Register betreffende "beroep in de alternatieve geneeskunde" (Alles van 1995 tot nu)

Non-descriptoren : acupuncturist
chiropractor
genezer
homeopaat
kraker
osteopaat
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Acupunctuur - Legale uitoefening door paramedici - Oprichten van een paritaire commissie (4-3782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3782
Artsen-homeopaten - Vertegenwoordiging in de Commissie patiŽntenrechten (3-3325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4500 3-52 p. 4500 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4783-4784 3-54 p. 4783-4784 (PDF)
Artsen-homeopaten - Vertegenwoordiging van de Beroepsvereniging in de beslissingsorganen, de commissies van huisartsen en het RIZIV (3-3326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4501 3-52 p. 4501 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4914-4915 3-55 p. 4914-4915 (PDF)
Beroepsorganisaties - FinanciŽle tegemoetkoming - Evolutie (5-5398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5398
Buitenlandse artsen - Verdere specialisatie in BelgiŽ - Aantallen - Plaatsen van tewerkstelling (4-2089)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Ermen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2089
Buitenlandse artsen - Verdere specialisatie in BelgiŽ - Aantallen - Plaatsen van tewerkstelling (4-2345)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Ermen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2345
Buitenlandse artsen - Verdere specialisatie in BelgiŽ - Aantallen - Plaatsen van tewerkstelling (4-5225)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Ermen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5225
De alternatieve geneeskunde (5-7932)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7932
De praktijk van chelatietherapie in BelgiŽ en de vermoedens van kwakzalverij (Toediening van een vloeistof zodat de excretie van zware metalen door de nieren wordt verhoogd) (5-3570)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 39-42 5-230 COM p. 39-42 (PDF)
De recente samenstelling van de kamers voor niet-conventionele geneeswijzen (5-5321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5321
De terugbetaling van homeopathische raadplegingen (2-400)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-81
p. 13-14 2-81 p. 13-14 (PDF)
FinanciŽle tegemoetkomingen aan beroepsorganisaties - Overzicht 2012 (5-8078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8078
Gedachtewisseling over de richtsnoeren in de uitvoeringsbesluiten van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, wat de osteopathie betreft (5-2197)      
  Verslag van mevrouw Valťrie Warzťe-Caverenne (K) en de heer Louis Ide (S)
5-2197/2
p. 1-17 5-2197/2 p. 1-17 (PDF)
Het uitblijven van uitvoeringsbesluiten waardoor acupuncturisten de wet op de uitoefening van de geneeskunde overtreden (Stand van zaken - Rechtszaken wegens onwettige uitoefening van de geneeskunde) (4-836)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-81
p. 16-17 4-81 p. 16-17 (PDF)
Homeopathie - Opleidingen - Erkenning van diploma's en getuigschriften - Erkenning en bescherming van de titel van arts-homeopaat (3-3318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4496-4497 3-52 p. 4496-4497 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4909-4910 3-55 p. 4909-4910 (PDF)
Homeopathische artsen - Ongerustheid met betrekking tot het ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen (3-3324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4500 3-52 p. 4500 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4913-4914 3-55 p. 4913-4914 (PDF)
Kwakzalverij - Wonderdokters - Maraboets (3-5862)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-78
p. 8351-8352 3-78 p. 8351-8352 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-85
p. 9319-9321 3-85 p. 9319-9321 (PDF)
Kwakzalverij - Wonderdokters - Maraboets (3-5863)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-78
p. 8373-8374 3-78 p. 8373-8374 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9859-9860 3-88 p. 9859-9860 (PDF)
Kwakzalverij - Wonderdokters - Maraboets (3-5866)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8395-8396 3-78 p. 8395-8396 (PDF)
Mededeling van koninklijke besluiten      
  Koninklijk besluit betreffende de algemene voorwaarden die gelden voor de uitoefening van alle niet-conventionele praktijken
6-2
p. 12 6-2 p. 12 (PDF)
  Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van de homeopathie
6-2
p. 12 6-2 p. 12 (PDF)
Ostheopathie - Kinesitherapie - Onverenigbaarheid (2-1302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-37
p. 1834 2-37 p. 1834 (PDF)
Ostheopathie - Kinesitherapie - Onverenigbaarheid (2-1459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2048-2049 2-41 p. 2048-2049 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2203 2-43 p. 2203 (PDF)
Podologen - Erkenning - Uitvoeringsbesluiten (4-1218)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1218
RIZIV - Beroepsorganisaties - FinanciŽle tegemoetkomingen (4-2164)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2164
RIZIV - Beroepsorganisaties - FinanciŽle tegemoetkomingen (4-2374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2374
Tweede reeks hoorzittingen over de tenuitvoerlegging van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, partim osteopathie (5-2197)      
  Verslag van mevrouw Valťrie Warzťe-Caverenne (K) en de heer Louis Ide (S)
5-2197/1
p. 1-41 5-2197/1 p. 1-41 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de alternatieve geneeswijzen (Verstrenging van de wetgeving inzake de niet-conventionele therapieŽn - Aanpak gebaseerd op de evidence based medecine) (5-1994)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1994/1
p. 1-53 5-1994/1 p. 1-53 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen (Niet conventionele praktijken : homeopathie, osteopathie, chiropraxie, acupunctuur e.a.; oprichten van een Paritaire Commissie en van Kamers; registratie)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-1310/1
p. 1 1-1310/1 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Destexhe
1-1310/2
p. 2 1-1310/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke
1-1310/2
p. 1-2 1-1310/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer D'Hooghe
1-1310/2
p. 3 1-1310/2 p. 3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Cantillon
1-1310/3
p. 1-18 1-1310/3 p. 1-18 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
1-1310/4
p. 1-9 1-1310/4 p. 1-9 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
1-1310/5
p. 1 1-1310/5 p. 1 (PDF)
  Evocatie
1-256
p. 7397-7398 1-256 p. 7397-7398 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-262
p. 7624-7626 1-262 p. 7624-7626 (PDF)
  1-262
p. 7626-7629 1-262 p. 7626-7629 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Mahoux en Foret, van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en eindstemming
1-263
p. 7682-7683 1-263 p. 7682-7683 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I) (5-1995)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   44. NIET-CONVENTIONELE PRAKTIJKEN (artikel 125) Afschaffing van de procedure van bekrachtiging door een wet van de in de Ministerraad overlegde KB's genomen in toepassing van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen : opheffing artikel 4, tweede lid, wet 29 april 1999
5-1995/1
tekst 5-1995/1 tekst (PDF)
  Verslag van de heer Louis Ide en mevrouw Fabienne Winckel
5-1995/3
p. 1-17 5-1995/3 p. 1-17 (PDF)
  Algemene bespreking
   Niet-conventionele praktijken
5-94
p. 50 5-94 p. 50 (PDF)
   Niet-conventionele praktijken - Afschaffing van de procedure van bekrachtiging door een wet van de in de Ministerraad overlegde KB's - Voorafgaande medische diagnose - Acupunctuur - Bespreking in het federaal parlement
5-94
p. 48 5-94 p. 48 (PDF)
   Niet-conventionele praktijken : bespreking in het federaal parlement
5-94
p. 49-50 5-94 p. 49-50 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-860)      
  Wijziging van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering : wijzigingen in het kader van het vernieuwd geneesmiddelenbeleid ; organisatie van de thuiszorg - Wijzigingen KB nr 78 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies
   Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
2-860/1
p. 1 2-860/1 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 4, 6 en 8 tot 11 van de heer Barbeaux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-860/4
p. 1 2-860/4 p. 1 (PDF)
  2-860/4
p. 1 2-860/4 p. 1 (PDF)
  2-860/4
p. 2 2-860/4 p. 2 (PDF)
  2-860/4
p. 2 2-860/4 p. 2 (PDF)
  2-860/4
p. 3 2-860/4 p. 3 (PDF)
  2-860/4
p. 3 2-860/4 p. 3 (PDF)
  2-860/4
p. 4 2-860/4 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 15, 17 tot 22, 24 tot 35, 38 tot 40, 42, 44, 46, 48 tot 51, 53, 56 tot 58, 61, 63, 65, 66 en 68 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-860/4
p. 1 2-860/4 p. 1 (PDF)
  2-860/4
p. 2 2-860/4 p. 2 (PDF)
  2-860/4
p. 2 2-860/4 p. 2 (PDF)
  2-860/4
p. 2-3 2-860/4 p. 2-3 (PDF)
  2-860/4
p. 3 2-860/4 p. 3 (PDF)
  2-860/4
p. 3 2-860/4 p. 3 (PDF)
  2-860/4
p. 4 2-860/4 p. 4 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
2-860/6
p. 1 2-860/6 p. 1 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
2-142
p. 77-83 2-142 p. 77-83 (PDF)
  2-142
p. 99-111 2-142 p. 99-111 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-142
p. 29-30 2-142 p. 29-30 (PDF)
  Evocatie
2-142
p. 143-144 2-142 p. 143-144 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2003 houdende erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (Zie ook doc. 2-1219)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
2-1563/1
p. 1 2-1563/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Galand
2-1563/2
p. 1-3 2-1563/2 p. 1-3 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
2-1563/3
p. 1 2-1563/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-287
p. 48 2-287 p. 48 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-287
p. 48 2-287 p. 48 (PDF)
  Evocatie
2-287
p. 64 2-287 p. 64 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Remans, Mahoux, Colla en Lozie
2-288
p. 41-42 2-288 p. 41-42 (PDF)
  2-288
p. 82-83 2-288 p. 82-83 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 4 juli 2001 betreffende de erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (Niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen [zie Belgisch Staatsblad van 19-01-2002]) (Zie ook doc. 2-1563)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
2-1219/1
p. 1 2-1219/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
2-216
p. 71 2-216 p. 71 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 6 april 2010 houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (Niet-conventionele praktijken inzake geneeskunde, artsenijbereidkunde, kinesitherapie, verpleegkunde en paramedische beroepen) (5-407)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
5-407/1
p. 1 5-407/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Andrť du Bus de Warnaffe en mevrouw Cindy Franssen
5-407/2
p. 1-6 5-407/2 p. 1-6 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
5-407/3
p. 1 5-407/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-6
p. 4-7 5-6 p. 4-7 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-6
p. 7 5-6 p. 7 (PDF)
  Evocatie
5-6
p. 22 5-6 p. 22 (PDF)
  Stemming
5-6
p. 8 5-6 p. 8 (PDF)
  5-6
p. 9 5-6 p. 9 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999