Register betreffende "thuiswerk" (Legislatuur 2010-2014)

Non-descriptoren : huisarbeid
thuiswerker
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Ambtenaren - Uitzonderlijke weersomstandigheden - Thuiswerk - Telewerk - Stand van zaken (5-8651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8651
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-9292
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9293)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9293
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9294
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9295)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9295
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9296)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-9296
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9297)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9297
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9298
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9299)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9299
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9300)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9300
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-9301
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9302)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-9302
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9303)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9303
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9304)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9304
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9305)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9305
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9306)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9306
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9307)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9307
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9308)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9308
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9309)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9309
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9310)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9310
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8287)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-8287
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8288)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-8288
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8289)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8289
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8290)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8290
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8291)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8291
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8292
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8293)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8293
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8294
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8295)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8295
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8296)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8296
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8297)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-8297
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8298
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8299)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8299
De vacaturefraude (5-8744)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8744
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10810)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-10810
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10811)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10811
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10812)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10812
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10813)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10813
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10814)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-10814
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10815)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10815
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10816)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10816
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10817)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10817
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10818)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10818
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10819)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-10819
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10820)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10820
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10821)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10821
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10822)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10822
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10823)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10823
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10824)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-10824
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10825
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10826)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10826
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10827)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10827
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10828)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10828
Het voorstel van thuiswerk voor federale ambtenaren (5-9401)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Groote aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9401
Het voorstel van thuiswerk voor federale ambtenaren (5-9402)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Groote aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9402
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8140)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-8140
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8141)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-8141
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8142)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8142
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8143)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8143
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8144)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8144
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8145)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8145
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8146)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8146
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8147)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8147
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8148)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8148
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8149)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8149
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8150)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-8150
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8151)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8151
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8152)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8152
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8153)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8153
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8154)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-8154
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8155)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8155
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8156)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8156
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8157)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8157
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8158)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8158
Vacaturefraude - Fraude met sollicitatiecursussen - Stand van zaken - Aanpak (5-11195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11195
Vacaturefraude - Fraude met sollicitatiecursussen - Stand van zaken - Aanpak (5-11196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11196
Werklozen - Vacaturefraude - Fraude met sollicitatiecursussen - Maatregelen (5-8510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8510
Werklozen - Vacaturefraude - Fraude met sollicitatiecursussen - Maatregelen (5-8511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8511
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 177 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende thuiswerk, aangenomen te GenŤve op 20 juni 1996 (Gelijke behandeling van thuiswerkers en andere werknemers) (5-1541)      
  Ontwerp
5-1541/1
p. 1-14 5-1541/1 p. 1-14 (PDF)
  Verslag van de heer Rik Daems
5-1541/2
p. 1-3 5-1541/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-61
p. 34 5-61 p. 34 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-61
p. 34 5-61 p. 34 (PDF)
  Stemming
5-61
p. 39 5-61 p. 39 (PDF)
  5-61
p. 42 5-61 p. 42 (PDF)
Witwasfraude - Inschakelen van werkzoekenden - Nepvacatures - Thuiswerk - Preventie - Maatregelen (5-9559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9559
Witwasfraude - Inschakelen van werkzoekenden - Bankrekeningen - Preventie (5-8616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8616
Witwasfraude - Inschakelen van werkzoekenden - Bankrekeningen - Preventie (5-8617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8617
Witwasfraude - Inschakelen van werkzoekenden - Bankrekeningen - Preventie (5-8618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8618
het thuis blijven bij griepsymptomen (5-11144)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stassijns aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11144
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999