Register betreffende "Duitsland" (Legislatuur 2003-2007)

Non-descriptoren : Bondsrepubliek Duitsland
BRD
Duitse Bondsrepubliek
West-Duitsland
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
De Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel (Gevolgen van de schrapping van de Belgische sudsidies aan de kamers van koophandel in het buitenland, gelet op het belang van de Duitse markt voor de Belgische bedrijven - Debelux) (3-546)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-95
p. 19-23 3-95 p. 19-23 (PDF)
De Belgische en Duitse rechtsterminologie (Strafrecht - Gebrek aan overeenstemming tussen de Duitse of Spaanse terminologie en de Belgische - Gevolgen voor rogatoire commissies en voor de koppeling van de Belgische, Duitse, Franse en Spaanse strafregisters - Verkeersinbreuken) (3-773)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-110
p. 97-98 3-110 p. 97-98 (PDF)
De Duitse verkeerswet (Harmonisering van de verkeerswetgeving op Europees niveau) (3-1917)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-190
p. 60-61 3-190 p. 60-61 (PDF)
De bestrijding van de mensenhandel (Wereldkampioenschap voetbal 2006 in Duitsland - Bekrachtiging Europees Verdrag 197 - Gemengd verdrag - Duits beleid inzake prostitutie) (3-1094)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-162
p. 7-10 3-162 p. 7-10 (PDF)
De grensoverschrijdende politionele samenwerking en het Beneluxverdrag (Uitdieping van de politionele samenwerking met Duitsland) (3-1302)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-147
p. 31-34 3-147 p. 31-34 (PDF)
De koppeling van de strafregisters van vier Europese landen (Gemeenschappelijke nomenclatuur - Definitie van het "risicoberoep" - Aansluiting van de Tsjechische Republiek - Aanpassing van de recidive aan het nieuwe systeem) (3-1163)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-169
p. 18-20 3-169 p. 18-20 (PDF)
De nadelige gevolgen van het Belgisch-Duitse akkoord waarbij de dubbele belasting wordt uitgesloten (Grensarbeiders) (3-308)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-57
p. 16-18 3-57 p. 16-18 (PDF)
De schrapping van de subsidies voor de Belgische Kamers van Koophandel (Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel - Debelux) (3-702)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-113
p. 17-19 3-113 p. 17-19 (PDF)
De treinverbindingen naar Duitsland (Reizigersvervoer) (3-2113)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-203
p. 49-50 3-203 p. 49-50 (PDF)
De verklaringen van de Duitse kanselier inzake de hervorming van de NAVO (3-597)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-99
p. 22-24 3-99 p. 22-24 (PDF)
Gebouw "Aachen-Sief, Raerener Strasse 321" in Aken - Eigendomsrechten (Gemeente Raeren versus stad Aken) (3-5787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-76
p. 8115-8116 3-76 p. 8115-8116 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8563-8564 3-79 p. 8563-8564 (PDF)
Gebouw "Aachen-Sief, Raerener Strasse 321" in Aken - Eigendomsrechten (Gemeente Raeren versus stad Aken) (3-6173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8578 3-79 p. 8578 (PDF)
Het militaire kamp te Elsenborn en het grensoverschrijdende mobiliteitsplan voor de Eifel (Verkeerscorridors tussen BelgiŽ en Duitsland - Opties verzoenbaar met het gebruik van het kamp) (3-1094)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 71-72 3-132 p. 71-72 (PDF)
Het slechte functioneren van de NMBS wat betreft het goederenvervoer tussen de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Antwerpse haven (3-1017)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-151
p. 35-36 3-151 p. 35-36 (PDF)
Het uitstel van het "Toll Collect"-systeem in Duitsland en de gevolgen hiervan voor de Belgische transportsector (Elektronisch tolsysteem via een boordcomputer) (3-155)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-45
p. 63-64 3-45 p. 63-64 (PDF)
Prioriteiten van het Duits voorzitterschap van de Europese Unie (januari - juni 2007) (Internationale context - Verklaring van Berlijn - Rol en toekomst van de EU - Binnenlands beleid - Buitenlands beleid - G8) (3-2051)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-2051/1
p. 1-27 3-2051/1 p. 1-27 (PDF)
Varkenspest - Noordrijn-Westfalen - Preventieve maatregelen in BelgiŽ (3-5446)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7623 3-72 p. 7623 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8159-8160 3-76 p. 8159-8160 (PDF)
Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - Status quo - Juridische vragen (Positie van Duitsland) (3-7884)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10820-10821 3-90 p. 10820-10821 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1493)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   zx. BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGE : Begrip "gezin" - Opheffing bijzonder regime grensarbeiders : dubbelbelastingverdragen met Nederland en Duitsland (artikelen 184 en 190) Wijziging artikel 107, wet 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen
3-1493/1
p. 81 3-1493/1 p. 81 (PDF)
  3-1493/1
p. 83-84 3-1493/1 p. 83-84 (PDF)
Wetsontwerp houdende een sociaal plan voor de contractuele personeelsleden in dienst bij de Belgische strijdkrachten in Duitsland van wie het contract wordt verbroken ingevolge de terugkeer van deze strijdkrachten naar BelgiŽ (3-414)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
3-414/1
p. 1 3-414/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
3-36
p. 56 3-36 p. 56 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst bij de Overeenkomst van 11 april 1967 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen, met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, en bij diens Slotprotocol, ondertekend te Brussel op 5 november 2002 (Grensarbeiders - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting) (3-196)      
  Ontwerp
3-196/1
p. 1-10 3-196/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
3-18
p. 53 3-18 p. 53 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-18
p. 53 3-18 p. 53 (PDF)
  Stemming
3-18
p. 56 3-18 p. 56 (PDF)
  3-18
p. 68-69 3-18 p. 68-69 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten bij uitwisseling van brieven op 23 mei 2005, tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ met het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Republiek Frankrijk en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg inzake de samenwerking in de grensgebieden (3-1894)      
  Ontwerp
3-1894/1
p. 1-30 3-1894/1 p. 1-30 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-1894/2
p. 3 3-1894/2 p. 3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Tindemans
3-1894/2
p. 1-3 3-1894/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-203
p. 29 3-203 p. 29 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-203
p. 29 3-203 p. 29 (PDF)
  Stemming
3-203
p. 42 3-203 p. 42 (PDF)
  3-203
p. 66 3-203 p. 66 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het OCCAR-Veiligheidsakkoord tussen de regering van de Franse Republiek, de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de regering van de Italiaanse Republiek en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, gedaan te Parijs op 24 september 2004 (Organiseren van een systeem ter beveiliging van de informatie die wordt voortgebracht en overgedragen door en voor de programma's en activiteiten van de OCCAR) (3-1551)      
  Ontwerp
3-1551/1
p. 1-14 3-1551/1 p. 1-14 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-1551/2
p. 4 3-1551/2 p. 4 (PDF)
  Verslag van de heer Cornil
3-1551/2
p. 1-4 3-1551/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-153
p. 35 3-153 p. 35 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-153
p. 35 3-153 p. 35 (PDF)
  Stemming
3-153
p. 44 3-153 p. 44 (PDF)
  3-153
p. 94 3-153 p. 94 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie, en met de Bijlagen, gedaan te PrŁm op 27 mei 2005 (3-1746)      
  Ontwerp
3-1746/1
p. 1-68 3-1746/1 p. 1-68 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw de Bethune
3-1746/2
p. 1 3-1746/2 p. 1 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-1746/3
p. 15 3-1746/3 p. 15 (PDF)
  Verslag van de dames de Bethune en Van de Casteele
3-1746/3
p. 1-15 3-1746/3 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
3-176
p. 26-45 3-176 p. 26-45 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-176
p. 45-46 3-176 p. 45-46 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
3-177
p. 80 3-177 p. 80 (PDF)
  3-177
p. 119-120 3-177 p. 119-120 (PDF)
  Stemming
3-177
p. 80 3-177 p. 80 (PDF)
  3-177
p. 120 3-177 p. 120 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999