Register betreffende "Duitsland" (Legislatuur 1995-1999)

Non-descriptoren : Bondsrepubliek Duitsland
BRD
Duitse Bondsrepubliek
West-Duitsland
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
"Wiedergutmachungspension" - Vonnis Arbeidsrechtbank van Doornik      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2502-2503 1-50 p. 2502-2503 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3638-3639 1-70 p. 3638-3639 (PDF)
Betekeningen in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken - Duitsland      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-14
p. 691-692 1-14 p. 691-692 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-27
p. 1327-1328 1-27 p. 1327-1328 (PDF)
De IJzeren Rijn      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-168
p. 5015-5017 1-168 p. 5015-5017 (PDF)
   Stemverklaring van de heer Boutmans en stemming over de gewone motie
1-172
p. 5097 1-172 p. 5097 (PDF)
De beslissing van het Duitse Constitutionele Hof over de schadeloosstelling van verplicht tewerkgestelden      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-57
p. 1374-1375 1-57 p. 1374-1375 (PDF)
De militaire bases in BelgiŽ waar strijdkrachten van de bondsrepubliek Duitsland gelegerd zijn      
  Mondelinge vraag van de heer Bock aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-33
p. 780-781 1-33 p. 780-781 (PDF)
De onderhandelingen met het oog op de herziening van het dubbelbelastingverdrag tussen BelgiŽ en de Bondsrepubliek Duitsland (GemeentefinanciŽn)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Verdaging
1-202
p. 5800 1-202 p. 5800 (PDF)
   Bespreking
1-211
p. 6133-6134 1-211 p. 6133-6134 (PDF)
Door Duitsland gestorte rente aan personen die tijdens de oorlog werden gedeporteerd - Transactie via De Post      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3847 1-74 p. 3847 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4144 1-79 p. 4144 (PDF)
Het Duits pensioen voor Belgische SS-ers (Waffen SS)      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-84
p. 2222-2223 1-84 p. 2222-2223 (PDF)
Het Duitse initiatief in verband met Algerije      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-156
p. 4145-4146 1-156 p. 4145-4146 (PDF)
Na de oorlog door Duitsland aan BelgiŽ uitbetaald geld      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2884-2885 1-57 p. 2884-2885 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-59
p. 3032 1-59 p. 3032 (PDF)
Rechtspositie van de leden van de krijgsmacht gestationeerd in Duitsland (Buitenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 80-81 1-3 p. 80-81 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-4
p. 147-148 1-4 p. 147-148 (PDF)
Rechtspositie van de leden van de krijgsmacht gestationeerd in Duitsland (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 86 1-3 p. 86 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 443-444 1-9 p. 443-444 (PDF)
Rechtspositie van de leden van de krijgsmacht gestationeerd in Duitsland (Landsverdediging)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 86 1-3 p. 86 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 234-235 1-5 p. 234-235 (PDF)
Taaltoestand bij het medisch personeel in het garnizoen Bensberg (Duitsland)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-80
p. 4182-4183 1-80 p. 4182-4183 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten :1į Overeenkomst, opgemaakt te Bonn op 18 maart 1993, tot wijziging van de Aanvullende Overeenkomst van 3 augustus 1959, zoals gewijzigd bij de Overeenkomsten van 21 oktober 1971 en 18 mei 1981, bij het Verdrag tussen de Staten die Partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten; 2į Overeenkomst, opgemaakt te Bonn op 16 mei 1994, tot wijziging van het Protocol van Ondertekening bij de Overeenkomst van 3 augustus 1959, zoals gewijzigd door de Overeenkomsten van 21 oktober 1971 en 18 mei 1981, tot aanvulling van het Verdrag tussen de Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, betreffende de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten      
  Ontwerp
1-489/1
p. 1-39 1-489/1 p. 1-39 (PDF)
  Verslag van de heer Bourgeois
1-489/2
p. 1-2 1-489/2 p. 1-2 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
1-489/3
p. 1-2 1-489/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-85
p. 2277-2278 1-85 p. 2277-2278 (PDF)
  Stemming
1-86
p. 2297 1-86 p. 2297 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999