Register betreffende "Duitsland" (Legislatuur 2007-2010)

Non-descriptoren : Bondsrepubliek Duitsland
BRD
Duitse Bondsrepubliek
West-Duitsland
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Bedrijven in strategische sectoren - Buitenlandse investeringen - Bescherming (4-1403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1403
Bedrijven in strategische sectoren - Buitenlandse investeringen - Bescherming (4-1404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1404
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) - Voorlichtingscampagnes - Impact (4-1878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1878
De Europese Raad van 13 en 14 maart 2008 (Lissabonstrategie - Vermindering van de lasten op arbeid - Performante arbeidsmarkt - Onder controle houden van de Belgische openbare financiŽn - Mededinging in de gas- en elektriciteitssectoren - Onderzoek-ontwikkeling - Innovatie - Verhogen van de arbeidsparticipatie van ouderen en kwetsbare groepen - Energie- en klimaatpakket - Pakket over staatsinvesteringsfondsen en stabiliteit van de financiŽle markten - Extern beleid : Afghanistan; Duits-Frans compromis over de Unie voor het Middellandse Zeegebied - Rol van de Benelux - Biobrandstoffen) (4-582)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Anne Delvaux (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-582/1
p. 1-69 4-582/1 p. 1-69 (PDF)
De bijzondere problemen met de Duitse overheid inzake de ontvoering van kinderen door een van de ouders (4-648)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-59
p. 58-61 4-59 p. 58-61 (PDF)
De coŲrdinatie van de radiofrequenties (Onderhandelingen van het BIPT met de Bundesnetzagentur in Duitsland over de frequenties van de Duitstalige Gemeenschap) (4-806)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-67
p. 25-27 4-67 p. 25-27 (PDF)
De gemeenschappelijke onderzoekscentrale van de Federale Republiek Duitsland, BelgiŽ en Nederland (Strijd tegen de grensoverschrijdende misdaad) (4-328)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-32
p. 42-44 4-32 p. 42-44 (PDF)
De grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg in de provincie Luxemburg (Samenwerking met het Groothertogdom op het gebied van de Dringende Medische Hulp) (4-858)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 41-43 4-75 p. 41-43 (PDF)
Grensoverschrijdende politionele samenwerking Ė Bilateraal Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) en BelgiŽ (4-123)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-123
Grensoverschrijdende politionele samenwerking Ė Bilateraal Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) en BelgiŽ (4-578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-578
IJzeren Rijn - Ingebruikname - Vervoersprognose - FinanciŽle afspraken (4-3135)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3135
IJzeren Rijn - Ingebruikname - Vervoersprognose - FinanciŽle afspraken (4-3136)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3136
IJzeren Rijn - Omkaderende maatregelen - Overleg met inwoners (4-1227)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1227
Informele mededeling van de tekst van de protocollen met betrekking tot de uitwisseling van bankinlichtingen tussen BelgiŽ en de volgende landen : Japan, Malta en Duitsland      
  4-112
p. 86 4-112 p. 86 (PDF)
Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) - Intercitylijn (IC) Oostende-Brussel-Eupen - Aansluiting op het Duits ICE-netwerk - Duits mobiliteitsproject ďMobile Region 2020Ē - Weigering van BelgiŽ - Redenen - Station van Eupen - Sluiting (4-7498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7498
Opname van CO2 - Stimulatie van algengroei - Dumpen van ijzersulfaat in zee - Expertise en houding van BelgiŽ (4-3167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3167
Paspoorten - Vingerafdrukken en andere biometrische gegevens - Fraude (4-1422)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1422
Paspoorten - Vingerafdrukken en andere biometrische gegevens - Fraude (4-1423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1423
Slaapbussen - Verbod - Duitsland - Gevolgen (4-3486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3486
Spoorverbinding IJzeren Rijn - Heropening (4-3890)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3890
Spoorverbinding IJzeren Rijn - Heropening (4-5778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5778
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende het Eurokorps en de rechtspositie van zijn Hoofdkwartier tussen de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Spanje en het Groothertogdom Luxemburg, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 22 november 2004 (4-566)      
  Ontwerp
4-566/1
p. 1-29 4-566/1 p. 1-29 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
4-566/2
p. 2 4-566/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-566/2
p. 1-2 4-566/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-24
p. 44 4-24 p. 44 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-24
p. 44 4-24 p. 44 (PDF)
  Stemming
4-24
p. 50 4-24 p. 50 (PDF)
  4-24
p. 87-88 4-24 p. 87-88 (PDF)
Zonne-energie - Concentrating Solar Power-technologie - Afrika (4-4249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4249
Zonne-energie - Concentrating Solar Power-technologie - Afrika (4-4253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4253
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999