19 2-223 p. 19 (PDF)
De toestand van Franstalige gedetineerden in Vlaamse gevangenissen (Gebrek aan psychologische begeleiding) (2-735)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-190
p. 64-69 2-190 p. 64-69 (PDF)
De toestand van de Belgische gevangenissen en de overbevolking van de gevangenissen (RepatriŽring - Gedetineerden van buitenlandse origine - Voorlopige hechtenis - Afnemen van de nationaliteit - Terugzenden naar het land van oorsprong) (5-170)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-24
p. 10-12 5-24 p. 10-12 (PDF)
De toestand van de geestelijke gezondheid van de gevangenen in BelgiŽ (Euthanasieaanvragen - Psychische aandoeningen zoals depressies) (5-281)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 23-26 5-25 COM p. 23-26 (PDF)
De toestand van de gevangenis van Vorst (en van de gevangenis van Sint-Gillis) (5-89)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 11-13 5-6 COM p. 11-13 (PDF)
De toestand van de mentaal gehandicapten in strafinrichtingen (3-683)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-102
p. 43-45 3-102 p. 43-45 (PDF)
De tuberculose in de gevangenis van Tilburg (5-2035)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-157 COM
p. 5-8 5-157 COM p. 5-8 (PDF)
De uitbouw van justitie in de omgeving van de nieuwe gevangenis van Haren (Probleem van de afstand tussen Haren en het Brusselse justitiepaleis) (5-1283)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-138
p. 27-29 5-138 p. 27-29 (PDF)
De uitbraak van tuberculose in de gevangenis van Tilburg (Belgische gevangenen - Screening) (5-231)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-28
p. 13-14 5-28 p. 13-14 (PDF)
De uitbreiding van bestaande jeugdinstellingen en het bouwen van nieuwe jeugdinstellingen (Everberg en AchÍne) (4-1620)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 51-52 4-117 p. 51-52 (PDF)
De uitbreiding van de gesloten instelling voor jeugddelinquenten van Everberg (Toename van het veiligheidspersoneel) (5-221)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-27
p. 19-21 5-27 p. 19-21 (PDF)
De uitbreiding van de gevangeniscapaciteit (Nieuwe instellingen voor geÔnterneerden - Nieuwe jeugdinstelling) (4-48)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-14
p. 51-53 4-14 p. 51-53 (PDF)
De uitspraak in kort geding met betrekking tot de internering (Onaanvaardbare wachttijden - GeÔnterneerden die in een gevangenis verblijven i.p.v. een gesloten instelling) (5-1109)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-114
p. 22-24 5-114 p. 22-24 (PDF)
De uitvoering van de straffen (Gevoel van straffeloosheid omwille van plaatsgebrek in gevangenissen en wachtlijsten voor elektronische enkelband) (4-712)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-71
p. 19-22 4-71 p. 19-22 (PDF)
De veiligheid van de Belgische gevangenissen (5-951)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-79 COM
p. 15-18 5-79 COM p. 15-18 (PDF)
De verbouwings- en inrichtingswerken aan de gevangenis van Aarlen (4-1092)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cťcile Thibaut aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-112
p. 7-8 4-112 p. 7-8 (PDF)
De verbouwings- en inrichtingswerken aan het toegangsgebouw van de gevangenis van Aarlen (5-603)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cťcile Thibaut aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-51 COM
p. 14-16 5-51 COM p. 14-16 (PDF)
De vergoeding voor cipiers die arbeidsongeschikt raken door agressie (Stopzetting van de betaling van onregelmatige prestaties vanaf een afwezigheid van meer dan 30 dagen in afwachting van een nieuwe reglementering) (4-830)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-80
p. 24-26 4-80 p. 24-26 (PDF)
De vertraging bij de werken om bezoeken zonder bewaking mogelijk te maken in het huis van bewaring van Vorst (3-1806)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 29-30 3-181 p. 29-30 (PDF)
De vervolging van Falun Gong-aanhangers in China en de organenhandel die hiermee gepaard zou gaan (Executie van gevangenen van strafkampen voor hun organen) (3-1088)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-159
p. 10-11 3-159 p. 10-11 (PDF)
De vervroegde vrijlating van 300 gedetineerden (om de overbevolking in de gevangenissen te verhelpen - Selectiecriteria - Huur van een gevangenis in Nederland) (4-838)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-81
p. 20-22 4-81 p. 20-22 (PDF)
De vier CIA-vluchten in BelgiŽ (3-1176)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-171
p. 12-15 3-171 p. 12-15 (PDF)
De voorlopige invrijheidstelling (Cijfergegevens per type invrijheidstelling - Aanpak van de overbevolking in de gevangenissen) (3-720)      
  Mondelinge vraag van de heer Cheffert aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-116
p. 7-8 3-116 p. 7-8 (PDF)
De voortgang van het dossier geÔnterneerden (3-365)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-81
p. 46-47 3-81 p. 46-47 (PDF)
De voortzetting van het Europees project "Insert" in de Franstalige gevangenissen (Opleiding voor gevangenen) (3-65)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-26
p. 45-47 3-26 p. 45-47 (PDF)
De vrijlating van een drugskoerier (Onaanvaardbaar gedrag van bepaalde onderzoeksrechters - Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen - Vrijlating van een drugskoerier die bekend heeft - Slechtwerkend tuchtrecht) (5-435)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 19-25 5-43 COM p. 19-25 (PDF)
De vrijlating van een minderjarige na een wilde achtervolging door de politie (Gebrek aan plaatsen in gesloten jeugdinstellingen - Demotivatie van de politieagenten) (5-61)      
  Mondelinge vraag van de heer Huub Broers aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-15
p. 36-37 5-15 p. 36-37 (PDF)
De vrijlating van minderjarige delinquenten (Gebrek aan plaatsen in gesloten jeugdinstellingen - Communautaire bevoegdheid - Demotivatie van de politieagenten) (5-64)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-15
p. 26-29 5-15 p. 26-29 (PDF)
De werking van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen (5-2347)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-163 COM
p. 5-6 5-163 COM p. 5-6 (PDF)
De wet tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers (Probleem van de internering) (5-2853)      
  Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-192 COM
p. 9-11 5-192 COM p. 9-11 (PDF)
De zelfmoordpoging van een zwaar zieke gevangene in Leuven Centraal (5-2512)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-178 COM
p. 31-32 5-178 COM p. 31-32 (PDF)
De zoekacties in de gevangenis van Leuven-Centraal en de commentaar van het Leuvense parket daarop (Verboden voorwerpen - Richtlijnen inzake publieke mededelingen van het parket) (2-426)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-104
p. 16-17 2-104 p. 16-17 (PDF)
De zorgverleners en justitiŽle medewerkers (Betalingsachterstand : gevangenisartsen en -tandartsen, tolken, psychologen, wetsgeneesheren) (3-97)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-26
p. 10-12 3-26 p. 10-12 (PDF)
De zorgverstrekkers uit de private sector in de gevangenissen (Kostprijs - Inzetten van de eigen verpleegkundigen door de FOD Justitie - Contract met het Jessa-ziekenhuis in Hasselt - Outsourcing) (5-2762)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-191 COM
p. 10-12 5-191 COM p. 10-12 (PDF)
Debat over het veiligheidsbeleid      
  Strijd tegen terrorisme - Ministerraad van 30 en 31 maart 2004 over veiligheid en justitie - Europese samenwerking - Onveiligheid van de burger - Politie - Misdaadbestrijding - Openbare veiligheid - Strafprocedure - Straffen - Islamitisch fundamentalisme
3-50
p. 4-37 3-50 p. 4-37 (PDF)
  3-51
p. 24-32 3-51 p. 24-32 (PDF)
Dendermonde - Gevangenis - Bouw - Uitstel - Vertraging - Schadevergoeding (5-3640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3640
Dendermonde - Gevangenis - Bouw - Uitstel - Vertraging - Schadevergoeding (5-4605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4605
Dendermonde - Gevangenis - Bouw - Uitstel - Vertraging - Schadevergoeding (5-5363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5363
Dendermonde - Gevangenis - Uitstel bouw - Schadevergoeding (5-3353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3353
Drugsgebruik bij gedetineerden (Maatregelen tegen het drugsgebruik binnen de gevangenismuren) (4-468)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 92-95 4-47 p. 92-95 (PDF)
Duitstalige gevangenen - Gevangenissen van de grensstreek - Instellingen van sociaal verweer - Overplaatsingen - Begeleiding in het Duits - Sociale Diensten in het Duits - Lantin en Paifve (5-6372)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6372
Een Amerikaanse belofte van een prominentere aanwezigheid voor BelgiŽ in ruil voor de opname van GuantŠnamo-gevangenen (Onthulling door site WikiLeaks van diplomatieke documenten van Amerikaanse ambassades) (5-133)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrick De Groote aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-29 COM
p. 16-18 5-29 COM p. 16-18 (PDF)
Een nieuwe gevangenis in Brussel (5-2203)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-164 COM
p. 4-6 5-164 COM p. 4-6 (PDF)
Een stakingsactie in de strafinrichting van Nijvel op woensdag 17 mei 2006 (Staking tengevolge problemen met de directeur - Brandstichting - Evacuatieplan) (3-1145)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-165
p. 16-18 3-165 p. 16-18 (PDF)
Elektronisch toezicht - Omzendbrief - Intrafamiliaal geweld (6-368)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-368
Eupen - Gerechtelijk arrondissement - Gevangenis - Afwezigheid - Evaluatie van de noodzaak (Oprichting van een tweetalige strafinrichting in Eupen) (4-2970)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2970
Europees Comitť voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) - Bezoek aan BelgiŽ van 23 tot 27 april 2012 - Verslag - Aanbevelingen - Opvolging (5-8888)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8888
Federaal justitieel en penitentiair beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-327
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen - Directoraat-generaal Gerechtelijke Organisatie - Ontbreken van inventarissen - Maatregelen (4-6499)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6499
Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid - Veiligheid Brusselse gevangenissen - Inspectieverslagen (5-4292)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4292
Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid - Veiligheid Brusselse gevangenissen - Inspectieverslagen (5-829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-829
Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid - Veiligheid Brusselse gevangenissen - Inspectieverslagen (5-830)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-830
Federale Overheidsdienst Justitie - Decentrale spreiding - Investeringskredieten per provincie - Rechtbanken en penitentiaire instellingen - Bouw en aankoop van gebouwen - Onderhoud en renovatie - Personeelsleden en personeelskosten (6-217)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-217
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid - Gevangenissen - Brussel - Inspecties - Verslagen - Overzicht - Gevolgen (5-6652)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6652
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid - Inspecties van gevangenissen - Verslagen - Overzicht 2012 (5-8061)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8061
Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken (4-155)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-155
Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken (4-156)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-156
Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken (4-2498)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2498
Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken (4-5577)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5577
Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken (4-663)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-663
Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken (4-70)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-70
Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken (4-71)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-71
Fundamentalisme in de gevangenissen - Overzicht - Opleiding en taken cipiers (5-8856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8856
Gebruik van de telefoon door gedetineerden      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1186-1187 1-24 p. 1186-1187 (PDF)
Gedetineerde geesteszieken (3-4501)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6186-6188 3-64 p. 6186-6188 (PDF)
Gedetineerde geesteszieken (Proefprojecten in Bierbeek, Zelzate en Rekem) (3-4528)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6151-6152 3-64 p. 6151-6152 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8414-8416 3-78 p. 8414-8416 (PDF)
Gedetineerden - Aantallen - Evolutie (5-11001)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11001
Gedetineerden - Algemene gezondheidstoestand (Bestrijding van infectieziekten in de gevangenissen) (2-1484)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2053 2-41 p. 2053 (PDF)
Gedetineerden - Geloofsovertuiging - Privacywetgeving (5-376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-376
Gedetineerden - Gsm-gebruik - Opsporingstoestellen (5-9249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9249
Gedetineerden - Illegale vreemdelingen (5-9894)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9894
Gedetineerden - Informatie over bezoekers - Privacy      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3394 1-66 p. 3394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3655 1-70 p. 3655 (PDF)
Gedetineerden - Kunstmatige inseminatie (3-5254)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7120 3-70 p. 7120 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8238 3-77 p. 8238 (PDF)
Gedetineerden - Naaktfouilleringen - Verstrenging - Stand van zaken (5-9836)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9836
Gedetineerden - Nationaliteit - Wettige verblijfplaats - Evoluties (5-8964)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8964
Gedetineerden - Natuurlijke verwekking van kinderen (3-5253)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7119-7120 3-70 p. 7119-7120 (PDF)
Gedetineerden - Reglement bezit van toestellen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3340 1-65 p. 3340 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3718-3719 1-71 p. 3718-3719 (PDF)
Gedetineerden - SMS-balkjes op televisie - Misbruik (Verzenden van berichten naar andere gedetineerden en naar de buitenwereld en vice-versa - Proefproject stoorzender) (3-351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 261 3-4 p. 261 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 335-336 3-5 p. 335-336 (PDF)
Gedetineerden - Tewerkstelling in werkplaatsen - Aantallen - Vraag van derden (4-4497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4497
Gedetineerden - Tewerkstelling in werkplaatsen - Aantallen - Vraag van derden (4-5685)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5685
Gedetineerden - Uniform - Afschaffing - Veiligheidsprobleem - Vakbonden (5-10153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10153
Gesloten centra voor minderjarigen - Morele begeleiding - Resocialisatie (6-705)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Geens, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 6-705
Gevangenen - Drugsbezit en -gebruik in de cel - Bijkomende straffen (4-2513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2513
Gevangenen - Drugsbezit en -gebruik in de cel - Bijkomende straffen (4-329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-329
Gevangenen - Drugsbezit en -gebruik in de cel - Bijkomende straffen (4-687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-687
Gevangenen - Etnische achtergrond (3-4669)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6266 3-65 p. 6266 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7017-7018 3-69 p. 7017-7018 (PDF)
Gevangenen - Etnische achtergrond - Vermelding in de penitentiaire databanken (3-5514)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7608-7609 3-72 p. 7608-7609 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8002 3-75 p. 8002 (PDF)
Gevangenen - Taalaanhorigheid - Laatste verblijfplaats (5-423)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-423
Gevangenen - Taalaanhorigheid - Laatste verblijfplaats (5-4450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4450
Gevangenen - Tewerkstelling (Diverse inlichtingen) (3-30)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 18 3-1 p. 18 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 151-154 3-2 p. 151-154 (PDF)
Gevangenis - Zelfdoding - Overzicht - Procedure (5-8171)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8171
Gevangenis - Aankoop van gebruiks- en verbruiksgoederen door gedetineerden - Geschenken - Limieten (5-576)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-576
Gevangenis - Criminele illegalen - Het terugsturen naar hun oorspronkelijk land (6-1585)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1585
Gevangenis - Dendermonde - Aanvang bouwwerken - Vertraging (5-2792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2792
Gevangenis - Dendermonde - Aanvang bouwwerken - Vertraging (5-4681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4681
Gevangenis - GeÔnterneerden - Zorg - Behandeling (5-5705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5705
Gevangenis - Huwelijk - Aantallen (4-1601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1601
Gevangenis - Mensen met een handicap - Beschikbaarheid van gegevens (4-2227)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2227
Gevangenis - Mensen met een handicap - Beschikbaarheid van gegevens (4-5574)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5574
Gevangenis - Radicalisering - Bestrijding - Informatievergaring - Gespecialiseerde penitentiaire beambten - Provincieposten en lokale directies van het gevangeniswezen - Informatie-uitwisseling Maandelijkse en jaarlijkse analyse - Resultaten (6-1141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wahl aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1141
Gevangenis - Seksuele delinquenten - Medische behandeling - Therapie - Pedofilie - Recidive (5-5316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5316
Gevangenis - Sociale diensten - Werking - Samenstelling - Evaluatie (5-6349)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6349
Gevangenis - St-Gillis - Renovatie - Tijdsduur - Kostprijs (5-6267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6267
Gevangenis - St-Gillis - Renovatie - Tijdsduur - Kostprijs (5-6268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6268
Gevangenis - Verdacht overlijden - Overzicht - Procedure (5-8172)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8172
Gevangenis Dendermonde - Bouw - Uitstel - Kosten (5-5370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5370
Gevangenis Haren - Capaciteit - Aantal cellen voor ťťn en twee personen (5-6838)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6838
Gevangenis Jamioulx - Dood van een gevangene -Opleiding van de cipiers - Kader voor tussenkomst van getrainde agenten (4-4480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4480
Gevangenis Leuven Centraal - "Open cel" systeem - Evaluatie - Uitbreiding - Goede praktijken (5-6513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6513
Gevangenis te Antwerpen - Overbevolking - Infrastructuur (3-2557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3253 3-42 p. 3253 (PDF)
Gevangenis van Aarlen - Gevangenis - Situatie - Bevolking - Aantal cellen (5-2002)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2002
Gevangenis van Aarlen - Gevangenis - Situatie - Bevolking - Aantal cellen (5-4641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4641
Gevangenis van Aarlen - Werken - Terbeschikkingstelling van bijkomende menselijke middelen (5-6215)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6215
Gevangenis van Antwerpen - GeÔnterneerden - Omstandigheden - Behandeling (5-8577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8577
Gevangenis van Antwerpen - Situatie - Bevolking - Aantal cellen (5-1996)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1996
Gevangenis van Antwerpen - Situatie - Bevolking - Aantal cellen (5-4636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4636
Gevangenis van Bergen - GeÔnterneerden - Omstandigheden - Behandeling (5-8578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8578
Gevangenis van Brugge - Drugsvrije afdeling - Drugsprogramma's voor gedetineerden - Stand van zaken - Resultaten (5-11153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-11153
Gevangenis van Brugge - Gedetineerden - Verwerking van kunstmest - Risico's (4-3103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3103
Gevangenis van Brugge - Situatie - Bevolking - Aantal cellen (5-1993)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1993
Gevangenis van Brugge - Situatie - Bevolking - Aantal cellen (5-4635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4635
Gevangenis van Doornik - Disfuncties (3-3380)      
  Schriftelijke vraag van de heer Detraux aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4596 3-53 p. 4596 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5615-5616 3-61 p. 5615-5616 (PDF)
Gevangenis van Doornik - Personeel (Programma van renovatiewerken) (3-398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Guilbert aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 338-339 3-5 p. 338-339 (PDF)
Gevangenis van Doornik - Personeel - Kader - Stakingsdreiging (3-3101)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-49
p. 4139-4140 3-49 p. 4139-4140 (PDF)
Gevangenis van Doornik - Renovatieproject - Kwalificering als totaalproject (3-3127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4101 3-49 p. 4101 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-52
p. 4521-4522 3-52 p. 4521-4522 (PDF)
Gevangenis van Doornik - Slechte staat van de gebouwen (Renovatie van vleugel B) (3-3161)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-50
p. 4237-4238 3-50 p. 4237-4238 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-52
p. 4530-4532 3-52 p. 4530-4532 (PDF)
Gevangenis van Gent - GeÔnterneerden - Omstandigheden - Behandeling (5-8589)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8589
Gevangenis van Jamioulx - GeÔnterneerden - Omstandigheden - Behandeling (5-8580)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8580
Gevangenis van Lantin - GeÔnterneerden - Omstandigheden - Behandeling (5-8581)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8581
Gevangenis van Lantin - Spectaculaire ontsnapping - Redenen - Tekortkomingen - Maatregelen (5-2545)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2545
Gevangenis van Leuven Hulp - GeÔnterneerden - Omstandigheden - Behandeling (5-8582)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8582
Gevangenis van Merksplas - Psychosociale dienst - Personeelsschaarste (3-5435)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7605-7606 3-72 p. 7605-7606 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8134-8135 3-76 p. 8134-8135 (PDF)
Gevangenis van Namen - GeÔnterneerden - Omstandigheden - Behandeling (5-8584)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8584
Gevangenis van Namen - Staat - HygiŽne, het op elkaar gepakt zijn, bouwvalligheid en veiligheid - Gebreken - Maatregelen - Termijnen - Gelijksoortige staat van de andere Belgische gevangenissen (4-4545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4545
Gevangenis van Namen - Staat - HygiŽne, het op elkaar gepakt zijn, bouwvalligheid en veiligheid - Gebreken - Maatregelen - Termijnen - Gelijksoortige staat van de andere Belgische gevangenissen (4-5687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5687
Gevangenis van Sint-Gillis - Infrastructuurwerken - Renovatiewerken per vleugel - Toekomstplannen (5-6172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6172
Gevangenis van Tilburg - Belgische gevangenen - Discriminatie - Klachten (5-1746)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1746
Gevangenis van Tilburg - Geweld - Comitť tegen Foltering - Belgische gevangenen (5-6624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6624
Gevangenis van Tilburg - Huurprijs - Huurtermijn - Toekomstperspectief (5-10132)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10132
Gevangenis van Vorst - Europees Comitť ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) - Bezoek van april 2012 - Verslag - Bekendmaking (5-7125)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7125
Gevangenis van Vorst - GeÔnterneerden - Omstandigheden - Behandeling (5-8587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8587
Gevangenis van Vorst - Situatie - Bevolking - Aantal cellen (5-1998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1998
Gevangenis van Vorst - Situatie - Bevolking - Aantal cellen (5-4638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4638
Gevangenis van Vorst - Tuberculose - Besmetting - Quarantaine - Actieplan (5-5838)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5838
Gevangenis Ė Drugs Ė Strijd tegen het binnenbrengen van drugs Ė Fouillering op het lichaam Ė Vernietiging door het Grondwettelijk Hof Ė Andere maatregelen (5-11025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11025
Gevangenisbeleid - Regelgeving in BelgiŽ en Nederland - Harmonisatie - Drugscontroles (5-230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-230
Gevangenisbeleid - Regelgeving in BelgiŽ en Nederland - Harmonisatie - Drugscontroles (5-4377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4377
Gevangenisbevolking - Nationaliteit (3-2662)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3381 3-43 p. 3381 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5446-5448 3-60 p. 5446-5448 (PDF)
Gevangenisbevolking - Toename - Prognoses - Infrastructuur (3-2180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2709-2710 3-36 p. 2709-2710 (PDF)
Gevangenisbevolking - Vooropgestelde daling - Drugsverslaafden - Vervangende gevangenisstraf (2-751)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-21
p. 952-953 2-21 p. 952-953 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1142 2-24 p. 1142 (PDF)
  Bul. 2-29
p. 1434 2-29 p. 1434 (PDF)
Gevangenisbevolking wegens zedenfeiten (Cijfergegevens) (2-336)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 340 2-9 p. 340 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 539 2-12 p. 539 (PDF)
Gevangenispopulatie - Beklaagden - Onschuldigen - Onwerkzame en onrechtmatige voorlopige hechtenis - Schadevergoedingen - Terugbetaling van verdedigingskosten (5-8388)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8388
Gevangenispopulatie - Illegalen - Instabiele verblijfplaats - Cijfergegevens (5-11234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11234
Gevangenispopulatie - Illegalen - Instabiele verblijfplaats - Cijfergegevens (5-11235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11235
Gevangenispopulatie - Illegalen - Instabiele verblijfplaats - Cijfers (5-10706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10706
Gevangenispopulatie - Illegalen - Situatie op 1 januari 2013 (5-8060)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8060
Gevangenispopulatie - Illegalen - Situatie op 1 januari 2013 (5-8065)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8065
Gevangenissen - Omkopen van een cipier - Aantal voorvallen - Controle en sancties (5-1704)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1704
Gevangenissen - Omkopen van een cipier - Aantal voorvallen - Controle en sancties (5-4083)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4083
Gevangenissen - Wortel - Tilburg - Gedetineerden zonder wettig verblijfsbewijs (5-10331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10331
Gevangenissen Enkelband Kostprijs Opsluiting Kostprijs - Vergelijking (4-3859)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3859
Gevangenissen Enkelband Kostprijs Opsluiting Kostprijs - Vergelijking (4-5652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5652
Gevangenissen Instellingen van sociaal verweer Seksuele misdadigers Verzorging Proefproject Aantal verzorgde gevangenen Budget Verdeling tussen projecten Conclusies over de doeltreffendheid (4-3863)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3863
Gevangenissen Instellingen van sociaal verweer Seksuele misdadigers Verzorging Proefproject Aantal verzorgde gevangenen Budget Verdeling tussen projecten Conclusies over de doeltreffendheid (4-5655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5655
Gevangenissen - Aalmoezeniers - Bezoldigingen - Bepaling - Aalmoezeniers die deeltijdse prestaties hebben geleverd (5-2084)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2084
Gevangenissen - Aantal buitenlandse gedetineerden (5-2566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2566
Gevangenissen - Aantal buitenlandse gedetineerden (5-4428)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4428
Gevangenissen - Aantal gevangenen - Aantal penitentiaire beambten - Verhouding (4-3506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3506
Gevangenissen - Aantal gevangenen - Aantal penitentiaire beambten - Verhouding (4-5641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5641
Gevangenissen - Aantal gevangenen - Huur bijkomende cellen te Tilburg - Kostprijs - Nieuwe preventie en reclasseringmaatregelen - Elektronische armband - Uitbreiding (5-480)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-480
Gevangenissen - Aanvraag voor bijstand of een onderhoud - "Rapportbriefjes" - Cipiers (5-6495)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6495
Gevangenissen - AbsenteÔsme bij het personeel - Evolutie (5-1680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1680
Gevangenissen - AbsenteÔsme bij het personeel - Evolutie (5-4454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4454
Gevangenissen - Afdelingen hoge veiligheid - Aantal gedetineerden (4-4645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4645
Gevangenissen - Afdelingen hoge veiligheid - Aantal gedetineerden (4-5697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5697
Gevangenissen - Agressie - Cijfers - Gevolgen (5-5824)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-5824
Gevangenissen - Agressie -- Registratie - Beleid (5-2169)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2169
Gevangenissen - Bedienaren van erediensten (Islamconsultenten) (3-4744)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-66
p. 6446-6447 3-66 p. 6446-6447 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10099-10100 3-89 p. 10099-10100 (PDF)
Gevangenissen - Behalen van een diploma hoger onderwijs tijdens de detentieperiode - Aantal gedetineerden (5-2072)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2072
Gevangenissen - Behalen van een diploma hoger onderwijs tijdens de detentieperiode - Aantal gedetineerden (5-4643)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4643
Gevangenissen - Behalen van een diploma lager onderwijs tijdens de detentieperiode - Aantal gedetineerden (5-2073)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2073
Gevangenissen - Behalen van een diploma lager onderwijs tijdens de detentieperiode - Aantal gedetineerden (5-4644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4644
Gevangenissen - Behalen van een diploma middelbaar onderwijs tijdens de detentieperiode - Aantal gedetineerden (5-2074)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2074
Gevangenissen - Behalen van een diploma middelbaar onderwijs tijdens de detentieperiode - Aantal gedetineerden (5-4645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4645
Gevangenissen - Behandeling geÔnterneerden - Kosten (5-7517)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7517
Gevangenissen - Bejaarde veroordeelden - Aantallen - Opvang (5-2353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2353
Gevangenissen - Bejaarde veroordeelden - Aantallen - Opvang (5-4795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4795
Gevangenissen - BelgiŽ - Moslimextremisme - Definitie - Onderzoek - Aanpak (5-3821)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3821
Gevangenissen - BelgiŽ - Moslimextremisme - Definitie - Onderzoek - Aanpak (5-4713)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4713
Gevangenissen - Beroepsopleidingen of bijscholing - Aantal deelnemers (5-2075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2075
Gevangenissen - Beroepsopleidingen of bijscholing - Aantal deelnemers (5-4646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4646
Gevangenissen - Besparingen - Verblijfkosten van gevangenen - Uitbestedingen - Nederland (5-8591)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8591
Gevangenissen - Beveiliging (4-825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-825
Gevangenissen - Beveiliging (4-826)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-826
Gevangenissen - Beveiliging - Gebruik van scanners (5-6083)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6083
Gevangenissen - Beveiliging - Maatregelen (5-1541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1541
Gevangenissen - Bezetting - Nationaliteiten (4-2524)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2524
Gevangenissen - Bezetting - Nationaliteiten (4-5593)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5593
Gevangenissen - Bezetting - Nationaliteiten (4-844)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-844
Gevangenissen - Bezoekers - Smokkel - Bestrijding - Preventieve maatregelen (6-1488)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1488
Gevangenissen - Bijzondere opsporingstechnieken (Afluisteren en opname van gesprekken - Gemeenschappelijke ruimten) (3-3785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5057-5058 3-57 p. 5057-5058 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5453 3-60 p. 5453 (PDF)
Gevangenissen - Bijzondere opsporingstechnieken (Afluisteren en opname van gesprekken en gebruik van de informatie door de politie in het kader van het gerechtelijk onderzoek) (3-553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-8
p. 523-524 3-8 p. 523-524 (PDF)
Gevangenissen - Bouw - Nieuwe instelling in de provincie Namen (Gevangenen in voorlopige hechtenis) (3-5924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cheffert aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-79
p. 8510 3-79 p. 8510 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10414-10415 3-90 p. 10414-10415 (PDF)
Gevangenissen - Bouw - Nieuwe instelling in de provincie Namen (Gevangenen in voorlopige hechtenis) (3-5925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cheffert aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-79
p. 8513 3-79 p. 8513 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-83
p. 9059 3-83 p. 9059 (PDF)
Gevangenissen - Branden (3-5185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7115-7116 3-70 p. 7115-7116 (PDF)
Gevangenissen - Brugge en Lantin - Afdeling voor uitvoering van individueel bijzonder veiligheidsregime - Eventueel reglement van interne orde- Inhoud (4-4796)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4796
Gevangenissen - Brugge en Lantin - Afdeling voor uitvoering van individueel bijzonder veiligheidsregime - Eventueel reglement van interne orde- Inhoud (4-5706)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5706
Gevangenissen - Brugge en Lantin - Regime in de "afdeling individueel bijzonder veiligheidsregime" - Overeenstemming met het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (4-4797)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4797
Gevangenissen - Brugge en Lantin - Regime in de "afdeling individueel bijzonder veiligheidsregime" - Overeenstemming met het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (4-5707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5707
Gevangenissen - Capaciteit - Overdracht van niet-Belgische gevangenen aan hun land van herkomst (Ombouwen van leegstaande militaire gebouwen) (3-835)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 967 3-15 p. 967 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-17
p. 1089-1090 3-17 p. 1089-1090 (PDF)
Gevangenissen - Capaciteit - Overdracht van niet-Belgische veroordeelden (4-794)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Vraag zonder antwoord
SV 4-794
Gevangenissen - Cellen met andere bestemming (3-981)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-20
p. 1222 3-20 p. 1222 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-23
p. 1401-1402 3-23 p. 1401-1402 (PDF)
Gevangenissen - Centra voor algemeen welzijnswerk - Externe hulpverlening - Samenwerking - Stand van zaken (5-6516)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6516
Gevangenissen - Centra voor geestelijke gezondheid - Externe hulpverlening - Samenwerking - Stand van zaken (5-6515)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6515
Gevangenissen - Cipiers - Malaise in de beroepsgroep - Maatregelen (Rechtsbijstand - Basisopleiding en opleiding inzake conflictbeheer - Hervormingen inzake overbevolking - Elektronisch toezicht) (3-2462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Detraux aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3180-3181 3-41 p. 3180-3181 (PDF)
Gevangenissen - Cipiers - Ongeoorloofde praktijken - Sancties (6-1325)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1325
Gevangenissen - Cipierstakingen - Overzicht - Politie-interventies - Kostprijs - Duur - Incidenten (5-10895)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10895
Gevangenissen - Cipierstakingen - Politie-interventies - Stand van zaken 2012 (5-8047)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8047
Gevangenissen - Commissies van toezicht - Activiteiten (5-2130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2130
Gevangenissen - Commissies van toezicht - Activiteiten (5-4648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-4648
Gevangenissen - Commissies van toezicht - Samenstelling - Vrijwilligers - Tekort - Beperkende criteria voor aanwerving - Schrapping (5-7338)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7338
Gevangenissen - Commissies van toezicht - Samenstelling - Vrijwilligers - Tekort - Beperkende criteria voor aanwerving - Schrapping (5-7834)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7834
Gevangenissen - Culturele activiteiten - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-373)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-373
Gevangenissen - Culturele activiteiten - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-490)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-490
Gevangenissen - Deradicaliseren - Denemarken - Inzetten geestelijken (5-7819)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7819
Gevangenissen - Deradicaliseren - Inzetten geestelijken (5-7107)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7107
Gevangenissen - Deradicaliseren - Inzetten geestelijken (5-7108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7108
Gevangenissen - Detentieconsulenten - Aantallen - Werking (5-1989)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1989
Gevangenissen - Detentieconsulenten - Aantallen - Werking (5-4634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4634
Gevangenissen - Detentiehuizen - Hans Claus (5-8444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8444
Gevangenissen - Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen - Activiteitenverslag 2010 - Gevangenispopulatie - Aanvullende cijfergegevens (5-3358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3358
Gevangenissen - Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen - Activiteitenverslag 2010 - Gevangenispopulatie - Aanvullende cijfergegevens (5-4294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4294
Gevangenissen - Dove en/of stomme gedetineerden - Begeleidingsmaatregelen (o.a. tolken) (3-963)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-19
p. 1181-1182 3-19 p. 1181-1182 (PDF)
Gevangenissen - Drie nieuwe gebouwen - Locatie (4-1280)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1280
Gevangenissen - Drie nieuwe gebouwen - Locatie (4-1281)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1281
Gevangenissen - Druggebruik - Cijfers - Maatregelen (6-1321)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1321
Gevangenissen - Drugpreventie (2-2506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3590 2-64 p. 3590 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3713-3715 2-66 p. 3713-3715 (PDF)
Gevangenissen - Drugs - Inbeslagnames - Tuchtmaatregelen - Verschijning voor de rechtbank - Cijfers (5-8940)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8940
Gevangenissen - Drugsgebruik door gedetineerden (4-795)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Vraag zonder antwoord
SV 4-795
Gevangenissen - Drugsmeldingen - Aantallen - Follow-up (4-7442)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Ermen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7442
Gevangenissen - Drugssmokkel - Gegevens - Processen-verbaal - Analyse - Beleid (5-5811)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5811
Gevangenissen - Familiale activiteiten en gezinsactiviteiten - Samenwerking met Gemeenschappen (6-374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-374
Gevangenissen - Familiale activiteiten en gezinsactiviteiten - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-489
Gevangenissen - Fouilleren van bezoekers op smokkelwaar - Procedure bij betrapping - Sancties (5-2268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2268
Gevangenissen - Fouilleren van bezoekers op smokkelwaar - Procedure bij betrapping - Sancties (5-4654)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4654
Gevangenissen - Geboortes binnen de gevangenismuren (3-4988)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6826 3-68 p. 6826 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9849-9850 3-88 p. 9849-9850 (PDF)
Gevangenissen - Gebruik van geneesmiddelen - Overzicht - Bekostiging (5-10225)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stassijns aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10225
Gevangenissen - Gedetineerden - Alfabetiseringgraad (5-2070)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2070
Gevangenissen - Gedetineerden - Alfabetiseringgraad (5-4642)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4642
Gevangenissen - Gedetineerden - Inspraak - Medebeheer (5-6520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6520
Gevangenissen - Gedetineerden - Tewerkstelling - Re-integratie in de maatschappij (5-572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-572
Gevangenissen - Gedetineerden met een handicap - Aantal (5-4283)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-4283
Gevangenissen - Gedetineerden met een handicap - Aantal (5-804)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-804
Gevangenissen - Gedetineerden met sensorische en fysieke beperkingen - Stand van zaken (5-7084)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7084
Gevangenissen - Gevangenis van Doornik - Ongebruikt aangrenzend gebouw (ACCESS-gebouw - Ingebruikname - Onderhoudskosten) (3-2099)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2560-2561 3-35 p. 2560-2561 (PDF)
Gevangenissen - Gevangenis van Doornik - Renovatie (3-2098)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2529 3-35 p. 2529 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2706-2707 3-36 p. 2706-2707 (PDF)
Gevangenissen - Gevangenis van Vorst - HygiŽnische omstandigheden - Renovatiewerken (4-3339)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Russo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3339
Gevangenissen - Gevangenisarbeid - Cijfers (6-633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-633
Gevangenissen - Gevangenispopulatie - Illegalen - Aantal (5-5172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5172
Gevangenissen - Geweld - Beheer - Opleidingen - Aantal opleiders - Budget - Duur - Gevangenen - Ontsnappingen - CoŲrdinatie met de FOD Binnenlandse Zaken - Penitentiaire beambten - Aantrekkelijkheid - Vormingsinstituut - Materiaal van de gevangenissen (4-6484)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6484
Gevangenissen - Gezondheidszorg - Overheveling bevoegdheden naar Volksgezondheid - Stand van zaken - Federaal agentschap - Les Marronniers (5-6456)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6456
Gevangenissen - Gezondheidszorg - Overheveling bevoegdheden naar Volksgezondheid - Stand van zaken - Federaal agentschap - Les Marronniers (5-6457)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6457
Gevangenissen - GeÔnterneerden - Aantal geÔnterneerden onder de gewone gevangenispopulatie (5-5709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5709
Gevangenissen - GeÔnterneerden - Aantallen (5-577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-577
Gevangenissen - GeÔnterneerden - In- en uitstroom (5-5711)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5711
Gevangenissen - GeÔnterneerden - Psychiatrische behandeling - Zorgteams (5-571)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-571
Gevangenissen - GeÔnterneerden - Stand van zaken (5-5710)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5710
Gevangenissen - GeÔnterneerden om psychologische redenen - Crisissituaties - Gebrek aan crisisprotocol (4-4459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4459
Gevangenissen - GeÔnterneerden om psychologische redenen - Crisissituaties - Gebrek aan crisisprotocol (4-5676)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5676
Gevangenissen - Halal maaltijden - Aantallen (5-1723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1723
Gevangenissen - Hervorming (Overbevolking - Werkzaamheden - Drugs - Personeel - Wet op de voorwaardelijke invrijheidsstelling - Werkaanbiedingen - Geweld) (2-2776)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-72
p. 4003 2-72 p. 4003 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4134-4139 2-73 p. 4134-4139 (PDF)
Gevangenissen - Huur van gevangeniscellen in Nederland - Aantal gedetineerden - Rechtszaken tegen onvrijwillige overplaatsing - Aantal - Kosten (4-7459)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7459
Gevangenissen - Huur van gevangeniscellen in Nederland - Aantal gedetineerden - Rechtszaken tegen onvrijwillige overplaatsing - Aantal - Kosten (4-7460)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7460
Gevangenissen - Illegalen - Aantallen - Nationaliteiten - Evolutie (5-11000)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11000
Gevangenissen - Illegalen - Land van herkomst (5-2787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-2787
Gevangenissen - Informatiebrochures voor anderstalige gedetineerden (Onverenigbaarheid met de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik der talen in bestuurszaken) (3-7220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10067 3-89 p. 10067 (PDF)
Gevangenissen - Informatisering (2-166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 203 2-6 p. 203 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-7
p. 261-262 2-7 p. 261-262 (PDF)
Gevangenissen - Kinesitherapeutische zorg - Prestaties - Betaling (3-2452)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-39
p. 2998-2999 3-39 p. 2998-2999 (PDF)
Gevangenissen - Maaltijden - Berekening - Kosten per maaltijd per dag - Discriminatie tussen gevangenissen (4-7456)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7456
Gevangenissen - Medewerkers van het gevangeniswezen - Smokkel - Bestrijding - Preventieve maatregelen (6-1489)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1489
Gevangenissen - Medisch centrum - Ingrepen (2-2650)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3962 2-71 p. 3962 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4131-4133 2-73 p. 4131-4133 (PDF)
Gevangenissen - Medische verzorging van gedetineerden - Medische centra van Brugge en van Sint-Gillis - Ziekenhuizen (3-2241)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2780 3-37 p. 2780 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 2994-2997 3-39 p. 2994-2997 (PDF)
Gevangenissen - Mensen onder elektronisch toezicht of beperkte detentie - Werkloosheidsvergoeding (4-1989)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1989
Gevangenissen - Merksplas - Stand van zaken (4-2971)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2971
Gevangenissen - Merksplas - Stand van zaken (4-2972)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2972
Gevangenissen - Metaaldetectiepoortjes - Aantallen - Kostprijs (5-8210)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8210
Gevangenissen - Methadongebruik (4-4643)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4643
Gevangenissen - Methadongebruik (4-5695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5695
Gevangenissen - Moestuinen - Beleid van de regering (5-6052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6052
Gevangenissen - Mogelijkheid tot het nuttigen van halal of koosjer voedsel - Aantallen - Kostprijs (5-1772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1772
Gevangenissen - Moorden - Aantal (6-1280)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1280
Gevangenissen - Nationale Loterij en andere kansspelen - Eventueel mogelijkheid voor gedetineerden om mee te spelen (3-1511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1660 3-27 p. 1660 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2058-2059 3-30 p. 2058-2059 (PDF)
Gevangenissen - Niet-integer gedrag - Bestrijding (6-1486)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1486
Gevangenissen - Onderwijsactiviteiten - Samenwerking met Gemeenschappen (6-372)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-372
Gevangenissen - Ongunstige detentieomstandigheden Ė Gezondheidstoestand van de gedetineerden - Eventuele invloed - Studie - Schadeloosstellingen van gedetineerden - Rechterlijke beslissingen (5-7994)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7994
Gevangenissen - Ontsnappingen - Aantallen (3-7503)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10363 3-90 p. 10363 (PDF)
Gevangenissen - Ontsnappingen - Maatregelen (4-3153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3153
Gevangenissen - Ontvluchtingen - Aantal en omstandigheden - Bewakingsmaatregelen (3-980)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-20
p. 1221-1222 3-20 p. 1221-1222 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-22
p. 1335 3-22 p. 1335 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2698-2699 3-36 p. 2698-2699 (PDF)
Gevangenissen - Ontzeggen van toegang aan burgers - Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen - Vage bepalingen (4-6421)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6421
Gevangenissen - Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's) - Externe hulpverlening - Samenwerking - Stand van zaken (5-6518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6518
Gevangenissen - Opleiding van gedetineerden (3-2354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2963 3-39 p. 2963 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3405-3406 3-43 p. 3405-3406 (PDF)
Gevangenissen - Overbevolking (3-3160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-50
p. 4233 3-50 p. 4233 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5773-5774 3-62 p. 5773-5774 (PDF)
Gevangenissen - Overbevolking - Cijfers - Maatregelen (6-1322)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1322
Gevangenissen - Overbevolking - Masterplan - Andere beleidsmaatregelen (4-3154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3154
Gevangenissen - Overbevolking - Nieuwe gebouwen - Stand van zaken (4-4815)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4815
Gevangenissen - Overbevolking - Nieuwe gebouwen - Stand van zaken (4-4838)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4838
Gevangenissen - Overbevolking - Nieuwe gebouwen - Stand van zaken (4-5712)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5712
Gevangenissen - Overbevolking - Overdracht van gevangenen naar Nederland - Praktische modaliteiten (4-3869)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3869
Gevangenissen - Overbevolking - Overdracht van gevangenen naar Nederland - Praktische modaliteiten (4-5656)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5656
Gevangenissen - Overbevolking - Uitzitten van gevangenisstraffen in Nederland (4-3696)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3696
Gevangenissen - Penitentiaire beambten - Taalopleidingen (4-2523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2523
Gevangenissen - Penitentiaire beambten - Taalopleidingen (4-815)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-815
Gevangenissen - Personeel - Onmogelijkheid om verlofdagen op te nemen - AbsenteÔsme (5-1377)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1377
Gevangenissen - Personeel - Onmogelijkheid om verlofdagen op te nemen - AbsenteÔsme (5-3997)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3997
Gevangenissen - Personeelsbezetting (3-3670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Noreilde aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-56
p. 4966 3-56 p. 4966 (PDF)
Gevangenissen - Personeelsverloop - Analyse (5-2952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2952
Gevangenissen - Personeelsverloop - Analyse (5-4382)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4382
Gevangenissen - Plan radicalisme - Opleiding van het personeel (5-2233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2233
Gevangenissen - Plan radicalisme - Opleiding van het personeel (5-4385)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4385
Gevangenissen - Politieagenten - Prestaties - Tussenkomsten bij incidenten (4-6885)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6885
Gevangenissen - Politieagenten - Prestaties - Tussenkomsten bij incidenten (5-1808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1808
Gevangenissen - Psychiatrische afdelingen - Overbevolking - Gespecialiseerd personeel - Tekort - Maatregelen (5-1670)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1670
Gevangenissen - Psychiatrische afdelingen - Zelfmoorden (5-1299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1299
Gevangenissen - Psychiatrische afdelingen - Zelfmoorden (5-4625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4625
Gevangenissen - Psychiatrische verpleegkundigen - Vergoedingen - Laattijdige uitbetaling (5-9180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9180
Gevangenissen - Psychosociale diensten - Dossiers - Onzekerheid en onvoorspelbaarheid dossieropmaak - Kwaliteitsvolle bijstand - Personeelstekort (5-6494)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6494
Gevangenissen - Psychosociale diensten - Vertrouwensrelatie - Rapportage aan administratie - Aporie (5-6493)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6493
Gevangenissen - Radicale gedetineerden - Inrichting van speciale vleugel - Gevangenissen van Hasselt en Ittre - Strijd tegen radicalisering - Stand van zaken - Samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten (6-939)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-939
Gevangenissen - Radicalisering - Actieplan (Islamitisch fundamentalisme - Recrutering van terroristen) (3-4450)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5620-5621 3-61 p. 5620-5621 (PDF)
Gevangenissen - Radicalisering - Bestrijding - Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) - CoŲrdinatoren - Rol - Evolutie - Opleiding - Aantal (6-1140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wahl aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1140
Gevangenissen - Radicalisering - Bestrijding - Penitentiair personeel - Opleiding - COPPRA - Specifieke e-learningmodule - Inzet - Vraag om bijkomende middelen - Europese Commissie - Internal Security Fund (6-1143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wahl aan de heer Geens, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1143
Gevangenissen - Radicalisering - Bestrijding - Samenwerking tussen de bestuursniveaus - Justitieassistenten - Samenwerking (6-1142)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wahl aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1142
Gevangenissen - Religieuze en morele bijstand - Maatregelen (3-419)      
  Schriftelijke vraag van de heer Nimmegeers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 408-409 3-6 p. 408-409 (PDF)
Gevangenissen - Renovatie en uitbreiding - Stand van zaken (4-7395)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7395
Gevangenissen - Renovatie en uitbreiding - Stand van zaken (4-7396)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7396
Gevangenissen - Sint-Gillis - Bewakers - Afwezigheid wegens ziekte - Recordaantal - Redenen - Werkomstandigheden - Verbetering - Maatregelen (4-7310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7310
Gevangenissen - Smokkel - Bestrijding - Repressieve maatregelen (6-1487)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1487
Gevangenissen - Smokkelwaar - Controle van het personeel - Sancties (5-2286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2286
Gevangenissen - Smokkelwaar - Controle van het personeel - Sancties (5-4658)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4658
Gevangenissen - Smokkelwaar - Controle van leveranciers - Sancties (5-2269)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2269
Gevangenissen - Smokkelwaar - Controle van leveranciers - Sancties (5-4655)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4655
Gevangenissen - Smokkelwaar - Omvang van het probleem - Regelgeving - Bestrijding (5-2280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2280
Gevangenissen - Smokkelwaar - Omvang van het probleem - Regelgeving - Bestrijding (5-4657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4657
Gevangenissen - Speciaal regime - Toegang tot betaalzenders - Directieven (4-4746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4746
Gevangenissen - Speciaal regime - Toegang tot betaalzenders - Directieven (4-5702)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5702
Gevangenissen - Specifieke infrastructuur voor de opvang van kinderen van gedetineerde moeders - Stand van zaken (5-10639)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10639
Gevangenissen - Sportieve activiteiten - Samenwerking met Gemeenschappen (6-380)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-380
Gevangenissen - Sportieve activiteiten - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-492
Gevangenissen - Stakingsaanzeggingen - Stakingen - Vervanging van de stakende personeelsleden (5-9885)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9885
Gevangenissen - Statuut van de gevangenisarts      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3287 1-64 p. 3287 (PDF)
Gevangenissen - Sterfgevallen (3-7500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10363 3-90 p. 10363 (PDF)
Gevangenissen - Steunfonds voor gedetineerden (5-2131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2131
Gevangenissen - Stijgend aantal zelfmoorden (4-4177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4177
Gevangenissen - Stijgend aantal zelfmoorden (4-5660)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5660
Gevangenissen - Stiptheidsacties - Taak van de politie - Kosten (4-168)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-168
Gevangenissen - Stiptheidsacties - Taak van de politie - Kosten (4-4)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4
Gevangenissen - Stiptheidsacties - Taak van de politie - Kosten (4-582)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-582
Gevangenissen - Taal van de gedetineerden - Land van herkomst (4-1964)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1964
Gevangenissen - Taal van de gedetineerden - Land van herkomst (4-2569)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2569
Gevangenissen - Taal van de gedetineerden - Land van herkomst (4-5610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5610
Gevangenissen - Taalgebruik - Initiatieven (4-2525)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2525
Gevangenissen - Taalgebruik - Initiatieven (4-5594)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5594
Gevangenissen - Taalgebruik - Initiatieven (4-845)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-845
Gevangenissen - Televisietoestel - Bijdrage in de kosten      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-27
p. 1307 1-27 p. 1307 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1540-1541 1-31 p. 1540-1541 (PDF)
Gevangenissen - Toegang van kinderen - Contact met een veroordeelde ouder - Regels en toepassing (5-395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-395
Gevangenissen - Uithaling onder begeleiding van een gedetineerde die met zijn of haar kind in de gevangenis verblijft - Omstandigheden - Hospitalisering van een kind (5-6200)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6200
Gevangenissen - Urinecontroles      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1501-1502 1-31 p. 1501-1502 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2035-2036 1-41 p. 2035-2036 (PDF)
Gevangenissen - Veiligheid - Beperking van de verplaatsingen van de gedetineerden - Videoconferencingsysteem - Proefproject - Evaluatie - Conclusies (4-4358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4358
Gevangenissen - Veiligheid - Beperking van de verplaatsingen van de gedetineerden - Videoconferencingsysteem - Proefproject - Evaluatie - Conclusies (4-5670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5670
Gevangenissen - Veiligheid en hygiŽne - Behandeling - Klachten van gedetineerden (4-3525)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3525
Gevangenissen - Veiligheid en hygiŽne - Behandeling - Klachten van gedetineerden (4-3526)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3526
Gevangenissen - Veiligheid en hygiŽne - Behandeling - Klachten van gedetineerden (4-3527)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3527
Gevangenissen - Verboden waren - Smokkel - Terrorisme (6-1445)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1445
Gevangenissen - Voeding - Respect voor filosofische overtuigigen (4-6405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6405
Gevangenissen - Voeding - Verbod op varkensvlees in de menuís - Toevlucht tot halalvoeding - Leveranciers - Erkenning - Niet-moslimgedetineerden - Schending van de antidiscriminatiewetgeving - Eventuele rondzendbrief aan de gevangenisdirecteurs (4-6332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6332
Gevangenissen - Voetbal (Ontsnapping van een gevangene - Veiligheidsmaatregelen - Andere sporten) (2-2406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3394 2-61 p. 3394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3478-3479 2-62 p. 3478-3479 (PDF)
Gevangenissen - Voorhechtenisen die langer dan ťťn jaar duren - Aantallen per gevangenis (4-1965)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1965
Gevangenissen - Voorhechtenisen die langer dan ťťn jaar duren - Aantallen per gevangenis (4-2570)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2570
Gevangenissen - Voorhechtenisen die langer dan ťťn jaar duren - Aantallen per gevangenis (4-5611)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5611
Gevangenissen - Vormings- en onderwijsaanbod voor gedetineerden - Aantal deelnemers (5-2076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2076
Gevangenissen - Vormings- en onderwijsaanbod voor gedetineerden - Aantal deelnemers (5-4647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4647
Gevangenissen - Welbevinden van gevangenen - Perceptie - Complementair aanbod (5-7473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7473
Gevangenissen - Werkgelegenheid - VDAB - Actiris - FOREM - Externe dienstverlening - Begeleiding - Stand van zaken (5-6517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6517
Gevangenissen - Wortel - Tilburg - Aantal gedetineerden - Nationaliteit (5-10330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10330
Gevangenissen - Zelfdoddingen - Aantallen (4-3130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3130
Gevangenissen - Zelfdoding - Pogingen tot zelfdoding (5-2977)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2977
Gevangenissen - Zelfdodingen - Aantallen - Locaties (5-7611)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-7611
Gevangenissen - Zelfmoorden - Aantal - Strijd - Beleidsmaatregelen (6-1281)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1281
Gevangenissen - Zelfmoorden - Aantallen - Maatregelen (4-1670)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1670
Gevangenissen - Zelfmoorden - Aantallen - Maatregelen (4-1671)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1671
Gevangenissen - Zelfmoorden - Aantallen - Maatregelen (4-2553)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2553
Gevangenissen - Zelfmoorden - Cijfers - Daling - Maatregelen - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-1505)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1505
Gevangenissen - Zelfmoorden - Cijfers - Evolutie - Preventie - Beleid (5-5675)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5675
Gevangenissen - Zelfmoorden - Maatregelen - Frans onderzoeksrapport (5-840)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-840
Gevangenissen - Zorgequipes voor geÔnterneerden - Resultaten project Merksplas - Uitbreiding (4-2530)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2530
Gevangenissen - Zorgequipes voor geÔnterneerden - Resultaten project Merksplas - Uitbreiding (4-5596)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5596
Gevangenissen - Zorgequipes voor geÔnterneerden - Resultaten project Merksplas - Uitbreiding (4-993)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-993
Gevangenissen - gsm-verkeer - Sweepings - Cijfergegevens (5-8209)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8209
Gevangenissen -†Voortgezet crimineel handelen tijdens detentie - Bestrijding (6-1485)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1485
Gevangenissen van Brugge en Sint-Gillis - Aankoop van tandartsinstallaties - Openbare aanbesteding - Respect van de regelgeving (5-2331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2331
Gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst - Gedetineerden - Cipiers - Aantallen (5-7679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7679
Gevangenisstraffen - Uitzitten in het land van herkomst - Bilaterale verdragen - Situatie van de Nederlandse gevangenen (4-6361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6361
Gevangenisstraffen in het land van herkomst (Aanscherping van de criteria - Bilaterale overbruggingsverdragen) (4-630)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 46-48 4-57 p. 46-48 (PDF)
Gevangeniswezen - Capaciteitsuitbreidingen - Elektronisch toezicht (Personeelstekort en overbevolking - Uitwijzing van Marokkaanse gevangenen) (3-6274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8536-8539 3-79 p. 8536-8539 (PDF)
Gevangeniswezen - Cipiers - Vakbondswerk - Vergaderingen - Syndicale verlofdagen - Quotum (5-3698)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3698
Gevangeniswezen - Cipiers - Vakbondswerk - Vergaderingen - Syndicale verlofdagen - Quotum (5-4708)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4708
Gevangeniswezen - Gedetineerden - Verblijfsstatus - Overzicht (5-10705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10705
Gevangeniswezen - Gevangenen - Plaatsing - Screening - Risico-analyse - Profiel - Communicatie - Gecentraliseerde screeningdienst (5-3380)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3380
Gevangeniswezen - Gevangenen - Plaatsing - Screening - Risico-analyse - Profiel - Communicatie - Gecentraliseerde screeningdienst (5-4696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4696
Gevangeniswezen - Gevangenisbeleid - Fundamentele veranderingsprocessen - Aanpak - Weerstand - Personeel - Vakbonden - Directies - Academici (5-6508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6508
Gevangeniswezen - Ontsnappingen - Controle van de vingerafdrukken van gevangenen (3-5745)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-74
p. 7881 3-74 p. 7881 (PDF)
Gewesten en Gemeenschappen - Besparingen van de federale regering - Invloed op het justitieel, penitentiair en welzijnsbeleid (6-326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-326
GeÔnterneerden - Begeleiding in gevangenissen - Gebrek aan opvang in instellingen - Incidenten (4-7221)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7221
GeÔnterneerden - Overbrenging naar een andere inrichting (3-614)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Clerck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 631-632 3-10 p. 631-632 (PDF)
GeÔnterneerden - Verdeling over de verschillende gevangenissen en instellingen - Stand van zaken - Uitbreidingen - Renovaties (5-6539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6539
GeÔnterneerden - Zorgtraject psychiatrie - Huidige begeleiding in gevangenissen (4-4389)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4389
GeÔnterneerden - Zorgtraject psychiatrie - Huidige begeleiding in gevangenissen (4-4390)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4390
GeÔnterneerden - Zorgtraject psychiatrie - Huidige begeleiding in gevangenissen (4-5274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5274
GeÔnterneerden die psychiatrische hulp behoeven (4-1334)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-107
p. 55-57 4-107 p. 55-57 (PDF)
Gouverneurs - Verplichting om alle gevangenen, gevangenissen en huizen van justitie jaarlijks te bezoeken      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2058 1-42 p. 2058 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2601 1-51 p. 2601 (PDF)
Guantanamo - Sluiting van de gevangenis - Overdracht van gevangenen naar BelgiŽ - Behandeling van de gevangenen volgens het Belgisch rechtssysteem (4-3151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3151
Guantanamo - Sluiting van de gevangenis - Opvang van gevangenen in BelgiŽ (4-3145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3145
Guantanamo - Sluiting van de gevangenis - Opvang van gevangenen in BelgiŽ (4-5362)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5362
GuantŠnamo - Gebrek aan vooruitgang in het kader van de sluiting - Methodes in strijd met de regelgeving van de Europese Unie (EU) - Maatregelen (4-6505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6505
GuantŠnamo - Praktijken tegen de mensenrechten - Sluiting - Procedure (4-6412)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6412
Het Masterplan voor de gevangenissen en de keuze van de nieuw te bouwen gevangenis in de provincie Antwerpen (Keuze voor de gemeente Puurs) (4-747)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 68-69 4-64 p. 68-69 (PDF)
Het aansturen van het penitentiair beleid in BelgiŽ (Overbevolking - Omvattende visie over justitie en de gevangeniswereld) (5-496)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-56
p. 27-29 5-56 p. 27-29 (PDF)
Het aantal buitenlanders in Belgische gevangenissen (Overbevolking - RepatriŽring naar het buitenland) (5-158)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-23
p. 14-17 5-23 p. 14-17 (PDF)
Het aantal gedetineerden met een handicap (Slechthorenden, slechtzienden e.a. - Zie ook vraag om uitleg 4-113) (5-2806)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-191 COM
p. 7-8 5-191 COM p. 7-8 (PDF)
Het aantal geÔnterneerden in de gevangenissen (Beschikbaarheid van gerechtspsychiaters - Begeleiding van geÔnterneerden - Commissies ter Bescherming van de Maatschappij - Zorgteams - Forensisch Psychiatrische Centra) (5-412)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 31-38 5-43 COM p. 31-38 (PDF)
Het aantal ontsnapte gevangenen en hun opsporing (5-2060)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-146 COM
p. 28-30 5-146 COM p. 28-30 (PDF)
Het aantal psychiaters dat in de gevangenissen en in de inrichtingen tot bescherming van de maatschappij werkt, alsook de bijzonder zorgwekkende toestand in de inrichting tot bescherming van de maatschappij van Paifve (Overbevolking van de psychiatrische vleugels van sommige gevangenissen - Internering van mentaal gehandicapten voor feiten van seksueel misbruik - Akkoord met het Waalse Gewest) (2-782)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-203
p. 33-37 2-203 p. 33-37 (PDF)
Het al maandenlang ontbreken van hulpverlening in de gevangenis van Vorst (5-2499)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-178 COM
p. 21-24 5-178 COM p. 21-24 (PDF)
Het arrest van de Raad van State houdende vernietiging van de koninklijke besluiten betreffende de kwartieren met verscherpte beveiliging      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-27
p. 608-609 1-27 p. 608-609 (PDF)
Het bezoek van een journalist en een senator aan Dutroux in de gevangenis van Aarlen (2-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over de motie
2-178
p. 44 2-178 p. 44 (PDF)
  2-178
p. 57-59 2-178 p. 57-59 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over de motie
2-178
p. 44 2-178 p. 44 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het binnenglippen van een onderzoeksequipe in de gevangenis van Sint-Gillis (Onaanvaardbaar gedrag van bepaalde onderzoeksrechters - Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen - Vrijlating van een drugskoerier die bekend heeft - Slechtwerkend tuchtrecht) (5-461)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 19-25 5-43 COM p. 19-25 (PDF)
Het bouwen van een nieuwe gevangenis in Haren en de gevolgen voor de gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst (5-324)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 5-9 5-43 COM p. 5-9 (PDF)
Het bouwen van een nieuwe strafinstelling in Marche-en-Famenne (4-942)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 17-22 4-96 p. 17-22 (PDF)
Het bouwen van gevangenissen in het Waals Gewest (4-1079)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-111
p. 33-34 4-111 p. 33-34 (PDF)
Het bouwen van nieuwe gevangenissen (4-225)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-25
p. 17-19 4-25 p. 17-19 (PDF)
Het bouwen van nieuwe gevangenissen (5-455)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-455
Het bouwen van nieuwe gevangenissen (5-456)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-456
Het bouwen van nieuwe gevangenissen (Stand van zaken) (4-1619)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 49-51 4-117 p. 49-51 (PDF)
Het detentiecentrum van Saint-Hubert      
  Mondelinge vraag van de heer G. Charlier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-25
p. 554-555 1-25 p. 554-555 (PDF)
Het druggebruik in de Belgische gevangenissen (3-686)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-102
p. 48-50 3-102 p. 48-50 (PDF)
Het drugsgebruik in de gevangenis (5-319)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-37
p. 15-17 5-37 p. 15-17 (PDF)
Het dure en absurde penitentiaire beleid van de minister van Justitie (Verhoging van de capaciteit van de gevangenissen - Maatregelen met het oog op een daling van de gevangenisbevolking - Quota in de gevangenissen - Werkstraf - Nieuwe autonome straffen - Elektronisch toezicht - Psychiatrische interneringen - Administratieve hechtenissen door de Dienst Vreemdelingenzaken) (2-804)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-209
p. 54-57 2-209 p. 54-57 (PDF)
Het federaal veiligheids- en detentieplan      
  (a. Integrale veiligheidszorg, repressie en nazorg - Uitbouw van de actieve welvaartsstaat : meer veiligheid en betere werking van gerecht en politiediensten; nieuw beleid inzake strafinrichtingen en uitvoering van straffen - Uitvoering van de Octopusakkoorden) (Wetenschappelijke onderbouw [Overlegplatform voor justitie en veiligheid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Laboratoria en excellentiecentra] en meet- en opvolgingsinstrument [Balanced Scorecard] - Snelle en humane rechtspleging [Rechtsbijstand - Onthaaldienst en elektronisch loket - Slachtofferopvang en -rechten] - Gerechtelijke achterstand [Maatregelen] - EfficiŽnte en performante gerechtelijke administratie [Automatisering - Dynamische administratie - Telecommunicatie] - Personeelsbeleid [Griffiers en parketsecretarissen - Referendarissen en parketjuristen - Magistraten van de milieucel]) (Gewelddelicten [Hardekernjongeren - Geweld in gezinnen - Geweld in het openbaar vervoer - Gevaarlijke honden - Bewaking en beveiliging van zelfstandige ondernemers - Schadelijke sektarische organisaties - Bedrijfsbeveiliging - Wapens] - Georganiseerde misdaad [Wetenschappelijk onderzoek - Internationale samenwerking - Hormonenhandel - Bijzondere opsporingstechnieken - Afluisteren van privťcommunicatie - Spijtoptanten, bescherming van getuigen en anonieme getuige - Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie voor fiscale ambtenaren - Diefstal van en zwendel in voertuigen] - Witteboordcriminaliteit [FinanciŽle en economische delinquentie - Subsidiefraude - Internationale justitiŽle samenwerking - Informaticacriminaliteit - Milieucriminaliteit] - Mensenhandel en -uitbuiting [Jaarrapport Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen] -
2-461/1
p. 1-144 2-461/1 p. 1-144 (PDF)
  b. Sexuele misdrijven [Initiatieven voor slachtoffers en daders] - Jeugddelinquentie [Studiecentrum voor Jeugddelinquentie - Specialisatie van de jeugdrechter - Snel optreden] - Hooliganisme - Drugsoverlast en -criminaliteit - Verkeersongevallen met persoonlijk letsel) (Een moderne politie [Verankerd in de samenleving - HeroriŽntering op kerntaken - Meer blauw op straat - Bedrijfsgerichte aanpak] - Hervorming strafrecht en strafprocedure - Strafbemiddeling en alternatieve straffen [Justitiehuizen - Justitieantennes - Slachtofferbeleid - Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden] - Bestrijding van corruptie en oprichting federale anticorruptiedienst - Normerend optreden - Internationale samenwerking [FinanciŽle delinquentie - Europese verdragen] - Inbeslagname criminele vermogens en efficiŽnte inning van geldboeten) (Lokaal veiligheidsbeleid en veiligheidsplan - Grootstedelijk beleid - Veiligheidsinstrumenten : veiligheids- en samenlevingscontracten (Binnenlandse Zaken) en veiligheidsprojecten (Justitie)) (Detentieplan [Overbevolking gevangenissen - Voorlopige hechtenis - Straftoemeting en -uitvoering - Internering - Herstel in detentie - Zinvolle en humane detentie - Electronisch toezicht - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum)
2-461/1
p. 1-144 2-461/1 p. 1-144 (PDF)
Het fundamentalisme in de gevangenissen (5-9018)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9018
Het gebrek aan Duitstalige psychologen in de gevangenis van Verviers (3-530)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-92
p. 41-42 3-92 p. 41-42 (PDF)
Het gevangenisbeleid (Onrust onder het gevangenispersoneel - Herwaardering van het beroep - Personen onder elektronisch toezicht - Aanwerving van cipiers - Bouwen van een nieuwe instelling) (3-975)      
  Vraag om uitleg van de heer Noreilde aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-125
p. 67-70 3-125 p. 67-70 (PDF)
Het gevolg dat moet worden gegeven aan de rechtmatige eisen van de gevangenisbewakers (Kader, wervingsvoorwaarden en beloning van het gevangenispersoneel - Impact van de opening van de gevangenis in Ittre - Aangekondigde stakingen) (2-975)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-204
p. 28-29 2-204 p. 28-29 (PDF)
Het grote aantal geÔnterneerden in gevangenissen (3-1627)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-163
p. 23-25 3-163 p. 23-25 (PDF)
Het huis van arrest voor het gerechtelijk arrondissement Eupen (Gedetineerden die uitsluitend Duits spreken - Tijdverlies bij het overbrengen van gedetineerden van Lantin of Verviers) (3-1238)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-145
p. 35-36 3-145 p. 35-36 (PDF)
Het huren van gevangeniscellen in Nederland (Gevolgen voor de overbevolking, de begroting en het bezoeken van gevangenen) (4-760)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-76
p. 14-16 4-76 p. 14-16 (PDF)
Het incident dat op 16 januari 2011 plaatsvond in de gevangenis van Sint-Gillis tussen een onderzoeksrechter en het gevangenispersoneel (5-1508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1508
Het incident tussen een onderzoeksrechter en het gevangenispersoneel van Sint-Gillis (Onaanvaardbaar gedrag van bepaalde onderzoeksrechters - Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen - Vrijlating van een drugskoerier die bekend heeft - Slechtwerkend tuchtrecht) (5-325)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 19-25 5-43 COM p. 19-25 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over de motie
2-178
p. 44 2-178 p. 44 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het islamfundamentalisme in de gevangenissen (Proselitisme in de Belgische gevangenissen - Voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegn terroristische daden) (2-607)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 63-64 2-164 p. 63-64 (PDF)
Het jeugdsanctierecht (Wetsontwerp - Tegenstellingen Vlaanderen-WalloniŽ - Opzegging van het samenwerkingsakkoord inzake Everberg) (3-548)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-95
p. 12-14 3-95 p. 12-14 (PDF)
Het machtsmisbruik van een onderzoeksrechter en de gevaren die hierdoor kunnen ontstaan (Onaanvaardbaar gedrag van bepaalde onderzoeksrechters - Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen - Vrijlating van een drugskoerier die bekend heeft - Slechtwerkend tuchtrecht) (5-320)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 19-25 5-43 COM p. 19-25 (PDF)
Het masterplan voor de gevangenissen (4-954)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 17-22 4-96 p. 17-22 (PDF)
Het masterplan voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden (Extra celcapaciteit - Bouw van nieuwe gevangenissen - Uitvoering van korte gevangenisstraffen) (4-1707)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 12-13 4-120 p. 12-13 (PDF)
Het niet betalen van de zorgverleners in de gevangenissen (Zelfstandige tandartsen, psychiaters en andere therapeuten) (5-2671)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-191 COM
p. 5-7 5-191 COM p. 5-7 (PDF)
Het onderbrengen van Belgische gevangenen in Nederlandse cellen (Voorwaarden) (4-752)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-75
p. 22-26 4-75 p. 22-26 (PDF)
Het onderbrengen van Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen (en overbrenging van veroordeelde niet-Belgen naar hun land van herkomst - Voorwaarden) (4-757)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-75
p. 22-26 4-75 p. 22-26 (PDF)
Het ongenoegen bij de gevangenisbewakers (Stakingen - Nood aan structurele oplossingen) (5-262)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 4-11 5-25 COM p. 4-11 (PDF)
Het ongenoegen in de psychosociale sector in de gevangenissen (Werklast - Impact van het verslag Lieven-Dupont - Juridisch statuut van gedetineerden : opleiding - Elektronische bewaking - Evaluatiewet voorwaardelijke invrijheidstelling) (2-506)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 16-18 2-96 p. 16-18 (PDF)
Het ontbreken van inventarissen bij het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen en bij het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie (Inventaris van kantoormeubelen en -materieel) (4-1700)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 9-11 4-120 p. 9-11 (PDF)
Het ontbrekende recht van gedetineerden om te corresponderen met parlementsleden, gouverneurs en burgemeesters      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-7
p. 153 1-7 p. 153 (PDF)
Het ontslag van de voorzitter van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen (5-6596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6596
Het opvorderen van politiemensen bij stakingen in de gevangenissen (Protocol met de vakbonden ter voorkoming van wilde stakingen - Minimale dienstverlening) (5-285)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 4-11 5-25 COM p. 4-11 (PDF)
Het personeelsgebrek in de gevangenis van Doornik (3-13)      
  Mondelinge vraag van de heer Guilbert aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-14
p. 8-10 3-14 p. 8-10 (PDF)
Het rapport naar de leefomstandigheden van vreemdelingen in de Belgische gevangenissen (3-337)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-70
p. 50-53 3-70 p. 50-53 (PDF)
Het rapport van het Comitť tegen foltering van de Verenigde Naties (5-4324)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-272 COM
p. 23-24 5-272 COM p. 23-24 (PDF)
Het rapport van het Comitť tegen foltering van de Verenigde Naties (Implementatie door de Belgische Staat van het VN-Verdrag tegen foltering - Overbevolking in de gevangenissen - Klachtmechanismen voor gedetineerden - Opsluiting van geÔnterneerden in gevangenissen - Nationaal mensenrechteninstituut - Uithandengeving van 16- tot 18-jarigen - Salduzwetgeving - Interfederaal Centrum van gelijke kansen en racismebestrijding) (5-4323)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-268 COM
p. 18-22 5-268 COM p. 18-22 (PDF)
Het rapport van het Mensenrechtencomitť van de Verenigde Naties over de Belgische gevangenissen (5-406)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 29-31 5-43 COM p. 29-31 (PDF)
Het recordaantal gevangenen in Belgische gevangenissen (5-1703)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1703
Het roken in de gevangenissen (5-3210)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart De Nijn aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 16-17 5-222 COM p. 16-17 (PDF)
Het samenwerkingsakkoord over het gesloten centrum te Everberg (Jonge delinquenten - Ontwerp van jeugdsanctierecht - Uiteenlopende visies van Vlaanderen en Wallonie) (3-538)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-94
p. 28-30 3-94 p. 28-30 (PDF)
Het statuut van de bedienaars van de erediensten in de gevangenissen (5-3512)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-227 COM
p. 15-16 5-227 COM p. 15-16 (PDF)
Het succesvolle beleid in Zweden aangaande de daling van het aantal gevangenissen en gedetineerden (5-1163)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-123
p. 35-39 5-123 p. 35-39 (PDF)
Het tekort aan opvangplaatsen in gesloten instellingen voor jongeren      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-186
p. 5411-5412 1-186 p. 5411-5412 (PDF)
Het terugkerende gebrek aan penitentiaire beambten in de gevangenis van Doornik (3-935)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-121
p. 58-60 3-121 p. 58-60 (PDF)
Het toenemend aantal bejaarde en hoogbejaarde gedetineerden (Specifieke opvang - Uitzitten van de straf - Opleiding van het gevangenispersoneel) (5-1918)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-129 COM
p. 28-30 5-129 COM p. 28-30 (PDF)
Het toenemend drugsgebruik in het gevangeniswezen (4-1310)      
  Vraag om uitleg van de heer Freddy Van Gaever aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 74-76 4-103 p. 74-76 (PDF)
Het toezicht op de gevangenissen (Ontbrekende commissies van toezicht - Klachtenrecht van de gedetineerden - Aanbevelingen van de federale ombudsman) (5-764)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrick De Groote aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 19-22 5-67 COM p. 19-22 (PDF)
Het uitblijven van een beslissing betreffende een nieuwe Antwerpse gevangenis in Wilrijk (5-1125)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-118
p. 26-27 5-118 p. 26-27 (PDF)
Het uitblijven van een beslissing betreffende een nieuwe gevangenis in Antwerpen (5-4149)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-257 COM
p. 11-13 5-257 COM p. 11-13 (PDF)
Het veiligheidsbeleid in de gevangenissen (Voorkomen van ontsnappingen) (3-582)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-97
p. 85-86 3-97 p. 85-86 (PDF)
Het verslag van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen over de lamentabele ondersteuning en omkadering van deze raad (5-2495)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-178 COM
p. 26-30 5-178 COM p. 26-30 (PDF)
Het verslag van het Europees Comitť voor de preventie van foltering over de problemen in de gevangenis van Tilburg (Geweld onder gevangenen - Taalproblemen) (5-619)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-69
p. 11-13 5-69 p. 11-13 (PDF)
Het voortbestaan van het gevangenenkamp van Guantanamo (3-1172)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-171
p. 22-23 3-171 p. 22-23 (PDF)
Het voorzitterschap van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen (Benoeming) (5-3245)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 17-18 5-222 COM p. 17-18 (PDF)
Hoge Raad voor de Justitie (2001-2002)      
  Advies over het wetsontwerp inzake de verscherping van de controle van veroordeelde gedetineerden die de gevangenis verlaten, inzake de verbetering van de positie van het slachtoffer wanneer de dader de gevangenis verlaat en inzake de optimalisering van de penitentiaire capaciteit (Zie doc. Kamer 50-1521/2)
2-209
p. 69 2-209 p. 69 (PDF)
Hoge Raad voor het penitentiair beleid en de bestuurscommissies - Vervanging door de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen en de toezichtscommissies - Gevangenisbestuur en juridisch statuut van de gedetineerden (Hervormingen in het gevangeniswezen - Oprichting van een nieuwe structuur - Onafhankelijkheid van de Centrale Toezichtsraad en de toezichtscommissies) (3-2)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 64-66 3-1 p. 64-66 (PDF)
Huizen van arrest en gevangenissen - Verplichte bezoeken van de provinciegouverneur of van de betrokken burgemeester - Naleving (5-1974)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1974
Huizen van arrest en gevangenissen - Verplichte bezoeken van de provinciegouverneur of van de betrokken burgemeester - Naleving (5-4953)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4953
Inrichting ter bescherming van de maatschappij te Brugge - GeÔnterneerden - Omstandigheden - Behandeling (5-8579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8579
Inrichting ter bescherming van de maatschappij te Merksplas - GeÔnterneerden - Omstandigheden - Behandeling (5-8583)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8583
Inrichting ter bescherming van de maatschappij te Paifve - GeÔnterneerden - Omstandigheden - Behandeling (5-8585)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8585
Inrichting ter bescherming van de maatschappij te Turnhout - GeÔnterneerden - Omstandigheden - Behandeling (5-8586)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8586
Instelling voor primaire delinquenten - Onderzoek - Voorlopige resultaten - Vestigingsplaats (Renovatie van een bestaande instelling versus bouw van een nieuwe instelling) (3-2472)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3166 3-41 p. 3166 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3300 3-42 p. 3300 (PDF)
Instructies m.b.t. vegetariŽrs in de huizen van bewaring en de gevangenissen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3111 1-61 p. 3111 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3198 1-62 p. 3198 (PDF)
Interneringen (Geesteszieken in gevangenissen - Recht op behandeling) (4-1312)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 78-80 4-103 p. 78-80 (PDF)
Jaarverslag van de minister van Justitie betreffende het contentieux van BelgiŽ voor het Europees Hof voor de rechten van de mens tijdens de periode 2015-2016 (Problemen rond asiel en migratie - De overbevolking in de gevangenissen en de detentieomstandigheden in de strafinrichtingen - De medische verzorging van geÔnterneerden in gevangenissen - Het overschrijden van de redelijke termijn van gerechtelijke procedures - De eerbiediging van het recht op een eerlijk proces - Zaken van politiegeweld - Risico's op slechte behandeling bij uitlevering) (6-334)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
6-334/1
p. 1-24 6-334/1 p. 1-24 (PDF)
Jeugdgevangenis - Beslissing tot inplanting - Bevoegdheid (2-496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 573 2-13 p. 573 (PDF)
Justitiebeleid - Herstelgerichte aanpak - Herintrede in maatschappij - Herstelconsulent - Impact - Budget - Beleid (5-6496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6496
Kieswet - Strafinrichtingen - Volmachten voor gevangenen (4-1377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1377
Kinderen jonger dan drie jaar in detentie - Geboorten in strafinstellingen - Duur van het verblijf - Financiering - Kindvriendelijkheid (5-8576)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-8576
Lange gevangenisstraffen - Uitvoering - Voorwaardelijke invrijheidstelling (Levenslange opsluiting) (2-1508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2109 2-42 p. 2109 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2762 2-52 p. 2762 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-55
p. 3016-3017 2-55 p. 3016-3017 (PDF)
Lantin - Gevangenis - Situatie - Bevolking - Aantal cellen (5-1999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1999
Lantin - Gevangenis - Situatie - Bevolking - Aantal cellen (5-4639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4639
Leuvense hulpgevangenis - Recente ontsnappingen (2-2348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3284-3285 2-59 p. 3284-3285 (PDF)
Mannengevangenis te Sint-Andries-Brugge - Privacy - Leveringsmonopolie      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 735 1-15 p. 735 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 824-825 1-16 p. 824-825 (PDF)
Masterplan gevangenisstructuur - Vergroting van de celcapaciteit - Gevolgen op de niet-uitvoering van korte celstraffen (4-6805)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6805
Mechelen - Gevangenis - Overbevolking (5-3499)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3499
Mechelen - Gevangenis - Overbevolking (5-4151)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4151
Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken (4-159)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-159
Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken (4-160)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-160
Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken (4-2500)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2500
Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken (4-5579)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5579
Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken (4-665)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-665
Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken (4-74)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-74
Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken (4-75)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-75
Methadonbeleid in de gevangenissen      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-37
p. 1803-1804 1-37 p. 1803-1804 (PDF)
Ministerie van Justitie - Werving van mannelijke penitentiaire beambten (rang 30)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-7
p. 309 1-7 p. 309 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-8
p. 391 1-8 p. 391 (PDF)
Mogelijke folteringen van landgenoten in een buitenlandse gevangenis (Marokko - Uitlevering - Dubbele nationaliteit) (5-639)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-76 COM
p. 9-10 5-76 COM p. 9-10 (PDF)
Mogelijke geheime gevangenissen en de CIA-vluchten naar Europese luchthavens      
  Debat
3-139
p. 7-12 3-139 p. 7-12 (PDF)
  3-139
p. 13-15 3-139 p. 13-15 (PDF)
Nieuwe gevangenis in Haren - Bouw en exploitatie (6-447)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-447
Nieuwe gevangenis te Leopoldsburg - Tijdspad - Procedure - Strategisch Actieplan Limburg in het kwadraat 2013-2019 (SALK) (6-427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-427
Nieuwe gevangenissen - Aalst, Beveren, Sambreville-Velaine en Leuze-en-Hainaut - Stand van zaken (4-6566)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6566
Nieuwe gevangenissen - Aalst, Beveren, Sambreville-Velaine en Leuze-en-Hainaut - Stand van zaken (4-6567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6567
Nieuwe gevangenissen - Stand van zaken (4-1895)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1895
Nieuwe gevangenissen - Stand van zaken (4-2567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2567
Nieuwe gevangenissen - Stand van zaken (4-5609)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5609
Nieuwe strafinrichting van Andenne - Overbrenging van gedetineerden - Voorrang aan Franstalige gedetineerden uit Vlaanderen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2567 1-51 p. 2567 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2720 1-53 p. 2720 (PDF)
Noord-Korea - Strafkampen - Mensenrechten (5-6685)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6685
Onrustwekkende verdwijningen - Ontsnappingen - Opsporing - Gebruik van snelle communicatiemiddelen - GSM - MMS (4-4016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4016
Onrustwekkende verdwijningen - Ontsnappingen - Opsporing - Gebruik van snelle communicatiemiddelen - GSM - MMS (4-4017)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4017
Ontsnappingen - Gevangenissen - Stoorzender gsm-verkeer - Proefproject Andenne - Resultaten - Cijfers - Stand van zaken (5-3634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3634
Ontsnappingen - Gevangenissen - Stoorzender gsm-verkeer - Proefproject Andenne - Resultaten - Cijfers - Stand van zaken (5-4384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4384
Ontwerp van basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (3-945)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
3-945/1
p. 1 3-945/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
3-91
p. 48 3-91 p. 48 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  m. REGIE VAN DE GEVANGENISARBEID en autonome landbouwexploitaties : opheffing wet 30 april 1931 en artikel 2 wet 30 december 1922
   Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
2-989/1
p. 64-65 2-989/1 p. 64-65 (PDF)
  2-989/1
p. 83 2-989/1 p. 83 (PDF)
  Amendementen nrs 112 tot 115 van de heren Vandenberghe en Steverlynck
   Regie van de Gevangenisarbeid en autonome landbouwexploitaties
2-989/2
p. 40-41 2-989/2 p. 40-41 (PDF)
  Verslag van de heer Steverlynck
   Regie van de gevangenisarbeid en autonome landbouwexploitaties
2-989/4
p. 1-7 2-989/4 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
   Overzicht van het verslag van de Commissie Justitie : Regie van de gevangenisarbeid en autonome landbouwexploitaties
2-169
p. 5-6 2-169 p. 5-6 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-2397)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   15. Forensisch psychiatrische centra : oprichting en financiering (artikelen 33 tot 35) Wijziging wet 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en de gewoontemisdadigers en wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994
5-2397/1
tekst 5-2397/1 tekst (PDF)
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel
5-2397/4
p. 1-18 5-2397/4 p. 1-18 (PDF)
Ontwerp van programmawet (II) (3-1987)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
   b. JUSTITIE Sociaal verweer Wijziging wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten : toekenning van een vergoeding bij opname in een regulier centrum dat een geÔnterneerde met weinig risico's zal onderbrengen (artikel 8)
3-1987/1
tekst 3-1987/1 tekst (PDF)
  Verslag van de heer Mahoux
   Wijziging wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten : toekenning van een vergoeding bij opname in een regulier centrum dat een geÔnterneerde met weinig risico's zal onderbrengen
3-1987/4
p. 4 3-1987/4 p. 4 (PDF)
  3-1987/4
p. 14-15 3-1987/4 p. 14-15 (PDF)
Ontwikkelingshulp - Oeganda - Kindergevangenis in Kampala - Verdrag voor de Rechten van het Kind (5-7118)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7118
Ontwikkelingshulp - Oeganda - Kindergevangenis in Kampala - Verdrag voor de Rechten van het Kind (5-7119)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-7119
Opleiding van gedetineerden - Voortzetting (Integra-project - Equal-project) (2-1422)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-40
p. 2005 2-40 p. 2005 (PDF)
Opsluiting van Belgen in buitenlandse gevangenissen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-16
p. 815-817 1-16 p. 815-817 (PDF)
Opsluiting van minderjarigen in gevangenissen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 372 1-8 p. 372 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-11
p. 513-514 1-11 p. 513-514 (PDF)
Opstand in de gevangenis Antwerpen - Bescherming van de tralies (3-3606)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4819-4820 3-55 p. 4819-4820 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5218 3-58 p. 5218 (PDF)
Overbevolking in de gevangenissen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 370-371 1-8 p. 370-371 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-13
p. 663-664 1-13 p. 663-664 (PDF)
Overbevolking in de gevangenissen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bouwen van een nieuwe gevangenis - Renoveren van de bestaande Brusselse gevangenissen (5-4452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-4452
Overbevolking in de gevangenissen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bouwen van een nieuwe gevangenis - Renoveren van de bestaande Brusselse gevangenissen (5-452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-452
Overbevolking in de gevangenissen - Buitenlandse gevangenen - Strafuitvoering in het buitenland - Gedwongen overbrengingen - Vrijwillige instemming met overbrenging (4-7405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7405
Overbevolking van de gevangenissen - Nationaliteit van de gedetineerden (5-422)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-422
Overbevolking van de gevangenissen - Nationaliteit van de gedetineerden (5-4449)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4449
Overbevolking van de gevangenissen - Ongebruikte enkelbanden - Aantal uitgevoerde straffen (5-1604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Turan aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1604
Overbevolking van gevangenissen - Aantal gedetineerden - Gewestelijke opdeling (5-420)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-420
Overbevolking van gevangenissen - Aantal gedetineerden - Gewestelijke opdeling (5-4447)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4447
Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum - Personeel - Taalaanhorigheid (5-4378)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4378
Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum - Personeel - Taalaanhorigheid (5-734)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-734
Penitentiair Onderzoeks- en klinisch observatiecentrum (POKO) - Oprichting (5-6375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6375
Penitentiair Schoolcentrum van Hoogstraten - Verbod om Nederlandstalige publicaties te bezorgen aan gedetineerden - Redenen (5-3069)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3069
Penitentiair Schoolcentrum van Hoogstraten - Verbod om Nederlandstalige publicaties te bezorgen aan gedetineerden - Redenen (5-4687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4687
Penitentiair centrum Brugge - Afdeling Hoge Veiligheid - Personeelsformatie (4-4646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4646
Penitentiair centrum van Brugge - Afdeling Hoge Veiligheid - Beschadiging (4-4644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4644
Penitentiair centrum van Brugge - Afdeling Hoge Veiligheid - Beschadiging (4-5696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5696
Penitentiair personeel - Beschikbaar personeel per gedetineerde - Onevenwichtige verdeling tussen WalloniŽ en Vlaanderen (5-2324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2324
Penitentiair personeel - Beschikbaar personeel per gedetineerde - Onevenwichtige verdeling tussen WalloniŽ en Vlaanderen (5-4459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4459
Penitentiaire beambten - Aantallen - Communautair onevenwichtige verdeling in verhouding tot het aantal gevangenen (5-2569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2569
Penitentiaire beambten - Aantallen - Communautair onevenwichtige verdeling in verhouding tot het aantal gevangenen (5-4463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4463
Penitentiaire beambten - Preventie van zelfdoding - Opleidingen (5-1090)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1090
Penitentiaire gevangenisinstellingen - Aantal aanwezige gevangenen - Belgische nationaliteit - Andere nationaliteiten (5-1919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1919
Penitentiaire gevangenisinstellingen - Aantal aanwezige gevangenen - Belgische nationaliteit - Andere nationaliteiten (5-4347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4347
Penitentiaire gevangenisinstellingen - Aantal aanwezige gevangenen -Belgische nationaliteit - Andere nationaliteiten (4-6839)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6839
Penitentiaire instellingen - Bezoek van de burgemeester en de gouverneur - Artikelen 611 tot 613 van het Wetboek van Strafvordering - Verouderde regels - Eventuele wijziging van het Wetboek (6-1515)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Barzin aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1515
Penitentiaire instellingen - Drugsproblematiek (3-836)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 968 3-15 p. 968 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-17
p. 1090-1092 3-17 p. 1090-1092 (PDF)
Penitentiaire instellingen - Gedetineerde ouders - Rechten van de kinderen (4-162)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-162
Penitentiaire instellingen - Gedetineerde ouders - Rechten van de kinderen (4-667)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-667
Penitentiaire instellingen - Gedetineerde ouders - Rechten van de kinderen (4-88)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-88
Penitentiaire instellingen - Imams - Aantallen - Statuut (4-3411)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3411
Penitentiaire instellingen - Methadongebruik (5-4379)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4379
Penitentiaire instellingen - Methadongebruik (5-809)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-809
Penitentiaire instellingen - Misdrijven - Cijfergegevens (Misdrijven gepleegd door gedetineerden binnen de penitentiaire instellingen) (3-3136)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4101-4102 3-49 p. 4101-4102 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-51
p. 4387 3-51 p. 4387 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7010 3-69 p. 7010 (PDF)
Penitentiaire instellingen - Nieuwe gevangenis in Antwerpen - Mogelijke inplanting in Wilrijk (5-3079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3079
Penitentiaire instellingen - Ontsnappingen van gevangenen - Aantallen (4-6840)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6840
Penitentiaire instellingen - Ontsnappingen van gevangenen - Aantallen (5-1929)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1929
Penitentiaire instellingen - Ontsnappingen van gevangenen - Aantallen (5-4353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4353
Penitentiaire instellingen - Situatie van pedofiele gedetineerden en seksuele delinquenten (2-2428)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-62
p. 3479-3480 2-62 p. 3479-3480 (PDF)
Penitentiaire instellingen - SuÔcidale statistieken (3-1183)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1369 3-23 p. 1369 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-24
p. 1449-1451 3-24 p. 1449-1451 (PDF)
Penitentiaire instellingen - Tuchtsancties - Overzicht (5-8211)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8211
Penitentiaire instellingen voor jongeren - Stand van zaken - Gebreken aan de instelling van Tongeren (4-6574)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6574
Personen die in strafinrichtingen verblijven - Terugbetalingen door het RIZIV (Moederschap - Kunstmatige voortplanting) (3-5209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7163-7164 3-70 p. 7163-7164 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8264-8265 3-77 p. 8264-8265 (PDF)
Persoonsverwisselingen in de gevangenissen (Identiteitsfraude - Controle van de digitale vingerafdruk) (3-2246)      
  Vraag om uitleg van de heer Noreilde aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-212
p. 54-56 3-212 p. 54-56 (PDF)
Postzendingen naar gedetineerden - Zendingen uitgaande van politieke partijen      
  Schriftelijke vraag van de heer Raes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3450 1-67 p. 3450 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-76
p. 3977 1-76 p. 3977 (PDF)
Prijsstijgingen in de Brugse gevangenis      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-13
p. 632 1-13 p. 632 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-14
p. 718 1-14 p. 718 (PDF)
Psychiatrische annexen - GeÔnterneerden - Opvolging en behandeling - Personeel - Forensisch opgeleide experten - Overzicht (5-9840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9840
Psychiatrische annexen - GeÔnterneerden - Verblijfsduur - Wachttijden (5-9841)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9841
Raad van State - Administratieve rechtbanken - Gevangenissen (5-5345)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5345
Racisme - Ongeval in de gevangenis van Gent      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1187 1-24 p. 1187 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-28
p. 1369-1370 1-28 p. 1369-1370 (PDF)
Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van cultuur - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-915)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-915
Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van onderwijs - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-916)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-916
Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van sport - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-917)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-917
Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van tewerkstelling - Samenwerking met de Gewesten (6-918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-918
Radicalisering - Strijd - Gevangenissen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten (6-913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-913
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  Penitentiair beleid
3-126
p. 19-20 3-126 p. 19-20 (PDF)
  Bespreking (Tweede deel)
   Gevangenisbeleid
3-129
p. 7-8 3-129 p. 7-8 (PDF)
   Pententiair beleid
3-129
p. 27 3-129 p. 27 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 2004 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   JustitiŽel beleid
3-78
p. 27-28 3-78 p. 27-28 (PDF)
  3-78
p. 28 3-78 p. 28 (PDF)
Regeringsverklaring (13 oktober 2009 - Regering Van Rompuy I)      
  Justitie : hervorming van het gerechtelijk landschap, het tuchtrecht en de strafuitvoering - Informatisering
4-88
p. 15-16 4-88 p. 15-16 (PDF)
  Bespreking
   Justitie
4-90
p. 17-18 4-90 p. 17-18 (PDF)
  4-90
p. 29 4-90 p. 29 (PDF)
  Bespreking (vervolg)
   Justitie
4-91
p. 27 4-91 p. 27 (PDF)
  4-91
p. 30-31 4-91 p. 30-31 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Overbevolking in de gevangenissen
3-4
p. 8-9 3-4 p. 8-9 (PDF)
  Bespreking (Eerste deel)
   Penitentiair beleid
3-5
p. 12 3-5 p. 12 (PDF)
  Bespreking (Tweede deel)
   Penitentiair beleid
3-6
p. 22 3-6 p. 22 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Gevangenisbeleid
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Bespreking
   Penitentiair beleid
3-15
p. 12 3-15 p. 12 (PDF)
   Verhoging van de begroting van Justitie
3-15
p. 31 3-15 p. 31 (PDF)
   Verhoging van de begroting van Justitie en politie
3-15
p. 12 3-15 p. 12 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Strafuitvoering
4-42
p. 18 4-42 p. 18 (PDF)
  Bespreking
   Strafuitvoering
4-44
p. 12 4-44 p. 12 (PDF)
  4-44
p. 33 4-44 p. 33 (PDF)
   Hervorming van Justitie
4-45
p. 19 4-45 p. 19 (PDF)
  4-45
p. 19-20 4-45 p. 19-20 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2006 - Regering Verhofstadt II)      
  Werving van nieuwe penitentiaire beambten
3-182
p. 12 3-182 p. 12 (PDF)
  Bespreking
   GeÔnterneerde personen in de gevangenissen
3-184
p. 38 3-184 p. 38 (PDF)
   Verbetering van de situatie in de gevangenissen - Werving van nieuwe penitentiaire beambten
3-184
p. 12 3-184 p. 12 (PDF)
Regeringsverklaring (20 maart 2008 - Regering Leterme I)      
  Penitentiair beleid
4-22
p. 9-10 4-22 p. 9-10 (PDF)
  Bespreking
   Penitentiair beleid
4-23
p. 29-30 4-23 p. 29-30 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Actieplan voor de strafuitvoering en de overbevolking van de gevangenissen
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Beveiliging van gevangenissen
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Bouw van een penitentiair centrum voor jeugddelinquenten
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Bespreking
   Overbevolkte gevangenissen
4-11
p. 13 4-11 p. 13 (PDF)
Regeringsverklaring (31 december 2008 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
   Overbevolking van de gevangenissen
4-56
p. 10 4-56 p. 10 (PDF)
  4-56
p. 16 4-56 p. 16 (PDF)
Regie der Gebouwen - Herstellingswerken aan de Brusselse gevangenissen (Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal) - Opvolging (5-4296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4296
Regie der Gebouwen - Herstellingswerken aan de Brusselse gevangenissen (Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal) - Opvolging (5-831)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-831
Regie der Gebouwen - Herstellingswerken aan de Brusselse gevangenissen (Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal) - Opvolging (5-832)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-832
Regie van Gevangenisarbeid - Openbare schuldenaars - Betalingen - Achterstand (4-219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-219
Regie van Gevangenisarbeid - Openbare schuldenaars - Betalingen - Achterstand (4-2504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2504
Regie van Gevangenisarbeid - Openbare schuldenaars - Betalingen - Achterstand (4-5582)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5582
Regie van Gevangenisarbeid - Openbare schuldenaars - Betalingen - Achterstand (4-674)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-674
Regie van de Gevangenisarbeid (RGA) - Maatwerkbedrijven (MWB) - Producten - Prijs - Verkoop met verlies - Overeenstemming met de reglementering - Controles - Gereguleerde concurrentie - Nieuw wettelijk kader (6-704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-704
Regie van de Gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen 2003, 2004 en 2005 - Verzending naar het Rekenhof (4-225)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-225
Regie van de Gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen 2003, 2004 en 2005 - Verzending naar het Rekenhof (4-2506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2506
Regie van de Gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen 2003, 2004 en 2005 - Verzending naar het Rekenhof (4-5584)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5584
Regie van de Gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen 2003, 2004 en 2005 - Verzending naar het Rekenhof (4-676)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-676
Regie van de Gevangenisarbeid - Rekeningen - Niet doorzenden aan het Rekenhof (4-220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-220
Regie van de Gevangenisarbeid - Rekeningen - Niet doorzenden aan het Rekenhof (4-2505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2505
Regie van de Gevangenisarbeid - Rekeningen - Niet doorzenden aan het Rekenhof (4-5583)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5583
Regie van de Gevangenisarbeid - Rekeningen - Niet doorzenden aan het Rekenhof (4-675)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-675
Regie van de Gevangenisarbeid - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-3305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3305
Regie van de Gevangenisarbeid - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-5633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5633
Regie van de Gevangenisarbeid en Zelfstandige Landbouwexploitaties - Uitvoeringsrekeningen - Laattijdige doorzending aan het Rekenhof (3-5134)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7113 3-70 p. 7113 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7412-7413 3-71 p. 7412-7413 (PDF)
Regie van de gevangenisarbeid- Beschutte werkplaatsen - Overeenkomst van 2011 - Opzegging - abnormale concurrentie - Oplossing - Overleg tussen de federale overheid en de deelgebieden (6-634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-634
Rekenhof - Regie van de gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Laattijdig voorleggen van rekeningen (4-1178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1178
Rekenhof - Regie van de gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Laattijdig voorleggen van rekeningen (4-2539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2539
Rekenhof - Regie van de gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Laattijdig voorleggen van rekeningen (4-5599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5599
Seksuele delinquenten - Aantallen - Kans op recidive - Beschikbare middelen voor begeleiding (5-1663)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1663
Seksuele delinquenten - Psychiatrische hulp en behandeling - Aantal plaatsen - Instellingen - Gevangenissen - Maatregelen (5-10723)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10723
Spanje - Gevangenissen - Veroordeelde Belgen - Overdracht naar BelgiŽ (4-3416)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3416
Strafinrichting - Merksplas - Vervanging van bestaande cellen - Bouwen van een nieuwe vleugel (4-7393)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7393
Strafinrichting - Merksplas - Vervanging van bestaande cellen - Bouwen van een nieuwe vleugel (4-7394)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7394
Strafinrichting - Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum - Contractuele personeelsleden (3-1818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-32
p. 2248 3-32 p. 2248 (PDF)
Strafinrichting Bergen - Oproer (3-5255)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7121 3-70 p. 7121 (PDF)
Strafinrichtingen - Arbeidsovereenkomsten van het personeel (Melding van de administratieve standplaats) (3-5028)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7023 3-69 p. 7023 (PDF)
Strafinrichtingen - Begroting van het humanresourcesbeheer (3-5027)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7022-7023 3-69 p. 7022-7023 (PDF)
Strafinrichtingen - Incidenten binnen de gevangenismuren (4-1345)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1345
Strafinrichtingen - Individuele dossiers bij de aanwerving van personeel (Consultatie van de databank van Selor - Stukken van de selectieprocedure) (3-5024)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7021 3-69 p. 7021 (PDF)
Strafinrichtingen - Jobs voor gedetineerden (4-1342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1342
Strafinrichtingen - Jobs voor gedetineerden (4-2544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2544
Strafinrichtingen - Jobs voor gedetineerden (4-5601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5601
Strafinrichtingen - Mogelijke fouten bij het berekenen van premies voor personeel (3-5026)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6977 3-69 p. 6977 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7193 3-70 p. 7193 (PDF)
Strafinrichtingen - Opstand te Lantin op 18 oktober 2006 (3-6147)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8655 3-80 p. 8655 (PDF)
Strafinrichtingen - Opstand van gevangenen - Onregelmatigheden (bij de berekening van het loon van de gevangenisbewaarders - Personeelstekort - Ziekteverzuim) (3-6224)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8789-8790 3-81 p. 8789-8790 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9862-9863 3-88 p. 9862-9863 (PDF)
Strafinrichtingen - Personeel - Ontbreken van geconsolideerde informatie over de individuele financiŽle loopbanen (3-5025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7022 3-69 p. 7022 (PDF)
Strafinrichtingen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1311)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1567 3-26 p. 1567 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1864-1865 3-28 p. 1864-1865 (PDF)
Strafinrichtingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opdeling volgens taalaanhorigheid (Cijfers voor de Justitiehuizen en het Penitentiair Onderzoeks- en klinisch Observatiecentrum) (3-4205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5737 3-62 p. 5737 (PDF)
Strafinrichtingen - Zwangerschappen van vrouwelijke personeelsleden (Personeelstekort in de strafinrichting van Merksplas) (3-4987)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6825-6826 3-68 p. 6825-6826 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 7995-7996 3-75 p. 7995-7996 (PDF)
Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding) (4-157)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-157
Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding) (4-158)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-158
Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding) (4-2499)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2499
Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding) (4-5578)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5578
Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding) (4-664)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-664
Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding) (4-72)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-72
Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding) (4-73)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-73
Strafuitvoering - Overbezetting van de gevangenissen - Ongebruikte enkelbanden (5-1664)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1664
Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) - Federaal luik - Monitoring (6-645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-645
Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) - Federaal luik - Monitoring (6-646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
SV 6-646
Strijd tegen de radicalisering van sommige jongeren - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-398
Telefoonrecht van gedetineerden      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-26
p. 1272 1-26 p. 1272 (PDF)
  Bul. 1-44
p. 2164 1-44 p. 2164 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2476-2477 1-49 p. 2476-2477 (PDF)
Terreurmisdrijven - Verdachten en veroordeelden in de Belgische penitentiaire instellingen (Fenomeen van het radicalisme - Verspreiding versus centralisatie van de gedetineerden) (3-4659)      
  Schriftelijke vraag van de heer Noreilde aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6190-6191 3-64 p. 6190-6191 (PDF)
Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Gevangenisbeleid - Overbevolking - Detectie van radicalisering - Opleiding van de personeelsleden van de gevangenissen (6-1072)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1072
Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Gevangenisbeleid - Overbevolking - Detectie van radicalisering - Opleiding van de personeelsleden van de gevangenissen (6-1073)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1073
Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Radicalisering in gevangenissen - Verlies van controle in sommige gevangenissen (6-1074)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1074
Terrorismeverdachten in Guantanamo Bay - Overname door de Europese landen - Stand van zaken in BelgiŽ (4-238)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-238
Terrorismeverdachten in Guantanamo Bay - Overname door de Europese landen - Stand van zaken in BelgiŽ (4-926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-926
Toename van het aantal gedetineerden en repercussies op de capaciteit van het gevangeniswezen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3752 1-72 p. 3752 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-74
p. 3878-3879 1-74 p. 3878-3879 (PDF)
Turkije - Gevangenissen van het F-type (Schending van mensenrechten - Foltering - Toetreding tot de EU) (3-5500)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7619-7620 3-72 p. 7619-7620 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8559-8561 3-79 p. 8559-8561 (PDF)
Uitwijzing van niet-Belgische gevangenen - Beslissingen van de minister (5-6047)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6047
Verenigde Naties (VN) - Mensenrechtencomitť - Belgische gevangenissen - Maatregelen (5-403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-403
Veroordeelde terroristen - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid gsm's in gevangenissen - Veiligheid van de Staat (6-1380)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1380
Veroordeelde terroristen - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid gsm's in gevangenissen - Veiligheid van de Staat (6-1381)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1381
Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid van gsm in gevangenissen (6-1167)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1167
Veroordeelde terroristen - Ondersteuningsnetwerk - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid van gsm in gevangenissen (6-1168)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1168
Verpleegkundigen tewerkgesteld binnen de penitentiaire instellingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-74
p. 3873-3874 1-74 p. 3873-3874 (PDF)
Verplicht afkicken van drugs in de gevangenis (4-1590)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 138-140 4-116 p. 138-140 (PDF)
Verslag over Guantanamo van senator Lizin, ondervoorzitter van de PA OVSE en bijzonder gezant van de voorzitter van de PA OVSE (Opsluiting van vermoedelijke terroristen in de Verenigde Staten)      
  4-879/1
p. 30-39 4-879/1 p. 30-39 (PDF)
Verslag over de mogelijkheid dat Belgische luchtvaartinfrastructuur gebruikt werd door vluchten gecharterd door de CIA om gearresteerde personen die verdacht worden van betrokken te zijn bij het Islamitisch terrorisme te vervoeren (3-1762)      
  Verslag van mevrouw Defraigne en de heer Hugo Vandenberghe
3-1762/1
p. 1-78 3-1762/1 p. 1-78 (PDF)
  Bespreking
3-174
p. 18-36 3-174 p. 18-36 (PDF)
  Stemmingen over de aanbevelingen
3-175
p. 42-43 3-175 p. 42-43 (PDF)
  3-175
p. 76-78 3-175 p. 76-78 (PDF)
Verslag over de radicalisering in BelgiŽ (Beroepsgeheim - CoŲrdinatie van de aanpak van radicalisering - Centraal meldpunt in verband met radicalisering - Aanpak van radicalisering in de gevangenissen - Erkenning van de moskeeŽn en de imams gebeurt op verschillende niveaus - Thuisonderwijs - Bevriezing van tegoeden en verlies van recht op uitkeringen - Wapenhandel) (6-205)      
  Verslag van mevrouw Vťronique Jamoulle en de heren Karl Vanlouwe, Jean-Jacques De Gucht, Jean-Paul Wahl en FranÁois Desquesnes
6-205/1
p. 1-228 6-205/1 p. 1-228 (PDF)
  Vaststellingen en aanbevelingen van de bijzondere commissie "Radicalisering"
6-205/2
p. 1-11 6-205/2 p. 1-11 (PDF)
  Bijlagen
6-205/3
p. 1-314 6-205/3 p. 1-314 (PDF)
  Amendement nr 51 van de heer Bert Anciaux, ingediend na de goedkeuring van het verslag
6-205/4
p. 1-3 6-205/4 p. 1-3 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Philippe Mahoux
6-19
p. 63-64 6-19 p. 63-64 (PDF)
  6-19
p. 61-62 6-19 p. 61-62 (PDF)
  Bespreking
6-19
p. 13-60 6-19 p. 13-60 (PDF)
  Stemming
6-19
p. 62 6-19 p. 62 (PDF)
  6-19
p. 64 6-19 p. 64 (PDF)
Verslagen van de regering, van de minister belast met het Gelijke Kansenbeleid en van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 te Peking heeft plaatsgehad (Jaar 2000)      
  Verslag
   Penitentiair regime : gelijkheid man-vrouw
2-781/1
p. 86 2-781/1 p. 86 (PDF)
  2-781/1
p. 87 2-781/1 p. 87 (PDF)
   Versterking van de rol van het gezin bij het verbeteren van de positie van de meisjes, op het stuk van de strafinrichtingen
2-781/1
p. 84-85 2-781/1 p. 84-85 (PDF)
Verslagen van de regering, van de minister belast met het Gelijke Kansenbeleid en van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 te Peking heeft plaatsgehad (Jaar 2001)      
  Verslag
   Versterking van de rol van het gezin bij het verbeteren van de positie van de meisjes
2-1291/1
p. 112-116 2-1291/1 p. 112-116 (PDF)
Verviers - Gevangenis - Verbouwingen - Verzwakking gebouw - Ontruiming en sluiting (5-3303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3303
Verviers - Gevangenis - Verbouwingen - Verzwakking gebouw - Ontruiming en sluiting (5-4694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4694
Verviers - gevangenis - Cipiers - Sociaal conflict - Staking (5-3302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3302
Verviers - gevangenis - Cipiers - Sociaal conflict - Staking (5-4693)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4693
Verzorgingspersoneel werkzaam in de gevangenis - Laattijdige uitbetaling - Psychiatrische verpleegkundigen - Zorgpersoneel (5-10307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10307
VoedselhygiŽne - Gevangeniskeukens (3-3456)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4624-4625 3-53 p. 4624-4625 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6390 3-65 p. 6390 (PDF)
Voorlopige hechtenis - Lange periodes - Overbevolking in de gevangenissen (2-2159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3113-3114 2-57 p. 3113-3114 (PDF)
Voorlopige hechtenis - Slechte omstandigheden voor sommige gedetineerden - Maatregelen (5-226)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-226
Voorstel van basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden (3-294)      
  Voorstel van de heer De Clerck c.s.
3-294/1
p. 1-70 3-294/1 p. 1-70 (PDF)
Voorstel van resolutie aangaande drugsvrije afdelingen in de Belgische gevangenissen (4-1771)      
  Voorstel van mevrouw Lieve Van Ermen
4-1771/1
p. 1-6 4-1771/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de gevangenen in GuantŠnamo (Op gang brengen van een gemeenschappelijk initiatief om de VS-regering te vragen het detentiecentrum te sluiten en te handelen volgens het internationale recht wat betreft de behandeling van de gevangenen - Wrede en onterende behandeling - Foltering - Rechten van de mens en rechtsstaat - Delegatie van het Europees Parlement - Terrorismebestrijding) (3-1886)      
  Voorstel van de heer Dubiť c.s.
3-1886/1
p. 1-5 3-1886/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de gevangenen in GuantŠnamo (Op gang brengen van een gemeenschappelijk initiatief om de VS-regering te vragen het detentiecentrum te sluiten en te handelen volgens het internationale recht wat betreft de behandeling van de gevangenen - Wrede en onterende behandeling - Foltering - Rechten van de mens en rechtsstaat - Delegatie van het Europees Parlement - Terrorismebestrijding) (4-261)      
  Voorstel van de heren Josy Dubiť en Josť Daras en de dames Vera Dua en Freya Piryns
4-261/1
p. 1-5 4-261/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer FranÁois Roelants du Vivier
4-261/2
p. 3 4-261/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Olga Zrihen
4-261/2
p. 1-2 4-261/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie om een Comitť D op te richten dat toezicht houdt op de verschillende plaatsen in BelgiŽ waar mensen van hun vrijheid zijn beroofd (Gevangenissen - Gesloten centra voor minderjarigen - PatiŽnten gehospitaliseerd zonder hun toestemming - Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en commissies van toezicht - Jaarlijks verslag aan het Parlement) (5-2002)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns
5-2002/1
p. 1-5 5-2002/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een hervorming van justitie gericht op een snelle, proportionele en geloofwaardige strafuitvoering, alsook op een verantwoordelijk penitentiair beleid (5-1653)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans en de heren Alain Courtois, Gťrard Deprez en Richard Miller
5-1653/1
p. 1-8 5-1653/1 p. 1-8 (PDF)
Vreemdelingen met een Belgische verblijfsvergunning - Ophaling uit buitenlandse gevangenissen (3-4162)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5580 3-61 p. 5580 (PDF)
Vrouwengevangenissen - Vrouwelijke geÔnterneerden - Recidive - Accidenten - Verslavingen - Drugssmokkel - Controle - Begeleiding van verslaafden - Middelen (5-11182)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11182
Werkgroep "radicalisering in de gevangenissen" - Activiteit - Samenstelling - Initiatieven (4-4207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4207
Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden (Relatie tussen de gedetineerde en de vrije samenleving - Rationalisering van de bestaande strafuitvoeringsmodaliteiten - Bevoegdheidsverdeling tussen minister en strafuitvoeringsrechtbank - Positie van het slachtoffer in het kader van de strafuitvoering - Door de minister toe te kennen strafuitvoeringsmodaliteiten en procedure - Strafuitvoeringsmodaliteiten toegekend op rechterlijk niveau - Procedures voor de strafuitvoeringsrechter en voor de strafuitvoeringsrechtbank - Opheffing van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers - Opheffing wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling) (3-1128)      
  Ontwerp
3-1128/1
p. 1-178 3-1128/1 p. 1-178 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Cheffert c.s.
3-1128/2
p. 1-2 3-1128/2 p. 1-2 (PDF)
  Advies van de Hoge Raad voor de Justitie
3-1128/3
p. 1 3-1128/3 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 4 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
3-1128/4
p. 1-5 3-1128/4 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Cheffert
3-1128/4
p. 5-6 3-1128/4 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 32, 33 en 65 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
3-1128/5
p. 11 3-1128/5 p. 11 (PDF)
  3-1128/5
p. 25 3-1128/5 p. 25 (PDF)
  Amendementen nrs 34 en 54 tot 64 van de heer Hugo Vandenberghe
3-1128/5
p. 12-13 3-1128/5 p. 12-13 (PDF)
  3-1128/5
p. 22-24 3-1128/5 p. 22-24 (PDF)
  Amendementen nrs 35 tot 53 en 66 tot 79 van de regering
3-1128/5
p. 13-22 3-1128/5 p. 13-22 (PDF)
  3-1128/5
p. 25-29 3-1128/5 p. 25-29 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 31 en 80 van mevrouw Nyssens
3-1128/5
p. 1-11 3-1128/5 p. 1-11 (PDF)
  3-1128/5
p. 29-31 3-1128/5 p. 29-31 (PDF)
  Amendement nr 81 van de regering
3-1128/6
p. 1 3-1128/6 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 82 tot 86 van de heer Hugo Vandenberghe
3-1128/6
p. 2-3 3-1128/6 p. 2-3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Laloy
3-1128/7
p. 1-68 3-1128/7 p. 1-68 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de commissie
3-1128/8
p. 1-45 3-1128/8 p. 1-45 (PDF)
  Ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
3-1128/9
p. 1 3-1128/9 p. 1 (PDF)
  Verslag van mevrouw Laloy
3-1128/10
p. 1-15 3-1128/10 p. 1-15 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd
3-1128/11
p. 1-2 3-1128/11 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-140
p. 36-48 3-140 p. 36-48 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-140
p. 48 3-140 p. 48 (PDF)
  Stemming
3-140
p. 51-52 3-140 p. 51-52 (PDF)
  3-140
p. 92 3-140 p. 92 (PDF)
  Algemene bespreking
3-161
p. 9 3-161 p. 9 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-161
p. 9 3-161 p. 9 (PDF)
  Stemming
3-162
p. 35-36 3-162 p. 35-36 (PDF)
  3-162
p. 79 3-162 p. 79 (PDF)
Wetsontwerp houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
2-1377/1
p. 1 2-1377/1 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Dallemagne
2-1377/2
p. 6 2-1377/2 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw De Schamphelaere
2-1377/2
p. 1-6 2-1377/2 p. 1-6 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-1377/3
p. 16 2-1377/3 p. 16 (PDF)
  Verslag van mevrouw Leduc
2-1377/3
p. 1-16 2-1377/3 p. 1-16 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Dallemagne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1377/4
p. 1 2-1377/4 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1377/4
p. 1 2-1377/4 p. 1 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
2-1377/5
p. 1 2-1377/5 p. 1 (PDF)
  Evocatie
2-253
p. 107 2-253 p. 107 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
2-267
p. 44-45 2-267 p. 44-45 (PDF)
  2-267
p. 69-70 2-267 p. 69-70 (PDF)
  Algemene bespreking
2-267
p. 29-36 2-267 p. 29-36 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-267
p. 36-41 2-267 p. 36-41 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Dallemagne
2-267
p. 45 2-267 p. 45 (PDF)
  2-267
p. 70 2-267 p. 70 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1447)      
  d. JUSTITIE : GEVANGENISWEZEN EN RECHTPOSITIE VAN GEDETINEERDEN (artikelen 8 tot 35) Verbeteringen van technische aard in de basiswet van 12 januari 2005
   Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
3-1447/1
p. 5-9 3-1447/1 p. 5-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Verslag van de heer Koninckx
   Toekenning van de toegang tot gevangenissen aan aalmoezeniers en consulenten van de erediensten
3-1775/5
p. 12 3-1775/5 p. 12 (PDF)
  3-1775/5
p. 14-15 3-1775/5 p. 14-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-845)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   zu. STRAFVORDERING : BETEKENING OF KENNISGEVING VAN ALLE GERECHTELIJKE AKTEN IN STRAFZAKEN (artikelen 135 en 136) Betekening of kennisgeving door politieambtenaren en directeurs van de penitentiaire inrichtingen : invoeging artikel 645 in het Wetboek van strafvordering
4-845/1
tekst 4-845/1 tekst (PDF)
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-845/5
p. 2 4-845/5 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (5-609)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   u. REGIE DER GEBOUWEN (artikel 54) Verlenen van Staatswaarborg onder vorm van borgstelling in het kader van de overheidsopdrachten DBFM Ontwerp, bouw, financiering en onderhoud voor nieuwe gevangenissen
5-609/1
tekst 5-609/1 tekst (PDF)
  Verslag van de heer FranÁois Bellot
5-609/3
p. 1-49 5-609/3 p. 1-49 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (5-2443)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
   42. TERECHTZITTINGEN VAN DE RAADKAMER EN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING IN DE GEVANGENIS BIJ VOORLOPIGE HECHTENIS (artikelen 159 tot 161) Wijziging artikelen 76 en 101 Gerechtelijk Wetboek - De artikelen 159 en 160 werden geamendeerd door de Senaat
5-2443/1
tekst 5-2443/1 tekst (PDF)
  Amendement nr 16 van mevrouw Sabine de Bethune
   Terechtzittingen van de raadkamer in de gevangenis
5-2443/2
p. 10 5-2443/2 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 17 van mevrouw Sabine de Bethune
   Terechtzittingen van de kamer van inbeschuldigingstelling in de gevangenis
5-2443/2
p. 10 5-2443/2 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heer Francis Delpťrťe
   Terechtzittingen van de raadkamer in de gevangenis
5-2443/2
p. 11 5-2443/2 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heer Francis Delpťrťe
   Terechtzittingen van de kamer van inbeschuldigingstelling in de gevangenis
5-2443/2
p. 11 5-2443/2 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 23 van mevrouw Zakia Khattabi
   Terechtzittingen van de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling in de gevangenis
5-2443/2
p. 15 5-2443/2 p. 15 (PDF)
  Amendementen nrs 24 en 25 van de regering
   Terechtzittingen van de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling in de gevangenis
5-2443/2
p. 15 5-2443/2 p. 15 (PDF)
  Verslag van mevrouw Inge Faes en de heer Yoeri Vastersavendts
5-2443/3
p. 1-65 5-2443/3 p. 1-65 (PDF)
  Algemene bespreking
   Terechtzittingen van de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling in de gevangenis of in de nabijheid ervan
5-143
p. 37-38 5-143 p. 37-38 (PDF)
  5-143
p. 38 5-143 p. 38 (PDF)
  5-143
p. 39 5-143 p. 39 (PDF)
  5-143
p. 39 5-143 p. 39 (PDF)
  5-143
p. 40 5-143 p. 40 (PDF)
  5-143
p. 40 5-143 p. 40 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie (Wijzigingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen - Wijzigingen van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit - Wijzigingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, voor wat de vergoeding voor kopiŽren voor eigen gebruik en voor reprografie betreft - Wijziging van de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering - Wijziging van de wet van 31 juli 2009 betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister - Regie der Gebouwen : het verlenen van een Staatswaarborg onder de vorm van een borgstelling, in de context van een DBFM overeenkomst - Zie ook doc. 5-1903) (5-1904)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
5-1904/1
p. 1 5-1904/1 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Zakia Khattabi
5-1904/2
p. 1-2 5-1904/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Hassan Bousetta
5-1904/3
p. 1-7 5-1904/3 p. 1-7 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
5-1904/4
p. 1 5-1904/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-85
p. 25-36 5-85 p. 25-36 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-85
p. 36 5-85 p. 36 (PDF)
  Evocatie
5-86
p. 31 5-86 p. 31 (PDF)
  Stemming
5-86
p. 14 5-86 p. 14 (PDF)
  5-86
p. 23-24 5-86 p. 23-24 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken (Arbeidsherverdeling : vervroegd halftijdse uittreding en 4-daagse werkweek op vrijwillige basis - Contractuelen - Mobiliteit - Statuut van de vakbonden - Sociale bescherming : arbeidsongevallen en beroepsziekten - Politiek verlof - Staatshervorming : technische bepalingen - Bestuur der strafinrichtingen : wervingen - Contractuelen bij de Muntschouwburg en bij het Paleis voor Schone Kunsten - Aanwerving van personen die bij de technische coŲperatie met ontwikkelingslanden diensten hebben gepresteerd - Stage en inschakeling van jongeren in het arbeidsproces -Syndicaal statuut van de griffiers)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-566/1
p. 1 1-566/1 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Leduc en de heer Vergote
1-566/2
p. 1-2 1-566/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Foret en mevrouw Cornet-d'Elzius
1-566/2
p. 2 1-566/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer Pinoie
1-566/3
p. 1-9 1-566/3 p. 1-9 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
1-566/4
p. 1-16 1-566/4 p. 1-16 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Loones, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-566/5
p. 1 1-566/5 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 4 van mevrouw Leduc en de heer Vergote, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-566/5
p. 2 1-566/5 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Foret en mevrouw Cornet-d'Elzius, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-566/5
p. 2 1-566/5 p. 2 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
1-566/6
p. 1 1-566/6 p. 1 (PDF)
  Evocatie
1-100
p. 2650 1-100 p. 2650 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking over de amendementen
1-105
p. 2873-2877 1-105 p. 2873-2877 (PDF)
  Aangehouden stemmingen - Voorstel tot verdaging van de stemming - Stemverklaringen van de heer Loones, mevrouw Leduc, de heren Foret, Erdman en Coveliers en tussenkomst van de heer Flahaut
1-106
p. 2881-2883 1-106 p. 2881-2883 (PDF)
  Stemming - Het quorum is niet bereikt
1-106
p. 2883 1-106 p. 2883 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret en Buelens en hervatting van de onbeslist gebleven naamstemming
1-106
p. 2883-2884 1-106 p. 2883-2884 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013, tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (5-2411)      
  Ontwerp
5-2411/1
p. 1-12 5-2411/1 p. 1-12 (PDF)
  Verslag van de heren Bert Anciaux en Patrick De Groote
5-2411/2
p. 1-9 5-2411/2 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-132
p. 11-25 5-132 p. 11-25 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-132
p. 25 5-132 p. 25 (PDF)
  Stemming
5-132
p. 38 5-132 p. 38 (PDF)
  5-132
p. 81-82 5-132 p. 81-82 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (4-1491)      
  Ontwerp
4-1491/1
p. 1-50 4-1491/1 p. 1-50 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
4-1491/2
p. 9 4-1491/2 p. 9 (PDF)
  Verslag van mevrouw Elke Tindemans
4-1491/2
p. 1-9 4-1491/2 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
4-99
p. 61-72 4-99 p. 61-72 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-99
p. 72 4-99 p. 72 (PDF)
  Stemming
4-99
p. 73 4-99 p. 73 (PDF)
  4-99
p. 106 4-99 p. 106 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348)      
  Verslag van de heer Ramoudt
   Overbevolking in de gevangenissen
2-347/3
p. 13 2-347/3 p. 13 (PDF)
  2-347/3
p. 15 2-347/3 p. 15 (PDF)
  2-347/3
p. 25-26 2-347/3 p. 25-26 (PDF)
  2-347/3
p. 46-47 2-347/3 p. 46-47 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf (5-2433)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
5-2433/1
p. 1 5-2433/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
5-138
p. 51 5-138 p. 51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (Verduidelijking van de penitentiaire arbeid - Recuperatie van de door de gedetineerde veroorzaakte schade - Fouillering - Invoering van nieuwe tuchtrechtelijke inbreuken en verzwaring van de tuchtstraf in geval van gijzelneming) (5-2126)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
5-2126/1
p. 1 5-2126/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
5-108
p. 77 5-108 p. 77 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden (Tuchtregime van de gedetineerde - Controle van de brieven - Bezoek - Opleidingen tijdens de arbeidstijd - Uitoefening niet-winstgevende activiteit tijdens de arbeidstijd) (4-1618)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
4-1618/1
p. 1 4-1618/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
4-113
p. 80 4-113 p. 80 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet op het politieambt, de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en tot wijziging van overige wetten inzake de inplaatsstelling van de nieuwe politiestructuren (Bepaalde aspecten van de inplaatsstelling van de geÔntegreerde politiedienst en van het beheer van de personeelsleden - Preciseringen en verbeteringen inzake de goede werking van de politiedienst)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
2-700/1
p. 1 2-700/1 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Vandenberghe en mevrouw Thijs
2-700/2
p. 1-3 2-700/2 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Thijs
2-700/3
p. 1-4 2-700/3 p. 1-4 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-700/4
p. 1 2-700/4 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Vandenberghe en mevrouw Thijs, opnieuw ingediend op de tekst aangenomen door de commissie
2-700/5
p. 1 2-700/5 p. 1 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
2-700/6
p. 1 2-700/6 p. 1 (PDF)
  Aangehouden stemming
2-105
p. 48 2-105 p. 48 (PDF)
  2-105
p. 70-71 2-105 p. 70-71 (PDF)
  Algemene bespreking
2-105
p. 32-35 2-105 p. 32-35 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-105
p. 36-38 2-105 p. 36-38 (PDF)
  Evocatie
2-105
p. 73 2-105 p. 73 (PDF)
  Stemming
2-105
p. 49 2-105 p. 49 (PDF)
  2-105
p. 71 2-105 p. 71 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van de gedetineerden (Uitgangsvergunning - Systematisch penitentiair verlof - Medische verzorging buiten de strafinrichting - Onderbreking van de strafuitvoering - Beperkte hechtenis - Plaatsing buiten de strafinrichting - Elektronisch toezicht - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Rechtsmiddelen) (3-759)      
  Voorstel van de heer De Clerck c.s.
3-759/1
p. 1-42 3-759/1 p. 1-42 (PDF)
  Verslag van mevrouw Laloy
3-759/2
p. 1 3-759/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-140
p. 36-48 3-140 p. 36-48 (PDF)
  Vervalt door aanneming van het ontwerp 3-1128
3-140
p. 51 3-140 p. 51 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het stakingsrecht van de ambtenaren van de buitendiensten van het directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie (5-979)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Inge Faes
5-979/1
p. 1-4 5-979/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het strafbaar stellen van ontvluchting (5-928)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
5-928/1
p. 1-3 5-928/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van enkele bijzondere rechtsplegingen in strafzaken en andere diverse bepalingen (Valsheid in geschrifte - Misdaden en wanbedrijven door rechters gepleegd buiten hun ambt en in de uitoefening van hun ambt - Misdrijven tegen de eerbied aan de gestelde lichamen verschuldigd - Wijze waarop getuigenissen van prinsen, ministers en ambassadeurs worden afgenomen in criminele, correctionele en politiezaken - Vaststelling van de identiteit van ontvluchte en opnieuw aangehouden veroordeelden - Vernieling of wegneming van het vonnis of van de stukken van een zaak - Regeling van rechtsgebied en verwijzing van de ene rechtbank naar de andere - Aanvragen tot herziening - Misdaden of wanbedrijven buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd - Immuniteitsbeginsel van internationaal recht - Veldwachters en boswachters - Gevangenissen en huizen van arrest - Middelen om de persoonlijke vrijheid te verzekeren tegen wederrechtelijke vrijheidsberoving of andere daden van willekeur - Cfr. doc. 3-450 "Franchimont") (3-1429)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Mahoux en Willems en de dames Nyssens en de T'Serclaes
3-1429/1
p. 1-54 3-1429/1 p. 1-54 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Hugo Vandenberghe
3-1429/2
p. 1-2 3-1429/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van het drugsgebruik in gevangenissen (Verplichte afkickprogramma's) (4-1770)      
  Voorstel van mevrouw Lieve Van Ermen
4-1770/1
p. 1-8 4-1770/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek [artikelen 193bis, 531 en 1688 : rechtzetting van verwijzingen ; artikelen 802 en 983 : tekstcorrecties] - Wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851 [rechtzetting van verwijzingen] - Wijziging Strafwetboek [artikelen 135bis, 135quinquies, 192, 213, 214, 430, 562, 565 en 566 : rechtzetting van verwijzingen] - Wijziging van de uitleveringswet van 15 maart 1874 [rechtzetting van verwijzingen] - Wijziging van de wet van 25 augustus 1885 die de wetgeving betreffende de koopvernietigende gebreken herziet [rechtzetting van een verwijzing] - Wijziging van de wet van 25 maart 1891 houdende bestraffing van de aanzetting tot het plegen van misdaden of wanbedrijven [rechtzetting van een verwijzing] - Wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen [tekstcorrecties] - Wijzging van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap [rechtzetting van een verwijzing] - Wijziging van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten [rechtzetting van een verwijzing] - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek [artikelen 695, 1139, 1233, 1355 en 1563 : tekstcorrecties] - Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst [rechtzetting van verwijzingen] - Wijziging van het Wetboek van vennootschappen [artikel 409 : tekstcorrectie] - Wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden [artikel 28 : tekstcorrectie]) (5-2326)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux
5-2326/1
p. 1-20 5-2326/1 p. 1-20 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
5-2326/2
p. 1-8 5-2326/2 p. 1-8 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-2326/3
p. 1 5-2326/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-147
p. 16-17 5-147 p. 16-17 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-147
p. 17 5-147 p. 17 (PDF)
  Stemming
5-147
p. 56 5-147 p. 56 (PDF)
  5-147
p. 66 5-147 p. 66 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage ten laste van definitief veroordeelden tot een effectieve gevangenisstraf, waarvan de uitvoering niet aangevat is binnen ťťn jaar na de definitieve veroordeling (en toewijzing van de opbrengst van de bijdrage aan een Fonds voor de verbetering van de leefomstandigheden in de penitentiaire inrichtingen - Aanvulling van de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen) (5-1937)      
  Voorstel van de heer Danny Pieters