Register betreffende "Duitsland" (Legislatuur 1999-2003)

Non-descriptoren : Bondsrepubliek Duitsland
BRD
Duitse Bondsrepubliek
West-Duitsland
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Belgische militairen in Duitsland - Terugkeer (Reaffectatie van het personeel en sociale begeleiding) (2-2070)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3010-3012 2-55 p. 3010-3012 (PDF)
Belgische onderdanen die het slachtoffer zijn geweest van nationaal-socialistische vervolgingsmaatregelen - Vergoeding (Overeenkomst tussen BelgiŽ en de Bondsrepubliek Duitsland) (2-1269)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Leduc aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1736 2-36 p. 1736 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-38
p. 1891 2-38 p. 1891 (PDF)
Busreizen naar of door Duitsland - BTW-heffingen (2-919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1258 2-27 p. 1258 (PDF)
Busreizen naar of door Duitsland - BTW-heffingen (2-920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1272 2-27 p. 1272 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-35
p. 1712-1713 2-35 p. 1712-1713 (PDF)
De aanleg van de "IJzeren Rijn" (2-131)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-45
p. 36-42 2-45 p. 36-42 (PDF)
De oorlogsvergoeding van nazi-dwangarbeiders in Duitsland (2-331)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-67
p. 5-6 2-67 p. 5-6 (PDF)
De schadevergoeding voor de dwangarbeiders van de Tweede Wereldoorlog (2-849)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-178
p. 45-47 2-178 p. 45-47 (PDF)
Militairen in de Bondsrepubliek Duitsland - Personen die ondanks de terugtrekking van onze troepen in Duitsland willen blijven wonen (2-2156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-56
p. 3074-3075 2-56 p. 3074-3075 (PDF)
Opvoedingsuitkeringen betaald door een buitenlandse kas - Belastbaarheid (2-866)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1268 2-27 p. 1268 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1581-1582 2-32 p. 1581-1582 (PDF)
Slachtoffers van deportatie - Verplichte tewerkstelling in Duitsland - Schadeloosstelling vanwege de BRD (2-476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-12
p. 513-514 2-12 p. 513-514 (PDF)
Terugtrekking van onze troepen uit de Bondsrepubliek Duitsland - Overdracht van infrastructuur aan de Duitse overheid - Voorwaarden (2-2222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-58
p. 3189-3191 2-58 p. 3189-3191 (PDF)
Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting - BelgiŽ en Bondsrepubliek Duitsland - Herziening van het verdrag (2-119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-4
p. 133 2-4 p. 133 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1623 2-33 p. 1623 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het vrijwillig in disponibiliteit stellen van bepaalde militairen in dienst bij de Belgische Strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
2-991/1
p. 1 2-991/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
2-175
p. 80 2-175 p. 80 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het vrijwillig ontslag vergezeld van een geÔndividualiseerd beroepsomschakelingsprogramma ten behoeve van bepaalde militairen en houdende sociale bepalingen (Hulp aan militairen die, in het kader van de repatriŽring van de Belgische strijdkrachten in Duitsland, een nieuwe beroepsloopbaan wensen te vatten in Duitsland)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
2-1411/1
p. 1 2-1411/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
2-264
p. 91 2-264 p. 91 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de samenwerking van de politiediensten en de douane-administraties in de grensgebieden, gedaan te Brussel op 27 maart 2000      
  Ontwerp
2-1022/1
p. 1-25 2-1022/1 p. 1-25 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-1022/2
p. 2 2-1022/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Thijs
2-1022/2
p. 1-2 2-1022/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-194
p. 48 2-194 p. 48 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-194
p. 48 2-194 p. 48 (PDF)
  Stemming
2-196
p. 73 2-196 p. 73 (PDF)
  2-196
p. 81 2-196 p. 81 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de wederzijdse beveiliging van geclassificeerde gegevens, ondertekend te Brussel op 7 november 1996      
  Ontwerp
2-801/1
p. 1-12 2-801/1 p. 1-12 (PDF)
  Verslag van de heer Geens
2-801/2
p. 1-2 2-801/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-135
p. 23-24 2-135 p. 23-24 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-135
p. 24 2-135 p. 24 (PDF)
  Stemming
2-137
p. 107 2-137 p. 107 (PDF)
  2-137
p. 128 2-137 p. 128 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 5 bij de Herziene Rijnvaartakte, en met de Verklaring, gedaan te Straatsburg op 28 april 1999 (Vermindering van de structurele overcapaciteit van de vloten)      
  Ontwerp
2-745/1
p. 1-9 2-745/1 p. 1-9 (PDF)
  Verslag van de heer Devolder
2-745/2
p. 1-2 2-745/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-125
p. 37 2-125 p. 37 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-125
p. 37 2-125 p. 37 (PDF)
  Stemming
2-125
p. 57 2-125 p. 57 (PDF)
  2-125
p. 107 2-125 p. 107 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 6 bij de Herziene Rijnvaartakte, gedaan te Straatsburg op 21 oktober 1999      
  Ontwerp
2-594/1
p. 1-7 2-594/1 p. 1-7 (PDF)
  Verslag van de heer Dedecker
2-594/2
p. 1-2 2-594/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-110
p. 31 2-110 p. 31 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-110
p. 31 2-110 p. 31 (PDF)
  Stemming
2-110
p. 42-43 2-110 p. 42-43 (PDF)
  2-110
p. 70 2-110 p. 70 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999