Register betreffende "tandarts" (Alles van 1995 tot nu)

Non-descriptoren :
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Accrediteringscijfers tandheelkundigen - Forfaitair accrediteringshonorarium - Kosten (5-7220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7220
Artsen - Tandartsen - Contingentering-lissage - Overzicht 2013 (5-10878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10878
Artsen en tandartsen - Contingent - Overschot - Simulatie (5-8684)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8684
Artsen en tandartsen - Contingentering - Hoog aantal nieuwe studenten in Franstalige universiteiten - Impact op de gezondheidszorg (5-264)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-264
Auteursrechten die Sabam heft op muziek in de wachtkamers van tandartsen (en artsen) (5-6171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6171
Buitenlandse artsen en tandartsen werkzaam in ons land - Cijfers - Toekenning van RIZIV-nummers (6-2391)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Saeys aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2391
Criminaliteit jegens zorgverleners - Stand van zaken (5-7222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7222
Criminaliteit jegens zorgverleners - Stand van zaken (5-7223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7223
De accrediteringscijfers van de tandheelkundigen (5-8251)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8251
De auteursrechten die Sabam heft op muziek in de wachtkamers van tandartsen (5-8804)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8804
De bestaande Ordes (Aanpassing van de Orde van geneesheren aan de maatschappelijke realiteit - Splitsing van de Orde van apothekers - Oprichting van een Orde van tandartsen en een Orde van kinesitherapeuten) (4-471)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 53-54 4-46 p. 53-54 (PDF)
De billijke vergoeding (Compensatie voor artiesten en producenten voor het uitzenden van hun muziek in winkels en wachtzalen - Toepassing van de uitvoeringsbesluiten met terugwerkende kracht - Gedeeltelijke nietigverklaring door de Raad van State - Terugbetalingswijze) (3-1674)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-166
p. 14-16 3-166 p. 14-16 (PDF)
De billijke vergoeding (Compensatie voor artiesten en producenten voor het uitzenden van hun muziek in winkels en wachtzalen - Toepassing van de uitvoeringsbesluiten met terugwerkende kracht - Gedeeltelijke nietigverklaring door de Raad van State - Terugbetalingswijze) (3-724)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-105
p. 29-31 3-105 p. 29-31 (PDF)
De erkenning in de orthodontie (5-8236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8236
De erkenning van de orthodontie (5-10181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10181
De evolutie van het beroep van tandarts tot een knelpuntberoep (5-10166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10166
De exclusieve uitoefening van een specialiteit als erkenningscriterium (Gezondheidsbeoefenaars - Tandarts-specialisten) (4-1405)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 67-69 4-110 p. 67-69 (PDF)
De gevolgen van het toenemend tekort aan artsen en tandartsen voor het functioneren van de ziekenhuizen (door het verplichte toelatingsexamen in Vlaanderen) (5-3496)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 25-26 5-230 COM p. 25-26 (PDF)
De gezondheid van de tanden in BelgiŽ (Schrapping van de terugbetaling van tandextractie, tandsteenverwijdering en kunstgebitten bij jongeren dan 60 jaar - "Illegale tandartsen") (2-957)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-202
p. 16-17 2-202 p. 16-17 (PDF)
De illegale uitoefening van medische beroepen (Artsen, tandartsen e.a.)      
  Mondelinge vraag van de heer Olivier aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-224
p. 6491-6492 1-224 p. 6491-6492 (PDF)
De medische spookdienst van de federale politie (Nutteloze uitgaven voor een dienst zonder werk) (4-730)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-72
p. 9-11 4-72 p. 9-11 (PDF)
De moeilijke samenwerking tussen de verschillende administraties (Gebrekkige communicatie tussen RIZIV en FOD Volksgezondheid - Gevolgen voor kadaster van medische beroepen - Ontwerp van KB voor oprichting van een Frans- en Nederlandstalig coŲrdinatiecentrum voor de administratieve uitbetaling van huisartsen in opleiding - Tandarts aan wie FOD Volksgezondheid verwijt niet te hebben deelgenomen aan een wachtdienst, wijl die tandarts geen tandarts meer is) (4-725)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-71
p. 6-9 4-71 p. 6-9 (PDF)
De mogelijke risico's van amalgaamtandvullingen (op bepaalde ziektebeelden zoals chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie en andere chronische aandoeningen) (3-931)      
  Vraag om uitleg van de heer Martens aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-121
p. 65-69 3-121 p. 65-69 (PDF)
De nationale overeenkomst tandartsen-ziekenfondsen (Organisaties die de tandartsen vertegenwoordigen - Verkiezingen - Besparingen)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-239
p. 6988-6989 1-239 p. 6988-6989 (PDF)
De numerus clausus voor artsen, tandartsen en kinesitherapeuten (2-387)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-79
p. 16-19 2-79 p. 16-19 (PDF)
De resultaten van de nieuwe PlanKAD-methodiek (Planning van het medisch aanbod, onder meer kinesitherapeuten, geneesheren-specialisten en tandartsen) (5-2435)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-171 COM
p. 17-18 5-171 COM p. 17-18 (PDF)
De sociale voordelen toegekend aan geneesheren- en tandartsen-ambtenaren (5-6765)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6765
De terugbetaling van parodontale chirurgie (4-699)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-62
p. 47-48 4-62 p. 47-48 (PDF)
De toekomst van de parodontologie (Erkenning als specialiteit) (4-1120)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-93
p. 62-64 4-93 p. 62-64 (PDF)
De verkiezing van de vertegenwoordigers van de tandartsen in de verschillende organen van het RIZIV (Taalpariteit) (2-737)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-157
p. 46-47 2-157 p. 46-47 (PDF)
De wachtdienst voor tandartsen (5-11055)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11055
De wachtdienst voor tandartsen (Zie ook schriftelijke vraag 5-11055) (5-4265)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 25 5-267 COM p. 25 (PDF)
De wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen (Beperking van de arbeidsduur tot 48 uur per week - Onbemande spoeddiensten) (5-445)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-38 COM
p. 16-20 5-38 COM p. 16-20 (PDF)
De zorgverleners en justitiŽle medewerkers (Betalingsachterstand : gevangenisartsen en -tandartsen, tolken, psychologen, wetsgeneesheren) (3-97)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-26
p. 10-12 3-26 p. 10-12 (PDF)
Deutschsprachigen Gemeinschaft - Zahnšrzte - Anzahl - Mangel - Analyse der Situation - Studien Duitstalige Gemeenschap - Tandartsen - Aantal - Tekort - Analyse van de situatie - Studies (6-948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-948
Dokters in de geneeskunde en tandheelkundigen - Voorschriften en verstrekkingen - Terugbetaalde bedragen (4-2147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2147
Dokters in de geneeskunde en tandheelkundigen - Voorschriften en verstrekkingen - Terugbetaalde bedragen (4-2357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2357
Dokters in de geneeskunde en tandheelkundigen - Voorschriften en verstrekkingen - Terugbetaalde bedragen (4-5226)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5226
Dreigend tekort aan tandartsen - Oorzaken en oplossingen (3-3686)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-56
p. 4975-4976 3-56 p. 4975-4976 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5513-5515 3-60 p. 5513-5515 (PDF)
Een hogere terugbetaling voor "witte tandvullingen" (Nood aan een apart nomenclatuurnummer) (4-628)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 35-36 4-57 p. 35-36 (PDF)
Een kadaster voor tandartsen (Kadaster voor medische beroepen) (4-1364)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 77-78 4-109 p. 77-78 (PDF)
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu - Deelname aan een Europese werkgroep inzake de uitoefening van de tandheelkunde - Statistieken (3-5207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7163 3-70 p. 7163 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8158 3-76 p. 8158 (PDF)
Geneesheren - Arbeidsduur - Plafond - Extra uren (5-8698)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8698
Geneesheren - Arbeidsduur - Plafond - Extra uren (5-8699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8699
Gevallen van agressie - Artsen en apothekers - Aantallen (4-3188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3188
Geweld op huisartsen - Aantallen - Maatregelen ter bevordering van de veiligheid (4-3249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3249
Gezondheidszorgberoepen - Beroepsactiviteit in het kader van de ziekteverzekering - Sociaal statuut - RIZIV-bijdragen (Artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten) (3-3081)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3982 3-48 p. 3982 (PDF)
Gezondheidszorgberoepen - Diploma's afkomstig uit het buitenland - Erkenning - Cel internationale mobiliteit - Aanvragen - Evolutie (5-3479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3479
Gezondheidszorgberoepen - Diploma's afkomstig uit het buitenland - Erkenning - Cel internationale mobiliteit - Aanvragen - Evolutie (5-4199)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4199
Gezondheidszorgberoepen - Sociale voordelen - Verschillende behandeling van apothekers en tandartsen (Werkonbekwaamheid in het kader van het sociaal statuut) (3-3082)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3983 3-48 p. 3983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4430-4431 3-51 p. 4430-4431 (PDF)
Het beperken van de arbeidsduur voor artsen in opleiding en het tekort aan artsen (Beperking van de arbeidsduur tot 48 uur per week - Onderbemande spoeddiensten) (5-474)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-38 COM
p. 16-20 5-38 COM p. 16-20 (PDF)
Het bleachen van tanden door schoonheidscentra (bleken van tanden) (4-1298)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 54-58 4-103 p. 54-58 (PDF)
Het bleken van tanden buiten het tandartsenkabinet (4-1323)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 54-58 4-103 p. 54-58 (PDF)
Het centraal nummer voor tandartsen van wacht (Betalend nummer dat een drempel kan zijn voor minder kapitaalkrachtige personen) (4-1357)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 71-74 4-108 p. 71-74 (PDF)
Het centraal nummer voor tandartsen van wacht (Kosten voor patiŽnten en tandartsen) (4-1341)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 71-74 4-108 p. 71-74 (PDF)
Het gebruik van betalende telefoonnummers voor oproepen naar de wachtdiensten van eerstelijnszorgverstrekkers (5-2006)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139 COM
p. 23-25 5-139 COM p. 23-25 (PDF)
Het niet betalen van de zorgverleners in de gevangenissen (Zelfstandige tandartsen, psychiaters en andere therapeuten) (5-2671)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-191 COM
p. 5-7 5-191 COM p. 5-7 (PDF)
Het pensioen van artsen en van andere vrije beroepen met een lange studieduur (Mogelijkheid om pensioen en arbeid te combineren - Tandartsen, notarissen e.a.) (5-3876)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-252 COM
p. 4-5 5-252 COM p. 4-5 (PDF)
Het toepasselijke BTW-tarief voor tandheelkundig materieel (Producten en materieel voor desinfectering en sterilisatie) (3-490)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-88
p. 65-66 3-88 p. 65-66 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  c. WERKGELEGENHEID - Werktijd van een aantal beroepen in de medische sector - Strijdplan tegen de digitale kloof - Vaderschaps- en adoptieverlof voor werknemers die werken in een stelsel dat niet over vijf dagen is verdeeld - Havenarbeiders - Optreden van de PWA's als werkgever in het kader van de buurtdiensten en -banen - Harmonisatie van de Plus 1, Plus 2 en Plus 3 plannen - Sociale Maribel - Startbaanovereenkomst - Integratie van het Nationaal Instituut voor onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden in het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid - Beroepsinlevingsovereenkomsten - Wijziging KB nr. 495 (Alternerend werken en leren voor jongeren met een diploma secundair onderwijs - Werkloosheidsuitkeringen voor buitenlandse werknemers en staatlozen
   Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
2-1248/1
p. 41-51 2-1248/1 p. 41-51 (PDF)
  Verslag van de dames Van Riet en Pehlivan
   Werktijd van een aantal beroepen in de medische sector - Wijzigingen arbeidswet van 16 maart 1971
2-1248/6
p. 2 2-1248/6 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Werktijd van een aantal beroepen in de medische sector - Wijzigingen arbeidswet van 16 maart 1971
2-224
p. 7 2-224 p. 7 (PDF)
  Algemene bespreking (Vierde deel)
   Werktijd van een aantal beroepen in de medische sector - Wijzigingen arbeidswet van 16 maart 1971
2-226
p. 31 2-226 p. 31 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1492)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   p. VOLKSGEZONDHEID : ACTIEPROGRAMMA VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE HUISARTSGENEESKUNDE - Impulsfonds - Vergoeding aan stagemeesters in de tandheelkunde (artikel 68) Wijziging ZIV-wet, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994
3-1492/1
p. 36-37 3-1492/1 p. 36-37 (PDF)
  Verslag van mevrouw Pehlivan
   Vergoeding aan de stagemeesters in de tandheelkunde (ZIV)
3-1492/3
p. 12 3-1492/3 p. 12 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  c. SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID - WET VERPLICHTE VERZEKERING GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGEN, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 (Artikelen 100 tot 132) [Geneesmiddelen (Radio-isotopen - Definitie geneesmiddel - Magistrale bereidingen - Zuurstof - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen - Kleine/grote verpakkingen - Partieel budget geneesmiddelen - Farmanet - Heffingen t.b.v. farmaceutische firma's) - FinanciŽle bepalingen (Aanpassing groeinorm - Correctiemechanismen - Klinische biologie - Alternatieve financiering en accijnzen tabak : financiering van de ziekenhuizen en Fonds tot bestrijding tabaksgebruik - Eigen inkomsten RIZIV : verjaring inzake RSZ-bijdragen - Normatieve verdeelsleutel - Revalidatieovereenkomsten) - Zorgverleners en verstrekkingen (FinanciŽle tegemoetkoming van de verzekering geneeskundige verzorging voor gebruik telematica en elektronisch beheer van medische dossiers - Financiering representatieve organisaties van geneesheren - Farmacotherapeutisch overleg - Verpleegkundige zorg : tegemoetkomingen en erelonen - Voorwaardelijk karakter van de partiŽle begrotingsdoelstelling - Sociaal statuut geneesheren, apothekers, tandartsen en kinesitherapeuten) - Diverse bepalingen (Schorsing toekenning van prestaties bij niet-naleving controleverplichtingen - DienstanciŽnniteit geneesheren-ambtenaren van het RIZIV)]
   Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
3-424/1
p. 50-70 3-424/1 p. 50-70 (PDF)
Ontwerp van programmawet (5-1670)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   33. GENEESMIDDELEN : GOEDKOPER VOORSCHRIJVEN DOOR ARTSEN EN TANDARTSEN (artikel 126) Generische en biologische geneesmiddelen : wijziging van artikel 73, ß2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994
5-1670/1
tekst 5-1670/1 tekst (PDF)
  Verslag van mevrouw Cťcile Thibaut
5-1670/4
p. 1-23 5-1670/4 p. 1-23 (PDF)
Ontwerp van programmawet (5-1894)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   07. NATIONAAL AKKOORD ARTSEN-ZIEKENFONDSEN (artikelen 14 tot 16) Statuut van de conventionering van geneesheren en tandartsen na een verstreken nationaal akkoord - Tariefzekerheid - Wijziging artikel 50, ß3, wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994
5-1894/1
tekst 5-1894/1 tekst (PDF)
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Christie Morreale
5-1894/3
p. 1-25 5-1894/3 p. 1-25 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Amendement nr 11 van de heer Barbeaux
   Verplichting voor arts en tandarts op het geneesmiddelenvoorschrift de "international non-proprietary name" te vermelden (Promoten van generische geneesmiddelen)
2-1390/2
p. 10 2-1390/2 p. 10 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391)      
  e. Individuele RESPONSABILISERING GENEESHEREN en tandartsen en hervorming van de DIENST VOOR GENEESKUNDIGE CONTROLE (artikelen 13 tot 50) (Overbodige of onnodig dure verstrekkingen - Controle op door de ziekteverzekering terugbetaalde verstrekkingen)
   Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
2-1391/1
p. 7-24 2-1391/1 p. 7-24 (PDF)
  Amendement nr 10 van de heer Caluwť
   Individuele responsabilisering geneesheren en tandartsen en hervorming van de Dienst voor geneeskundige controle (Overbodige of onnodig dure verstrekkingen - Controle op door de ziekteverzekering terugbetaalde verstrekkingen)
2-1391/2
p. 13 2-1391/2 p. 13 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer Barbeaux
   Individuele responsabilisering geneesheren en tandartsen en hervorming van de Dienst voor geneeskundige controle (Overbodige of onnodig dure verstrekkingen - Controle op door de ziekteverzekering terugbetaalde verstrekkingen)
2-1391/2
p. 11-12 2-1391/2 p. 11-12 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 8 van mevrouw van Kessel en de heer D'Hooghe
   Individuele responsabilisering geneesheren en tandartsen en hervorming van de Dienst voor geneeskundige controle (Overbodige of onnodig dure verstrekkingen - Controle op door de ziekteverzekering terugbetaalde verstrekkingen)
2-1391/2
p. 12-13 2-1391/2 p. 12-13 (PDF)
  Verslag van de heer Barbeaux en mevrouw Pehlivan
   Individuele responsabilisering geneesheren en tandartsen en hervorming van de Dienst voor geneeskundige controle (Overbodige of onnodig dure verstrekkingen - Controle op door de ziekteverzekering terugbetaalde verstrekkingen)
2-1391/4
p. 2-3 2-1391/4 p. 2-3 (PDF)
Orthodontisten - Beroepstitel - Criteria - Advies van de Raad voor Tandheelkunde (2-877)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1228 2-26 p. 1228 (PDF)
Orthodontisten - Beroepstitel - Criteria - Hoge Raad voor Tandheelkunde (2-180)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 201-202 2-6 p. 201-202 (PDF)
   Anrwoord
Bul. 2-7
p. 254-255 2-7 p. 254-255 (PDF)
Orthodontisten - Beroepstitel - Criteria - Hoge Raad voor Tandheelkunde (2-361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-10
p. 422-423 2-10 p. 422-423 (PDF)
PatiŽnten met bijzondere noden - Mondgezondheidstoestand - Studie - Mobiele tandheelkunde (5-5955)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5955
Pensioenberekening van legertandartsen - Gelijkstelling studiejaren (2-475)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-12
p. 525 2-12 p. 525 (PDF)
RIZIV - Artsen, tandartsen en kinesitherapeuten - Contingentering - Aantal geweigerde RIZIV-nummers (4-245)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-245
RIZIV - Permanente audit - Tandheelkundige verstrekkingen - Eerste semester van 2007 (4-335)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-335
RIZIV - Permanente audit - Tandheelkundige verstrekkingen - Eerste semester van 2007 (4-539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-539
RIZIV - Tandheelkundigen - Accreditatie - Forfaitair honorarium tussen 2005 en 2007 (4-2167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2167
RIZIV - Tandheelkundigen - Accreditatie - Forfaitair honorarium tussen 2005 en 2007 (4-2377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2377
Reclame door tandartsen (voor producten) (3-3660)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4830 3-55 p. 4830 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5020-5021 3-56 p. 5020-5021 (PDF)
Reclame door tandartsen (voor producten) (3-3661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4836 3-55 p. 4836 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5511-5512 3-60 p. 5511-5512 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Terugbetaling van bepaalde tandheelkundige behandelingen, van dure medische materialen, van implantaten en van de zware kinesitherapie
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Begrotingsmiddelen voor gezondheidszorg
4-45
p. 37 4-45 p. 37 (PDF)
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Tandheelkundige verstrekkingen - Uitgaven (5-1536)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-1536
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Tandheelkundige verstrekkingen - Uitgaven (5-3693)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3693
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Tandheelkundige verstrekkingen - Uitgaven (5-4209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4209
Sabam - Arrest van het Europees Hof van Justitie SCF tegen M. Del Corso (C-135/10) - Stopzetten van het innen van de billijke vergoeding in tandartspraktijken, inclusief hun wachtruimten (5-8132)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8132
Sociaal statuut - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid - Geneesheren-inspecteur - Tandartsen (5-5680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-5680
Sociaal statuut - Sociale voordelen - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid - Geneesheren-inspecteur - Tandartsen (5-8071)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8071
Sociaal statuut - Verzekering "gewaarborgd inkomen" - Discriminatie tussen artsen, tandartsen en apothekers      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 120-121 1-4 p. 120-121 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 215-216 1-5 p. 215-216 (PDF)
Studenten geneeskunde - Contingentering - Lissage - Stand van zaken (5-8097)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8097
Tandartsen - Aanvragen RIZIV-erkenningsnummer - Emigrerende afgestudeerden (3-2478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3171 3-41 p. 3171 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4904-4905 3-55 p. 4904-4905 (PDF)
Tandartsen - Agressies - Aantallen - Aard van de delicten (4-3219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3219
Tandartsen - Agressies - Aantallen - Aard van de delicten (4-3220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3220
Tandartsen - Belastingcontroles - Inzage in patiŽntenfiches (3-3885)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5179 3-58 p. 5179 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5785-5786 3-62 p. 5785-5786 (PDF)
Tandartsen - Kinderen onder de 12 jaar - Gratis verzorging - Promotie (4-343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-343
Tandartsen - Kinderen onder de 12 jaar - Gratis verzorging - Promotie (4-542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-542
Tandartsen - Onregelmatige en onvoldoende bezoek van jongeren (3-3770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5087 3-57 p. 5087 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5667-5668 3-61 p. 5667-5668 (PDF)
Tandartsen - Overeenkomst van 2001 (Akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen) (2-1287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1808 2-37 p. 1808 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 1991-1992 2-40 p. 1991-1992 (PDF)
Tandartsen - Praktijkorganisatie - Arbeidsvreugde - Mogelijkheden (Aanwerving van tandartsassistenten) (3-2891)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3655-3656 3-45 p. 3655-3656 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-46
p. 3849 3-46 p. 3849 (PDF)
Tandartsen - Quotum (Gevaar van een tekort voor de toekomst) (3-1239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1391 3-23 p. 1391 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-24
p. 1472-1474 3-24 p. 1472-1474 (PDF)
Tandartsen - Tekort - Erkenning van mondhygiŽnisten (5-163)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-163
Tandartsen - Tekort - Erkenning van mondhygiŽnisten (5-4050)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4050
Tandartsen - Toegang tot het beroep - Balans 2005 (3-5208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7163 3-70 p. 7163 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8419-8421 3-78 p. 8419-8421 (PDF)
Tandartsen - Uitgaven (4-920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-920
Tandartsen - Uitgaven (5-8200)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8200
Tandartsen - Wachtdiensten - Organisatie - Erkenning - Provinciale geneeskundige commissies Antwerpen en West-Vlaanderen - Gelijke behandeling (5-7140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-7140
Tandartsen - Wachtdiensten - Organisatie - Erkenning - Provinciale geneeskundige commissies Antwerpen en West-Vlaanderen - Gelijke behandeling (5-7829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7829
Tandartsenkabinetten - Tewerkstelling (3-4614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6171 3-64 p. 6171 (PDF)
Tandheelkundige verstrekkingen - Cijfergegevens voor 2007 en het eerste semester van 2008 (4-1526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1526
Tandheelkundige verstrekkingen - Cijfergegevens voor 2007 en het eerste semester van 2008 (4-2293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2293
Tandheelkundige verstrekkingen - Cijfers voor het jaar 2008 - Regionale opsplitsing (4-3266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3266
Tandheelkundige verstrekkingen - Kinderen jonger dan 12 jaar (3-4693)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6292 3-65 p. 6292 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6746-6747 3-67 p. 6746-6747 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten) (5-2232)      
   Voorstel van de heren Wouter Beke, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpťrťe en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  01. GEZONDHEIDSZORG EN HULP AAN PERSONEN : erkenningsnormen en infrastructuur voor ziekenhuizen, hulp aan personen met een handicap, ouderenbeleid, rust- en verzorgingstehuizen, "long term care"-revalidatie, geestelijke gezondheidszorg, preventie, organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg, Impulseofonds huisartsen, huisartsenkringen, thuiszorg, palliatieve zorg, preventieacties door tandartsen, erkenning van de gezondheidsberoepen en de subquota van de gezondheidszorgberoepen, interpersoonlijke solidariteit ziekteverzekering [federale materie], gemeenschapsbevoegdheden inzake gezondheidszorg te Brussel, samenwerkingsakkoorden
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  De Belgische bevoegdheidsverdeling inzake elektronische communicatie
   Verslag van de deskundigengroep "Telecommunicatie"
5-2232/2
p. 1-40 5-2232/2 p. 1-40 (PDF)
  Advies van de Raad van State
5-2232/3
p. 1-56 5-2232/3 p. 1-56 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 35 van de heer Dirk Claes c.s.
5-2232/4
p. 1-33 5-2232/4 p. 1-33 (PDF)
  Amendementen nrs 107 tot 122 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
5-2232/4
p. 78-84 5-2232/4 p. 78-84 (PDF)
  Amendementen nrs 36 tot 106 en 123 van de heer Bart Laeremans
5-2232/4
p. 33-78 5-2232/4 p. 33-78 (PDF)
  5-2232/4
p. 84 5-2232/4 p. 84 (PDF)
  Verslag van de heren Philippe Moureaux en Dirk Claes
5-2232/5
p. 1-432 5-2232/5 p. 1-432 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de commissie
5-2232/6
p. 1-37 5-2232/6 p. 1-37 (PDF)
  Amendement nr 124 van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Lieve Maes, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-2232/7
p. 1-3 5-2232/7 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-127
p. 85-88 5-127 p. 85-88 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
5-128
p. 66-70 5-128 p. 66-70 (PDF)
  5-128
p. 98-101 5-128 p. 98-101 (PDF)
  Stemming
5-128
p. 70 5-128 p. 70 (PDF)
  5-128
p. 103-104 5-128 p. 103-104 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpťrťe en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1493)      
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
   Responsabilisering van geneesheren en tandartsen - Voorschrijven van goedkope of generische geneesmiddelen
3-1493/5
p. 6 3-1493/5 p. 6 (PDF)
  3-1493/5
p. 19 3-1493/5 p. 19 (PDF)
  3-1493/5
p. 22-23 3-1493/5 p. 22-23 (PDF)
  3-1493/5
p. 24 3-1493/5 p. 24 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-1051)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   zg. OVEREENKOMST TANDARTSEN (artikelen 95 en 96) Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen - Verlaging van de toetredingsdrempel van de tandartsen - Wijziging artikel 50 wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994
4-1051/1
tekst 4-1051/1 tekst (PDF)
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-1051/3
p. 9 4-1051/3 p. 9 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (5-609)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   zl. GENEESMIDDELEN : GOEDKOPER VOORSCHRIJVEN (artikelen 113 en 114) Verhoging van de voorschrijfpercentages goedkopere geneesmiddelen die artsen en tandartsen, afhankelijk van hun specialisatie, moeten behalen : wijziging artikel 73, ß2, wet verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994
5-609/1
tekst 5-609/1 tekst (PDF)
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
5-609/4
p. 1-17 5-609/4 p. 1-17 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid (3-1812)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   u. Nationale Commissie Tandheelkundigen-ziekenfondsen : voorzitterschap (artikel 125)
3-1812/1
p. 71 3-1812/1 p. 71 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging (5-2346)      
  (Vereenvoudiging van reglementen door gebruik te maken van het Only Once Principe en het hergebruik van gegevens - Uitbreiding van de opdracht van de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging : luik burgers en luik kwaliteitsverbetering van de regelgeving [wijziging programmawet 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap] - Verstrekking, door de auteurs van regelgeving die wordt voorgelegd aan de Ministerraad, van een geÔntegreerde impactanalyse met 3 transversale doelstellingen [duurzame ontwikkeling, gelijkheid man-vrouw, beleidscoherentie ten gunst van ontwikkeling] en 2 materies [administratieve lasten en KMO's] [wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, van de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie Peking en tot de federale beleidslijnen en van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking] - Wijziging wet 17 juli 1975 m.b.t. de boekhouding van de ondernemingen : vervanging van het hulpdagboek voor de verkoopverrichtingen door een geregistreerd kassasysteem - Elektronische maaltijdcheques : de uitgevers van maaltijdcheques mogen het rijksregisternummer gebruiken [wijziging programmawet 30 december 2009] - Opname van genealogische gegevens, gegevens over onbevoegdheidsverklaringen en contactgegevens in het Nationaal Rijksregister : wijziging wet 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen - Juridische waarde van de digitale handtekening die geplaatst wordt via de elektronische identiteitskaart : wijziging wet 19 juli 1991 - Vereenvoudiging van de betekening van de weigering tot toetreding tot akkoorden voor zorgverstrekkers en administratie door invoering van een beveiligde online betekening : wijziging artikelen 50 en 51 wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994)
   Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
5-2346/1
p. 1 5-2346/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
5-129
p. 83 5-129 p. 83 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg (Wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen : Niet begeleide minderjarige vreemdelingen - Tabaksontwenning - Haarprotheses - Radio-isotopen - Maximumfactuur - Statuut chronische aandoening - Derdebetaler - Nationaal Akkoord - Conventionnering - Pediatrische liaison - Wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen : honorariumsupplementen - Wijziging van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's : administrative vereenvoudiging en betere controle) (5-1895)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
5-1895/1
p. 1 5-1895/1 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1895/2
p. 1-3 5-1895/2 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Christie Morreale
5-1895/3
p. 1-18 5-1895/3 p. 1-18 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
5-1895/4
p. 1 5-1895/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-85
p. 9-20 5-85 p. 9-20 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-85
p. 20-21 5-85 p. 20-21 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
5-86
p. 11 5-86 p. 11 (PDF)
  5-86
p. 20-21 5-86 p. 20-21 (PDF)
  Evocatie
5-86
p. 30 5-86 p. 30 (PDF)
  Stemming
5-86
p. 11-12 5-86 p. 11-12 (PDF)
  5-86
p. 21 5-86 p. 21 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (4-1010)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   c. ZIV : TANDHEELKUNDIGE VERSTREKKINGEN AAN KINDEREN VAN ZELFSTANDIGEN (artikelen 4, 6) Opheffing art. 37, ß 22, wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994
4-1010/1
tekst 4-1010/1 tekst (PDF)
  4-1010/1
tekst 4-1010/1 tekst (PDF)
   k. ZIV : SOCIALE VOORDELEN (artikelen 19-21) Voordelen voor geconventioneerde artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten - Terugvordering van de RIZIV-bijdrage t.o.v. artsen die het akkoord geneesheren-ziekenfondsen 2008 niet naleven - Wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994
4-1010/1
tekst 4-1010/1 tekst (PDF)
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Els Schelfhout
4-1010/2
p. 3 4-1010/2 p. 3 (PDF)
  4-1010/2
p. 6 4-1010/2 p. 6 (PDF)
  4-1010/2
p. 22 4-1010/2 p. 22 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (5-2740)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   49. UITOEFENING GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN : KINESITHERAPIE (artikelen 146 tot 148) Voor wat betreft temporomandibulaire dysfuncties kan kinesitherapie worden uitgeoefend op voorschrift van een tandarts - Mogelijkheid voor de kinesitherapeut af te wijken van het verplichte voorschrift bedoeld in artikel 21bis, ß6, van KB nr 78 - De stemming voor de adviezen bedoeld in artikel 47, ß1, van KB nr 78 kan met twee derde meerderheid - Wijziging van "Nationale Raad voor de Kinesitherapie" in "Federale Raad voor de Kinesitherapie" - Wijziging van het KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
5-2740/1
tekst 5-2740/1 tekst (PDF)
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-2740/3
p. 1-9 5-2740/3 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (Diensthoofd ziekenhuizen - Informatie aan de patiŽnt bij opname - PatiŽntenmobiliteit - Vertegenwoordiging van verpleegkundigen in de multipartitestructuur - Tandartsen-specialisten - Dringende geneeskundige hulpverlening - Verbod op de verkoop van alcoholische dranken aan min 16-jarigen - Verbod tot het houden van dieren - Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten : registratie geneesmiddelen en managementfuncties - Verhoogde tegemoetkoming voor langdurig werklozen en eenoudergezinnen - Centra voor menselijke erfelijkheid - Comitť voor de permanente doorlichting van de nomenclatuur - Profielencommissies - Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen - Chronisch zieken - Vergoeding apothekers - Vaccinatieprogramma's door de gefedereerde entiteiten - Referentiebedragen ziekenhuispraktijken - Overeenkomsten tussen het verzekeringscomitť en de diensten voor thuiszorg en de huisartsenkringen - Zorgtrajecten - Laboratoria voor pathologische anatomie - Wijziging wet verplichte verzekering geneeskundige verzorging ten gevolge van de coŲrdinatie wet op de ziekenhuizen - Administratieve en geneeskundige controle - Akkoord geneesheren-ziekenfondsen 2009-2010 - Vakbondspremie ziekenhuispersoneel - Aantrekkelijkheid gezondheidszorgberoepen - Normatieve verdeelsleutel - eHealth-platform) (4-1494)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
4-1494/1
p. 1 4-1494/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
4-99
p. 109 4-99 p. 109 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I) (5-1995)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   05. TARIFERINGSDIENSTEN : VROEDVROUWEN EN TANDARTSEN (artikel 7) Overmaken van gegevens betreffende geneesmiddelen door de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen, voor de analyse van de interactie tussen alle zorgverleners die geneesmiddelen kunnen voorschrijven, inbegrepen de vroedvrouwen en tandartsen : wijziging artikel 165 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994
5-1995/1
tekst 5-1995/1 tekst (PDF)
   14. TANDVERZORGING (artikel 21) Uitbreiding van de bevoegdheid van de Koning inzake nomenclatuur in die zin dat Hij parameters kan vastleggen om het aantal verstrekkingen binnen een bepaalde referentieperiode te beperken : wijziging artikel 35 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994
5-1995/1
tekst 5-1995/1 tekst (PDF)
  Verslag van de heer Louis Ide en mevrouw Fabienne Winckel
5-1995/3
p. 1-17 5-1995/3 p. 1-17 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-860)      
  Wijziging van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering : wijzigingen in het kader van het vernieuwd geneesmiddelenbeleid ; organisatie van de thuiszorg - Wijzigingen KB nr 78 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies
   Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
2-860/1
p. 1 2-860/1 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 4, 6 en 8 tot 11 van de heer Barbeaux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-860/4
p. 1 2-860/4 p. 1 (PDF)
  2-860/4
p. 1 2-860/4 p. 1 (PDF)
  2-860/4
p. 2 2-860/4 p. 2 (PDF)
  2-860/4
p. 2 2-860/4 p. 2 (PDF)
  2-860/4
p. 3 2-860/4 p. 3 (PDF)
  2-860/4
p. 3 2-860/4 p. 3 (PDF)
  2-860/4
p. 4 2-860/4 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 15, 17 tot 22, 24 tot 35, 38 tot 40, 42, 44, 46, 48 tot 51, 53, 56 tot 58, 61, 63, 65, 66 en 68 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-860/4
p. 1 2-860/4 p. 1 (PDF)
  2-860/4
p. 2 2-860/4 p. 2 (PDF)
  2-860/4
p. 2 2-860/4 p. 2 (PDF)
  2-860/4
p. 2-3 2-860/4 p. 2-3 (PDF)
  2-860/4
p. 3 2-860/4 p. 3 (PDF)
  2-860/4
p. 3 2-860/4 p. 3 (PDF)
  2-860/4
p. 4 2-860/4 p. 4 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
2-860/6
p. 1 2-860/6 p. 1 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
2-142
p. 77-83 2-142 p. 77-83 (PDF)
  2-142
p. 99-111 2-142 p. 99-111 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-142
p. 29-30 2-142 p. 29-30 (PDF)
  Evocatie
2-142
p. 143-144 2-142 p. 143-144 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (Wijziging KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen : visum van diploma's; tandheelkundigen; contingentering van kinesitherapeuten) (3-710)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
3-710/1
p. 1 3-710/1 p. 1 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-710/2
p. 7 3-710/2 p. 7 (PDF)
  Verslag van mevrouw Laloy
3-710/2
p. 1-7 3-710/2 p. 1-7 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
3-710/3
p. 1 3-710/3 p. 1 (PDF)
  Evocatie
3-60
p. 68 3-60 p. 68 (PDF)
  Algemene bespreking
3-62
p. 21 3-62 p. 21 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-62
p. 21 3-62 p. 21 (PDF)
  Stemming
3-62
p. 31 3-62 p. 31 (PDF)
  3-62
p. 34 3-62 p. 34 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-1175)      
  (a. Wijzigingen arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 : vergoeding tijdelijke werkongeschiktheid; verkeersongeval; nieuwe werkgever; fusie/splitsing van vennootschappen - Beroepsziekten privť-sector - Arbeidsongevallen en beroepsziekten overheidssector : verdwijning van een overheidsdienst - Gezinsbijslag - Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten - Sociale zekerheid : globaal financieel beheer; verjaring; vermindering werkgeversbijdragen; pensioen mijnwerkers; jaarlijkse-vakantiestelsel gemeentepersoneel ; burgerlijke straffen voor werkgevers die hun bijdrageverplichtingen niet nakomen - Kruispuntbank sociale zekerheid - Sociale identiteitskaart - Ziekteverzekering : aanvragen om tegemoetkoming en College van geneesheren-directeurs; aannemingsprocedure farmaceutische specialiteiten en Technische Raad; daghospitalisatie : niet-vergoedbaarheid geneesmiddelen verstrekt aan zelfstandigen en aan leden van een kloostergemeenschap; gratis gezondheidszorg voor werkonbekwame vreemdelingen; diensten thuisverpleging; preventoria en medisch-pediatrische centra voor chronisch zieke jongeren; accreditering van medische hulpverleners; budgettaire bepalingen; gegevens te vermelden op getuigschriften voor verstrekte hulp; forfait klinische biologie; buitenlandse verzekeraars en EG-richtlijn, logopedieverstrekkingen; procedure tot regularisatie van niet-toegelaten werkhervattingen - Moederschapsverzekering : rustperiode bij meervoudige geboorte - Geneeskundige controle - Heffing op de omzet van farmaceutische producten - Overzeese sociale zekerheid -
1-1175/1
p. 1 1-1175/1 p. 1 (PDF)
  b. Sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten : gewestelijke ontvangers - Jaarlijkse vakantie : studentenarbeid - Termijn voor terugvordering van onverschuldigde tegemoetkomingen aan gehandicapten - Armoede en sociale integratie : toelagen aan OCMW voor tewerkstelling van vreemdelingen - Activering van het bestaansminimum - Volksgezondheid : patiŽntendossier en informatica; ministeriŽle erkenning voor toegang tot paramedisch beroep; Nationale Raad voor Kinesitherapie; toelage voor beoefenaars van gezondheidsberoepen die patiŽntengegevens registreren; intrekking visum van een fysiek of psychisch ongeschikt beoefenaar van een gezondheidsberoep; geneesmiddelendistributiepunt in luchthaven Brussel-Nationaal - Ziekenhuizen : samenwerkingsverbanden; organiseren van zorgcircuits voor bepaalde doelgroepen; extra-murale zorgverlening in de psychiatrische sector - Sociaal statuut zelfstandigen - Pensioenen zelfstandigen - Pensioenen werknemers - Wijziging art. 1410 Gerecht. Wetboek : terugvordering van betaalde socialezekerheidssommen en rangorde onder schuldeisers - Gewaarborgd inkomen bejaarden : beroepstermijn - Verband tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht : subrogatie - Overheidspensioenen : mandaten en weddebijslagen; diplomabonificatie voor aspirant-officier ter lange omvaart; mandatarissen; bewijskracht administratieve documenten; pensioen van personeelsleden van het Nationaal Comitť voor de Energie)
   Wetsontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-1175/1
p. 1 1-1175/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van mevrouw Delcourt-PÍtre
   Accreditering van geneesheren en tandheelkundigen
1-1175/3
p. 7 1-1175/3 p. 7 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-188)      
  (Geneeskundige verzorging en uitkeringen : Verzekeringscomitť - Geneeskundige verstrekkingen - Logopedie - Datum van opmaak van de begroting - Geaccrediteerde artsen - Sociale voordelen voor "geconventioneerde" artsen, tandartsen en apothekers : rust- en overlijdensverzekering - Akkoorden en overeenkomsten - Medische beeldvorming - Vrijstelling voor het gebruik van geneesmiddelenvoorschriften met streepjescode - Heffing op het omzetcijfer van farmaceutische firma's - FinanciŽle bepalingen - Indexering - Bijzonder solidariteitsfonds - Geneesmiddelen - AIDS-referentielaboratoria - Nationale Sociale Commissie voor de kleine ondernemingen - Nationaal Vereveningsfonds voor het gewaarborgd weekloon - Controle en sancties - Structuur van het RIZIV) (FinanciŽle en diverse bepalingen : Rijkstoelage - Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid - Alternatieve financiering - Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten) (Sociale zaken en volksgezondheid : Wachtdiensten - Voorbehouden van bepaalde geneesmiddelen tot bepaalde beroepsbeoefenaars - Doorzichtigheidscommissie - Oprichten van een Doorzichtigheidscommissie voor diergeneeskundige geneesmiddelen - Veterinaire keuring : financiering van laboratoriumonderzoeken - Begrip "vlees" - IVK - Vrij wild) (Sociaal statuut der zelfstandigen : Ambtshalve aansluiting - Inning van de bijdragen : sancties - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen - Kinderbijslag - Medische-expertisekosten - Bijdrage ten laste van de vennootschappen - Rijkstoelage) (Pensioenen en renten werknemers : Definitie "daadwerkelijke ingang van de voordelen" - Beheerscomitť - Indexering van de renten uit het verleden - Overdracht van reserves - Vergoedingspensioen en arbeidsongeschiktheidsuitkering) (Economische zaken : prijsvermindering geneesmiddelen)
   Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-188/1
p. 1 1-188/1 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-297)      
  Amendement nr 16 van de heer Coene
   Maximumleeftijd voor artsen en tandartsen
1-297/2
p. 12 1-297/2 p. 12 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Destexhe en Hazette
   Sociale bijdragen voor geneesheren, tandartsen en apothekers
1-297/2
p. 1-2 1-297/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Cantillon
   Beperking van het medisch aanbod
1-297/3
p. 17-19 1-297/3 p. 17-19 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale en diverse bepalingen (2-229)      
  NULL
2-229/1
p. 1 2-229/1 p. 1 (PDF)
  a. [VERZEKERING GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGEN : BEGROTINGS- EN FINANCIňLE MAATREGELEN (Groeinorm; overschrijding en correctiemechanismen; innoverende geneesmiddelen; klinische biologie; deelbudgetten geneesmiddelen; prijsvolumecontracten; heffing op farmaceutische producten; SIS-kaart en verzekeringsinstellingen; fiscale franchise remgeld; accreditering) - VEREENVOUDIGING VAN STRUCTUREN EN PROCEDURES (Wijziging lijst vergoedbare specialiteiten; revalidatie; Bijzonder Solidariteitsfonds; nomenclatuurwijziging; interpretatie nomenclatuur; profielencommissies; Riziv-bevoegdheden inzake profielgegevens; moedermelk, dieetvoeding, parenterale voeding; medische hulpmiddelen; medische voeding; verhoogde tegemoetkoming langdurig werklozen; SIS-kaart; honoraria klinische biologie; advies Verzekeringscomitť of Algemene raad; inschrijving en erkenning kinesitherapeuten, verpleegkundigen en paramedische medewerkers; arbeidsongeschiktheidsuitkering bij laattijdige aangifte; rusthuizen en dagverplegingscentra) - CONTROLE EN SANCTIES (Ambulante klinische biologie; laboratoria klinische biologie; terugvorderingsprocedure; terugvordering t.a.v. de voorschrijver; heffing op hospitalisatieverzekering; jaarrekeningen verzekeringsondernemingen; sanctionering van rusthuizen die personeels- en bezoldigingsnormen niet naleven; sociale reclassering mindervaliden : inning bij weerspannige schuldenaars)] -
2-229/1
p. 1 2-229/1 p. 1 (PDF)
  b. DIVERSE BEPALINGEN (KB nr. 78 van 10 november 1967 : verpleegkundigen en kinesitherapeuten; nomenclatuur; koloniŽn voor debiele kinderen; dagverplegingscentra; rusthuizen : Riziv-normen; orthopedisten en bandagisten; sociaal statuut geneesheren, tandartsen en apothekers; publiciteit; prestaties in het buitenland; geneesheer-inspecteur en sociaal controleur bij het Riziv; lijst van personen ter erkenning voorgesteld aan het Verzekeringscomitť; jaarverslag en boekhoudkundig verslag Riziv; art. 1410 Gerechtelijk Wetboek : verbod van overdracht of beslag van bedragen uit hoofde van de behoefte aan andermans hulp toegekend inzake arbeidsongeschiktheidsverzekering; transparantie van de gekoppelde klinische en financiŽle gegevens; arbeidsongeval, burgerlijke aansprakelijkheid en zwaarwichtige fout; inning door de administratie van FinanciŽn van door het Fonds voor arbeidsongevallen ten onrechte uitbetaalde bedragen; arbeidsongevallen : bevoegdheid arbeidsrechtbank inzake administratieve geldboetes; verjaringstermijn sociale bijdragen; Beheerscomitť van de sociale zekerheid; Maribel : vermindering werkgeversbijdragen en terugvordering ingevolge EG-beschikking; eindejaarstoelage; kinderbijslag : afwijking voor behartenswaardige gevallen; sociaal handhavingsrecht : tewerkstelling vreemdelingen en boetes) - OVERHEIDSPENSIOENEN - MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN SOCIALE ECONOMIE (Wijziging wet 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen : hulp aan bejaarden - Wijziging wet 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum : OCMW en tewerkstelling - Wijziging organieke wet 8 juli 1976 OCMW : asielzoekers; tewerkstelling; samenwerking tussen OCMW's; wijziging organieke wet 2 april 1965 betreffende ten laste nemen van steun door OCMW: asielzoekers en tewerkstelling van vreemdelingen; Federale Adviescommissie voor Maatschappelijk Welzijn; "Smet-banen" : vrijstelling werkgeversbijdragen jaarlijkse vakantie) - BEGROTINGSBEPALING (Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie/Rijksdienst voor pensioenen)]
   Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
2-229/1
p. 1 2-229/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Remans
   Uitbreiding van de Voorzorgskassen van apothekers, geneesheren en tandartsen tot alle medische hulpverleners
2-229/3
p. 22 2-229/3 p. 22 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen (Omzetting richtlijn 2003/88/EG) (5-476)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
5-476/1
p. 1 5-476/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
5-7
p. 28 5-7 p. 28 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Administratieve vereenvoudigingen in het kader van de procedure voor het behandelen van aanvragen voor het bekomen van een vergunning voor de vestiging van een apotheek - Opvulling van de inhoud van het begrip "farmaceutische zorg" - Samenwerkingsvormen tussen apothekers-titularissen van verschillende apotheken - Versoepeling van de vereisten voor tijdelijke overbrenging en sluiting van een apotheek - Verlaging van de werklast van de vestigingscommissies door een voorafgaandelijk onderzoek van de ingediende dossiers - Verstrekking van geneesmiddelen in schrijnende gevallen door artsen en tandartsen - Bepaling dat geneesmiddelen die door de overheid aangekocht zijn met het oog op een profylaxecampagne tegen besmettelijke ziekten of geneesmiddelen die wegens hun kenmerken niet geschikt zijn om uitsluitend het normale farmaceutische distributiecircuit te volgen, niet enkel door de apotheker dienen afgeleverd te worden) (3-1613)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
3-1613/1
p. 1 3-1613/1 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Van de Casteele
3-1613/2
p. 1-2 3-1613/2 p. 1-2 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-1613/3
p. 10 3-1613/3 p. 10 (PDF)
  Verslag van de heer Vankrunkelsven
3-1613/3
p. 1-10 3-1613/3 p. 1-10 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
3-1613/4
p. 1 3-1613/4 p. 1 (PDF)
  Evocatie
3-154
p. 88 3-154 p. 88 (PDF)
  Algemene bespreking
3-157
p. 28-33 3-157 p. 28-33 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-157
p. 33 3-157 p. 33 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Coveliers
3-157
p. 44-45 3-157 p. 44-45 (PDF)
  3-157
p. 73 3-157 p. 73 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juni 1934 houdende reglement op de beoefening der tandheelkunde, inzake de reglementering van de toegang tot voor tandverzorging uitgeruste lokalen (Opheffing van het verbod) (5-2292)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
5-2292/1
p. 1 5-2292/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
5-122
p. 71 5-122 p. 71 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het medisch zorgcontract en de rechten van de patiŽnt      
  Voorstel van mevrouw van Kessel
2-486/1
p. 1-16 2-486/1 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
  Vervalt door aanneming van het ontwerp 2-1250
2-227
p. 105 2-227 p. 105 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de Gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgberoepen (3-1519)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven en mevrouw Van de Casteele c.s.
3-1519/1
p. 1-42 3-1519/1 p. 1-42 (PDF)
  Advies van de Raad van State
3-1519/2
p. 1-9 3-1519/2 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1519/3
p. 1-4 3-1519/3 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 33 tot 38 van de heer Vankrunkelsven en mevrouw Van de Casteele
3-1519/4
p. 12-14 3-1519/4 p. 12-14 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 32 van de heren Brotchi en Destexhe
3-1519/4
p. 1-12 3-1519/4 p. 1-12 (PDF)
  Amendementen nrs 39 tot 62 van de heer Vankrunkelsven en mevrouw Van de Casteele
3-1519/5
p. 1-10 3-1519/5 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 63 tot 69 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1519/6
p. 1-4 3-1519/6 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 70 tot 74 van de heer Brotchi
3-1519/7
p. 1-3 3-1519/7 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 75 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-1519/8
p. 1-2 3-1519/8 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 76 van de heren Vankrunkelsven en Beke
3-1519/8
p. 2 3-1519/8 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 84 van de heer Destexhe
3-1519/8
p. 4 3-1519/8 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 77 tot 81 van de heer Vankrunkelsven
3-1519/8
p. 2-4 3-1519/8 p. 2-4 (PDF)
  Amendementen nrs 82 en 83 van de heer Vankrunkelsven c.s.
3-1519/8
p. 4 3-1519/8 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 85 tot 89 van de heren Vankrunkelsven en Brotchi
3-1519/9
p. 1-3 3-1519/9 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 93 van de heren Brotchi en Vankrunkelsven
3-1519/10
p. 3 3-1519/10 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 90 en 95 van mevrouw Van de Casteele
3-1519/10
p. 1 3-1519/10 p. 1 (PDF)
  3-1519/10
p. 4 3-1519/10 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 91, 92, 94 en 96 van mevrouw Van de Casteele en de heer Brotchi
3-1519/10
p. 2 3-1519/10 p. 2 (PDF)
  3-1519/10
p. 3-4 3-1519/10 p. 3-4 (PDF)
  3-1519/10
p. 4 3-1519/10 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 97 tot 101 van mevrouw Van de Casteele en de heer Brotchi
3-1519/11
p. 1-3 3-1519/11 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 102 van mevrouw Van de Casteele
3-1519/12
p. 1-2 3-1519/12 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere en de heer Destexhe
3-1519/13
p. 1-282 3-1519/13 p. 1-282 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-1519/14
p. 1-18 3-1519/14 p. 1-18 (PDF)
  Amendementen nrs 103 en 104 van de heren Creyelman en Van Hauthem ingediend na de goedkeuring van de verslagen
3-1519/15
p. 1-3 3-1519/15 p. 1-3 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
3-1519/16
p. 1 3-1519/16 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-201
p. 62-69 3-201 p. 62-69 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
3-202
p. 49-50 3-202 p. 49-50 (PDF)
  3-202
p. 91-94 3-202 p. 91-94 (PDF)
  Stemming
3-202
p. 51 3-202 p. 51 (PDF)
  3-202
p. 94-95 3-202 p. 94-95 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor deontologie van de gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidsberoepen (5-1803)      
  Voorstel van mevrouw Marleen Temmerman en de heer Bert Anciaux
5-1803/1
p. 1-44 5-1803/1 p. 1-44 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Vlaamse Orde van tandartsen en een Orde van Franstalige en Duitstalige tandartsen (5-1555)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en mevrouw Elke Sleurs
5-1555/1
p. 1-22 5-1555/1 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen) (Plastische chirurgie) (5-61)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cťcile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, Andrť du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-61/1
p. 1-10 5-61/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Dominique Tilmans c.s.
5-61/2
p. 1-4 5-61/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 13 van de dames Fatiha SaÔdi en Fabienne Winckel
5-61/3
p. 4-5 5-61/3 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van mevrouw Dominique Tilmans c.s.
5-61/3
p. 1-2 5-61/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 9 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
5-61/3
p. 2-4 5-61/3 p. 2-4 (PDF)
  Verslag van de dames Cindy Franssen en Cťcile Thibaut
5-61/4
p. 1-52 5-61/4 p. 1-52 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
5-61/5
p. 1-3 5-61/5 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 24 van mevrouw Dominique Tilmans, ingediend na terugzending door de plenaire vergadering
5-61/6
p. 1-4 5-61/6 p. 1-4 (PDF)
  Aanvullend verslag van de dames Cindy Franssen en Cťcile Thibaut
5-61/7
p. 1-5 5-61/7 p. 1-5 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de commissie
5-61/8
p. 1-3 5-61/8 p. 1-3 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-61/9
p. 1 5-61/9 p. 1 (PDF)
  Terugzending naar commissie
5-22
p. 6 5-22 p. 6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-23
p. 25-27 5-23 p. 25-27 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-23
p. 27-28 5-23 p. 27-28 (PDF)
  Stemming
5-23
p. 36 5-23 p. 36 (PDF)
  5-23
p. 37 5-23 p. 37 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (Plastische chirurgie) (3-2382)      
  Voorstel van mevrouw Defraigne
3-2382/1
p. 1-9 3-2382/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (Plastische chirurgie) (4-177)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominque Tilmans
4-177/1
p. 1-9 4-177/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
4-177/2
p. 1-4 4-177/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (Plastische chirurgie) (5-720)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne
5-720/1
p. 1-9 5-720/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren) (5-62)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cťcile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, Andrť du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-62/1
p. 1-8 5-62/1 p. 1-8 (PDF)
  Advies van de Raad van State
5-62/2
p. 1-18 5-62/2 p. 1-18 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 28 van de regering
5-62/3
p. 1-16 5-62/3 p. 1-16 (PDF)
  Advies van de Raad van State
5-62/4
p. 1-7 5-62/4 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 29 tot 58 van de regering
5-62/5
p. 1-17 5-62/5 p. 1-17 (PDF)
  Verslag van de dames Cindy Franssen en Cťcile Thibaut
5-62/6
p. 1-29 5-62/6 p. 1-29 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
5-62/7
p. 1-10 5-62/7 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 59 tot 68 van de regering, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-62/8
p. 1-4 5-62/8 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van de dames Cťcile Thibaut en Cindy Franssen na terugzending door de plenaire vergadering
5-62/9
p. 1-6 5-62/9 p. 1-6 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de commissie na terugzending door de plenaire vergadering
5-62/10
p. 1-10 5-62/10 p. 1-10 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-62/11
p. 1 5-62/11 p. 1 (PDF)
  Ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat
5-62/12
p. 1-2 5-62/12 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de dames Cindy Franssen en Cťcile Thibaut
5-62/13
p. 1-3 5-62/13 p. 1-3 (PDF)
  Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer van volksvertegenwoordigers geamendeerde ontwerp
5-62/14
p. 1 5-62/14 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-83
p. 56-60 5-83 p. 56-60 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-83
p. 60 5-83 p. 60 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Elke Sleurs
5-83
p. 63 5-83 p. 63 (PDF)
  5-83
p. 69-70 5-83 p. 69-70 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie
5-83
p. 24 5-83 p. 24 (PDF)
  Algemene bespreking
5-98
p. 38-40 5-98 p. 38-40 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-98
p. 41 5-98 p. 41 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Louis Ide
5-98
p. 43-44 5-98 p. 43-44 (PDF)
  5-98
p. 47 5-98 p. 47 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake deontologie van de gezondheidszorgberoepen (Wijziging wet tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen - Bevoegdheid van de Raad, hetzij ambtshalve, hetzij na klacht, hetzij na mededeling door de procureur van een rechterlijke uitspraak, hetzij na melding door een bevoegde instantie, kennis te nemen van elke zaak en deze zonder gevolg te rangschikken of een tuchtrechtelijke sanctie op te leggen - Samenstelling van de Raden - Bemiddeling - Onderzoekscolleges - Raad van eerste aanleg - Raad van beroep - Verjaring - Wijziging art. 614 Gerechtelijk Wetboek : Hof van Cassatie) (3-2030)      
  Tekst aangenomen door de commissie
3-2030/1
p. 1-11 3-2030/1 p. 1-11 (PDF)
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-2030/2
p. 1 3-2030/2 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-2030/3
p. 1-3 3-2030/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-201
p. 69-72 3-201 p. 69-72 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
3-202
p. 51 3-202 p. 51 (PDF)
  3-202
p. 95-96 3-202 p. 95-96 (PDF)
  Stemming
3-202
p. 52 3-202 p. 52 (PDF)
  3-202
p. 96 3-202 p. 96 (PDF)
Wetsvoorstel tot schadeloosstelling van medische ongevallen zonder medische fout (3-213)      
  Voorstel van de heer Destexhe
3-213/1
p. 1-53 3-213/1 p. 1-53 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming tot de beoefenaars van een vrij beroep, tandartsen en kinesisten (5-1229)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1229/1
p. 1-5 5-1229/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot vergoeding van de schade in verband met de gezondheidszorg (Oprichting van een Fonds)      
  Voorstel van de heer Destexhe
2-1508/1
p. 1-16 2-1508/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot vergoeding van de schade veroorzaakt bij therapeutische ongevallen      
  Voorstel van mevrouw Lizin
2-335/1
p. 1-11 2-335/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot vergoeding van de schade veroorzaakt bij therapeutische ongevallen (3-16)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-16/1
p. 1-11 3-16/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging met het oog op een duidelijk verbod op reclame voor tandheelkundige esthetische ingrepen en met het oog op een aanpassing van de straffen aan de huidige normen (5-1297)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs, Dominique Tilmans en Marleen Temmerman
5-1297/1
p. 1-8 5-1297/1 p. 1-8 (PDF)
  Advies van de Raad van State
5-1297/2
p. 1-15 5-1297/2 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, om de kosten van de centrale oproepnummers in de eerstelijnsgezondheidszorg te beperken tot maximaal het zonale tarief (5-1703)      
  Voorstel van de dames Fauzaya Talhaoui en Marleen Temmerman
5-1703/1
p. 1-5 5-1703/1 p. 1-5 (PDF)
Woon- en zorgcentra - Tandheelkunde - Mobiele tandartspraktijk (5-198)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-198
Ziekenhuizen - Arbeidsduur - Inbreuken per categorie (5-9998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 5-9998
Zorgsector - Prikincidenten - Bloedoverdraagbare aandoeningen - Beroepsrisico's - Stand van zaken - Preventie - Maatregelen (5-7177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7177
Zorgsector - Prikincidenten - Bloedoverdraagbare aandoeningen - Beroepsrisico's - Stand van zaken - Preventie - Maatregelen (5-7826)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7826
dDe problematiek rond het organiseren van de wachtregeling bij tandartsen (Concurrerende beroepsverenigingen) (5-78)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-4 COM
p. 31-33 5-4 COM p. 31-33 (PDF)
de contingentering van de studenten geneeskunde (5-9704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9704
de contingentering-lissage van artsen en tandartsen (5-10189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10189
de contingentering-lissage van artsen en tandartsen (5-11057)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11057
de erkenning van de orthodontie (5-10197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10197
de erkenning van diploma's uit het buitenland (gezondheidszorgberoepen) (5-9685)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9685
de inbreuken op de arbeidsduur in ziekenhuizen (5-11143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-11143
de mondzorgassistent (5-10195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10195
de sociale voordelen voor artsen (5-9689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9689
de toepassing van de derdebetalersregeling door tandartsen (5-10648)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10648
de uitgaven voor tandartsen (5-9706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9706
het geboekte overschot op het contingent voor artsen en tandartsen (5-10668)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-10668
het wachtdienstenplan (5-10201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10201
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999